Алматы, 2014 ҚұрастырғандарДата08.06.2018
өлшемі0,55 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы

_/_ бетАлматы, 2014Құрастырғандар:

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы, ф.ғ.к., ҚР БжҒМ доценті М.Д. Мұсабаева ___________

Бағалау, есеп және аудит кафедрасы э.ғ.к.,доцент Ғ.С. Досманбетова ___________

Жұмыс бағдарламасы 5В050800 Есеп және Аудит мамандығының студенттеріне арналған.

Жұмыс бағдарламасы кафедра отырысында талқыланған

«____»_______________ 20___ж. № ____ хаттама

Кафедра меңгерушісі _______________ Г. Садыр

1 Алғы сөз

Кәсіби қазақ тілін оқыту үрдісінде болашақ маманды қалыптастыру үшін сөйлеуде қолайлы жағдай туғызу, тіл үйренушілерді мамандығына сәйкес оқыту, мамандықтарына қатысты лексикалық минимумды игерту қарастырылады. Кәсіби қазақ тілінің зерттеу нысаны – сөйлеу тілі қалыптасқан үйренушілердің қазақша сөйлеуін, жазуын, баяндауын мамандықтарына қатысты жетілдіру, лексикасын байыту.

Кәсіби қазақ тілі пәнін оқыту практикалық сабақтар, ОБСӨЖ (Студенттің оқытушы басшылығымен жүргізілетін жұмысы), СӨЖ (Студенттің өздік жұмысы) арқылы жүзеге асырылады.

Кәсіби қазақ тілін оқытудың мақсаты: коммуникативтік құзыреттілік дағдыны қалыптастыру және дамыту, бәсекеге қабілетті әрі құзыреттілігі жоғары тұлғаның кәсіптік маңызы бар жағдайларда ғылыми тілмен қазақша ойын толық және анық жеткізуі үшін тілдік кәсіби бағдарға дайындықты қамтамасыз ету.

Кәсіби қазақ тілін оқытудың міндеттері:


 • қазақ тілін кәсіптік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту;

 • қазақ тілін іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту;

 • студенттердің ауызша және жазбаша кәсіби салада сөйлеу тәртібі мен мәдениетінің деңгейін көтеру;

 • мамандық туралы энциклопедиялық және зияткерлік – мәдени мәліметтермен студенттердің білімін толықтау;

 • студенттердің диалогтық және монологтық сөйлеуін, ауызша және жазбаша түрде дамыту.

Алдыңғы деректемелер: мәліметтерді беруге дайындығы болуы; белгілі бір тақырыпты талқылауға деген өз қабылдауының болуы; тұрмыстық сөйлеу жағдаяттарында әңгімені қолдау және талқылай білуі; алған мәліметтерге өз көзқарасын білдіре алуы; мәліметтерді беруге дайын болуы; нұсқау, кеңес бере білу; мәліметтерді беруге дайындығы болуы керек.

Кейінгі деректемелер: оқудың басты стратегиясын пайдалану; мәтіннің негізгі идеясын түсініп, қажетті ақпараттарды ала білу; мамандық бойынша ғылыми баяндама, мәлімдеме, хабарлама жазу үшін ойды логикалық жүйемен жазбаша құра білу, таңдаған кәсібі бойынша баяндама жасай білу. оқу-кәсіби сала бойынша сәлемдесуді, алғыс білдіруді, сұхбаттасуды, келісуді, келіспеуді, талап етуді және т.б. білуі тиіс.

Пәнді оқу барысында студенттер бакалаврдың біліктілік моделіне сәйкес төмендегідей біліктіліктерді меңгеруі керек:Пән бойынша үйренген тілдік дағдыларды, лексикаларды жинақтай келе, ұжымда жұмыс істей білуге, тіл табыса білуге үйрету. Көпшілік ортада өзін-өзі ұстай білуге, ойларын нақты, дәл жеткізе білуге үйрету. Ресми тілде меңгерген материалдарды сөз әдебі тұрғысынан орнымен қолдануға, орнықты жауап беруге, сөйлеуде, жазуда, ойды жеткізуде сыпайы сөздерді таңдап алуға дағдыландырады.

Пәндік мамандандырылған:Тыңдалым бойынша:

 • берілген нақты мамандық саласындағы танымдық-қатысымдық міндетті шешуге керекті ақпаратты тыңдап түсіне білуі;

 • түсіндірмелі сипаттағы монолог түрінде берілген мамандық саласы жайындағы ойды, тақырыпты, негізгі мазмұнды, оның жекелік мағыналық бөлшектері бойынша негізгі ақпаратты тыңдау арқылы түсіне білуі тиіс;

 • іскер-ресми кездесулердегі екі немесе бірнеше адамдардың арасындағы сұхбат мазмұнын, негізгі ойды түсініп, қорытынды жасай білу тиіс;

Оқылым бойынша:

 • оқылған мәтіннің негізгі мазмұнын, жеке мағыналық бөліктері арасындағы логикалық және себеп-салдарлық байланысты түсіне білуі;

 • мамандық саласы бойынша берілген мәтіннің мазмұнын өз көзқарасы тұрғысынан толықтырып, өзгертулер енгізе отырып, әңгімелеп бере білуі;

 • мамандық саласы бойынша берілген мәтінді, ғылыми мақаланы,баяндаманы оқу барысында оқудың стратегияларын қолдана білуі;

 • мәтіннің негізгі идеясын түсініп, оның ішінен өзіне қажетті ақпаратты ала білуі;

 • хабарға, ақпаратқа өзінше түйіндеме жасап, автордың ойына баға бере білу тиіс;

Жазылым бойынша:

 • мамандығы бойынша таңдап алған тақырыпқа жоспар құру арқылы осы тақырып бойынша естіген, оқыған мәтін мазмұнында берілген ойды қайта жаңғырта, толықтыра, өз бетінше өңдей білуі тиіс;

 • ғылыми баяндама, мәлімдеме, баяндама жазу үшін ойды логикалық жүйемен жазбаша құра білуі тиіс;

 • нақты мамандығы бойынша оқыған кітаптары, мақалалары, тыңдаған хабарлары жайында шағын мәлімдеме, түйіндеме жаза білуі тиіс.

Айтылым бойынша:

 • өздеріне ұсынған тақырыптардың біріне таңдауы бойынша сұхбат (сөйлесім) құрады.

 • берілген тақырып бойынша таңдаған кәсібі, мамандығы жайында әңгімелеп айта білуі;

 • баяндама жасай білуі, сұхбат құра білуі тиіс;

 • айтушының ой-пікіріне өзінің тұжырымдарымен жауап беріп, әр түрлі сұрақтар қою негізінде өзіне қажетті ақпараттар ала білуі;

 • мамандығы бойынша жаңалықтармен бөлісіп, ол жайында өз көзқарастарын серіктесіне жеткізе білуі;

 • естіген ақпараттары жайындағы өзіндік тұжырымын дәлелдей білуі тиіс;

 • қазақ тілінің қоғамдық-әлеуметтік қызметтері мен оған қажетті тілдік сөз орамдарын, сөздер мен сөз тіркестерін сөйлеуде орнымен қолдану, үйрету;

 • сөз мәдениетінің негізін ұлттық әдеп пен тілдік этикетті білдіретін шаблондар арқылы игерту;

 • кәсіби тілде сөйлеу мен жазу үлгілерін ресми кездесулерде, келіссөздерде, пікірталастарда қолдана алуға дағдыландыру;

 • іскерлік қарым-қатынастағы оқу, жазу, сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.

Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Қазақ тілі Қазақстан Республикасының «Тілдер туралы Заңның» 4-бабында жазылғандай қазақ тілі мемлекеттік тіл болып саналғандықтан мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мақсатында барлық деңгейлерде типтік бағдарламалар негізінде тақырыптар беріледі.

Кәсіби қазақ тілінде берілген бағдарлық тақырыптарды игеру арқылы ресми тілде сөйлеу, жазу түрлеріне машықтандыру, кәсіби терминдер бойынша ауызша және жазбаша жұмыстарын сауатты жүргізу есскеріледі.

Осымен қатар, кез келген ресми және бейресми жағдайларда қарым-қатынас жүргізе алатын тақырыптық диалог үлгілері, аудио материалдары да кеңінен қамтылған.

Ресми тілде меңгерген материалдарды сөз әдебі тұрғысынан орнымен қолдануға, орнықты жауап беруге, сөйлеуде, жазуда, ойды жеткізуде сыпайы сөздерді таңдап алуға дағдыландырады.


2 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары


р/с

Тақырыптардың атауы

Барлығы

Байланыс сағаттары

Оның ішінде

ОБСӨЖ

СӨЖ

Практика-

лық сабақтар1

2

3

4

5

6

1.

Ғылым мен техника

6

3

1

2

2.

Экономика

6

3

1

2

3.

Мамандық тілі

6

3

1

2

4.

Есепші маман

6

3

1

2

5.

Бухгалтерлік есептің принциптері мен әдістері

6

3

1

2

6.

Кәсіби аудит

6

3

1

2

7.

Кәсіпорынның бас есепшісі

6

3

1

2
I Аралық бақылау

8.

Қазақстандағы аудиторлық компаниялар

6

3

1

2

9.

Әлемдік аудиторлық компаниялар

6

3

1

2

10.

Бухгалтерлік құжаттар

6

3

1

2

11.

Аудиторлық істі ұйымдастыру

6

3

1

2

12.

Аудиторлардың кәсіби этикасы

6

3

1

2

13

Жеке кәсіпкерлік

6

3

1

2

14.

Бәсекеге қабілетті білікті маман қалыптастыру .

6

3

1

2

15.

Ел болашағы-білікті маман

қолында


6

3

1

2
2-аралық бақылау
Барлығы:

90

45

15

30
Емтихан3 Пән мазмұны
1-тақырып. Ғылым мен техника.

1. Ғылым – инновациялық экономиканың негізі.

2. Қазақстандықтардың ғылыми жаңалықтары.

3. Сөйлесім; Көшеде жүру тәртібі. Ана, Жер – ана.


2-тақырып. Экономика

1. Экономика дегеніміз не?

2. Экономикалық жүйе және оның түрлері.

3.Сөйлесім; Бағдаршамның шығу тарихы. Таулар, таулар.

3-тақырып. Мамандық тілі

1. Кәсіби лексика

2. Арнаулы кәсіби тіл

3. Сөйлесім: Базар тынысы. «Әнші құм» - табиғат ескерткіші.


4- тақырып. Есепші маман

1.Есепші маман.

2.Бухгалтерлік есеп.

3 Сөйлесім: Көк базар. Ғылым күмбезі


5-тақырып. Бухгалтерлік есептің принциптері мен

әдістері.

1.Бухгалтерлік есептің әдістері.

2.Бухгалтерлік есептің принциптері.

3. Сөйлесім: Электр қуатын үнемдеу. Ғарыштан естілген қазақ тілі.6-тақырып. Кәсіби аудит

1. Аудиттің мәні

2. Аудиттің қажеттілігі

3. Сөйлесім; Суды үнемдеу.«Желкілдеп өскен жас құрақ,, біз болмасақ, сіз барсыз...»


7-апта. Кәсіпорынның бас есепшісі

1. Кәсіпорынның бас есепшісі кім бола алады?

2. Бухгалтерияның негізгі міндеті не?

3.Сөйлесім; Бұқаралық ақпарат құралдары.«Болашақ» бағдарламасы.1-аралық бақылау

8- апта. Қазақстандағы аудиторлық компаниялар

1. Қазақстандағы аудит компаниялар

2. Еңбекақының түрлері мен нысандары

3. Сөйлесім; Қазақ тіліндегі сайттар. Айтыс – қазаққа тән ерекше өнер.


9-тақырып. Әлемдік аудиторлық компаниялар

1. Әлемдік аудиторлық компаниялар

2. Аудиторлардың жауапкершіліктері мен міндеттері.

3 Сөйлесім: Сүйікті ісіңіз. Қазақтың күй өнері.


10-тақырып. Бухгалтерлік құжаттар

1. Бухгалтерлік құжаттардың түрлері.

2 Құжат айналымы.

3. Сөйлесім; Тойыңыз тойға ұлассын. Құрманғазының «Сарыарқасын» тартшы.


11-тақырып. Аудиторлық істі ұйымдастыру

1. Аудиторлық істі ұйымдастыру

2. Сөз әдебі

3. Сөйлесім; Қазақтардың жиі тойлайтын тойы.Суретші әлемінде.


12-тақырып. Аудиторлардың кәсіби этикасы

1. Аудиторлардың кәсіби этикасы

2. Көшбасшының сөйлеу әдебіне қойылатын талаптар

3. Сөйлесім: ;Әрүйге шаттық орнайды Қазақтың тұңғыш операсы.


13-тақырып. Жеке кәсіпкерлік

1. Кәсіпкер дегеніміз кім?

2. Жұрт алдында сөйлеу әдебі.

3. Сөйлесім: Үй салу оңай ма? Қазақстанда ЕҚЫҰ саммиті өткізіледі.


14-тақырып. Бәсекеге қабілетті маман қалыптастыру

1. Бәсекеге қабілетті маман қалыптастыру

2 Пікірталас.(Көшбасшының пікірталас мәдениеті)

3. Сөйлесім; Адам, сен алдымен, өзіңді таны. Сыртқы саясат.


15-тақырып. Ел болашағы білікті маман қолында

1. Ел болашағы білікті маман қолында

2. Келіссөз (Келіссөз жүргізу барысында ескерілетін талаптар)

Сөйлесім; Компьютерсіз өмірді елестете аласыз ба?Астана – елімнің алтын ордасы.2-аралық бақылау

4 СӨЖ-ді орындау тапсырмалары мен сұрақтары
1-тақырып: «Кәсіп және кәсіпкер» тақырыбында топтық жұмыс (1-7 апта аралығында)

2-тақырып. «EXPO-2017: Қазақстанның инновациялық дамуының жаңа мүмкіндіктері» тақырыбында топтық жұмыс (8-14 апта аралығында)
СӨЖ жұмысының әдістемелік нұсқауы

1. Журнал толығымен қазақ тілінде дайындалуы тиіс.

2. Журналға атау, таңба ойластырып, оған журналдың бірініші бетіне бас редактордың мақаласы ретінде негіздеме жасау. Журналдың атауы, таңбасы мамандыққа қатысты қазақ тілінде болғаны жөн. Ол ерекше заманға сай, тартымды болуы керек.

3. Журналдың ішінде редакциялық алқаның құрамы көрсетілуі керек. Редакция мүшелерінің суреттері (редактор, журналистер, фототілші, корректор т.б), лауазымдары, атақ дәрежесі, журналдың нөмірі, мазмұны, бағасы, таралымы, шыққан баспасы, қаласы, байланыс мәліметтері салынуы керек.

4. Журнал сыртқы мұқабасын қоспағанда кем дегенде 12 беттен тұруы керек.

5. Журналдың әрбір беті қызықты, мазмұнды, кәсіби-танымдық материалдардан, ақпараттардан, сұхбаттардан, студенттік өмір оқиғаларын баяндайтын мәліметтерден, суреттерден, жарнамалардан құралады.

6. Мақалалар топ мүшелерінің атынан дайындалып, ұсынылады. Таңдап алған проблемаларға қатысты бірнеше мақалаларды оқып, өзіндік көзқарасты, пікірді өз мәтініңе айналдыру қажет.

7. Әрбір мақала өте ұзақ емес, өзекті, тың, болашақ мамандар үшін пайдалы, бүгінгі таңдағы күрделі, даулы тақырыптарды қозғауы тиіс.

8. Журнал бетінде қолданылған кәсіби сөздер мен терминдердің, сөз орамдарының глоссарийі берілсе.

9. Сондай-ақ жалпы қаржы саласына қатысты қазақы ұғымдардың түсініктемесі, мақал-мәтел, нақыл сөздер, жұмбақтар, күлкілі оқиғалар да іріктеліп салынуы тиіс.

10. Журнал бетінде қазақ тіліндегі жарнамалар, бос жұмыс орындарына хабарландырулар беруге болады.

11. Журналдың бір беті студент шығармашылығына берілсе, мүмкіндігінше университет «жұлдызын» ашып, оның суреті, шығармашылығы, қысқаша өмірбаяны салынуы тиіс.

12. Журнал бетіндегі суреттер студенттердің төл туындылары болуы тиіс.

13. Журнал бетіндегі ақпараттар стильдік, грамматикалық жағынан сауатты болуы тиіс.14. Университет өміріндегі жаңалықтар, шешімі табылмай отырған мейлінше күрделі мәселе бойынша кейбір мамандардан алынған сұхбаттар беруге болады.

 1. Жұмыс істеп жүрген университет түлегінен сұхбат алып, болашақ мамандарға кеңестер беруге болады.

Сөйлесім бойынша тақырыптар мен тапсырмалар В1-В2
Тақырыптар

Сөйлесім тапсырмалары

Пайдаланылған

әдебиеттер

1

Көшеде жүру тәртібі.

Сұрақтарға жауап беріңіз. Микродиалогті толықтыру. Сұхбатты рөлдерге бөліп оқу. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер.

2

Бағдаршамның шығу тарихы.

Сұрақтарға жауап беріңіз. Суретке қарап әңгіме құрау. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 7-10 беттер.

3

Базар тынысы.

Базарда сауда жүргізу. Жағдаяттық тапсырма бойынша жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 11-14 беттер.

4

Көк базар тарихынан.

Диалогтен базардағы саудаға қатысты сөздер мен сөз тіркестрімен жұмыс. Дөңгелек үстел.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер.

5

Электр қуатын үнемдеу.

Тақырыпқа қатысты сөздермен жұмыс. Диалогті монологке айналдыру. Арнайы сұхбат жүргізу. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 14-17 беттер.

6

Суды үнемдеу

Тірек сөздермен жұмыс. Берілген сұрақтармен жұмыс. Пікірталас.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 22-24 беттер.

7

Бұқаралық ақпарат құралдары.

Диалогпен жұмыс. Микродиалогті толықтыру. Мақала, публицистикалық очерк,сыни мақала, Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 25-28 беттер.

8

Қазақ тіліндегі сайттар

Аудио материалмен жұмыс. Диалог бойынша сұрақтармен жұмыс. Бейнематериал

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 28-31 беттер.

9

Сүйікті ісіңіз

Диалогті монологке айналдырыңыз. Диалогті рөлдерге бөліп оқу. Аудио, материалмен, радио бағдарламасымен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 39-45 беттер.

10

Тойыңыз тойға ұлассын

Диалогті рөлдерге бөліп оқу. Микродиалогті сұрақтармен толықтыру. Диалогті толықтыру. Сурет, фотосурет, пейзаж, портрет. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 53-55 беттер.

11

Қазақтардың жиі тойлайтын тойы

Тақырып бойынша сөздер мен сөз тіркестерімен жұмыс. Сұрақтарды мәтін мазмұнына сәйкес орналастыру. Аудио материалмен жұмыс. Сауалнама.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 56-58 беттер.

12

Әр үйге шаттық орнайды

Полилогті рөлдерге бөліп оқу. Диалог бойынша сұрақтарға жауап беру. Микродиалогті сұрақтармен толықтыру. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 59-58 беттер.

13

Үй салу оңай?

Полилог бойынша сұрақтарға жауап беру. Берілген сөздер мен сөз тіркестерімен жұмыс. Сауалнама. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 64-67 беттер.

14

Адам, сен алдымен, өзіңді таны

Диалогті рөлдерге бөліп оқу. Диалог бойынша сұрақтарға жауап беру. Полилогті рөлдерге бөліп оқу. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 68-72 беттер.

15

Компьютерсіз өмірді елестете аласыз ба?

Полилог бойынша сұрақтарға жауап беру. Диалогті рөлдерге бөліп оқу. Микродиалогті сұрақтармен толықтыру. Мақаладан проблеманы анықтау. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 72-74 беттер.


Сөйлесім бойынша тақырыптар мен тапсырмалар -С1
Тақырыптар

Сөйлесім тапсырмалары

Пайдаланылған әдебиеттер

1

Ана, Жер-ана.

Сұхбатты рөлге бөліп оқу. Сұрақтарға жауап беру. Диалогті монологке айналдыру. Диалог бойынша сұрақтарға жауап беру. Диалогтегі тақырыпқа байланысты сөздер мен сөз тіркестерді табу. Шығармашылық тапсырма орындау.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 4-12 б.2

Таулар, таулар.

Сұрақтарға жауап беру. Микродиалогті толықтыру. Сұхбатты рөлге бөліп оқу. Суретке қарап әңгіме құрау. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 13-16 б.3

«Әнші құм» - табиғат ескерткіші.

Сұрақтарға жауап беру. Жоспар құру. Суреттер бойынша әңгіме құру. Кесте ұяшықтарын толтыру. Шығармашылық тапсырма орындау.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 17-21 б.4

Ғылым күмбезі.

Сұхбатты рөлге бөліп оқу. Сұрақтарға жауап беру. Микродиалогті толтыру. Диалог бойынша сұрақтарға жауап беру. Диалогті монологке айналдыру. Аудио материалмен жұмыс. Тест орындау.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 22-32 б.5

Ғарыштан естілген қазақ тілі.

Сұхбатты рөлге бөліп оқу. Сұрақтарға жауап беру. Сөздер мен сөз тіркестерді пайдаланып, микродиалогті толтыру. Тақырыпқа қатысты қосымша ақпарат табу. Сұрақтарды мәтіннің мазмұнына сәйкес орналастыру, жауап беру. Тақырыптық семинарға баяндама дайындау.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 33-40 б.6

«Желкілдеп өскен жас құрақ, біз болмасақ, сіз барсыз....»

Микродиалогті толтыру. Сұхбатты рөлге бөліп оқу. Диалог бойынша сұрақтарға жауап беру. Диалогті монологке айналдыру. Суреттер бойынша диалог құру. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 41-45 б.7

«Болашақ» бағдарламасы.

Мәтінді оқу, жаңа болып табылатын ақпаратты талқылау. Сұрақтарға жауап беру. Сурет бойынша әңгіме құру. Суреттерге қарап, сұрақтарға жауап беру. Шығармашылық тапсырма орындау. Суреттерді бір-бірімен байланыстырып, бір тақырыпқа әңгіме құру.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 46-49 б.


8

Айтыс – қазаққа тән ерекше өнер.

Сұхбатты рөлге бөліп оқу. Сұхбат бойынша сұрақтарға жауап беру. Микродиалогті толтыру. Диалогті монологке айналдыру. Тақырып бойынша жаңа ақпарат табу. Суреттер бойынша әңгіме құру. Тест тапрсырмаларын орындау. Аудио материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 50-57 б.9

Қазақтың күй өнері.

Сұрақтарға жауап беру. Мәтін бойынша жаңа ақпаратты белгілеу. Суреттер бойынша әңгіме құру. Тақырып бойынша жаңа ақпарат табу. Аудио материалмен жұмыс. Бейне материалмен жұмыс. Шығармашылық тапсырма орындау.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 63-97 б.10

Құрманғазының «Сарыарқасын» тартшы...

Сұхбатты рөлге бөліп оқу. Сұрақтарға жауап беру. Сурет бойынша мәтін құру. Аудио материалды тыңдау. Диалогті монологке айналдыру.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 58-62 б.11

Суретші әлемінде.

Сұхбатты рөлге бөлу. Сұрақтарға жауап беру. Микродиалогті толықтыру. Диалогті монологке айналдыру. Диалогті рөлге бөліп оқу. Тақырып бойынша қосымша ақпарат табу. Аудио, видео материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 68-75 б.12

Қазақтың тұңғыш операсы

Мәтінді оқу, жаңа ақпаратты талдау. Сұрақтарға жауап беру. Сурет бойынша әңгіме құру. Сөздерді ұяшықтарға топтастырып жазу. Тест тапсырмаларын орындау. Шығармашылық тапсырма.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 76-80 б.13

Қазақстанда ЕҚЫҰ саммиті өткізілді.

Сұхбатты рөлге бөліп оқу. Сұхбат бойынша сұрақтарға жауап беру. Микродиалогті толықтыру. Диалогті монологке айналдыру. Видео материалмен жұмыс.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 81-85 б.14

Сыртқы саясат.

Тақырып бойынша сөздер мен сөз тіркестерімен жұмыс. Сұрақтарды мәтін мазмұнына сәйкес орналастыру. Аудио материалмен жұмыс. Сурет бойынша әңгіме құру. Ғаламторда тақырып бойынша қосымша ақпарат табу, талдау. Сауалнама.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 85-89 б.15

Астана – елімнің алтын ордасы.

Сұхбатты рөлге бөліп оқу. Сұрақтарға жауап беру. Микродиалогті толықтыру. Диалогті монологке айналдыру. Суреттер бойынша мәтін құру. Тақырып бойынша қосымша ақпарат табу.

Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Курманова, К.Көпеш, Г.Нашанова, А.Ыбраш

Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – Астана, 2010. – 90-98 б.

6 Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет


 1. Б.Қапасова, Б.Әбдіжүсіпова, Ш.Жұмаділова Қазақ тілін жедел оқыту. Сөз мәдениеті. Шешендік сөз өнері. Астана, Арман-ПВ, 2007. -288 бет.

 2. С.Иманқұлова, Н.Егізбаева, Ғ.Иманалиева, Ш.Рамазанова, Б.Омарова, К.Мұқадиева Қазақ тілі. Оқу құралы. Алматы. Қазақ университеті. -192

 3. Қ.А.Жақыбаева., Г.Ш.Акимбекова. «Қазақ тілі» оқу құралы (жоғары деңгей). Жоғары оқу орындарының қауымдастығы Экономика, Алматы 2012

 4. Күзекова. Қазақ тілінің практикалық курсы (гуманит.) Алматы, «Ғылым», 2009ж.

 5. Күзекова, Р. Әбдіқұлова. Қазақ тілі. Жоғары оқу орындарының орыс бөлімдерінде тілді оқытып үйретудің екінші кезеңіне арналған оқулық. Алматы, «Раритет», 2011ж.

 6. www.til.gove.kz (қазақ тілін жеделдетіп оқытуға арналған мультимедиалық кешен). − Астана, 2010.

Қосымша әдебиет

1. Ж.М. Аяпова. М. Арынов. Іскер адамның орысша-қазақша экономикалық сөздігі. Алматы. 2002 ж.

2. Г. Камешова. Қазақ тілі. Іскери қарым-қатынас үшін, Алматы, 2009ж.

3. З.Күзекова. Қазақ тілінің практикалық курсы (гуманит.) Алматы, «Раритет», 2011ж.

4. З.Күзекова. Қазақ тілінің практикалық курсы. Экон. фак .студ. арн. Практикалық курс, Алматы, 2009ж.

5. З.Күзекова., Г.Қарақұсова. Қазақ тілі (эконом). Алматы, «Қаржы–Қаражат», 1997ж.

6. Ғ.Ә.Байтілеуова., Ш.С.Сұлтанова. Іскерлік қазақ тілі. Оқу құралы. Алматы, 2009ж.

7. Қ.А.Жақыбаева, Г.Ш.Акимбекова. Қазақ тілі. Жалғастырушы деңгей. «Ұлытау» мәдени-лингвистикалық жобасының тыңдаушыларына арналған оқу құралы. Алматы, 2011ж.

8. А.Салқынбай, Ж.Иманасова. Қазақ тілі. Алматы, 2007ж.

9. Kazakhstan the international business magazine

10. http://www.nur.kz/11. http://www.google.kz/


1-аралық бақылау жұмысына арналған сұрақтар


 1. Ғылым дегеніміз не?

 2. Ежелгі заманғы ғылым туралы не білесіз?

 3. Ғылым –қуатты күш.

 4. Өнеркәсіп саласындағы ғылымның орны.

 5. Жаңа технологияларды дамытудағы ғылымның маңызы қандай?

 6. Қазақстандықтардың ғылыми жаңалықтары қандай?

 7. Қазақстанда ғылымның қай саласы дамыған?

 8. Қазақстандағы қазіргі ғылымның даму деңгейі қандай?

 9. Қазақ жастары көбінесе ғылымның қай саласымен айналысады?

 10. Инновациялық экономика дегеніміз не?

 11. Экономиканың дамуына мемлекет тарапынан қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр?

 12. Жеке кәсіпкерлер экономиканың дамуына өз үлестерін қосып жатыр ма?

 13. Мемлекетіміздегі инновациялық экономиканың дамуы туралы айтыңыздар.

 14. Қазақстандық ғылыми жаңалығымен аты шыққан кімдерді білесіз?

 15. Қазақстанда ғылымның қай саласы дамыған?

 16. Қазақ жастары көбінесе ғылымның қай саласымен айналысады?

 17. Экономика дегеніміз не?

 18. Ол қандай мағынаны білдіреді?

 19. Экономика қалай пайда болады?

 20. Экономика нені қамтамасыз етеді?

 21. Экономиканың қандай түрлерін білесің?

 22. Экономиканың басты тәсілдері және олардың айырмашылықтары қандай?

 23. Экономикалық жүйенің басты мақсаттары қандай?

 24. Кәсіби лексика

 25. Арнаулы кәсіби тілге қандай сөздер жатады?

 26. Есепші маман дегеніміз кім?

 27. Есепші мамандығы соншалықты маңызды ма?

 28. Бухгалтерлік есеп дегеніміз не?

 29. Бухгалтерлік есепті жургізуде субьект нені қамтамасыз ету керек?

 30. Ұйымға қызмет көрсету бойынша қызмет кешеніне қызметтің қай түрлері кіреді?

 31. Бухгалтерлік есеп принциптерінің қандай түрлері бар?

 32. Бухгалтерлік есептің қандай әдістері бар?

 33. БЕ-тің негізгі элементтері қандай?

 34. Құжаттау деген не?

 35. Түгелдеу деген не?

 36. Бағалау деген не?

 37. Калькуляциялау деген не?

 38. Шоттар жүйесі деген не?

 39. Екі жақты жазу қандай тәсіл?

 40. Аудит термині нені білдіреді?

 41. Аудиттің бағыты қандай?

 42. Аудиттің негізгі мақсаты қандай?

 43. Аудиттің қызмет түрлері қандай?

 44. Шетел мамандарының аудит мазмұнына қандай анықтама береді?

 45. Кәсіби аудиттің міндеті неде?

 46. Кәсіби аудиттің мәні, қажеттілігі қандай?

 47. Кәсіпорынның бас есепшісі кім бола алады?

 48. Бухгалтерияның негізгі міндеті не?

2-аралық бақылауға арналған сұрақтар


 1. Қазақстандағы аудит компаниялар қандай?

 2. К.Ш. Дюсембаев аудитке қандай анықтама береді?

 3. Еңбекақының қандай түрлері бар?

 4. Еңбекақының нысандары қандай?

 5. Кесімді еңбекақының мақсаты қандай?

 6. Әлемдік деңгейде қандай аудиторлық компаниялар бар?

 7. Қазақстандағы шетелдік аудиторлық компаниялардың орны қандай?

 8. Аудит және аудитор сөздерінің анықтамасы қандай?

 9. Аудиторларға қандай жауапкершілік жүктеледі?

 10. Бухгалтерлік құжат қандай құжат?

 11. Құжатардың формалары қалай топтасады?

 12. Бухгалтерлік құжаттардың қандай түрлері бар?

 13. Ішкі және сыртқы құжаттарға не жатады?

 14. Үкім құжаттарына не жатады?

 15. Сыртқы құжаттарға не жатады?

 16. Құжат айналымы дегеніміз не?

 17. Кәсіпорында түгендеу жүргізу үшін не құралады?

 18. Құжаттарды есептік өңдеу элементтеріне не жатады?

 19. Ақша құжаттарында қателерді жөндеу қалай жүргізіледі

 20. Аудиторлық қызмет мақсаты қандай құжатта анықталған?

 21. Аудиттің қандай типтері болады?

 22. Аудиторлық тексеруде қандай құжат алға шығады?

 23. Аудиторлық істі қалай ұйымдастыруға болады?

 24. Сөз әдебі дегеніміз не?

 25. Аудитордың кәсіби этикасы қандай болу керек?

 26. Аудиторлардың өзін-өзі ұстаудың кәсіби Кодексінде қандай ережелер қамтылған?

 27. Көшбасшының сөйлеу әдебіне қойылатын талап қандай?

 28. Бәсекеге қабілетті маман қандай болу керек?

 29. Ел болашағы – білікті маман қолында дегенді қалай түсінесің?


Емтихан сұрақтары


 1. Ғылым дегеніміз не?

 2. Ежелгі заманғы ғылым туралы не білесіз?

 3. Ғылым –қуатты күш.

 4. Өнеркәсіп саласындағы ғылымның орны.

 5. Жаңа технологияларды дамытудағы ғылымның маңызы қандай?

 6. Қазақстандықтардың ғылыми жаңалықтары қандай?

 7. Қазақстанда ғылымның қай саласы дамыған?

 8. Қазақстандағы қазіргі ғылымның даму деңгейі қандай?

 9. Қазақ жастары көбінесе ғылымның қай саласымен айналысады?

 10. Инновациялық экономика дегеніміз не?

 11. Экономиканың дамуына мемлекет тарапынан қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр?

 12. Жеке кәсіпкерлер экономиканың дамуына өз үлестерін қосып жатыр ма?

 13. Мемлекетіміздегі инновациялық экономиканың дамуы туралы айтыңыздар.

 14. Қазақстандық ғылыми жаңалығымен аты шыққан кімдерді білесіз?

 15. Қазақстанда ғылымның қай саласы дамыған?

 16. Қазақ жастары көбінесе ғылымның қай саласымен айналысады?

 17. Экономика дегеніміз не?

 18. Ол қандай мағынаны білдіреді?

 19. Экономика қалай пайда болады?

 20. Экономика нені қамтамасыз етеді?

 21. Экономиканың қандай түрлерін білесің?

 22. Экономиканың басты тәсілдері және олардың айырмашылықтары қандай?

 23. Экономикалық жүйенің басты мақсаттары қандай?

 24. Кәсіби лексика

 25. Арнаулы кәсіби тілге қандай сөздер жатады?

 26. Есепші маман дегеніміз кім?

 27. Есепші мамандығы соншалықты маңызды ма?

 28. Бухгалтерлік есеп дегеніміз не?

 29. Бухгалтерлік есепті жургізуде субьект нені қамтамасыз ету керек?

 30. Ұйымға қызмет көрсету бойынша қызмет кешеніне қызметтің қай түрлері кіреді?

 31. Бухгалтерлік есеп принциптерінің қандай түрлері бар?

 32. Бухгалтерлік есептің қандай әдістері бар?

 33. БЕ-тің негізгі элементтері қандай?

 34. Құжаттау деген не?

 35. Түгелдеу деген не?

 36. Бағалау деген не?

 37. Калькуляциялау деген не?

 38. Шоттар жүйесі деген не?

 39. Екі жақты жазу қандай тәсіл?

 40. Аудит термині нені білдіреді?

 41. Аудиттің бағыты қандай?

 42. Аудиттің негізгі мақсаты қандай?

 43. Аудиттің қызмет түрлері қандай?

 44. Шетел мамандарының аудит мазмұнына қандай анықтама береді?

 45. Кәсіби аудиттің міндеті неде?

 46. Кәсіби аудиттің мәні, қажеттілігі қандай?

 47. Кәсіпорынның бас есепшісі кім бола алады?

 48. Бухгалтерияның негізгі міндеті не?

 49. Қазақстандағы аудит компаниялар қандай?

 50. К.Ш. Дюсембаев аудитке қандай анықтама береді?

 51. Еңбекақының қандай түрлері бар?

 52. Еңбекақының нысандары қандай?

 53. Кесімді еңбекақының мақсаты қандай?

 54. Әлемдік деңгейде қандай аудиторлық компаниялар бар?

 55. Қазақстандағы шетелдік аудиторлық компаниялардың орны қандай?

 56. Аудит және аудитор сөздерінің анықтамасы қандай?

 57. Аудиторларға қандай жауапкершілік жүктеледі?

 58. Бухгалтерлік құжат қандай құжат?

 59. Құжатардың формалары қалай топтасады?

 60. Бухгалтерлік құжаттардың қандай түрлері бар?

 61. Ішкі және сыртқы құжаттарға не жатады?

 62. Үкім құжаттарына не жатады?

 63. Сыртқы құжаттарға не жатады?

 64. Құжат айналымы дегеніміз не?

 65. Кәсіпорында түгендеу жүргізу үшін не құралады?

 66. Құжаттарды есептік өңдеу элементтеріне не жатады?

 67. Ақша құжаттарында қателерді жөндеу қалай жүргізіледі

 68. Аудиторлық қызмет мақсаты қандай құжатта анықталған?

 69. Аудиттің қандай типтері болады?

 70. Аудиторлық тексеруде қандай құжат алға шығады?

 71. Аудиторлық істі қалай ұйымдастыруға болады?

 72. Сөз әдебі дегеніміз не?

 73. Аудитордың кәсіби этикасы қандай болу керек?

 74. Аудиторлардың өзін-өзі ұстаудың кәсіби Кодексінде қандай ережелер қамтылған?

 75. Көшбасшының сөйлеу әдебіне қойылатын талап қандай?

 76. Бәсекеге қабілетті маман қандай болу керек?

 77. Ел болашағы – білікті маман қолында дегенді қалай түсінесің?


1-аралық бақылауға арналған сөйлесім сұрақтары В1-В2

 1. Алма апортының бағасы қанша тұрады?

 2. Сатып алушыға жылқының жаясы ұнады ма?

 3. Кілем саудасы қалай өтті?

 4. Алматыдағы орталық базар не деп аталады?

 5. «Көк базарда» не сатылады?

 6. «Көк базарды» бұрын қалай атаған?

 7. Журналист пен тұтынушының әңгімесі не туралы?

 8. Қуат көзін қалай үнемдеуге болады?

 9. Сіздің жалпы төлейтін сомаңыз қанша?

 10. Сәлеметсіз бе, Не үшін келдіңіз?

 11. Түбіртекті кім толтырады?

 12. Қандай мереке туралы ақпарат бар?

 13. Өзбек халқы наурызда не дайындадыңдар?

 14. Біздің елде наурыз мерекесінде не пісіріледі?

 15. Тұтынушының берген кеңестерін қолдануға болады ма?

 16. Неліктен жаяу жүргіншілер жол жүру ережесін бұзады?

 17. Жүргізуші міндетіне не кіреді?

 18. Қандай жағдайда жүргізуші өз кінәсін мойындауы керек?

 19. Алғашқы бағдаршам қай жылы, қай жерде орнатылды?

 20. Қай жылдан бастап бағдаршамның 3 түрлі түсі қолданыла бастады?

 21. Кеңес Одағы бойынша қай қала көшелерінің қиылысында бағдаршам орнатылды?

 22. «Discovery» каналынан қандай ақпараттық бағдарламалар көресіз?

 23. Қазақстандық қай газетте саяси жаңалықтар көптеп беріледі?

 24. Медиапорталда қандай жаңалықтар берілген?


2-аралық бақылауға арналған сөйлесім сұрақтары В1-В2

 1. Бильярд ойыны адам бойынан нені талап етеді?

 2. Бильярд ойыны ең алғаш қайда пайда болған?

 3. Бильярд ойнаудың қандай ережелері бар?

 4. ’Каравай” әні қай кезде айтылатын болған?

 5. Мәтінде қандай қызық дәстүрлер туралы айтылады?

 6. Жапон халқы туған күнін қалай тойлайды?

 7. Наурыз тойы қай кезде өтеді?

 8. Қазақ халқы наурыз мейрамын қалай тойлайды?

 9. Наурыз көже қалай жасалады?

 10. Үйді сатып алу тиімді ме, әлде өзің салғаның тиімді ме? Себебі неде?

 11. Үй салу қадамын неден бастау керек?

 12. Үй салуда мамандар қандай кеңестер береді?

 13. Үйдің тұғыры деп оның қай бөлігін айтамыз?

 14. Үйдің ішкі құрылысына қандай жұмыстар жатады?

 15. Сіз болашақ үйіңіздің қайда орналасқанын, қандай болғанын қалайсыз?

 16. Адамның «нағыз адам болып қалыптасуына» үйдегі тәрбие, әлде орта көбірек әсер ете ме?

 17. Адам өмірін тек оқуға арнағаны дұрыс па, сіз қалай ойлайсыз?

 18. «Жас балаға тәрбиені бесікте жатқанда-ақ бере беру керек» дегенге пікіріңіз қандай?

 19. Кибернетика ғылымның маңыздылығы неде? Ол арқылы не іске асырылады?

 20. Жасанды интеллектінің негізінде пайда болған нәтижелерді атаңыз.

 21. Адам өмірі неге компьютермен тығыз байланысты?


Емтиханға арналған сөйлесім сұрақтары В1-В2

 1. Алма апортының бағасы қанша тұрады?

 2. Сатып алушыға жылқының жаясы ұнады ма?

 3. Кілем саудасы қалай өтті?

 4. Алматыдағы орталық базар не деп аталады?

 5. «Көк базарда» не сатылады?

 6. «Көк базарды» бұрын қалай атаған?

 7. Журналист пен тұтынушының әңгімесі не туралы?

 8. Қуат көзін қалай үнемдеуге болады?

 9. Сіздің жалпы төлейтін сомаңыз қанша?

 10. Сәлеметсіз бе, Не үшін келдіңіз?

 11. Түбіртекті кім толтырады?

 12. Қандай мереке туралы ақпарат бар?

 13. Өзбек халқы наурызда не дайындадыңдар?

 14. Біздің елде наурыз мерекесінде не пісіріледі?

 15. Тұтынушының берген кеңестерін қолдануға болады ма?

 16. Неліктен жаяу жүргіншілер жол жүру ережесін бұзады?

 17. Жүргізуші міндетіне не кіреді?

 18. Қандай жағдайда жүргізуші өз кінәсін мойындауы керек?

 19. Алғашқы бағдаршам қай жылы, қай жерде орнатылды?

 20. Қай жылдан бастап бағдаршамның 3 түрлі түсі қолданыла бастады?

 21. Кеңес Одағы бойынша қай қала көшелерінің қиылысында бағдаршам орнатылды?

 22. «Discovery» каналынан қандай ақпараттық бағдарламалар көресіз?

 23. Қазақстандық қай газетте саяси жаңалықтар көптеп беріледі?

 24. Медиапорталда қандай жаңалықтар берілген?

 25. Бильярд ойыны адам бойынан нені талап етеді?

 26. Бильярд ойыны ең алғаш қайда пайда болған?

 27. Бильярд ойнаудың қандай ережелері бар?

 28. ’Каравай” әні қай кезде айтылатын болған?

 29. Мәтінде қандай қызық дәстүрлер туралы айтылады?

 30. Жапон халқы туған күнін қалай тойлайды?

 31. Наурыз тойы қай кезде өтеді?

 32. Қазақ халқы наурыз мейрамын қалай тойлайды?

 33. Наурыз көже қалай жасалады?

 34. Үйді сатып алу тиімді ме, әлде өзің салғаның тиімді ме? Себебі неде?

 35. Үй салу қадамын неден бастау керек?

 36. Үй салуда мамандар қандай кеңестер береді?

 37. Үйдің тұғыры деп оның қай бөлігін айтамыз?

 38. Үйдің ішкі құрылысына қандай жұмыстар жатады?

 39. Сіз болашақ үйіңіздің қайда орналасқанын, қандай болғанын қалайсыз?

 40. Адамның «нағыз адам болып қалыптасуына» үйдегі тәрбие, әлде орта көбірек әсер ете ме?

 41. Адам өмірін тек оқуға арнағаны дұрыс па, сіз қалай ойлайсыз?

 42. «Жас балаға тәрбиені бесікте жатқанда-ақ бере беру керек» дегенге пікіріңіз қандай?

 43. Кибернетика ғылымның маңыздылығы неде? Ол арқылы не іске асырылады?

 44. Жасанды интеллектінің негізінде пайда болған нәтижелерді атаңыз.

 45. Адам өмірі неге компьютермен тығыз байланысты?


1-аралық бақылауға арналған сөйлесім сұрақтары С1

 1. «Әнші құм» қай жерде орналасқан?

 2. «Әнші құмның» әуенін естуге болады ма?

 3. «Әнші құмның» әуені қайдан естіледі?

 4. Қазақ халқының тұңғыш ғалымы кім екенін білесіз бе?

 5. Қандай ғылым салаларын зерттеген?

 6. «Нанотехнология» деген терминнің мағынасы қандай?

 7. Ауылдың рөлі қандай?

 8. «Жер Ана» дегенді қалай түсінесіз?

 9. Шағын үйдің қандай ерекшелігі бар?

 10. Қазақстанда қандай таулар бар?

 11. Қазақстандағы ең биік шың қалай аталады?

 12. Таудан бастау алатын қандай өзендерді білесіз?

 13. Ғарышта алғаш рет қазақша сөйлеген кім?

 14. Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшарда Елбасына қай тілде рапорт берді?

 15. Қазақ тілі өмірдің қанша саласында қолданылады?

 16. Назарбаев университетінің басты мақсаты қандай?

 17. Елбасы жастарға қандай сенім артып отыр?

 18. Жастар шетелде білім алуға міндетті ме?

 19. «Болашақ» бағдарламасы не үшін жасалған бағдарлама?

 20. «Болашақ» бағдарламасынының басты мақсаты қандай?

 21. «Болашақ» бағдарламасы бойынша үміткерлерді іріктеудің басты талабы қандай?2-аралық бақылауға арналған сөйлесім сұрақтары С1

 1. Айтыскер бойында қандай қасиеттер болуы керек?

 2. Бұрынғы заманда айтыскер болу үшін не істеген?

 3. Айтыскер суырыпсалушы деңгейіне жету үшін не істеуі керек?

 4. Күй неден пайда болады?

 5. Күйдің қандай түрлері бар?

 6. Олардың ерекшеліктері қандай?

 7. Ахмет Жұбанов музыкалық аспаптардың ішінде домбыраға қандай сипаттама берді?ХІХ ғасырдағы қазақтың күйшілік мектеп өкілдері кімдер?

 8. Күй аспабы дегеніміз не?

 9. Ә. Қастеев кім?

 10. Ә. Қастеевтің көпке танымал қандай туындылары бар?

 11. Ә. Қастеев қай жерді туып-өскен?

 12. «Қыз Жібек» операсы қай жылы сахнаға қойылды?

 13. Ұлттық нақыштағы әйгілі классикалық туындыда қазақ халқының қай қыры көрініс тапты?

 14. Операда Жібек алтындатқан күймеде отырып не туралы айтады?

 15. Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының (ЕҚЫҰ) басты мақсаты қандай?

 16. ЕҚЫҰ мүшелері кімдер?

 17. Қазақстан бұл халықаралық ұйымға қашан төрағалық етті?

 18. Сыртқы саяси мақсаттар қандай мүддеге негізделеді?

 19. Мемлекеттің сыртқы саясаты қандай факторлар ықпалымен қалыптасады?

 20. Сыртқы саясатты жүзеге асырудағы ең басты құрал не?

 21. Қай жылы Ақмола қаласының атауы Астана қаласына өзгертілді?

 22. «Бәйтеректі» салу идеясын кім ұсынды?

 23. «Бата» композициясы нені білдіреді?


Емтиханға арналған сөйлесім сұрақтары С1

 1. «Әнші құм» қай жерде орналасқан?

 2. «Әнші құмның» әуенін естуге болады ма?

 3. «Әнші құмның» әуені қайдан естіледі?

 4. Қазақ халқының тұңғыш ғалымы кім екенін білесіз бе?

 5. Қандай ғылым салаларын зерттеген?

 6. «Нанотехнология» деген терминнің мағынасы қандай?

 7. Ауылдың рөлі қандай?

 8. «Жер Ана» дегенді қалай түсінесіз?

 9. Шағын үйдің қандай ерекшелігі бар?

 10. Қазақстанда қандай таулар бар?

 11. Қазақстандағы ең биік шың қалай аталады?

 12. Таудан бастау алатын қандай өзендерді білесіз?

 13. Ғарышта алғаш рет қазақша сөйлеген кім?

 14. Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшарда Елбасына қай тілде рапорт берді?

 15. Қазақ тілі өмірдің қанша саласында қолданылады?

 16. Назарбаев университетінің басты мақсаты қандай?

 17. Елбасы жастарға қандай сенім артып отыр?

 18. Жастар шетелде білім алуға міндетті ме?

 19. «Болашақ» бағдарламасы не үшін жасалған бағдарлама?

 20. «Болашақ» бағдарламасынының басты мақсаты қандай?

 21. «Болашақ» бағдарламасы бойынша үміткерлерді іріктеудің басты талабы қандай?

 22. Айтыскер бойында қандай қасиеттер болуы керек?

 23. Бұрынғы заманда айтыскер болу үшін не істеген?

 24. Айтыскер суырыпсалушы деңгейіне жету үшін не істеуі керек?

 25. Күй неден пайда болады?

 26. Күйдің қандай түрлері бар?

 27. Олардың ерекшеліктері қандай?

 28. Ахмет Жұбанов музыкалық аспаптардың ішінде домбыраға қандай сипаттама берді?ХІХ ғасырдағы қазақтың күйшілік мектеп өкілдері кімдер?

 29. Күй аспабы дегеніміз не?

 30. Ә. Қастеев кім?

 31. Ә. Қастеевтің көпке танымал қандай туындылары бар?

 32. Ә. Қастеев қай жерді туып-өскен?

 33. «Қыз Жібек» операсы қай жылы сахнаға қойылды?

 34. Ұлттық нақыштағы әйгілі классикалық туындыда қазақ халқының қай қыры көрініс тапты?

 35. Операда Жібек алтындатқан күймеде отырып не туралы айтады?

 36. Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының (ЕҚЫҰ) басты мақсаты қандай?

 37. ЕҚЫҰ мүшелері кімдер?

 38. Қазақстан бұл халықаралық ұйымға қашан төрағалық етті?

 39. Сыртқы саяси мақсаттар қандай мүддеге негізделеді?

 40. Мемлекеттің сыртқы саясаты қандай факторлар ықпалымен қалыптасады?

 41. Сыртқы саясатты жүзеге асырудағы ең басты құрал не?

 42. Қай жылы Ақмола қаласының атауы Астана қаласына өзгертілді?

 43. «Бәйтеректі» салу идеясын кім ұсынды?

 44. «Бата» композициясы нені білдіреді?Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасыКаталог: download
download -> БАҒдарламасы 5-9 сыныптар Астана 2010 Қазақстан республикасы білім және ғылым инистрлігі
download -> БАҒдарламасы қазақ әдебиеті кафедрасы Астана-2013
download -> Зияткерлік мектеп оқушылары оқуы тиіс 100 кітап аясында қазақ әдебиетінен ұсынылатын шығармалар тізімі Негізгі мектеп
download -> АҚПараттық хат қҰрметті әріптестер!
download -> Өмірбаяны Ақан сері, Ақжігіт Қорамсаұлы (1843 жылы бұрынғы Көкшетау облысы Үлкен Қоскөлдің маңы 1913 жылы, сонда) ақын, әнші, композитор. Әкесінің есімі Қорамса, шешесі Жаңыл
download -> «Бекітемін» Әлеуметтік ғылымдар факультетінің деканы
download -> Абылай хан
download -> Ғалымдардың ең ежелгі адамды атауы
download -> П. М. Кольцов т.ғ. д., профессор, Қалмақ мемлекеттік д и. н., профессор, Калмыцкий


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет