А. А. Какимова Қазақ филологиясы кафедрасының отырысында талқыландыбет9/9
Дата31.12.2019
өлшемі1,03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ОЖСӨЗ мазмұны: Көркем шығарманың тақырыбы пен идеясы. М.Әуезовтың 20-шы жылдары жазған әңгімелері мен повестері: «Қорғансыздың күні», «Барымта», «Жетім», «Ескілік көелеңкесінде», «Жуандық», «Қаралы сұлу», «Оқыған азамат» және «Қараш-қараш», «Қилы заман» повестерінің тақырыптары мен идеясы.


СӨЖ мазмұны: Жанр түрлеріндегі сюжет мєселелері. Әр жанрдағы сюжеттінің даму сырлары

Әдебиеттер


 1. Әуезов М. Шығармалар. 20 томдық. – Алматы: 1979-1985.

 2. А.Байтұрсынов “Әдебиет танытќыш”. Алматы, Атам±ра. 2003 жыл

 3. Ќ.Жұмалиев. Әдебиет теориясы. “Мектеп” баспасы. А., 1969 жыл

 4. З.Ќабдолов. Сөз µнері . Алматы. “Санат”, 2002 жыл

 5. Ш. Елеукенов.Әдебиет және ұлт тағдыры. Санат. 2002 жыл

 6. Мақпыров С. Әдебиеттануға кіріспе ( хрестоматия) А., 1991 жыл

 7. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. А., 1966 жыл

8. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987 жыл

9. Нұрқатов А. М.Әуезов творчествосы. – Алматы: 1965.

10. Мүсірепов Ғ. Суреткер парызы. – Алматы: 1979.

11. Нұртазин Т. Шеберлік туралы ойлар. Алматы: 1968.

12.“Бес арыс”. Жалын. А., 1992 жыл

13. С.Елеубаев “Бұрќыраған заман және жазушы”. Жалын № 4, 85-91 бет, 1992 жылОЖСӨЖ мазмұны: Көркем шығарманың сюжеті мен композициясы. Ғ.Мүсіреповтың ана тақырыбына жазған: «Адамның анасы», «Өлімді жеңген ана», «Ананың анасы», «Ананың арашасы», «Ашынған ана», «Ер Ана», «Ана есімі айнымайды», «Ақлима» әңгіме, новеллаларының сюжеті мен композиция тұтастығы.

СӨЖ мазмұны: А.Н.Веселовский. Сюжеттер поэтикасы. // 119-126 беттер.

Әдебиеттер:

    1. Нұрғали Рымғали. Әдебиет еториясы. Нұсқалық. – Фолиант, 2003. – 344 бет.

2. А.Байтұрсынов “Әдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 жыл

3.Ќ.Жұмалиев. Әдебиет теориясы. “Мектеп” баспасы. А., 1969 жыл

4.Ќабдолов. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002 жыл

5.Әдебиеттану терминдерінің сөздігі, А., 1996 жыл

6. ОмаровІ. Әдебиет жайлы ойлар. А., 1961.

7. Ахтанов Т. Ғ.Мүсірепов. – А., 1957.

8. Нұрхатов А. Ғ.Мүсіреповтың творчестволық жолы. – А., 1962.

9. Бақбергенов М. Сөз зергері. – А., 1967.

10. Әдібаев Х. Талант, тағдыр, талғам. – А., 1971.

11. Жұмабеков С. Ғ.Мүсірепов. – А., 1989.

12. Қабдолов З. Жанр сыры. – А., 1964.


 1. Мүсірепов Ғ. Шығармалары. Бес томдық. – А., 1992.10.Оқу, өндірістік және дипломалды сараманды өткізу жөнінде әдістемелік нұсқаулар және есеп құжаттарының түрі (егер пән бойынша қажет болса). жоспарланбаған
11.Студенттің оқу жетістіктерін бақылау және бағалау материалдары (бақылау тапсырмалары, тесттік тапсырма, өзін-өзі даярлау сұрақтар тізімі, емтихандық билеттер және т.б.)
Тест тапсырмаларының нұсқасы1. ХХ ғ. Кеңес әдебиетінде ең басты кейіпкер

А) Саясаткер

В) Балалар

С) Ғалым


Д) Тарихи тұлға

Е) Коммунист2. Полилог дегеніміз не?

А) Табиғат көріністерін суретту

В) Үнсіздік сценасы

С) Үй, тұрмыстық ортаның бейнеленуі

Д) Көріністе көптеген кейіпкерлердің сөйлесуі

Е) Екі кейіпкердің әңгімелесуі3. «Ішкі монолог» терминін алғаш қолданған әдебиет сыншысы

А) Байтұрсынов

В) Плеханов

С) Буало


Д) Добролюбов

Е) Чернышевский4. Автордың шығармасында суреттеп отырған өмір құбылыстары жайлы айтқысы келген ойы:

А) Шығарманың идеясы

В) Шығарманың көркемділігі

С) Шығарманың тілі

Д) Шығарманың копозициясы

Е) Шығарманың тақырыбы5. Көркем шығарманың жалпы құрылымы:

А) Сюжет


В) Эпиграф

С) Композиция

Д) Фабула

Е) Идея


6. Жаргон сөздер дегеніміз:

А) Тарихи оқиғаға байланысты туған сөздер

В) Халықтық тіл нормасына енбеген, әлеуметтік топтардың (студенттер, жауынгерлер т.б.) арасында ғана қолданылатын эмоционалды-экспрессивті бояуы күшті сөздер.

С) Қолдаудан шығып қалған, ескі сөздер

Д) Жаңа сөздер

Е) Жергілікті говор, белгіленген аумақтың тұрғындары ғана қолданатын халық тілінің элементі7. «Бойда қайрат, ойда көз,

Болмаған соң айтпа сөз...» - дегенде толғаудың қай түрі қолданылған?

А) налыс толғау

В) сұқтаныс толғау

С) марқайыс толғау

Д) намыс толғау

Е) сап толғау8. Шағын көлемді эпикалық шығармалар:

А) Жыр, дастан, поэзия.

В) Роман, проза, эпопея.

С) Толғау, терме, айтыс.

Д) Поэма, повесть, драма.

Е) Ертегі, мысал, очерк.9. Оқиғалы, сюжетк құралған орта көлемді поэзиялық туынды:

А) Хикаят

В) Очерк

С) Дастан

Д) Баллада

Е) Сюжет


10. Мәтіннің дыбыстық, сөздік және образдық құрылымын зерттеу бағытына сәйкес жалпы поэтика неше салаға бөлінеді?

А) 6


В) 4

С) 3


Д) 5

Е) 2


11. Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат,

Екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымба.

Арзан, жалған күлмейтін, шын күлерлік

Ер табылса, жарайды қылса сұхбат

Арнаудың қай түрі қолданылған?

А) Жай арнау

В) Зарлай арнау

С) Жарлай арнау

Д) Сұрай арану

Е) Риторикалық арнау12. ААААААБ. Бұл қандай ұйқас түрі?

А) Кезекті ұйқас

В) Аралас ұйқас

С) Қара өлең

Д) Ерікті ұйқас

Е) Шұбыртпалы ұйқас13. «Өмір мектебі» (С.Мұқанов), «Көз көрген» (Ғ.Мұстафин), «Ұшқан ұя» (Б.Момышұлы) туындылары қандай жанр үлгісі?

А) Публицистикалық жанр

В) Философиялық роман

С) Роман-очерк

Д) Мемуарлық жанр

Е) Фантастика жанры14. Ш.Құдайбердиевтің прозалық шығармасы:

а) Қалқаман-мамыр

В) Әділ-Мария

С) Дубровский

Д) Еңлік-Кебек

Е) Айсұлу мен Нартайлақ15. Композиция мен сюжет мәселесін қарастыратын әдебиеттану ғылымының саласы:

А) Әдебиет сыны

В) Әдебиет тарихы

С) Мәтінтану

Д) Әдебиет теориясы

Е) Строфика16. Көркем шығарма тілін ақын тілі, әшейін тіл деп 2-ге бөлген әдебиетші ғалым:

А) З.Ахметов

В) М.Горький

С) Р.Нұрғали

Д) А.Байтұрсынов

Е) З.Қабдолов17. Эпифора дегеніміз:

А) Тармақ басында дауыстылардың қайталануы

В) Аралас ұйқас

С) Шумақтар тобы

Д) Өлеңде дауыссыздардың қайталануы.

Е) Тармақ соңындағы сөз немесе сөз тіркесінің қайталануы.18. Жазушының шындық өмірден таңдап-талғап алған, өзінің көркем шығармасына арқау ететін өмір құбылысының тобы:

А) Тақырып

В) Идея

С) ДетальД) Сюжет

Е) Экспозиция19. Шығарма жазу барысында ұстанған автордың о бастағы ой өзегі қалай аталады?

А) субъективті идея.

В) авторлық идея,

С) қосалқы идея

Д) негізгі идея

Е) объективті идея20. «Шұғаның белгісі» повесі сюжетіндегі оқиғаның шарықтау шегі

А) Әбдірахманның айдаудан келіп, Шұғаның ауруға ұшырауы

В) Базарбайдың Есімбек үйінен қуылуы

С) Әбдрахманның Шұғаға жазған хатының ұсталуы

Д) Айнабайдың Әбдірахманның Шұғаның өліміне тап болуы

Е) Айдаудан оралған Әбдірахманның Шұғаның өліміне тап болуы.21. Өлең жолдарының біріңғай дауысты дыбыстан басталуы қалай аталады?

А) Ассонас

В) Эпилог

С) Аллитрация

Д) Элигия

Е) Эпитафия22. Төмендегі өлең шумағы ұйқастың қай түріне жатады:

Ана тілің – арың бұл,

Ұятың боп тұр бетте

Өзге тілдің бәрін біл,

Өз тіліңді құрметте.

А) Қара өлең ұйқасы

В) Шалыс ұйқасы

С) Ерікті ұйқас

Д) Шұбыртпалы ұйқас

Е) Аралас ұйқас23. Ақиқат болмысты өмірлік шындық тұрғысынан жүйелі сипаттап көрсетуг және адам мен қоршаған дүниені саналы түрде көркмдік тұрғыдан танып-білуге ұмтылатын ұстанымдарға негізделген әдеби әдісті атаңыз.

А) Реализм

В) Акмеизм

С) Футуризм

Д) Романтизм

Е) Классицизм24. А.Байтұрсынұлы драманы қалай атаған?

А) ұзақ әңгіме

В) сергелдең

С) әуезе


Д) толғау

Е) айтыс-тартыс25. Өнер туындысының халықтығын көркем шығарманы бағалауда басты өлшем етіп көтерген сыншы, әдебиетші:

А) Плеханов

В) Добролюбов

С) Герцен

Д) Чернышевский

Е) Белинский26. Трагедиялық бейне

А) Қыз Жібек

В) Дәркембай

С) Еламан

Д) Есімбек

Е) Әжібай27. Көркем шығарманы қорытудың бір түрі:

А) Композиция

В) Шешім

С) Пролог

Д) Эпилог

Е) Шарықтау шегі28. Сиырлары сыймайды

Мүйізі бұлт ілгендей

Емшегінен сүт шашып,

Желіні жерге тигендей...

А) Әсірелеу

В) Символ

С) Кішірейту

Д) Психологиялық егіздеу

Е) Ұлғайту29. Параллелизм деген не?

А) өзара кереғар құбылыстарды бетпе-бет қою

В) екі ұдай нәрсені, құбылысты, ұғымды, сезімді қатар қойып, жұптап суреттеу;

С) негізгі ойды, объектіні астарлап, суреттеу;

Д) Сөйлем ішінде атап аайтпаса да, түсінікті сөздерді жазбай тастап кету;

Е) сөздердің әдеттегі граматикалық түзілу тәртібінен тыс, орындарын ауыстырып, өзгеше тіркестер құру;30. Лиро-эпикалық немесе аралапс жанрға жататын туынды.

А) роман


В) элегия

С) Баллада

Д) Бәйіт

Е) әңгіме31. Төл әдебиетіміздегі алғашқы психологиялық роман

А) «Менің құрдастарым»

В) «Бақытсыз Жамал»

С) «Абай жолы»

Д) «Ақбілек»

Е) «Жұмақ жалау»32. «Комедия жанрының атасы» атанған көне грек драматургі

А) Софокл

В) Эсхил

С) Аристофан

Д) Эврипид

Е) Гомер


33. Фантастикалық образ неге негізделеді?

А) келемежге

В) әзілге

С) ғажайыпқа

Д) мысқылға

Е) күлкіге34. Суреткердің о бастағы ой өзегі қалай аталады?

А) субьективтік идя

В) ішкі композиция

С) сыртқы композиция

Д) обьективтік идея

Е) авторлық идея35. Көркем туындыда баячндалған оқиғалар мен адамдар арасындағы қарым-қатынастың, тартыстың аяқталуы:

А) Шарықтау шегі

В) ШГешімі

С) Дәлелдеу

д) Шиеленісу

е) эпилог36. Ақпарат, жарнама сөздері:

А) ассонас

В) архаизм

С) аллитерация

Д) неологизм

Е) эпитет37. Төмендегі өлең шумағы ұйқастың қай түріне жатады?

Оқыған білер әр сөзді,

Надандай болмас ақ сөзді.

Надан жөндіге жөн келмес,

Білер қайдағы шәргезді.

А) Ерікті ұйқас

В) Қара өлең ұйқасы

С) Кезекті ұйқас

Д) Аралас ұйқас

Е) Шұбыртпалы ұйқас38. Кеңес әдебиеті мен өнерінің көркемдік әдісінің атауы ретінде «Социалистік реализм» термині ресми түрде қашан қабылданды?

А) 1953


В) 1954

С) 1934


Д) 1956

Е) 1920


39. Ағым дегеніміз:

А) ақсүйектер өмірін бейнелеу

В) жеке жазушының шығармашылық ерекшелігі

С) бірнеше қаламгерлерге ортақ шығармашылық ерекшелік

Д) жазушының таңдаған тақырыбы

Е) өмірді қаз-қалпыда суреттеу40. Н.Буало сипатталған ағым:

А) «Зар заман» ағымы

В) пессимистік

С) сентиментализм

Д) деканденттік

Е) классицизм41. Өлеңмен жазылған повесть қалай аталады:

А) мысал


В) очерк

С) поэма


Д) фельетон

Е) сатира42. А.Байтұрсынов «ұлы әңгіме» деп қай жанрды атады?

А) әңгіме

В) поэма

С) повесть

Д) драма

Е) роман


43. Әдеби тектерді лирикалық, драмалық, эпикалық деп жіктеу неге байланысты:

А) әр тектің негізін құрайтын тәсіліне байланысты;

В) шығарма көлеміне байланысты;

С) шындықты суреттеудің жалпы принципіне байланысты;

Д) автордың эстетикалық мұратына байланысты;

Е) автордың қалауына байланысты;44. Троптың түрі қайсысы?

А) синехдоха

В) арнау

С) эллипсис

Д) новелла

Е) сюжет


45. Оқиғалы, сюжетке құрылған өлең сөзбен жазылған көлемді туынды.

А) дастан

В) сонет

С) баллада

Д) рубаи

Е) хикаят46. Сюжеттік даму сатысы:

А) эпилог

В) фабула

С) композиция

Д) шарықтау шегі

Е) теңеу


47. М.Әуезовтың «Қараш-қараш оқиғасы» шығармасы қай жанрда жазылған?

А) Роман


В) повесть

С) драма


Д) әңгіме

Е) пьеса


48. Батырлар жырында көбірек қолданылатын троптың түрі:

А) Гипербола

В) Неологизм

С) Кейіптеу

Д) Аллегория

Е) символ49. Қазақ өлеңі қандай өлең жүйесіне жатады?

А) тоникалық

В) силлабикалық

С) Силлабо-тоникалық

Д) Метрикалық

Е) ақ өлең үлгісі50. «Өлең өнерінің қағидалары туралы трактаттың» авторы:

А) Аристотель

В) Әбунасыр әл-Фараби

С) В.Г.БелинскийД) Абай

Е) А.Байтұрсынов
12.Оқу сабақтарының бағдарламалық және мультимедийлік қамтамасыздандыру (пәннің мазмұнына қарай). ПОӘК шығыс мәліметтерді және мекенжайы көрсетілу қажет – кітапхана, кафедра т.б. Бұл тарау жоспарланбаған
13.Арнаулы аудитория, кабинет және лабораториялар тізімі. Кесте бойынша

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет