"Балалар музыка мектептерінің, балалар көркемөнер мектептерінің және балалар өнер мектептерінің үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларын бекіту туралы" Қазақстан


Балалар өнер мектебінің «Классикалық би» пәні бойынша оқу-тақырыптық жоспарыбет21/24
Дата30.11.2016
өлшемі5.53 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Балалар өнер мектебінің «Классикалық би» пәні бойынша
оқу-тақырыптық жоспары


1 класс. Первый год обучения классическому танцу. Первое полугодие

Бөлім

Тақырып

Музыка өлшемі

Сағат саны

Станок жанындағы жаттығулар

1. Аяқтың бірінші қалпы; бірінші тік (VI) қалып

4/4; 3/4 (8-16 такт қалып бойынша сақталады)

22

2. Станоктың алдында тұла бойдың дұрыс қойылуы
3. Тұла бойды қою - іштің бұлшық еттері тартылған
4. Бел бөлімінде арқаны дұрыс қою
5.Таяққа қарама қарсы тұрып, қолдарды станокқа қою
6. Қолдардың қалпы – даярлық күйде, I (станокты ұстамай); I, III. – алдымен залдың ортасында оқытылады

4/4 (әр қалыпқа 2 тактіден); 3/4; 6/8.

7. Түсінік: «тірек» және «әрекеттегі» аяқ
8. Demi – pliй I қалыптан

2 тактіге 4/4 тен баяу, әндете.

9. I еркін қалыптан Battement tendu жанына қарай

4 тактіге 4/4-тен.

10. VI қалыптан жарты башпаймен Releve

2 тактіге 4/4-тен.

Зал ортасындағы жаттығулар

1. Аяқтың VI қалпы
22

2. Аяқтың I қалпы (еркін)
3. Класиикалық бидегі қолдың сақсақтарын топтау
4. Қолдардың қалпы – даярлық күйде, I, III

4/4, 3/4 және 6/8.

5. Басты дұрыс қою
6. Тізе тұсында созылған аяқтарды толық табанға қою
7. Бел бөлігінде арқаны дұрыс қою
8. Тұла бойын дұрыс қою–іштің бұлшық еттері тартылған
9. Тізе тұсында башпайларда созылыңқы аяқтарда тұру
10. Demi-plieVIқалып бойынша

2 тактіден 4/4 баяу, әндете.

11. Demi-plie I қалып бойынша.

2 тактіден 4/4 баяу, әндете.

Зал ортасындағы parterree жаттығулары.

Барлық қимылдар жатқан қалыпта ішпен жату, сонымен қатар арқада жату кезінде орындалады.
1. Көтерілуді дамытуға ісер ететін жаттығулар
20

2. Аяқтың қалыптары: I, II
3. Аяқтың түзу қалыптары
4. Жамбас буындарындағы аяқтың қозғалысын дамыту
5. I қалып бойынша аяқтың балеттік сызығын тәрбиелеу
6. II қалып бойынша аяқтың балеттік сызығын тәрбиелеу
7. Қарапайым қымылдардың үйесімін дамытуға арналған жаттығулар (бас, қол)
8. Жамбас буындардағы ашық (выворотность) қалыпты дамытуБарлығы

64
Екінші жартыжылдық
Станок жанындағы жаттығулар

1. Аяқтың екінші қалпы (еркін) 
 
 

4/4; 3/4 (қалып 8-16 такт бойына сақталады)

18

2. II қалып бойынша Demi-plie

2 тактіден 4/4

3. Battement tendu жанына I еркін қалыптан

2 тактіге 4/4.

4. Аяқтыcou-de-piedқою, VIқалып бойынша

2/4

5. Battements tendus с demi-plie жанына қарай

4 такті 4/4 баяу, әндете.

6. Releve жарты башпайға

4/4,3/4

Зал ортасындағы жаттығулар

1. Аяқтың қалпы: I, II
18

2. Қолдардың даярлық қалпы
3. Қолдардың бірінші қалпы
4. Қолдардың үшінші қалпы
7. Passe

4/4

8. Жанға қарай қадам жасауды дамыту
Зал ортасында
par terree
жаттығулары.

1. Үйлестіруді дамытудың күрделі нұсқасы
36

2. Іш бұлшық етін жаттықтыру (пресс)
3. Тігінші бұлшық ет пен нәзік бұлшық етті жаттықтыру
4. Ашық қалыпты дамыту
5. Белге, аяққа және port de bras (екі жанына иілу) арналған жыттығулар
6. Passeбір аяқпен

4/4

7. Passedecotereleve.

4/4

8. Relevelent450алдыға және артқа

4/4, 3/4

9. Жамбас буындардың ашық қалыптарын дамытуБарлығы

72
2-сынып. Екінші оқу жылы. Бірінші жартыжылдық.Бөлім

Тақырып

Музыка өлшемі

Сағат саны

Станок жанындағы жаттығулар

1. Аяқтың қалпы: I, II

4/4; 3/4 (қалып 8-16 такт бойынша сақталады)

22

2. Станок алдында тұла бойды қою
3. Бетімен таяққа қарап қолдарын станокқа қою
4. Қолдардың қалпы – даярлық, I (станокты ұстамай); I, III

4/4 (әр қалыпқа 2 такт)); 3/4; 6/8.

5. Түсінік: «тірек аяқ» және «әрекеттег» аяқ
6. Demi – pliй I, II қалыпта
7. BattementtenduI еркін қалыптан жанына және алға

2 тактіден 4/4-тен баяу, әндете

8. Battement tendu с demi-plie I қалыптан
9. VI қалыпта аяқтарды surlecou-de-piedқою, plie.тік тірек аяқта

4 тактіде 4/4

10. I қалыпты жарты башпайда Releve

әр 2 тактіге 4/4-тен

Зал ортасындағы жаттығулар

1. Ақтық қалыптары: I, II,III
18

2. Қолдың қалыптары: I, II, III, даярлық
3. Қолдың екінші қалпы
4. Қолдарды бір қалыптан бір қалыпқа ауыстыру
5. Passe
6. Demi – plieI, IIқалыпта

4/4

7. Battement tendu VIжәне I қалыпта жанға және алға

4/4

Зал ортасында
par terree
жаттығулары.

1. Passe екі аяқпен 
24

2. Тұла бойымен айналмалы қимылдар жасау 
3. Ақтарды жанына айналдыру(developpe a la second) 
4. Battements de cote (жанына) 
5. Passe en l’air en dehors
6. Passe en l’air en dedansБарлығы
64

Екінші жартыжылдық.

Станок жанындағы жаттығулар

1. Аяқтың үшінші қалпы.
 
 

4/4; 3/4 (қалып 8-16 такт бойына сақталады)

24

2. Demi-plie III қалыпта

2 тактіден 4/4

3. Battement tendu I еркін қалыпта жанына, алға

2 тактіде 4/4.

4. Battementstendusсdemi-plie
жанына, алға және артқа

4/4

5. Battementtendujete I қалыптан жанына, алға

2/4.

6. Аяқты passе қалпына қою, plie тік тірек аяқта тұрып

2/4

7. Releve жарты башпайда

4 тактіден 4/4 баяу, әндете.

Зал ортасындағы жаттығулар

1. Аяқ қалпы: I, II, III 
18

2. Қолды бір қалыптан бір қалыпқа ауыстыру

4/4,3/4

3. Demi – pliй I, II қалыппен 

4/4

4. Battement tendu I еркін позициядан жанына, алға және артқа 
5. Ашылатын және қайта орнына түсетін жамбас бұлшық еттерін дамыту және бекіту 
6. Аяқты passй қалпына қою, plie тік тірек аяқта тұрып

4/4

7. Алға және артқа қадам жасауды дамыту
Зал ортасында
par terree жаттығулары.

1. Battementsenavant тұла бойды көтеріп

4/4

30

2. Battementsenarriereтұла бойды көтеріп

4/4

3. Battementsdecoteтұла бойды көтеріп.

2/4

4. Ronddejambe (созылған аяқпен шеңбер жасау)

3/4

5. Іш бұлшық еттерін жаттықтыру
6. Ашық қалыпты дамыту
7. Дененің иілгіштігін дамыту – тік аяқтарға қарай иілу
8.Дененің икемділігіне арналған жаттығулар
9. Бір және кі аяқпен Passe

4/4

10. Relevelentалға және артқа

4/4

11. Жіліншік буындарды алға созу және кейін бүгу

2/4
Барлығы
72

3-сынып. Классикалық биді оқытудың үшінші жылы. Бірінші жартыжылдық.
Бөлім

Тақырып

Музыкалық өлшемі

Сағат саны

Станок жанындағы жаттығулар

1. Аяқ қалпы: I, II

4/4; 3/4 (қалып 8-16 такт бойы сақталады)

22

2. Станок алдында тұла бойды дұрыс қою
3. Бетімен таяққа қарап қолдарын станокқа қою
4. Қолдардың қалпы – даярлық, I (станокты ұстамай); I, III

4/4 (әр қайсысына 2 тактіден); 3/4; 6/8.

5. Түсінік: «тірек аяқ» және «әрекеттегі» аяқ
6. Demi – pliй I, II қалып бойынша
7. Battement tendu I еркін қалыпта жанға және алдыға

2 такта 4/4 баяу, әндете

8. Battement tendu с demi-plie I қалыптан

.

9. VI қалыпта аяқты на surlecou-de-piedқою, тік тірек аяқта және pliй тұрып

4 тактіге 4/4.

10. Releve I қалыпта жарты башпайда

2 тактіге 4/4.

Зал ортасындағы жаттығулар

1. Аяқ қалпы: I, II, III
18

2. Қолдың қалыптары: I, II, III, даярлық 
3. Қолдың екінші қалпы
4. Қолдарды бір қалыптан бір қалыпқа ауыстыру
5. Passe
6. Demi – plieI, II қалыпта

4/4

7. Battement tendu VIжәне I қалыпта жаға және алға

4/4

Зал ортасындағы
par terree
жаттығулары.

1. Passe екі аяқпен
24

2. Тұла бойымен айналмалы қимылдар жасау
3. Ақтарды жанына айналдыру(developpe a la second)
4. Battementsdecote (жанға)
5. Passeenl’airendehors
6. Passe en l’air en dedansБарлығы
64
Екінші жартыжылдық.Бөлім

Тақырып

Музыка өлшемі

Сағат саны

Станок жанындағы жаттығулар

Станокқа бетпен қарап: 1. Demi – plie I, II, V қалыпта

4/4

54

2. Grand plie I, II, V қалыпта
3. Battement tendu V қалыпта

2/4

4. Battement tendu jete V қалыпта

2/4

5. Battement tendu с demi-plie V қалыпта

4/4

6. V қалыпта battement soutenu даярлық

2/4

7. Battementfrappeжанға, алға, артқа ақ ұшын еденге

3/4

8. Тұла бойды артқа, жанға иіліу

2/4

9. Petit battement sur le cou-de-pied (тең ауыстыру)

2/4 4/4, 3/4

10. Battement double frappe жанға

4/4

11. Battement releve lent

4/4

12. retire аяқ қалпы

4/4

2. rond de jambe en l’air даярлық жаттығулары 

3/4

3. ReleveI, II қалыпта жарты башпаймен 

4/4, 3/4, 2/4

4. Pasbalance 

3/4

Кейінгі жаттығулардың барлығы станоктан ұстай отырып үйретіледі
1. Станоктан бір қолмен ұстау қалпы

2/4

2. Қолға арналған Preparation

2/4

3.Бір қолмен ұстағандағы аяқ қалпы

4/4

4. BattementtenduI, Vқалыптан

2/4

5. BattementtendujeteI, Vқалыптан

4/4

6. Battement tendu с demi-plie I, V қалыптан

4/4

7. Passe par terre

4/4

8. Demi-rond de jambe рar terreea. en dehors; b. en dedans

3/4

4/4


9. Rond de jambe рar terree: en dehors; en dedans.

3/4, 4/4

10. Тұла бойымен алға еңкею

3/4

11. I, V қалыпта battementsoutenu

4/4

12. Battementfrappeжанына, алға, аяқ ұшымен артқа еденге

2/4

13. Battement double frappe жанына

2/4

Зал ортасындағы жаттығулар

Demi – plie I, II, V қалып

3/4

14

Battement tendu I қалыптан, жанына, алға, артқа.

4/4

BattementtendujeteIқалыптан жанына, алға, артқа

2/4

I қалыптан demi-plie арқылы Battement tendu.

4/4

Pas balance.

3/4

Allegro

Tempslevesautе I қалып бойынша (сатнокқа қарама-қарсы)

2/4

4
Барлығы
72

4-сынып. Бірінші жартыжылдық

Бөлім

Тақырып

Музыка өлшемі

Сағат саны

Станоктың жанындағы жаттығулар

1. Demi-plie бойынша IV қалып бойынша станокқа қарама-қарсы; жартылдықтың соңында бір қолмен ұстай отырып

1 тактіге 4/4-тен

32

2. Grad plie I, II, V қалып бойынша бір қолмен ұстай отырып

4/4,3/4

3. Battement tendu pour le pied

2/4

4. Preparationкronddejambeparterre: станокқа қарама-қарсы; бір қолмен ұстай отырып

3/4

5. Battement fondu аяқ ұшымен еденге: станокқа қарама

қарсы; бір қолмен ұстай отырып3/4

6. Battement frappe бір қолмен ұстай отырып: аяқ ұшымен еденге; 45 градусқа

2/4

7. Battement double frappe бір қолмен ұстай отырып: аяқ ұшымен еденге; 45 градусқа.бір қолмен

2/4

8. Petit battement sur le cou-de-pied бір қолмен ұстай отырып

2/4

9. Бір қолмен ұстап отырғандағы retire

3/4

10. rond de jambe en l’airдайындық жаттығулары: станокқа қарама-қарсы; қолмен ұстай отырып

4/4,3/4

11. Ronddejambeenl’airendehors, endedans 45 градусқа станокқа қарама-қарсы

3/4

12. Battementrelevelent 90 градусқа бір қолмен ұстай отырып

4/4,3/4

13. Vқалыптан станоктың алдында endehorsжәне endedansекі аяқтың толық табанымен бұрылу

1 тактіден әр 4/4-ге

14. Grand battement jete бір қолмен

2/4

15. Releve V қалып бойынша станокқа қарама-қарсы

4/4, 3/4

16. Releve мен demi-plie I, II, V қалып бойынша станокқа қарама-қарсы

2/4

17.. Pas de bourree аяқты алмастыра отырып, en dehors және en dedans

2/4

Зал ортасындағы жаттығулар

Еn face орындаулындағы жаттығулар тәртібі сақталынатын станок алдындағыдай экзерсис. V қалыптағы epaulement croise және efface үйрену

3/4


16

Сroisee и efface үлкен қалыптары

4/4, 3/4, 3/4

Pas balance
II port de bras
Allegro

Станокқа қарама-қарсы: Temps leve sautе II, V қалыптар бойынша

2,4

12

Changement de pieds

2/4

Pas echappe II қалыпты

2/4

Pas assemble en dedans

2/4

Зал ортасында: 1. Temps leve sautе I, II, V қалып бойынша

2/4

Башпайлардағы экзерсис

Releve I, II және V қалыпта станокқа қарама-қарсы

4 такті 2/4 әрқайсысы

4
Барлығы
64

Каталог: userdata -> user-69 -> files
files -> Сабақтың тақырыбы : «Алаштың дара тұлғасы-Мәшһүр Жүсіп»
userdata -> Ахмет Жұбанов Ахмет Қуанұлы Жұбанов
files -> Құрастырған: №26 мектеп-гимназиясы кітапхана меңгерушісі Сыздықова Әсима Қалауевна Кіріспе
files -> Білім алушылардың білімін бағалау өлшемшарттарын бекіту туралы
files -> Бауыржан Момышұлының рухани- адамгершілік және әскери мұрасы Бауыржан Момышұлының марапаттары
files -> Көрнекілігі: Кітап көрмесі, слайд Жүргізуші
files -> Балалар кітабы апталығы «Үздік оқырман» сайысы
files -> Қазақ Әдебиеті нұсқау


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет