1. «Философия» термині грек тілінен аударғанда қандай мағынаны береді?Дата11.09.2023
өлшемі126,22 Kb.
#180746
Байланысты:
өзгертілген фил тест


1. «Философия» термині грек тілінен аударғанда қандай мағынаны береді?
А) Даналыққа деген құштарлық
В) Білімге деген сүйiспеншiлiк
С) Жаратушыға деген сүйiспеншiлiк
D) Даңққа құштарлық
Е) Дүниеге деген немқұрайлылық

2. Философия не туралы ғылым?


А) Табиғат, қоғам және адам ақыл-ойы дамуының жалпы заңдылықтары туралы ғылым
В) Табиғаттағы заттардың қасиеттері туралы ғылым
С) Дүниедегі құбылыстардың байланыстары туралы ғылым
D) Қоғам мәселесін қарастыратын ғылым
Е) Жануарлар дүниесіндегі өзгерістерді қарастыратын ғылым

3. «Философия» ұғымын алғаш қолданған


А) Пифагор
В) Гераклит
С) Демокрит
D) Фалес
Е) Платон

4. Философияның пәні мен обьектісін анықтаңыз:


А) Адам және оның әлемдегі орны
В) Қоғамдық тарихи процестер
С) Әмбебап заңдар мен принциптер
D) Рухани дүние
Е) Табиғат және оның заңдары

5. Дүниенің мақсатқа сәйкестігі туралы ілім:


А) Телеология
В) Теология
С) Телепатия
D) Валеология
Е) Синология

6. Дүниетаным дегеніміз не?


А) Адамның дүниеге деген қатынасын бейнелейтін және оның іс-әрекеттерін айқындайтын көзқарастар жүйесі
В) Дүниеде болып жатқан құбылыстарды жаратылыстан тыс күштердің әрекеттері арқылы түсіндіретін көзқарастар жүйесі
С) Адамгершілік қағидалар мен моральдік нормалардың жиынтығы
D) Адамның барлық білімдерінің жиынтығы
Е) Дүниеде болып жатқан табиғи және әлеуметтік құбылыстарды фантастикалық образдар арқылы бейнелеу

7. Дүниетанымның тарихи типтері:


А) Мифология, дін, философия
В) Онтология, гносеология, логика
С) Натурфилософия, антропология, этика
D) Аксиология, эстетика, логика
Е) Ғылым, өнер, дін

8. Дәстүрлі қазақ дүниетанымы толық бейнеленген:


А) Халық ауыз әдебиетінде
В) Аңыздар және ертегілерде
С) Жыр және термеде
D) Батырлар жырында
Е) Қазақ мақал-мәтелдерінде

9. Дүние бір бастамадан тұрады деп есептейтін философиялық ілім:


А) Монизм
В) Плюрализм
С) Дуализм
D) Релятивизм
Е) Идеализм

10. Дүние екі бастамадан тұрады деп есептейтін философиялық ілім:


А) Дуализм
В) Плюрализм
С) Монизм
D) Релятивизм
Е) Идеализм

11. Көп субстанцияны мойындайтын философиялық ілім:


А) Плюрализм
В) Дуализм
С) Монизм
D) Релятивизм
Е) Идеализм

12. Болмыс туралы философиялық ілім қалай аталады?


А) Онтология
В) Аксиология
С) Этика
D) Логика
Е) Гносеология

13. Таным туралы философиялық ілім қалай аталады?


А) Гносеология
В) Этика
С) Аксиология
D) Логика
Е) Онтология

14. Агностицизм дегеніміз не?


А) Дүниені танып білу мүмкіндігін теріске шығаратын философиялық көзқарас
В) Объективті идеяны, әлемдік ақыл-ойды алғашқы деп мойындайтын философиялық көзқарас
С) Жеке адамның санасын, ақыл-ойын, түйсігін алғашқы деп мойындайтын философиялық көзқарас
D) Материяны, табиғатты, заттар дүниесін алғашқы, ал сананы, ақыл-ойды, идеяны екінші деп мойындайтын философиялық көзқарас
Е) Дүниенің бір-бірімен тепе-тең екі: материалдық және рухани негізін қатар мойындайтын философиялық көзқарас
15. Ойлаудың заңдары мен ережелерін қарастыратын философияның құрамдас бөлігі:
А) Логика
В) Аксиология
С) Этика
D) Онтология
Е) Гносеология

16. Даму туралы философиялық ілім:


А) Диалектика
В) Синергетика
С) Динамика
D) Метафизика
Е) Механика

17. Құндылықтар туралы философиялық ілім қалай аталады?


А) Аксиология
В) Этика
С) Гносеология
D) Логика
Е) Онтология

18. Философияда табиғатты зерттеумен айналысатын ілім қалай аталады?


А) Натурфилософия
В) Антропология
С) Аксиология
D) Гносеология
Е) Онтология

19. Философияда адам мәселесін зерттеумен айналысатын ілім қалай аталады?


А) Антропология
В) Натурфилософия
С) Онтология
D) Гносеология
Е) Аксиология
20. Адамдар арасындағы қарым-қатынастарды реттейтін қағидалар, ережелер мен нормалардың жиынтығы болып табылатын моральді зерттеумен айналысатын философияның құрамдас бөлігі:
А) Этика
В) Гносеология
С) Аксиология
D) Эстетика
Е) Онтология

21. Адамды қоршаған объективтік дүниені көркем образдар арқылы бейнелейтін, өнерді және оның түрлерін зерттеумен айналысатын философияның құрамдас бөлігі:


А) Эстетика
В) Онтология
С) Этика
D) Аксиология
Е) Гносеология

22. Материализм дегеніміз не?


А) Материяны, табиғатты, заттар дүниесін алғашқы, ал сананы, ақыл-ойды, идеяны екінші деп мойындайтын философиялық бағыт
В) Сананы, ақыл-ойды, идеяны алғашқы, ал материяны, табиғатты, заттар дүниесін екінші деп мойындайтын философиялық бағыт
С) Дүниені және ондағы заттар мен құбылыстарды ақыл-ойдың көмегімен түсіндіріп беруге болады деп санайтын көзқарас
D) Дүниенің бір-бірімен тепе-тең екі: материалдық және рухани негізін қатар мойындайтын философиялық бағыт
Е) Дүниені және ондағы заттар мен құбылыстарды тек сезімдік тәжірибенің көмегімен түсіндіріп беруге болады деп санайтын көзқарас

23. Философиялық идеализм нені білдіреді?


А) Материяны анықтайтын идеяның, сананың алғашқылығын мойындау
В) Адамның жетілуге ұмтылысын
С) Идея, ой нақты өмір сүреді деп есептеуді
D) Әйелдерге деген платоншылдық қатынасты
Е) Материяның алғашқылығын мойындауды

24. Объективтік идеализм дегеніміз:


А) Объективті идеяны, әлемдік ақыл-ойды алғашқы деп мойындайды
В) Жеке адамның санасын, ақыл-ойын, түйсігін алғашқы деп мойындайды
С) Материалдық дүниені алғашқы деп мойындайды
D) Қоғамдық өмірдегі рухани мәдениетті алғашқы деп мойындайды
Е) Дүниенің негізі екі бастамадан тұрады деп мойындайды

25. Субъективтік идеализм дегеніміз-


А) Жеке адамның санасын, ақыл-ойын, түйсігін алғашқы деп мойындайды
В) Бұл дүниедегі құбылыстарға тылсым дүниенің әсерін мойындайды
С) Дүниенің негізі екі бастамадан тұрады деп мойындайды
D) Қоғамдық өмірдегі рухани мәдениетті алғашқы деп мойындайды
Е) Материалдық дүниені алғашқы деп мойындайды

26. Дуализм дегеніміз не?


А) Дүниенің бір-бірімен тепе-тең екі: материалдық және рухани негізін қатар мойындайтын философиялық бағыт
В) Сананы, ақыл-ойды, идеяны алғашқы, ал материяны, табиғатты, заттар дүниесін екінші деп мойындайтын философиялық бағыт
С) Дүниені және ондағы заттар мен құбылыстарды ақыл-ойдың көмегімен түсіндіріп беруге болады деп санайтын көзқарас
D) Материяны, табиғатты, заттар дүниесін алғашқы, ал сананы, ақыл-ойды, идеяны екінші деп мойындайтын философиялық бағыт
Е) Дүниені және ондағы заттар мен құбылыстарды тек сезімдік тәжірибенің көмегімен түсіндіріп беруге болады деп санайтын көзқарас

27. Идеализм дегеніміз не?


А) Сананы, ақыл-ойды, идеяны алғашқы, ал материяны, табиғатты, заттар дүниесін екінші деп мойындайтын философиялық бағыт
В) Материяны, табиғатты, заттар дүниесін алғашқы, ал сананы, ақыл-ойды, идеяны екінші деп мойындайтын философиялық бағыт
С) Дүниені және ондағы заттар мен құбылыстарды ақыл-ойдың көмегімен түсіндіріп беруге болады деп санайтын көзқарас
D) Дүниенің бір-бірімен тепе-тең екі: материалдық және рухани негізін қатар мойындайтын философиялық бағыт
Е) Дүниені және ондағы заттар мен құбылыстарды тек сезімдік тәжірибенің көмегімен түсіндіріп беруге болады деп санайтын көзқарас

28. Философияны табиғи теологияға, табиғи философияға және адам туралы ілімге кім бөлген?


А) Бэкон
В) Ленин
С) Маркс
D) Ньютон
Е) Декарт

29. Сана дегеніміз, ол:


А) Шындықтың адам миында бейнеленуі
В) Құдайдың ақыл-ойының ұшқыны
С) Өзін-өзі ойлайтын материя
D) Идеялардың, ойлардың, сезімдердің т.б. жиынтығы
Е) Ойлау, интеллект


30. Ең жоғары деңгейдегі ұйымдасқан материя – адам миының қызметі:
А) Сана
В) Қабылдау
С) Сезіну
D) Психика
Е) Елестету

31. Философиялық дұрыс пікірді көрсетіңіз:


А) Сана – жоғары ұйымдасқан материяның қасиеті
В) Адам санасы – әлемдік рухтың көрінісі
С) Сана – материалдық сипатқа ие
D) Сана – сезімдік көңіл-күйдің көрінісі
Е) Сана – материяның барлық қасиеті

32. Сананың пайда болуының алғы шарттары:


А) Еңбек және тіл
В) Тілдің қалыптасуы (сөйлеу) және тұрмыс жағдайлары
С) Коллективтік (ұжымдық) іс-әрекеттер мен отты пайдалану
D) Қоғамдық (әлеуметтік) қатынастар
Е) Географиялық ортаның қолайлы жағдайлары

33. Төмендегі пікірдің қайсысы дұрыс?


А) Тіл – сананың материалдық құралы (тасушысы)
В) Тіл – сананың басқа формадағы жалғасы
С) Тіл – сананың сыртқы көрінісі
D) Тіл – сананың дыбысқа айналуы
Е) Тіл – мәдениетте бейнеленген рухани құндылық

34. Адам іс-әрекетінде сананың алатын орны:


А) Сана – адамның іс-әрекетінің жалпыға бірдей идеалдылық түрі
В) Санада ұғынумен қоса сөйлеу қызметі де атқарылады
С) Адамда тек қана рационалдық саналы бастама бар
D) Сана – адамның іс-әрекетінің идеалдық формасы
Е) Ес, ерік, эмоциялар, ойлау қоғамдық тарихтың нәтижелері болып шығады.


35. Қоғамдық сананың деңгейлерін анықтаңыз:
А) Қоғамдық психология және идеология
В) Қоғамдағы тұлғаның орны мен рөлін ұғыну
С) Өз құқықтары мен міндеттерін түсіну
D) Мемлекеттің саяси құрылысын түсіну
Е) Қоршаған әлемді адамдармен толықтыру

36. Мораль, өнер, құқық, саясат, философия, ғылым, дін – бұлар:


А) Қоғамдық сананың формалары
В) Адамның білімдерінің дербес салалары
С) Адамдардың рухани өмірінің құрылымы
D) Бұлардың барлығы дүниетанымның мазмұнын құрайды
Е) Дүниетанымның тарихи түрлері

37. «Сана абсолютті идеяның дамуы мен эволюциясының жемісі» деген тезисте қай философтың позициясы байқалады?


А) Гегельдің
В) Лейбництің
С) Канттың
D) Шеллингтің
Е) Фейербахтың

38. З. Фрейд қандай теорияның негізін қалады?


А) Психоанализ теориясы
В) Түсінік теориясы
С) Тіл табиғаты туралы
D) Антропогенез теориясы
Е) Этногенез

39. З. Фрейд ілімінше, адам жанына әсер ететін екі қозғаушы күш:


A) Саналылық пен бейсаналық
B) Эрос пен танатос
C) Еркіндік пен қажеттілік
D) Қорқыныш пен сыйластық
E) Инстинкт пен интуиция

40. Бейсаналық ұғымын толық сипаттайтын анықтаманы белгілеңіз?


А) Бейсаналық – адамның санасынан тыс құбылыстар
В) Бейсаналық – адам түсінбейтін құбылыстар
С) Бейсаналық – ол идеалдық процесстер
D) Рефлекторлық әрекеттер, процесстер
Е) Сезіктілік әрекеттер
41. Бейнелеу дегеніміз не?
А) Бір-біріне әсер ететін объектілердің белгілері мен қасиеттерінің қайта көрсетілуі
В) Объектілердің күрделі, өзара әрекеттесулерінің нәтижесі
С) Барлығына бірдей тиесілі өзара әрекеттесудің өзі
Д) Өзара әрекеттесудің механикалық бейнеленуі
Е) Өзара әрекеттесу объектілерінің көшірмесі

42. Хайдегтердің әйгілі нақыл сөзі:


А) Тіл – болмыстың үйі
В) Өмір – бұл мүмкіндік. Оны жіберіп алма!
С) Ақиқатын айт, адамға жақпағанымен, Аллаға жағады.
D) Заңнан ақылды болудың қажеті жоқ
Е) Ізгілік пен игілік жоқ жерде әсемдік те жоқ

43. «Бұқаралық сана» және «Бұқаралық көтеріліс» терминдерінің авторы:


А) Х. Ортега-и-Гассет
В) М.Хайдегтер
С) О. Шпенглер
D) А.Тойнби
Е) А. Швейцер

44. Болмыс туралы философиялық ілім:


А) Онтология
В) Гносеология
С) Антропология
D) Социология
Е) Аксиология

45. Болмыс дегеніміз:


А) Санадан тыс және объективті түрде өмір сүретін және дамитын материалдық және рухани дүниені бейнелейтін категория
В) Біздің санамызда өмір сүретін ойлар мен пікірлердің жиынтығы
С) Алғашқы, қазіргі, болашақ өмірдің жиынтығы
D) Адамның практикалық іс-әрекеті мен тіршілігінің жемісі
Е) Табиғаттағы материалдық денелердің жиынтығы

46. Онтологияның негізгі мәселелерін Хайдеггер қай кітапта қарастырады?


А) «Болмыс және уақыт»
В) «Табиғат болмысы және рух болмысы»
С) «Болмыс»
D) «Бар болу мен болу»
Е) «Болмыс өмір сүру ретінде»

47. Философия тарихында болмыс мәселесін алғаш қойған қай мектеп?


А) Элея мектебі;
В) Милет мектебі;
С) Атомистикалық мектеп;
D) Пифагоршылар мектебі;
Е) Афина мектебі

48. Ежелгі грек атомистерін атап беріңіз:


А) Левкипп, Демокрит, Эпикур
В) Фалес, Анаксимандр, Анаксимен
С) Парменид, Зенон, Мелисс
D) Сократ, Платон, Аристотель
Е) Анаксагор, Протагор, Эмпедокл 

49. Платон бойынша «таза болмыс» – бұл:


A) Идеялар әлемі
B) Заттар әлемі
C) Ішкі әлем
D) Табиғат әлемі
E) Әлеуметтік әлем

50. «Болмыс және уақыт» еңбегінің авторы кім?


А) Хайдеггер;
В) Камю;
С) Фалес;
D) К. Маркс;
Е) О. Шпенглер 

51. Материяның дұрыс анықтамасын табыңдар:


А) Материя дегеніміз – объективті шындықты белгілейтін философиялық категория
В) Материя дегеніміз – барлық заттардың пайда болатын және жойылған соң қайта оралатын шығу тегі
С) Материя дегеніміз – өмір сүретін және бізге әсер ететін құбылыстар
D) Материя – барлық зат құралатын бөлшектер
Е) Материя деп біздің өмірімізге тығыз байланысты нәрселерді айтамыз


52. Кеңістік пен уақыт неге тән:
А) Материяға
В) Табиғатқа
С) Санаға
D) Адамға
Е) Қоғамға


53. Д. Дидро материяның өмір сүруінің қандай екі объективтік формасын көрсетті?
А) Уақыт пен кеңістік
В) Болмыс пен сана
С) Қозғалыс пен уақыт
D) Таным мен сезім
Е) Ұзындық пен енділік


54. Қозғалыс дегеніміз:
А) Материяның тіршілік ету тәсілі
В) Тыныштық
С) Регресс
D) Айналым
Е) Прогресс

55. Ең алғаш болып сөздік қорға «метафизика» сөзін еңгізген философ-ғалым:


А) Аристотель
В) Платон
С) Сократ
D) Пифагор
Е) Парменид

56. «Метафизиканың» грек тілінен аударғандағы мағынасы


А) «Физикадан кейін»
В) «Ойлау»
С) «Аспан асты елі»
D) «Жеңімпаз»
Е) «Азап»


57. Антика философиясында «метафизика» ұғымы нені білдіреді?
А) Болмыстың пайда болу себептері туралы ілім
В) Даналық
С) Шындық
D) Тәжірибе
Е) Білімдердің қатыстылығы

58. Қазақ, дүниетанымының «дүние» категориясының философиялық мағынасы:


А) Болмыс, өмір, әлем
В) Өнер
С) Материалдық байлық
D) Дін
Е) Өмір сүру

59. Қазақ дүниетанымының; онтологиялық категориялары:


А) Заман, ғұмыр, әлем, ынсап
В) Адам, пенде, кісі, тұлға
С) Дүние, табиғат, сана, жаратушы
D) Өмір, жан, адам, жануар
Е) Табиғат, болмыс, сана, таным

60. Танымның объектісі дегеніміз:


А) Дүниенің танымдық іс-әрекет барысында субьект игерген бөлігі
В) Адамның танымдық іс-әрекетіне себепкер болатын рухани дүние
С) Танымдық іс-әрекетті жүзеге асыратын нақты тұлға
D) Адамнан дербес болып тұрған абстрактілі нәрсе
Е) Адамның қиялында ойлап тұрған зат не құбылыс

61. Танымдық іс-әрекетті жүзеге асыратын және оның нәтижелерін өзінің практикалық қызметінде пайдаланатын жеке адамдар немесе адамдар тобын қалай атайды?


А) Танымның субъектісі
B) Танымның объектісі
C) Танымның сатысы
D) Танымның мақсаты
Е) Танымның өлшемі

62. Адам танымының негізі:


А) Сана
В) Тіл
С) Намыс
D) Мишық
Е) Жігер

63. Конфуций бойынша білімнің қайнар көзі неде?


A) Көне кітапта, даналық ережелерде
B) Пікір таласта
C) Көріністе
D) Күмәндануда
E) Тәжірибеде

64. Сократ ілімі бойынша ақиқатты тудыратын әдіс қалай аталады ?


A) Майевтика
B) Анамнезис
C) Дедукция
D) Бақылау
E) Эксперимент
65. «Платон менің досым, бірақ ақиқат қымбат» деген сөзді кім айтқан?
A) Аристотель
B) Парменид
C) Левкипп
D) Протагор
E) Зенон

66. Платондағы идея мен заттың қатынасы:


A) Зат – идеяның өзге болмысы, көшірмесі
B) Идея – заттың бейнесі
C) Идея – заттың жалпы ағымы
D) Идея мен зат тең
E) Идея мен зат қарама-қарсы
67. Платонша таным теориясының мәні:
A) Білім – бұл еске түсіру
B) Білім сезімге негізделген
C) Білім негізі практикада
D) Білімнің негізі түйсікте
E) Салыстырмалы білім

68. И. Кант шығармашылығының екі кезеңі:


A) Сынға дейінгі және сыни
B) Метафизикалық және онтологиялық
C) Логикалық және диалектикалық
D) Метафизикалық және герменевтикалық
E) Ғылыми және философиялық

69. Сезімдік таным дегеніміз не?


А) Сезім мүшелерімен заттардың қасиеттері тікелей бейнеленетін, түйсік және қабылдау түріндегі таным
В) Күнделікті тіршілікпен байланысты таным
С) Абстрактылы философиялық таным
D) Сезімдер мен күйзеліс, уайымдау
Е) Нақтылы ғылыми таным

70. Сезімдік танымның формалары:


А) Түйсік, қабылдау, елестету
В) Түйсік, елестету, ұғым
С) Елестету, ой-тұжырым, қабылдау
D) Қабылдау, түйсік, елестету
Е) Елестету, ой-тұжырым, ұғым

71. Эмпиризмнің негізгі пайымдауы:


А) Адамның бүкіл білімі тәжірибеге негізделеді
В) Ақыл дүниені танудың басты көзі болып табылады
С) Дүниені танып білуге болады
D) Танымның жоғарғы деңгейі-түйсік
Е) Таным көзі сана болып табылады

72. Антика диалектикасының негізін салушы кім?


A) Гераклит
B) Аристотель
C) Платон
D) Фалес
E) Эпикур

73. И. Канттың таным теориясының өзіндік белгісі:


А) Агностицизм
В) Скептицизм
С) Сенсуализм
D) Эмпиризм
Е) Монизм

74. Әлемді тану мүмкіндігін принципиалды түрде теріске шығарған философтар:


А) Агностиктер
В) Эклектиктер
С) Софистер
D) Идеалистер
Е) Рационалистер

75. И.Канттың ілімі бойынша танымның сатысы:


А) Таза ақыл-ой
В) Сезім
С) Өмір кеңістігі
D) Болмыс
Е) Махаббат


76. Танымның рационалды түріне не жатады?
А) Түсінік
В) Сезіну
С) Елестету
D) Қабылдау
Е) Сезім


77. Әлем бір субстанция негізінде құралған деген бағытты ұстанатын философиялық ілім:
А) Монизм
В) Конвенционализм
С) Релятивизм
D) Плюрализм
Е) Дуализм

78. «Мен ештеңені де білмейтінімді білемін», – деп айтқан ежелгі грек философы кім?


А) Сократ
В) Анаксагор
С) Эмпедокл
D) Парменид
Е) Демокрит

79. Ойлаудың негізгі формаларын атаңыз:


А) Ұғым, пікір, ой тұжырымы
В) Пайым, ақыл-ой, интеллект
С) Есте сақтау, ақыл, тұжырымдау
D) Даналық, ақыл-ой, ғұламалық
Е) Ақыл-ой, интеллект, парасат


80. Ғылыми танымның ең басты ерекшеліктерін көрсетіңіз:
А) Әлемді қарастырудың пәндік және объективті тәсілдері
В) Реттілігі
С) Қорытынды қатаң логикасы
D) Үздіксіздік
Е) Эклективтілігі

81. «Эпистемологияның» грек тілінен аударғандағы мағынасы:


А) Білім
В) Күн
С) Жаратылыс
D) Тіршілік
Е) Ғалам
82. «Құдай дүниені жаратады, бірақ қоғам өміріне араласпайды» деген ағартушылық ілім:
А) Деизм
В) Атеизм
С) Теизм
D) Пантеизм
Е) Монотеизм


83. Эмпиризм танымы неге негізделген?
А) Тәжірибеге, экспериментке
В) Сенімге
С) Күдікке
D) Санаға
Е) Интуицияға

84. Батыс философиясындағы нтерпретация арқылы бұрынғы мәдениет әлемін түсіну қалай аталады?


А) Герменевтика
В) Схоластика
С) Эмоция
D) Онтология
Е) Патристика

85. Білім дегеніміз:


А) Шындық туралы ең анық, негізделген ақпарат
В) Заттардың есте сақталған бейнесі
С) Абстракты ой
D) Бір нәрсе дәлелденетін немесе теріске шығарылатын ой
Е) Заттардың жеке қасиеттерінде көрінетін психикалық үрдіс

86. Қайта өрлеу дәуірі философиясында космологиялық ілімдерді кімдер дамытты?


А) Дж.Бруно мен Г.Галилей
В) А.Фридман мен Д.Джинс
С) И.Кеплер мен Дж.Бруно
D) И.Ньютон мен Н.Коперник
Е) О.Шмидт пен В.Фесенков

87. Философия тарихында Коперник жасаған төңкеріс неге сүйенеді?


A) Гелиоцентристік теорияға
B) Космоцентристік теорияға
C) Геоцентристік теорияға
D) Антропоцентристік теорияға
E) Теоцентристік теорияға

88. Ағартушылық философиясында қоғам дамуының шешуші күші ретінде не танылады?


А) Ағартушылық, білім
В) Экономика, ғылым
С) Мәдениет, өнер
D) Республика және парламент
Е) Философия, мәдениет

89. «Білім – күш» деген афоризмнің авторы кім?


А) Ф. Бэкон
В) Г. Лейбинц
С) Дж. Беркли
D) Дж. Локк
Е) Д. Юм 


90. Ағартушылык дәуірінің негізгі идеясы кандай?
А) Білімді халыққа тарату идеясы
В) Жанды жетілдіру туралы идея
С) Мәңгілік өлмеу туралы идея
D) Жігер туралы идея
Е) Тағдырға сену идеясы


91. Қай ағартушылық заман философы «Даламбер мен Дидро» еңбегінің авторы болып табылады?
А) Д.Дидро
В) Ж.Ж.Руссо
С) П.Гольбах
D) К.Гельвеций
Е) Ш.Монтескье


92. «Білім археологиясы» кітабының авторы:
А) Фуко
В) Ясперс
С) Хайдегтер
D) Ницше
Е) Ортега-и-Гассет


93. XIX ғасырдағы Батыс Еуропаның қай философиялық ағымы Марбург пен Фрейбург мектептерінен құралады?
А) Неокантшылдық
В) Феноменология
С) Марксизм
D) Прагматизм
Е) Позитивизм


94. Фальсификация – ғылыми теорияларды жоққа шығару принципін енгізген:
А) Карл Поппер
В) Бертран Рассел
С) Карл Маркс
D) Томас Кун
Е) Пол Фейерабенд
95. Ғылым рухани өнімнің спецификалық түрі ретінде және әлеуметтік институт ретінде қай кезеңде пайда болды?
А) Жаңа заман
В) Қайта жаңғыру
С) ХХ ғасырда
D) Ортағасырда
Е) Антикалық заманда


96. Ағартушылық философиясында қоғам дамуының шешуші күші ретінде не танылады?
А) Ағартушылық, білім
В) Экономика, ғылым
С) Мәдениет, өнер
D) Республика және парламент
Е) Философия, мәдениет

97. Ғылымды дінге бағындыруға әрекет жасайтын көзқарас. Ғылым, білім орнына діни сенімді уағыздайды.
А) Фидеизм
В) Фрейдизм
С) Пантеизм
D) Неотомизм
Е) Шовинизм


98. «Позитивті ғылым өзіне өзі философия» деп айтқан:
А) Огюст Конт
В) Иммануил Кант
С) Карл Ясперс
D) Рихард Авенариус
Е) Карл Маркс


99. Құбылыстардың қайсысы қоғамдық сананың теориялық деңгейіне жатады?
А) Саяси доктриналар
В) Әдеттер
С) Халық медицинасы
D) Ырымшылдық
Е) Қарапайым сана


100. Феноменологияның негізін салушы Э.Гуссерль өзінің ілімін қалай түсіндіреді?
А) «Қатаң ғылыми философия» ретінде
В) Өнер ретінде
С) Миф ретінде
D) Дін ретінде
Е) Ешнәрсе туралы әңгімелер ретінде


101. Структурализм философиясы үшін тән болып келетін әлеуметтік-гуманитарлық танымның әдісін көрсетіп беріңіз:
А) Структуралық-функционалдық әдіс
В) Статистикалық әдіс
С) Диалектикалық әдіс
D) Гипотетикалық-дедуктивтік әдіс
Е) Экстраполяциялау әдіс


102. Білімді жоғары құндылық ретінде қоғамдағы орнын биікке көтеретін философиялық кезең:
А) Француз ағартушылығы
В) Эмпиризм
С) Скептицизм
D) Антисциентизм
Е) Сенсуализм

103. Ғылым мәдениеттің ең жоғарғы құндылығы және адам да сол арқылы әлемді өзіне бағдарлайды деп есептейтін бағыт:


А) Сциентизм
В) Неопозитивизм
С) Модернизм
D) Футурология
Е) Антисциентизм

104. Позитивизм нені «дұрыс, болымды» білімнің негізі деп санады?


А) Ғылымды
В) Өнерді
С) Философияны
D) Дінді
Е) Мифті

105. «Ғылыми қызметтің тарихи-ғылыми көзқарасы» деген идеяның авторы:


А) Кун
В) Сартр
С) Деррида
D) Поппер
Е) Фуко

106. Адамзат болашағын болжаудың зандылықтарын зерделейтін ғылым қалай аталады?


А) Футурология;
В) Магия;
С) Евгеника;
D) Астрология;
Е) Космонавтика;

107. Постмодернистік философиядағы «субъектінің өлімі» концепциясының авторы:


А) Мишель Фуко
В) Фридрих Ницше
С) Мартин Хайдеггер
D) Анри Бергсон
Е) Карл Ясперс

108. Әрбір ғылыми білімнің болжамдық сипатын белгілейтін қандай принципті К. Поппер алға қойды?


А) Фаллибилизм принципі
В) Тарихилық принципі
С) Адамгершілік принципі
D) Даму принципі
Е) Борыш атқару принципі

109. «Мен және Ол» – деген еңбек кiмдiкi?


А) З. Фрейдтiкi
В) К.Юнгтiкi
С) В. Рейхтiкi
D) Э. Махтiкi
Е) Дж. Берклидiкi

110. ХХ ғасырдағы батыс философиясында танымның ғылыми әдістері жайлы мәселені қарастырған бағыт:


А) Неопозитивизм
В) Экзистенциализм
С) Ницшеандық
D) Позитивистік
Е) Неотомизм

111. Философияның қай бөлігі адам мәселесін, адам болмысының фундаментальдық негіздерін зерделейді?


А) Философиялық антропология
В) Өнер философиясы
С) Гносеология
D) Этика
Е) Логика

112. Софистер іліміндегі негізгі проблема:


A) Адам
B) Материя
C) Сана
D) Сан
E) Жан

113. Қайта өрлеу дәуіріне тән сипат:


А) Антропоцентризм
В) Космоцентризм
С) Гилозоизм
D) Социологизм
Е) Теоцентризм

114. Қайта өрлеу дәуірінің эстетикасы өнердің қандай түрлерінде ерекше дамыды?


А) Көркем әдебиет пен кескіндемеде
В) Музыка мен көркем әдебиетте
С) Театр мен музыкада
D) Скульптура мен кескіндемеде
Е) Кескіндеме мен архитектурада

115. Пико делла Мирандолла философиясындағы адамның басты ерекшелігі:


А) Өз тағдырын айқындаудағы еркіндігі
В) Ақылдылысы, парасаттылығы
С) Шығармашылық еңбектенуге қабілеттілігі
D) Мырзалар жолымен жүруге бейімділігі
Е) Адамгершілік қабілеттілігі

116. Ежелгі Қытай философиясының этика, адамгершілік мәселелеріне басты назар аударған бағыты:


А) Конфуцийшылдық
В) Моизм
С) Заңшылдар мектебі
D) Даосизм
Е) Легизм

117. Батыс философиясындағы адамды ең жоғарғы рухани байлық деп бағалаған бағыт:


А) Персонализм
В) Неотомизм
С) Экзистенционализм
D) Идеалистік философия
Е) Позитивизм

118. ХVIII ғасырда өмір сүрген француз философы, «Адам – машина» деген еңбектің авторы:


А) Ламетри
В) Гольбах
С) Гельвеций
D) Дидро
Е) Гассенди

119. Фридрих Ницшенің ілімінде ерік неге деген ерік ретінде көрініс табады?


А) Билікке ерік, өмірге ерік
В) Махаббатқа, еңбекке ерік
С) Достыққа ерік, қайғыға ерік
D) Тәуелсіздікке ерік, билікке ерік
Е) Әділдікке ерік, сәйкестікке ерік

120. XX ғасырдағы батыс философиясы ағымдарының қайсысы, зерттеу негізіне адамның өмір сүру проблемасын қояды?


А) Экзистенциализм
В) Позитивизм
С) Рационализм
D) Иррационализм
Е) Герменевтика


121. Экзистенциализмде қарастырылатын адам болмысының негізгі модулін атаңыз:
А) Еркіндік
В) Ләззат
С) Махаббат
D) Коммуникация
Е) Сезім

122. «Гуманизм» ұғымы нені білдіреді?


А) адамшылық – адамға деген сүйіспеншілік
В) әділеттілік – барлық істе турашыл болу
С) жанашырлық – әлсіздерге қамқор болу
D) шығармашылық – шындықты өнерде бейнелей білу
Е) даналық – әр құбылыстың мәнін түсіне білу

123. Адамның феноменологиялық тұжырымдамасы қандай?


А) Бәрін де өз сезімдеріңнен өткізіп, олардың негізінде өз құлдылықтарыңды, мінез-құлық, жүріс-тұрыс ережелеріңді әзірлеп, тап
В) Құдайға сеніп намаз оқы, сүйіспеншілігінді көрсет. Құдайдың Шаһарын жерде
сал
С) Табиғат пен қоғаммен бірлікте бол, саған байланысты емес нәрселерді сабырлықпен қабыл ал, тағдырдың алдында жүрексінбе, ерлік пен даналық көрсет
D) Бәріне күмәндан, басқалардың сөзіне ерме
Е) Істің мәнін түсінуге тырыс, ол үшін өзіңді жан-жақты дамытып, тіліңді жетілдір

124. Н.А. Бердяев қандай мәселені философияның негізгі мәселесі деп есептеді?


А) Адам мәселесін
В) Табиғат мәселесін
С) Ойдың болмысқа қатынасы мәселесін
D) Дүниенің танылуының мүмкіндігі мәселесі
Е) Дүниенің бірлігі мәселесін

125. Адамның оң, адамгершілік қасиеті емес:


А) Нигилизм
В) Гуманизм
С) Ар-ождан
D) Әділдік
Е) Рақымшылық

126. Пико делла Мирандолла философиясындағы адамның басты ерекшелігі.


А) Өз тағдырын айқындаудағы еркіндігі
В) Адамгершілік қабілеттілігі
С) Ақылдылығы, парасаттылығы
D) Шығармашылық еңбектенуге қабілеттіліг
Е) Мырзалар жолымен жүруге бейімділігі


127. «Адам барлық заттың өлшемі» – қай философтың пайымдауы осылайша басталады?
А) Протагор
В) Пифагор
С) Платон
D) Птоломей
Е) Плавта


128. «Өзіңді өзің жең!» деген ұран ұстанушы философиялық мектеп:
А) Буддизм
B) Джайнизм
C) Йога
D) Карма
E) Санкхья


129. Философияда Аристотель «адам» ұғымын былай деп көрсетеді:
А) Саяси жануар
В) Қанатсыз екі аяқты
С) Өзімшіл тіршілік иесі
D) Тәннің ішіндегі жан
Е) Шығармашылық тіршілік иесі


130. Қайта өрлеу философиясындағы негізгі принцип:
A) Гуманизм
B) Пантеизм
C) Белсенділік
D) Еркіндік
E) Қажеттілік

131. Гуманизм идеясының негізін қалаушы:


А) Франческо Петрарка
В) Пико делла Мирандола
С) Микеланджело
D) Николай Кузанский
Е) Джордано Бруно

132. Абай философиясының басты мәселесі:


А) Адам мәселесі
В) Табиғат мәселесі
С) Сұлулық мәселесі
D) Таным мәселесі
Е) Экологиялық мәселе


133. «Адамның күші – оның санасы мен білімінде», – деп есептеген:
А) Абай Құнанбаев
В) Ыбырай Алтынсарин
С) Ахмет Байтұрсынов
D) Міржақып Дулатов
Е) Мағжан Жұмабаев

134. «Адам бол!» – этикалық тұжырымдамасының авторы:


А) Абай Құнанбаев
В) Шоқан Уалиханов
С) Ыбырай Алтынсарин
D) Шәкәрім Құдайбердіұлы
Е) Міржақып Дулатов

135. «Үш анық» – атты еңбектiң авторы:


А) Шәкәрім Құдайбердіұлы
В) Қожа Ахмет Яссауи
С) Абай Құнанбаев
D) Ыбырай Алтынсарин
Е) Әбу Насыр Әл-Фараби

136. Адамды «символикалық жануар» ретінде анықтаған:


А) Эрнст Кассирер
В) Фридрих Ницше
С) Альбер Камю
D) Виктор Франкль
Е) Френсис Фукуяма

137. Адамды ең жоғарғы рухани байлық деп бағалаған бағыт:


А) Персонализм
В) Экзистенциализм
С) Неотомизм
D) Идеалистік философия
Е) Позитивизм

138. «Адам жаны» еңбегінің авторы:


А) Эрих Фромм
В) Жан Лиотар
С) Мишель Фуко
D) Жан Поль Сартр
Е) Жил Делез

139. «Антропосоциогенез» ұғымының мазмұны неде?


А) Адам мен қоғамның пайда болуы мен қалыптасу процесі
В) Адамның ұзақ уақыт қалыптасу кезеңі
С) Қоғамның қалыптасу процесі
D) Қоғамның табиғаттан бөлініп шығу процесі
Е) Сананың, қоғамның пайда болуы.

140. Жер бетіндегі материалдық және рухани мәдениеттің дамуының субъектісі, өмірдің басқа формаларымен генетикалық жағынан байланысты, еңбек құралдарын жасау қабілеті арқасында олардан бөлініп шыққан, анық сөйлей және ойлай алатын, санасы бар биологиялық-әлеуметтік тіршілік иесі:


А) Адам
B) Тұлға
C) Индивид
D) Жұмысшы
Е) Азамат

141. Антропосоциогенез идеясына жатпайтын фактор:


А) Интуиция
В) Сана
С) Тіл
D) Еңбек
Е) Некелік қатынастар

142. Өте жігерлі болу қай философиялық ілімде адамның негізгі ізгілігі?


А) Ницшеандықта
В) Марксизмде
С) Кант ілімінде
D) Текті адам
Е) Әділет

143. «Үш анық» атты философиялық шығарманың авторы кім?


А) Шәкәрім Құдайбердиев
В) Ахмет Байтұрсынов
С) Абай Құнанбаев
D) Сұлтанмахмұт Торайғыров
Е) Ыбырай Алтынсарин

144. Адамның өмірлік іс-әрекетінің негізінде не жатады?


А) Қажеттілікті қанағаттандыру
В) Мақсаттар туралы ойлану
С) Қоғам тарапынан қатаң талаптың қойылуы
D) Құмарлықты қанағаттандыру
Е) Материалдық байлыққа кенелу

145. Адамның тек өзіне ғана тән қасиеттерін: дауысын, жүріс-тұрысын, білімі мен ойлау деңгейін, бет пішінін, түр-сипатын білдіретін ұғым:


А) Индивидуалдылық
B) Тұлға
C) Азамат
D) Индивид
Е) Жігіт

146. Белгілі тарихи-мәдени ортада өтетін өмір барысында қалыптасатын әлеуметтік-психологиялық және моральдік қасиеттер жиынтығының иесі, өз ісіне өзі жауап бере алатын белсенді әрекет субъектісі:


А) Тұлға
B) Индивид
C) Азамат
D) Жігіт
Е) Адам

147. Адамның психикалық қызметінің саналы және ең белсенді, әрекетшіл бөлімі болып табылатын және адамның алдына қойған мақсатымен тығыз байланысты және оған жетуді қамтамасыз ететін рухани күш:


А) Жігер
B) Дүлей қара күш
C) Инстинкт
D) Сезім
Е) Ақыл

148. Тұлға ұғымы білдіреді:


А) Адам индивидінің әлеуметтік сапасын, оның бірегейлігінің, даралығының өлшемін;
В) Адамның биологиялық ерекшеліктерін;
С) Адамның сыртқы пішінін;
Д) Адамның психикалық күйін;
Е) Адамның өзіндік санасын.

149. Адам өмірінің мағынасы неде?


А) Адам өз өмірінің мағынасын өзі анықтайды
В) Өз пайдасынан бас тарту, өзін-өзі шектеуде
С) Ақыретте өз қылығына қарай құрметтелу немесе жазалануда
D) Материалдық байлыққа кенелуде
Е) Алдына қойған мақсатына жетуде

150. Адамның әлеуметтік-мәндік мағынасын көрсететін ұғымды анықтаңыз:


А) Тұлға
В) Субъект
С) Индивид
D) Жекелік
Е) Халық

151. «Өмір дегеніміз – азап» деген ізгілікті ақиқат қай ілімге тән:


А) Буддизм
В) Конфуцилық
C) Моизм
D) Даосизм
E) Легизм

152. Киниктердін адам тұжырымдамасы кандай?


А) Азды канағат ет, еркін бол, өмір сүруді (өнерді) тәжірибеден үйрен
В) Рахаттардан кашпа, есіңде болсын, өмірдің негізі, казығы – сезімдік ләззаттар, қоғамдық жұмыстарды баскаларға қалдырып, жалғыз өзің немесе достарыңмен бірге бол
С) Бәрінен күмәндан, баскалардын сөзіне ерме
D) Құдайға сиынып, дұға окы, сүйіспеншілігіңді көрсет, Кұдайдың Шаһарын жерде сал
Е) Табиғат пен қоғаммен бірлік те бол, саған байланысты емес нәрселерді сабырлыкпен қабыл ал, тағдырдьң алдында жүрексінбе, ерлік пен даналық көрсет

153. Н.Г. Чернышевский бойынша интеллигенцияның өмірлік сұрағы


А) Не істеу керек?
В) Халықтың достары деген кімдер?
С) Оқуға қайда баруға болады?
D) Менің көзілдірігім қайда?
Е) Біз қайда бара жатырмыз?

154. «Экзистенциализм» термині қалай аударылады?


А) Өмір сүру философиясы
В) Мән философиясы
С) Болмыс философиясы
D) Махаббат философиясы
Е) Ғылым философиясы 


155. XX ғасырдағы қай философиялық ағымның басты категориялары «жалғыздық», «жаттану», «жауапкершілік», «үрей», «ажал», «түңілу» т.б. болып табылады?
А) Экзистенциализм
В) Неокантиандық философия
С) Иррационализм
D) Өмір философиясы
Е) Структурализм

156. Экзистенциализмнің негізгі өкілдерінің бірі:


А) Мартин Хайдеггер
В) Фома Аквинский
С) Арнольд Тойнби
D) Фридрих Гегель
Е) Людвиг Фейербах

157. Хайдеггер бойынша дүниені жақсы тану үшін не істеу керек?


А) Болмысты талдау
В) Құдайдан сұрау
С) Философтардан кеңес алу
D) Ғалымдардан кеңес алу
Е) Адамдардан еш нәрсе сұрамау

158. Экзистенциализмдегі «Абсурд (Сандырақ)» философиясының авторы:


А) Камю
В) Хайдеггер
С) Ясперс
D) Бубер, Бахтин
Е) Леви-Стросс

159. Альбер Камюдіц «Сизиф туралы миф» еңбегінде қандай өзекті философиялық идея көрсетілген?


А) Адам өмірінің мағынасыздығы
В) Адам өмірінің қиындылығы
С) Адам өмірінің азапқа толғандығы
D) Адам өмірінің жеңілдігі
Е) Адам өмірінің өткіншілігі

160. Буддаға сәйкес, адам өмірінің мәні:


А) Азап шегуде
В) Қоғамдағы өмірде
С) Қарым-қатынастарда
D) Ақиқатқа бейімделуде
Е) Еңбекке

161. Николай Бердяев философиясының мәні:


А) Болмыстың мәнін субъект арқылы тану
В) Логикалық ойлаудын шыны
С) Діни сананың шектерін мойындау
D) Сенім адамзаттық болмыстың толық ерекше теңдігі ретінде
Е) Рухани ренессанс

162. Тұлғаның тіршілік етуіндегі үш әдіс немесе С. Кьеркегор экзистенциясының үш типі белгіленеді:


A) Эстетикалық, этикалық, діни
B) Биологиялық, эстетикалық, адамгершілік
C) Моральдік, діни, мифологиялық
D) Материалдық, этикалық, интуициялық
E) Діни, материалдық, рухани

163. Ежелгі грек философтарында өмірмен рақаттанып, өлімнен қорықпауға үндеген кім?


А) Эпикур
В) Сенека
С) Диоген
D) Пиррон
Е) Тимон

164. ІХ ғасырда Сыр бойында өмір сүрген және өлімнен қашып, мәңгілік өмір іздеген кемеңгер ойшыл кім?


А) Қорқыт
В) Жүсіп Баласағұн
С) Қожа Ахмет Яссауи
D) Махмұт Қашғари
Е) Мұхаммед Хайдар Дулати

165. Шопенгауэр ілімі бойынша, адамды өмір сүруге талап ететін:


A) Өмірге құштарлық
B) Жігер
C) Қайғы- қасірет
D) Еркіндік
E) Өлім алдындағы үрей

166. «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары» деп аталатын трактаттың авторы кім?


А) Әл-Фараби
В) Әл-Кинди
С) Ибн-Сина
D) Әл-Бируни
Е) Ибн-Рушд

167. «Бақыт – әр адамның көздейтін мақсаты, үлкен игілік» деп санаған кім?


А) Әл-Фараби;
В) Аристотель;
С) Конфуций;
D) Сократ;
Е) Платон

168. «Өлсе өлер табиғат, адам өлмес» деген?


А) Абай
В) Аристотель
С әл-Фараби
D) Шәкәрім
Е) Ы.Алтынсарин

169. «Гуманизм» термині нені білдіреді?


А) Адамның тұлға ретінде құндылығын, бостандыққа, өзінің қабілеттерін дамытуға құқығын білдіретін көзқарастар жүйесі
В) Адамның орны мен маңызы, осы өмірге не үшін келгені жөніндегі сауалға жауап беретін көпғасырлы халық даналығы мен діни сенімді игеру
С) Өз Құдайына сүйіспеншілік, оның діни ережесі, қағидасы: «Өзіңді сүйгендей жаныңдағыны сүй»
D) Аяушылық білдіру, қайғысына, уайымына ортақтасу
Е) Махаббат, табиғатқа, тірі жәндіктерге сүйіспеншілік

170. Адамның дүниеге деген құңдылықты қарым-қатынасын қарастыратын философияның құрамдас бөлігі:


А) Аксиология
В) Философия
С) Этнология
D) Монадология
Е) Педагогика

171. Адам өміріндегі белгілі бір құбылыстардың адамгершілік, әлеуметтік, мәдени маңыздылығын көрсету үшін қолданылатын ұғым:


А) Құндылық
B) Ізгілік
C) Мейірімділік
D) Сұлулық
E) Ар-ұждан

172. «Мейірімділік пен адамгершілік – қылмысқа апаратын жол, ал шын қайырымдылық өзінің бастамасын жазалаудан алады» – деп уағыздаған мектеп:


А) Легизм
В) Моизм
С) Даосизм
D) Инь жэне Янь
Е) Конфуцийшылдық

173. Конфуций ілімінің негізгі проблемасын көрсетіңіз:


A) Өнеге мен тәрбие проблемасы
B) Таным проблемасы
C) Дао проблемасы
D) Кеңістік пен уақыт проблемасы
E) Табиғат зерттеу

174. Қайта өрлеу дәуірі бойынша адам анықтамасын беріңіз:


A) Ең басты құндылық
B) Қоғамдық жануар
C) Құдай жаратқан жәндік
D) Микрокосм
E) Ойлаушы субъект

175. Гуманистердің айтуынша, адамды барлығынан да айырып, өзгешелейтін Құдайдың сыйы, нұры, ол:


А) Адамгершілік
В) Ақыл-ой
С) Жекешелік
D) Сезімталдық
Е) Дарын

176. Адамның өзіндік құндылығын мойындайтын көзқарас жүйесі:


А) Гуманизм
В) Материализм
С) Идеализм
D) Социализм
Е) Білім

177. Қайта өрлеу дәуіріндегі гуманизмнің мағынасы:


А) Адамның құндылығы, оның құқығы мен абыройы туралы ілім
В) Адамның жағдайға тәуелділігі туралы ілім
С) Адам өмірінің құдай еркімен айқындалатыны туралы ілім
D) Адам өмірінің құнсыздығы туралы ілім
Е) Құдайдың адамды жаратуы туралы ілім

178. Адамның игілігіне бағытталған қасиеттерді белгілейтін этикалық категория:


А) Жақсылық, ізгілік
В) Жамандық, зұлымдық
С) Әділеттілік
D) Жауапкершілік
Е) Бақыт

179. Дәстүрлер, әдеп-ғұрыптар, қалыптар, идеалдар қандай құндылықтарға жатады?


А) Этикалық құндылықтарға
В) Саяси құндылықтарға
С) Діни құндылықтарға
D) Эстетикалық құндылықтарға
Е) Ғылыми құндылықтарға

180. Әл-Фараби этикасындағы басты категория:


А) Бақыт
В) Өмірдің мәні
С) Адалдық
D) Әділеттік
Е) Дін

181. Сократ этикасының мәні:


А) Игілік туралы ілім
В) Бақыт категориясы
С) Мемлекет туралы ілім
D) Жалғыздық туралы ілім
Е) Басқару туралы ілім

182. Адамның игілігіне бағытталған қасиеттерді белгілейтін этикалық категория бұл:


А) Әділеттілік
В) Зұлымдық
С) Жауапкершілік
D) Ар - ождан
Е) Бақыт

183. Конфуций философиясындағы iзгiлiктiң орталық принципi.


А) Алтын орта принципi
В) Құдай мәнiн түсiну жолы
С) Азаптанудан құтылу
D) Витальды қажеттiлiктердi қанағаттандыру
Е) Әр адам үшiн өзiнiкi бар

184. Конфуций этикасының негізгі ұғымы:


А) Жэнь
В) Тянь
С) Дао
D) Чжун-Юн
Е) Сансара

185. «Өзіңе тілемеген нәрсені басқаға жасама» деген өсиет сөзді кім айтқан?


А) Кунфуций
В) Мо-цзы
С) Мо-ди
D) Лао-цзы
Е) Ян-цзы

186. «Адамның табиғаты тек жақсылықтан жаралған» деп тұжырым жасаған ежелгі қытай ойшылы:


А) Мэн-цзы
В) Сыма Цянь
С) Конфуций
D) Лао-цзы
Е) Сюн-цзы

187. Конфуцийшілдік этикадағы идеалды адамды бейнелейтін- «бекзат кісінің» (цзюнь-цзы) басты белгілері:


А) Әдет, нормаларын сақтау
В) Тірі жәндіктерге зиян келтірмеу
С) Құрбандық шалу
D) Ведаларды құрмет тұту
Е) Ұстамдылық

188. Конфуцийдің этикалық-саяси көзқарастарының мәні неде?


А) Қайырымдылық арқылы басқару теориясында
В) Жаңа мемлекетті құру жолында
С) Шындықтың әлеуметтік мәселелері
D) Билеушінің идеалды образын жасауда
Е) Қоғамның әлеуметтік стратификациясын құруда

189. Кант философиясындағы «үзілді-кесілді императив» ұғымы нені білдіреді?


А) Әрқашанда адамгершілікке сай әрекет ету талабын білдіретін міндетті қағида
В) Заттардың өзгермейтін мәні (ноумен) және құбылыстары (феномен)
С) Жоғары мәртебеліні мойындау
D) Зорлықпен жаулап алуға ұмтылу, адамгершілікті саясатқа бағындыру
Е) жеке адам мен қоғамның адамгершілік жағдайда болуы

190. Кант этикасының орталық мәселесі:


А) Өнегелік сезім және өнегелік мінез-құлық
В) Уақыт пен кеңістік теориясы
С) Бақыт категориясы
D) Эстетикалық талғам мәселесі
Е) Адамзат тарихы мәселесі

191. «Ізгілік» сөзінің гректер үшін балама мағынасы:


А) Адамгершілік
В) Кемел адам
С) Жақсылыққа апарар жол
D) Ең сауапты істер
Е) Білімге құштарлық

192. Конфуций философиясындағы этикалық ұғым:


А) Жэнь
В) Дао
С) Легизм
D) Сюн Цзы
Е) Мэн цзы

193. Әл-Фараби этикасындағы басты категория:


А) Бақыт
В) Өмірдің мәні
С) Адалдық
D) Әділеттік
Е) Дін

194. Абайдың рухани дәстүрлерін жалғастырып, этиканың дамуына үлес қосқан ойшыл:


А) Шәкәрім Құдайбердиев
В) Ахмет Байтұрсынов
С) Сәбит Дөнентаев
D) СұлтанмахмұтТорайғыров
Е) Міржақып Дулатов

195. Абай Құнанбаевтің моральдық философиясындағы орталық идея:


A) Жүрек туралы ұғым
B) Дін
C) Сенім
D) Ағартушылық
E) Ғылым

196. Шәкәрім Құдайбердіұлының ар іліміндегі басты категория не?


А) Ұждан
В) Адамгершілік парыз
С) Ақиқат
D) Сенім
Е) Ақыл-ой

197. А. Шопенгауер мен Ф. Ницшенің айтуынша барлық құндылықтардың арасында бірінші орынды не алады?


А) Ерік, жігер
В) Идеал
С) Сенім
D) Ақыл, ой
Е) Сезім

198. Философтар есімдерінің тізбегінде жетіспей тұрған буынды толтырыңыз: Кант- Фихте- Шеллинг- ... -Фейербах:


А) Гегель
В) Гете
С) Гердер
D) Маркс
E) Лейбниц

199. «Адамның құлдық және еркіндігі туралы» шығарманың авторы:


A) Н. Бердяев
B) Г. Гегель
C) В. Соловьев
D) П.Коропоткин
E) К. Ясперс

200. Қоғамның ең жоғары құндылығы не?


А) Адам
В) Еркіндік
С) Өнер
D) Шығармашылық
Е) Ғылым

201. «Әр адам, еркіндікке ие болып, дүниедегі барлық оқиғалар үшін жауапкершілікті мойнына артып алу керек» деген XX ғасырдағы француз философы кім?


А) Сартр
В) Лиотар
С) Деррида
D) Камю
Е) Делез

202. ХV-ХVIІI ғасырлардағы жыраулар алдына қойған негізгі мәселе:


А) Елдің бірлігі
В) Жерлерді көркейту
С) Отырықшылыққа көшу
D) Жауларға тойтарыс беру
Е) Таптық күрес

203. Өз рухани тамырларынан айырылып қалған «мәңгүрт» ұғымын айналымға енгізген ...


А) Шыңғыс Айтматов
В) Ғабит Мүсірепов
С) Мұхтар Әуезов
D) Ілияс Есенберлин
Е) Дулат Исабеков

204. Ж.П. Сартр философиясындағы орталық мәселе:


A) Еркіндік
B) Абсурд
C) Таңдау
D) Жалғыздық
E) Санасыздық

205. Адамдардың әлемді көркемдік игеруге бағытталған рухани-практикалық іс-әрекетінің саласы:


А) Өнер
В) Ғылым
С) Философия
D) Мораль
Е) Дін

206. Абылай ханның жәрдемші серігі, ойшыл ақын, жырау өнерінің көрнекті өкілі:


А) Бұхар жырау
В) Асан Қайғы
С) Махамбет
D) Қазыбек би
Е) Шортанбай

207. Қазақ халқының мәдениетіндегі поэтикалық-философиялық диалогтың формасы:


А) Айтыс
В) Жырау
С) Поэма
D) Эпос
Е) Миф

208. «Әсемдік әлемді құтқарады» деген сөздің авторы кім?


A) Ф.М.Достоевский
B) И.В.Киреевский
C) А.С.Хомяков
D) Л.Н.Толстой
E) П.Я.Чадаев.

209. Қорқыт Ата дүниетанымындағы құдіретті аспап:


A) Қобыз
B) Сырнай
C) Домбыра
D) Дабыл
E) Керней

210. Риторика қандай саланы зерттейді?


A) Шешендік өнер
B) Адам мәселесі
C) Таным мәселесі
D) Өнер мәселесі
E) Болмыс мәселесі

211. Ежелгі грек философы, «Мемлекет», «Заңдар» атты еңбектердің авторы:


A) Платон
B) Аристотель
C) Гераклит
D) Демокрит
E) Зенон

212. Жаңа Заман философы, «Левиафан» еңбегінің авторы:


A) Т. Гоббс
B) Дж. Локк
C) Лейбниц
D) Д. Юм
E) И. Кант

213. «Постиндустриальды қоғам» терминінің авторы кім?


А) Д. Белл
В) М. Вебер
С) Э. Фромм
D) К. Поппер
Е) Э. Дюркгейм

214. Рим клубының бірінші жетекшісі:


А) Печчеи
В) Мессарович
С) Пестель
D) Кинг
Е) Медоуз

215. «Қылмыс пен жаза» философиялық романының авторы:


A) Достоевский
B) Бердяев
C) К. Маркс
D) Конт
E) Шпенглер

216. «Құтты білік» еңбегінің авторы:


A) Жүсіп Баласағұн
B) Ибн Сина
C) Абай
D) Шәкәрім
E) Мұхтар

217. «Жер Ұйық» атты елге жайлы мекен іздеген қазақ ойшылы:


A) Асанқайғы
B) Сүйінбай
C) Қазтуған
D) Доспанбет
E) Шалкиіз

218. К. Поппердің белгілі шығармаларының бірі -«Ашық қоғам және оның ...»


A) Жаулары
B) Сыншылары
C) Жақтастары
D) Апологеттері
E) Теоретиктері

219. XIX ғасырда «Мәдениет философиясы» ұғымын енгізген кім?


А) Мюллер
В) Фихте
С) Вольтер
D) Шеллинг
Е) Гегель

220. «Левиафан» атты еңбегінде мемлекеттің пайда болуын адамдардың өз-өзін қорғау үшін бір-бірімен қақтығысын тоқтату мақсатында қоғамдық келісімге келудің нәтижесі деп түсіндірген Жаңа заман философы:


А) Томас Гоббс
В) Рене Декарт
C) Френсис Бэкон
D) Готфрид Лейбниц
Е) Бенедикт Спиноза

221. «Мәдениет» ұғымына берілген дұрыс анықтаманы табыңыз:


А) Мәдениет – материалдық және рухани құндылықтардың жиынтығы және оларды жасау тәсілдері, оларды адамзат прогресі үшін пайдалана білу дағдысы
В) Мәдениет – адамдар өмірінің негізін анықтайтын практикалық әрекеттер мен нанымдардың әлеуметтік мұраланған жиынтығы
С) Мәдениет – адам жасаған барлық заттар
D) Мәдениет – әлеуметтік ортамен анықталатын және сол қоғамның мүшесі болып табылатын жеке адам тарапынан қабылданған тұрмыс салты
Е) Мәдениет – символдық әрекеттер, сөздер және еліктеу арқылы индивидтен индивидке ауысып отыратын идеялар тасқыны


222. «Мәдениет» терминін қолдану тұрақты сипатқа ие болған еуропалық философияның дамуындағы тарихи кезеңді атаңыз:
А) Антикалық философия
В) Постмодерн дәуірінің философиясы
С) Орта ғасыр философиясы
D) Қайта өрлеу дәуірінің философиясы
Е) Жаңа заман философиясы

223. Мәдениеттің негізгі құрамдас екі бөлігі:


А) Материалдық және рухани мәдениет
В) Саяси және құқықтық мәдениет
С) Сөйлеу және жүріс-тұрыс мәдениеті
D) Ішкі және сыртқы мәдениет
Е) Қарым-қатынас және мінез-құлық мәдениеті

224. Алғашқы рет «мәдениет» пен «өркениет» түсінігін қарама-қарсы қойған?


А) Руссо
В) К.Маркс
С) О.Шпенглер
D) Э.Тейлор
Е) Л.Гумилев

225. Мәдениетті символдар, белгілердің жүйесі деп қарастыратын ағым:


А) Семиотика
В) Функционализм
С) Социология
D) Гуманизм
Е) Структурализм

226. «Мәдениет» – жерді өңдеу сөзін «жанды өңдеу, жанды жетілдіру, тазарту» деп түсіндірме берген кім?


А) Цицерон
В) Геродот
С) Сенека
D) Сократ
Е) Зенон


227. «Өркениет – кез келген мәдениеттің өмір сүруінің соңғы кезеңі, оның өлімі» деп есептеген философ:
А) О. Шпенглер
В) Фрейд
С) Марсель
D) Кант
Е) Хайдеггер

228. Шпенглер бойынша өркениет – бұл:


А) Мәдениеттің ақыры
В) Мәдениеттің гүлденуі
С) Массалардың көтерілісі
D) Мәдениеттің тұрақтылығы
Е) Мәдениеттің прогресі

229. «Өркениет» ұғымына берілген дұрыс анықтаманы көрсетіңіз:


А) Өркениет – қоғамның тарихи даму барысындағы оның материалдық және рухани жетістіктерінің жиынтығы
В) Өркениет – адамзат дамуының белгілі бір тарихи кезеңі
С) Өркениет – мәдениеттің синонимі, мәдениеттің алғашқы сатысы
D) Өркениет – мәдениеттің орта сатысы, оның шырқау шегі
Е) Өркениет – дамудың ең жоғарғы сатысы, одан кейін құлдырау басталады.

230. Қоғамның дамуы мен өмір сүруінің табиғи қажетті алғышарты:


А) Географиялық орта
В) Өнер
С) Техника
D) Материалдық өндіріс
Е) Рухани өндіріс

231. Қоғамның өндірістік сферасын қамтитын, материалдық игіліктерді өндіру, тұтыну үрдісі:


А) Экономика
В) Мәдениет
С) Өркениет
D) Құқық
Е) Саясат

232. «Постиндустриалды қоғам» терминінің авторы кім?:


А) Д. Белл
В) Э. Дюркгейм
С) К. Поппер
D) Э. Фромм
Е) М.Вебер

233. Қазақтың қоғамдық ақыл-ойындағы кімнің шығармашылығы тарих философиясының мәселелерін жүйелі зерттеудің жарқын үлгісі болып табылады?


А) М. Дулатұлы
В) С. Торайғыров
С) Ы. Алтынсарин
D) Абай
Е) Ш. Құдайбердіұлы

234. Платонның қоғам жайлы жазған еңбегі:


А) Мемлекет
В) Органон
С) Метафизика
D) Қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы
Е) Этика

235. XX ғасырдағы «тарих философиясының» өкілі:


А) К. Ясперс
В) А. Шопенгауер
С) З. Фрейд
D) Ф. Ницше
Е) Л. Фейербах

236. Тарихтың материалистік түсінігін философия тарихында алғаш жасап берген кім?


А) К. Маркс;
В) Г.В. Плеханов;
С) Л. Фейербах;
D) Ф. Вольтер;
Е) П. Гольбах 


237. Ислам дінін қабылдағанға дейін ежелгі қазақтар жаратылыстан тыс күш иелері: ата-бабалардың аруақтарымен, жын-шайтандармен кім тілдесе алады деп сенген?
А) Бақсылар
В) Молдалар
С) Имамдар
D) Астрологтар
Е) Философтар

238. Маркстік философияда адамның қалыптасуы мен дамуына жетекші фактор:


А) Еңбек
В) Жан
С) Инстинктер
D) Қолайлы географиялық жағдай
Е) Білім


239. Тарихи процестің формациялық концепциясының авторы:
А) К. Маркс
В) П. Сорокин
С) К. Ясперс
D) Г. Гегель
Е) Аристотель

240. Гегель философиясындағы тарихтың субъектісі:


А) Әлемдік рух
В) Адамның ақыл-ойы
С) Құдайлық ақиқат
D) Қоғамдық құрылым
Е) Жеке тұлғалар


241. Марксистік философиядағы практиканың негізгі түрін көрсетіңіз:
А) Материалдық өндіріс
В) Діни-уағыздау қызметі
С) Рухани қызмет
D) Ақылға қонымды қызмет
Е) Ғылымды қажетсінетін сала

242. Маркстің ілімі бойынша тапсыз, әділетті қоғам қалай аталады?


А) Коммунизм
В) Феодализм
С) Либерализм
D) Капитализм
Е) Трайбализм

243. Қайта өрлеу дәуірінде саясат философиясын дамытқан кім болды?


А) Н. Макиавелли
В) Г. Галилей
С) Дж. Бруно
D) Н. Кузанский
Е) П. делла Мирандола


244. Дін дегеніміз:
А) Сенімге негізделген дүниетаным түрі
В) Қоғамдық ұйымның түрі
С) Қоғамдық пікір
D) Пікірлестер арасындағы байланыс
Е) Ұлттың өмір сүру тәсілі


245. Сенім – жоғары абсолюттік құндылықтар негізінде жатыр:
А) Дін философиясында
В) Мәдениет философиясында
С) Прагматизм философиясында
D) Экзистенциализм философиясында
Е) Білім философиясы

246. Құдай болмысы дүниені жасаушы ретінде ... қарастырады?


А) Теологиялық философия;
В) Мәдени философия;
С) Софистика;
D) Эклектика;
Е) Мифтік түсінік 

247. Суфизмнің негізін салушы:


A) Ахмет Яссауи
B) Әл-Фараби
C) Ибн Сина
D) Ибн Рушд
E) Әл-Кинди

248. Орта ғасырлардағы түрік ойшылдарынан кім Аллаға деген тазалықтан туған сезімге сүйеніп, дүние қызығынан бас тартты?


A) Ахмет Яссауи
B) Әл-Хорезми
C) Омар Хайям
D) Әл-Фараби
E) Ибн Сина

249. Патристика – бұл:


A) Христиан ойшылдарының теологиялық-философиялық пiкiрлерiнiң жиынтығы
B) Құдай тiрi және өлi табиғатты жаратты деген принцип
C) Тiршiлiктiң бiр ғана бастамасын мойындайтын принцип
D) Барлық материалды денелердiң жаны бар дейтiн философиялық позиция
E) Эстетикалық iлiм

250. Христиан теологиясында креационизм – құдай әлемдi жоқтан бар қылып жаратты идеясының негiзiн салған:


A) Фома Аквинский
B) Аврелий Августин
C) Ансельм Кентербирийский
D) Пьер Абельяр
E) Уильям Оккам

251. Ортағасырлар философтарының ішінде құдайдың бар екеніне бес дәлел келтірген кім?


A) Аквинский
B) Абеляр
C) Ұлы Альберт
D) Августин
E) Филон

252. Кiм «Егер дiнге сенiм аз болса, онда құдайға ақыл арқылы келуге болады»,- деп есептеген?


A) Фома Аквинский
B) Платон
C) Аристотель
D) Дж. Бруно
E) Фалес

253. Схоластика дегеніміз:


A) Ортағасырлық философиялық ілім
B) Әдіс туралы ілім
C) Ежелгі шығыс философиясының бағыты
D) Дүниені тануды жоққа шығару
E) Дінге қарсы көзқарас

254. Ортағасырлық философиялық мәселелерді рационалды шешу жолы:


A) Құдай болмысын дәлелдеу
B) Ақыл мен сенімнің өзара қатынасы
C) Құдайдың ашығы мен игілігін дәлелдеу
D) Адам жанының мәңгілігі
E) Құдай ілімін дәріптеу

255. Қ.А.Яссауи дүниетанымы бойынша «Суфизм» ілімінің неше даму кезеңі бар?


A) 4
B) 5
C) 6
D) 3
E) 2

256. «Ұмай ана» түркі ұғымында қандай күшке ие?


A) Ана мен бала қорғаушысы
B) Жер мен аспан қорғаушысы
C) Күн мен түн қорғаушысы
D) Өлім мен өмір қорғаушысы
E) Аң мен құс қорғаушысы

257. Қазақтардың ата-тегі түркілердің басты Құдайы:


А) Көк тәңірі
В) Ұмай
С) Аспан
D) Жер
Е) Көк бөрі 

258. «Зікір» сөзін анықта:


А) Қайталау
В) Бірігу
С) Көру
D) Пайымдау
Е) Іздеу

259. Анимизм:


А) Жан, рух дүниесіне табыну, сену
В) Аңыз - әңгімеге сену
С) Салт - санаға сену
D) Өсімдіктермен жануарлар дүниесіне табыну
Е) Дінге сену

260. Зороастризмнің діни мәліметтері көрсетілген парсылардың рухани текстері:


А) Авеста
В) Рамаяна
С) Евангелия
D) Құран
Е) Библия

261.ХІХ ғасырдағы «аса күшті адам» (сверхчеловек) идеясының негізін қалаған философ:


А) Фридрих Ницше
В) Мартин Хайдеггер
С) Жан Поль Сартр
D) Альбер Камю
Е) Зигмунд Фрейд


262. «Құдай дүниені жаратады, бірақ қоғам өміріне араласпайды» деген ағартушылық ілім:
А) Деизм
В) Пантеизм
С) Атеизм
D) Теизм
Е) Монотеизм

263. «Тотем және табу» енбегінің авторы кім?


A) Э.Тайлор.
B) К. Юнг.
C) З. Фрейд.
D) Э. Фромм.
E) К. Ясперс.

264. Жансыз затқа киелі деп табыну:


A) Фетишизм
B) Анимизм
C) Магия
D) Тотемизм
E) Шаманизм

265. Тән өлсе де жан өлмейді, мәңгі өмір сүреді деп санайтын алғашқы діни наным-сенім:


A) Анимизм
B) Тотемизм
C) Магия
D) Фетишизм
E) Шаманизм

266. Алғашқы діннің сиқыршылық, тәуіптікке сенім білдіруі:


A) Магия
B) Анимизм
C) Тотемизм
D) Фетишизм
E) Шаманизм

267. Араб тілінен аударғанда «бас июшілік», «құлшылық» деген мағынаны білдіретін сөз?


A) Ислам
B) Мешіт
C) Хадис
D) Құран
E) Хадж

268. Ислам дінінің заңдары:


А) Шариғат
В) Атман
С) Канон
D) Геас
Е) Нирвана

269. Философия «Дін ілімінің қызметшісі» ғана. Міне осы сипаттама философия тарихының қай кезеңіне қатысты айтылған?


А) Орта ғасырларға
В) Антикалық кезеңге
С) Қайта өрлеу кезеңіне
D) Жаңа уақытқа
Е) Ағартушылық дәуірінде

270. Құдайдың бар екендігінің бас дәлелін келтірген ортағасырлық ойшыл:


А) Фома Аквинский
В) Тертуллиан
С) Уильям Оккам
D) Дунс Скотт
Е) Абеляр

271. «Құдай қаласы» еңбегінің авторы кім?


А) Августин
В) Ф. Аквинский
С) Эриугена
D) У. Оккам
Е) Т. Мор

272. Қос ақиқат ілімінің негізін қалаған Орта ғасырлық мұсылмандық Шығыс философы:


А) Ибн-Рушд
В) Әл-Фараби
С) Әл-Кинди
D) Әл-Ғазали
Е) Ибн Сина

273. Шоқан Уалиханов өзінің шығармашылығында бірінші кезекте діни наным-сенімнің қай түрін талдап қарастырады?


А) Шамандық (бақсылық )
В) Ислам
С) Буддизм
D) Христиан діні
Е) Зороастризм

274. Ежелгі қазақтар ислам дініне дейін пәле-жаланы немен аластауға болады деп сенген?


А) Отпен
В) Топырақпен
С) Сумен
D) Құрбандық шалумен
Е) Ауамен

275. Ислам дінін қабылдағанға дейін ежелгі қазақтар жаратылыстан тыс күш иелері: ата-бабалардың аруақтарымен, жын-шайтандармен кім тілдесе алады деп сенген?


А) Бақсылар
В) Молдалар
С) Имамдар
D) Астрологтар
Е) Философтар

276. Орта ғасырлық араб тілдес философиядағы рухани кемелденуді мақсат еткен және тақуалық өмірді уағыздаған мистикалық бағыт:


А) Суфизм
В) Мутазилиттер ілімі
С) Калам
D) Исмаилизм
Е) Теология

277. Суфизм іліміндегі рухани кемелдену және дін талаптарын шын жүректен орындау жолы:


А) Тариқат
В) Қағида
С) Мораль
D) Ақида
Е) Шариғат

278. Сопылық ілімдегі рухани кемелденудің сатылары:


А) Шариғат, тариқат, мағрипат, хақиқат
В) Іздену, ойлану, жинақталу, кемелдену
С) Шариғат, адат, иджма, қияс
D) Шахада, калима, намаз, зекет
Е) Таухид, фикх, мазхаб, ақида

279. Құдайды табиғатпен тең санап, табиғатты құдайдың бейнесі деп танитын философиялық бағыт:


А) Пантеизм
В) Неотомизм
С) Идеализм
D) Реализм
Е) Шовинизм

280. «Теософиялык қоғамның» негізін салушы?


A) Е.П.Блаватская
B) Мирза Хуссейн Али Нури
C) Сатук абд аль-Керим
D) Антон Ла Вей
E) И.Кант

281. «Мәңгілік Ел» идеясын алғаш ұсынған ел:


А) Түрік қағанаты
В) Түргеш қағанаты
С) Қарлұқ қағанаты
D) Қимақ қағанаты
Е) Қаңлы мемлекеті

282. «Мәңгілік Ел» идеясындағы басты құндылықтар саны?


А) 7
В) 4
С) 5
D) 6
Е) 2

.
283. Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы қай жылы және қай күні жарияланды?


А) 2017 жылғы 12 сәуір күні
В) 2014 жылғы 14 қаңтар күні
С) 2016 жылғы 14 қараша күні
D) 2015 жылғы 14 мамыр күні
Е) 2012 жылғы 24 желтоқсан күні

284. Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында қазақ ұлтының болашағына байланысты қандай мақсат қойылады?


А) Ұлттық бірегейлікті сақтау
В) «7-20-25» бағдарламасы
С) Білімнің салтанат құруы
D) «100 нақты қадам» Ұлт жоспары
Е) Қазақстаннның революциялық дамуы

285. Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында «Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты» ретінде не аталады?


А) «Ұлттық кодыңды сақтай білу»
В) «Ұлттық экономиканы дамыту»
С) «Саяси жүйені жетілдіру»
D) «100 нақты қадамды іске асыру»
Е) «Қазақстаннның революциялық дамуы»

286. Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында халқымызға ауыр қасіреттер, зобалаң әкелген қандай даму жолы жайлы айтылады?


А) Революциялық даму жолы
В) Техникалық даму жолы
С) Әлеуметтік даму жолы
D) Эволюциялық даму жолы
Е) Мәдени даму жолы

287. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша тарих, саясаттану, әлеуметтану, философия, психология, мәдениеттану ғылымдары бойынша толыққанды білім беруге қажетті жағдай жасау үшін қандай жоба қолға алынды?


А) «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы
В) «Туған жер» бағдарламасы
С) «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасы
D) «Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет» жобасы
Е) «Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы

288. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы бойынша аударылған «Батыс философиясының жаңа тарихы» атты 4 томдық кітаптың авторы:


А) Энтони Кенни
В) Дерек Джонстон
С) Карен Армстронг
D) Ремми Хесс
Е) Дарио Антисери

289. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы бойынша аударылған «Философияның қысқаша тарихы» кітабының авторы:


А) Дерек Джонстон
В) Энтони Кенни
С) Карен Армстронг
D) Ремми Хесс
Е) Дарио Антисери

290. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы бойынша аударылған «Философияның таңдаулы 25 кітабы» атты еңбектің авторы:


А) Ремми Хесс
В) Энтони Кенни
С) Карен Армстронг
D) Дерек Джонстон
Е) Дарио Антисери

291. «Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары» немесе «Қазақстанның киелі жерлерінің гоеграфиясы» жобасының мәні:


А) Көркем, рухани, қастерлі жерлеріміздің біртұтас желісін жасау
В) Киелі жерлерді сақтау
С) Мәдени құндылықтар мен ескерткіштерді реставрациялау
D) Рухани құндылықтарды тарату
Е) Киелі жерлердің картасын жасау

292. Рухани жаңғырудың басты, негізгі құндылықтары:


А) Ұлттық мәдениет
В) Ұлттық экономика
С) Ұлттық табыс
D) Ұлттық валюта
Е) Ұлттық мінез
293. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша табысты болудың ең іргелі, басты факторы:
А) Білім
В) Жұмыс
С) Әдебиет
D) Мәдениет
Е) Өнер

294. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасына сай ұлттың өркендеуіне мүмкіндік беретін дамудың түрі:


А) Эволюциялық
В) Цивилизациялық
С) Революциялық
D) Модернизациялық
Е) Инновациялық

295. Елбасы Н.Назарбаевтың экологиялық өмір салты жайлы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласының бөлімі:


А) Прагматизм
В) Таяу жылдағы міндеттер
С) Сананың ашықтығы
D) Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы
Е) Білімнің салтанат құруы

296. Өзінің ұлттық және жеке байлығыңды нақты білу, оны үнемді пайдаланып, соған сәйкес болашағыңды жоспарлай алу, ысырапшылдық пен астамшылыққа, даңғойлық пен кердеңдікке жол бермеу:


А) Прагматизм
В) Инструментализм
С) Идеализм
D) Реализм
Е) Модернизм

297. «Ұлттық жаңғыру» ұғымының екі қыры:


А) Ұлттық болмыстың өзегін сақтай отырып, оның бірқатар сипаттарын өзгерту
В) Ұлттық-рухани тамырынан нәр алу
С) Ұлттық салт-дәстүрлердің алдағы өркендеуі
D) Ұлттық мәдениетті сақтау
Е) Құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қою

298. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарттары:


А) Ұлтттық кодты сақтау
В) Ғылыми-техникалық потенциал
С) Интеллектуалды даму
D) Экономикалық даму
Е) Ішкі нарықты кеңейту

299. Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласындағы салт-дәстүрді берік ұстануды, оның рухани жаңғырудағы басты рөлін айтқан бөлімі:


А) Ұлттық бірегейлікті сақтау
В) Прагматизм
С) Таяу жылдағы міндеттер
D) Сананың ашықтығы
Е) Білімнің салтанат құруы

300. Білім, қызмет, зияткерлік өнім немесе сапалы еңбек ресурстары:


А) Бәсекелестік қабілет
В) Ұлттық идея
С) Прагматизм
D) Ұлттық тіл
Е) Рухани дәстүр

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет