Бағдарламасы «Оқушылардың физиологиялық дамуы»Дата06.07.2018
өлшемі247,63 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты

Силлабус

Силлабус

042-18.36.1. 45/01 – 2016

ПОӘК

Студенттерге арналған пәннің бағдарламасы«Оқушылардың физиологиялық дамуы»

№ 1 басылым

2016 ж.ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)

Пән атауы: Оқушылардың физиологиялық дамуы

Кредит саны: 1

Шифр- мамандық атауы: 5В011600- География

Факультет, кафедра: Жаратылыстану-математика, Биология кафедрасы

Семей, 2016

1.ӘЗЕРЛЕГЕН
Құрастырушы_______«____»_____ 20___ж., аға оқытушы Құнанбаева Н.С.

2.КЕЛІСІЛДІ

2.1. Кафедра отырысында «________________________»

Хаттама «____»___________ 20___жыл, №____


Кафедра менгерушіс і_______________ Садыкова Р.А.
2.2. Жаратылыстану-математика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама «____»___________ 20___жыл, №____


Төрайымы ____________ Ерменова Б.О.
3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама «____»___________ 20___жыл, №____
ОӘК төрайымы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор

____________________________ Искакова Г.К.


4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ (№ басылымның орнына ___ «__»___ 20__ж.)

Мазмұны


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

3. КУРС САЯСАТЫ

4. БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

5. ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСТАР


 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер

Оқытушының аты-жөні, тегі: Құнанбаева Н.С.

Ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы: аға оқытушы, биология магистрі

Факультет: Жаратылыстану-математика

Кафедра: Биология

Байланыс ақпараты: тел.87052443368,

e-mail: kunanbaeva.nurgul@yandex.kz, №3 оқу корпусы, кабинет 112


  1. Пәннің қысқаша мазмұны

Оқушылардың физиологиялық дамуы пәні балалар организмінің, функцияларының жасқа байланысты қалыптасуы мен даму заңдылықтарын зерттейтін. Ол жалпы гигиена, педагогика және психология пәндерімен тығыз байланысты.

Пәнді оқыту мақсаты:

Оқушылардың физиологиялық дамуы пәні болашақ педагогтарға балалар мен жасөспірімдер ағзасында жасқа байланысты болатын анатомо-физиологиялық ерекшеліктерді білуге үйрету және салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары туралы мағлұмат беру.


  1. Пәнді оқытудың міндеттері:

Оқушылардың физиологиялық дамуы пәні болашақ өсіп келе жатқан оқушылардың денсаулығын сақтау және нығайту, олардың оқу және дене процесстерін жақсарту. Студенттерге қоршаған ортаның абиотикалық және биотикалық факторлар әсері туралы ғылыми деректер негізінде жағдай мен өз денсаулығының қиындығын бағалауға мүмкіндік беру. Курста балалар мен жасөспірімдердің организміндегі тіршілік әрекеттерінің сандық және сапалық белгілері қарастырылады. Бұл пәннің негізгі міндеті өсіп отыратын организмнің тіршілік әрекетері процестерінің қалыпты өтуін қамтамасыз ететін жағдайлар мен ауруларды болдырмауға бағытталған гигиеналық шараларды алдын ала жасау. Сонымен қатар зиянды әсер ететін факторларды жою немесе әлсірету және еңбек, оқу, өмір жағдайларын жақсарту, денсаулықты нығайту жөнінде ұсыныстар қарастырылады.

Оқушылардың физиологиялық дамуы курсының міндеттеріне студенттерді болашақ мұғалімдер мен тәрбиешілерді дамып келе жатқан организмнің жасқа байланысты ерекшеліктері туралы мәліметермен қаруландыру. Ал бұл оқушылардың денсаулығын сақтау және нығайтудың, олардың түрлі оқу мен еңбек әрекеті кезінде жұмысқа қабілеттілігінің жоғары болуына негіз болып табылады  1. Құзыреті (оқыту нәтижелері):

Пәнді оқыту нәтижесінде студент білу керек:

Білу:

 • балалар мен жасөспірімдердің өсу мен дамуының жалпы заңдылықтарын білу;

 • нерв жүйесінің физиологиясын, жоғары нерв әрекеті, олардың жас ерекшелігін білу;

 • анализаторлардың физиологиясы мен гигиенасы және жас ерекшелігін білу;

 • Ішкі секрециялық бездер, жыныстық жетілу және олардың гигиенасын, оқушылардың медициналық-гигиеналық және жыныс тәрбиесін білу;

 • Тірек-қимыл жүйесі, оның жас ерекшелігі, балалардың аяқ киіміне және жеке басына қойылатын гигиеналық талаптармен танысу;

 • Ас қорыту жүйесі, зат пен энергия алмасуы, олардың жас ерекшелігі, тамақтану гигиенасын білу;

 • Қанның жас ерекшелігі мен физиологиясымен танысу;

 • Тыныс алу мүшелері мен олардың жас ерекшелігін, бөлме ауасына қойылатын талаптарды білу;

 • Зәр шығару мүшелері мен олардың жас ерекшелігін, терінің құрылысы мен қызметін және гигиенасын білу;

 • Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын қорғау, күшейту және жаттықтыруымен танысу.

орындай алу:

 • оқу және арнайы әдебиеттермен өзбетімен жұмыс істей алу;

 • жылдық формула бойынша есеп өткізудағдыларына ие болу;

 • денсаулықты диагностикалауда физиологиялық әдістерді қоладана алу.

дағдысының болуы:

 • ағзаны шынықтыру, салауатты өмір салтын қалыптастырудағы адам ағзасының ерекшеліктері;

 • мектепте сабақ жүргізуде оқу және еңбек жүктемесін оқушылардың организмінің дамуының жасқа байланысты ерекшелігін ескере отырып құру.
  1. Курстың пререквизиті: мектеп курсы

  2. Курстың постреквизиті: Адам және жануарлар физиологиясы, педагогикалық практика

  3. Оқу жұмыс жоспарларынан көшірме:

Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі 1-кестеде келтірілген

1-кесте


Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс, сағ.

СТС, сағ.

ЗЖ, сағ.

БӨЖ, сағ.

Барлығы, сағ.

Қорытынды бақылау формасы

1

2

2

15

15

-

45

90

тест


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАР ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
2-кестеМодуль. Тақырып

Сағаттар саны
Д

ЗЖ

СТС

БӨЖ

Әдебиеттер

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1: Балалар мен жасөспірімдердің өсу мен дамуы

1

Оқушылардың физиологиялық дамуы пәні, мазмұны. Өсу мен дамудың заңдылықтары, зерттеу әдістері.

1

-

1

4

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4- 5.1.10, 5.1.12, 5.1.14, 5.1.15

2

Жүйке жүйесінің физиологиясы, жасқа байланысты дамуы.

1

-

1

4

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4- 5.1.10, 5.1.15

3

Жоғары дәрежелі жүйке жүйесінің қызметі туралы түсінік. Шартсыз және шартты рефлекстер. ЖДЖЖ –нің типтері.

2

-

2

4

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4- 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.11,5.1.12, 5.1.15

Модуль 2. Сенсорлы жүйелер және тірек-қимыл аппаратының физиологиясы

4

Сенсорлы жүйелер, олардың жасқа байланысты дамуы.

2

-

2

4

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4- 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8

5

Ішкі секреция бездерінің физиологиясы, оның жасқа байланысты дамуы. Жыныстық тәрбие.

2

-

2

4

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.8, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.11, 5.1.12

6

Тірек-қимыл аппараты, оның жасқа байланысты дамуы.

2

-

2

5

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4- 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8

Модуль 3. Ішкі мүшелер жүйесінің физиологиясы

7

Қан және қанайналу жүйесінің физиологиясы, оның жасқа байланысты дамуы.

2

-

2

5

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.8, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.11, 5.1.12

8

Тыныс алу жүйесінің физиологиясы, оның жасқа байланысты дамуы.

1

-

1

5

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.8, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.13, 5.1.14

9

Асқорыту жүйесінің физиологиясы, жасқа байланысты дамуы.

1

-

1

5

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.8, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.14

10

Зәр шығару жүйесінің физиологиясы, оның жасқа байланысты дамуы. Тері, құрылысы мен қызметі, жасқа байланысты дамуы. Тері күтімі.

1

-

1

5

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.8, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.13, 5.1.14. 5.1.15

Барлығы:

15

-

15

45


2.1 1-2 аралық білімді бақылау тапсырмалары
1 Аралық бақылау мазмұны:


 1. Физиология ғылымы. Балалар және жасөспірімдердің өсу және даму заңдылықтары.

 • Организм және орта.

 • Өсу мен дамудың заңдылықтары. Дене пропорциясы.

 • Организмнің даму этаптары.

 • Дамудың гетерохрондылығы. Гомеостаз. Антропометрлік зерттеу.

 1. Жүйке жүйесінің физиологиясы, оның жасқа байланысты дамуы.

 • Нейронның құрылысы, қасиеттері. Тітіркену, тітіркендіргіш, қозу, тежелу ұғымдары.

 • Жүйке талшығының жас ерекшелігі, қасиеті.

 • Синапс. Иррадиация, индукция, доминанта.

 • Рефлекс. Оның жас ерекшелігі.

 • Шартты, шартсыз тежелу және балалардағы ерекшелігі.

 • Ухтомскийдің доминанта туралы ілімі және оның оқушылардағы танымдық әрекетін басқарудағы маңызы.

 • Динамикалық стереотип.

 • 1-ші және 2-ші сигналдар жүйеслер әрекетінің жас ерекшелігі.

 1. Сенсорлы жүйелердің физиологиясы, олардың жасқа байланысты дамуы.

 • Организмнің сенсорлық жүйесі.

 • Көз құрылысы, физиологиясы. Аккомодация, жасқа сай өзгерісі.

 • Көру өткірлігі. Алыстан және жақыннан көргіштік.

 • Көру анализаторының гигиенасы.

 • Есту анализаторы.

 • Құлақтың құрылысы мен физиологиясы, жас ерекшелігі, акустикалық қасиеті.

Есту анализаторының аурулары, оның гигиенасы.

 1. Ішкі секреция бездерінің физиологиясы, оның жасқа байланысты дамуы. Жыныстық тәрбие.

 • Ішкі секрециялық бездердің физиологиясы. Гормондар.

 • Гипоталамус-гипофизарлық жүйе.

 • Эпифиз безі, қалқанша, қалқанша маңы безі, айырша безі, қарын асты безі, бүйрек үсті безі, жыныс бездерінің құрылысы мен қызметі.

 • Жыныстық жетілу стадиясы, жыныстық белгінің дамуы. Физиологиялық және әлеуметтік жыныстық жетілу.

 • Медициналық, гигиеналық тәрбие беру міндеттері, принциптері, формасы мен әдістері.

 • Жанұяның ар-ожданы және гигиеналық негізі.

 • Әйел организмінің анатомиялық-физиологиялық ерекшелігі. Ұрықтың іште дамуы, жүктілік.

2 Аралық бақылау мазмұны: 1. Тірек-қимыл аппараты, оның жасқа байланысты дамуы.

 • Қаңқа бөлімдері.

 • Буынның құрылысы, физиологиясы.

 • Омыртқа иірімі, физиологиясы.

 • Тұлға және аяқ сүйектері. Ми сауыты, бет сүйектерінің дамуы, физиологиясы. Бұлшықет жүйесі.

 • Бұлшықеттің құрылысы, физиологиясы. әр жас кезеңіндегі ет массасы, ет күші.

 • Оқушының қозғалыс режимі. Гиподинамия заңдылығы. Көкірек клеткасының бұзылуы (деформация).

 • Жалпақтабандылық, онымен күресу жолдары.

 • Дене сымбаты, тұру, отыру, жүру кезінде денені қалыпты ұстау.
 1. Қан және қанайналу жүйесінің физиологиясы, оның жасқа байланысты дамуы.

 • Организмнің ішкі ортасы: қан, ұлпа сұйықтығы, лимфа.

 • Қанның тасымалдау, қорғаныстық қызметі.

 • Қан ұюы, қан топтары, қан құю, қан аздық оның профилактикасы.

 • Жүректің құрылысы, физиологиясы. Жүрек циклі.

 • Қан айналу схемасы.

 • Жүректің минуттық және систолалық көлемінің жасқа сай өзгерісі.

 • Гипотония, гипертония.

 • Жүрек-тамыр жүйесінің қара күшке реакциясының жас ерекшелігі. Жүрек-тамыр ауруының профилактикасы.

 • Жүрек- тамыр жүйесін жаттықтыру.

 1. Тыныс алу жүйесінің физиологиясы, оның жасқа байланысты дамуы.

 • Баланың тыныс алу мүшесінің құрылысы, физиологиясы.

 • Тыныс алу жиілігі, тереңдігінің, минуттық көлемінің, газ алмасудың жас ерекшелігі.

 • Тыныс алудың өздігіннен реттелудің жас ерекшелігі.

 • Оқу бөлмесіндегі ауаның физикалық-химиялық қасиеттерінің өзгерісі.

 • Оқу бөлмесіндегі, шеберханадағы газ алмасуға қойылатын гигиеналық талаптарды физиологиялық негіздеу.

 • Мектепті жылыту мен жылыту приборларына қойылатын гигиеналық талаптар.

 • Балалар тыныс алу мүшесінің аурулары, профилактикасы.

 1. Асқорыту жүйесінің физиологиясы, жасқа байланысты дамуы.

 • Организмнің ішкі ортасы: қан, ұлпа сұйықтығы, лимфа.

 • Қанның тасымалдау, қорғаныстық қызметі. Қан ұюы, қан топтары, қан құю, қан аздық оның профилактикасы.

 • Жүректің құрылысы, физиологиясы. Жүрек циклі.

 • Қан айналу схемасы.

 • Жүректің минуттық және систолалық көлемінің жасқа сай өзгерісі.

 • Гипотония, гипертония. Жүрек-тамыр жүйесінің қара күшке реакциясының жас ерекшелігі.

 • Жүрек-тамыр ауруының профилактикасы. Жүрек тамыр жүйесін жаттықтыру. 1. Зәр шығару жүйесінің физиологиясы, оның жасқа байланысты дамуы. Тері, құрылысы мен қызметі, жасқа байланысты дамуы. Тері күтімі.

 • Зәр шығару мүшелерінің құрылысы, физиологиясы.

 • Зәр шығару жүйесін аурудан сақтандырудағы жеке бастың гигиенасының ролі.

 • Терінің құрылысы, физиологиясы және жас ерекшелігі.

 • Терінің қорғаныш қызметі.

 • Дене температурасын тұрақты ұстаудағы терінің ролі.

 • Терінің тер бөлу мен тыныстық қызметі.

 • еріге күтім жасау ережесі. Шаш пен тырнақ гигиенасы.

 • Киім мен аяқ киімге қойылатын гигиеналық талаптар. Тері аурулары.


3 КУРС САЯСАТЫ

Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандай да бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестацияның қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындалуына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатын, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.4. БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

Басқа кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 8-15 апта -270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін),Апта және білімді бақылау түрлері бойынша балл бөлу 3-кестеде көрсетілген.
3-кесте

Апта №

Зертханалық, практикалық, семинар сабақтарының, БӨЖ тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл

1

2

3

4

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу


Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, тәжірибелік сабақтар, семинар, БӨЖ

1

Балалар мен жасөспірімдердің өсу және дамудын анықтау. Антропометрия әдісі.

Сұрақ-жауап

0

2

Жүйке жүйесінің құрылысы және қызметі, жүйке орталықтары және олардың қасиеттері.

Сұрақ-жауап

20

3

Жоғары жүйке әрекеті. Рефлекс туралы түсінік. Шартсыз және шартты рефлекстер ілімі. И.П. Павловтың тәжірибесі.

Сұрақ-жауап

20

БӨЖ (білім алушылардың өздік жұмысы)

Гигиена ғылымы, даму тарихы. Мектеп гигиенасы.

Жазбаша, презентация

50

4

Жоғарғы дәрежелі жүйке жүйесінің типтері. Жүйке процестерінің қасиеті бойынша ЖДЖЖ-нің типтерін анықтау.

Сұрақ-жауап


20

5

Көру анализаторы, жасқа байланысты дамуы және гигиенасы. Соқыр нүктені анықтау. Мариотта тәжірибесі. Аристотель тәжірибесі.

Сұрақ-жауап

20

БӨЖ (білім алушылардың өздік жұмысы)

Ұйқының физиологиялық механизмі, баяу және тез ұйқы, сергектік. Ұйқы гигиенасы.

Жазбаша, презентация

50

6

Есту анализаторы құрылысы және қызметі, жасқа байланысты дамуы және гигиенасы.

Сұрақ-жауап

20

7

Ішкі секреция бездері, құрылысы мен қызметі. Гормондар.

Сұрақ-жауап

0

7

1 Аралық бақылау

тест

70

1-7 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы

30+270=

300


1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу


Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, тәжірибелік сабақтар, семинар, БӨЖ

8

Ішкі секреция бездерінің жасқа байланысты дамуы. Жыныстық тәрбие.

Сұрақ-жауап

0

9

Қаңқа, оның бөлімдері. Буындар және бұлшықеттер құрылысы мен қызметі. Қаңқаның дамуы.

Сұрақ-жауап

20

10

Оқушының қозғалыс режимі. Гиподинамия заңдылығы. Көкірек клеткасының бұзылуы (деформация). Жалпақтабандылық. Дене тұрпының типін және сымбатын анықтау.

Сұрақ-жауап

20

11

Организмнің ішкі ортасы. Қан құрамы және қызметі. Қан топтары. Қан аздық және балалар мен жасөспірімдерде алдын алу.

Сұрақ-жауап

20

БӨЖ (білім алушылардың өздік жұмысы)

Мектеп партасы және жиһаздарына қойылатын гигиеналық талаптар.

Жазбаша, презентация

50

12

Жүрек құрылысы және қызметі. Қан айналу жүйесі, жасқа байланысты дамуы. Жүрек-қан тамырлар ауруларының профилактикасы.

Сұрақ-жауап

20

13

Тыныс алу жүйесінің физиологиясы, дамуы және гигиенасы.

Сұрақ-жауап

10

14

Асқорыту жүйесінің физиологиясы, дамуы. Тамақтану гигиенасы.

Сұрақ-жауап

10

БӨЖ (білім алушылардың өздік жұмысы)

Мектеп сабақ кестесіне қойылатын гигиеналық талаптар.

Жазбаша, презентация

50

15

Зәр шығару жүйесінің физиологиясы, гигиенасы. Тері, құрылысы мен қызметі, жасқа байланысты дамуы. Тері күтімі.

Сұрақ-жауап

0

15

2 Аралық бақылау

тест

70

8-15 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы

30+270=

300


Емтиханның қорытынды баллы

400

Академиялық кезең үшін қорытынды балл

1000

4-кесте


Білімді бағалаудың көпбаллды әріптік жүйесі


Әріптік жүйе бойынша бағалау

Баллдардың цифрлық

эквивалентіПайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4,0

95-100

Өтежақсы

А -

3,67

90-94

В +

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

В -

2,67

75-79

С +

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,00

65-69

С -

1,67

60-64

D +

1,33

55-59

D

1,00

50-54

Ғ

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз


5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР

5.1. Негізгі әдебиеттер:

5.1.1. Хрипкова А.Г. “Возрастная физиология”, М. “Просвещение”, 1978 г.

5.1.2. Хрипкова А.Г., Антропова “Возрастная физиология и школьная гигиена”, М. “Просвещение”, 1990 г

5.1.3. Ермолаев Ю.А. “Возрастная физиология”, М. “Высш. шк.”, 1985 г.

5.1.4. Леонтьева Н.Я., Маринова К.В. “Анатомия и физиология детского организма”, М. “Просвещение”, 1976

5.1.5. Матюшонок М.Т. “Балалар мен жасөспірімдер физиологиясы және гигиенасы”, Минск “Высш. шк”,1980г

5.1.6 Жұмабаев. Жасерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы. А., 1991.

5.1.7 Дүйсембин Қ.Д., Алиакбарова З.М. Жасқа сай физиология және мектеп гигиенасы. А.: Дәуір, 2003

5.1.8 Набидоллина Ш.С. Бастауыш мектеп жасындағы балалардың анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы: оқулық. -Астана:Фолиант, 2007.-275 б.


   1. Нұрышев, М. Адам анатомиясы: оқулық. -Алматы:Карасай, 2005.- 348 б.

   2. Советов С. Е. Школьная гигиена А., 1988

5.1.11 Сапожникова Р. Г. Гигиена обучения в школе. М., 1974

5.1.12 Куценко Г. И., Жажкова И. А. Основы гигиены. М.,1980.

5.1.13 Габович Р. Д. Гигиена М., 1977.

5.1.14 Антропова М. В. Школьная гигиена. М., 1970.

5.1.15 Антропова М. В. Основы гигиены учащихся.


  1. Қосымша әдебиеттер:

   1. Ракышев А. Р. Адам анатомиясы. Алматы 2006 ж.

   1. Сапин Б. Р., Билич Г. Л. Адам анатомиясы - М. 1989.

5.2.3 Керимбаев Б. М. Адам анатомиясы – А., 1992.

5.2.4. Абрамов В.В. Интеграция иммунной и нервной систем. Новосибирск, 1991г.

5.2.5. Амосов Н.М., Бендет Я.А. Физическая активность и сердце. Киев, 1989 г.

5.2.6. Батуев А.С. Высшая нервная деятельность. Высшая школа. М., 1991 г.

5.2.7. Войтенко В.П. Здоровье здоровых. Введение в санологию. Киев. 1991 г.

5.2.8 Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни. М., Флинта. 1999 г.

5.2.9 Загрядский В.П., Сулимо-Самуйлло З.К. Физические нагрузки современного человека. Л., Наука, 1982 г.

5.2.10 Зотиков Е.А. Иммунологическая адаптация нарушенных функций организма. Под. ред. Д.С.Саркисова. М., 1987

5.2.11 Каплан Е.А., Цыренжанова О.Д., Шантанова Л.Н. Оптимизация адаптивных процессов организма. М., 1990 г.

5.2. 12 Лищук В.А., Мостокова Е.В. Основы здоровья. Актуальные задачи, решения, рекомендации. М., 1994 г.

5.2.13 Мойкин Ю.В., Киколов А.И., Тихорецкий В.И., Милкова В.В. Психофизиологические основы напряжения. М., Медицина, 1987 г.

5.2.14 Першин С.Б., Конгулова Т.В. Стресс и иммунитет. М., 1986 г.5.2.15 Рымжанов К.С. Дыхательные ощущения человека и природа одышки. Алматы. Принт, 1995 г.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу