5В 050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы үшінбет9/9
Дата10.03.2017
өлшемі1,61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Қаржы-экономикалық реттеудiң шетелдiк концепциялары. Экономиканы мемлекеттiк қаржылық реттеу мәнi және жiктелуi. Макроэкономикалық тепе-теңдiк және қаржылар. Шығындар мультипликаторы және салықтық мультипликатор қызметi. Фискалдық саясат варианттары. Салықтардың нарықтық тепе-теңдiкке әсерi

 • Қаржылық нарықтың ерекшелiктерi және оның басқа нарықтардан айырмашылығы. Қаржылық нарықтың қызмет ету алғышарттары. Бағалы қағаздар түрлерi. Бағалы қағаздар эмиссиясының мақсаттары. Қаржылық нарықтың қатысушылары. Қаржылық нарық жiктелуi. Қор биржасының функциялары және оның қаржылық қызметi.

 • Сыртқы экономикалық қатынастар сипаты және оның даму бағыттары. Қазақстандағы экспорттық-импорттық операциялар. Сыртқы экономикалық қызметтердi реттеу әдiстерi. Валюталық курс әсерiнiң механизмi. Кеден бажы және оның бағыттары. Кәсiпорын және ұйымдар валюталық ресурстарын қалыптастыру. Елдiң төлем балансы. Төлем балансының құрылымы және жағдайы.


  Инфляция табиғаты және оның қаржылармен байланысы. Инфляцияның типтерi, олардың сипаты. Инфляцияның айқындалу формалары және инфляция механизмi. 1991-1993 ж., 1994-1995 ж., 1996-1997 ж. периодтарындағы Қазақстандағы инфляция себептерi. Инфляцияға қарсы саясат шаралары.

  Әдістемелік нұсқаулар ұсынылған әдебиеттерді қолдана отырып, берілген сұрақтарды дербес қарастырып талдай білу.
   1. Тапсырма: семинарлық сабақ сұрақтарын талқылау, негізгі терминдер бойынша экономикалық диктант.


  Практикалық сабақтар жоспары

  Тақырып 6. Нарықтық экономикадағы қаржының көкейкесті проблемалары

  Сұрақтар:

  1.Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу.

  2.Қаржы нарығы.

  3.Сыртқы экономикалық байланыстар жүйесіндегі қаржы

  4.Қаржы және инфляция.


  Оқытушы жетекшілігімен студенттің өздік жұмысы көлеміндегі сабақтар жоспары.

  1. Экономиканы мемлекеттiк қаржыландыру және реттеу.

  1. Мемлекеттік қаржылық реттеу типтері:

  A. экономикалық, ішкі шаруашылық;

  B. құндық, несиелік, валюталық;

  C. әкімшілік, ішкі шаруашылық;

  D. әкімшілік, экономикалық;

  E. салықтық, бюджеттік, валюталық.
  2. Валюталық қаржылық реттеудегі негізгі әдістерге жатпайды:

  A. валюталық курс;

  B. коммерциялық есеп;

  C. ақшалай капиталға проценттік ставка;

  D. халықаралық төлем қаржыларының курсы;

  E. валюталық тәуекелдерден сақтандыру әдістері.


  3. Белгілі-бір уақыт интервалына берілген елдің әлемнің басқа елдерімен шаруашылық операцияларын жалпылама сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі:

  A. кіріс және шығыс балансы;

  B. төлем балансы;

  C. жиынтық қаржылық баланс;

  D. мемлекеттің қаржылық жоспары;

  E. мемлекеттік бюджет.


  4. Халықаралық кредитті ұсыну үшін мемлекеттік кредиттік ресурстар құрамы:

  A. жинақтау қорларына қатысты мемлекеттік бюджет қаржылары;

  B. коллективтік ссудалық қорлар;

  C. коммерциялық кредиттерді беру кезінде мемлекеттік кәсіпорындар және ұйымдар қаражаттары;

  D. ұлттық және халықаралық банктердің меншікті және тартылған қаражаттар;

  E. барлық жоғарыда аталып өткендер.


  5. Қаржылық қатынастар субъектілеріне қатысты қаржы-құқықтық реттеу қандай сипатта болады:

  A. мәжбүрлі;

  B. қорғаушы;

  C. хабарлаушылық;

  D. А және В;

  E. А және С.


  1. 2. Қаржылық нарық.


  1. Бағалы қағаздарға жатпайды:

  A. акция;

  B. облигация;

  C. аккредитив;

  D. қысқа мерзімі ноталар;

  E. депозиттік сертификаттар.


  3. Өз атынан және өз есебінен бағалы қағаздарды сатып алу-сатымен айналысатын тұлға:

  A. брокер;

  B. дилер;

  C. маклер;

  D. эмитент;

  E. инвестор.


  7. Қаржылық делдал сипатына тәуелді қаржылық нарық моделі:

  A. банктік, банктік емес, аралас;

  B. банктік емес, сақтандыру, бюджеттік;

  C. аралас, банктік емес, қорлық, сақтандыру;

  D. бюджеттік және инвестициялық;

  E. банктік емес, инвестициялық, сақтандыру.


  11. Акционерлік қоғамды басқарудың жоғарғы органы:

  A. акционерлердің жалпы жиылысы;

  B. акционерлік қоғам кеңесі;

  C. қадағалау кеңесі;

  D. басқарма;

  E. директорлар кеңесі.

  14. Бағалы қағаздарды саудаға босату ережесі – бұл:

  A. эмиссия;

  B. делистинг;

  C. демпинг;

  D. листинг;

  E. хайринг.


  19. Қор биржасының функциясына жатпайды:

  A. бағалы қағаздардың сенімділігін айқындау үшін нарыққа дейінгі экспертиза;

  B. бағалы қағаздармен операциялар концентрациясы;

  C. бағалы қағаздармен келісімдер туралы ақпарат;

  D. пайда алу мақсатын көздеу;

  E. тиімді салаларға капиталдарды орналастыру жолымен нарық конъюнктурасын реттеу.

  23. Қор биржасы келесідей формада құрылады:

  A. ашық акционерлік қоғам;

  B. жабық акционерлік қоғам;

  C. командиттік серіктестік;

  D. холдинг;

  E. ассоцияциялар.


  25. Алғашқы иеленушілерге бағалы қағаздарды сататын эмитенттермен инвестициялық институттар қандай құжат шығарады?

  A. бағалы қағаздар эмиссиясының жоспары;

  B. құжаттар пакеті;

  C. бағалы қағаздар эмиссиясының проспектісі;

  D. қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп;

  E . бағалы қағаздар эмиссиясының жобасы.


  26. Акционерлік қоғамдардың қызмет етуінің маңызды сұрақтарын шешу кезінде иеленушіге вето құқығын беретін бағалы қағаз:

  A. ерекшеленген акциялар;

  B. қарапайым акциялар;

  C. “алтын акциялар”;

  D. облигациялар;

  E. қазыналық міндеттемелер.


  28. Жалған капиталға салым салу – басқа елдің заңды және жеке тұлғалармен шығарылатын бағалы қағаздар келесілерді білдіреді:

  A. тура инвестициялар;

  B. күрделі салымдар;

  C. дамытуға ресми көмек;

  D. портфельдік инвестициялар;

  E. шетел инвестициялары.


  3. Сыртқы экономикалық қатынастар жүйесiндегi қаржылар.

  1. Мемлекеттік қаржылық реттеу типтері:

  A. экономикалық, ішкі шаруашылық;

  B. құндық, несиелік, валюталық;

  C. әкімшілік, ішкі шаруашылық;

  D. әкімшілік, экономикалық;

  E. салықтық, бюджеттік, валюталық.
  2. Қаржылоық реттеудегі негізгі әдістерге жатпайды:

  A. валюталық курс;

  B. коммерциялық есеп;

  C. ақшалай капиталға проценттік ставка;

  D. халықаралық төлем қаржыларының курсы;

  E. валюталық тәуекелдерден сақтандыру әдістері.


  3.Белгілі-бір уақыт интервалына берілген елдің әлемнің басқа елдерімен шаруашылық операцияларын жалпылама сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі:

  A. кіріс және шығыс балансы;

  B. төлем балансы;

  C. жиынтық қаржылық баланс;

  D. мемлекеттің қаржылық жоспары;

  E. мемлекеттік бюджет.


  4. Халықаралық кредитті ұсыну үшін мемлекеттік кредиттік ресурстар құрамы:

  A. жинақтау қорларына қатысты мемлекеттік бюджет қаржылары;

  B. коллективтік ссудалық қорлар;

  C. коммерциялық кредиттерді беру кезінде мемлекеттік кәсіпорындар және ұйымдар қаражаттары;

  D. ұлттық және халықаралық банктердің меншікті және тартылған қаражаттар;

  Е.барлық жоғарыда аталып өткендер


  5. Қаржылық қатынастар субъектілеріне қатысты қаржы-құқықтық реттеу қандай сипатта болады:

  A. мәжбүрлі;

  B. қорғаушы;

  C. хабарлаушылық;

  D. А және В;

  E. А және С.


  6. Капиталдың қозғалысымен байланысты операцияларға жатпайды:

  A. инвестициялар;

  B. 180 күнне жоғары мерзімге экспорттық-импорттық келісімдерді несиелендіру бойынша есеп айырысулар;

  C. 180 күннен жоғары мерзімге несие беру және алу;

  D. товарлар және қызметтер үшін есеп айырысулар;

  E. жылжымайтын мүлікке мүліктік және басқа құқықтарды төлеу.


  7. Валюталық – қаржылық реттеудің негізгі әдістері:

  A. валюталық курс, ақшалай капиталға проценттік ставка;

  B. субвенция, субсидия, дотация;

  C. халықаралық төлем қаржыларының және бағалы қағаздар курсы;

  D. В және С;

  E. А және С.


  8. Қай бөлім төлем балансына жатпайды:

  A. ағымдық шот;

  B. қаржыландыру;

  C. капиталмен операциялар шоты;

  D. резервтік активтер;

  E. таза қателіктер мен пропускілер.


  9. Валюталық операциялар келесідей бөлінеді:

  A. орталықтандырылған операциялар және орталықтандырылмаған операциялар;

  B. ағымдағы операциялар және капитал қозғалысымен байланысты операциялар;

  C. ағымдағы операциялар және күрделі операциялар;

  D. капитал қозғалысымен байланысты операциялар және банктік операциялар;

  Е.банктік операциялар және бағалы қағаздармен операциялар.


  4. Қаржы және инфляция.

  1. Жалпы ұлттық өнім (ЖҰӨ) және амортизациялық бөлулер арасындағы айырмашылық:

  A. нақты ЖҰӨ;

  B. таза ұлттық өнім;

  C. инфляцияға түзетілген ЖҰӨ;

  D. инфляцияға түзетілген таза ұлттық өнім;

  E. ұлттық табыс.
  2. Инфляцияға қарсы фискалдық саясат келесідей жолмен жүргізіледі:

  A. салықтарды төмендетумен, мемлекеттік шығындарды жоғарлатумен;

  B. салықтарды жоғарлатумен, мемлекеттік шығындарды қысқартумен;

  C. мемлекеттік шығындарды қысқартумен, салықтарды төмендетумен;

  D. мемлекеттік шығындарды жоғарлатумен, салықтарды жоғарлатумен;

  E. салықтарды төмендетумен, айналыстағы ақша массасын қысқартумен.


  3. Практика инфляцияның қандай типтері бөлінеді?

  A. күтілетін және күтілмейтін;

  B. сұраныс және шығындар;

  C. теңестірілген және теңестірілмеген;

  D. қалыпты және жасырын;

  E. ұшқыр және қарқынды.


  4. Ақшаның құнсыздануы келесідей факторлардан туындайды:

  A. айналысқа артық ақшаның шығарылуы, қолайсыз төлем блансы, үкіметке сенімнің жойылуы;

  B. қолайсыз төлем балансы, айналысқа ақшаның жеткіліксіз мөлшерде шығарылуы;

  C. айналысқа ақшаның жеткіліксіз мөлшерде шығарылуы;

  D. айналысқа артық ақшаның шығарылуы, үкіметке сенімнің жойылуы, өндірістің құлдырауы;

  E. өндірістің құлдырауы, қолайсыз төлем балансы, айналысқа ақшаның жеткіліксіз мөлшерде шығарылуы;


  5. Инфляцияның қандай түрінде әртүрлі товарлардың құны біркелкі дәрежеде және бір-біріне қатысты өзгеріссіз өседі:

  A. балансталған;

  B. балансталмаған;

  C. күтілетін;

  D. күтілмейтін;

  Е. сатылы.


  6. Бағаның өсу қарқыны бойынша инфляция түрлері:

  A. қалыпты, ұшқыр, теңестірілген;

  B. күтілетін, күтілмейтін;

  C. жасырын, теңестірілген, теңестірілмеген;

  D. қалыпты, ұшқыр, қарқынды;

  E. импортталған, экспортталған.

  ОСӨЖ жүргізу формасы: ауызша сұрау, тесттерді орындау
  Студенттің өздік жұмысы көлеміндегі сабақтар жоспары

  1.Экономиканы мемлекеттiк қаржылық реттеу экономиканы мемлекеттiк реттеу құрамдас бөлiгi ретiнде: мәнi және мағынасы.

  2.Мемлекеттiк қаржылық реттеу жiктелуi.

  3.Макроэкономикалық тепе-теңдiк және қаржылар. Салықтардың нарықтық тепе-теңдiкке әсерi.

  4.Қаржылық нарық: мағынасы, мәнi және қызмет ету алғышарттары.

  5.Бағалы қағаздар нарығы, қаржылық нарықтың құрамдас бөлiгi ретiнде.

  6.ҚР-да бағалы қағаздар нарығының дамуы.

  7.Сыртқы экономикалық қызмет сипаты.

  8.Сыртқы экономикалық қызметтi реттеу формалары және әдiстерi.

  9.ҚР-дағы сыртқы сауда: экспорт және импорт.

  10.Елдiң төлем балансы.

  11.Инфляция: ұғымы, пайда болу себептерi, айқындалу формалары және типтерi.

  12.Қазақстан Республикасындағы инфляциялық процесс ерекшелiктерi.

  13.Инфляцияға қарсы саясат шаралары.


  .Негізгі әдебиеттер

  1.Қ.Қ Ілиясов, С. Құлпыбаев Қаржы Алматы, 2005ж., 3-136 б.

  2.Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы: Алматы, 2001 г.

  3.Балабанов А.И., Балабанов М.Т. Финансы СПб: Изд. “Питер”, 2000  4.Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник. Под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова, М.: “Проект”, 2000г.,

         1. 1.Увакбаева Г. Государственное финансовое регулирование экономики (теоретические аспекты) //Финансы Казахстана, 2003 г., №3, с. 40-43

  1.Л.П. Белых Основы финансового рынка, М., Финансы, изд. ЮНИТИ, 1999 г., с. 15-38


          1. Курстық жұмыстар тақырыптары

  1. Қаржылардың мәні және обьективтік қажеттілігі

  1. Қаржы функциялары олардың мәнін ашуы ретінде.

  2. Тауарлық-ақшалай қатынастар және қаржылар.

  3. Қаржылардың бақылаушы функциясы және қаржылық бақылау.

  4. Қаржылардың бөлу және ұдайы өндіру концепциясы.

  5. Ақшалай қаржылардың қоры.

  6. Қаржылық ресурстар,олардың динамикасын және құұрылымын талдау.

  7. ҚР-ның қаржылық тұрақтануының жолдары.

  8. Қаржылардың басқа да экономикалық категориялармен өзара байланысы.

  9. Нарықтық экономикаға көшу жағдайында қаржылық қатынастардың дамуы.

  10. Өндірістің тиімділігін арттырудағы қаржылардың ролі.

  11. Ұдайы өндірістегі қаржылардың ролі.

  12. Әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асырудағы қаржылардың ролі

  13. Макроэкономикалық реттеудегі қаржылардың ролі.

  14. Қазақстан экономикасын дамытудағы қаржылардың ролі.

  15. Қаржылық жүйе, оның құрылымы және звенолардың өзара байланысы

  16. Мемлекеттің қаржылық саясаты.

  17. Экономикалық механизм жүйесіндегі қаржылық механизм.

  18. Нарыққа көшу жағдайындағы қаржылық жоспарлаудың ерекшеліктері.

  19. Қаржылық жоспарлар мен болжаулардың жүйесі.

  20. Қазіргі заман жағдайында қарджыларды басқару.

  21. Қаржылық қызмет пен қаржылық есептерді басқарудың автоматттандырылған жүйесі.

  22. Нарықтық қатынастарды қалыптастыру жағдайындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржыларының мәні.

  23. Коммерциялық бастамаларда қызмет ететін кәсіпорындар қаржысы.

  24. Қаржылық бақылау: түрлері, формалары, әдістері.

  25. Аудит шаруашылық органдардың қаржылық жағдайын зерттеу және бағалау формасы ретінде.

  26. Өндірістік емес сферадағы мекемелер мен ұйымдардың қаржылары.

  27. 70, 80, 90-шы жылдар периодындағы кәсіпорынның бюджетке төлем жүйесі.

  28. Пайда мен кіріс қаржылық бөлу обьектілері ретінде.

  29. Өндірістік қорлардың айналысын қамтамасыз етудегі қаржылардың ролі.

  30. Біріккен кәсіпорын қаржыларын ұйымдастыру.

  31. Кіріске салық салу.

  32. Акционерлік қоғамдардың қаржысы.

  33. Айналыс қаржыларын қаржыландырудың қайнар көздері және оларды пайдалану тиімділігін арттыру жолдары.

  34. Ауылшаруашылық кәсіпорындарының қаржыларын ұйымдастыру ерекшеліктері.

  35. Мемлекеттік кірістердің экономикалық мазмұны.

  36. Қазақстан Республикасының салықтық реформасы.

  37. Экономиканы салықтық реттеу.

  38. Мемлекеттік бюджеттің экономикалық мәні, ролі.

  39. Жалпы қоғамдық өнімді бөлуде бюджеттің ролі

  40. Экономика дағдарысы жағдайындағы мемлекеттік бюджеттің ерекшеліктері

  41. Қазақстанның бюджет жүйесінің дамуы, тарихи аспектісі.

  42. Кірістер мен шығыстарды бюджеттік жүйенің жеке звенолары арасында бөлу.

  43. Мемлекеттік бюджетке кірістерді мобилизацилаудың формалары мен әдістері және оларды жетілдіру мақсаты.

  44. Егемендік жағжайындағы Республика бюджеті.

  45. Ресурстарға төлемдер және олардың мемлекеттік кіріс жүйесіндегі орны.

  46. Жергілікті бюджеттер, олардың шаруашылық және мәдени құрылыстағы орны.

  47. Тұрғындар кірісін мобилизациялау әдістері және олардың даму перспективасы.

  48. Бюджеттік емес қорлар және олардың нарыққа көшу жағдайындағы ролі.

  49. Мемлекеттік шығыстардың экономикалық мазмұны.

  50. Экономиканы дамытуға кеткен шығындар.

  51. Қаржылық резервтердің қалыптасу формалары мен әдістері.

  52. Әлеуметтік сақтандырудың мәні мен мағынасы.

  53. Қазақстанда зейнетақылық реформаны қаржылық қамтамасыз ету проблемалары.

  54. Ғылыми – техникалық прогресс және қаржылар.

  55. Әлеуметтік-мәдени мақсаттарға кеткен шығындар.

  56. Әлеуметтік сақтандыруға және әлеуметтік қамсыздандыруға кеткен шығындар: қаржыландырудың қайнар көздері, формалары мен әдістері.

  57. Қайырымдылық қорлар жүйесін дамытудағы қаржылардың ролі.

  58. Қорғанысқа кеткен шығындар, қорғаныс өндірістерін конверсиялау мәселелері.

  59. Басқаруға кеткен шығындар, оларды қысқарту жолдары.

  60. Сақтандырудың экономикалық ролі.

  61. Жауапкершілікті сақтандыру, даму перспективалары.

  62. Мемлекеттің балансы, Қазақстанда оның жағдайын жақсарту жолдары.

  63. Нарыққа көшу жағдайында жеке сақтандыру жүйесін жетілдіру.

  64. Қаржылық нарықтың қалыптасуы, жағдайы, мүмкіншіліктері, проблемалары.

  65. Құнды қағаздар нарығындағы мемлекеттің қызметі.

  66. Қазақстанда медициналық сақтандырудың қалыптасу проблемалары.

  67. Мемлекеттік несие және мемлекеттік қарыз.

  68. Қаржылар және инфляция.

  69. Сыртқы экономикалық қатынастардың валюталық-қаржылық механизмі.

  70. Сыртқы экономикалық қызметтің дамуындағы кедендік баж салығы және тарифтер.

  71. Валюталық қорлардың қалыптасуы және қолданылуы.

  72. Қаржылық нарықты ұйымдастыру.

  73. Еркін экономикалық аймақтардың қаржыларын ұйымдастыру.


  Пән бойынша емтихан сұрақтары
  1. Қаржы ұғымы.

  1. Қаржының қажеттігі, оның табиғаты

  2. Қаржының фунциялары

  3. Ұдайы өндірістегі қаржының рөлі

  4. Басқа құндық экономикалық категориялармен қаржының өзара іс-әрекеті

  5. Қаржы жүйесі, оның буындары және олардың өзара байланысы

  6. Қаржы ресурстары мен ақша қорлары

  7. Қаржы саясатының мазмұны, оның мақсаттары, міндеттері, қағидаттары

  8. Қаржы механизмінің мазмұны мен құрылымы

  9. ҚР-да қаржыны басқару

  10. Қаржылық жоспарлаудың объектісі, мақсаты, міндеттері және қағидаттары

  11. Қаржы жоспарларының негізгі түрлері, олардың сипаттамасы

  12. Қаржылық көрсеткіштер

  13. Қаржылық бақылау

  14. Қазақстан Республикасындағы қаржылық бақылау органдары

  15. Қаржылық қатынастарды құқықтық қамтамасыз ету

  16. Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының табиғаты, функциялары

  17. Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сыныптаудың белгілері

  18. Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының негізгі белгілері

  19. Негізгі үйымдық-құқықтық нысандарының шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының ерекшеліктері

  20. Негізгі өндірістік капиталдар, олардың толық айналымы

  21. Өндірістік капиталдарды қалыптастырудың және олардың өсімдерін қаржыландырудың көздері

  22. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық қорлары

  23. Кәсіпорынның шығындары

  24. Шаруашылық жүргізуші субъектінің табыстарын қалыптастыру және бөлу

  25. Өндірістік емес сфера мекемелері мен ұйымдары қаржысының ерекшеліктері

  26. Өндірістік емес сфера мекемелері мен ұйымдарының кірістерінің көздері және негізгі шығыстары

  27. Мемлекет қаржысының мәні

  28. Қоғамдық тауарлар, игіліктер және қызметтер

  29. Жанама пайдаларды реттеу

  30. Мемлекет кірістерінің мәні және сыныптамасы

  31. Мемлекет шығыстарының мәні, олардың құрамы

  32. Мемлекет шығыстарын ұйымдастырудың қағидаттары

  33. Мемлекет шығыстарын қаржыландырудың нысандары мен әдістері

  34. Экономикаға жұмсалатын шығыстардың сипаттамасы және құрамы

  35. Әлеуметтік-мәдени шараларға жұмсалатын шығыстардың сыныптамасы

  36. Әлеуметтік мақсаттарға жұмсалатын шығыстарды қаржыландыру

  37. Инновациялық дамуды қаржыландыру

  38. Қорғаныс пен басқаруды қаржыландыру

  39. Салықтардың экономикалық мәні, қағидаттары және функциялары

  40. Салықты алудың амалдары және салықтық есептердің әдістері

  41. ҚР-дың салық жүйесі және оның элементтері

  42. Тура салықтар, олардың сыныптамасы

  43. Корпорациялық табыс салығы

  44. Жеке табыс салығы

  45. Әлеуметтік салық

  46. Жер қойнауын пайдаланушылардың салықтары мен арнаулы төлемдері

  47. Меншік салықтарының (жер,мүлік,көлік құралдарының) қысқаша сипаттамасы және маңызы

  48. Жанама салықтар және олардың сипаттамасы

  49. Қосылған құн салығы

  50. Акциздер, олардың фискалдық және реттеуші рөлі

  51. Алымдардың, төлемақылардың арналымы және рөлі

  52. Салықтарды аударып салу үдерісінің ерекшелеліктері

  53. Салық салудан жалтарыну

  54. Мемлекеттік бюджеттің экономикалық мәні

  55. Мемлекеттік бюджет мемлекеттің негізгі қаржы жоспары , экономиканы басқару механизмі ретінде

  56. ҚР мемлекеттік бюджеттінің кірістерінің құрамы мен құрылымы

  57. ҚР мемлекеттік бюджеттінің шығыстарының құрамы мен құрылымы

  58. Бюджет тапшылығын және оны жабудың амалдары

  59. Бюджет профициті және оны пайдалану

  60. Бюджет тапшылығымен байланысты бюджет саясатының тұжырымдары

  61. Бюджет жүйесіндегі бекітіп берілген және реттеуші табыстар

  62. ҚР жергілікті бюджеттерінің табыс бөлігінің құрамы

  63. ҚР жергілікті бюджеттерінің шығыс бөлігінің құрамы мен құрлымының ерекшеліктері

  64. Бюджет жүйесіндегі субвенциялар және алынымдар

  65. Бюджет жүйесі оның құрамы мен буындарының сипаттамасы

  66. Бюджеттік үдерістің кезеңдері ( республикалық, жергілікті деңгей)

  67. Арнаулы экономикалық аймақтардың қаржысы

  68. Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар

  69. Қазақстандағы зейнетақымен қамтамасыз етудің ерекшеліктері

  70. Жинақтаушы зейнетақы қорларын қалыптастыру және пайдалану

  71. ҚР Ұлттық қоры: қордың қалыптасуы және миссиясы

  72. Инвестициялық қор, оларды пайдаланудың бағыттары

  73. Инновациялық қор, Индустриалдық-инновациялық даму стратегиясын жүзеге асырудағы оның рөлі

  74. Халықаралық мемлекеттік кредиттің қажеттегі, оның нысандары

  75. Мемлекеттік кредиттің сыныптамасы

  76. Мемлекеттік кредиттің функциялары мен нысандары

  77. Ішкі және сыртқы мемекеттік борыштың проблемалары

  78. Ұдайыөндірістік үдерістегі үй шаруашылықтарының рөлі

  79. Үй шаруашылықтары қаржысының мәні, олардың функциялары

  80. Үй шаруашылықтарының қаржы ресурстары: құрамы мен құрлымы

  81. Үй шаруашылықтарының бюджеті, оның кірістері мен шығыстары

  82. Азаматтардың кәсіпкерлік қызметі

  83. Халықтың тұрмыс деңгейін реттеу

  84. Халықтың тұрмыс деңгейінің қаржылық және әлеуметтік индикаторлары

  85. Мемлекеттік әлеуметтік трансферттер кедейлікті төмендетудің фаторы ретінде

  86. Сақтандыру: ұғымы және сыныптамасы

  87. Респупликаның сақтық рыногы, оның даму бағыттары

  88. Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеудің ұғымы, қажеттігі және сыныптамасы

  89. Макроэкономикалық тепе-теңдік және қаржы

  90. Фискалдық саясаттың нұсқалары

  91. Қаржы рыногының ұғымы және ҚР-дағы оның ерекшеліктері

  92. Бағалы қағаздардың негізгі түрлері олардың қысқаша сипаттамасы

  93. Қаржы рыногының инфрақұрлымы,оның құрамы

  94. Сыртқы экономикалық қызметті реттеудің әдістері

  95. Кеден баждары, олардың арналымы, түрлері

  96. Қазақстан экономикасына шетелдік капиталды тартудың проблемалары

  97. Мемлекеттің валюталық ресурстарын қалыптастыру және пайдалану

  100. Елдің төлем балансы, оның құрамы

  101.фляцияның табиғаты, оның қаржымен өзара байланысы

  102.фляцияның тұрпаттары, түрлері және олардың қаржылық аспектілері

  103.Инфляцияға қарсы саясаттың шаралары  104. Шығындар инфляциясын жою

  105.Сұраным инфяциясын жою жөніндегі қаржылық-экономикалық іс шаралар
  Каталог: ebook -> umkd
  umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
  umkd -> Қазақстан Республикасының
  umkd -> Қазақстан Республикасының
  umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
  umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
  umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
  umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
  umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
  umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
  umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9


  ©engime.org 2017
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет