Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы Геометрия 8-сынып Құрметті мұғалім!бет7/7
Дата15.05.2020
өлшемі306.85 Kb.
түріСабақ
1   2   3   4   5   6   7
Бағалау критерийі

Білім алушы


• Үшбұрыш медианаларының қасиетін қолданып, есептершығарады
Үшбұрыш

биіктіктерінің қасиетін

қолданып, есептершығарады
Үшбұрыш

биссектрисаларының

қасиетін қолданып,есептер шығарады
Ойлау дағдыларының

Қолданудеңгейі

Жоғары деңгей дағдылары

1-тапсырма
АВС үшбұрышында, О нүктесінде қиыласатын, АК және ВТ медианалары жүргізілген. ВО, ОТ , АО, КО кесінділерінің ұзындықтарын анықтаңыз, егер ВТ=18 см, ал АК=24 см болса.

Дескриптор: Білім алушы


 • сызбасын салады;

 • үшбұрыш медианасының қасиетін қолданады;

 • есептеулер жүргізеді;

 • ізделінді кесінділердің ұзындықтарын табады.2-тапсырма
Доғалбұрышты АВС үшбұрышының АА1 және ВВ1 биіктіктері О нүктесінде қиылысады.
ВАО және ВСО бұрыштары тең болатынын дәлелдеңіз.
Дескриптор: Білім алушы


 • сызбасын салады;

 • үшбұрыш биіктігінің қасиетін қолданады;

 • үшбұрыш бұрыштарының қосындысы теоремасын қолданады;

 • бұрыштардың теңдігін дәлелдейді.

18

3-тапсырма


АВС үшбұрышында А бұрышы 60˚ тең, ал В = 82 0 . Үшбұрыштың АD, BE, CF биссектрисалары О нүктесінде қиылысады. ∠AOF табыңыз.
CЕ

O D
А F B

Дескриптор: Білім алушы


 • үшбұрыш биссектрисаларының қасиетін қолданады;

 • үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы теоремасын қолданады;

 • аралық есептеулер жүргізеді;

 • бұрышты анықтайды.

19

2-ТОҚСАН


Бөлім: «Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы

қатыстар»


Оқу мақсаты

8.1.3.2 бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және
котангенсінің тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен
бұрыштарының

қатыстары

арқылы

берілген
анықтамаларын білу


Бағалау критерийі

Білім алушы


 • Бұрыштың синусы және косинустың анықтамаларын есептер шығаруда қолданады
 • Бұрыштың тангенсі және котангенсінің анықтамаларын есептер шығаруда қолданады


Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану1-тапсырма

Үшбұрыштың белгісіз қабырғаларын, бұрыштың синусы, косинусы және тангенсінің анықтамаларын пайдаланып, табыңыз.

a)

b)

c)Дескриптор: Білім алушы


 • сүйір бұрыштың косинусының анықтамасын қолданады;

 • іргелес жатқан катетті табады;

 • сүйір бұрыштың тангенсінің (котангенсінің) анықтамасын қолданады;
 • іргелес жатқан катетті табады;

 • сүйір бұрыштың синусының анықтамасын қолданады;
 • қарсы жатқан катетті табады.2-тапсырма

Сатыны суреттегідей қабырғаға сүйеп қойған. 1. жерден сатының қабырғаға сүйеніп тұрған жеріне дейінгі арақашықтығын табыңыз.

 2. сатының табанынан қабырғаға дейінгі қашықтығын табыңыз.


Дескриптор: Білім алушы


 • қарсы жатқан катеттің ұзындығын анықтау үшін, синустың анықтамасын қолданады;

 • қарсы жатқан катеттің ұзындығын анықтайды;

 • іргелес жатқан катеттің ұзындығын анықтау үшін, косинустың анықтамасын қолданады;

 • катеттің ұзындығын табады.

20


Бөлім: «Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы қатыстар»


Оқу мақсаты
8.1.3.3 Пифагор теоремасын дәлелдеу және қолдануБағалау критерийі

Білім алушы


• Пифагор теоремасын қолданып, есептер шығарады


Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану


Жоғары деңгей дағдылары


1-тапсырма

Екі пароход порттан шығып, біреуі солтүстікке, ал екіншісі батысқа бет алды. Олардың жылдамдықтары сәйкесінше 15 км/сағ және 20 км/сағ. Екі сағаттан кейін олардың ара қашықтықтары қандай болады?


15 км/сағ 1. км/сағ


Дескриптор: Білім алушы


 • әр пароходтың жүрген жолын табады;

 • Пифагор теоремасын қолданып, өрнек құрады;

 • есептеулер жүргізіп, жауабын жазады.2-тапсырма

Айнұр үйінен батысқа қарай 500м жүрді, одан кейін солтүстікке бұрылып 300м жүрді. Одан шығысқа бұрылды да тағы да 100м жүрді. Айнұр үйінен қандай қашықтықта болды?


Дескриптор: Білім алушы


 • трапецияның биіктігін табады;

 • Пифагор теоремасын қолданып, өрнек құрады;

 • есептеулер жүргізіп, жауабын жазады.

21


3-тапсырма

ABCD трапециясы берілген, CM‖AB. Сызбаның көмегімен


 1. трапецияның үлкен табанын;

 2. трапецияның белгісіз бүйір қабырғасын табыңыз.ескриптор: Білім алушы


 • Пифагор теоремасын қолданады;

 • АН пен HD-ны табады;

 • AD-ны табады;

 • АВСМ параллелограмм болатындығын дәлелдейді;
 • параллелограммның қасиетін қолданады;

 • АМ–ды табады;

 • МН-ты табады;

 • Пифагор теоремасын қолданады;

 • СМ-ды табады;

 • параллелограммның қасиетін қолданады;

 • АВ-ны табады.

22

Бөлім: «Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы қатыстар»
Оқу мақсаты
8.1.3.4 тікбұрышты үшбұрыштың тік бұрышының төбесінен гипотенузасына түсірілген биіктігінің қасиеттерін дәлелдеу және қолдануБағалау критерийі

Білім алушы


• Тікбұрышты үшбұрыштың тік бұрышының төбесінен гипотенузасына түсірілген биіктігінің қасиеттерін қолданады


Ойлау дағдыларының деңгейі

ҚолдануТапсырма

Тікбұрышты үшбұрыштың тік бұрышының төбесінен түсірілген биіктік гипотенузаны 6,4 см және 3,6 см бөліктерге бөледі . Тікбұрышты үшбұрыштың биіктігін және барлық қабырғаларының ұзындықтарын табыңыз.


Дескриптор: Білім алушы


 • тікбұрышты үшбұрыштың тік бұрышының төбесінен гипотенузасына түсірілген биіктіктің қасиеттерін қолданады;

 • биіктікті табады;

 • Пифагор теоремасын қолданады;

 • катеттердің ұзындығын табады;

 • гипотенузаны табады.

23


Бөлім: «Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы қатыстар»

Оқу мақсаты

8.1.3.22 негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді

қорытып шығару және қолдану
Бағалау критерийі

Білім алушы

• Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді

қолданып, өрнектерді түрлендіреді
Ойлау дағдыларының

Қолдану
деңгейіТапсырмаӨрнектерді ықшамдаңыз:а) tg2 х + sin2 х + cos2 хб) 3sin2 х + 10 + 3cos2 хв) 16 - 6sin2 х - 6соs2 хг)

ctg 2 x

(tg 2 x − sin 2 x)sin 2 xд)
Дескриптор: Білім алушы


 • өрнектерді негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер түріне әкеледі;

 • өрнектерді негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді қолданады;

 • өрнекті ықшамдайды.

24

Бөлім: «Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы қатыстар»
Оқу мақсаты
8.1.3.23 α және (900 – α) бұрыштарының синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі арасындағы байланыстарды білу және қолдануБағалау критерийі

Білім алушы


• α және (900 – α) бұрыштарының синусы, косинусы, тангенсі

және котангенсі арасындағы байланыстарды қолданады
Ойлау

дағдыларының

деңгейі

Қолдану
Тапсырма

Өрнекті ықшамдаңыз:a)


b) 1. sin2 α + sin2 (900 −α ) ;
 1. tg150 tg750 1.


Дескриптор: Білім алушы

 • тригонометриялық функциялар арасындағы байланыстарды (α және (900

– α)) қолданады;

 • негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді қолданады;

 • түрлендіруді орындайды;

 • өрнекті ықшамдайды.

25


Бөлім: «Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы қатыстар»


Оқу мақсаты

8.1.3.5 бұрышты оның синусы, косинусы, тангенсі және котангенсінің белгілі мәні бойынша салу

Бағалау критерийі
Білім алушы
• Тригонометриялық функциялардың берілген мәні

бойынша бұрышты салады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану1-тапсырма

Төмендегі мәліметтер бойынша бұрышын салыңыз:
Дескриптор: Білім алушы


 • түзу жүргізеді;

 • осы түзуге перпендикуляр жүргізеді;

 • перпендикулярдың бойынан ОА бірлік кесінді өлшеп салады;

 • осы перпендикулярдың бойынан тура осындай төрт бірлік кесінді болатындай ОВ-ны кескіндейді;

 • ОВ кесіндісін циркульмен өлшеп; центрі А нүктесі болатындай шеңбер жүргізеді;

 • шеңбердің түзумен қиылысу нүктесін С арқылы белгілейді;

 • А мен С нүктесін қосады;

 • ОСА бұрышы ізделінді бұрыш болады.


2-тапсырма
Ұзындығы 6 метр сымтемір берілген. Егер, sin α = 53 болса,онда осы сымтемірді пайдаланып α бұрышын салыңыз.
Дескриптор: Білім алушы

 • α бұрышын салады.

26


Бөлім: «Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы қатыстар»


Оқу мақсаты

8.1.3.7 тікбұрышты үшбұрыштың элементтерін табу үшін 300, 450, 600 -қа тең бұрыштардың синус, косинус, тангенс және котангенсінің мәндерін қолдану

Бағалау критерийі
Білім алушы


• Есептер шығару кезінде берілген тригонометриялық функциялардың мәндері арқылы тікбұрышты үшбұрыштың элементтерін табады


Ойлау дағдыларының деңгейі

ҚолдануТапсырма

Жіпке ілінген жүк түріндегі маятникті 600 бұрышқа ауытқу арқылы тепе-теңдік қалпынан шығарды. Маятниктің АС ұзындығы 20 см.
 1. Жүктің биіктігі тепе-тең қалыппен салыстырғанда қаншаға өзгерді?
 1. С жүгінен АВ түзуіне дейінгі ара қашықтық CD-ның ұзындығын табыңыз.Дескриптор: Білім алушы


 1. - сүйір бұрыштың косинусының анықтамасын қолданады; - AD-ның ұзындығын табады;

- DB-ның ұзындығын табады.

 1. - сүйір бұрыштың синусының анықтамасын қолданады;
 • CD-ның ұзындығын табады.

27


Бөлім: «Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы қатыстар»


Оқу мақсаты

8.1.3.8 берілген екі элементі бойынша тікбұрышты үшбұрыштың бұрыштары мен қабырғаларын табу

Бағалау критерийі
Білім алушы


• Есеп шығару кезінде тікбұрышты үшбұрыштың берілген екі элементі бойынша белгісіз элементтерді табады


Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану1-тапсырма

Параллелограммның бір төбесінен жүргізілген биіктіктері 4 см және 6 см, сүйір бұрышы 300. Параллелограммның қабырғаларын және қабырғаларының екінші қабырғаға проекцияларын табыңыз.


Дескриптор: Білім алушы


 • есептің шартына сай сызбасын салады;

 • тікбұрышты үшбұрыштың қасиетін қолданады (сүйір бұрыштың синусының анықтамасын қолданады);

 • параллелограммның қабырғаларын табады;

 • Пифагор теоремасын қолданады;

 • проекциялардың ұзындығын табады.


2-тапсырма
Биіктігі 8 фут болатын футбол қақпасынан 10 фут қашықтықта доп қойылған. Сіз допты қақпаға қарай тептіңіз, доп қақпаның жоғарғы арқалығына тиді. Допты тебу бұрышы неге тең?
Дескриптор: Білім алушы


 • сүйір бұрыштың тангенсінің (котангенсінің) анықтамасын қолданады;

 • сүйір бұрыштың тангенсінің (котангенсінің) мәнін табады;

 • кестенің немесе инженерлік калькулятодың көмегімен ізделінді бұрыштың мәнін табады.

28


3-тапсырма
Мұнарадан 60м қашықтықта адам тұр. Мұнараның төбесі адам тұрған жерден 400 бұрыштан көрінеді. Мұнараның биіктігін табыңыз.Дескриптор: Білім алушы


 • сүйір бұрыштың тангенсінің (котангенсінің) анықтамасын қолданады;

 • биіктікті тангенс (котангенс) арқылы өрнектейді;

 • сүйір бұрыштың тангенсінің (котангенсінің) мәнін табады;

 • мұнараның биіктігін табады.

29

Бөлім: «Аудан»
Оқу мақсаты

8.1.3.10 тең шамалас және тең құрамдас фигуралардың анықтамаларын білу

Бағалау критерийі
Білім алушы


• Тең шамалас және тең құрамдас, тең фигураларды

анықтайды
Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну
Тапсырма

Тең құрамдас, тең шамалас және тең фигураларды табыңыз.

Дескриптор: Білім алушы


 • тең шамалас фигураларды көрсетеді;

 • тең құрамдас фигураларды көрсетеді;

 • тең фигураларды табады.

30


3-ТОҚСАН
Бөлім: «Аудан»


Оқу мақсаты

8.1.3.11 параллелограммның , ромбтың формулаларын қорытып шығару және қолдану

ауданыБағалау критерийі
Білім алушы


 • Параллелограммның ауданын табу есептерін шығарады
 • Ромбтың ауданын табу есептерін шығарадыОйлау дағдыларының деңгейі

Қолдану


Жоғары деңгей дағдылары


1-тапсырма

Ұзындықтары 2 м, 3 м және олардың арасындағы бұрышы 300 болатын параллелограмм пішінді тақтайды бояу керек. Егер 1 м2 тақтайға 100 г бояу кетсе, берілген параллелограмм пішінді тақтайды бояу үшін қанша грамм бояу керек?


Дескриптор: Білім алушы


 • параллелограмм ауданын есептеу үшін формуланы қолданады;

 • есептеулерді орындайды;

 • тақтайдың ауданын табады;

 • бояу мөлшерін табады.


2-тапсырма

Бір қабырғасы 150 м болатын ромб тәріздес спорт алаңының қарама-қарсы қабырғаларының арақашықтығы 60 м тең. Осы спорт алаңының бір айлық төлеу салығы 1 м2 ге 1200 теңгені құрайды. Бір айда салыққа кететін шығынның көлемін табыңыз.


Дескриптор: Білім алушы


 • ромб биіктігін табады;

 • ромб ауданын есептеу үшін формуланы қолданады;

 • есептеулерді орындайды;

 • алаңның ауданын табады;

 • салық шығынын табады.


3-тапсырма

Параллелограммның сүйір бұрышы 300-қа тең, бір қабырғасы екінші қабырғасынан 4см

артық. Параллелограммның периметрі 92 см-ге тең екені белгілі болса, параллелограммның ауданын табыңыз.
Дескриптор: Білім алушы


 • параллелограммның қабырғаларын айнымалылар арқылы өрнектейді;

 • периметрдің анықтамасын қолданып теңдеу құрады;

 • теңдеуді шешеді;

 • параллелограммның қабырғаларын табады;

 • параллелограммның ауданының формуласын қолданады;

 • параллелограммның ауданын табады.

31


Бөлім: «Аудан»


Оқу мақсаты

8.1.3.12 үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану

Бағалау критерийі
Білім алушы


• Үшбұрыштың ауданы формулаларын есеп шығаруда

қолданады
Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану


Жоғары деңгей дағдылары


1-тапсырма

Теңбүйірлі үшбұрыштың табанындағы бұрышы 750-қа тең. Бүйір қабырғасы 24 см.

Үшбұрыштың ауданын табыңыз.
Дескриптор: Білім алушы


 • үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысын қолданады;

 • керекті бұрышты табады;

 • теңбүйірлі үшбұрыштың қасиеттерін қолданады;

 • үшбұрыш ауданын табу формуласын таңдайды;

 • үшбұрыштың ауданын табады.


2-тапсырма

Айжан қабырғаларының ұзындықтары 5см, 12см, 13см болатын үшбұрыштардан құралған құрақ тікті. Егер құрақ тігуге 0,3м2 мата кеткені белгілі болса, Айжанның құрағы неше үшбұрышты бөліктен құралған?


Дескриптор: Білім алушы


 • Герон формуласын қолданады;

 • үшбұрыштың ауданын табады;

 • м2-ты см2-қа айналдырады;

 • үшбұрыштардың санын анықтайды.

32Бөлім: «Аудан»


Оқу мақсаты

8.1.3.13 трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану

Бағалау критерийі
Білім алушы


• Есептер шығаруда трапеция ауданының

формулаларын қолданады
Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану


Жоғары деңгей дағдылары


1-тапсырма

Егер АСD үшбұрышының ауданы 192-ге тең болса, онда сызбадағы АВСD трапециясының ауданын табыңыз,.

Дескриптор: Білім алушы


 • есепті шешу алгоритмін дұрыс таңдаған;

 • үшбұрыш ауданының формуласын трапецияның үлкен табанын табуда қолданады;

 • трапеция ауданының формуласын қолданады;

 • трапецияның ауданын табады.


2-тапсырма

Трапецияның табандары 28см және 11 см, бүйір қабырғалары 25 см және 26см.

Трапецияның ауданын табыңыз.
Дескриптор: Білім алушы


 • трапецияның кіші табанындағы төбелерінен үлкен табанына екі жақтан биіктік түсіреді;

 • тіктөртбұрыштың қасиетін қолданады;

 • пайда болған тікбұрышты үшбұрыштардың трапецияның үлкен табанында орналасқан катеттерін айнымалы арқылы өрнектейді;
 • тікбұрышты үшбұрыштарға Пифагор теоремасын қолданады;

 • биіктіктерді айнымалылар арқылы өрнектеп теңестіреді;

 • теңдеуді шешеді;

 • Пифагор теоремасын қоданады;

 • трапецияның биіктігін табады;

 • трапецияның ауданын табады.

334-ТОҚСАН
Бөлім: «Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі»


Оқу мақсаты

8.1.3.14 жазықтықта координаталарымен берілген екі нүктенің арақашықтықтығын есептеу

Бағалау критерийі
Білім алушы


• Координаталары берілген жазықтықтағы екі

нүктенің арақашықтықтығын табады
Ойлау дағдыларының деңгейі

ҚолдануТапсырма


ОАВС трапециясының ауданын табыңыз, егер О-координата басы, А(2;5), В(11;5), С(3; 0) болса.
Дескриптор: Білім алушы


 • екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын қолданады;

 • трапецияның табандарының ұзындығын табады;

 • трапецияның биіктігінің ұзындығын табады;

 • трапеция ауданының формуласын қолданады;

 • трапецияның ауданын табады.

34Бөлім: «Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі»


Оқу мақсаты

8.1.3.15 кесінді ортасының координаталарын табу

Бағалау критерийі

Білім алушы


• Кесіндінің ортасын табу формуласын қолданады


Ойлау дағдыларының деңгейі

ҚолдануТапсырма

АВ кесіндісіндегі А нүктесінің координатасы (5;-3), АВ кесіндісінің ортасы О нүктесінің координатасы (-1; 3). В нүктесінің координатасын табыңыз.
Дескриптор: Білім алушы


 • кесінді ортасының координаталарын табу формуласын қолданады;

 • теңдеу құрады;

 • теңдеуді шешеді;

 • В нүктесінің координатасын табады.


Бөлім: «Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі»


Оқу мақсаты

8.1.3.17 центрі (a, b), радиусы r болатын шеңбердің теңдеуін білуБағалау критерийі

Білім алушы


 • Сызбасы бойынша шеңбердің теңдеуін жазады

 • Шеңбердің теңдеуінен шеңбердің центрі мен радиусын анықтайды
 • Шеңбердің центрінің координатасы мен радиусы арқылы шеңбердің теңдеуін жазады


Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану


1-тапсырма

Суретте кескінделген шеңберлердің теңдеуін жазыңыз.35Дескриптор: Білім алушы


 • суреттен шеңбердің центрін анықтайды;

 • суреттен шеңбердің радиусын анықтайды;

 • шеңбердің теңдеуін жазады.


2-тапсырма

Шеңбердің центрі мен радиусын табыңыз.


Шеңбердің теңдеуі

Радиусы

Центрінің


координаталары

1

(x-6)2+(y+5)2=812

(x+4)2+(y-2)2=123

(y+3)2+ x2=42
Дескриптор: Білім алушы


 • шеңбердің центрін жазады;

 • шеңбердің радиусын жазады.


3-тапсырма

Егер A(-4;0) және B(2;0) нүктелері шеңбер диаметрінің ұштары болса, онда оның центрінің координаталары, радиусының ұзындығын табыңыз және шеңбердің теңдеуін жазыңыз.


Дескриптор: Білім алушы


 • екі нүктенің ара қашықтығын есептеу формуласын қолданады;

 • диаметрдің ұзындығын табады;

 • радиусты табады;

 • кесінді ортасының координаталарын табу формуласын қолданады;

 • шеңбердің центрінің координаталарын табады;

 • шеңбердің теңдеуін жазады.

36

Бөлім: «Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі»
Оқу мақсаты

8.1.3.18 берілген теңдеуі бойынша шеңбер салу

Бағалау критерийі

Білім алушы


• Берілген теңдеуі бойынша шеңбер салады • Теңдеуді шеңбердің


теңдеуіне келтіреді
Ойлау дағдыларының деңгейі

ҚолдануТапсырма

Берілген теңдеулер бойынша шеңбер салыңыз: 1. (х+2)2+(у-1)2=9;

 2. х2+(у-2)2=4;

c)Дескриптор: Білім алушы


 • шеңбердің теңдеуін жалпы түрге келтіреді;

 • шеңбердің теңдеуінен шеңбердің центрінің координаталарын анықтайды;

 • шеңбердің теңдеуінен шеңбердің радиусын анықтайды;

 • шеңберді координаталық жазықтықта салады.

37


Бөлім: «Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі»


Оқу мақсаты

8.1.3.19 түзудің жалпы теңдеуін және берілген екі нүктеарқылы өтетін түзудің теңдеуін жазу:
Бағалау критерийі

Білім алушы• Екі нүктенің координаталары арқылы түзудіңтеңдеуін жазады• Түзудің теңдеуін ax+by+c=0 немесе


х х1

=

у у1

түріне келтіреді


х

2

х

у

2

у

11Ойлау дағдыларының

Қолдану

деңгейі

Тапсырма

АВС үшбұрышының төбелерінің координаталары берілген: А(4;6), В(-4;0), С(-1;-4). АВ қабырғасын қамтитын түзудің теңдеуін және СМ медианасын қамтитын түзудің теңдеуін жазыңыз.
Дескриптор: Білім алушы


 • екі нүкте арқылы АВ түзуінің теңдеуін жазады;
 • АВ-ның ортасының координатасын табады;

 • екі нүкте арқылы СМ түзуінің теңдеуін жазады.

38

Бөлім: «Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі»
Оқу мақсаты

8.1.3.20 координаталармен берілген қарапайым есептерді шығару

Бағалау критерийі
Білім алушы


• Есептер шығаруда координаттар әдісін қолданады


Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану


Жоғары деңгей дағдылары


1-тапсырма

А(-4;0), В(-1;-2), С(3;-2), D(0;0) нүктелері берілген. АВСD параллелограмм екенін дәлелдеңіз.
Дескриптор: Білім алушы


 • төртбұрштың қабырғаларының ұзындықтарын табады;

 • төртбұрыштың параллелограмм екенін дәлелдейді.


2-тапсырма

M(-2;3), N(3;5) және K(3;-5) нүктелері үшбұрыштың қабырғаларының орталары болып табылады. Үшбұрыш төбелерінің координаталарын табыңыз.
Дескриптор: Білім алушы


 • үшбұрыш төбелерінің координаталарын айнымалылар арқылы өрнектейді;

 • кесіндінің ортасын табуға арналған формуланы қолданады;

 • абсциссалар арқылы теңдеулер жүйесін құрады;

 • ординаталар арқылы теңдеулер жүйесін құрады;

 • теңдеулер жүйесін шешеді;

 • үшбұрыш төбелерінің координаталарын жазады.


39

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет