Қазақстан Республикасының Министерство



Дата30.05.2017
өлшемі205,49 Kb.
түріПротокол


Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ им. Д. Серикбаева

ШҚМТУ


БЕКІТЕМІН
ТКМФ деканы

______________А.К.Адрышев

« »_____________2012 г

ЖЕРДІ ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫҚ БАҒАЛАУ

Силлабус

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ

Силлабус

5В090300 «Жерге орналастыру», 5В090700 «Кадастр» мамандықтары


Оқу түрі: күндізгі

Курс 3


Семестр 6

Дәріс 6 семестр – 15 сағат

Тәжірибелік жұмыстар 6 семестр – 30 сағат

СОАЖ 6 семестр – 30 сағат

СӨБЖ 6 семестр – 60 сағат

Курстық жоба 6 семестр

Өскемен

Усть-Каменогорск



2012

Силлабус инженерлік геодезия, фотограмметрия және кадастр кафедрасында Мемлекеттік білім стандартының 5В090300 «Жерге орналастыру», 5В090700 «Кадастр» мамандығында оқитын студенттерге арналған.


Кафедра отырысында қаралан
Кафедра меңгерушісі К.Б. Хасенов
Протокол № ___ ___________2012

Тау – кен металлургиялық институтының әдістемелік кеңесінде құпталды


Әдістемелік кеңестің төрағасы Г.Т. Нуршайыкова
Хаттама № ___ ___________2012

Құрастырған А.Д. Окасова

Норма бақылаушы Т.В. Тютенькова

АЛҒАШҚЫ СӨЗ


Оқытушы Окасова Анар Даулетбековна

Тау-кен металлургия институтының «Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы (ауд. Г-3-218).

Жұмыс телефоны: 540-776.

Байланыс уақыты: тау-кен металлургия факультетінің сабақ кестесі бойынша.



1 «ЖЕРДІ ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫҚ БАҒАЛАУ»

ПӘНІ БОЙЫНША СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABYS)



1.1 Пәннің оқыту мақсаты
МАҚСАТ: елді-мекен жерлерін кадастрлық бағасын, жер бағалаулық аудандастырудың пайда болу принциптерін анықтау.
1.2 Пәннің оқыту міндеті
Осы курсты оқу барысында студент елді мекендерде жер бағалаулық аудандастырудың пайда болу принциптерін, инженерлі-геологиялық жағдайлардың негізгі факторларын, атмосфера ауасының, топырақтың, жер асты суларының, өсімдіктің ластануын бағалауды білу керек.
1.3 Пререквизиттер
«Жердіг еоэкологиялық бағалау» курсын оқу үшін орта мектепте химия, және бірінші курстағы геодезия, топографиялық сызу, кадастрдың ғылыми негіздері пәндерінен алған білімдері қажет.
1.4 Постреквизиттер
Курстан алған білім 5В090300 «Жерге орналастыру», 5В090700 «Кадастр» мамандықтары бойынша білікті жұмыс істеу үшін және жоғары курстарда: «Шаруашылық аралық жерге орналастыру», «Агроқұрылымдардың шаруашылық ішіндегі жерге орналастыру», «Елді мекен жерлерінің кадастры, аумақтарды жоспарлау және бағалау» пәндерін оқу үшін қажет.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


Курс 30 сағаттан дәрісхана сабақтарынан тұрады (15 сағат дәріс, 30 сағат практикалық жұмыс).

Студент семестр бойы барлық практикалық жұмыстар мен бақылау жұмыстарын орындап, 2 ағымды бақылауды өтуі керек.

Қорытынды баға курс аяқталған соң ағымды үлгерім негізінде қойылады. Қорытынды баға орындалған практиқалық, бақылау жұмыстары (есеп түрінде тапсырылады) және емтихан бағасының қосындыларынан кейін қойылады.

Ең жоғарғы балдың саны 100 тең.



2.1 Оқыту кестесі

Кесте 1



Сабақ түрлері



Несиелер

Барлығы

1

1

1



2

1

Дәрістер

5

5

5

15

2

Тәжірибелік жұмыстар

10

10

10

30

3

СОАЖ

15

15

15

45

4

СӨБЖ

20

20

20

60

5

Ағымды бақылау

1

1

1

3

6

Қорытынды бақылау

Курстық жоба


2.2 Дәрістік жұмыстардың тізімі
Кесте 2

Тақырыптың атауы

Сағат

Әдебиет

1

2

3

Жер бағалаулық аудандастыру. Елді мекендерде жер бағалаулық аудандастырудың пайда болу принциптері.

2

1,2,3,4

Елді-мекен жерлерін кадастрлық бағалау үшін инженерлі-геологиялық жағдайлардың негізгі факторлары

2

1,2,3

Инженерлі-геологиялық процестер. Инженерлі-геологиялық процестердің зерттеу мақсаттары

2

1,2,3

Территорияның ИГЖ комплексті бағалау әдістемесі.

2

1,2,3

Инженерлі-геологиялық жағдайларын қалақұрылыстық бағалау әдісі.

2

1,2,3

Атмосфера ауысының ластануын сапалық бағалау әдісі.

1

1,2,3

Топырақ ластануын бағалау әдісі.

1

1,2,3

Жер асты суларының ластануын бағалау әдісі.

1

1,2,3

Өсімдіктің ластануын бағалау әдісі.

1

1,2,3

Радиациялық ластануды анықтау.

1

1,2,3


2.3 Тәжірибелік жұмыстардың тізімі

Кесте 3


Тақырыптың атауы

Сағат

Әдибиет

1

2

3

Жер бағалаулық аудандастырудың әдістемесі. Жер бағалаулық аудандастыру үшін бастапқы ақпараттар көздері.

2

1,2,3

Елді-мекен жерлерін кадастрлық бағалау үшін инженерлі-геологиялық жағдайлардың негізгі факторлары.

2

1,2,3

Геоморфология.

2

1,2,3

Геология. Грунттың жіктелуі. Грунтттардың құрылымды-тектоникалық сипаттамалары. Тау жыныстарының физикалық, механикалық қасиеттері.

4

1,2,3

Гидрогеология. Жерасты суларын типтері.

2

1,2,3

Инженерлі-геологиялық процестер. Физико-геологиялық құбылыстардың жіктелуі.

2

1,2,3

Территорияның ИГЖ комплексті бағалау әдістемесі. Бастапқы берілгендерді жүйелеу және өңдеу. Геоморфологиялық, геологиялық, гидрогеологиялық, геологиялық процесткрдің көрсеткіштері. ИГЖ күрделілік санатын анықтау, комплекстік көрсеткіштерді бағалау.

4

1,2,3

Инженерлі-геологиялық жағдайларын қалақұрылыстық бағалау әдісі.

2

1,2,3

Атмосфера ауысының ластануын сапалық бағалау әдісі. Атмосфера ауасының ластануын бағалау үшін бастапқы ақпараттық деректер.

2

1,2,3

Топырақ ластануын бағалау әдісі. Топырақтың бастапқы сапалық көрсеткіштері.

2

1,2,3

Жер асты суларының ластануын бағалау әдісі. Ішуге арналған сулардың сапасы.

2

1,2,3

Өсімдіктің ластануын бағалау әдісі. Өсімдіктің ластануының комплекстік көрсеткішін анықтау.

2

1,2,3

Радиациялық ластануды анықтау. Радиоактивті элементтердің улылығына қарай бөлінүі.

2

1,2,3


2.4 Студенттің оқытушы мен өздік жұмыс тақырыптарының тізімі
Кесте 4

Тақырыптың атауы

Сағат

Әдибиет

1

2

3

Жер бағалаулық аудандастырудың әдістемесі. Жер бағалаулық аудандастыру үшін бастапқы ақпараттар көздері.

4

1,2,3

Елді-мекен жерлерін кадастрлық бағалау үшін инженерлі-геологиялық жағдайлардың негізгі факторлары.

4

1,2,3

Геоморфология.

4

1,2,3

Геология. Грунттың жіктелуі. Грунтттардың құрылымды-тектоникалық сипаттамалары. Тау жыныстарының физикалық, механикалық қасиеттері.

4

1,2,3

Гидрогеология. Жерасты суларын типтері.

4

1,2,3

Инженерлі-геологиялық процестер. Физико-геологиялық құбылыстардың жіктелуі.

3

1,2,3

Территорияның ИГЖ комплексті бағалау әдістемесі. Бастапқы берілгендерді жүйелеу және өңдеу. Геоморфологиялық, геологиялық, гидрогеологиялық, геологиялық процесткрдің көрсеткіштері. ИГЖ күрделілік санатын анықтау, комплекстік көрсеткіштерді бағалау.

4

1,2,3

Инженерлі-геологиялық жағдайларын қалақұрылыстық бағалау әдісі.

3

1,2,3

Атмосфера ауысының ластануын сапалық бағалау әдісі. Атмосфера ауасының ластануын бағалау үшін бастапқы ақпараттық деректер.

3

1,2,3

Топырақ ластануын бағалау әдісі. Топырақтың бастапқы сапалық көрсеткіштері.

3

1,2,3

Жер асты суларының ластануын бағалау әдісі. Ішуге арналған сулардың сапасы.

3

1,2,3

Өсімдіктің ластануын бағалау әдісі. Өсімдіктің ластануының комплекстік көрсеткішін анықтау.

3

1,2,3

Радиациялық ластануды анықтау. Радиоактивті элементтердің улылығына қарай бөлінүі.

3

1,2,3



2.5 Студенттің өз бетімен жұмыстарының тақырыптық тізімі
Кесте 5

Тақырыптың атауы

Сағат

Әдебиет

1

2

3

Елді-мекен жерлерін кадастрлық бағалау үшін инженерлі-геологиялық жағдайлардың негізгі факторлары.

5

1,2,3

Геология. Грунттың жіктелуі. Грунтттардың құрылымды-тектоникалық сипаттамалары. Тау жыныстарының физикалық, механикалық қасиеттері.

5

1,2,3

Гидрогеология. Жерасты суларын типтері.

5

1,2,3

Инженерлі-геологиялық процестер. Физико-геологиялық құбылыстардың жіктелуі.

5

1,2,3

Геоморфологиялық, геологиялық, гидрогеологиялық, геологиялық процесткрдің көрсеткіштері.

5

1,2,3

Атмосфера ауысының ластануын сапалық бағалау әдісі. Атмосфера ауасының ластануын бағалау үшін бастапқы ақпараттық деректер.

4

1,2,3

Топырақ ластануын бағалау әдісі. Топырақтың бастапқы сапалық көрсеткіштері.

4

1,2,3

Жер асты суларының ластануын бағалау әдісі. Ішуге арналған сулардың сапасы.

4

1,2,3

Өсімдіктің ластануын бағалау әдісі. Өсімдіктің ластануының комплекстік көрсеткішін анықтау.

4

1,2,3

Радиациялық ластануды анықтау. Радиоактивті элементтердің улылығына қарай бөлінүі.

4

1,2,3

3 БІЛІМДІ БАҚЫЛАУ

3.1 Бақылау түрі
Ағымды бақылау жүргізу әр апта сайын дәріске қатысуды бақылау, зертханалық және өзіндік жұмыстарды орындауға байланысты бағаланады.

Пән бойынша аралық бақылау дәрістік курстың тақырыптары бойынша 7 және 15 апталарда тестілеу түрінде жүргізіледі.

Пәнді жалпы қорытындылау емтиханда тест тапсыру түрінде болады.

Есептемелі-графикалық жұмыстар толық орындалған және сонымен қатар зертханалық жұмыстар тапсырылған жағдайда ғана емтихан тапсыруға рұқсат етіледі. 3 рет бақылау тестілері өткізіледі. Рейтингтік бағаға 2 аралық бақылау нәтижелері де кіреді.


Кесте 6 – Рейтингтің құрамы

Рейтинг

Рейтингтің құрамы

Жоғарғы балл


Жоғарғы рейтингтік балл



Рейтинг 1

1)

1 – 7 апта



Пән бойынша теориялық материалдарды оқу

30

100


Тәжірибелі жұмыстарды орындау және қорғау

30

СӨБЖ қорғау

5

СОАЖ қорғау

5

Тестілеу

30

Рейтинг 2

2)

7 – 15 апта



Пән бойынша теориялық материалдарды оқу

30

100


Тәжірибелі жұмыстарды орындау және қорғау

30

СӨБЖ қорғау

5

СОАЖ қорғау

5

Тестілеу

30




Курстық жұмыс




100



3.2 Бақылау критерийі
Пән бойынша студенттің қорытынды бағасының құрамына кіреді:

  • рейтингтік бақылау қорытындысы – 40%;

  • емтихан бағасы – 60 %.

Есептеу формуласы

мұндағы Р1 – бірінші аралық бағаның цифрлық эквиваленті;

Р2 – екінші аралық бағаның цифрлық эквиваленті;

Е – ематихан бағасының цифрлық еквиваленті.

Таңбалық баға және оның цифрлық эквиваленті балл түрінде дұрыс жауаптардың проценттік құрамымен анықталады (7 кесте).
Пән бойынша студенттердің қорытынды білімін бағалау
Кесте 7 – Қорытынды баға

Баға

Цифрлық эквиваленті

Проценттік

құрамы

Бағалаудың дәстүрлі түрі



А

4.0

95-100

Өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

Жақсы


В

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

Қанағаттанарлық



С

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттан - сыз

4 ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Жұмыстар уақытында тапсырылуы тиіс. Уақыттан кешігіп тапсырылған жұмыстың бағасы төмендетіледі. Тапсырмаларды тапсырудың ең соңғы уақыты емтихандар сессиясына 3 күн қалғанда. Тапсырмаларды қорғап үлгермеген студенттер емтиханға кіргізілмейді.

Міндетті түрде өткен тақырыптарды қайталау керек. Аралық бақылау жұмыстарындағы тестілеу алдын-ала ескерусіз өткізілуі мүмкін.

Міндетті түрде сабақты себепсіз босатпау, сабақтарға кешікпеу талап етіледі. Ауырғанына байланысты сабақ босатылса, дәрігердің анықтама қағазы керек.

Сабақ кезінде өзара немесе ұялы телефонмен сөйлесуге тыйым салынады.


ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.
Негізгі әдебиет.
1 Кадастровая оценка земель / Под общ. ред. Ф.И. Мамычева. - Алма-ата: Кайнар, 1983.

2 Максимов В.А. Кадастровая оценка недвижимости.- Усть-Каменогорск, 2000.- 126 с.

3 Максимов В.А., Ипалаков Т.Т. Геоэкологическая оценка земель в системе городского кадастра. Усть – Каменогорск, 1999. – 163 с.

Қосымша әдебиет



4 Гендельман М.А., Крыкбаев Ж. Научные основы землеустройства и земельного кадастра.- Астана, 2003.
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : В05072900 «Құрылыс» Өскемен Усть-Каменогорск 2014
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : 5В072500 «Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:




©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет