«бекітемін» Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Баймаханова Л. А. 20 ж. ОҚу жұмысының бағдарламасыДата24.12.2019
өлшемі254 Kb.
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі

Оңтүстік Қазақстан ОБЛЫСЫНЫҢ АДАМИ ӘЛЕУЕТТІ ДАМЫТУ Басқармасы

Ғ. Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық-техникалық колледжі


Ф-ПК-03/ 2.1
«БЕКІТЕМІН»

Директордың оқу ісі

жөніндегі орынбасары

Баймаханова Л.А.

«___»____________20 ж.ОҚУ ЖҰМЫСЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Пән: Бағдарламалау тілдері.


Шифрі, мамандығы: 0104000 - Кәсіптік білім беру (салалары бойынша)
Жасаған оқытушы:

Бекет Сапаркул Бекетқызы

(аты-жөні) (қолы)


«Математика, информатика, физика және техникалық оқыту құралдары»

Кафедрасының отырысында қаралды

хаттама


« » 20 ж

Кафедра меңгерушісі: Надиров Қ.С.

(аты-жөні) (қолы)

Бекітілді:

Директордың бейіндік оқыту

жөніндегі орынбасары: Нуржаева Э.А.

(аты-жөні) (қолы)

Ф-ПК-03/ 2.21 Алғы сөз
«Бағдарламалау тілдері» пәнінің оқу бағдарламасы техникалық және кәсіптік білім беру бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен білім беретін оқу бағдарламаларына сәйкес (2013 жылғы 24 сәуірдегі №150 бұйрығымен) мамандығы 0104000-Кәсіптік білім беру (салалары бойынша) мамандығы, 0104013-5 Есептеу техникасын бағдарламамен қамтамасыздандыру мамандандыруы, өндірістік оқыту шебері, техник-бағдарламашы біліктілігі бойынша әзірленген.

Үлгілік оқу бағдарламасында: Delphi 7.0 бағдарламасымен жұмыс принциптерін оқыту, Object Pascal тілінің негізгі бағдарламалық құрылымын, тұтынушының көмегімен қолданбалы бағдарлама құруда тіл мүмкіндіктерін оқыту, құрылымдық операторлар, объектіге бағытталған бағдарламаның ерекшеліктерін, визуальды компоненттердің толық сипаттамасын, визуальды компоненттер, интерфейстің дамыған элементтері: стандартты диалогтар, форма түрлері, саймандар панелі, мәліметтер қорын оқыту қарастырылады.

Үлгілік оқу бағдарламасы «Бағдарламалау тілдері» пәні бойынша білім мекемелеріндегі жұмыс бағдарламасын өңдеудегі негіз болып табылады.

Үлгілік оқу бағдарламасы білім алушылардың пәндерден алған білімдеріне, біліктіктеріне дағдыларына негізделеді: • «Арнайы математикалық цикл»

 • «Информатика»

 • Сандық әдістер»

 • Мәліметтерді өңдеудегі графикалық құралдар»

 • Есептеу кешендерінің операциялық жүйелері».

«Бағдарламалау тілдері» пәні оқу барысында келесі пәндермен байланыстыра жүргізу ұсынылады:

 • «Бағдарламамен қамтамасыздандырудың жобалау технологиясы»

 • «Автоматтандырылған жүйені ақпараттық қамтамасыздандыру»

 • «Модельдеу».

Бәсекеге қабілетті мамандар дайындау мақсатында үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыруда оқытудың дәстүрлі жүйесін, жаңа технологияларды (модульдік, кредиттік және т.б) дидактикалық көрнекі құралдарды: плакаттар, модельдер, оқу бейнефильмдер, электронды оқулықтар, оқу және оқу-әдістемелік құралдарын қолдану ұсынылады.

Үлгілік оқу бағдарламаларын әзірлеуде техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары циклға бөлінеген оқу уақытының көлемін сақтай отырып: • кәсіптік оқу бағдарламасын меңгеругебөлінген оқу уақытының жиынтық көлемін сақтаған кезде циклдар мен пәндер үшін оқу уақыты көлемін 25% дейін өзгертуге (ҚР өкіметінің қаулысы №1080 23.08.2012 ж);

 • бөлімдер мен тақырыптарға берілген жалпы сағат көлемін бөлуге (пәнді оқытуға берілген жалпы бюджеттік көлемдегі уақыт);

 • бағдарламалық материалды бірізділікпен оқытуда дәлелденген өзгерістерді енгізуге;

 • жеке тәжірибелік және зертханалық сабақтарды басқа мазмұны сәйкес сабақтармен алмастыруға.

Бөлімдер мен тақырыптардың тізімі аймақтық компоненттердің енгізілуі есебінен, жұмыс берушінің талабы және жергілікті ерекшеліктерді ескере отырып өзгертілуі мүмкін.

Осы оқу бағдарламасы «Бағдарламалау тілдері» пәнінің базалық мазмұнына және күтілетін деңгейіне қойылатын мемлекеттік талаптарды іске асыруға арналған. «Бағдарламалау тілдері» пәніне бөлінген жалпы сағат саны 3 курста оқытылады, теориялық-88 сағат, машықтық-30 сағат, курстық жұмыс-20 сағат беріліп отыр.


Ф-ПК-03/2.32. Тақырыптық жоспар


Бөлімдер мен тақырыптар атауы

Бар-лығы

Оның ішінде

Теория-лық

Машық-тық
1-бөлім. Delphi (Object pascal) тілінің негізгі түсініктері.


 1. 1

Тақырып 1.1. Алфавит. Тіл алфавиті. Бағдарламаудың негізгі құрылымы.

2

2
 1. 1

Тақырып 1.2. Математикалық функциялар. Өрнектер. Логикалық өрнектер.

2

2
 1. 1

Тәжірибелік жұмыс №1. Математикалық функциялармен жұмыс.

2
2

 1. 2

Тақырып 1.3. Операторлар. Қарапайым мәліметтер типі. Бүтін типтер. Нақты типтер. Құрылымдық типтер.

2

2
 1. 2

Тақырып 1.4. Алгоритм, алгоритм қасиеттері. Бағдарламалаудың негізгі құрылымы.

2

2


Тақырып 1.5. Алгоритм түрлері: сызықтық алгоритм,тармақталған алгоритм, қайталау алгоритмі.

2

2


Тақырып 1.6. Жолдық өрнектер. Қолданылатын процедуралар.

2

2
 1. 2

Тәжірибелік жұмыс №2. Жолдық өрнектермен жұмыс.

2
2
Жалпы бөлім бойынша

16 с.

12 с.

4 с.
2-бөлім. Delphi 7.0-ортасында қосымшаларды өңдеу.
Тақырып 2.1. Delphi 7.0-бағдарламалау ортасын орындауға жіберу. Жоба құрылымы.

2

2


Тақырып 2.2. Жоба файлы. Форма файлы. Модульдер файлы. Ресурс файлы. Жоба параметрлері.

2

2


Тақырып 2.3. Форма терезесі. Басқару панелі. Параметрлр терезесі.

2

2


Тақырып 2.4. Жобаны орындауға және компиляцияға жіберу. Қосымшаны өңдеу.

2

2


Тақырып 2.5. Процедуралар. Фукциялар. Рекурсивті ішкі программалар. Аргуметтер мен параметрлер. Модульдер.

2

2


Тақырып 2.6. Негізгі принциптері. Класстар. Жол. Қасиеттер. Әдістер. Хабарлама және оқиғалар.

2

2


Тақырып 2.7. Компоненттер палитрасы. Форма. Label обекътісі. Негізгі қасиеттері.

2

2


Тәжірибелік жұмыс №3. Label компонентін қолдану және жобаны ашу, сақтау.

2
2Тақырып 2.8. Стандартты батырмалар. Бір және көп жолды редакторлар. Суреті бар батырмалар. Жылдам рұқсат алу батырмасы.

2

2


Тақырып 2.9. Бір және көп жолды редакторлар. Көп жолды мәтіндік редактор-RichEdit.

2

2


Тәжірибелік жұмыс №4. Стандартты батырмалармен және мәтіндік редакторлармен жұмыс.

2
2Тақырып 2.10. Қарапайым операторлар мен шартты операторлар.

2

2


Тақырып 2.11. Таңдау операторы. Қатынау операторы.

2

2


Тәжірибелік жұмыс №5. Шартты және таңдау операторларын қолдану.

2
2Тақырып 2.12. Цикл операторлары.

2

2


Тәжірибелік жұмыс №6. Цикл операторлармен жұмыс.

2
2Тақырып 2.13. Массивтер. Массивтердің түрлері: Стактикалық және динамикалық.

2

2


Тақырып 2.14. Бір жолды көпжолды массивтер. Множества. Жазбалар. Файлдар.

2

2


Тәжірибелік жұмыс №7. Массивтермен жұмыс.

2
2Тақырып 2.15. Графикалық әдістер: TPen, TBrush, TFont, TCanvas.

2

2


Тақырып 2.16. Графикалық компоненттер: Shape, Bevel, Таймер (Timer). Фаска. Сурет салу беті.

2

2


Тәжірибелік жұмыс №8. Графикалық компоненттерді қолдану. Графикалық әдістермен жұмыс.

2
2
Жалпы бөлім бойынша

44 с.

32 с.

12 с.
3-бөлім. Визуалды компоненттерді қолдану.
Тақырып 3.1. Image-графикалық компоненті. ImageList-графикалық бейнелердің тізімі. Image-графикалық объект.

2

2


Тақырып 3.2. Chart-диаграмма компоненті. Диаграмманың құрылуы. Индикаторлардың қолдануы.

2

2


Тақырып 3.3. Тізім. Тізім түрлері: Қарапайым тізім, аралас тізім. Қасиеттері. Әдістері. Тізімдердің ортақ жалпы сипаттамасы.

2

2


Тәжірибелік жұмыс №9. Тізімдермен жұмыс.

2
2Тақырып 3.4. CheckBox, RadioButton, RadioGroup-қайтақосқыштары.

2

2


Тәжірибелік жұмыс №10. Қайта қосқыштарды қолдану.

2
2Тақырып 3.5. Мәзір құру және бағдарламалау.

2

2


Тәжірибелік жұмыс №11. Мәзір құру.

2
2Тақырып 3.6. Жылжыту жолақтары. ScroolBox басқару элементі. Фреймдермен жұмыс. ScroollBar, TrackBar-басқару элементтері.

2

2


Тақырып 3.7. Қалып күй жол компоненті. Негізгі қасиеттері.

2

2


Тақырып 3.8. Шығару диалогты хабарлама терезесі (ShowMessage). Енгізу диалогты хабарлама терезесі (InputQuery)

2

2Жалпы бөлім бойынша

22 с.

16 с.

6 с.
4-бөлім. Интерфейстің дамыған элементтері
Тақырып 4.1. Стандартты диалогтық терезелер. Dialogs-қосымшасы. OpenDialog, SaveDialig, OpenPictureDialog, SavePictureDialog, FontDialog, ColorDialog, PrintDialog, PrinterSetupDialog, FintDialog- компоненттері. Негізгі қасиеттері. Әдістері.

2

2


Тәжірибелік жұмыс №12. Ашудың, сақтаудың, қаріптің, түс және баспаға шығарудың диалогтық терезелерін құру.

2
2Тақырып 4.2. Форма түрлері. Модальді және модальді емес формалар. Қосымша түрлері: бірқұжатты және көпқұжатты интерфейс Оқиғалар. Әдістер.

2

2


Тәжірибелік жұмыс №13. Бірнеше формалармен жұмыс.

2
2Тақырып 4.3. Реверсивті санауыш. UpDown, SpinButton, SpinEdit-компоненті. Жалпы параметрлері.

2

2


Тақырып 4.4. Саймандар панелі. Panel-компонентің негізге ала отырып панель құру. ToolBar, CoolBar-компоненттері. Негізгі қасиеттері. Әдістері. Форма-саймандар панелі.

2

2


Тәжірибелік жұмыс №14. Саймандар панелін құру.

2
2Тақырып 4.5. Элементтер бетбелшілерімен. Бірпарақты блокнот. Көп парақты блокнот. Компоненттер стилі. Негізгі қассиеттері. Әдістер. Парақтарды динамикалық түрде қосу және жою.

2

2


Тақырып 4.6. Мультимедианы қолдану. Delphi-ғы мультимедиа мүмкіндіктері. Animate-компоненті. MediaPlayer-компоненті. Дыбысты жазу және шығару. Видеороликтерді көру және анимациялар.

2

2


Тақырып 4.7. Кестелер. DrawCrid және StringGrid кестелері. Кесте мен ұяшықтар көлемі. Бағандар мен жолдар саны. Оқиғалар. Қасиеттер.

2

2


Тақырып 4.8. Мәліметтер қорының негіздері. Мәліметтер банкісі. Мәліметтер қорын ұйымдастыру. Мәліметтер қоры кестесі. Мәліметтер қорымен жұмыс жасауға арналған құралдар.

2

2


Тақырып 4.9. Саймандық құралдар. DataControl, DataAccess, Midas, DecisionCube, Qreport беттері.

2

2


Тақырып 4.10. Мәліметтер қоры кестесін құру. Қосымшаның формасын құру.

2

2


Тақырып 4.11. Мәліметтер қорымен жұмыс жасауға арналған компоненттер. Tabel, Query DecisionQuery, StoreProc, DataSourse басқару элементтері.

2

2


Тақырып 4.12. Өріс обектісі. Өріс редакторы. Өрістермен амалдар орындау. Ұяшықтар мен кестелердің өлшемі. Жолдар мен бағандар саны. DbCrid-тор компоненті

2

2


Тәжірибелік жұмыс №15. Мәліметтер қоры кестесін құру.

2
2Тақырып 4.13. OLE-технологиясы. Басқа қосымшалармен бағдарламалық басұарылуы.

2

2


Тақырып 4.14. Қате түрлері. Синтаксистік, динамикалық және логикалық қателер. Ерекше жағдайлар классы. Ерекшеліктердің ғаламдық және желілік өңделуі.

2

2Жалпы бөлім бойынша

36 с.

28 с.

8 с.
5-бөлім. Курстық жобалар
Тақырып 5.1. Курстық жұмыстың тапсырмасын беру. Есептің жалпы қойылуы және алгоритм құрастыру.

2

2


Тақырып 5.2. Графикалық алгоритм (блок схема) құру. Есептің математикалық формулировкасы.

2

2


Тақырып 5.3. Сандық әдісті таңдау. Берілгендерді дайындау.

2

2


Тақырып 5.4. Берілгендерді енгізу. Идентификаторлар.

2

2


Тақырып 5.5. Берілгендерді жинау, құжаттың құрылымы. Бағдарламаны құру.

2

2


Тақырып 5.6. Циклді ұйымдастыру. Шартты өтуді ұйымдастыру. Процедура мен функцияны ұйымдастыру.

2

2


Тақырып 5.7. Бағдарламаны безендіру. Бағдарламаны компьютерге салу. Компьютерге есептің берілгендерін енгізу.

2

2


Тақырып 5.8. Проектінің түсіндірме хатын безендіру. ГОСТ бойынша блок-схеманың чертежін безендіру.

2

2


Тақырып 5.9. Бағдарламаның оқулықтары. Бағдарламаны тестілеу.

2

2


Тақырып 5.10. Оператор мен бағдарламашының инструкциясы. Проектіні қорғау.

2

2Курстық жоба бойынша

20 с.

20 с.Пән бойынша барлығы:

138 с.

108 с.

30 с.

Ф-ПК-03/2.4
3. Мазмұны
1-бөлім. Delphi (Object pascal) тілінің негізгі түсініктері.

Тақырып 1.1. Алфавит. Тіл алфавиті. Бағдарламаудың негізгі құрылымы.

Тақырып 1.2. Математикалық функциялар. Өрнектер. Логикалық өрнектер.

Тәжірибелік жұмыс №1. Математикалық функциялармен жұмыс.

Тақырып 1.3. Операторлар. Қарапайым мәліметтер типі. Бүтін типтер. Нақты типтер.

Құрылымдық типтер.Тақырып 1.4. Алгоритм, алгоритм қасиеттері. Бағдарламалаудың негізгі құрылымы.

Тақырып 1.5. Алгоритм түрлері: сызықтық алгоритм, тармақталған алгоритм, қайталау алгоритмі.

Тақырып 1.6. Жолдық өрнектер. Қолданылатын процедуралар.

Тәжірибелік жұмыс №2. Жолдық өрнектермен жұмыс.
2-бөлім. Delphi 7.0-ортасында қосымшаларды өңдеу.

Тақырып 2.1. Delphi 7.0-бағдарламалау ортасын орындауға жіберу. Жоба құрылымы.

Тақырып 2.2. Жоба файлы. Форма файлы. Модульдер файлы. Ресурс файлы. Жоба параметрлері.

Тақырып 2.3. Форма терезесі. Басқару панелі. Параметрлр терезесі.

Тақырып 2.4. Жобаны орындауға және компиляцияға жіберу. Қосымшаны өңдеу.

Тақырып 2.5. Процедуралар. Фукциялар. Рекурсивті ішкі программалар. Аргуметтер мен параметрлер. Модульдер.

Тақырып 2.6. Негізгі принциптері. Класстар. Жол. Қасиеттер. Әдістер. Хабарлама және оқиғалар.

Тақырып 2.7. Компоненттер палитрасы. Форма. Label обекътісі. Негізгі қасиеттері.

Тәжірибелік жұмыс №3. Label компонентін қолдану және жобаны ашу, сақтау.

Тақырып 2.8. Стандартты батырмалар. Бір және көп жолды редакторлар. Суреті бар батырмалар. Жылдам рұқсат алу батырмасы.

Тақырып 2.9. Бір және көп жолды редакторлар. Көп жолды мәтіндік редактор-RichEdit.

Тәжірибелік жұмыс №4. Стандартты батырмалармен және мәтіндік редакторлармен жұмыс.

Тақырып 2.10. Қарапайым операторлар мен шартты операторлар.

Тақырып 2.11. Таңдау операторы. Қатынау операторы.

Тәжірибелік жұмыс №5. Шартты және таңдау операторларын қолдану.

Тақырып 2.12. Цикл операторлары.

Тәжірибелік жұмыс №6. Цикл операторлармен жұмыс.

Тақырып 2.13. Массивтер. Массивтердің түрлері: Стактикалық және динамикалық.

Тақырып 2.14. Бір жолды көпжолды массивтер. Множества. Жазбалар. Файлдар.

Тәжірибелік жұмыс №7. Массивтермен жұмыс.

Тақырып 2.15. Графикалық әдістер: TPen, TBrush, TFont, TCanvas.

Тақырып 2.16. Графикалық компоненттер: Shape, Bevel, Таймер (Timer). Фаска. Сурет салу беті.

Тәжірибелік жұмыс №8. Графикалық компоненттерді қолдану. Графикалық әдістермен жұмыс.
3-бөлім. Визуалды компоненттерді қолдану.

Тақырып 3.1. Image-графикалық компоненті. ImageList-графикалық бейнелердің тізімі. Image-графикалық объект.

Тақырып 3.2. Chart-диаграмма компоненті. Диаграмманың құрылуы. Индикаторлардың қолдануы.

Тақырып 3.3. Тізім. Тізім түрлері: Қарапайым тізім, аралас тізім. Қасиеттері. Әдістері. Тізімдердің ортақ жалпы сипаттамасы.

Тәжірибелік жұмыс №9. Тізімдермен жұмыс.

Тақырып 3.4. CheckBox, RadioButton, RadioGroup-қайтақосқыштары.

Тәжірибелік жұмыс №10. Қайта қосқыштарды қолдану.

Тақырып 3.5. Мәзір құру және бағдарламалау.

Тәжірибелік жұмыс №11. Мәзір құру.

Тақырып 3.6. Жылжыту жолақтары. ScroolBox басқару элементі. Фреймдермен жұмыс. ScroollBar, TrackBar-басқару элементтері.

Тақырып 3.7. Қалып күй жол компоненті. Негізгі қасиеттері.

Тақырып 3.8. Шығару диалогты хабарлама терезесі (ShowMessage). Енгізу диалогты хабарлама терезесі (InputQuery)
4-бөлім. Интерфейстің дамыған элементтері.

Тақырып 4.1. Стандартты диалогтық терезелер. Dialogs-қосымшасы. OpenDialog, SaveDialig, OpenPictureDialog, SavePictureDialog, FontDialog, ColorDialog, PrintDialog, PrinterSetupDialog, FintDialog- компоненттері. Негізгі қасиеттері. Әдістері.

Тәжірибелік жұмыс №12. Ашудың, сақтаудың, қаріптің, түс және баспаға шығарудың диалогтық терезелерін құру.

Тақырып 4.2. Форма түрлері. Модальді және модальді емес формалар. Қосымша түрлері: бірқұжатты және көпқұжатты интерфейс Оқиғалар. Әдістер.

Тәжірибелік жұмыс №13. Бірнеше формалармен жұмыс.

Тақырып 4.3. Реверсивті санауыш. UpDown, SpinButton, SpinEdit-компоненті. Жалпы параметрлері.

Тақырып 4.4. Саймандар панелі. Panel-компонентің негізге ала отырып панель құру. ToolBar, CoolBar-компоненттері. Негізгі қасиеттері. Әдістері. Форма-саймандар панелі.

Тәжірибелік жұмыс №14. Саймандар панелін құру.

Тақырып 4.5. Элементтер бетбелшілерімен. Бірпарақты блокнот. Көп парақты блокнот. Компоненттер стилі. Негізгі қассиеттері. Әдістер. Парақтарды динамикалық түрде қосу және жою.

Тақырып 4.6. Мультимедианы қолдану. Delphi-ғы мультимедиа мүмкіндіктері. Animate-компоненті. MediaPlayer-компоненті. Дыбысты жазу және шығару. Видеороликтерді көру және

анимациялар.Тақырып 4.7. Кестелер. DrawCrid және StringGrid кестелері. Кесте мен ұяшықтар көлемі. Бағандар мен жолдар саны. Оқиғалар. Қасиеттер.

Тақырып 4.8. Мәліметтер қорының негіздері. Мәліметтер банкісі. Мәліметтер қорын ұйымдастыру. Мәліметтер қоры кестесі. Мәліметтер қорымен жұмыс жасауға арналған құралдар.

Тақырып 4.9. Саймандық құралдар. DataControl, DataAccess, Midas, DecisionCube, Qreport беттері.

Тақырып 4.10. Мәліметтер қоры кестесін құру. Қосымшаның формасын құру.

Тақырып 4.11. Мәліметтер қорымен жұмыс жасауға арналған компоненттер. Tabel, Query DecisionQuery, StoreProc, DataSourse басқару элементтері.

Тақырып 4.12. Өріс обектісі. Өріс редакторы. Өрістермен амалдар орындау. Ұяшықтар мен кестелердің өлшемі. Жолдар мен бағандар саны. DbCrid-тор компоненті

Тәжірибелік жұмыс №15. Мәліметтер қоры кестесін құру.

Тақырып 4.13. OLE-технологиясы. Басқа қосымшалармен бағдарламалық басұарылуы.

Тақырып 4.14. Қате түрлері. Синтаксистік, динамикалық және логикалық қателер. Ерекше жағдайлар классы. Ерекшеліктердің ғаламдық және желілік өңделуі.
5-бөлім. Курстық жобалар

Тақырып 5.1. Курстық жұмыстың тапсырмасын беру. Есептің жалпы қойылуы және алгоритм құрастыру.

Тақырып 5.2. Графикалық алгоритм (блок схема) құру. Есептің математикалық формулировкасы.

Тақырып 5.3. Сандық әдісті таңдау. Берілгендерді дайындау.

Тақырып 5.4. Берілгендерді енгізу. Идентификаторлар.

Тақырып 5.5. Берілгендерді жинау, құжаттың құрылымы. Бағдарламаны құру.

Тақырып 5.6. Циклді ұйымдастыру. Шартты өтуді ұйымдастыру. Процедура мен функцияны ұйымдастыру.

Тақырып 5.7. Бағдарламаны безендіру. Бағдарламаны компьютерге салу. Компьютерге есептің берілгендерін енгізу.

Тақырып 5.8. Проектінің түсіндірме хатын безендіру. ГОСТ бойынша блок-схеманың чертежін безендіру.

Тақырып 5.9. Бағдарламаның оқулықтары. Бағдарламаны тестілеу.

Тақырып 5.10. Оператор мен бағдарламашының инструкциясы. Проектіні қорғау

Курстық жоба
Курстық жоба пәннің теориялық цилкін оқып біткеннен кейін әр студенттің өз бетімен жұмысы болып табылады.

Берілген пән бойынша курстық жобаның мақсаты-студенттің білімін бекіту, жүйелеу және тереңдету және өз беттерімен жұмыс дағдысын дамыту, алған білімдерін оқуға, белгілі бір мақсатқа қолданбалы бағдарлама жасау үшін пайдалану болып табылады.

Курстық жобалау осы кәсіптік мамандарды пайдаланатын мекемелердің жұмыстарымен тығыз байланыста өткізілуі тиіс.

«Бағдарламалау тілі» пәнінен жазылып біткен курстық жоба дайын бағдарламаның жұмысын сипаттаумен түсініктеме хатынан және тақырыпты ашатын толық түсініктемеден тұрады.

Түсініктеме хат келіс тақырыптардан тұруы тиіс:

1. Кіріспе. Кіріспе бөлімінде студент тақырыптың бағдарламалау бойынша маңыздылығынан түсініктеме беру керек, негізгі бөлімінде орындауға тиіс негізгі мақсат пен міндеттерді қорытындылап, түсініктеме беру керек.

2. Негізгі бөлім. Студенттер тақырыпты толық ашатын бағдарламаға анализ жасап, түсініктеме берулері керек. Түсінікті, жеткілікті түрде тақырыптың мазмұнын ашып, материалдардың практикада пайдалану мүмкіндігіне мысалдар келтіруі керек.

3. Қорытынды. Орындаған жұмысқа қорытынды шығарып, курстық жұмысты орындау барысында қойылған міндеттерге жету деңгейі жайлы айтылады.

4. Қолданылған әдебиеттер тізімі. Жобаны жазу кезінде пайдаланылған әдебиеттердің толқ аттары және авторлары көрсетілген номерленген тізім ретінде орындалады.

5. Мазмұны. Курстық жұмыстың тақырыптары мен бөлімдері толық көрсетілген номерленген тізім ретінде орындалады.

Ескерту.


 1. «Бағдарламалау тілі» пәні оқу семестрі бойы оқытылады. Курс толық өткен соң ғана студенттер курстық жұмыс орындап, қорытынды емтихан тапсырады.

 2. Курстық жоба практикалық бағытта болуы тиіс.

 3. Курстық жобаны әшекейлеу максимальды түрде компьютерлік техниканы пайдалану жағдайында өтуі тиіс.

 4. Курстық жобаны орындауға қойылған негізгі талап курстық жобаның орындаудың әдістемелік кітапшасында толық баяндалып, көрсетілген.

Тапсырма төрт цифрдан тұратын код бойынша беріледі. Мысалы, 1216 коды берілсін. Бұл шифр клесі түрде талданады:

а) бірінші цифр-1-интерфейс типінің номері (3.1 п. қараңыз). Берілген жағдайда-бірқұжатты интерфейс.

б) екінші цифр-2-өосымшаның түрі (3.2 п. қараңыз). Берілген жағдайда-графикалық редактор.

в) үшінші цифр-1.интерфейстің түрі (3.3 п. қараңыз) Берілген жағдайда-меню редакторларын қолдану.

г) төртінші цифр-6-интерфейстің қосымша элементтері (3.4 п. қараңыз). Берілген жағдайда-нақты интервалдағы мәндермен жұмыс (ScroolBar).
3.1. Бірінші цифр-интерфейстің типі.

1. бірқұжатты интерфейс-қосымшадағы элементтерді қолдану (SDI);

2. Көпқұжатты инетрфейс-(MDI).
3.2. Екінші цифр-қосымшаның түрі.

1. Мәтіндік редактор.

2. Графикалық редактор.

3. Мәліметтер қоры.

4. Кестелер.
3.3. Үшінші цифр-Интерфейстің түрі.

1. Меню редакторы (MainMenu).

2. Саймандар панелі (ToolBar).

3. Саймандар панелі (CookBar).

4. Стандартты диалогтық терезелер (OpenDialog, SaveDialog, OpenPictureDialog, SavePictureDialog, ColorDialog, PrintDialog, PrinSetupDialog, FintDialog).

5. Диаграмма (Chart).

6. Көп функциялы мәтіндік редактор (RichEdit).

7. Қалып күй жолы (StatusBar).


3.4. Төртінші және бесінші цифрлар-интерфейстің қосымша элементтері.

1. Біржолды компоненттер (Edit, MaskEdit) көп жолды компонент (Memo).

2. Стандартты батырмалар (Button, SpeedButton, BitBtn).

3. Графикалық обект (Image), ImageList-графикалық бейнелердің тізімі, Таймер (Timer):

4. Қарапайым тізім. Аралас тізім (ListBox, ComboBox).

5. Қайтқосқыштар (CheckBox, RadioButton, RadioGroup).

6. Жылжыту жолақтары (ScroolBox).

7. Белгі диапазонымен жұмыс (ScroolBar, TrackBar)7

8. Санауыш компоненттері (UpDown, SpinButton, SpinEdit).

9. Бөлетін компоненттер (Splitter).

10. Статикалық мәтін (Static Text).

4.Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау.
Берілген пән бойынша бақылауда аралық аттестациялардың негізгі формасы болып табылатын аралық бақылау, сынақ, тестілеу, емтихандардың өткізілуі қарастырылады.

Үлгілік оқу бағдарламасын қолданған кезде қарастырылады:

Емтихан – 1

Курстық жоба – 1

Бақылау жұмысы – 4

Білім ұйымдары жұмыс оқу бағдарламасында құзыретті-бағытталған тәжірибелік жұмыстар мен тесттік тапсырмалар құрастыруы қажет. Кәсіби біліктіліктің деңгейіне сәйкес тест тапсырмаларының күрделілігі негізгі үш деңгейде (ең төмен, орта және күрделі) болуы керек.


Бақылау жұмысы:

Бақылау жұмысының сұрақтары:

Нұсқа №1. 1. Тілдің алфавиті

 2. Бүтін типтердің диапазоны

 3. N! есептеуге For операторын қолданып программа құрыңыз

Нұсқа №2.

 1. Идентификаторлар

 2. Нақты типтердің диапазоны

 3. N! есептеуге do...While операторын қолданып программа құрыңыз

Нұсқа №1.

 1. Математикалық функциялардың жазылуы

 2. Символдық типтердің сипатталуы

 3. N! есептеуге While операторын қолданып программа құрыңыз

Нұсқа №2.

 1. Қайталау операторларының жазылуы және қызметі

 2. Жолдар. Жолдармен жұмыс

 3. Екі санның үлкенін табуға функцияны қолданып программа құрыңыз

Нұсқа №1.

 1. Шартты оператордың жазылуы және қызметі

 2. Функция. Функцияның прототипі

 3. Квадрат теңдеуді есептеуге программа құрыңыз

Нұсқа №2.

 1. Таңдау оператордың жазылуы және қызметі

 2. Жиымдардың программада жазылуы

 3. Бір өлшемді жиым элементтерінің қосындысын есептеуге программа құрыңыз

Нұсқа №1.

 1. С++ тілінде енгізу-шығару

 2. Класс абстрактілі тип

 3. 1-12 сандарын енгізгенде сәйкес ай аттарын шығаратын программа жазыңыз

Нұсқа №2.

 1. Жолды бағытты енгізу-шығару

 2. Мұрагерлік

 3. Екі санның үлкенін функцияның көмегімен табуға программа жазыңыз

Ф-ПК-03/ 2.5


4. Оқу-әдістемелік жабдықтау
4.1 Рефераттар, баяндамалар

 1. Delphi программалау ортасына кіріспе

 2. Объектті бағытталған программалау

 3. Визуалды компоненттерді қолдану

 4. Ерекше жағдайларды өңдеу

 5. Жолдар торлары

 6. Delphi-дің визуалды емес компоненттері

 7. OpenDialog және SaveDialog компоненттері.

 8. FontDialog компоненті.

 9. PrintDialog және PrinterSetupDialog компоненттері.

 10. ColorDialog компоненті.

 11. OpenPictureDialog компоненті.

 12. SavePictureDialog компоненті.

 13. Менюмен жұмыс

 14. Файлдармен және каталогтармен жұмыс істеу

 15. Delphi ортасында компоненттерді құру


4.2 Ұсынылатын әдебиеттер:
Негізгі әдебиеттер:

 1. Галисеев А.Т. Компоненті в Delphi 77 Профессиональнвя работа М: Издательский дом Вильямс, 2004, 624 с.

 2. Джулиан Бахнелл. Фундаментальные алгоритмы и структуры данных в Delphi. Библиотека программиста. СПБ: Питер, 2006, 557 с.

 3. Климова Л.М. Delphi 7. Самоучитель (Основы програмирования, решение типовых задач), изд.3. Москва: Высшая школа 2006, 480 с.

 4. Матаев С. Delphi 7. Бағдарлама құру негіздері: Оқу құралы. Қарағанды, 2005. – 271 б.

 5. Хомоненко А.Д. и др. Delhpi 7. – СПБ.: БХВ-Петербург, 2004.- 1216 с.:ил.

 6. Бабушкина И. А., Окулов С.М. Практикум по объектно-ориентированному программированию. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2004. – 366 с.: ил.

 7. Фленов М.Е. Библия Delhpi. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 880 с.: ил.

 8. Фаронов В.В. Delhpi. Программирование на языке высокого уровня: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2003. – 640 с.: ил.

 9. Дарахвелидзе П.Г., Марков Е.П. Программирование в Delhpi 7. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 784 с.: ил.

 10. Фаронов В.В. Delhpi 5: Учебный курс.-М.: Нолидж, 2001.- 605с.:ил.

 11. Бобровский С. Delhpi 7. СПб.: Питер,2003.-735с.:рис


Қосымша әдебиеттер:

 1. В. Кадлец (под ред. М.В.Финкова, О.И.Березкиной). Delphi7 книга рецептов, Практические примеру, трюки и секреты, СПБ. Наука и техника, 2006, 384 с.

 2. Культин Н.Б. Delphi в задачах и примерах. СП: БХВ-Петербург, 2004. 288 с.

 3. Марко Кэнту. Delphi 5 для проффесионалов. –СПб.:Питер, 2001.

 4. Н.Культин. Основы программирования в Delphi7. – СПБ.: БХВ-Петербург, 2003.

 5. Бежанова М.М. Практическое программирование: Визуальное программирование в среде Delhpi. –М.: Логос, 2001. – 133 с.:ил.


4.3 Көрнекі құралдар мен ОТҚ:

 1. Дербес компьютерлер.

 2. Оқу әдістемелік кешені.

 3. Программалық қамтамасыздандыру.

 4. «Бағдарламалау тілдері» пәні бойынша (бейнематериалдар, электронды оқулық).

 5. Зертханалық қабырға ілгіштер.

 6. Тақырыптық плакаттар жинағы (кестелер, сызулар, схема, карталар және т.б.).

 7. Windows XP және одан жоғары операциялық жүйе.

 8. Компьютерлік оқыту бағдарламалары (электрондық оқулықтар,тесттік қабыршақтар, демонстрациялық, анықтамалық-ақпараттық).4.4 Емтихан сұрақтары

 1. Delphi программалау ортасына кіріспе

 2. Объектті бағытталған программалау негідері

 3. Инкапсуляция, мұрагерлік, полиморфизм

 4. Виртуальды әдістер

 5. Абстрактты әдістер

 6. Композиция және толтыру

 7. Формаға компоненттерді динамикалық орналастыру.

 8. Визуалды компоненттерді қолдану

 9. Tstrings классы

 10. Tlist классы

 11. TstringLіst және TІniFile класстары

 12. TDrawGrid классы.

 13. TStringGrid классы.

 14. Ерекше жағдайларды өңдеу

 15. Жолдар торлары

 16. Drag&Drop интерфейсі

 17. Delphi-дің визуалды емес компоненттері

 18. OpenDialog және SaveDialog компоненттері.

 19. FontDialog компоненті.

 20. PrintDialog және PrinterSetupDialog компоненттері.

 21. ColorDialog компоненті.

 22. OpenPictureDialog компоненті.

 23. SavePictureDialog компоненті.

 24. Менюмен жұмыс

 25. Файлдармен және каталогтармен жұмыс істеу

 26. FileListBox компоненті.

 27. DirectoryListBox компоненті.

 28. DriveComboBox компоненті.

 29. FilterComboBox компоненті.

 30. Delphi ортасында компоненттерді құру


4.4 Өзін-өзі тексеруге арналған тесттік тапсырмалар

1. Компоненттер Палитрасы қай терезеде орналасқан?

А) объектілер Анықтауыш (Инспектор объектов) терезесінде;

В) формалар конструкторы терезесінде;

С) негізгі терезеде.

D) модуль конструкторы терезесінде

E) код редакторы терезесінде
2. Button және Bitbtn батырмалардың айырмашылығы неде?

А) Bitbtn батырмасына бейне орналастыруға болады;

В) айырмашылығы жоқ;

С) Button батырмасына бейне орналастыруға болады.

D) Bitbtn батырмасына тізім орналастыруға болады

E) Button батырмасына тізім орналастыруға болады


3. Open Dialog сұхбаты компоненттер палитрасының қай бетпарағында орналасады?

A) Dialogs;

B) Standard.

C) System.

D) Win3.1

E) BDE
4. Код редакторы терезесінде неше бетпарақ бар?

А) 2;

В) 3;


С) 1.

D) 4


E) 5
5. Компоненттер Палитрасын нелер құрайды?

А) командалар;

В) компоненттер жиыны;

С) компоненттер қасиеттері.

D) компонеттер әдістерінің жиіні

E) компонеттер оқиғаларының жиыны


6. BitBtn батырламасындағы бейнеге қай қасиет сәйкес?

А) Gryph;

В) Image;

С) Show.


D) Visible

E) Shape
7. Page Control блокнотының Tabcontrol блокнотынан айырмашылығы неде?

А) айырмашылығы жоқ;

В) барлық бетпарақтар үшін бір беті бар;

С) бетпарақтар саны беттер санына сәйкес.

D) Page Control блокнотына бейне орналастыруға болады

E) Tabcontrol блокнотына бейне орналастыруға болады
8. TrakBar компонентінің қай қасиеті шкаладағы белгілердің орналасу тәртібін анықтайды?

А) Tick Style;

B) Position;

C) Orientation.

D) Show

E) NoPosition


9. Қай перне көмегімен формамен код редакторың арасында ауысуға болады?

А) F9;


B) F12;

C) F5.


D) F8.

E) F7.
10. Объектілер Анықтауыш (Инспектор объектов) терезесінде неше бетпарақ бар?

А) 2;

В) 1;


С) 3.

D) 4


E) 5
11. Объектілер Тандаушысы (селектор объектов) не үшін арналған?

А) объектіні жою үшін;

В) объектіні қосу үшін;

С) объектіні тандау үшін.

D) объектіні өзгерту үшін

E) объектіні экспорттау үшін


12. Track Bar компоненті – бұл?

А) шкалалы жүгіртпек;

В) редактор;

С) бейнені қарау терезесі.

D) ашылатын тізім

E) айналдыру алабы


13. Page Control компоненті – бұл?

А) көпбетті блокнот;

В) бірбетті блокнот;

С) жылдам өту батырмасы.

D) редактор

E) ашылатын тізім


14. Объектілер Анықтауышындағы Events (События) бетпарағы нені көрсетеді?

А) компоненттер қасиеттерін;

В) оқиғаны;

С) объектілерді.

D) компонеттер әдістерінің жиіні

E) компонеттер оқиғаларының жиыны


15.Компоненттер Палитрасында неше бетпарақ болады?

А) 25;


В) баптауға байналысты;

С) 8.


D) 100

E) 50
16. Меmo редакторы формаға толық орналасуы үшін. Меmo компонентінің Align қасиетінің мәні қандай болуы тиіс?

А) alcustom;

B) alclient;

C) alleft.

D) alrigth.

E) alcenter
17.Келесі компоненттердің қайсысы нерархиялық берілгендерді ағаш түрінде бейнелейді?

А) TreeView;

B) ListView;

C) Date timePicker.

D) DirView

E) DirectoryView


18.Форма Конструкторы терезесін жиі қалай деп атайды?

А) код редакторы;

В) объектілер Анықтауышы (Инспектор объектов);

С) Форма.

D) Объектілер Тандаушысы (селектор объектов)

E) дұрыс жауабы жоқ


19. Panel компоненті не үшін қолданылады?

А) компоненттерді топтастыру үшін;

В) анимацияны бейнелеу үшін;

С) сурет салу үшін.

D) мәтінді орналастыру үшін

E) тізімді орналастыру үшін


20. Run/ Inspect (Выполнить/ Вычислить/ изменить) командасы қандай әрекет жасайды?

А) программаны түрлендіреді және орындайды;

В) программаны түзету режимінде курсор орналасқан жолға дейін орындайды;

С) ағымдағы мәндерді тексеру терезесін ашады.

D) ерекшеленген үзіндіні жояды;

E) сонғы әрекетті болдырмайдыКілттер


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

С

А

А

А

В

А

В

А

В

А

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

С

А

А

В

В

В

А

С

А

С


Білімді бағалау критериі (өзін бағалау шкаласы)


Дұрыс

жауаптар

саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Балл

1,8

3,5

5,3

7

8,8

10,5

12,3

14

15,8

17,5

Дұрыс

жауаптар

саны

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Балл

19,3

21

22,8

24,5

26,3

28

29,8

31,5

33,3

35

Ф-ПК-03/2.6


5. 2019-2020 оқу жылының жұмыс бағдарламасына қосымшалар мен өзгерістер

Жұмыс бағдарламасына төмендегі өзгерістер енгізілді:

1.

2.

3.4.

5.
Жұмыс бағдарламасы кафедрада қайта қаралып, енгізген өзгерістер «Математика, информатика, физика және техникалық оқыту құралдары» кафедра отырысында бекітілді.


№ _____________хаттама

«_____» ______________20___ж.Кафедра меңгерушісі:

Надиров Қ.С.

(аты- жөні) (қолы)

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет