«Қаржы және есеп» кафедрасы «Қаржы теориясы»бет1/12
Дата16.02.2020
өлшемі235,02 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Тараз инновациялық гуманитарлық университет
«Қаржы және есеп» кафедрасы

«ҚАРЖЫ ТЕОРИЯСЫ»

ПӘННІҢ МАГИСТРАНТТАРҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Мамандық аты, шифры 6М050900 «Қаржы»

Курс 1

Кредит саны: 2Пән форматы

Оқытушы : Жакшев Б.Р..

Кафедра: «Қаржы және есеп»

Мекен-жайы: Тараз қаласы, Желтоқсан көшесі 88

Телефоны, электронды почтасы bzhakash@mail.ru

Қызметтік 87027507430

Үй 434760Тараз 2019

Пәннің оқу-әдістемелік кешені ҚР БжҒМ 2016 жылдың 05 шілдесінің №425 бұйрығымен бекітілген 6М050900 «Қаржы» мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген.

Оқу-әдістемелік кешенді “«Қаржы және есеп» ” кафедрасының доценті

Жақашев Б.Р. дайындаған__________________


Оқу әдістемелік кешен кафедраның № 1 хаттама « 02» 09 2019 ж. мәжілісінде қаралды.
Кафедра меңгерушісі ______________ э.ғ.к., доцент Сарсенрва А.Е. .


Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының № 1 «09 » 09 2019 ж. мәжілісінде бекітілді.


Бюро төрағасы ______________ Жусипова Б

Магистранттарға кеңес беру және МӨЖ қабылдау уақыты: Дүйсенбі 1125-12 20

Жұмыста болу графигі Дүйсенбі-Жұма: сағат 9.00-17.00

МАЗМҰНЫ
1. Пәннің типтік оқу бағдарламасы

2. Оқытушыларға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

3. Білімгерлерге арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы (Syllabus)

4. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз ету картасы;

5. Лекциялық кешен (лекция тезистері, иллюстративтік және

таратылым материалдары)

6. Пәннің оқытылуы бойынша әдістемелік ұсынысы

7. Семинарлық (практикалық) сабақтары бойынша әдістемелік нұсқаулар

8. Білім алушының өзіндік жұмыстары бойынша әдістемелік нұсқаулар

9. Білім алушылардың оқу бағасының жетістіктері және

бақылау бойынша материалдары

10. Арнайы аудиториялар, кабинеттер және зертханалар тізімі

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Тараз инновациялық гуманитарлық университет

«ҚАРЖЫ ТЕОРИЯСЫ»

ПӘННІҢ МАГИСТРАНТТАРҒА АРНАЛҒАН ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Тараз 2019


ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
«Қаржы теориясы» экономикалық ғылымның аса маңызды құрамдастарының бірі-қаржы туралы ғылымды терең зерделеуге арналған, ол бәсеке қабілетті мамандар ретіндегі, елдің әлеметтік-экономикалық дамуының күрделі проблемаларын қоюға және шешуге қабілетті магистранттарды теориялық және практикалық даярлауды қамтамассыз етеді. Оның табиғатын білдіретін қаржы туралы, жұмыс істеу ерекшеліктерін, қоғамдық өндірістің тиімді дамуындағы категория механизмінің мүмкіндіктерін білу қаржы ғылымы үшін білікті мамандарды даярлау кезендегі қажеттілік болып табылады.

Пән ЖОО-дан кейінгі білім берудің мемлекеттік стандартына сәйкес әзірлеген және сондықтан «Қаржы» бағдарламасының басқа пәндердің оқу жоспарына қаралған зерделеу кезіндегі дәйекті ара қатынасын белгілейді. Бұл пәнді зерделеудің алдында концептуалдық тұрғыда қаржының, оның крителийлері мен қағидаттарын негізі болып табылатын «Экономикалық теория» жалпы теориялық пәндер болады.

Пәннің мақсаты және міндеттері. «Қаржы теориясы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені 6М050900 «Қаржы» мамандықтарының магистранттарына арналған. Ол магистранттарды курс мазмұнымен, оның көкейкестілігі және қажеттілігімен, курс саясатымен таныстырып, магистранттардын оқу процесінде меңгеретін талаптары мен дағдыларын арттыруға мүмкіндік береді. Оқу-әдістемелік кешен пәнді оқып үйренуде негізгі құрал болып табылады.

«Қаржы теориясы» курсы экономикалық ғылымының маңызды бөліктерінің бірі ретінде базалық оқу-пәні болып табылад. Қаржы туралы ғылым-ның ерекшеліктері зерттейтін «Қаржы-теориясы» арнаулы пән.

Пәннің мақсаты: қаржының мазмұнын, ролін және экономикалық ғылымдар жүйесіндегі оның орның сондай-ақ қаржылық қатынастарды ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесін терең теориялық аспектілерін зерттеу болып табылады.

Пәннің міндеттері:

1)магистратура тыңдаушыларының қаржыны кейін практикалық қолданудың негіздері ретінде оның табиғаты мен өзіндік ерекшелігін терең теориялық біліп алуы;

2)қаржының классикалық және қазіргі тұжырымдамаларын зерттеу және экономика мен проблемаларды негіздеу үшін оларды бейімдей білу;

3)экономикалық және әлеуметтік механизмдер жүйесіндегі категорияның іс-әрекет механизмдерін пайдалану мүмкіндіктері туралы түсініктерді кеңейту;

4)диалектикалық өзара байланыс пен шектес категориялар механизмдерінің кешенді іс-әрекетін түсінуге жету;

5)аса маңызды экономикалық категорияның жұмыс істеунің күрделі проблемаларына сәйкес ғылыми ойлауды дамыту және ретке келтіру.

Бұл пәнді зерттеудің алдын «Экономикалық теория» алады, ол тұжырымдылық тұрғыда қаржының, оның критерийлері мен қағидаттарының негізгі, ал қаржы оның жалғасы, қаржы ғылымының предметі болып табылады. «Қаржы теориясы» курсы бейін пәндердің зерттеудің таныстырма, алдын ораушы пән болып табылады, оларға «Мемлекеттік бюджет», «Салықтар және салық салу», «Корпоративтік қаржы», «Қаржы менеджменті», «Қаржылық бақылау және аудит» жатады.

«Қаржы теориясы» курсына негізгі аспектілер берілген: теориялық негіздерді, ұйымдастыру нысандары, практикалық қолданымы. Қаржыны әр түрлі тұрғылардан қарастыру магистранттарға экономикалық категорияның мәнін, ұдайы өндірістік үдестер мен қоғамның әлеуметтік-экономиқалық дамуының рөлі мен маңызын игеруге мүмкіндік береді.

Курста логикалық дәйектілік түрде қаржының табиғаты, функцияларды, оның басқа экономикалық категорияларымен өзара іс-әрекеті мен шаруашылық өмірде көріну ерекшеліктері қаралды, қаржылық қатынастарды ұйымдастырудың нысандары мен әдістері арқылы іс-әрекет механизмі, қалыптасып отырған нарықтық экономиканы реттеуде қаржыны пайдалану мүмкіндіктері көрсетілген.

«Қаржы теориясы» курсын зерттеу экономика мен қаржыларда нарықтық негіздері қолдану жөнінде қолданымстағы шаруашылық практиканы белсенді қолдануы қажет етеді. Сондықтан нарықтық қатынастардың дамуының жинақталған тәжірибесін және олардың қаржыға әсерін талдай және қорытындылай отырып, нарықтық экономиканың дамуының болып жатқан үдістерлеріне үнемі көңіл бөліп отыру қажет. Бұл үшін курсты игеру кезіңде магистранттардын жеке дара жұмысы, олардың курстық жұмыстар дайындау, магистранттық конференциялар мен басқа ғылыми–практикалық іс-шараларға баяндамалар даярлап, қатысуы қарастырылады.

Білім беру бағдарламасының міндеттері:

- Ең жоғары халықаралық стандарттарға сай, ғылымның жаңа жетістіктеріне, берік тәжірибелік және теориялық негізге негізделген, «Қаржы» мамандығы бойынша жүйелі біліммен қамтамасыз ету;

- Қаржының қазіргі заманғы бағыттары бойынша білім берудің жеке траекториясына сай магистранттарға таңдауды қамтамасыз ету, мәселелерді шешумен, бастапқы мәліметтер мен коммуникацияны бағалаумен байланысты жүйелі қабілеттерді қалыптастыру;

- Магистрлерде болашақ кәсіби қызметтерінде бағытты нақты таңдауды жүзеге асыра алатындай және таңдалған сфера бойынша сәтті жұмысқа орналасуды қабілетті қалыптастыру.

Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптарМагистр міндетті:

 • қаржы және оның экономикалық ғылымдар жұйесіндегі рөлін білу;

 • қоғамдық ұдайы өңдірістегі қаржының мәні, функциялары және рөлін білу;

 • қаржының қазіргі тұжырымдамалық теориясын түсіну;

 • қаржы жүйесін білу;

 • қаржылық қатынастардың ұйымдық-құқықгық негіздерін білу;

 • шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының теориялық аспектілерін білу;

 • нарықтық экономикадағы мемлекеттің қаржысы;

 • үй шаруашылықтарының қаржысы.

- Магистрлер өздерін жетілдіруге, өз беттерімен барлық белсенді өмірлік тәжірибесінде жаңа білім алулары керек;

- Магистрлер ұйымдастырушылық қабілеттері болуы керек және ғылыми жұмыстар жүргізу қабілеттері, докторантурада ғылыми жұмысты жалғастыруға кәсіби база қажет.

Магистр білуі тиіс:

- экономиканың жаһандану жағдайында корпорацияның қаржылық қатынастарының, меншіктің түрлі формаларындағы кәсіпорындардың қаржысын ұйымдастыру ерекшеліктерінің негізгі теорияларын біліп, оны тәжірибеде тиімді қолдануы керек.

- халықаралық қаржының негізгі теорияларын білуі керек; халықаралық қаржылардың даму тенденциялары мен жағдайын талдау білуі қажет.

Магистр істей алуы керек:

- магистр кәсіпорын мен ұйымдардың есебін талдап, олардың қаржылық жағдайларына диагностика жүргізе алуы керек;

- банктегі бизнес-үдерістерді білуі;- бағалы қағаздар портфелін басқару;- бөлшектік банктік өнімдердің қалыптастыру;

- кепілзаттың және қаржылық активтердің құнын бағалау, талдамалық шолулар дайындау;

- қарыз алушаның қаржылық қызметінің қиын жағдайларын анықтау;- туынды қаржылық құралдармен жұмыс істеу;

- тәуекелдерді басқару бойынша шараларды құрастырып, бағалау;- экономиканың жаһандану жағдайында қаржылық механизм құралдарын қолдана білу.

Меңгере білу керек:

- қаржылық нарықтарды модельдеу мен экономикалық талдау тәсілдерін;

- банк пен компаниялардың қызметтерін талдау тәсілдері, фундаменталды және техникалық талдау тәсілдерін;

- қаржылық тәуекелдерді бағалау тәсілдері мен бағалы қағаздар мен компания құнын бағалау тәсілдерін.

Пәннің құзіреттілігі:

 • диалектикалық арақатынасты түсіну және экономикалық санаттың кешенді әрекеті;

 • экономикалық және әлеуметтік жүйедегі тетіктердің қолдануылына деген көзқарасты кеңейту;

 • күрделі мәселелерге, экономикалық санаттың және оның жүйелі іске асырылуына ғылыми оймен қарау ;

 • қаржы аспектілірімен байланысты, аналитикалық жұмыс әдістерін білу;

 • қаржы экономикалық есепті жүргізу үшін әр түрлі сараптамалардың ақпарат көздерін қолдану;

 • сараптама жүргізе білу және қаржы экономикалық көрсеткіштерге болжам жасау;

 • ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізе білу.

Оқуды бітіргеннен кейін магистранттар мыналарға дағыланады:

 • осы салада қолданылатын зерттеу әдістерін жүйелі түрде түсіне білу;

 • ғылыми зерттеулерді жоспарлау, әзірлеу, жүзеге асыру және дәлелдеу сияқты кешенді жұмыстарды жасау;

 • зерттеу жұмыстарына үлес қосу арқылы өз білімін кеңейту, олардың кейбірейлі ұлттық және халықаралық деңгейді басылымға шығуы мүмкін;

 • жаңа және күрделі идеяларды сараптау, баға беру және синтездеу;

 • өзінің жеткен жетістіктерімен жұмыстарын, зерттеу одағын және қоғамды хабардар ету ;

 • қоғамның техникалық, әлеуметтік және мәдени дамуына өз үлесін қосу.

Пәннңің пререквизиттері:бұл пәнді игеру үшін «Экономикалық теория» «Макроэкономика» «Ақша, кредит, банктер» «Қаржы» «Статистика» «Салық және салық салу» пәндерін білу қажет

Пәннің постреквизиттері:мемлекеттің фискалдық саясаты «Қаржы менеджменті» «Салық менеджменті» «ҚР салық жүйесі»

Пәннің тақырыптық жоспары

1-тақырып. Кіріспе: Қаржы және оның экономикалық ғылымдар жүйесіндегі рөлі

2- тақырып. Қоғамдық ұдайы өндірістегі қаржының рөлі

3- тақырып. Қоғамдық ұдайы өндірістегі экономикалық категориялардың өзара байланысы және өзара әрекеті

4- тақырып. Қаржының қазіргі концептуалдық теориялары

5- тақырып Қаржы жүйесі

6- тақырып Қаржылық қатынастардың ұйымдық-құқықтық аспектілері

7- тақырып Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының теориялық аспектілері

8- тақырып Рыноктық экономикадағы мемлекет қаржысы

9- тақырып Үй шаруашылықтарының қаржысы

10- тақырып Нарықтық экономикадағы қаржының өзекті проблемалары

Пәннің мазмұны
1-тақырып. Кіріспе: Қаржы және оның экономикалық ғылымдар жүйесіндегі рөлі
«Қаржы теориясы» пәнін зертеудің мақсаты. Пәннің міндеттері. Қаржы туралы ғылымның предметі, объектісі. Қаржының субъектілері. Қаржылық ғылымның теориялық негіздері-ұдайы өндіріс және мемлекет туралы ілім.

Қаржылық ғылымның әдіснамасы. Танымның диалектикалық –тарихы әдісі. Теория мен практиканың, тарихи-қисынды тәсілдерінің бірлігін сақтау. Эмпирикалық, соңдай-ақ теориялық тәсілдемелер кезінде пайдаланатын ғылыми танымның ортақ әдістері:теориялық зертелімнің, эмпирикалық әдістері. Қаржылық операцияларымен үдірістер ауқымдарының өлшеуштері ретіндегі статисткалық және бақа цифрлік мәлеметтер.Экономикалық ғылымдар жүйесіндегі пәннің орны.

Қаржы туралы ғылым дамуның кезендері. Қаржы туралы теориялық пікірсайыс мәселелері.

Қаржыны ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесін қазақстандық практикаға бейімдеу Критерийлерді нысандарды, әдістерді үдерістерді теориялық жанжақты ойластыру және рыноктық экономика жағдайындарда қаржының ұлттық моделінде оларды қолдану.
2- тақырып. Қоғамдық ұдайы өндірістегі қаржының рөлі
Құндық экономикалық категориялар ретіндегі қаржы ұғымы. Объективтік және субъективтік себептермен айқындалатын қаржының қажеттігі. Қаржы табиғаты. Тауар –ақша щатынастары және қаржы. Ұдайыөндірістік үдерістегі қаржы. Ұлттық шоттар жүйесіндегі ұлттық өндіріс көлемдерін өлшеу.ІЖӨ және ЖҰӨ.

Ақша қаржының бастапқы категорясы ретінде. Ақшаның қаржының рыноктық ортадағы олардың модификацияларының қазіргі түсіндермесі интерпритациясы. Ақшалай қосалқы категориялардың, соның ішінде қаржының іс әрекетінде ақша функцияларының дамуы. Категориялар мен қосалқы категорияларды шектеудің проблемалары. Рыноктық экономикада қоғамның міндеттерін жүзеге асыруға ақшаның, кредиттің, қаржының, олрадың туынды нысандарының бағыттылығы. Микрэкономикалық реттеуде ақша мен қаржыны пайдалану. Мемлекеттің құрылымдық-инвестициялық саясаты. Экономика дамуының қазіргі кезеңінде инфляцияны басқару саясаты.

Қаржылық ресурстарды және қорлар қаржылық қатынастардың материалдық-заттай алып жүрушілері ретінде. Қаржылық ресурстардың көздері. Қаржылық ресурстар өсуының факторлары.
3- тақырып. Қоғамдық ұдайы өндірістегі экономикалық категориялардың өзара байланысы және өзара әрекеті
Ұдайы қнндірістік үдерістерді қамтамасыз етуші экономикалық категориялардың сипаттамасы.

Экономикалық категориялардың әдістеріндегі өзгешілік құн, ақша, капитал, қаржы, кредит, баға, еңбекке ақы төлеу, сақтандыру, қаржы нарығының ерекшілігі. Ұдайы өндіріс үдерісін қамтамасыз ететін экономикалық категориялардың өзара байланысы.

Негізгі экономикалық категорялардың екі жақты өзара іс-әрекеті. Қаржымен салыстырғанда ұдайындірістік үдерістегі категориялар әрекеті таралуының салыстырмалы ауқымдары.


4- тақырып. Қаржының қазіргі концептуалдық теориялары
Қаржылық қатынастар көрнісінің қазіргі нысандары мен әдістері, олардың теорилық қағидаларда бейленеуі.

Қаржының батыстық териялары концептуалдық негіздері. Классикалық және кейсиандық теориялар. Дескридициялық және дескридициялық емес фискалдық саясаттың әрекеті. Автоматтық немесе кіріктірме тұрақтандырғыштардың механизмдері. Қаржылық-экономикалық реттеудің бағдарламалары бойынша монетаризм теориясының негізгі позициялары. Неоклассикалық синтез. Мемлекет шығыстарының таза теориясы. Неолибералдық бағыт. Ынталандырушы және тежеуші фискалдық саясаттардың іс-шаралары. Монетарлық және фискалдық саясаттар механизмдерінің келісімі. Манделла Флемингтің моделі. ЖҰӨ- жиынтық шығыстар. Жүйесіндегі макроэкономикалық тепетендіктің сызбасы. Шығыстар мультипликаторының сипаттамасы. Мкроэкономикалық тепедендік жүйесіндегі салықтар мультипликаттарының әрекеті. Балансталынған бюджет мультипликаттарының мазмұны. Сұраным мен ұсынымға салықтар әрекетінің сызбасы. Ұсыным экономикасы. Теориясындағы салықтардың түсіндірмесі. Лаффлер қисық сызығымен суреттелетін тәуелсіздіктің мәні. Институционализм және неоинституционализм. Қаржы теориясы мен практикасы саласындағы ресейлік және отандық ғалымдардың ғылыми әзірмелері. Орнықты даму теориясы. Дағдарысқа қарсы әрекет ету тұжырымдамасы.


5- тақырып Қаржы жүйесі
Қаржыға қатыстыт жүйе ұғымы. Категорияның жұмыс істеуі сипатына сапалы ұстанымдардытбейнелейтін қаржы жүйесінің элементтері. Қаржы жүйесін сыныптау белгілері. Қаржылық қатынастар объектілерінің мәнін жиынтық түрде, айқындайтын қаржы жүйесінің бөліктері мен буындары. Функцилық белгісі бойынша щаржы жүйесінің құрылымы. Қаржы жүйесінің сызбалары.

Тар және кең түсініктегі қаржы жүйесі. Жиынтық ақшалай-қаржы жүйесінің ұғымы.

Қаржы жүйесін жетілдірудің бағыттары. Рыноктық тұрпаттағы экономиканы құрудағы қаржы жүйесінің рөлі. Қаржы жүйесінің құрлымына рыноктық қайта құрулардың әсері.
6- тақырып Қаржылық қатынастардың ұйымдық-құқықтық аспектілері
Қаржы саясатының ұғымы, оның мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік саясатындағы орны. Фискалдық саясат

Қаржылық саясаттың міндеттері, мақсаттарыжәне қағидаттары. Қаржылық стратегия мен тактика. Қазақстан Республикасы қаржылық саясатының кезендері. Фискалдық саясат. Қазақстан Республикасы Үкіметінің орта мерзімдік фискалдық саясаты.

Экономикалық механизм жүйесіндегі қаржылық мезанизм, оның мазмұны және құрылымы. Қаржылық механизмге қойылатын талаптар. Қаржылық мезанизмнің динамизмі.

Қаржылық саясат пен қаржылық механизімнің ұдайы өндіріске әсері. Рыноктық жағдайларда қаржылық механизмнің әрекеті.

Қаржаны басқару. Басқарудың қағидаттары элеметтері. Қаржыны басқаруды жетілдірідің қажеттігі. Қаржылық аппарат, оны құрылымы. Шаруашылық жүргізуші субъектілер басқаруының қаржылық аппараты Қаржылық менеджмент ұғымы. Қаржылық қызметті және қаржылық есеп-қисаптарды басқарудың автоматтанырылған жүйесі.

Қаржылық жоспарлаудың мазмұны оның ерекшеліктері және әлеуметтік экономикалық жоспарлаумен байланысы. Қаржылық болжаудың дамуы.

Қаржылық жоспарлаудың мазмұны оның ерекшеліктері және әлеуметтік-экономикалық жоспарлаумен байланысы. Қаржылық болжаудың дамуы. Қаржылық жоспарлаудың қағидаттары, әдістері, кезендері. Қаржы жоспарларының жүйесі. Аумақтық қаржы жоспарлау. Шаруашылық жүргізудің түрлі деңгейлерінің қаржылық жоспарлау мен болжауды жетілдірудің негізгі бағыттары. Нәтижеге бағдарланған қаржылық жоспарлау.

Қаржылық қатынастарды құқықтық реттеу. Қаржылық құқық және оның құрамдастары. Қаржылық құқықтық нормалар, лоардың түрлері. Қаржылық құқықтық қатынастар және экономикаға қаржылық құқықтық ықпал етудің механизмі. Қаржылық құқықтық реттеудің ідістері. Мемлекеттің қаржылық қызметі, оның жүзеге асырудың әдістері. Қаржылық құқықтық актілер, олардыі тұрлері Ілеуметтік экономикалық реформалар үдерісіндегі шаруашылық қызметі құқықтық реттеудің өзгерістері.

Қаржылық бақылау ұғымы, онығ объективті ұғымы, оның объективті шарттастағы жүргізудің алғы шарттары. Қаржылық бақылаудың өзіндік ерекшелігі және әрекет сферасы, бақылаудың жалпы жүйесіндегі оны орны. Қаржылық бақылаудың қағидаттары және міндеттері. Рыноктық экономикадағы қаржылық бақылау. Қаржылық бақылаудың сыныптамасы. Аудит, оның ерекшеліктері, міндеттері, ұйымдастыру, тиімділігі. Қаржылық бақылаудың органдары, олардың құқықтары мен міндеттері. Бақылудың жоғарғы органдары. Қаржы органдары мен салық службаларының бақылауы. Ведомствалық қаржылық бақылау.
7- тақырып Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының теориялық аспектілері
Бастапқы жүргізушы субъектілердің қаржысы, қаржы жүйесінің негізгі буыны ретінде, оның ұдайы өндірістік үдерістегі рөлі. Әлеуметтік –экономикалық мәні

Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының функциялары мен негізгі белгілері. Бастапқы шаруашылық буынның қаржылық қатынастарын топтастыру.

Әртүрлі белгілер бойынша шаруашылық жүргізуші субъектілердің сыныптамасы. Экономикалық қызметтің түрлі сфераларының ерекшеліктері және қаржыға онығ ықпалы. Материалдық өндіріс және материалдық емес сфераның қаржылары.

Меншіктің түрлері нысандарының шаруашылық органдар қызметінің ұйымдық-құқықтық аспектілері. Коммерциалық және коммерциалық емес қызмет, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысын ұйымдастыруға оның бейленуі

Меншікті қайта құрудың қаржылық аспектілері, мемлекет меншігінен алу, жекешелендіру, қайта құрылымдау.

Мемлекеттік кәсіпорындарының қаржысы. Ұлттық компаниялар мен холдингтерінің қаржысы. Мемлекеттік жекеше әріптестік Өндірісті ұйымдастырудың кластерлік нысаны және оны қаржыда бейленуі

Коммерциялық негіздерде жұмыс істейтін шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысын ұйымдастыру Коммерциялық шаруашылық есеп.

Коммерциялық шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық ресурстары, оларды қалыптастырудың және пайдаланудың негіздері. Өндірістік қорлардың капиталдың толық айналымдағы қаржының рөлі Өндірістік қорларды жасаудың жіне өсімін қаржыландырудың көздері

Өнімді өткізу және өткізуден тыс операциялардың табыстары Шаруашылық субъектілердің шығыны Жалпы табыс, таза табыс, оны бөлу Компаниялардағы фирмалардағы қаржылық менеджмент оны жүзеге асырудың шарттары

Коммерциялық емес қызметтің сипаттамасы оның түрлері Коммерциялық емес ұйымдар мен мекемелер қызметінің материалдық негізі

Коммерциялық емес сферада шаруашылықты жүргізудің әдістері Ұйыдар мен мекемелерді қаржыландырудың көздері Қызмет түрімен анықталатын шығыстарлың құрылымындағы айырмашылықтары Мекемелерді қаржыландырудың дара жоспарларындағы сметалардағы шығыстардың экономикалық сыныптамасы Қазіргі жағдайлардағы коммерциялық емес сфераны қарыжыландырудың қағидаттары.


8- тақырып Рыноктық экономикадағы мемлекет қаржысы
Мемлекеттің қаржысы, қаржылық қатынастардың жүйесіндегі оның орны мен рөлі Мемлекет қаржысының құрамы олардың буындарының қысқаша сипаттамасы Мемлекеттің кірістері, олардың диалектикасы мемлекет кірістерінің құрамы, құрылымы және сыныптамасы Бастапқы және түпкі мемлекет кірістері Мемлекет шығыстары Мемлекет кірістерінің , мемлекет шығыстарының және қаржылық ресурстардың ара қатынастары

Мемлекет шығыстарының жүйесі оларды ұйымдастырудың қағидаттары Мемлекет шығыстарының құрамы мен құрылымы

Салықтар олардың функциялары мемлекет дамыумен және тауар ақшалай қатынастарды жетілдірумен байланысты салықтар мен олардың функциялары эволюциясы Салық салудың және салықтарды ұтымды ұйымдастырудығ қағидаттары

Салық жүйесі нарықтық экономика жағдайларында оларды құруға қойылатын негізгі талаптар Қазақстанның салық жүйесі Салық қызметі.

Әр түрлі белгілері бойынша салықтардың сыныптамасы Қазақстан Республикасындағы салықтардың түрлері салықтық кодекс

Мемлекеттік бюджет оның ерекшілік белгілері Мемлекеттік бюджет қаржы жүйесінің жетекші буыны ретінде оның функциялары Мемлекеттік бюджеттің құрылымы Мемлекеттік бюджетің кірістері мен шығыстары Оның құрамы мен құрылымы

Бюджеттік сыныптама Бюджет балансы Казақстан республикасының Бюджеттік кодексі Бюджет жүйесі жіне бюджет құрылысы

Жергілікті қаржылардың мәні, қаржы жүйесінің құрамындағы олардың орны Жергілікті бюджеттердің кірістері мен шығыстары Арнаулы экономикалық аймақтар аймақтардың әлеуметтік экономикалық дамуындағы арнаулы экономикалық аймақтардың рөлі

Мемленкеттің кредиттің мәні мен мазмұны мемлекеттің кредиттің функциялары Мемлекеттік кредиттің түрлері нысандары және әдістері Қазаұстандағы сыртқы экономикалық қызметті дамыту бағыттары Сыртқы экономикалық қызметті реттеудің әдістері Елдің төлем балансы Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеудің қажеттігі, типтері, түрлері, нысандары және әдістеріДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет