Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/07бет1/2
Дата29.06.2017
өлшемі336,64 Kb.
  1   2

Студенттерге арналған

пән бағдарламасы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/07


Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Сәулет және дизайн кафедрасы
ПӘН Бойынша ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Инженерлік сызба пәні бойынша

5В010700 «Бейнелеу өнepi және сызу» мамандығының студенттеріне арналған


ПавлодарОқытушы тұралы мағлұмат
Сәулет құрылыс факультеті

Сәулет және дизайн кафедрасы

Доцент Темербаева Жанна Амангелдиевна дәрістер,тәжірибелік, ОСӨЖ сабақтар

Тел. (8-7182) 673633

Қабылдау уақыты: дүйсенбі сайын 1430 – 1530, Б-303
Пән туралы мағлұмат
Курс 1 (1 семестр - емтихан).
Пререквизиттер
Инженерлік графиканы оқудың алдында сызбалық геометрияны және орта мектептегі: геометрия, тригонометрия, сызу, программалау және информатика элементтерін салаларынан алғашқы білім.
Пәнді оқытудың мақсаты
Графикалық конструкторлық құжаттардың оқу және орындау теориялық негіздерін зерттеу,берілген көріністер бойынша геометриялық пішіндер мен беттердің қасиеттермен байланысты кеңістікте көре білуін даму, көрегенділік , сараптау, синтіздеу қабілітін дамыту, студенттерді бұл пәнге шығармашылық тұрғыдан қарауды, өздік жұмыстарды тыйымды қолдану, оқулықпен және анықтама оқулықтармен қолдана білуді үйрету, студенттерге инженерлік ойлаудың білім беру.
Пәнді оқытудың міндеттері:
Нүктенің, түзудің, жазықтықтың, бөлек түзулер мен беттердің түрлер көріністерін салудың теориялық негізін, сызбаның түрлендіру тәсілдері, қарапайым геометриялық объектілердің мысалында позициялық және метрикалық тапсырмаларын шешуге үйрету, ЕСКД стандартын қолданып конструкторлық негізі ережелерге сай құжаттар дайындау.


Мамандықтың

жұмыс бабындағы оқужоспарынан үзінді көшірмеНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/10
5В0107 «Бейнелеу өнepi және сызу» мамандықтың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан үзінді көшірме

Пәннің атауы «Инженерлік сызба»Оқу түрі

Бақылау түрi

Тәлімгердің жұмыс көлемі (сағ)

Курс және семестр бойынша бөлу (сағ)

Барлығы

Емтихан

Сынақ

Кж

КЖ

ЕГЖ

бж.

Жалпы

Ауд

ТӨЖ

Дәріс

Тәж.

Зертх.

ТӨЖ

Жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу

3
135

4590

15

15

15

90
Әдебиет
Негізгі:

1 БКҚЖ-нің МЕСТ-тары. СՋзба орындаудың ортақ ережеᐻері. М.,†1984

2 Есмуханов Ж.М. Краткиий конспект лекций по начертательной геометрии. Алматы, 1994.

3 Федоренко В.А. Шошин А.И. Справочник по Машиностроительному черчению. Л., Машиностроение., 1981.

4 Лагерь†А.И., Колесникова С.Б. Инженерная графика. М., 1985.

5 Вяткин Г.П. Машиностроительное черчение. М., 1985.

6 Бабулин Н.А. ПостӀоение и чтение машиностроительных чертежей. М., Высшая школа. 1987.

Қосымша.:

7 Левицкиий В.С. Машиностроительное черчение. М., 1988.

8 Власов М.П. Инженерная графика. Машиностроительное черчение. М., 1979.

9 Ануръев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. М., 1979

10 Гордон В.О., Семенцов – Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии.

11 Бубенников А.Н. Начертательная геометрия. М., 1986Пәннің мазмұны


Пәннің тақырыптық

жоспары
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/10

ПӘННІҢ ТЕМАТИКАЛЫҚ ЖОСПАРЫт/б
Тақырыптың аталуы
Сағаттың саны

Дәріс.

Тәж.
Зерт
ОӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе. Проекциялау тәсілдері. Нүкте

1

1
2

2

БКҚЖ-нің сызбаларды графикалап орындаудың басты ережелері

1

1
3

3

Түзу сызық проекциялары, .

2

1
3

4

Жазықтық, сызбадағы түрлендіру тәсілдері

3

1
4

5

Көпқырлылар және айналу беттері. Қисық сызықтар

2

1
5

6

Денедерді салу – көріністер, тіліктер, қималар. Бетті проекциялау
2
5

7

Беттердің, жазықтықтардың және түзу сызықтардың өзара орналасуы

2

1
5

8

Көпжақты, қисық беттердің жазбалары

2

1
3

9

Сандық белгілер
1
2

10

Ажырайтын және ажырамайтын біріктірулер.
1
2

11

Құрастыру сызба
2
4

12

Схемалар
1
2

13

Аксонометриялық проекциялар

2

1
5

14

Компьютерлік графикаға кіріспе. АutoCAD жұмыс принципі. Негізгі түсініктері. ЖАЖ АutoCAD графикасымен танысу.3

3

15

Редакциялау командалары. Сызбаны орындау құралдары3

4

16

Объектілердің қасиеттері. Жұмыс ортасын дайындау.№1 Зертханалық жұмыс3

4

17

Екі өлшемдік объектінің сызу құралдары.№2 Зертханалық жұмыс3

4

18

Үш өлшемдік құрулар. кеңістік графика. Парақ кеңістігі. №3 Зертханалық жұмыс3

4
№1 Графикалық жұмыс «Геометриялық бөліктерді проекциялау»


4
№2 Графикалық жұмыс «Беттердің жазықтықпен қию»


4
№3 Графикалық жұмыс «Көріністер»


5
№4 Графикалық жұмыс «Тіліктер»


5
№ 5 Графикалық жұмыс «Беттердің қиылысуы»


4
№ 6 Графикалық жұмыс «Аксонометрия»


4
Пән бойынша қорытынды:

15

15

15

90

Теориялық курстың мазмұны
1тақырып. Кіріспе. Проекциялау тәсілдері. Нүкте

Сызба геометрия және инженерлік графика пәнінің негізгі даму кезеңдері. Маманның кәсіпқой білім алудағы пәннің атқаратын орны. Проекция тәсілі.Проекциялардың үш жазықтығы жүйесіндегі нүкте. Нүктенің кешенді сызбасы.Нүктемен сызықтың өзара орналасуы.


2 тақырып. БКҚЖ-нің сызбаларды графикалап орындаудың басты ережелері

Негізгі жазу, пішім, масштаб, сызықтар, сызба қарыптар, қима, тілік орындалғанда графикалық сызықшалау, өлшем қою.


3 тақырып. Түзу сызық проекциялары

Түзу нүктесі, түзудің дербес орналасуы, екі түзудің өзара орналасуы.


4 тақырып. Жазықтық, сызбадағы түрлендіру тәсілдері

Жазықтықтың басты сызықтар. Жазықтықтың сызбада берілуі. Жалпы және дербес орналасқан жазықтықтар. Нүктелердің, түзу сызықтарының және жазықтықтардың өзара орналасуы, екі жазьщтықтың өзара орналасуы.


5 тақырып. Көпжақтар және айналу беттері. Қисық сызықтар

Көпжақты беттерді кескіндеу. Көпжақты беттердің нүктелері мен түзулері. Түзу сызықтың көпжақты беттермен қиылысу нүктесін түрғызу және көпжақты беттердің жазыктықпен қиылысу сызығын түрғызу. Қисық беттер, қисық беттерді талдау. Қисық беттердің жасалуы, анықтауышы, сызбада берілуі.

7 тақырып. Беттердің, жазықтықтардың және түзу сызықтардың өзара орналасуы

Беттерінің қиылысуы. Қисық беттердің өзара қиылысуы. Көмекші жазықтықпен қиып өту тәсілі.


8 тақырып. Көпжақты, қисық беттердің жазбалары

Жазылмайтын беттердің жуық жазбалары.


13 тақырып. Аксонометриялық проекциялар

Жалпы жағдайлар аксонометриялық остар бойынша бұрмалау коэффи-циенттер. Аксонометриялық остардың көріністері. Тік бұрышты аксономет-рияның түрлері.Тәжірибелік сабақтарының мазмұны
1тақырып. Кіріспе. Проекциялау тәсілдері. Нүкте

Проекциялау тәсілдері. Центрлік, параллель және тікбүрыштап проекциялау, олардың қасиеттері. Сызбаның қайтымдылығы. Нүкте проекциясы.


2 тақырып. БКҚЖ-нің сызбаларды графикалап орындаудың басты ережелері

МЕСТ 2.301-68 сызба форматы. МЕСТ 2.302-68 масштабы. МЕСТ 2.303-68 сызба сызықтары. МЕСТ 2.304-81 сызба шрифттары. МЕСТ 2.307-68 өлшемдерді қою. №1 Графикалық жұмыс «Геометриялық бөліктерді проекциялау» А3 форматы.


3 тақырып. Түзу сызық проекциялары

Нүкте мен түзудің, екі түзудің өзара орналасуы, бәсекелесуші нүктелер. Жалпы жағыдайдағы түзу сызықтар. Жеке жағыдайдағы түзу сызықтар.Түзу сызықтардың өзара орналасуы


4 тақырып. Жазықтық, сызбадағы түрлендіру тәсілдері

Жазықтықта жатқан нүктелерді түзулерді салуға есеп шығару. Горизонтальды және фронтальды салу. Метрлік ёсептер..


5 тақырып. Көпжақтылар және айналу беттері. Қисық сызықтар

Көпқжақтылардың кесіндісін салу және жазықтықтың айналу бетімен қиылысуы. Кескіннің нақты мәнін салу. Түйіндестіру. Циркульдық кисық сызықтар (овалдар). №2 Графикалық жұмыс «Беттердің жазықтықпен қию». А3 форматы.


6 тақырып. Денедерді салу – көріністер, тіліктер, қималар. Бетті проекциялау

Көріністер, тіліктер және қималар. Техникалық пішіндерді салу, өлшемдерін салу. МЕСТ 2.305-68 негізгі түрлері. Басты түрін таңдау. № 3 Графикалық жұмыс «Көріністер». Заттың көрінісіне қарап үш көрінісі салу, өлшемдерін қою. А3 форматы. № 4 Графикалық жұмыс «Тіліктер». Заттың екі көрінісіне қарап үшінші көрінісін салу, керекті жай кескіндерді салу, өлшемдерді қою. Екі түрі бөлшектің сызбасын салу, көрсетілген күрделі қималарды орындау, өлшемдерін қою. А3 форматы.


7 тақырып. Беттердің, жазықтықтардың және түзу сызықтардың өзара орналасуы

Екінші ретті айналу беттері қиылысуының жеке жағдайлары. Позициялық есептер. А3 форматы. № 5 Графикалық жұмыс «Беттерді жазықтықпен қию», № 5 Графикалық жұмыс «Беттердің қиылысуы» А3 форматы.


8 тақырып. Көпжақты, қисық беттердің жазбалары

Жалпы алгоритм. Призманың, пирамиданың, конустың, цилиндрдің жазбаларды салу ерекшеліктері.

9 тақырып. Сандық белгілер

Сандық белгілері бар проекциялар, негізгі түсініктер, анықтамалар.
10 тақырып. Ажырайтын және ажырамайтын біріктірулер.

Біріктіру бөлшектері және бүрандалы біріктірулер. Қүбырлық, шпондық, шлицтік, пісірмелі біріктірулер, дәнекерлесу, желімдеу, олардың шартты белгілері.


11 тақырып. Құрастыру сызба

Қүрастыру сызбасы. Сызбаның жалпы түрі. Сызбаның жалпы түрін оқу және бөлшектеу. Тетіктер мен құрама бірліктердің сызбаларын орындау ережелері. Нобайлар, сипат тізімі, сұлба. Бұйымның құрама сызбасын салу және конструкторлық құжаттар жиынтығын ресімдеу.


12 тақырып. Схемалар

Схемалар түрлері. Схемаларды оқу және орындау. Кинематикалық, гидравликалық, пневматикалық, электірлік, технологиялық, принципиалдық схемалар.


13 тақырып. Аксонометриялық проекциялар

Тік бұрышты және қисықбұрышты аксонометрияның түрлері. № 6 Графикалық жұмыс «Аксонометрия»Зертханалық сабақтарының мазмұны
14 тақырып. Кіріспе. Аuto CAD, Corel Draw Adobe Photo Shop программалар пакеттері. АutoCAD жұмыс принципі. Негізгі түсініктері. ЖАЖ АutoCAD графикасымен танысу.

Графикалық жүйе Auto CAD-қа үқсас, оның ерекшелігі мен жүмыс қасиеті. Нүкте координаталарын енгізу әдістері. Сурет салу режимдеры. Графикалық примитивтер. Өлшемдеу: сызықты және бүрыштык өлшемдерді салу, коридинаттық және радиалды өлшемдер. Штрихтау.


15 тақырып. Геометриялық модельдеу және олармен шешілетін міндеттер. Сызбаны орындау құралдары

Ортақ редакциялау команд ал ары: көшіру, орын ауыстыру, жою, массивтер, айналы көшірме, бүрылу, масштабтау және т.б. күрделі примитивтарды редакциялаудың арнайы командалары.Объектіні таңдау. Сызба элементтерін редакциялау; өшіру, көшіру, орын ауыстыру, бұру, объектіні бөлу. Қаламмен жұмыс істеу. Объектіні масштабтау.


16 тақырып. Жұмыс ортасын дайындау. №1 Зертханалық жұмыс

Түсі, сызық түрі мен масштаб, қабат, түзудің салмағы, гиперсілтеме. Стильдер: мәтіндік стильдер, өлшем стильдер, мультисызық стильдері. Стандарттар. Блоктар мен сыртқы сілтемелер. Сызба параметірін ретке келтіру. Өлшем бірліктер, сызба шегі, бояуды орындау. «Бағыт - қашықтық» тәсілімен нүктені беру. Сызбада өлшемдер салу. № 1 Зертханалық жұмыс «Негізгі жазбамен рамка». А4 формат.


17 тақырып. Екі өлшемдік объектінің сызу құралдары.№2 Зертханалық жұмыс

Денелерді реакциялау. Тетіктерді қатты денелі модельдеуҚисықсызықты кесінді, қисықтар, нүктелер. Жағдайдың жазу жолымен жұмыс істеу. Тексті құрау және оны редакциялау. №2 Зертханалық жұмыс «Сызбаның геометриялық бөлігі» А4 формат.


18 тақырып. Тетіктерді қаттаы денелі модельдеу принциптері, моделін жасау тәсілдері, кеңістік графика. №3 Зертханалық жұмыс

Қүру жазықтықтары мен координаттар жүйелері. Беттер мен торлар. Аймақтар. Денелер. Денелерді қүру. Тіліктер және қималар. Штрихтау, қабаттар, блоктар, басу стильдері. №3 Зертханалық жұмыс «Техникалық бөлшектің сызбасы». Конструкциялық түзу. Шаблондағы бейнелердің орындауы. Штрихталған облыстардың ерекше жағдайлар. А4 формат.Ағымдағы үлгерімнің бірінші және екінші рейтингтерін анықтау кезіндегі баллдарды үлестіруБақылау түрі

Максималды балл саны

1 рейтинг

2 рейтинг
100

100

1.

Ағымдағы бақылау, оның ішінде:1.1

1.2


1.3

1.4


1.5

Дәріс сабаққа қатысу

Тәжірибелік жұмыстарын орындау және қорғау

Зертханалық сабақтарда жұмыс

СӨЖ орындау16

16


18

50


16

14

1852


Бақылау шараларының күнтізбелік графигі

1 рейтинг (3 семестр)

Барлы-ғы

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8
Аптаның ішіндегі максималды балл

8

12

14

12

14

14

8

18

100


Сабаққа келу,

дайындалу,

тобында жұмыс істеу

Дәр.


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2

16

Тәж.


ТЖ1

2


ТЖ1

2


ТЖ1

2


ТЖ1

2


ТЖ2

2


ТЖ2

2


ТЖ2

2


ТЖ2

2


16

Зерт.

№1

ЗЖД


2

№1

ЗЖД


2

№1

ЗЖД


2

№1

ЗЖД


2

№1

ЗЖД


2

№1

ЗЖҚ


4

№1

ЗЖД


2

№2

ЗЖД


2

18

СӨЖ орындау№1

ГЖД


4


№1

ГЖД


4

№1

ГЖҚ


10

№2

ГЖД


4

№2

ГЖҚ


10

№3

ГЖД


4

№3

ГЖД


4

№3

ГЖҚ


10

50


2 рейтинг (3 семестр)
Апталар

9

10

11

12

13

14

15
Аптаның ішіндегі макси-малды балл

6

17

7

9

15

11

35

100


Сабаққа келу,

дайындалу,

тобында жұмыс істеу

Дәр.


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

3


Қ

3

16

Тәж.


ТЖ 3

2


ТЖ 3

2


ТЖ 3

2


ТЖ 4

2


ТЖ 4

2


ТЖ 4

2


ТЖ 4

2

14


Зерт.

№1

ЗЖД


2

№2

ЗЖҚ


4

№1

ЗЖД


2

№3

ЗЖД


2

№1

ЗЖД


2

№1

ЗЖД


2

№3

ЗЖҚ


4

18

СӨЖ орындау№4

ГЖД


4

№4

ГЖҚ


12

№5

ГЖД


4

№5

ГЖД


4

№5

ГЖҚ


12

№6

ГЖД


4

№6

ГЖҚ


12

52


Бақылау түрлері: Қ – қатысу, ЗЖД,ЗЖҚ – зертханалық жұмысты дайындаумен қорғау, ТЖ – тәжірибелік жұмыстар, ГЖД,ГЖҚ – графикалық. жұмысты дайындаумен қорғау.

Қорытынды рейтинг есептеу әдістемесі

Қорытынды баға жіберу рейтингісі (ЖР) мен қорытынды бақылаудың (ҚБ) қосындысымен есептелінеді, олардың үлес салмағын ескере отырып (ҮСЖР және ҮСҚБ).


Қ = ЖР·ҮСЖР + ҚБ·ҮСҚБ

Университеттің Ғылыми кеңесі бақылау түрлеріне және ағымдағы үлгерімге байланысты төмендегідей салмақтық үлес бекітілген.Бақылаудың қорытындысының түрі

Бақылау түрі

Үлес салмағы

Емтихан

Емтихан (ҮСЖР)

0,4

Ағымдағы үлгерімді бақылау (ҮСҚБ)

0,6

Студенттің семестр бойы пән бойынша жинаған жіберу рейтингісінің бағасы мынаған тең

ЖР = (Р1 + Р2)/2
Студенттің рейтингісі (Р1 және Р2) мына формула бойынша анықталады
Р1(2) = АҮ1(2) ·0,7 + МБ1(2) ·0,3
Ағымдағы үлгерім (АҮ) 100 балдық шкаламен анықталады(бақылау іс-шараларының күнтізбелік графигін қара).

Сонымен қатар межелік бақылаудың (МБ) бағасы да 100 балдық шкаламен анықталады.

Қорытынды бақылау (ҚБ) 100 балдық шкаламен анықталады.

Баллдық жүйе бойынша пәннен қорытынды рейтинг “Оқушылардың оқу жетістіктері” және “Рейтингтік ведомость” журналдарына балл түрінде кестелерге енгізіліп эквивалентті бағаға айналдырылады.
Балл ретіндегі қорытынды баға (И)

Баллдардың сандық (Ц)

Әріптік жүйедегі баға (Б)

Дәстүрлі жүйедегі баға (Т)

Емтихан, диф. Сынақ

Сынақ

95-100

4

А

Өте жақсы

Сынақ-талды

90-94

3,76

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы

80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

Қанағаттанарлық

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағаттанарлықсыз

Сынақ. жоқ


Ескерту:
– Егер студент межелік бақылаудан өтпеген болса, немесе МБ 50 балдан төмен бал жинаған болса, онда ол студенттің рейтингі анықталмайды. Мұндай жағдайда деканат МБ тапсырудың жеке мерзімін белгілейді.

– Пән бойынша қорытынды бақылауға (ҚБ) оқу бағдарламалық жұмыстардың барлық талаптарын орындағандар (барлық зертханалық және тәжірибелік жұмыстарды және СӨЖ және ОСӨЖ бойынша жұмыстар мен тапсырмалар орындаған және тапсырған), курстық жұмысты қорғағаны үшін жақсы баға алғандар (семестрлік жұмыстар) және жіберу рейтингісін жинағандар (50 балдан кем емес) студенттер жіберіледі.

– Егер студент алушы жіберу рейтингісі және қорытынды бақылауы бойынша жақсы бағаларға ие болса, онда пән бойынша қорытынды баға есептелінеді. Егер студент қорытынды бақылауды себепсіз жіберсе, онда оның бағасы “қанағаттанарлықсыз” деп есептелінеді.

Курс саясаты


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу