А. А. Анарова Дифференциалды сынаққа арналған тест сұрақтарыДата12.12.2023
өлшемі30,11 Kb.
#196379
Байланысты:
Диф зачет 2022ж лаб акушерия
педсессия

Сапа менеджменті жүйесі

СТ РК
ISO 9001-2016

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Жоғары медициналық колледж» ШЖҚ МКК

Үрдіс картасыОқу үрдісі нұсқа - 5

СМЖ ҮК-05

1 ден 1

№3 Жалпы кәсіптік пәндер
ЦӘК отырысында қаралды
«__» 2022 ж. № хаттама
Төрайымы А.А. Анарова

Дифференциалды сынаққа арналған тест сұрақтары
Мамандығы: 09140100 «Зертханалық диагностика»
Біліктілігі: 4S09140101 «Медициналық зертханашы»
Оқыту түрі: күндізгі
Оқытудың мөлшерленген мерзімі: 2 жыл 10 ай
Циклдер мен пәндердің индексі
Курс: II
Семестрі : ІІІ
Пәні: «Акушерлік және гинекология негіздері»
Бақылау түрі: сараланған сынақ
Барлық сағаттардың/кредиттердің KZ жалпы еңбек сыйымдылығы- 72 /3
Аудиториялық 24
Симуляциялық-48

Оқытушы: Бимендина Д.А.


Нұр-Сұлтан қ, 2022 ж


№3 Жалпы кәсіптік пәндер


ЦӘК отырысында қаралды
. . 2022 ж. № 1 хаттама
Төрайымы ___Ж.С.Қарабаева

Дифференциалды сынаққа арналған сұрақтар тізімі


Мамандығы: 09130100 «Мейіргер ісі»
Біліктілігі: 4S09130103«Жалпы практика мейіргері»
Пәні: «Генетикамен медициналық биология»
1-нұсқа
1.Генотип дегеніміз:
а) диплоидтың хромосомалар жиынтығы;
б) диплоидтың хромосомалардагы гендер жиынтығы;
в) гаплоидтың хромосомалар жиынтығы;
г) гаплоидтың хромосомалардагы гендер жиынтығы;
2. Хроматиннің кұрамы:
а) РНҚ молекуласынан:
б) ДНҚ молекуласынан;
в) гистонды емес ақуыздардан;
г) гистонды ақуыздардан;
3.Қандай белгілердің гендерi тәуелсіз тұқым куалайды:
а) цитоплазма гендері;
б) ядро гендері
в) әр түрлі хромосомаларда орналасқан гендер;
г) бip хромосомаларда орналасқан гендер;
4.Қандай белгілердің гендері тіркес тұкым куалайды:
а) цитоплазма гендері;
б) ядро гендері
в) әр түрлі хромосомаларда орналасқан гендер;
г) бip хромосомаларда орналасқан гендер;
5.Мутация түрлері:
а) хромосомалық;
б) генотиптік;
в) геномдық;
г) сомалық.
6.Гендік мутациялар:
а) ген құрамында;
б) нуклеотидтер алмасуында;
в) неуплоидияда;
г) транзициялық;
7.Хромосомалық мутациялар:
а) геннің құрамында;
б) транслокацияла;
в) инверсияда;
г) анеуплоидияда:
8.Геномдык мутациялар:
а) геннің құрамында;
б) транслокацияларда;
в) инверсияда;
г) анеуплоидияда:
9.Адам генетикасын зерттеу әдістері:
а) гибридиологиялық:
б) цитогенетикалық;
в) эксперименталдық;
г) тарихи;
10. Адам кариотипінің 45 болуы қандай өзгерістерге жатады?
а) мутациялық;
б) гендік;
в) хромосомалық;
г) моносомиялық.
11. Трансгенді ағзалар дегеніміз:
а) гибридтер;
б) мутацияланған өсімдіктер;
в) жасанды генотипке ие ағзалар;
г) мутацияланған бактериялар;
12. Клондау дегеніміз:
а) будандастыру;
б) сұрыптау;
в) будандастыру және сұрыптау;
г) бip жасуша не ағза ұрпақтары;
13. Эукариоттық гендердің ақпаратсыз бөлігі қалай аталады?
а) интрон
б) экзон
в) рекон
г) мутон
14. Нуклеин қышқылдарының молекуласындағы тұқымқуалаушылық
ақпараттың 4 нуклеотид арқылы қысқаша жазылу, сақталу және әрі қарай жүзеге асу жүйесі қалай аталады?
а) транскрипция
б) трансляция
в) генетикалық код
г) рекомбинация
15. Рибосомдық- жасушадағы барлық РНҚ-ның қанша% құрайды?
а) 20%
б) 5%
в) 85%
г) 10%
16. Геннің экспрессиялануы(активтенуі):
а) трансляция
б) репликация
в) рекомбинация
г) транскрипция
17. Ген түсінігін генетикаға енгізген ғалым:
а) Бензер
б) Иогансен
в) Нисше
г) Бецон
18. Генетика терминін ғылымға енгізген кім:
а) Мендель
б) Морган
в) Бецон
г) Нисше
19. Ген дегеніміз:
а) көмірсу
б) ақуыз
в) май
г) ДНҚ
20. Полимерия дегеніміз:
а) Жана белгінің дамуы
б) Бірнеше геннің бірігіп тұқымқуалауы
в) Бірнеше аллельді гендердің бір белгіге ие болуы
г) геннің фенотипте байқалуы
21. Мүшелердің өз орнында емес дамуы:
а) гиперплазиялар
б) гейпоплазиялар
в) геннің фенотипте байқалуының орташа дәрежесі
г) гетеротопиялар
22. Геном дегеніміз:
а) диплоидты хромосомалар жиынтығы
б) диплоидтың хромосомалардағы гендер жиынтығы
в) гаплоитың хромосомалар жиынтығы
г) гаплоидтың хромосомалардағы гендер жиынтығы
23. Ағза гендерінің жиынтығы:
а) гендер банкісі
б) генотека
в) геном
г) генотип
24. Гендері әртүрлі даралар қалай аталады:
а) гетерогамета
б) гетеролокус
в) гетерогенді
г) гетерозиготалык
25. Фенотипінде көрініс бермей, генотиптің фенотипке жиі сәйкес келмеуі салдарынан болатын ақаулықтар
а) бластопатиялар
б) эмбриопатиялар
в) фетопатиялар
г) гаметопатиялар

2-нұсқа
1. Адам кариотипінің 47 болуы қандай өзгерістерге жатады?


а) фенотиптік;
б) хромосомалық;
в) геномдық;
г) трисомиялық.
2. Полиплоидия:
а) қалыпты кариотип;
б) хромосома санының 1 хромосомаға кемуі;
в) хромосома санының 1 хромосомаға көбеюі;
г) хромосома санының еселеп өcyi.
3. Шерешевский-Тернер синдромына тән кариотипті тап:
а) 46, хх ;
б) 46 ху:
в) 45 хо:
г) 47хху;
4. Даун синдромына тән кариотипті тап:
а) 46. хх;
б) 46 ху:
в) 45 хо;
г) 47-21+.
5. Патау синдромына тән кариотипі тап:
а) 45 хо;
б) 47 ххх;
в) 47-13+;
г) 47-18+;
6. Белгілі бір ауруға жатпайтын бірнеше ауру белгілерінің бір адамда қатар келуі
а) хромосомалар
б) синдром
в) пробанд
г) теломераза
7. Балалардың дыбыс тембрі ерекше, ақыл есі кем, денесінің дамуы нашар, беті дөңгелек, жүрегінің ақауы бар
а) Даун синдромы
б) Альбинизм
в) Мысық айқайы
г) Клайфельтер

8. Клайнфельтер синдромына тән кариотипті тап:


а) 47 ххх;
б) 45 хо;
в) 47 хху;
г) 47-18+;
9. Адамдардың тұкым қуалайтын ауруларының пайда болу жолы:
а) сыртқы орта факторларының әсері;
б) генетикалық факторлар;
в) сыртқы орта және генетикалық фактор;
г) төтенше жағдайлар.
10. Адамдардын мультифакторлы ауруларының пайда болу жолы:
а) сыртқы орта факторларының әcepi;
б) антропогендік факторлар;
в) сыртқы орта және генетикалық фактор;
11. Бойлары, шүйдесі тегіс, бас сүйектері трахицефальды, эпикант, көздері қысыңқы, мұрындары түбі жалпақ, кең кеңсірікті, икемсіз, ақыл естерінің туа біте кем болуы қандай ауруға тән:
а) Клайнфельтер синдромы
б) Шерешевский Тернер
в) Даун синдромы
г) Х трисомия

12. Канцерогендік факторларға жатпайды:


а) химиялық;
б) физикалық;
в) антропогендік;
г) биологиялық;
13. Мейоздың профаза сатысындағы гомологтық хромосомалар қосақталып жұптар құрап, биваленттер түзетін саты:
а) зиготена
б) пахитена
в) лептотена
г) диплотена
14. «С» - шама:
а) ағза гендерінің саны
б) геном құрамындағы гендер жиынтығы
в) ДНҚ-ның гаплоидты геномдағы жалпы мөлшері
г) геннің тұрақтылық деңгейі
15. ДНК-ның генетикалық акпараты жок бөлігінің аталуы:
а) экзон
б) интрон
в) нуклеотид
г) гетерогенді ядролық РНК
16. Нәрестелердің салмағы жеңіл,бойлары кішкентай, иектері тегіс, жақтары нашар дамыған, бас сүйегі мен құлақтары кішкентай, көру жүйесінің мүкістігі, 2-5 саусақ тары ерекше орналасқан:
а) Фенилкетонурия
б) Шизофрения
в) Эдвардс
г) Муковисцидоз

17. Ұрықтануға дейінгі гаметалардағы патологиялық өзгерістер:


а) бластопатия
б) тератогенді
в) гаметопатия
г) эмбриопатия
18. Генетикалық тұқым қуалайтын аурулардың қоздырушысы:
а) вирус
б) аналогия
в) сомалық мутация
г) мутация
19. Аутосомды - доминантты моногендік ауруларға жататындар:
а) алкаптонурия, альбинизм, атаксия, Тея-сакс ауруы
б) ахондроплазия, ретинобластома, Морфан синдромы
в ) гемофилия, Леш-Найян синдромы
г) Д витаминге төзімді мешел ауруы, Тея-сакс.

20. Эмбриональдық кезеңде теротогенді факторлардың органогенез әсерінің салдарынан болатын ақау:


а) тұқымқуалайтын
б) мультифакторлы
в) моногенді
г) экзогендік
21. Ұрықтанудан кейін алғашқы екінші аптадағы зиготаның зақымдануы:
а) гаметопатиялар.
б) бластопатиялар
в ) эмбриопатия
г) фетопатиялар

22. Филогенездік емес ақаулықтарда мүшелерді немесе олардын бөлігінің болмауы:


а) гейпоплазия
б) стеноз
в) аплазия
г) гетеротопия
23. Гендік мутация нәтижесінде гемоглабиннің қалыпты құрлысының өзгеруі салдарынан пайда болатын аурулар:
а) орақ пішінді анемия.
б) брахидактилия.
в) гемофилия.
г ) альбинизм
24. Полигенді сипаттағы патологияның орта факторлары әсерінен туындайтын мультифакторлы аурулар:
а) гемофилия, альбинизм.
б) нейрофибромотоз
в) диабет, псориоз, шизофрения
г) Моррис, Патау синдромы.
25. Отбасындағы тума туысқандардың арасындағы туыстық байланысты көрсетіп анықтайтын әдіс:
а) биохимиялық
б) генеологиялық
в) егіздер
г) молекулалық

СМЖ Н. 05-35.3

№3 Жалпы кәсіптік пәндер
ЦӘК отырысында қаралды
. . 2022 ж. № 1 хаттама
Төрайымы ___Ж.С.Қарабаева

Дифференциалды сынаққа арналған тест жауаптары


Мамандығы: 09130100 «Мейіргер ісі»
Біліктілігі: 4S09130103«Жалпы практика мейіргері»
Пәні: «Генетикамен медициналық биология»
1-нұсқа 2-нұсқа

1.Г 1.Г
2.Б 2.Г


3.Б 3.Г
4.В 4.В
5.Г 5.Г
6.В 6.А
7.В 7.В
8.А 8.Г
9.Г 9.Б
10.Б 10.В
11.В 11.В
12.Г 12.Г
13.А 13.Б
14.В 14.В
15.В 15.Б
16.Г 16.В
17.Б 17.В
18.В 18.Г
19.Г 19.Б
20.В 20.Г
21.Г 21.Б
22.Б 22.В
23.Г 23.А
24.В 24.В
25.Б 25.Б
СМЖ Н. 05-35.3

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет