Бағдарламасы «Оқу физикасындағы ғылыми танымдар»


«Оқу физикасындағы ғылыми танымдар» пәні бойынша балдардың таратылуыбет4/4
Дата23.10.2020
өлшемі171 Kb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4
«Оқу физикасындағы ғылыми танымдар» пәні бойынша балдардың таратылуы

2 кесте


Апта

Бақылау түрі

Балдардың барлығы

Қосымша

1-8

Аудиториялық сабақтарына қатысу және даярлық

30

Оқытушы электрондық журналда оқушының тек сабаққа қатыспау фактісін көрсетеді

Практикалық сабақ (есеп, қорғау)

1

Өздік жұмысқа қойылатын талаптар; ғылыми танымдық жұмыстың тәрбиелік мәні
Практикалық сабақта

2

Оқушылардың сабақтағы ғылыми танымдық іскерлігінің әдістері және тәсілері, формалары

5

Практикалық сабақта

3

Физика есептерін шығару бойынша оқушылардың ғылыми танымдық жұмыстары

10

Практикалық сабақта

4

Физикадан сапалық және графиктік есептерді шығару бойынша оқушылардың ғылыми танымдық жұмыстары

10

Практикалық сабақта

5

Зертханалық сабақ кезіндегі оқушылардың ғылыми танымдық жұмыстары

10

Практикалық сабақта

6

Оқушылардың таратпа материалармен орындайтын ғылыми танымдық жұмыстары

5

Практикалық сабақта

7

Оқушылардың үйде орындайтын ғылыми танымдық жұмыстары

5

Практикалық сабақта

Зертханалық сабақ

1-3

7 сынып физика курсы бойынша демонстарциялық тәжірибелерді таңдау, орындау және өңдеу

20

Зертханалық сабақта

4-6

8 сынып физика курсы бойынша демонстарциялық тәжірибелерді таңдау, орындау және өңдеу

30

Зертханалық сабақта

7

9 сынып физика курсы бойынша демонстарциялық тәжірибелерді таңдау, орындау және өңдеу

10

Зертханалық сабақта

Студенттің өздік жұмысы

3

Физика есептерін шығаруда ғылыми танымдық жұмыстары ұйымдастыру әдістемесі

50

Сабақ кестесіне сәйкес

5

Оқулықпен және оқу-әдістемелік құралдармен ғылыми танымдық жұмыс жасауды ұйымдастыру

25

Сабақ кестесіне сәйкес

Оқытушымен студенттің өздік жұмысы

2

Механика бөлімі бойынша есептер шығаруда оқушылардың ғылыми танымдық жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі

20


Сабақ кестесіне сәйкес

4

Молекулалық физика бойынша есептер шығаруда оқушылардың ғылыми танымдық жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі

10

Сабақ кестесіне сәйкес
Аралық бақылау

60
1 апта мен 8 апта аралығында оқу нәтижелері бойынша балдардың барлығы

30+270
8-15

Аудиториялық сабақтарына қатысу және даярлық

30

Оқытушы электрондық журналда оқушының тек сабаққа қатыспау фактісін көрсетеді

Практикалық жұмыстарды орындау (есеп, қорғау)

8

Техникалық моделдеу және конструкциялау бойынша оқушылардың ғылыми танымдық жұмыстары

5

Практикалық сабақта

9

Физика оқулығымен оқушылардың ғылыми танымдық жұмыстары

5

Практикалық сабақта

11

Физикадан оқушылардың ғылыми танымдық жұмыстарын ұйымдастыру процесінде компьютерлік моделдерді қолдану

5

Практикалық сабақта

12

Компьютерлік моделдеу оқушылардың оқу белсенділігін арттыру тәсілі ретінде

5

Практикалық сабақта

13

физика сабақтарында оқушылардың компьютерлік бағдарламалармен ғылыми танымдық жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі

5

Практикалық сабақта

14

Физикадан 7-9 оқушыларының ғылыми танымдық жұмыстарын ұйымдастыру

5

Практикалық сабақта

15

Физикадан 10-11 оқушыларының ғылыми танымдық жұмыстарын ұйымдастыру

5

Практикалық сабақта

Зертханалық сабақ

8-9

9 сынып физика курсы бойынша демонстарциялық тәжірибелерді таңдау, орындау және өңдеу

10

Зертханалық сабақта

10-12

10 сынып физика курсы бойынша демонстарциялық тәжірибелерді таңдау, орындау және өңдеу

15

Зертханалық сабақта

13-15

11 сынып физика курсы бойынша демонстарциялық тәжірибелерді таңдау, орындау және өңдеу

15

Зертханалық сабақта

Студенттің өздік жұмысы

9

Оқулықпен және оқу-әдістемелік құралдармен ғылыми танымдық жұмыс жасауды ұйымдастыру

25

Сабақ кестесіне сәйкес

11

Оқушылардың ғылыми танымдық жұмыстарын ұйымдастыруда жалпыланған сипаттағы жоспарды пайдалану

50

Сабақ кестесіне сәйкес

Оқытушымен студенттің өздік жұмысы

8

Молекулалық физика бойынша есептер шығаруда оқушылардың ғылыми танымдық жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі

10

Сабақ кестесіне сәйкес

10

Электродинамика бойынша есептер шығаруда оқушылардың ғылыми танымдық жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі

20

Сабақ кестесіне сәйкес

12

Оптика бойынша есептер шығаруда оқушылардың ғылыми танымдық жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі

10

Сабақ кестесіне сәйкес
Аралық бақылау

75
9 апта мен 15 апта аралығында оқу нәтижелері бойынша балдардың барлығы

30+270
Емтихан балдарының барлығы

400
Академиялық мерзімде балдардың барлығы

1000Студенттердің білім бағалау шкаласы:
Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Проценттік мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға
А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

-«-
В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

75-79


-«-

В-

2,67

-«-

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,00

65-69

-«-

С-

1,67

60-64

-«-

Д+

1,33

55-59

-«-

Д

1,00

50-54

-«-

Ғ

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз
  1. ӘДЕБИЕТ

    1. Негізгі әдебиет

1. Теория и методика обучения физике в школе: общие вопросы //под ред. С.Е. Каменецкого, М.: 2000

2. Теория и методика обучения физике в школе: частные вопросы //под ред. С.Е. Каменецкого, М.: 2000

3. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе: теоретические основы. - М.: Просвещение, 1981

4. Л.И.Анциферов, И.М.Пищиков Практикум по методике и технике школьного физического эксперимента: Учебн.пособие для студентов пед.ин-тов по физ.-мат. спец. –М.: просвещение, 1984. -255с.

5. Межпредметные связи курса физики в средней школе//под ред. Ю.И. Дик, И.К.Турышева.- М.: Просвещение, 1987

6.Учебное оборудование по физике в средней школе//под ред. А.А.Покровского. М.: Просв.1973

7.Демонстрационный эксперимент по физике. Ч.1,2.//под ред. А.А.Покровского. М.: Просв.1968

8. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждений //под ред. В.А.Бурова, -М.,1996

9. Физический практикум для классов с углубленным изучением физики: дидактический материал: 9-10кл. //под ред. Ю.И.Дик, О.Ф.Кабардина.- М.: Просвещение, 1993

10. Методика факультативных занятий по физике: пособие для учителей //под ред. О.Ф.Кабардина, В.А.Орлова.- М.: Просвещение, 1988

11. Усова А.В., Бобров А.А. Формирование учебных умений и навыков учащихся на уроке физики. – М.: Просвещение, 1988

12. Бурсиан Э.М. Задачи по физике для компьютера. – М.: Просвещение, 1991

13. Методика преподавания физики ч.1,2 //под ред.В.П.Орехова. А.В.Усовой.-М.: Просв.,1980

14. Смирнов А.В. Методика применения информационных технологий в обучении физике. Учеб.пособие. -М.:Академия., 2008. -240с  1. Усова А.В. Практикум по решению физических задач: Для студентов физ.-мат.фак. /А.В.Усова, Н.Н.Тулькибаева М.: Просвещение, 2001, - 206с.

  2. Симакин М.В. Методика решения задач по физике для 10 класса естественно-математического направления, Кокшетау: Келешек – 2030, 2008. – 120с.

  3. Физиканы оқыту методикасы 6-7. Тұп нұсқасының редакциясын басқарған В.П.Орехов пен А.В.Усова. Алматы 1978.

  4. М.Құдайқұлов, Қ.Жаңабергенов Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі. Алматы, 1998.

  5. Физикадан факультатив сабақтар методикасы. Түп нұсқасының редакциясын басқарған О.Ф.Кабардин, Алматы, 1985.

Қосымша әдебиет:

  1. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике. М.: Дрофа, 2000.

  2. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физике. М.: Дрофа, 2001.

3. Кассандрова О.Н., Матвеев А.Н. Методика решения задач по молекулярной физике. М.: Изд-во Моск.унив-та, 1982

4. Ланина И.Я. Формирование познавательных интересов учащихся на уроках физики.М.: Просвещение, 1985

5. Л.А.Сена Сборник вопросов и задач по физике. Учебн.пособие. М.:Высшая школа, 1986

6. Бурсиан Э.В. Физические приборы. Учебн.пособие. М.: Просвещение, 1984

7. ж. Физика в школе.- мерзімдік басылым

8. ж. ФМИ – мерзімдік басылым

9. Газета «Первое сентября», приложение Физика - периодическое издание

10. 7-11 кластарға арналған физика оқулықтарыКаталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет