Бағдарламасын, «Қазақстан Ресбуликасының Тіл туралы» Заңын, «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу»


Мектеп кітапханасының материалдық - техникалық базасыбет6/7
Дата23.08.2017
өлшемі1,01 Mb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7

1.Мектеп кітапханасының материалдық - техникалық базасы

1.1. Қабаты ___________________________________________________________________2____

1.2. Жалпы аланы ___________________________________________________________ 64.9__

1.3. Абонементтің бар-жоғы абонемент__________________________________

(қажетін көрсетініз)

1.4. Оқу залының бар-жоғы оқу залы__________________________________

(қажетін көрсетініз)

1.5. Оқу залының орындықтар саны _____________________________________________ 40__

1.6. Кітапхананың негізгі қорына арналған жеке кітап сақтау қоймасының бар-жоғы иә___

(қажетін сызып көрсетіңіз)

1.7. Оқулық қорына арналған кітап қоймасының бар-жоғы ______________қойма

(қажетін сызып көрсетіңіз)

1.8. Кітапхананың техниқалық қамсыздандарылуы (компьютер, принтер, сканер және т.б. )

компьютер – 1, принтер – 1, сканер - 1.

2. Мектеп кітапханасының кадрлары туралы мәліметтер

2.1 Кітапхана штаты _____________________________________________________________ 2__

2.2 Кітапхана меңгерушісінің білімі (оқу орны, мамандығы, бітірген жылы) Карағанды мәдени-ағарту училищесі, 1987 жылы, кітапхана мамандығы. Көкшетау қ, Ш.Уалиханов атындағы университет кітапхана мамандығы 2009-2013ж

2.2.1. Кітапхана қызметкерлерінің білімі (оқу орны, мамандығы, бітірген жылы) СҚМУ, 2006 жылы,қазақ тілі мен әдебиеті және шет тілі мамандығы.

2.3. Кітапхана меңгерушісінің кітапхана жұмысының жалпы өтілі _____________19 жыл______

2.3.1.Кітапхананың әр қызметкерлерінің кітапхана жұмысының жалпы өтілі________ __1 жыл___

2.4. Кітапхана меңгерушісінің сол білім беру мекемесіндегі кітапхана жұмысының жалпы өтілі

__________________________________________________________________________1 жыл____

2.4.1. Кітапхана қызметкерлерінің сол білім беру мекемесіндегі кітапхана жұмысының жалпы өтілі ______________________________________________________________________ _1 жыл___

2.5. БТТ бойынша кітапхана меңгерушісінің еңбекақы төлеу разряды_____________G – 8______

2.6. Кітапхананың барлық қызметкерлерінің біліктілігін көтеруі (білім алушының аты-жөні, оқыған орын, оқыту нысаны мен тақырыбы, оқыған жылы) СҚПКБАҚДИ, 2015 жылы.Тақырыбы: «Инновационные библиотечно-информационные технологии-новое качество деятельности школьных библиотек»
3. Нормативтік құжаттардың бар-жоғы (қажеттісін сызып көрсетіңіз):

 1. Мектеп кітапханасы туралы Ереже және пайдалану қағидалары __________________ия, жоқ

 2. Кітапхана меңгерушісінің, қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулығы____________ ия, жоқ

 3. Мектеп кітапханасы жұмысының жылдық жоспары____________________________ ия, жоқ

 4. Мектеп кітапханасы жұмысының жылдық есебі______________________________ ия, жоқ

 5. Мектеп кітапханасының нормативтік-реттеуші құжаттары бар папкасы (Қазақстан Республикасының Заңдары, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары, Қазақстан Республикасы Білім және ғылыми министрлігінің бұйрықтары мен өкімдері, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Республикалық ғылыми-педагогиқалық кітапханасының (ҚР БҒМ РҒПК) әдістемелік ұсынымдары, облыстық білім беру басқармасының, қалалық (аудандық) білім беру бөлімдерінің бұйрықтары мен өкімдері, мектеп кітапханасының дамуын белгілейтін мектеп директорының бұйрықтары мен өкімдері)_____________________________________ ия, жоқ

4. Есептік құжаттаманың бар-жоғы (қажеттісін сызып көрсетіңіз)

 1. Кітапхананың негізгі және оқулық қорының жиынтық есеп кітабы _______________ия, жоқ

 2. Мүкәммал кітаптары______________________________________________________ия, жоқ

 3. Мүкәммал кітабына жазылуға жатпайтын басылымдардың есебі дәптері (кітапшалар

қоры-көлемі 48 параққа дейінгі басылымдар)___________________________________ия, жоқ

 1. Оқырмандардан жоғалтқан орнына алынған кітаптардың және басқа да құжаттардың есеп дәптері __________________________ия, жоқ

 2. Негізгі әдебиеттердің, оқулықтардың жеткізілген туралы шоттар мен накладнойдар көшірмелері бар папкасы__________________ _ия, жоқ

 3. Негізгі және оқулық кітапхана қорының қозғалысы (есептен шығу,

өткізу және т.б.) актілерінің папкасы _________________________________________ия, жоқ

 1. Кітапхана қорын түгендеу және тексеру жүргізу туралы актілер __________________ия, жоқ

 2. Мектеп кітапханасының жұмыс күнделігі ____________________________________ия, жоқ

 3. Библиографиялық анықтамаларды есепке алу журналы __________________________ия, жоқ

 4. Оқулықтардың тапсырыс бланкерінің көшірмесі бар папкасы ___________________ия, жоқ

 5. Уақытша сақталатын оқулықтар қорының есеп дәптері _______________________ия, жоқ

 6. Сыныптар бойынша оқулықтар беру журналы немесе жеке формулярлар _______ия, жоқ

5 Қор туралы мәліметтер (Кітапхананың негізгі қорының жиынтық есеп кітабының 3 «Қор қозғалысының қортындылары» бөліміндегі «2013 жылдын қара есепте «тұрғаны»» сандық көрсеткіштері келтіріледі)

  1. Кітапхананың негізгі қоры, барлық /даналар ______________________24415______________

соның ішінде: -қазақ тілінде (даналар %) _____________________21643_ (83%)___

  • орыс тілінде (даналар %) ______________________2386_(14%)___

  • басқа тілдерде(даналар %) ____________________ _386_(3%)___

5.1.1 Дәстүрлі емес тасығыштардағы (CD-ROM,аудио, бейне құжаттар) атауы / даналары: _144_

5.2 Кітапхана қорын КБЖ кестелеріне сәйкес жайластыру_________________ия, жоқ,

5.3 Кітапхананың оқулықтар қоры (дана) __________________________________________9354_

5.4 Оқу қорын жеке қоймада жайластыру: 1. пәндер бойынша (қажеттісін көрсетіңіз)____________________________ия, жоқ

 2. cыныптар бойынша(қажеттісін көрсетіңіз) ________________________ия, жоқ

5.5 Өткен жылы түскен жаңа әдебиеттердің барлығы атаулар/данасы (Кітапхананың негізгі қорының жиынтық есебі кітабының 3. «Қор қозғалысының қортындылары» бөліміндегі «2014 жылы келіп түскені» сандық көрсеткіштері келтіріледі)________________________________3679_

соның ішінде, қазақ тілінде (даналар, %) 3654______________________  • орыс тілінде (даналар %) ______25______________________

  • басқа тілдерде (даналар %)_____________________________

5.6 Ағымдағы жылғы жазылып алынған мерзімді

басылымдардың атаулары/комплектілері саны _______________________________________31__

соның ішінде, қазақ тілінде (даналар, %)__________________________________27

5.6.1 Педагогикалық мерзімді басылымдар _________________________________________15___

соның ішінде, қазақ тілінде (даналар, %)____________________________________15_(100%)

5.6.2 Оқушыларға арналған мерзімді басылымдар_____________________________________6___

соның ішінде, қазақ тілінде (даналар, %)____________________________________6_(100%)

5.6.3 Кітапханатану мерзімді басылымдар____________________________________________2___6. Жинақтаудың негізгі көздері (тізбелеп көрсетіңіз):

- Кітап дүкендері ___________________________________________________________________

- баспалар________________________Ата мұра, Арман-ПВ, Мектеп, Келешек, Алматыкітап баспалары, Фолиант баспасы, ата-аналар комитеті, қорғаншылар кеңесі, демеушілер

(қажеттісін көрсетіңіз)

6.1. Кітапхананың негізгі қорының қозғалысын талдау,

6.1.1. Кітапхана қорының жаңартылуы __________________________________________3679

6.1.2. Кітапхана қорын есептен шығару барлығы атаулар/данасы (Кітапхананың негізгі қорының жиынтық есебі кітабының 3. «Қор қозғалысының қортындылары» бөліміндегі «2014 жылы келіп түскені» сандық көрсеткіштері келтіріледі)_________________________________________жоқ

6.1.3 Кітапхана қорының есептен шығарылу себептері (қажеттісін көрсетініз): көнелігі (физикалық тозуы), ақаулығы, басы артық дублеттігі, бейінді еместігі, еркін кіру қорынан жоғалуы, оқырмандар жоғалтқаны, мазмұны жағынан ескірген, аз пайдаланады.7. Кітапхананың анықтамалық-библиографиялық аппараты

 1. Алфавиттік каталог (қажеттісін көрсетіңіз)__________________________________ия, жоқ

 2. Жүйелі каталог (қажеттісін көрсетіңіз)______________________________________ия, жоқ

 3. Мақалалардың жүйелі картотекасы (қажеттісін көрсетіңіз)____________________ия, жоқ

 4. Оқушыларға арналған тақырыптық картотекалар (атауы, оқымандық мақсаты) «Тақырыптық», «Өлкетану», «Тұлғалар»және оқулықтар картотекасы

 5. Педагокикалық қызыметкерлерге арналған тақырыптық картотекалар (атауы, оқымандық мақсаты)

 6. Өлкетану картотекалары (атауы, оқырмандық мақсаты) газет, журнал картотекасы,

 7. Оқу әдебиеттері картотекасы (қажеттісін көрсетіңіз)_________________________ия, жоқ

 8. Электронды каталог 2010 жылы мамыр айынан бастап(қажеттісін көрсетіңіз)____ия, жоқ

7.8.1 Автоматтандырылған кітапхана-ақпарат бағдарламасының атауы «AИБС MARK-SQL»

7.8.2 Электронды каталог қай жылдан бері жүргізіледі _______________________қараша 2014 ж

7.8.3 Библиографиялық деректер базасының атауы/жазбалы саны_________________________

7.9 Әдістемелік әзірленімдері бар папка (қажеттісін көрсетіңіз)____________________ия, жоқ8. Әдебиеттерді насихаттау шаралары (кітапхана жұмысының күнделігінің 3 «Көпшілік іс-шараларды есепке алу» бөлімдегі сандық көрсеткіштер келтіріледі)

8.1 Көпшілік іс-шаралардың саны ____________________________________44________________

8.1.1 Соның ішінде:

-кіші мектеп жасындағы оқушылар үшін ____________________________18______________

-орта мектеп жасындағы оқушылар үшін ___________________________11______________

-жоғарғы мектеп жасындағы оқушылар үшін__________________________6____________

-педагогикалық қызыметкерлер үшін__________________________________9___________

8.1.2 көпшілік іс- шараларың түрлері Әдебиетке көрнекілік кепілдеме, пікірсайыс, кездесулер, конференциялар, әдеби кештер.

8.2 Кітапхана көрмелерінің жалпы саны ___________________________________________25____

8.3 Тұрақты көрмелер (тақырыбы, оқырмандық мақсаты, көрмеленген кітаптар саны)Қазақтың 100 романы, «Таулары тарих даласы дастан», Туған жер –тұғырың, С.Сейфуллин-қазақтың көрнекті ақыны 120ж, Имандылық инабаттылық- мұраты, «Мен оқимын, саламын», «Көктем жаңарудың мерекесі», «Мәдени мұра – асыл қазына» «Тілім менің қасиетім –қазынам», Қ.Р Президентінің 2014 ж 11 –қарашадағы «Нұрлы жол –болашаққа бастар жол» атты жолдауы, «Ата заңым–мақтанышым қорғанышым», Қазақ хандығының құрылғаныны 550 жыл, «Н. Назарбаев Қ.Р Тұңғыш Президенті», «Татулық тірегі, бірліктің белгісі –Тәуелсіздік», «ЭКСПО- 2017. Болашақтың энергиясы, «Ассамблея –татулық темірқазығы» Қазақстан халқы Ассамблеясына -20 жыл, «Ғалым. Қайраткер. Ұстаз», Ғасыр індеті ЖҚТБ, Денсаулық – зор байлық, «Көптен күткен бейбіт күн», «Абай дана.Абай –дара». Осының ішінде тұрақты көрмелер саны 11 (89 кітап саны)

9 Библиографиялық және анықтамалық-ақпараттық жұмыс

9.1.Орындалған библиографиялық анықтаманың барлығы ___________________2865___________

cоның ішінде тақырыптығы ____________ауызша 2563, жазбаша 302

9.2. Ақпарат күндерін өткізудің жүйелігі _____________________________________________6___

9.3 Әдебиеттердің ұсынымдық тізімдері мен _____________________________________________

көрсеткіштерінің әзірлеу (қажеттісін көрсетіңіз)__________________________________ ия, жоқ  1. Әзірленген тізімдер мен көрсеткіштердің атаулары мен басылған жылдары

  2. Ақпарат мәдениеті негіздері жөніндегі сабақтар (қажеттісін көрсетіңіз)__________ ия, жоқ

10 Оқырмандармен жеке жұмыс істеу

10.1.Жеке жұмыстардың түрлері (өткізілген іс- шаралардың санын көрсете отырып)әңгімелесу, оқырмандардың пікірталасы, консультациялар, саяхат, ойындары.Жалпы өткізілген іс-шаралар саны :20

11 Мектеп кітапханасы жұмысының негізгі көрсеткіштері (Кітапхана жұмысының күнделігінің 1 және 2 бөлімдерінің бір жыл ішіндегі сандық көрсеткіштері келтірілді)

  1. Абсолюттік көрсеткіштер:

11.1.1 Оқырмандардың жалпы саны _______________________________________________ 506

Соның ішінде санаттары бойынша:  • 1-4 сыныптар оқушылары_______________________________________ 69

  • 5-8 сыныптар оқушылары________________________________________181

  • 9-11 сыныптар оқушылары_______________________________________172

  • оқутушылар_____________________________________ 60

  • басқалары______________________________________________________24

11.1.2 Кітапхананың барлық құрылымдық бөлімшелері (абонемент, оқу залы және т.б.) қызымет көрсеткен оқырмандар саны________________________________________________________506

11.2 Келулердін жалпы саны______________________________________________________10187

11.3 Берілімдердін жалпы саны____________________________________________________13837

11.4 Қатыстық көрсеткіштер:

11.4.1 Келу (келулер саны/оқырмандар саны)_________________________________________23,7

11.4.2 Оқылу (берілім/ оқырмандар саны)_____________________________________________33,5

11.4.3 Негізгі қордың айналымдылығы (оқулықсыз)(берілім/қор)_________________________1,6

11.4.4 Қамсыздандырылу (негізгі қор/оқырмандар саны)_______________________________ 26,8

11.4.5 Білім алушылардың контингентіне қатысты алғанда оқу әдебиеті қорының қамсыздандырылуы (оқу қоры/оқуш-р саны) ________________________________________ 14,2

12.Кітапхана кеңесі (қажеттісін көрсетіңіз) ____________________________________ия, жоқ

12.1. Құжаттардың бар-жоғы (қажеттісін көрсетініз): • Мектеп директорының Кітапхана кеңесін құру туралы бұйрығы___________________ия, жоқ

 • Кітапхана кенесі мүшелерінің бекітілген тізімі __________________________________ия, жоқ

 • Бір жылға арналған Кітапхана кенесі жұмысының жоспары _______________________ия, жоқ

 • Кітапхана кеңесі отырыстарының хаттамалары ________________________________ия, жоқ

12.2.Кітапхана кеңесі отырыстарының жүйелілігі _________________________кварталына 1 рет

12.3.Кітапхана кенесінің кітапханаға көмек көрсету жөніндегі іс-шаралары 2014-2015 оқу жылына арналған кітапханашының жұмыс жоспары, оқулықтарды комплеттеу, 2014-2015 оқу жылынын кітапханашының есебін, кітапханашының көпшілік жұмысына, кітапхана сабақтарына, 2015-2016 оқу жылына басылымдарға жазылуына, кітап қорын ескірген және тозған әдебиеттен тазартуға және әр түрлі мәселелерге көмек көрсету.13. Кітапхана активі (қажеттісін көрсетіңіз) ____________________________________ия, жоқ

13.1 Құжаттардың бар-жоғы: • Кітапхана активінің құрамы __________________________________________________ия, жоқ

 • Кітапхана активінің бір жылға арналған жұмыс жоспары _________________________ия, жоқ

13.2 Кітапхана активінің кітапханаға көмек көрсету жөніндегі іс-шаралары

кітапхананың сыныптармен байланыс жасап тұру, көрмелерді ұйымдастырып, ресімдейді, шолулар, дауыстап оқулар өткізеді, библиографиялық және ішкі кітапханалық жұмыстарды шама-шарқынша жүргізеді, жаңадан түскен кітаптарды өңдейді, мөрлейді, оларға қалташалар желімдейді, каталог кәртішкелерін жазады, оларды каталогтарға жайластырады, оқырман формулярларын ресімдейді.

Кітапхана меңгерушісі: Абенова.Ү.М. «05» қыркүйек 2014 жылыМектеп кітапханасы туралы мәлімет.

Мектеп кітапханасы – мектептің бір бөлігі. Жаңа заман компьютер дәуірі болғанымен, рухани азық іздеген, көзі ашық, көкірегі ояу әрбір адам кітапханаға келіп, әдеби көркем шығармаларды, түрлі газет-журналдарды оқып, мерейі өсіп, рухани азық алып, дөңгеленген дүниеден хабардар болатыны сөзсіз.Кітапханада 24415 кітап қоры бар, 532 оқырманы бар.

Кітапхана жұмыстарының сандық көрсеткіштері

Көрсеткіштің аты

2013-2014ж.ж

Барлығы:

2014-2015ж.ж

Барлығы:
каз

орыс

каз+орыс

каз

орыс

каз+орыс

Негізгі қор


17939

2747

20686

21643

2772

24415

Педагогикалық әдебиет

290

170

460

315

195

510

Көркем әдебиет

7317

1723

9040

7317

1723

9040

Салалық 2 -7 бөлім

1592

494

2086

1592

494

2086

Салалық 75-88 бөлім

978

311

1289

978

311

1289

Анықтамалық әдебиеттер

489

49

538

489

49

538

Оқулықтар қоры

6589

-

6589

9354

-

9354

Әдістемеліктер

571

-

571

1454

-

1454

CD –ROM, DVD диски

113

-

113

144

-

144

Қордың өсуі29553679

Мерзімдік басылымдар

34

10

44

27

4

31


Vі. үш тілде оқыту
Х. тәрбие жұмыстары
Оқырмандар туралы ақпарат кестеде көрсетілген

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Дәріс №1 Тақырыбы: Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде
2016 -> ОҚУ Әдістемелік кешен пәН «Қазақ Әдебиетін жаңа технология бойынша оқыту әдістемесі» мамандық
2016 -> Қазақстанның ірі мемлекет қайраткері, ұлт жанашыры, ел қамқоры, халқымыздың біртуар перзенті
2016 -> Сабақтың тақырыбы Үш бақытым. Мұқағали Мақатаев Туған тілім. Дихан Әбілов Жалпы мақсаты
2016 -> «Алаштану негіздері» таңдау курсы Түсінік хат «Алаштану негіздері»
2016 -> Сабақтың атауы Н.Әлімқұлов Қоңырау Мақсаты
2016 -> Силлабус Пән: Педагогика тарихы Курс: 4 Мамандық: 5В010200 «Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» Кредит саны: 2 Экзамен: 7 семестр Семей-2015 «Педагогика тарихы»
2016 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
2016 -> Сабақтың атауы Бейнелеу өнерінің түрлері Сілтеме Сабақтың жабдығы
2016 -> Сабақтың тақырыбы: Менің Отаным Қазақстан


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет