А. Аймақтық стандартДата20.06.2018
өлшемі455,1 Kb.
І– нұсқа
1. Міндеттілік және ұсынылған талаптар құрамдайтын, стандарттаудан уәкіл етілген мемлекеттік органымен бекітілген стандарт

А. Аймақтық стандарт

Б. Фирмалық стандарт

В. Халықаралық стандарт

Г. Кепілдемелер

Д. Мемлекеттік стандарт


2. Аймақтық стандарттайтын ұйымымен бекітілген стандарт

А. Ұлттық стандарт

Б. Халықаралық стандарт

В. Мемлекетаралық стандарт

Г. Аймақтық стандарт

Д. Негіз болатын стандарт


3. Мемлекетаралық назарын барлайтын обьектілерді стандарттау

А. Аймақтық стандарт

Б. Стандарттау облысы

В. ҚР стандарттау мемлекеттік жүйесінің тізімі

Г. Мемлекетаралық стандарт

Д. Халықаралық стандарт


4. Кең аумақты тарату облысы бар немесе жалпы жайларды құрамдайтын стандарт

А. Халықаралық стандарт

Б. Ұлттық стандарт

В. Байқау тәсілдерге стандарт

Г. Негіз болатын стандарт

Д. Өнімдік стандарт


5. Міндеттілік талаптарды орнатушы нормативтік құжат

А. Техникалық уақыт тәртібі

Б. Фирмалық стандарт

В. Негіз болатын стандарт

Г. Кепілдемелер

Д. Ғылыми-техникалық қоғам стандарты


6. Жалғыз заңгерлік бетпен өнделген және тек осы заңгерлік бетпен ғана қолданылатын, нақты өнім, үдеріс түріне талаптар орнататын стандарт

А. Ұлттық стандарт

Б. Техникалық шарттар

В. Техникалық регламент

Г. Аймақтық стандарт

Д. Кәсіпорын стандарты


7. Нақты бір өнім, үрдіс, қызмет түріне немесе өнімнің бірнеше түрлеріне техникалық талаптар орнататын нормативтік құжат

А. Ережелер

Б. Техникалық регламент

В. Кәсіпорын стандарты

Г. Кепілдемелер

Д. Техникалық шарттар


8. Объектілерді, стандарттау облысындағы жұмыстарға қатысушыларды және құжаттарды тіркейтін, есептейтін құжат

А. ҚР сертификаттау мемлекеттік жүйесінің тізімі

Б. Стандарт

В. Стандарттау облысы

Г. ҚР стандарттау мемлекеттік жүйесінің тізімі

Д. ҚР «Стандарттау туралы» заңы


9. Өзара байланысқан объектілердің жиынтығы

А. Стандарттау облысы

Б. Аймақтық стандарттау

В. Стандарттаудың мемелекеттік қоры

Г. ҚР стандарттау мемлекеттік жүйесінің тізімі

Д. Халықаралық стандарт


10. ҚР ТШ, СТ әрекет мезгілі

А. 5 жыл


Б. 1 жыл

В. 4 жыл


Г. 2 жыл

Д. 10 жыл


11. Стандарттаудың құқықтық негізі

А. ҚР «Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы» заңы

Б. ҚР Кеден кодексі

В. ҚР «Стандарттау мен сертификаттау туралы» заңы

Г. ҚР «Техникалық ретке келтіру туралы» заңы

Д. ҚР «Сертификаттау туралы» заңы


12. Мемлекетаралық назарын барлайтын стандарттар атауы

А. Кәсіпорын стандарты

Б. ҚР СТ

В. МЕМСТ (Мемлекеттік стандарт)

Г. СТ ТУ

Д. Кепілдемелер


13. Қандай өнімдерге Техникалық шарт жасалады?

А. Дербес жеткізулерге арналған өнімдер

Б. Материалдар, заттар

В. Эталон бойынша дайындалған өнімдерге

Г. Сувенирлер

Д. Жинақтайтын бұйымдар


14. МЕМСТ 3624-67 «Сүт және сүт өнімдері. Пастерлеудің анықтама әдістері» қандай стандартқа жатқызылады

А. Техникалық шарттар

Б. Үдерістер стандарты

В. Өнімдер стандарты

Г. Негіз болатын стандарт

Д. Бақылау әдістер стандарты


15. Нұсқау, кеңес беретін нормативтік құжат

А. Кепілдемелер

Б. Техникалық регламент

В. Мемлекеттік стандарт

Г. Кәсіпорын стандарты

Д. Халықаралық стандарт


16. ҚР СТ 1.0-2000 «ҚР стандарттаудың мемлекеттік жүйесі. Негіздік жайлары» стандарты қай түрге жатқызылады

А. Өнімдер стандарты

Б. Негіз болатын стандарт

В. Үдерістер стандарты

Г. Байқа әдістер стандарты

Д. Қызметтер стандарты


17. ҚР Мемлекеттік стандарттың аббревиатурасы

А. ҚР СТ


Б. МЕМСТ

В. ИСО


Г. ТБ

Д. ТР
18. Өртке қарсы қауіпсіздік ережелері, құрылыстық, санитарлы нормалары мен ережелері қандай нормативтік құжаттарға жатқызылады

А. Техникалық регламент

Б. Классификаторлар

В. Кәсіпорын стандарты

Г. Кепілдемелер

Д. Салалық стандарт
19. Стандарттаудың әр алуан облыстарын басқаруын негізделген стандарттау әдісі

А. Кешендік стандарттау

Б. Агрегаттандыру

В. Стандарттау нысандарының реттелуі

Г. Бірыңғайландыру (унификация)

Д. Параметрлік стандарттау


20. Өнімнің әр түрлілігінің, оңтайлы параметрлерінің санын тандау:

А. Унификация

Б. Селекция

В. Агрегаттандыру

Г. Симплификация

Д. Өлшемдік қатар


21. Машиналардың, құралдардың және бөлек стандартты бірыңғайлы бөлшектер мен түйіндерден құралған жабдықтардың жасалу және пайдалану әдісі

А. Симплификация

Б. Параметрлік стандарттау

В. Кешендік стандарттау

Г. Агрегаттандыру

Д. Оптимизация


22. Онан арғы қолдану мақсатына лайықты етіп саналатын нақты стандарттау объектілерді сұрыптау

А. Систематизация

Б. Оптимизация

В. Типизация

Г. Селекция

Д. Симплификация


23. Мүмкін бола алатын стандарттау объектілерден ең жақсысын тандау:

А. Оңтайландыру

Б. Селекция

В. Типизация

Г. Параметрлік стандарттау

Д. Кешендік стандарттау


24. Мақсатқа лайықты емес саналатын нақты стандарттау нысандарын іріктеу:

А. Типизация

Б. Селекция

В. Оңтайландыру

Г. Симплификация

Д. Систематизация


25. Біркелкі өзара байланысқан стандарттау нысандарына нақты анықталған бірізділікті құру:

А. Систематизация

Б. Типизация

В. Оңтайландыру

Г. Параметрлік стандарттау

Д. Агрегаттандыру


26. Типтік конструктивті және технологиялық шешімдердің өңдеуінде қорытындыланған қызмет

А. Систематизация

Б. Оңтайландыру

В. Селекция

Г. Агрегаттандыру

Д. Типизация


27. Мақсатқа лайықты номенклатура мен параметрлердің сандық мағынасын таңдауда және негіздеуде қорытындыланған стандарттау әдісі

А. Параметрлік стандарттау

Б. Оңтайландыру

В. Систематизация

Г. Селекция

Д. Унификация


28. Стандарттау нысанына қойылған өзара байланысатын талаптар жүйесінің құрылуы және қолданылуы

А. Селекция

Б. Унификация

В. Агрегаттандыру

Г. Кешендік стандарттау

Д. Параметрлік стандарттау


29. Болашақ стандарттарды өңдеу

А. Кешендік стандарттау

Б. Агрегаттандыру

В. Озық стандарттау

Г. Селекция

Д. Оңтайландыру


30. Техникалық-экономикалық ақпараттың мемлекеттік топтастыру мағынасы:

А. ТЭА МТ

Б. ТШ

В. ҚР ГССГ. МЕМСТ

Д. ҚР СТ
31. Стандарттаудан халықаралық ұйымының аббревиатурасы

А. ҚР СТ

Б. ҚР ГСС

В. ТЭА МТ

Г. СТАКО


Д. ИСО
32. ҚР «Стандарттау және сетификаттау туралы» заңы қабылданған жыл

А. 1991


Б. 2000

В. 2003


Г. 1999

Д. 1993

33. ҚР «Стандарттау туралы» заңы қабылданған жыл

А. 1999


Б. 2003

В. 2001


Г. 2000

Д. 2002
34. Халықаралық бақылау ұйымымен байланысты тауарды тексеру нәтижесі бойынша қандай сертификат беріледі?

А. Тексеру сертификаты

Б. Өнім сертификаты

В. Тауар сертификаты

Г. Бақылаушы сертификат

Д. Өткізу сертификаты
35. Сәйкестікті растаудың мақсаттары?

А. Сызба


Б. Көп өнім болу үшін

В. Қызметті, жұмысты, өнімді таңдау

Г. Ережелер

Д. Топтастырушы мамандар


36. Өзара қойылатын өнім сертификатты туралы конвенция СЭВ мүшелі елдерімен қай жылы қол қойылды ?

А. 1978 ж

Б. 20 ғасырда

В. 15 ғасырда

Г. 1988 ж

Д. 1920 ж


37. Бас ассамблея:

А. ИСО кеңесі

Б. ПЛАКО

В. СТАКО


Г. МЭК

Д. Комитет


38. КАСКО қандай сұрақтармен айналысады?

А. Сертификат беру

Б. Сынақ зертханаларын аккредитттеу бойынша аудиторларға жалпы талаптады жасау

В. Сертификатты тіркеу

Г. Сертификатты жою

Д. Салық төлеу


39. Міндетті Сертификаттауды енгізген заң?

А. Тағам өнімдерінің сапасы және қауіпсіздігі туралы

Б. Сапалы тауарлар

В. ИСО


Г. Сәйкестік сертификаты

Д. Шетел елдерінің халықаралық ұйымдары


40. Біліктілік сынақтары, бұл...

А. Халықаралық ұйымдар

Б. Тексеріс

В. Сертификат

Г. Талдау

Д. Зертхана аралық салыстырмалы сынақтар


41. Негіздерді белгілейтін заң:

А. Техникалық реттеу туралы заң

Б. Заң

В. ЕрежелерГ. Сертификат

Д. Халықаралық ұйымдар


42. Өндіріс жағдайының талдау нәтижелері қандай құжатпен тіркеледі:

А. өтініммен

Б. іріктелген акті үлгісімен

В. шешімге сәйкес қабылданған актімен

Г. сертификатпен

Д. стандартпен


43. Германияда эко-сертификаттау бойынша жұмыстар қай жылы басталды?

А. 1974 ж, бірнеше жылдан соң экобелгі бекітілді

Б. 1925 ж.

В. 1998 ж.

Г. 1935 ж.

Д. 1980 ж.


44. Міндетті сәйкестікті растауды жүзеге асыратын Заңды және Жеке тұлға?

А. Сатушы

Б. Тұтынушы

В. Жабдықтаушы

Г. Арызданушы

Д. Тапсырыс беруші


45. Техникалық уақыт тәртіптерінің талаптарына , стандарттардың жайларына және келісім-шарт шарттарына нысанның сәйкестіктерін растайтын құжат:

А. Сәйкестік сертификаты

Б. Стандарт

В. Акт


Г. Сәйкестік белгісі

Д. Арыз
46. Сертификаттауға және ұлттық стандартқа нысандардың сәйкестігі туралы алушыларға хабар беретін қызмет ететін көрсетулер?

А. Сәйкестік туралы декларация

Б. Сертификат

В. Сәйкестік белгісі

Г. Тауарлы белгі

Д. Декларация
47. Нақтылы өнім (үдеріс, қызмет) түрін Сертификаттау жүйесін қалай атайды?

А. Біртекті өнімді Сертификаттау жүйесі

Б. Өнімге сертификат

В. Сәйкестік туралы декларация

Г. Сәйкестік белгісі

Д. Декларация


48. Берілген талаптарға сәйкестік дәрежелерін жүйелі тексеруді қалай атайды ?

А. Сәйкестік туралы декларация

Б. Сәйкестік

В. Сәйкестік бағасы

Г. Сәйкестік белгісі

Д. Декларация


49. Бұл сынақ түрі зертханамен сынаудың нақтылығын немесе сынақтарды өткізуге құқылы екенін ресми түрде мойындайды:

А. Аккредиттеу

Б. Тексеріс

В. Сәйкестік туралы декларация

Г. Сәйкестік белгісі

Д. Аттестаттау


50. Өзімен, зертханадағы жұмыстардың күй-жағдайын айқын параметрлер мен белгіге сай бағалауды ұсынады, олардың таңдалуы жоғарыда қарастырылған сынақ зертханаларының жалпы талаптарына негізделеді.

А. Аккредиттеу

Б. Тексеріс

В. Сәйкестік туралы декларация

Г. Сәйкестік белгісі

Д. Аттестаттау


ІІ – нұсқа
1. Қандай стандарттаға әрекет ету мерзімі қойылмайды

1А Қызмет стандарты

Б. Негіз болатын стандарт

В. Өнім стандарты

Г. Сынау әдістеріне қойылатын стандарт

Д. Техникалық регламент


2. Халықаралық стандарттау ұйымының атауы

А. ИСО


Б. МЭК

В. КГЭМС


Г. ИЛАК

Д. КГНТ
3. ИСО құрылған жыл

А. 1970

Б. 1902


В. 1947

Г. 1955.


Д. 1960
4. Салалық мағынасындағы қызметтерге, үдеріс (жұмыс), өнімдерге талаптар қоятын стандарт

А. Ұлттық стандарт

Б. Мемлекеттік стандарт

В. Ғылыми-техникалық қоғам мен басқа қоғамдық бірлестік стандарты

Г. Кәсіпорын стандарты

Д. Салалық стандарт


5. Бір ғана физикалық немесе заңгерлік бетпен өңделіп, нақты бір өнім түрге, үдеріс (жұмыс), қызметке талаптар қоятын стандарт

А. Ғылыми-техникалық қоғам мен басқа қоғамдық бірлестік стандарты

Б. Салалық стандарт

В. Мемлекеттік стандарт

Г. Кәсіпорын стандарты

Д. Ұлттық стандарт


6. Лайықты қоғамдық біріктірумен қойылған стандарт

А. Ғылыми-техникалық қоғамның және басқа қоғамдық бірлестік стандарты

Б. Салалық стандарт

В. Кәсіпорын стадарты

Г. Мемлекеттік стандарт

Д. Ұлттық стандарт


7. Техникалық регламент бұл -

А. Құжаттарға міндеттілік талаптарды не құжаттарды қосып, не осы құжаттардың құрамдарын қосу арқылы орнататын нормативтік құжат

Б. Мүдделес жақтардың келісімі негізінде құрылатын, құрамында әр түрлі қызметтерге арналған жалпы принциптерді, мінездемелерді, ережелерді барлайтын нормативтік құжат

В. Нақты бір өнім, үдеріс, қызмет түріне техникалық талаптар қоятын нормативтік құжат

Г. Қолдануға ерікті жалпылық-техникалық және (я) ұйымдық-техникалық жайларды, стандарттаудан жұмыс жасау әдістерді, реттерді құрамдайтын нормтивтік құжат

Д. Дұрысы жауап жоқ


8. Стандарт бұл-

А. Мүдделес жақтардың келісімі негізінде құрылатын, құрамында әр түрлі қызметтерге арналған жалпы жағдайларды, мінездемелерді, ережелерді барлайтын нормативтік құжат

Б. Құжаттарға міндеттілік талаптарды не құжаттарды қосып, не осы құжаттардың құрамдарын қосу арқылы орнататын нормативтік құжат

В. Нақты бір өнім, үдеріс, қызмет түріне техникалық талаптар қоятын нормативтік құжат

Г. Қолдануға ерікті жалпылық-техникалық және (я) ұйымдық-техникалық жайларды, стандарттаудан жұмыс жасау әдістерді, реттерді құрамдайтын нормтивтік құжат

Д. Дұрыс жауап жоқ


9. Техникалық шарттарбұл -

А. Мүдделес жақтардың келісімі негізінде құрылатын, құрамында әр түрлі қызметтерге арналған жалпы принциптерді, мінездемелерді, ережелерді барлайтын нормативтік құжат

Б. Құжаттарға міндеттілік талаптарды не құжаттарды қосып, не осы құжаттардың құрамдарын қосу арқылы орнататын нормативтік құжат

В. Нақты бір өнім, үдеріс, қызмет түріне техникалық талаптар қоятын нормативтік құжат

Г. Қолдануға ерікті жалпылық-техникалық және (я) ұйымдық-техникалық жайларды, стандарттаудан жұмыс жасау әдістерді, реттерді құрамдайтын нормтивтік құжат

Д. Дұрыс жауап жоқ


10. Стандарттау кепілдемелері, бұл -

А. Қолдануға ерікті жалпы техникалық және (я) ұйымдық-техникалық жайларды, стандарттаудан жұмыс жасау әдістерді, реттерді құрамдайтын нормативтік құжат

Б. Құжаттарға міндеттілік талаптарды не құжаттарды қосып, не осы құжаттардың құрамдарын қосу арқылы орнататын нормативтік құжат

В. Мүдделес жақтардың келісімі негізінде құрылатын, құрамында әр түрлі қызметтерге арналған жалпы принциптерді, мінездемелерді, ережелерді барлайтын нормативтік құжат

Г. Нақты бір өнім, үдеріс, қызмет түріне техникалық талаптар қоятын нормативтік құжат

Д. Дұрыс жауап жоқ


11. Стандарт бойынша нақты бір өнім, үдеріс, қызмет түріне техникалық талаптар қоятын нормативтік құжат

А. Дұрыс жауап жоқ

Б. Техникалық регламент

В. Мүдделес жақтардың келісімі негізінде құрылатын, құрамында әр түрлі қызметтерге арналған жалпы принциптерді, мінездемелерді, ережелерді барлайтын нормативтік құжат

Г. Құжаттарға міндеттілік талаптарды не құжаттарды қосып, не осы құжаттардың құрамдарын қосу арқылы орнататын нормативтік құжат

Д. Техникалық шарттар


12. Стандарттау бойынша қолдануға ерікті жалпы техникалық және (я) ұйымдық-техникалық жағдайын, жұмыс жасау әдістерін, реттерін құрайтын нормативтік құжат

А. Стандарттау кепілдемелері

Б. Техникалық шарттар

В. Стандарт

Г. Техникалық регламент

Д. Ережелер


13. Мемлекетаралық стандарт - бұл:

А. Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Мемлекетаралық Кеңесімен бекітіліп, қолданылатын стандарт

Б. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, стандарттау, метрология және сертификаттаудан үәкіл етілген органымен бекітілген стандарт

В. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, халықаралық стандарттау ұйымымен бекітілген стандарт

Г. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, аймақтық стандарттау ұйымымен бекітілген стандарт

Д. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, ұлттық стандарттау органымен бекітілген стандарт


14. Мемлекеттік стандарт - бұл:

А. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, стандарттау, метрология және сертификаттаудан үәкіл етілген органымен бекітілген стандарт

Б. Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Мемлекетаралық Кеңесімен бекітіліп, қолданылатын стандарт

В. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, халықаралық стандарттау ұйымымен бекітілген стандарт

Г. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, аймақтық стандарттау ұйымымен бекітілген стандарт

Д. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, ұлттық стандарттау органымен бекітілген стандарт


15. Халықаралық стандарт - бұл:

А. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, ұлттық стандарттау органымен бекітілген стандарт

Б. Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Мемлекетаралық Кеңесімен бекітіліп, қолданылатын стандарт

В. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, стандарттау, метрология және сертификаттаудан үәкіл етілген органымен бекітілген стандарт

Г. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, аймақтық стандарттау ұйымымен бекітілген стандарт

Д. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, халықаралық стандарттау ұйымымен бекітілген стандарт


16. Аймақтық стандарт, бұл -

А. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, аймақтық стандарттау ұйымымен бекітілген стандарт

Б. Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Мемлекетаралық Кеңесімен бекітіліп, қолданылатын стандарт

В. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, стандарттау, метрология және сертификаттаудан үәкіл етілген органымен бекітілген стандарт

Г. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, халықаралық стандарттау ұйымымен бекітілген стандарт

Д. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, ұлттық стандарттау органымен бекітілген стандарт


17. Ұлттық стандарт - бұл:

А. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, ұлттық стандарттау органымен бекітілген стандарт

Б. Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Мемлекетаралық Кеңесімен бекітіліп, қолданылатын стандарт

В. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, стандарттау, метрология және сертификаттаудан үәкіл етілген органымен бекітілген стандарт

Г. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, халықаралық стандарттау ұйымымен бекітілген стандарт

Д. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, аймақтық стандарттау ұйымымен бекітілген стандарт


18. Салалық стандарт - бұл:

А. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, аймақтық стандарттау ұйымымен бекітілген стандарт

Б. Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Мемлекетаралық Кеңесімен бекітіліп, қолданылатын стандарт

В. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, стандарттау, метрология және сертификаттаудан үәкіл етілген органымен бекітілген стандарт

Г. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, халықаралық стандарттау ұйымымен бекітілген стандарт

Д. Салалық мағынадағы өнімдерге, қызметтерге және үдерістерге (жұмыстарға) талаптар қоятын стандарт


19. Кәсіпорын стандарты - бұл:

А. Бір ғана физикалық немесе заңгерлік бетпен өңделіп, нақты бір өнім түріне, үдеріс (жұмыс), қызметке талаптар қоятын стандарт

Б. Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Мемлекетаралық Кеңесімен бекітіліп, қолданылатын стандарт

В. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, стандарттау, метрология және сертификаттаудан үәкіл етілген органымен бекітілген стандарт

Г. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, халықаралық стандарттау ұйымымен бекітілген стандарт

Д. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, аймақтық стандарттау ұйымымен бекітілген стандарт


20. Ғылыми-техникалық қоғам стандарты- бұл:

А. Сәйкес қоғамдық бірлестікпен бекітілген стандарт

Б. Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Мемлекетаралық Кеңесімен бекітіліп, қолданылатын стандарт

В. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, стандарттау, метрология және сертификаттаудан үәкіл етілген органымен бекітілген стандарт

Г. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, халықаралық стандарттау ұйымымен бекітілген стандарт

Д. Тұтынушылардың кең ауқымына қолайлы, аймақтық стандарттау ұйымымен бекітілген стандарт


21. Халықаралық ұйым нысаны, бұл -

А. Жалпы техникалық мөлшер мен талаптар

Б. Каталог парағы

В. МЕМбақылау органының нәтижесі

Г. Құжаттар көшірмелері

Д. Дара үлгілік өнімі


22. Стандарттар кешенінде жалпы жайларды анықтайтын стандарт

А. Негіз болатын стандарт

Б. Техникалық шарттар

В. Өнім стандарты

Г. Жалпылық-техникалық стандарт

Д. Мемлекеттік стандарт


23. Техникалық кемшіліктері бар үйлескен стандарт

А. Түрлендірілген стандарт

Б. Ұқсас стандарт

В. Эквивалентті емес стандарт

Г. Техникалық стандарт

Д. Кепілдемелер


24. ҚР СТ ИСО 7914-2002 үлгісі стандарттың қай түрі

А. Ұқсас стандарт

Б. Халықаралық стандарт

В. Мемлекетаралық стандарт

Г. Техникалық регламент

Д. Техникалық шарттар


25. Стандарттың құрамы аталатын құрылымдық элементі орналасқан жер?

А. Алғы сөзден кейін

Б. Қосымшада

В. Титулді бетте

Г. Қолдану облысынан кейін

Д. Нормативтік сілтемелерде


26. Стандарттың алғы сөзі орналасқан жер

А. "Атауынан" кейін

Б. Титулді бетте

В. "Құрамынан" кейін

Г. "Қосымшада"

Д. Титулді беттің 2-парағында


27. Стандартау нысандарының талаптары қандай құжаттарда сақталады

А. Нұсқаулықтарда

Б. Методикалық нұсқауларда

В. Кепілдемелерде

Г. Өнім классификаторларында

Д. Негіз болатын стандарттарда


28. Бекітілген стандарттады енгізу уақыты

А. Бекітілгеннен кейін 1 жыл аралығында

Б. Бекітілгенінен кейін 6 ай өткен соң

В. Бекітілгенінен кейін

Г. Бекітілгенінен кейін 2 жыл өткен соң

Д. Бекітілгенінен кейін 5 жыл өткен соң


29. Қандай өнімге ТШ жасауға рұқсат етіледі?

А. Қызмет түрге

Б. Белгілі бір зат түрге

В. Нақты өнімнің бірнеше түрлерге

Г. Үдеріс түрге

Д. Келісім шарт бойынша шығарылатын дара өнімге


30. Жеке кәсіпкер үшін ТШ мағынасы

А. РНН


Б. ОКП коды

В. ТН ВЭД коды

Г. Жеке куәлік нөмірі

Д. Телефон нөмірі


31. Өнімге міндеттілік талаптар қоятын құжат

А. Техникалық шарттар

Б. Кепілдемелер

В. Классификаторлар

Г. Техникалық регламенттер

Д. Нұсқаулықтар


32. Стандарт ісін құрастырады

А. Халықаралық кеңес

Б. ҚР МемСтандарты

В. Өңдеуші ұйым

Г. ҚР МемБақылау

Д. Мемлекеттік басқару органы


33. Нақты өнім реквизиттерінің бірыңғай жинағы бар құжат

А. Техникалық шарттар

Б. Техникалық регламент

В. Тізімдеме парағы

Г. Кепілдемелер

Д. Мемлекеттік стандарт


34. Кәсіпорын стандартының белгісі?

А. ҚР ФС (Қазақстан Республикасының фирмалық стандарты)

Б. ТШ

В. ҚР СТГ. ОСТ

Д. КП ВЭД


35. Сертификаттауда барлық құжаттар толтырылады....

А. Қазақша және орысша тілдерде

Б. Тек қана орысша тілде

В. Орысша және ағылшынша тілдерде

Г. Арызданушының тілегі бойынша

Д. Шетел тілінде


36. Сертификаттау қызметінде даулы мәселелер пайда болғанда, мүдделі тарап (жақ)?

А. Сертификаттау бойынша органға мәлімдеме береді

Б. Сертификатты тізілімде тіркейді

В. Атқарушы өкімет(АӨ) органына аппеляцияны береді

Г. Өнімнің қайта тексереуін жүргізеді

Д. Журнал толтырады


37. Сертификаттаудың барлық жүйелеріне қандай құжаттар таратылады?

А. Тексеріс

Б. Заң асты актілер

В. Әдістемелік құжаттар

Г. Ұлттық деңгейдегі құжаттар

Д. Кепілдемелік құжаттар


38. Сертификаттау бойынша бірнеше органдар бар болса, арызданушы жүгінуге құқылы?

А. Кез-келгеніне

Б. Атқарушы өкіметтің шешімі бойынша

В. Мемлекеттік органдардың нұсқауы бойынша

Г. Оларға бұрылуға құқылы емес

Д. Өзінің нұсқауы


39. Сертификаттауды өткізу үшін арызданушы не істеуі керек?

А. Тексеріс

Б. Сотқа талап беру

В. Сертификатты тізілімде тіркеу қажет

Г. АӨО-ға аппеляция беру

Д. Сертификаттау бойынша органға мәлімдеме жолдау


40. Егер де санитарлық нормаларға және арызданушы ережелеріне сәйкес еместігі туралы ақпарат болса,онда сертификаттау бойынша орган...

А. Журналда тіркейді

Б. Сертификаттау сызбасын таңдайды

В. Сертификатты тізілімде тіркейді

Г. Сотқа талап береді

Д. Мәлімдемені қарастырмайды


41. Сертификаттауды және сынақтарды өткізу ретін анықтайды?

А. Сертификаттау сызбалары

Б. Сертификаттау тізілімі

В. Сертификаттау актілері

Г. Сертификаттау тізімі

Д. Тексеріс


42. Қоғамдық тамақтануда қолданылатын сызбалар?

А. 2,4,5


Б. 1

В. 20


Г. 1,10

Д. 5-9
43. Мемлекеттік бақылау және қадағалау бойынша жоспарлы шаралар жүргізіледі?

А. апта сайын

Б. ай сайын, ЖК,заңды тұлғаға тәуелсіз

В. 1 жылда 2рет, бір заңды тұлғаға,ЖК қатысты

Г. Шағым түскен кезде ғана

Д. 2 жылда 1рет, бір заңды және жеке тұлғаға қатысты
44. Мемлекеттік бақылау және қадағалауды өткізеді?

А. Мемлекеттік испекторлар

Б. Арыз өтінушілер

В. Сарапшы-аудитор

Г. Заңды тұлға

Д. Салық инспекторы

45. Мемлекеттік бақылау және қадағалау тексерісінің шешімі бойынша құралады?

А. Салық төлейді

Б. Талдау

В. Журнал толтырады

Г. Уақыт шеңбері

Д. Тексеру акті


46. Инспекциялық бақылау неге сәйкес жүргізіледі?

А. Сертификаттау сызбаларына

Б. Сертификаттау органы шешімі бойынша

В. Мемлекеттік бақылау және қадағалауға сәйкес

Г. Ықыласына

Д. Тексеріске


47. Ұйымға түсетін өнімнің кіргендегі бақылау формасының бірі болып табылады?

А. Сертификаттың шындығын және дұрысытығын тексеру

Б. Зертхана сынақтары

В. Өндіріс және технологиялар талдау

Г. Сертификатты тізілімде тіркеу

Д. Қолдау


48. Шетелден әкелінетін өнімге шетелдік сертификатын мойындау рәсімі қашан өткізіледі?

А. Өнімді ҚР аумағына әкелуіне дейін

Б. Өнімді әкелгеннен кейін бір жұма өткен соң

В. Өнімді әкелген кезде

Г. Арызданушының ықыласы бойынша

Д. Тексеріс


49. ҚР-сына импортталған тауарларға сертификатын мойындау құқығы кімде болады?

А. МЭК


Б. ҚР ТК

В. Мемлекеттік бақылау және қадағалау

Г. ҚР ТР Сертификаттау жүйесі

Д. ҚР СЭС


50. ҚР-сына импортталған тауарларға сертификатын мойындауына сәйкестігі неліктен негіз болып саналады?

А. Тексеріс

Б. Сертификат қосымшасы

В. Сәйкестік куәлігі

Г. Шетелдік стандарт

Д. ҚР ТР талаптарына
ІІІ – нұсқа

1. Ғылыми-техникалық қоғамдардың стандарттары қай өнімдерге орнатылады

А. Импортқа арналған өнім

Б. Экспортқа арналған өнім

В. Дара өнім

Г. Үлкен партия

Д. Өнімнің жаңа түрлері
2. ҚР стандарттарының айлық ақпараттық көрсеткіштері

А. МЕМСТ


Б. ҚР СТ

В. ҚР АНС(Қазақстан Республикасының ақпараттық нұсқау стандарты)

Г. КП ВЭД

Д. НТО СТ


3. КСРО стандарттары қандай мәртебеге ие?

А. Мемлекетаралық

Б. Мемлекеттік

В. Аймақтық

Г Ұлттық

Д. Салалық


4. Нормативтік құжаттардың құрамына және әзірленуіне керекті барлық өзгертулерді еңгізу қалай аталады?

А. Тарату

Б. Тексеру

В. Қайта қарау

Г. Өзгерту

Д. Түзету


5. Мелекеттік стандартты өңдегенде қандай нормативтік құжаттар қолданылады

А. Салалық стандарттар

Б. Кәсіпорын стандарттары

В. Техникалық регламенттер

Г. Кепілдемелер

Д. Нұсқаулықтар


6. Өзіне тағайындалған белгілі бір қажеттіліктерді қанағаттандыру жарамдылығын шарттайтын өнім қасиеттерінің жиынтығы

А. Сапасының дамуы

Б. Өнім параметрі

В. Өнім қасиеті

Г. Өнім сапасы

Д. Өнім тағайындауы


7. Өнімнің жасалуында, қолдануында және тұтынуында анық көріне алатын нысандық ерекшелік?

А. Өнім параметрі

Б. Өнім сапасы

В. Өнім қасиеті

Г. Сапасының дамуы

Д. Өнім тағайындауы


8. Өнім тағайындалуын сандап сипаттайтын белгі, бұл -

А. Өнім параметрі

Б. Өнім қасиеті

В. Өнім сапасы

Г. Сапасының дамуы

Д. Өнім тағайындауы


9. Өнім қасиеттерінің сандық мінездемесі, бұл -

А. Өнім параметрі

Б. Өнім қасиеті

В. Өнім сапасы

Г. Сапасының дамуы

Д. Өнім тағайындауы


10. Өнім қасиеттерінің кез келген сапалы және сандық мінездемесі, бұл-

А. Өнімнің белгісі

Б. Өнiмнiң қасиеттерi

В. Өнімнің сапасы

Г. Сапаның градациясы

Д. Өнім тағайындауы


11. Өнім сапасын құрайтын қасиеттерінің бір немесе бірнеше сандық мінездемесі, бұл-

А. Сапасының дамуы

Б. Өнiмнiң қасиеттерi

В. Өнімнің сапасы

Г. Өнiм сапасының көрсеткіштері

Д. Өнім тағайындауы


12. Өнім қасиеттерінің біріне мінездеме беретін көрсеткіш, бұл -

А. Өнім сапасының кешенді көрсеткіші

Б. Анықтаушы көрсеткіш

В. Өнім сапасының бір даналық көрсеткіші

Г. Қорытылған көрсеткіш

Д. Функционалдық көрсеткіш


13. Өнімнің бірнеше қасиеттерін мінездемелейтін көрсеткіш, бұл -

А. Анықтаушы көрсеткіш

Б. Өнім сапасының бір дана көрсеткіші

В. Өнім сапасының кешенді көрсеткіші

Г. Қорытылған көрсеткіш

Д. Функционалдық көрсеткіш


14. Сапа көрсеткішінің нақты мағынасының көрсетілген бағадан ауытқуы, бұл -

А. Мiн


Б. Сапа көрсеткішінің мүмкiндігінше ауытқуы

В. Кризистiк мән

Г. Сапа деңгейі

Д. Брак
15. Тауардың тұтынушы құнының жасалуымен, оны түрлендiрумен және қолдануымен байланысты кезеңдер және операциялар:

А. Өнiмнiң тiршiлiк циклi

Б. Өнім қасиеті

В. Өнім параметрі

Г. Сапа көрсеткіші

Д. Өнiмнiң белгiсi
16. Өнім сапасының нақты өнім түрлеріне талаптары қайда орнатылған?

А. НТҚ


Б. ТШ

В. Ережелерде

Г. СаНПиНах

Д. Стандарттарда


17. Салыстыруларға қабылданған сапа көрсеткiштерiнiң кешенi қалай аталады?

А. Негiздi үлгi

Б. Талдамалы

В. Біркелкі өнім

Г. Партия

Д. Ақау (брак)


18. Сақталуға ықпал ететiн жағдайға байланысты азық-түлiк өнiмдерi қандай топтарға жiктеледi?

А. - көп су құрамды өнiмдерi, - аз су мөлшерлі өнiмдерi, - құрамында консервiлейтiн заттары бар өнімдер

Б. - тез бұзылатыны, - жақсы сақтайтыны, - болатын консервiлейтiн заттар, - жылумен өңделген өнiмдер

В. - ұсақ-түйек және гастрономды

Г. - шикiзаттар және дайын бұйым

Д. - тез бұзылатын өнiмдер және консервiлейтiн заттарда болатын бұзылмайтын өнiмдер


19. Тұтынушы тауарларының аталған жіктелу белгілері қандай саралау белгілеріне жатады?

А. Жақсы сақталу тәсілі

Б. Дыбысты шығару тәсілі

В. Ұсақ-түйек және гастрономды тәсіл

Г. Шикiзаттар және дайын бұйым тәсілі

Д. Тез бұзылу тәсілі


20. Қолдану өнiмдер болған жағдайда тағайындауға iс жүзiнде мүмкiн емес беттерiнше әлде рұхсат етiлмейдi мiндердi қалай деп атайды ?

А. Кемiстiк.

Б. Таралған мiн

В. Жойылмайтын мiн

Г. Кризистiк мiн

Д. Анық ақау


21. Төменде аталған тұтынушы қасиеттерiнін қайсысы бұйымның ұтымдылығын, әдемiлiктi және көркем айқындылықтарын ашады ?

А. Эстетикалығы

Б. Эргономиялығы

В. Функционалдығы

Г. Патент - заңға сүйенгенi

Д. Әлеуметтiк тағайындаулар


22. Арнайы органдармен берілетін және өнім сапасын көрсетушi құжаттарды қалай деп атайды?

А. Сәйкестік сертификаты

Б. Стандарт

В. Сәйкестік белгісі

Г. Тауардың шығарылған жер сертификаты

Д. Нормативтік құжат


23. Жарамды өнім бұл -

А. Ақаудың жоқтығы

Б. Жоғарғы сортты өнiм

В. Барлық нормативтік - техникалық талаптарға сәйкес келетін өнім

Г. Бiр-бiрдендердi тауардың градациясы немесе құжаттамамен нормативтiк-техникалық қойылған бiрнеше көрсеткiштерге

Д. Тұтынушылардың сұрау салу жеткiлiктi өнiм


24. Көлем бiрлiгiнде салмағын сипаттайтын тауардың физикалық қасиеттерiн қалай деп атайды?

А. Кез-келгеншi

Б. Брутто масса

В. Тығыздық

Г. Таза салмақ

Д. Саңылаулылық


25. Өнiм сапасының бағасының органолептикалық әдiсiнiң қадірін ерекшелеңiз?

А. Нәтижелердiң дәлсiздiгi

Б. Алған нәтижелердiң жекелiгi

В. Өнiм сапасының көрсеткiштерiнiң зейiндiлiгi

Г. Сезiнулердiң шын себептерiнiң анықтауын мүмкiн еместiк

Д. Өткiзудiң оңайлығы және қол жетімділігі


26. Сапаның өлшемi туралы ғылым бұл -

А. Метрология

Б. Статистика

В. Материал танумен

Г. Қоймалық шаруашылық

Д. Маркетинг


27. Тауардың міндеттілік (функционалдық) қасиеттерi нені қанағаттандырады?

А. Заттық және адамның рухани қажеттiлiктерi

Б. Тауарларды пайдалануда ыңғайлылық және жабдықталғандық қамтамасыз етедi

В. Ұтымды шарттар тауарларды пайдалануда қамтамасыз етедi

Г. Өлшемдерге, формаға тауардың сәйкестiктерiн мiнездейдi және адамның денесiнiң массасын үлестiредi және ол жеке жиiрек

Д. Адамның биофизикалық қасиеттерiне тауардың сәйкестiктерiн қамтамасыз етедi


28. Тауарлардың сенiмдiлiгi, бұл -

А. Дұрыс жауап жоқ

Б. Адамның сезiм мүшелерiнiң ерекшелiктерiне тауарларының сәйкестiктерiн қамтамасыз етедi

В. Жадтың қабылдауы және ойлаудың ерекшелiктерiне тауардың сәйкестiктерiн мiнездейдi

Г. Бұл тауардың қабiлеттiлiк өз формасын сақталуға сипаттайтын қасиеттерi.

Д. Ыңғайлылық және жабдықталғандық тауарларды пайдалануда қамтамасыз етедi


29. Сапа көрсеткiшi номенклатураны таңдауың және сол көрсеткiштердiң сандық мәндерiн анықтауды және оларды негiзбен салыстыруды қосатын операцияларының жиынтығы қалай деп аталады ?

А. Тауарлардың сәйкестiгiнiң тексеруi

Б. Тауарлардың сапасының бағасы

В. Тауарлардың сапасының салыстырмалы мiнездемесi

Г. Тауарлардың сапасының деңгейiн бағалау

Д. Тауарлардың сапаны бақылауы


30. Қойылған талаптарға өнiмнiң әрбiр жеке сәйкессiздiгi саналады:

А. Негiздi мән

Б. Сапа

В. Атаулы мәнГ. Мiн

Д. Сапасыз өнiм


31. Өнiм сапасына ықпалы бойынша мiндердi қалай жіктейді?

А. Қиын қыстаулы, мағыналы

Б. Анық, бүркемесi

В. Шикiзат, технологиялық, сақтауда пайда болатыны

Г. Жергiлiктi, таралғаны

Д. Жергiлiктi және мемлекеттiк мәндер


32. Қандай мін түрі болған жағдайда, өнiмдерді тағайындау бойынша қолдану iс жүзiнде мүмкiн болмаса рұқсат етiлмейдi ?

А. Қиын қыстаулы

Б. Анық

В. ТүбегейлiГ. Жергiлiктi

Д. Мемлекеттiк мәндер


33. Өнiмді тағайындау бойынша қолдануға және оның ұзақ уақытқа жарамдылығына айтарлықтай ықпал ететiн мiн, бiрақ қиын қыстаулы болып табылмайды:

А. Едәуір, біраз

Б. Анық

В. Қиын қыстаулы

Г. Жергiлiктi

Д. Мемлекеттiк мәндер


34. Анықталу мүмкіндігінше мiндерді қалай жіктейді?

А. Анық, бүркемелі

Б. Қиын қыстаулы, түбегейлiсi

В. Шикiзат, технологиялық, сақтауда пайда болатыны

Г. Жергiлiктi, таралғаны

Д. Мемлекеттiгi


35. МС мәлімдемені қарастыру нәтижесі бойынша шешімді арызданушыға қандай уақыт ішінде жібереді?

А. Бір сағаттан кейін

Б. Арызды алған уақыттан кейін 3 күнде

В. Арызды алған уақыттан кейін бір тәулік ішінде

Г. Бір ай өткен сон

Д. Арызды алған уақыттан кейін екі аптадан көп емес


36. Үлгілерді іріктеуді жүргізеді

А. Сынақ зертханалары

Б. Уәкілетті органдар

В. Құрамында 3 адам бар комиссия

Г. Сертификаттау бойынша орган

Д. Салық комитеті


37. Үлгілердің сұрыптау рәсімделеді?

А. Актпен

Б. Арызбен

В. Қосымшамамен

Г. Декларациямен

Д. Журналмен


38. Теңестіру үшін өнімнің сұрыптап алынған үлгілері қайда бағытталады?

А. Базарға

Б. Өндіріске

В. Қоймаға

Г. Сынақ зертханаларына

Д. Субъектілерге


39. Сынауларды өткізуге қойылған техникалық ережелер бұл -

А. Аккредитация

Б. Талдау

В. Сынаудың тәсілі

Г. Сертификатты сынаулар

Д. Сынаулар


40. Куәлік берілген өнімге инспекциялық бақылауды жүргізеді?

А. Химиктер

Б. ҚР мемлекеттік стандарт

В. Зертханалар

Г. Сертификаттау бойынша органы

Д. Сарапшылар


41. Сәйкестік сертификаты қандай органмен беріледі?

А. Химиктермен

Б. ҚР мемлекеттік стандартымен

В. Зертханалармен

Г. Сертификаттау бойынша органымен

Д. Сарапшылармен


42. «Дұрысы істелінген» сөз нені білдіреді?

А. Сертификаттауды

Б. Талаптарды

В. Стандарттарды

Г. Норманы

Д. Сынақты


43. Айқын қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін жарамдылықты ескертетін қасиет, бұл-

А. Сапа


Б. Талап

В. Сертификаттау

Г. Стандарт

Д. Сынақ
44. Арызданушы ұйымның аккредиттеуге дайындығын анықтауды бағалау, бұл-

А. Сынақ

Б. Сараптама

В. Аудит

Г. Нәтиже

Д. Талдау
45. Өлшеу құралдарын және сынау жабдықтарын қолдану қандай органдардың тексерісі болып келеді?

А. Метрологиялық қызмет

Б. Сынақ зертханасы

В. Сертификаттау бойынша орган

Г. Мемлекеттік қадағалау

Д. Аудиторлар


46. Сынаулар біткеннен кейін қандай рәсім өткізіледі?

А. Қайта сынау өткізіледі

Б. Сертификат берілмейді

В. Сынақ хаттамасын рәсімдеу

Г. Қайта сынау өткізілмейді

Д. Өнім қайтарылады


47. Апелляциялық комиссия қандай жағдайларда жұмыс істейді?

А. Аккредитталған зертхана

Б. Сапалы өнім

В. Сынақ нәтижелерімен келіспеушілік

Г. Нормативтік Құжат талаптарын сақтау

Д. Нормативтік Құжат болуы


48. Апелляция комиссиямен қандай мерзімде қаралады?

А. 1 ай


Б. 3 ай

В. 2 ай


Г. 4 ай

Д. 6 ай
49. Өнімді Сертификаттау қандай негізде өткізіледі?

А. МЕМқадағалау шешімімен

Б. Арызданушыдан арыз болғанда

В. Сынау зертханасы шешімімен

Г. Сертификаттау бойынша органның бұйрығымен

Д. Сынақ зертханасы басшысымен
50. Стандарт талаптарына өнімнің сәйкес болуы туралы, Сертификаттау жүйесінің ережелері бойынша берілген құжат:

А. Стандарт

Б. Нормитивтік құжат

В. Сәйкестік Сертификаты

Г. Ережелер

Д. Норма


Тест жұмыстарының жауаптары.


1 нұсқа

2 нұсқа

3 нұсқа

1. Д

1. Г

1. Д

2. Г

2. А

2. В

3. Г

3. В

3. А

4. Г

4. Д

4. В

5. А

5. Г

5. Д

6. Д

6. А

6. Д

7. Д

7. А

7. В

8. Г

8. А

8. А

9. А

9. В

9. А

10. А

10. Б

10. А

11. Г

11. Д

11. Г

12. В

12. А

12. В

13. А

13. А

13. В

14. Д

14. А

14. В

15. А

15. Д

15. А

16. Б

16. А

16. А

17. А

17. А

17. Г

18. А

18. Д

18.А

19. А

19. А

19. Д

20. А

20. А

20. А

21. Г

21. А

21. А

22. Д

22. А

22. А

23. А

23. А

23. В

24. Г

24. Д

24. В

25. А

25. А

25. Д

26. Д

26. Д

26. А

27. А

27. В

27. А

28. Г

28. А

28. Д

29. В

29. В

29. Б

30. А

30. А

30. Г

31. Д

31.А

31. А

32. Г

32. В

32. Б

33. А

33. В

33. А

34. А

34. А

34. А

35. В

35. А

35. В

36. Г

36. Г

36. В

37. А

37. А

37. А

38. Б

38. А

38. Г

39. А

39. Д

39. В

40. Д

40. Д

40. Г

41. А

41. А

41. Г

42. В

42. А

42. А

43. А

43. Д

43. А

44. Г

44. В

44. В

45. А

45. Д

45. А

46. В

46. А

46. В

47. А

47. А

47. В

48. В

48. А

48. Б

49. А

49. Г

49. Б

50. Д

50. Д

50. В

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сабақтың тақырыбы : Аңыз әңгімелер «Асан қайғының жерұйықты іздеуі»
2017 -> Сабақтың тақырыбы: Ы. Алтынсарин әңгімелері
2017 -> Сабақтың тақырыбы Мен не үйрендім? Сабақ негізделген оқу мақсаты
2017 -> Сабақтың тақырыбы : Жылқы. С. Мұқанов
2017 -> Сабақтарында «мнемотехника»әдісін пайдалану. №48 «Ақ көгершін»
2017 -> Оқушыны іздендіру жолы – шығармашылық
2017 -> Сабақтың тақырыбы Менің отбасым. І дыбысы мен әрпі
2017 -> Әңгіме шебері Ы. Алтынсарин
2017 -> Б.Қ. Абдыкаимова №56 «Береке» балабақшасы тәрбиеші Астана қаласы
2017 -> Қысқа мерзімді жоспары: Мұғалімнің аты-жөні


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет