№4 басылым беттің бетіДата24.05.2017
өлшемі321,59 Kb.

042-14-4-04.01.20.222/ 02-2012

№4 басылым


беттің беті
ҚАЗАҚСТАН ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ОӘК

ПОӘК 042.14-4-04.01.20.222/ 02 -2012ОӘК- «Адам және жануарлар физиологиясы» пәнінен студентке арналған жұмыс оқу бағдарламасы31.08.2011 ж.

№ 3 басылым орынына

№ 4 басылым


5В060700 – «Биология» мамандығына арналған

«Адам және жануарлар физиологиясы»

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

ПӘННІҢ студентке АРНАЛҒАН ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ

2012Алғы сөз

1. құрастырылды

Құрастырушы: Тугельбаева А.Д., аға оқытушы, биология магистрі
2. талқыланды

«Биология» кафедрасының отырысында

Хаттама №1 27. 08.2012 ж
Кафедра меңгерушісі ___________ Р. Арынова
2.1. Аграрлық факультеттің оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында

Хаттама №1 03.09.2012 ж


Төрағасы __________ К. Сатиева
3. бекітілді

Университеттің оқу - әдістемелік кеңесінің

отырысында қаралып, баспаға ұсынылды

Хаттама №1 13.09.2012 ж


ОӘК төрағасы, оқу-ісі жөніндегі проректор _____________Б.Рскелдиев

31.08.2011 ж. № 3 басылым орынына енгізілген


Бұл кешен Қазақстан Республикасының іске қосылған мемлекеттік жалпы міндетті ҚР МЖ МБС 5.04.019-2011 бакалавриат білім негізінде маңыздандырылған

Мазмұны

1. Жалпы мағлұмат

2. Студентерге арналған методиқалық нұсқау

3. Курстын политикасы

4. Әртүрлі жұмыс түрлерін бағалау шкаласы мен белгілері

5. Пәндің жұмыс бағдарламасы және сағаттардың бөлінуі

6. Студенттердің СОӨЖ және СӨЖ негізіндегі сабақ жоспары

7 Пәннің оқу құбылысының календарлық графигі

1. Жалпы ережелер

1.1 Оқытушы және пән туралы мәліметтер

● Жалпы мағлұмат

● Оқытушының аты жөні: Тугельбаева Анар Досмухаметовна биология магистрі, аға оқытушы

● Биология кафедрасы

● Хабарласу мәліметі: 53-19-70: жүмыс кафедрада болу уақыты оқу кестесіне байланысты

● өткізілу орны: Оқу ғимараты № 5, А -203

● Пәннің аты –«Адам және жануарлар физиологиясы»

● Кредит саны –3


1.2.Оқу жоспарынан көшірме

Жұмыс оқу жоспарының үзіндісі:

1кесте

Курс

Сем

естр


Не

сие


Дәріс (са

ғат)


Зерт. (са

ғат)


ОБСӨЖ (сағат)

СӨЖ (са

ғат)


Жиыны (са

ғат)


Қортынды бақылау түрі

3

6

3

15

30

45

45

135

емтихан


1.3. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы.

Адам және жануарлар физиологиясы- методико-биологиялық ғылым, ол организмді және оның бөліктерін бүтін өмірлік іс-әрекетін оқытады, ткань мен клеткалар, жүйе-қоршаған ортамен байланысын және механизм мен заңдарын ашады. Ол студенттерді пәннің мазмұнымен, саясатымен, өзектілігімен, қажеттілегімен таныстырады. Пәнін зерделеу нәтижесінде кәсіптік білімділікке қойылатын мына талаптарға дайын болуға міндетті1.4. Пәннің мақсаты: /лекциялық, практиқалық, лаборатоирялық/ организмнің жүйелердің, мүшелердің қазметтерінің физиологиялық механизмдерімен таныстыру; физиология ғылымның Жана жетістіктермен таныстиыру және даму болашағын көрсету; білім беріп, физиологиялық ой қалыптастыру.

1.5. Пәнді зерделеудің негізгі міндеттері: Оқу үрдісінде студент физиологиялық жүйелердің атқару қызметтерін анықтап олардың механизмдерін толық білу, игерген білімдерін практикалық сабақтарда және эксперименталды жұмыста пайдалана білу. Физиологиялық классикалық әдістермен танысып, оларды қолдана алатын жағыдай туғызу

1.6. Пәнді зерделеу нәтижесінде студент міндетті:

- организмнің қалыпты физиологиялық көрсеткіштерінің параметрлерін білу;

- мүшелер қызметінің мәнін, мыңызын түсіну;

- организмде негізгі физиологиялық процестердің жалпы сипаттамасын, олардың реттелу тетіктерін меңгеру;

- ағзаның морфологиялық құрамы мен қасиеттерін анықтай білу;

жүректің, тыныс алу мүшелерінің, ас қорыту ағзаларының т.б. жүйелер қызметінің зерттеу әдістерін игеру;

- ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу, қысқаша жазбаны (конспект) жазу, зерттеу журналын, библиографиялық істі жүргізу және тұқым қуу мен өзгергіштіктің негізгі заңдарымен танысу, шығу тегін, орналасқан жерін, құрылысын, қызметін, жіктелуін, әрі қазіргі зерттеу әдістерінің (электронды, люминесцентті, кезеңді-қарсыластық микроскопия, сандық гистохимия, т.б.) қысқаша жазбасын жазу дағдысы бар болу;

- микроскоппен жұмыс істеу, гистологиялық препараттарды дайындап, оны “оқуды” және микро-, электронды фотобейнелерді айқындай білу, ғылыми тәжірибе сызбасын құрып, оны өткізу және талдау дағдысына ие болу1.7. Курстың пререквизиті: Адам және жануалар физиологиясы пәнін оқыған кезде студент жалпы биология, адам анатомиясын, гистологиясын, цитологиясын, экологиясын, биохимия курстарынан негізгі білімдері болу керек.

1.8. Курстың постреквизиті: “Адам және жануарлар физиологиясы” пәнінен алынған білім кейінгі курстарда психологияға, педагогикаға және мектеп гигиенасына жаратылыстану ғылымы және теориялық негізі болып саналады..

1.9. Әдебиеттер:1. Адам және жануарлар физиологиясы. - Т. Несипбаев.- Алматы,

2000 ж. 348 бет2. Физиология животных – / под ред. Георгиевский В.И.- М.: Агропромиздат,

1990 г- 505 с3. ФЗЛ животных / под ред А.Н.Голикова- М.: Агропромиздат, М, 1991 г-419 с Қосымша әдебиеттер:

4. Казначеев П.П. Современные аспекты адаптации. Новосибирск.2000 Зәртханылық сабақтарға арналған әдебиеттер:

5. Жануарлар физиологияның лабораториялық сабақтарына арналған

методиқылә нүсқау ( бүлщық ет және нерв физиологиясы, орталық нерв жүйесі мен күат алмасу). Жумадина Ш.М. Семей 1997 –33 бет

6. Қанды зерттеу тарауы бойынша студенттердің өздік жүмысына арналған методиқалық нұсқау. Жумадина Ш.М. Семей, 1997.-әү бет

2. Студентерге арналған методиқалық нұсқауОқу үрдісіне белсенді қатысу, үй тапсырмасын ынтамен орындау, сабақта қарама-қарсы байланысты қолдау, ұжымдық жұмысқа жәрдемдесу, ұқыпты және міндетті болу қажет. Курстарымен және оқытушылармен ашық, шыдамды да, мейірімді болған жөн.

Пән барысы. Оқылатын дәрісте кейінгі ғылымның көкейтесті мәселелері, қазіргі жетістіктері мен жаңалықтары айтылады. Өткізілетін зертханалық сабақтарда организмнен алынып, жасалған жасушалар, препараттарын тікелей зерттеп, электронды микроскопта көрінетін микробейнелерді талдап, зерделейсіздер. Пәннiң әр дәрiсiнен кейiн ұсынылған сұрақтар мен тестерге жауап берiп, оған қайтаратын жауапты жинақтап қорытып, күмәндiк туса, алдын ала дәрiстен оқып, оны толық түсiнiп, дәрiске, сабаққа дайын болып келген жөн.3. Курстын политикасы

Қатынасу: дәрiс, зертханалық сабақтарға мiндеттi түрде қатынасу керек. Егерде қандайда болмасын себептермен сiз оларға қатынаса алмасаңыз, онда барлық меңгере алмаған материалға жауапкер боласыз. Мiнез – құлық: Студент ар кодексiн: мiнез-құлық этикасын сақтауы керек. Сабаққа кешiгу кешiрiлмейтiн қылық. Сабақ үстiнде оқу тәртiбiн жиi бұзушылар дәрiсханадан шығарылып жiберiледi, немесе бүкiл курс бойынша «қанағаттанарлықсыз» бағамен жазаланады. Бақылау тапсырмалары. Олар сөзсiз орындалып, белгiленген мерзiмде тапсырылуы қажет. Кешiгiп орындалған жұмыстардың бағасы өзiнен - өзi төмен болады. Межелiк бағалау: Межелiк бағалаудың қортындысы сабақ қатысуы мен үлгерiмiне, студенттердiң белгiленген мерзiмге өз бетiмен жұмыс орындауына, сабақта ауызша немесе жазбаша түрде берген жауабына, межелiк бақылау қортындысына байланысты қойылады. Көшiрiп алу және бiреудiң шығармасын толық немесе жарым-жартылай өз атымен ұрлап пайдалану: Қандай да болмасын көшiрiп алу немесе бiреудiң шығармасын толық, не жарым-жартылай өз атымен ұрлап пайдалану (басқа студенттерден дайын тапсырма және шешiмдер көшiрмесiн пайдалану) дәрiсханадан шығарумен тоқтатылады немесе «қанағаттанарлықсыз» бағамен жазаланады. Ұрлап пайдалану мен алдауды болғызбау керек. Ұялы телофон: Сабақ үстiнде оны үзiп тастау, немесе ұялы телефонмен байланысты болғызбау керек.

Бағалау. Емтихан: Қортынды емтихан барлық студенттер емтихан беруге рұқсат етiлгеннен кейiн емтихан сұрақтары жазылған ауызша, не тест арқылы өткiзiледi

4. Әртүрлі жұмыс түрлерін бағалау шкаласы мен белгілері

1. Лекцияларды конспектілеу: лекциялық тақырыптардың сұрақтарын толық конспектілеу – 15 балл, қатысқану үшін – 30 б, дәріске қатысу – 15 б. Барлығы: 60 балл.  1. Зертханалық сабақтарда жұмыс істеу – 379 балл.

  2. Зертханалық сабақтарда қатысқану үшін – 30 балл.

  3. СОӨЖ шегіндегі сабақтардағы жұмыс – 59 балл.

  4. СӨЖ – 72 балл.

Барлығы – 600 балл.

2 кесте - Пәннің орындау графигі мен тапсырма беру мазмұны


Жұмыс түрлері

Тапсырманыңмақсаты мен мазмұны

Орындалу ұзақ-тығы

Балл

Өткізу мерзімі

Бақы-лау

1

2

3

5

6

7

8

1

Зертханалықсабақ

Білім тексеруге бағытталған бақылау

Күнделікті

379

Кестеге сай

Баяндама

2

Бақылаужұмысы

Дәріс материалдарын ұғуын тексеруге бағытталған бақылау

Күнделікті

30

Кестеге сай

Жазбаша есеп

3

СОӨЖ
Күнделікті

59

Кестеге сай

Жазбаша есеп

4

СӨЖ (үйтапсырмасы)

СӨЖ бойынша барлық тапсырмаларды орындау

Күнделікті

72

Кестеге сай

Баяндама

5

Сабақтарда қатысу
Күнделікті

60

Кестеге сайПән емтиханын бағалау үшін модуль, межелік бақылау (60%), қорытынды бағалау, емтихан - (40%), барлығы 100% құратын үлгерімнің ең үлкен қосындысы алынады.Студенттің рейтингін есептеп шығаруТізімдегі студент №

Қатысу

ҮЖ

АБЖӨЖК

Σ1

Р1,%

Қатысу

ҮЖ

АБЖӨЖК

Өтеу

Σ2

Р2,%

Өте оңды студент

20

45

4020

125

100

25

45

4020

-

255

100


Бағалау әріп баламасы, балл және пайызбен көрсетілген

Бағалаудың әріп баламасы

Балдың сандық баламасы

Пайыз мөлшері

Дәстүрлі жүйемен бағалау

А

А-


4,0

3,67


95-100

90-94


Өте жақсы

В+

В

В-3,33

3,0


2,67

85-89

80-84


75-79

Жақсы

С+

С

С-Д+

Д


2,33

2,0


1,67

1,33


1,0

70-74

65-69


60-64

55-59


50-54

Қанағаттарлық

F

0

0-49

Қанағаттарлықсыз

I

NA
Аяқталмаған

PПәнді өтті


5 Пәндің жұмыс бағдарламасы және сағаттардың бөлінуі

Пәннің мазмұны. Сабақтын түріне байланысты сағаттардың бөлінуі2 кесте

Тақырыптар

Сагат саны

ЛК

ЗС

СОӨЖ

СӨЖ


Кіріспе. Физиология пәні, мақсаты. Организмнің физиологиялық қызметтері. Гомеостаз және оның көрсеткіштері. Организмдегі реттеу механзим түрелрі

1

2

3

3

Қозғыш тканьдердің физиологиясы. Қозғыш ұлпалардың жалпы сипаттамасы. Қозғыш ұлпалардың негізгі қассиеттері. Қозғыштық тканьдердің тітіркену заңдары және әдістері

1

2

3

3

Бұлшық ет және неррв талшықтарының физиологиясы. Парабиоз туралы Введенскийдің ілімі. Қозғыштықты анықтайтын әдістер. Қозу табалдырығы. Хронаксия және лабильдик. Бұлшық ет талшықтарының қасиеттері. Нерв талщықтарының қасиеттері Н.Е.Введенскийдің парабиозы

1

2

3

3

Орталық нерв жүйесінің физиологиясы. ОЖЖ-ң эволюциясының негізгі кезеңдері. Жүйке клеткаларының құрылысы. Рефлекторлық концепция. Нерв орталығы және оның қасиеттері. Синапс- құрамы, қызметі


1

2

3

3

Орталық жүйке жүйесінің бөліктерінің физиологиясы. Вегетативтік жүйке жүйесі /симпатикалық, парасимпатикалық/ Жұлынның құрылысы мен орталықтары. Сопақша ми, оның рефлеторлық орталықтары. Ортаңғы ми. Мишық

1

2

3

3

Психикалық іс- әрекетінің физиологиялық негіздері. Жоғары нерв қызметінің жалпы сипаттамасы.Әр түрлі омыртқалы жануарлардың ми сыңарларының дамуы. Ми сыңарларының қыртысының эволюциясы, Шартты рефлекстер, олардың пайда болу механизмі. Тежелу түрлері. Ми қыртысының әр түрлі алаңдарының функциональдық сипаттамасы.

1

2

3

3

Сенсорлық жүйе. Анализаторлар. Анализатордың жалпы сипаттамасы және қасиеттері.Интерорецепторлар, проприо және экстерорецептолар. Рецепторлардың қозуы. Көру және есту анализаторлар. Форецепция механизмі.

1

2

3

3

Қан және лимфа жүйесі. Қанның құрамы және мөлшері. Қанның атқаратын қызметтері

Қанның физикалық- химиялық қасиеттері

Қандағы кан түйіршектерінің сипаттамасы


1

2

3

3

Ішкі секреция бездерінің физиологиясы

Ішкі секреция бездерінің мәні. Гипофиз оның топографиясы және морфологиясы. Калқанша безі, қалқанша маңындағы безі. Бүйрек безі, ұйқы безі. Бүйрекүсті бездері.1

2

3

3

Жүрек пен қан тамырларының жүйесі

Жүрек құрылысы, қызметі, қасиеттері

Қан тамырлары және қанның ағу себептері. Гемодинамика және қан қысымы туралы ілім. Қан айнауының реттелуі. Лимфа жүйесі және оның функциональдық маңызы жөнінде мәлімет.


1

2

3

3

Тыныс алу жүйесінің физиологиясы. Тыныс алу физиологиялық және биохимиялық процесс және оның маңызы. Дем алу мен дем шығару механизмі. Өкпенің тіршіліктік және жалпы көлемі.

1

2

3

3

Асқорыту физиологиясы. Зат және қуат алмасуы. Ас қорыту. Азық қорыту түрлері. Мембраналық ас қорыту. Ауыз қуысындағы және қарындағы ас қорыту. Ас қорыту жолындағы сініру процесі. Энергия алмасудың негіздері. Жалпы және негізгі энергия. Заттар алмасуы және оның түрлері. Органзимдегі қуаттың алмасуы. Белоктар, липидтер, көмірсулар олардың табиғаты және физиологиялық маңызы.

1


2

3

3

Бүйректер және басқа да сыртқа шығару ағзаларының қызметі. Зат алмасуда пайда болатын қалдық заттарды организмнен сыртқа шығару және судың ролі. Зәрдің құрамы мен қасиеттері. Зәрдің пайда болу теориялары. Зәрдін пайда болуын және бөлінуін реттеу. Қосымша сыртқа шығару ағзалары.

1

2

3

3

Хронофизиология. Жас өспірімдер физиологиясы. Физиологиялық және биологиялық ырғақтар. Теория мен практика хронофизиологияның маңызы. Биожүйелердің ұйымдастырылу қүрылымдық параметрлері. Адамның онтогенездік дамуының негізгі зандылықтары. Өмір сүру үзақтығына әсер ететін факторлар.

1

2

3

3

Бейімдеушіліктің негізгі заңдылықтары. Бейімдеушіліктің жалпы принциптері мен механизмдері. Беймделу процесінің даму кезендері. Адамның бейімделу ерекшеліктері. Стресс және стрессорлық әсер туралы түсініктеме

1

2

3

3

Барлығы:

15

30

45

45

6. СОӨЖ және СӨЖ жоспары
№ реті

СОӨЖ

СӨЖ

Аудиториялық

Аудиториядан тыс

1

Физиология дамуының тарихы. Физиологияның қазіргі жағдайы жалпы түсінік.


Майда еритін дәрумендер

Зат алмасу – тірі ұлпалардың негізгі қасиеті

2

Мембраналық потенциалдың табиғаты.

Тыныштық потенциалы және әрекет потенциалы.

Ішек-қарын жолының өзіндік реттелуі

2

Бұлшық еттердің физиологиясы. Қанқа еттерінің құрылысы

Биохимиялық өзгерістердің негізгі кезендері және еттін жирылуы энергетикасы.

Қан қысымы және оны қамтамасыз ететін факторлар


4

Нерв талшықтарының физиологиясы.

Ет – жүйкелік сиапстың құрылысы жөніндегі Қазіргі мәліметтер. Парабиоз

Бұлшық еттің жиырылуының механизмі мен химизмі

5

ОЖЖ жалпы сиппатамасы.

Сопақша мидың физиологиясы

Құстардың ас қорыту ерекшеліктері

6

Аралық ми физиологясы

Тетаникалық жиырылудың табиғаты.

Бұлшық еттің жиырылуының түрлері.


7

Вегетативтік нерв системасының физиологиясы

Тегіс бұлшық еттердің функциональдық ерекшеліктері

Организмнің ішкі ортасы, оның құрамы, маңызы

8

Үлкен ми сыңарларының эволюция кезеңдері

Нерв талшығының, бұлшық еттің және синапстың лабильдігі

Бұлшық ет тканінің физиологиялық қасиеттері.

9

Ми қырытысындағы тежелу түрлері

Рефлекстің классификациясы және олардың биологиялық маңызы

Физиологиялық адаптация (бейімделу) және оны қамтамасыз ететін механизмдер

10

Ми қыртысының анализ және синтез қызметттері

Автоматия және жүректің жұмысына температураның әсері

Бұлшық еттің шаршауы, оның себебі мен байқалуы (проявление)

11

Мидағы ес механизмі

Симпатикалық жүйенің әсері

Организм-өздігінен реттелетін жүйе. Өздігінен реттелудің механизмі

12

Үйқы және гипноз.

Адамға тән екінші сигнальдық жүйе – жоғары жүйке іс әрекетінің ерекшелігі

Күйіс қайыру кезеңі (период), оның басталу механизмі мен маңызы

13

Анализаторлардың физиологиясы.

Вестибулярлық апаратының физиологиясы

Бүйрек бездері, олардың гормондары

14

Қозғалыс физиологиясы

Макроэлементтер

Шошқа мен жылқы асқазанындағы және ішектегі ас қорытудың ерекшеліктері

15

Қан жүйесінің физиологиясы.

Қан ұйытатын және ұюға қарсы тұратын жүйелер және олардың маңызы.

Дамыл потенциалы мен ықпал потенциалы, олардың барын дәлелдейтін тәжірибелер

16

Мүшелердің қанайналдыру ерешеліктері

Электрокардиография. Фонокардиография.

Е.Н.Введенскийді лабильдік туралы ілімі.

17

Лимфалық жүйе және оның функциональдық қызметі

Эритроциттердін құрылысы, қызметі. гемоглобин оның табиғаты және қасиеті.

Тыныс алудың жүйкелі реттелуі

18

Гипофиз.

Жүріс-турыс рефлекстері. Мишықтын қызметі

Нерв талшығының, бұлшық еттің және синапстың лабильдігі

19

Жыныс гормондары

Сүттің пайда болуының таз қарындағы ас қорытумен байланысы

Сүттің пайда болуы

20

Тыныс алу физиологиясы.

Спирометрия. Гипоксия, гипоксемия және асфиксия туралы уғым

Орталық және шеткі синапстар құрылысы. Қасиеттері

21

Әр түрлі функционалдық жағдайдағы тыныс алу.

Тыныс алу мен қан айналуы құбылысының өз ара байланыстлығы

Ұйқы безі және оның гормондарының физиологиялық ролі

22

Асқорыту физиологиясы.

Белоктар, олардың табиғаты және физиологиялық маңызы.

Жануарлардың ащы ішегі мен тоқ ішегіндегі астың қорытылуы

23

Витаминдер және классификациясы


Авитаминоз

Гуморальдық реттелу және оның ОЖЖ – мен байланысы

24

Ұйқы бездері және ферменттері


Ұйқы безінің ішкі секрециялық қызметі

Рефлекс және рефлекторлық доға.

25

Қосымша сыртқа шығару ағзалары.

Терінің экскреторлық қызметі, тер бездері және тердің шығуы. Тердің қүрамы.

Үлкен ми жарты шар қыртысының ішкі мүшелер жұмысын реттеудегі маңызы


26

Заттар алмасуы.

Қоректенудің минералдық компоненттері және олардың физиологиялық маңызы

Жүйке қасиеттері. Жүйке ұлпасындағы қозудың өту заңдары

27

Заттардың су алмасуы

Жас ерекшеліктеріне байланысты өкпенің тіршілік сыйымдылығы

Қанның ұю механизмі және оның реттелуі

28

Жануарлар организміндегі жылудың алмасуы..

Химиялық және физиқалық ткерморегуляция

Қанның физико-химиялық қасиеттері

29

Хронофизиология.

Биоырғақтардың классификациясы

Қан топтары

30

Беймделу физиологиясы

Энергияның алмасуы

Кардиография және оны талдау


7 Пәннің оқу құбылысының календарлық графигі
 «Адам және жануарлар физиологиясы» пәнінің календарлық кестесі


Бақылау түрі

Апталар


Балл саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Қатысқаны үшін

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

60

Дәрістерді конспектілеу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

30

СОӨЖ шегіндегі сабақтағы жұмыс

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

59

СӨЖ (үй жұмысы)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

72

ЗТС

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

379

Барлығы (жоғарғы шегі)


600

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет