1- аралық бақылау «Өсімдіктер» бөлімінің негізгі бөліктеріДата24.05.2017
өлшемі193,27 Kb.
1- аралық бақылау

1. «Өсімдіктер » бөлімінің негізгі бөліктері: 1. өсімдіктердің ішкі және сыртқы құрылыс ерекшеліктері, өсімдіктердің тарихи және жеке дамуы, жүйеленуі, өсімдік қоғамдастықтары

 2. өсімдіктердің ішкі және сыртқы құрылысы

 3. өсімдіктердің жеке және тарихи дамуы

 4. жүйеленудің элементарлы негізгдері, өсімдік дүниесінің әртүрлілігі мен бірлігі

 5. өсімдік қоғамдастықтарының әртүрлілігі

2. «Гүлді өсімдіктер және олардың классификациясы» тақырыбын оқу кезінде қандай түсініктер қалыптасады?

  1. түр, туыс

  2. түр, тұқымдас, түр

  3. тұқымдас, класс, түр

  4. түр, туыс, тұқымдас, класс

  5. класс, түр, туыс

3. Зертханалық жұмыс алдында техникалық нұсқаудың қандай этаптары беріледі?

 1. жұмыс орнын дайындау, объектер және құрал-жабдықтармен жұмыс істеу

 2. жұмысты өткізу

 3. мұғалім талабы

 4. жұмысты өткізуді ұйымдастыру

 5. оқушілармен жұмыстың орындалуы

4. Биологиядағы оқытудың дидактикалық принциптерінің негізгі жүйесін атап өтіңдер

 1. қолжетерлік, жүйелілігі, тәжірибелілік

 2. жүйелілігі, бейімділігі, қолжетерлік, тәжірибелілік

 3. ғылымилылығы, бірізділігі, теория мен тәжірибенің байланысы

 4. ғылымилылық, көрнекілілік, беріктік, теория мен тәжірибенің байланысы, қолжетерлік

 5. тәжірибелілік, эвристикалылық, бейімділілік

5. «Жануарлар» бөлімінде қандай табиғи көрнекі нұсқаулар қолданылады

 1. тірі табиғат объектілері, препариратталған объектілер

 2. кестелер

 3. коллекциялар

 4. муляждар

 5. схемалар

6. «Жанурлар» бөлімінде жүйелілік және экологиялық түсініктерді өткен уақытта қандай табиғатты бақылау біліктілігі қалыптасады?

 1. тіршілік ету жерін анықтау, сыртқы көрінісінен тіршілік әрекетін байқау, жануарларды анықтап, тану

 2. дамуының түрлі фазаларын анықтау

 3. жануарларды күту

 4. жануарларға тәжірибе қою және бақылау

 5. жануарларды тану

7. «Эритроциттер және лейкоциттер» тақырыбын өткен кезде қандай әдістер және әдістемелік тәсіл қолданылады

A) практикалық, әңгіме, пікір алысу, оқулықпен жұмыс, диафильм көрсету, кестелерді толтыру

B) кестелерді толтыру, әңгіме

C) зертханалық жұмыс, әңгіме, пікір алысу

D) әңгіме, пікір алысу

Е) оқулықпен жұмыс істеу8. «Адам және оның денсаулық» бөлімінде танымдық іс-әрекеті деңгейі бойынша оқыту әдістерінің классификациясы

 1. түсіндірме – көрнекілілікті, репродуктивті

 2. проблемное изложение

 3. жартылай-ізденушілік, зерттеу

 4. түсіндірме–көрнекілілікті, репродуктивтік, проблемалық, жартылай-ізденушілік,

 5. репродуктивтік, проблемный, жартылай-ізденушілік, зерттеушілік

9. Дидактикалық мақсаттарға байланысты жалпы биология сабақтарының типін ата

 1. кіріспе, жаңа материалды оқыту

 2. жалпылау, есепке алу-тексеру

 3. жалпылау, қорытындылау, есепке алу-тексеру

 4. есепке алу-тексеру, зерттеу, экскурсия

 5. жаңа материалды ендіру, бекіту, бақылау, білімді практикада қолдану

10. «Эволюция» тақырыбының білім беру мәселелері қандай?

 1. эволюция, оның қозғаушы күштері, оның нәтижелері, микро- және макроэволюция спецификасы, түр, популяция, сорт және тұқым туралы білімдерді меңгерту

 2. бейімделушіліктер мен түртүзілудің пайда болуы туралы білімдерді меңгеру

 3. тұқымқуалаушылық және өзгергіштік туралы білімдерді меңгеру

 4. тіршілік үшін күрес туралы білімдерді меңгеру

 5. сұрыптау формалары туралы білімдерді меңгеру

11. Биологияны оқытудың оқу-материалды базасына не енеді?

 1. биология кабинеті, тірі табиғат бұрышы, мектеп оқу-тәжірибе учаскесі

 2. класс-зертхана, препараттау бөлмесі (зертхана), тірі табиғат бұрышы

 3. мектеп оқу-тәжірибе учаскесі, биология кабинеті

 4. класс-зертхана, тірі табиғат бұрышы, мектеп оқу-тәжірибе учаскесі

 5. биология кабинеті тірі табиғат бұрышы

12. Сабақ тақырыбын меңгеру қай уақытта басталып, қай уақытта аяқталады

 1. оқу-тәжірибе процесінің бір құрылымдық бірлігінде

 2. бір сабақ ішінде

 3. бір сабақтың ортасында басталып, екінші сабақтың ортасында аяқталады

 4. бірнеше сабақтарға созылады

 5. сабақтың бірінші жартысында

13. Биолог-әдіскерлердің ішінде өткен жүзжылдықтардың 60-шы жылдары дарвин ілімін жалғастырушлардың бірі болды?

 1. А.Я.Герд (жаратылыстану әдістемесінің негізін қалаушы)

 2. В.Ф.Зуев (жаратлыстану бойынша бірінші оқулықтың авторы)

 3. В.Р.Половцев (жаратылыстану әдістемесі бойынша бірінші оқулықтың авторы)

 4. Б.Е.Райков (әдістеме тарихы мәселелерін қарастырған авторы)

 5. А.Я.Герд и В.Ф.Зуев, Ушинский К.Д

14. Биология сабағының құрылымдық-логикалық схемасына не кіреді?

 1. сабақ этаптары, тақырыптың негізгі мазмұны

 2. әдістер және әдістемелік тәсіл, оқытудың көрнекі құралдары

 3. сабақ этаптары, оқытудың негізгі көрнекі құралдары, әдістер

 4. сабақ тақырыбы мазмұнының негізгі мәселелері, әдістер және әдістемелік тәсіл, оқытудың көрнекілік құралдары

 5. сабақ этаптары, сабақ тақырыбы мазмұнының негізгі мәселелері, әдістер және әдістемелік тәсіл, оқытудың көрнекілік құралдары

15. Биологиядан оқу жұмысын ұйымдастырудың қандай формалары қазіргі мектептегі белгілі орын алады?

 1. сабақ, биологиядан топсеруен

 2. сабақтан тыс, үй және сыныптан тыс жұмыстар

 3. сабақ, үй жұмысы, сыныптан тыс жұмыс

 4. топсеруен, қоғамдық-пайдалы жұмыс, үй жұмысы, сабақ

 5. сабақ, сабақтан тыс жұмыстар, топсеруен, сыныптан тыс жұмыс, қоғамдық-пайдалы жұмыс

16. Оқу материалын жүйелеу және жалпылау кезінде қандай көрнекі құралдарды пайдалануға болады?

 1. баспа нұсқаулары

 2. транспаранттар

 3. диафильмдер, табиғи обьектілер

 4. кинофильмдер

 5. коллекциялар

17. Биология сабақтарындағы оқу-тәрбиелік мақсатын қою немен анықталады

A) оқу материалының мазмұнымен, оқытудың жалпы мәселелерімен, сабақтар жүйесіндегі сабақтың орнымен, мұғалімнің оқу-тәрбиелік жұмысының логикасымен

B) тақырып мазмұнымен, сабақтар жүйесімен

C) мұғалімнің оқу-тәрбиелік жұмысының логикасымен

D) оқытудың негізгі мәселелерімен, оқу материалының мазмұнымен

E) тақырыппен, оқу-тәрбие процесінің мәселелері және мақсатымен18. Үй тапсырмасын берген кезде мұғалім нені көрсетеді?

 1. мазмұнын

 2. нұсқаулық

 3. сабақтағы дайындық, орындау уақыты

 4. мазмұны, нұсқаулық

 5. мазмұнын, нұсқаулығын, көкейтестілігін, уақытын

19. Таным принциптері

 1. себептілік, нұсқаулық, тәрбиелік;

 2. жүйелілік, әдіскерлік, тәжірибелік, политехникалық, гносиологиялық;

 3. тарихилылық, бақылаулық, экологиялылығы, көрнекілік;

 4. қосымшалылық, нұсқаулық, тәжірибелік, политехникалық, экологиялылығы;

 5. полицентризм, себептілігі, қосымшалылық, тарихилылығы, жүйелілігі

20. «Жануарлар» бөлімі мазмұнына енетін түсініктерді аиаңыз

 1. жалпы биологиялық, анатомиялық;

 2. цитологиялық, физиологиялық;

 3. жалпы биологиялық, ғылым тарихынан түсініктер;

 4. жалпы биологиялық, морфологиялық, систематикалық, экологиялық,
  филогенетикалық

 5. филогенетикалық, экологиялық, цитологиялық, гистологиялық.

21. «Өсімдіктер» бөліміндегі негізгі экологиялық түсініктерді атаңыз

 1. орта, түрлі тіршілік орындарының өсімдіктері, қоғамдастықтар

 2. орта

 3. экология

 4. экологиялық топтар

 5. өмір екпіні

22. Топсеруен қандай әдістермен жүргізіледі?

 1. ауызша

 2. ауызша, көрнекі, тәжірибелік

 3. тәжірибелік, бақылау

 4. көрнекі

 5. анықтау, әңгіме

23. Дидактикалық мақсат негізіндегі сабақтар түрі

 1. тақырыпты өту, жүйелендіру, бақылау

 2. есептік-тексерілетін

 3. бекіту

 4. жалпылау

 5. бақылау

24. Биологияны оқыту кезінде қандай көрнекі әдістер қолданылады

 1. тәжірибені, тір объектілерді, кестелерді, суреттерді, схемаларды демонстрациялау

 2. Суреттерді көрсету

 3. Суреттерді демонстрациялау

 4. Көрнекі нұсқаулармен жұмыс істеу

 5. Тірі жануарларды демонстрациялау

25. Пәнаралық байланыстардың түрлері

 1. нақты, түсініктік, теориялық, философиялық

 2. Нақты деректер деңгейінде

 3. Түсініктер деңгейінде

 4. теориялық, философиялық

 5. түсініктік, нақты деректер деңгейінде

26. Биология сабақтарындағы модельдер түрі

 1. көлемдік, кеңістіктік

 2. Алмалы-салмалылар, аппликациялар

 3. Алмалы-салмалы емес

 4. кеңістіктік

 5. модель-аппликациялар

27. Зоология курсындағы эмбриологиялық түсініктер қандай іскерліктермен байланысты

 1. жануарлардың даму фазаларын табу және анықтау, даму схемаларын құрастыру, коллекцияларды жинау және дайындау

 2. жануарларды анықтау

 3. коллекцияларды құрастыру

 4. күту және тамақтандыру

 5. жануарларды өсіру

28. Тақырыпты өткізуге дайындалу

 1. тақырыптың логикалық құрылымын талдау, мақсаттар мен әдістерді анықтау, жоспар құрастыру

 2. қайталауды ұйымдастыру

 3. тақырыпты өткізу

 4. тақырыпты өткізу және конспект жазу

 5. конспект жазу

29. «Құстар класы» тақырыбын оқығаннан кейін оқушылар нені білу керек?

 1. негізгі отрядтарын анықтау, тіршілік ету ортасына беймделушілік белгілерін анықтау, эволюция дәлелдеріне мысалдар келтіру

 2. құстардың экологиялық топтарын анықтау

 3. тіршілік ету ортасына беймделушілік белгілерін анықтау

 4. жануарлар дүниесі эволюциясының дәлелдеріне мысалдар келтіру

 5. құстарды анықтау, тіршілік ету ортасына беймделушілік белгілерін анықтау, құстарды қорғау

30. Жауын құртының құрылысын оқытудың әдістемесі

 1. сыртқы құрылысын және қозғалысын оқыту бойынша зертханалық жұмыс

 2. демонстрациялық материалды (тірі жауын құрты) қолдануымен пікір алысу

 3. кестелерді қолдануымен әңгіме

 4. оқушылардың оқулықпен өздік жұмысы

 5. сөздік-бейнелік көрнекіліктерді қолдануымен пікір алысу

31. «Жануарлар» бөлімін оқыған кезде қандай тәжірибелік іскерлік пен дағды қалыптасады?

 1. зертханалық құралдар және ыдыстарды пайдалана білу іскерлігі;

 2. материалды фиксациялау, эксперимент қою, жануарларды күту;

 3. жануарлар түрін анықтау, табиғаттау бағдарлау, әдебиетті қолдану;

 4. тұрғылықты жерде бағдарлану;

 5. жануарларды күту

32. «Жануарлар» бөлімінде оқу материалы қалай орналасқан

 1. жануарлардың сыртқы және ішкі құрылысы

 2. жануарлардың негізгі систематикалық және экологиялық топтары

 3. жануарлардың әртүрлілігі

 4. а) және б) - бірге

 5. жануарлардың жалпы сипаттамасы

33. «Адам және оның денсаулығы» бөлімі мазмұнына кіретін түсініктерді атаңыз

 1. жалпы биологиялық, анатомиялық

 2. цитологиялық, физиологиялық, медициналық

 3. физиологиялық, жалпы биологиялық, ғылымдар тарихынан түсініктер, медициналық

 4. жалпы биологиялық, анатомиялық, цитогистологиялық, физиологиялық,
  санитарлы-гигиеналық, ғылым тарихынан медициналық түсініктер

 5. Жалпыбиологиялық, физиологиялық, цитологиялық, гистологиялық,
  медициналық, санитарлы-гигиеналық

34. «Тыныс алу» тақырыбының химиялық түсініктерін атаңыз

 1. тыныс алғандағы және тыныс шығарғандағы ауа құрамы

 2. ауа құрамы, оттегі және оның маңызы, СО2, заттардың тотығуы, сұйықтықтағы газдардың ерігіштігіне температураның әсері

 3. жылу және тотықтардың бөлінуімен байланысты ағзадағы тотығу процестері

 4. қандағы және өкпедегі газалмасу

 5. фильтрация, диффузия туралы түсініктер

35. «Мінез-құлық және психика. Адам денсаулығы» бөліміндегі карточка-тапсырмаларының мазмұны қандай

 1. нақты білімдерді қажет ететін сұрақтар, бұрын алған білімдерді пайдалануды қолдана отырып, жаңа материалды меңгеру үшін тапсырмалар

 2. оқылғанды жүйелеу және жалпылау негізінде дәлелдерді қажет ететін тапсырмалар

 3. қорытындыға әкелетін және түсініктерді анықтау үшін тапсырмалар

 4. белгелі бір курс түсініктерін байланыстыру үшін тапсырмалар

 5. фактілі материалды тексеру үшін, білімдерді қолдану үшін, курс түсініктерін байланастыруға, білімдерді жалпылауға арналған тапсырмалар

36. Мұғалімнің күнтізбелік жоспары неше бөлімнен тұрады

 1. тақырып, бағдарлама, тақырыпқа арналған сағат саны, оқытудың күнтізбелік мерзімі, тақырыптың үлестірмелі материалы

 2. бағдарлама тақырыбы, тақырыпқа арналған сағат саны

 3. бағдарлама тақырыбы, оқытудың күнтізбелік мерзімі, тақырыптың үлестірмелі материалы

 4. бағдарлама тақырыбы, тақырыпқа арналған сағат саны, тақырыптың үлестірмелі материалы

 5. бағдарлама тақырыбы, тақырыпқа арналған сағат саны, оқытудың күнтізбелік мерзімі

37. «Органикалық дүние эволюциясының дәлелдері және адамның пайда болуы» тақырыбындағы әңгіменің логикалық схемасы қандай

 1. негізгі ережелер, дәлелдер, фактілер,осы сұрақ бойынша басқа көз-қарастар

 2. Негізгі ережелер, мазмұны, фактілер

 3. Мазмұны, фактілер, дәлелдер

 4. фактілер, дәлелдер

 5. фактілер, дәлелдер, осы сұрақ бойынша басқа да көзқарастар

38. Мұғалім мен оқушының іс-әрекетіне байланысты жалпы биология сабақтарының типін атаңыздар

 1. дәріс, семинар, түсіндіру, проблемалық, зертханалық

 2. проблемалық, зертханалық, семинар

 3. дәріс, түсіндіру, проблемалық

 4. зертханалық, проблемалық, дәріс

 5. семинар, түсіндіру, проблемалық

39. Жалпы биология оқулығымен жұмыс істегенде оқушыларда қандай іскерлік қалыптасады

 1. мәтінде қажет ақпаратты табу

 2. суреттерден мәлеметтер алу

 3. маңыздыларын бөліп шығару, қорытынды жасау

 4. ақпарат табу, суретпен жұмыс істеу, бастыларын бөліп шығару және қорытынды жасау

 5. мәтінді оқу, маңыздыларын бөліп шығару, суретпен жұмыс жасау

40. 12 жылдық білім беруге көшудегі биология курсының оқыту бағдарламасына не енеді?

 1. жеке бөлімдердің тереңделуімен және ұлғаюымен, зертханалық жұмыстар мен топсеруендердің көбеюімен байланысты жасалған жалпы білім беру мектебінің бағдарламасы

 2. жалпы білім беру мектебінің бағдарламасы және арнайы оқулықтар

 3. арнайы бағдарламалар

 4. арнайы бағдарламалар және оқулықтар

 5. жалпы білім беру мектептерінің бағдарламалары

41. Жаңа материалды оқыту кезінде мұғалім қандай логикалық тәсіл пайдаланады

 1. мәселені қою, салыстыру, жалпы және айырмашылық қасиеттерін бөліп көрсету, жалпылау, қорытынды

 2. Бақылау, демонстрация, тапсырма дайындау

 3. жоспар жазу, жұмыс обьектілерін жеке операцияларға бөлшектеу, нәтижелерді тіркеу

 4. жоспар құру, сұрақтарға жауап

 5. оқулықпен жұмыс, көргенді дәптерге жазу

42. Биологиядан қандай сыныптан тыс жұмыстар формаларын білесіңдер

 1. жеке, сыныптан тыс оқулар, конференциялар

 2. компаниялар, үй жұмысы

 3. жеке, топтық және көпшілік

 4. топтық, кештер

 5. топсеруендер, жорықтар

43. Биологиядағы білімдерді есепке алу әдістері қандай топтарға бөлінеді

 1. Тәжірибелік, эвристикалық, көрнекілік

 2. көрнекілік, ауызша, тәжірибелік

 3. фронтальді, көрнекілік, тәжірибелік

 4. жеке, ауызша, тәжірибелік

 5. жеке, фронтальді, көрнекілік

44. Жалпы білім беру мектептегі биологиялық курстардың жүйесі қандай

 1. табиғаттану, жануарлар, биология

 2. табиғаттану, биология

 3. табиғаттану, өсімдіктер, жануарлар, адам және оның денсаулығы, жалпы биология

 4. өсімдіктер, жануарлар, жалпы биология

 5. өсімдіктер, жануарлар, адам және оның денсаулығы, жалпы биология

45. Оқушының өздік жұмысын ұйымдастыру кезіндегі мұғалім нұсқаулығының мазмұны

  1. өткізу уақытындағы қауіпсіздік техникасының ережелері

  2. жұмыстың мақсаты мен міндеттері

  3. жұмыстың әдістері және барысы

  4. оқу жабдықтарымен танысу

  5. жұмыс орнын қалай тәртіпте сақтау керек

46. Дәріс сабағын құрастыру жоспарын көрсетіңіз

 1. тақырыпты, мақсатын анықтау, жазу

 2. конспект жазу

 3. тақырыпты оқыту, дәптерге жазғызу

 4. тақырыпты, міндетін анықтау және мазмұны

 5. тақырыпты таңдау, мақсатын анықтау, тақырыппен танысу, жоспар және конспект құру, оқушылар дәптеріне жазғызу

47. Оқушылар білімін қандай деңгейде тексеруге болады

 1. репродуктивті

 2. алгоритмді

 3. эвристикалық

 4. шығармашылық

 5. барлық деңгейде

48. Әдістер қандай қызмет атқарады

  1. білім беру

  2. дамытушылық

  3. тәрбиелік

  4. тұлға ретінде қалыптасуы

  5. білім беру, дамытушылық, тәрбиелік

49. «Тыныс алу» тақырыбын өту кезіндегі білімдерді бекіту және тексеру әдістерін атаңыз

 1. тексеру және жалпылау, ізденушілік үй жұмысы

 2. оқушылар әңгімесі

 3. есептер шығару

 4. пікір алысу

 5. әңгіме, пікір алысу

50. Оқушы қай жерде бақылау жүргізе алады

 1. сабақта

 2. үйде

 3. табиғатта, тірі табиғат бұрышында

 4. тірі табиғат бұрышында

 5. теплицада

51. Оқулықпен жұмыс уақытында қалыптасатын іскерлік \

 1. мәтінді оқу, негізгілерін белгілеу, суреттермен жұмыс, оқулықтағы сұрақтармен жұмыс істеу

 2. оқулықпен жұмыс істеу

 3. суретпен және мәтінмен жұмыс

 4. мәтінмен жұмыс

 5. сиганлдармен жұмыс

52. «Ас қорыту» тақырыбында қандай түсініктер қалыптасады

 1. гистологиялық, анатомиялық, физиологиялық

 2. морфологиялық

 3. анатомиялық

 4. физиологиялық

 5. гистологиялық

53. Өсімдік бүршігі құрылысын оқыту кезінде қандай әдістер қолданылады

 1. пікір алысу

 2. нұсқаулық жүргізу

 3. мұғалім әңгімесі

 4. тәжірибелік жұмыс

 5. демонстрация

54. «Өсімдіктер» бөлімін өткізген кезде қандай дамыту мәселелері шешіледі

 1. тәжірибелерді бақылау және жүргізу іскерлігі, алған білімдерін тәжірибелік есептерді шығаруда қолдану біліктілігі, ұжымдық еңбек дағдысы, танымдық белсенділік және логикалық ойлауы дамиды

 2. туған табиғатын зерттеу және оны қорғау қызуғышылығын тудыру

 3. ұжымдық еңбек дағдысын қалыптастыру, танымдық қызығушылығын дамыту

 4. мектептің оқу-тәжірибелік учаскесінде ұжымдық еңбек дағдыларын қалыптастыру

 5. оқушылардың танымдық белсенділігін, логикалық ойлауын дамыту,
  туған табиғатын зерттеу, қызуғышылығын тудыру

55. Өсімдіктерді зерттеу қандай оқу мәселелерін шешуге жағдай жасайды

 1. ботаникалық ғылымдардың элементарлы негіздерінен білімін оқушылардың игеруі, политехникалық білімдерді қалыптастырады, ауылшарушылық өндіріспен таныстырады

 2. ұжымдық еңбек дағдысын қалыптастырады, танымдық белсенділігін дамытады

 3. оқушылардың танымдық белсенділігін, ойлау қабылетін, логикалық ойлауын дамытады

 4. туған табиғатын зерттеу қызығушылығын тудырады

 5. өсімдіктердің құрылыс заңдылығы мен әртүрлілігі туралы білімдердің қалыптасуын қамтамасыз етеді

56. «Тұқымдар өсу жағдайлары» тақырыбында қандай көрнектілік әдістер қолданылады

 1. экспериментті демонстрациялау

 2. табиғи объектілерді демонстрациялау

 3. кестелерді демонстрациялау

 4. схемаларды демонстрациялау

 5. мылқау суреттерді демонстрациялау

57. «Сүтқоректілер класы» тақырыбында экологиялық және филогенетикалық түсініктерді қалыптастыруда қандай жұмыс түрлері қолданылады

 1. әңгіме, демонстрациялау кезіндегі пікір-талас

 2. айырып тану және анықтау

 3. экспериментті бақылау

 4. тірі объектілерді анықтау

 5. схемаларды демонстрациялау кезіндегі пікір-талас

58. Жануарлардың сыртқы құрылысына бақылауды ұйымдастырған кезде қандай тәсілдер қолданылады

 1. жануар мұғалім үстелінен демонстрацияланады, оқушылар обьектіні жан-жағынан қарайды

 2. пікір-талас жоспарын жазып алу

 3. тақта жанында жауап беру

 4. жеке эксперимент қою

 5. демонстрация

59. «Көру мүшесінің функциясы және гигиенасы» тақырыбын өткен кезде қандай іскерліктер қалыптасады

 1. көз құрылысы мен қызметі арасындағы байланысты түсіндіру, кітаппен, кестелермен жұмыс істеу іскерлігі, көз гигиенасы ережелерін білу біліктілігі

 2. кестелермен жұмыс істеу және көздің негізгі қызметтерін бөліп шығару біліктілігі

 3. сезу мүшелерін айыру және қорытынды жасау біліктілігі

 4. көз гигиенасы ережелерін білу және кітаппен жұмыс істеу біліктілігі

 5. көз бөліктерін айыра білу біліктілігі, оларды айыра алу, кестемен жұмыс істеу біліктілігі

Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет