№30 Мәскеу қаласы Тарифтік емес реттеу шаралары туралы


Еуразиялық экономикалық одақбет2/45
Дата15.04.2018
өлшемі7,82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелуге және (немесе) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетуге рұқсат беру тәртібі белгіленген тауарлар

Т І З Б Е С І

2.3. Қауіпті қалдықтар
Тауар атауы

ЕАЭО СЭҚ ТН коды

1989 жылғы 22 наурыздағы Қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдауды және оларды жоюды бақылау туралы Базель конвенциясының сыныптамасы бойынша қалдықтар түрінің коды

А, В қалдықтарының біріктірілген тізбесі

Y реттелетін қалдықтарының

негізгі тізбесі1. Қара металдарды өндіру процесінде алынатын түйіршіктелген қож (қож құмы)

2618 00 000 0-ден


В1200
2. Қож, дросс (түйіршіктелген қождан басқасы), қабыршақ және қара металдарды өндеуден болған басқа да қалдықтар

2619 00-ден


В1210,

В1230
3. Құрамында мыс тотығы бар қабыршақ

2620 30 000 0-ден

В1240

Y22

4. Қож, күл және құрамында металл, күшән немесе олардың қосылыстары бар қалдықтар (қара металдарды өндіруде түзілетіндерден басқа), оның ішінде:

2620-денгартмырыш

2620 11 000 0-денқорғасын алымы, қорғасын күйігі, құрамында 30 % және одан көп қорғасын бар қорғасын шламы

2620 21 000 0-ден

2620 29 000 0-ден


Y31

алюминий қожы

2620 40 000 0-ден

В1100
құрамында магний бар тұз қождары

2620 99 950 9-данқұрамында магний бар жеңіл металл алымы

2620 99 950 9-данпайдаланылған, металл өндіріп алуға немесе химиялық реагенттерді өндіруге ғана жарамды катализаторлар

2620-ден


А1140, А2030

5. Құрамына құрауышы немесе ластағыш ретінде төмендегі заттардың кез келгені кіретін қалдықтар:

2620-ден

3825-тен
металдар карбонилдарыY19

алты валентті хром қосылыстары

2620 91 000 0-ден

3825-тен

Y21

6. Мыс қорытатын зауыттардың газдық тазарту жүйелерінің шаңы және қалдықтары

2620 30 000 0-ден

А1110
7. Мысты электролититтік тәсілмен бөліп алу және тазарту операцияларынан шлам түріндегі қалдықтар (анод шламын қоспағанда)

2620 30 000 0-ден

А1120

Y22

8. Құрамында мыс хлориді немесе мыс цианиді бар қалдықтар


2620 30 000 0-ден

3825-тен


А1140

Y22, Y33

9. Шойын мен болатты өндіру кезінде түзілетін, титан губкасы мен ванадий өндіріп алу үшін шикізат ретінде пайдаланылатын қож

2619 00 900 0-ден


В1210
10. Құрамында бағалы металдар (металдар) немесе бағалы металдардың (металдардың) қосылыстары бар күл

7112 30 000 0-ден

А1150

Y18

11. Құрамында бағалы металл (металдар) немесе бағалы металл (металлдар) қосылыстары бар, фотопленка жағудан түзілетін күл

7112 30 000 0-ден

В1170

Y18

12. Құрамында күміс галоидтары және (немесе) металл күмісі бар фотопленка қалдықтары

7112 99 000 0-ден

В1180
13. Құрамында күміс галоидтары және (немесе) металл күмісі бар фотоқағаз қалдықтары

7112 99 000 0-ден

В1190
14. Химиялық өнеркәсіптік процестерде түзілетін гипс қалдықтары

2520 10 000 0-ден

3825-тен


А2040
15. Нитроцеллюлоза қалдықтары

3912 20-ден

А3060
16. Хлорфенолды қоса алғанда, фенолдардың және фенолдық қосылыстардың сұйықтық немесе шлам түріндегі қалдықтары

2907-ден

2908-ден


А3070

Y39

17. Органикалық еріткіштерді қалпына келтіру (регенерация) операциялары кезінде түзілетін галогендендірілген немесе негалогендендірілмеген сусыз дистилляциялық қалдықтар

3825 41 000 0-ден

3825 49 000 0-денА3160

Y6

18. 80 – 90 %-ы полихлорлы көмірсутегі қоспасынан тұратын алифаттық галогендендірілген көмірсутегін (хлорметан, дихлорэтан, аллилхлорид, эпихлоргидрин) өндіру кезінде түзілетін қалдықтар

3825 61 000 0-ден

А3170

Y6, Y45

19. Төменде санамаланған қосылыстар бар немесе солармен ластанған қалдықтар:
А4050
құрамында бағалы металл (металдар) немесе бағалы металл (металдар) қосылыстары бар, органикалық емес цианидтер іздерімен қатты түрдегі қалдықтарды қоспағанда органикалық емес цианидтер

2837-ден

3825-тен


Y33

органикалық цианидтер


2926-дан

2929-дан


3825-тен
Y38

20. Төменде келтірілген заттар негізгі құрамдастары болып табылатын қышқыл және сілті ірітінділерінің қалдықтары:
А4090

Y34, Y35

тұзды қышқыл рН <= 2

2806 10 000 0-денкүкірт қышқылы, олеум

2807 00-деназот қышқылы рН <= 2

2808 00 000 0-денплавик қышқылы (фторсутегі)

2811 11 000 0-денбромсутегі қышқылы

2811 19 100 0-денсу ерітіндісіндегі аммиак

2814 20 000 0-деннатрий гидрототығы рН > = 11,5

2815 12 000 0-денкалий гидрототығы рН > = 11,5

2815 20 000 0-ден21. Мыс өндіруден болатын қож (химиялық тұрақтандырылған, құрамындағы темір деңгейі жоғары
(20%-дан асады) және өнеркәсіптік стандарттарға сәйкес өңделген)

2620 30 000 0-ден

2620 99 950 9-дан

22. Мырышты өндіруден болатын қож (химиялық тұрақтандырылған, құрамындағы темір деңгейі жоғары
(20%-дан асады) және өнеркәсіптік стандарттарға сәйкес өңделген)

2620 11 000 0-ден

2620 19 000 0-ден

2620 99 950 9-дан


В1220
23.  Теңіз балдырын (келп) қоса алғанда, басқа да қож пен күл, оның ішінде:
қазандық қождары
құрамында қатты тұз бар қалдықтар және дәстүрлі отынмен (реактивті гипссіз) от жағатын агрегаттардың түтін ұстайтын құрылғыларының қалдықтары

262-ден 0

2621-ден

3825-тенот жағатын құрылғылардың ұшатын күлі мен шаңы (қалдықтарды және пиролиздік құрылғыларды жағатын құрылғылардың ұшатын күлі мен шаңын қоспағанда)


глиноземды өндіруден болатын бейтараптандырылған қызыл балшық


көмірмен жұмыс істейтін энергия қондырғыларынан күл (оның ішінде ұшатын)
А2060
24. Пайдаланылған белсендірілген көмір (ауызсуды өңдеу кезінде, тамақ өнеркәсібінде және витамин өндіру кезінде түзілетіндерді қоспағанда)

3802-ден

А4160
25. Кальций фторидін қоспағанда, құрамында фтордың сұйықтық немесе шлам түріндегі органикалық емес қосылыстарын бар қалдықтар

28-ден,

3824-тен,

3825-тен


А2020

Y32

26. Резеңке қалдықтары, қиындылары және скрапы (катты резеңкені қоспағанда)

4004 00 000 0-ден

В3040,

В3080

27. Бұрын пайдалануда болған пневматикалық шиналар және доңғалақ тыстары

4012 20 000 1-ден *

4012 20 000 9-данВ3040,

В3140

28. Шарап тұнбасы, шарап тасы

2307 00-ден

В3060
29. Былғары өндірісінің құрамында алты валентті хром мен биоцид бар, тозаң, күл, шлам, ұнтақ түріндегі қалдықтары

3504 00-ден


А3090

Y21

Y4


30. Былғарының немесе композициялық былғарының былғары бұйымдарын өндіруге жарамсыз, құрамында алты валентті хром мен биоцид бар қиындылары және басқа да қалдықтары

4115 10 000 0-ден

4115 20 000 0-денА3100

Y21

Y4


31. Терілердің немесе аң терісі-үлбір шикізатының құрамында алты валентті хром мен биоцид бар қалдықтары

0511 99 100 0

4101 – из 4103

4301


А3110

Y21

Y4


32. Тоқыма өндірісінен мамық түріндегі қалдықтар


5003 00 000 0-ден

5103 20 000 0-ден

5202 10 000 0-ден

5505-тен


5601 30 000 0-ден

А3120
33. Құрамында ауыр металдар және (немесе) органикалық еріткіштер бар пигменттердің, бояғыштардың, бояулардың және лактардың қалдықтары

3206, 3208-ден

3212, 3825-тенА4070

Y12

34. Құрамына төменде көрсетілген кез келген заттар кіретін металдар мен қорытпалар қалдықтары (дайын бұйым түріндегі: қаңылтыр, жалпақ тілім, балка, темір шыбық, құбыр және т.б. сынықтар мен қорытпаларды қоспағанда):

2805 40-ден

7204-тен


7404 00-ден

7503 00-ден

7602 00-ден


А1010
сүрме

кадмий


селен

теллур


таллий


7802 00 000 0-ден

7902 00 000 0-ден

8002 00 000 0-ден

8101 97 000 0-ден

8102 97 000 0-ден

8103 30 000 0-ден

8104 20 000 0-ден

8105 30 000 0-ден

8106 00 100 0-ден

8107 30 000 0-ден

8108 30 000 0-ден

8109 30 000 0-ден

8110 20 000 0-ден **

8111 00 190 0-ден

8112 13 000 0-ден

8112 22 000 0-ден

8112 52 000 0-ден

8112 92 210 9-дан

8113 00 400 0-ден

Y27

Y26


Y25

Y28


Y30

35. Құрамына төмендегі кез келген заттар құрауыш немесе ластығыш ретінде кіретін  қалдықтар (қатты түрдегі металл қалдықтарын қоспағанда):


2620 29 000 0-ден

2620 60 000 0-ден

2620 91 000 0-ден

2620 99 950 9-данА1020
сурме, сүрме қосылыстары

бериллий, бериллий қосылыстары

кадмий, кадмий қосылыстары

қорғасын, қорғасын қосылыстары

селен, селен қосылыстары

теллур, теллур қосылыстары

таллий, таллий қосылыстары
Y27

Y20


Y26

Y31


Y25

Y28


Y30

36. Мырышты өңдегеннен кейінгі сілтілендірудің тозаң, шлам түріндегі қалдықтары (ярозит, гематит және с.с.)

2620 19 000 0-ден

2530 90 000 9-данА1070
37. Бөлшектелген, пайдаланылған қорғасын-қышқыл аккумуляторлар

7802 00 000 0-ден

8548 10 910 0-денА1160

Y31

38. Сұрыпталмаған, пайдаланылған батареялар

8548 10 100 0-ден

8548 10 210 0-ден

8548 10 290 0-ден


А1170
39. Құрамында гальвандық элементтер, батареялар, сынап қосып-өшіргіштер, катодтық-сәулелік түтіктер шынысы және белсенді апталған басқа да шыны немесе шоғырлануы 50 мг/кг және одан жоғары деңгейде кадмиймен, сынаппен, қорғасынмен, полихлор дифенилдармен ластанған электр жабдығының немесе электртехникалық тораптың сынығы

85-тен

А1180

Y29

Y26


Y31

40. Пайдаланылған мұнай өнімдері,

оның ішінде:2710-ден


А3020, А3040, А4060, А3180


Y8,

Y9,


Y10

Сулы эмульсия немесе сумен қоспалар түріндегі мұнай өнімдері
А4060


Y9

бак-қоймалардан шлам түріндегі мұнай өнімдері


бастапқы өнімдер ретінде одан әрі пайдалануға жарамсыз мұнай өнімдері
А3020, А3040

Y8

құрамында полихлорбифенил (ПХБ), полихлортерфенил (ПХТ) немесе полибромбифенил (ПББ) бар пайдаланылған мұнай өнімдері

2710 91 000 0-ден

А3180

Y10

құрамында полихлорир дифенил (ПХД), полихлорир терфенил (ПХТ), полихлор нафталин (ПХН) немесе полибром дифенил (ПБД) бар немесе солармен ластанған, осы қосылыстардың шоғырлануы 50 мг/кг және одан жоғары деңгейдегі полибром аналогтерін қоса алғандағы заттар мен бұйымдардың қалдықтары

2710 91 000 0-ден

А3180

Y10

__________

* Азаматтық әуе кемелеріне арналған, бұрын пайдалануда болған пневматикалық шиналар мен доңғалақ покрышкаларын қоспағанда, шығару кезінде.

**Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі «Кедендік рәсімдерді қолданудың кейбір мәселелері туралы» № 375 шешімінде көзделген шектеулерді ескере отырып.

Бөлімге ескерту.

Осы бөлімнің мақсаттары үшін ЕАЭО СЭҚ ТН кодын да, тауардың (физикалық және химиялық сипаттамаларымен) атауын да басшылыққа алу қажет.

2.6. Жабайы тірі жануарлар,

жекелеген жабайы өсетін өсімдіктер және жабайы өсетін дәрілік шикізат


Тауар атауы

ЕАЭО СЭҚ ТН коды

1. Жабайы тірі жануарлар

1.1.  Жабайы жануарлар


01-топтан

1.2. Тірі балық (сәндік балықтардан басқа)


0301-ден

1.3. Шаянтектестер, сауытпен немесе сауытсыз, тірі

0306-дан


1.4. Ұлулар, қабыршақпен немесе қабыршақсыз, тірі

0307-ден


1.5. Шаянтектестер мен ұлулардан басқа, омыртқасыз су жануарлары, тірі


0308-ден

1.6. Жабайы құс жұмыртқасы, қабығымен, жаңа алынған


0407-ден

1.7. Артемия жұмыртқасы (цист) (Аrtemia salina)


0511 99 852 9-ден

2. Жекелеген жабайы өсетін өсімдіктер

2.1. Самырсын жаңғағы, қабықпен және қабықсыз


0802 90 500 0-ден

из 0811 90 390 0-ден

из 0811 90 950 0-ден2.2. Теңіз балдыры және басқа да балдырлар

1212 21 000 0-ден

1212 29 000 0-ден
3. Жабайы өсетін дәрілік шикізат


3.1. Парфюмерияда, фармацияда немесе инсектицидтік, фунгицидтік немесе ұқсас мақсаттарда пайдаланылатын өсімдіктер және олардың бөліктері (дәндері мен жемістерін қоса алғанда), жаңа алынған немесе кептірілген, тұтас немесе ұсақталған, бөлшектелген немесе ұнтақталған


1211-ден

3.2. Парфюмерияда, фармацияда немесе инсектицидтік, фунгицидтік немесе ұқсас мақсаттарда пайдаланылатын өсімдіктердің шырыны және сығындысы


1302-денБөлімге ескерту.

Осы бөлімнің мақсаттары үшін ЕАЭО СЭҚ ТН кодын да, тауардың (физикалық және химиялық сипаттамаларымен) атауын да басшылыққа алу қажет.Еуразиялық экономикалық комиссия
Herpestidae мангуст
A v e s қ ұ с т а р
Phasianidae қырғауылдар
Musophagidae турако
Testudinidae құрлық
Bolyeriidae айдаһар
Теңіз қиярлары
Кесірткелер кіші отряды
Тауықтектестер о
Сүтқоректілер
Киттектестер о
Гименохета т
Пелтигера т
Энкалиптовые тұқымдасы
Жіңішкежапырақ т
Падуб тұқымдасы
Бөріқабат тұқымдасы
Campanulaceae
Буктер тұқымдасы
Дүңгіршектер тұқымдасы
Сұңғылалар тұқымдасы
Сарғалдақтар тұқымдасы
Талдар тұқымдасы
Шифрлау (криптографиялық) құралдарының және оларды қамтитын тауарлардың сипаттамалары туралы нотификациялардың

Каталог: docs -> kk-kz
docs -> "Псюхе" ұғымы келесі мағынаны білдіреді
docs -> C мінез-құлық d санадан тыс
docs -> Бердіқожа назгүЛ бердіқожақызы зейнолла Шүкіров өлеңдерінің жанрлық, көркемдік ерекшеліктері
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
kk-kz -> Еуразиялық экономикалық комиссия кеңес шешім
kk-kz -> Еуразиялық экономикалық комиссия алқА Ө к І м 2015 жылғы «06» қазан №109
kk-kz -> Еуразиялық экономикалық комиссия алқА Өкім


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет