C мінез-құлық d санадан тысбет1/5
Дата04.11.2016
өлшемі0,85 Mb.
#175
  1   2   3   4   5
*****

Психологияның пәні:

A)& психика

B) сана


C) мінез-құлық

D) санадан тыс

E) iс-әрекет

*****


“Псюхе” ұғымы келесі мағынаны білдіредi:

A) сана


B) мінез-құлық

C) iс-әрекет

D)& жан

E) ойлау
*****Психологиядағы негiзгi үдістер:

A)& психологиялық эксперимент

B) әңгімелесу

C) сауалнама

D) бақылау

E) өмірбаяндық әдіс


*****

Негізгі психологиялық пән:

A) әлеуметтік психология

B) психодиагностика

C)& жалпы психология

D) психотерапия

E) генетикалық психология
*****

Әлеуметтік психологияның зерттеуi:

A)& адамдардың қарым-қатынасы мен әрекеттестiгi

B) психологиялық баға беру мәселесi

C) адамның мінез-құлықтарының психологиясы

D) педагогикалық үрдiс

E) тұқым қуалаушылық механизмдері
*****

Бақылау – бұл:

A)& зерттелінетін құбылысты жүйелі және мақсатқа сай бағыттай отырып қабылдау

B) оқыту мен тәрбилеу

C) психологиялық сынау

D) индивидтің ой-пікірі

E) оқып-меңгеретін феноменді құрастыру
*****

Психологиялық зерттеу жағдайларын құрай алу және өзгерту мүмкіндігіне ие болуының басты жетістігі:

A) бақылау

B)& эксперимент

C) сауалнама

D) анкета

E) тест
*****

Референтті топтың сипаты:

A)& адам оның мақсаты мен құндылықтарын қабылдайды

B) адам оның мақсаты мен құндылықтарын қабылдамайды

C) бұл топта ауыз біршілік жоқ

D) бұл топ жасанды құралады

E) бұл топтың барлық мүшелері (лидер) белсенді болады
*****

Адамның танымдық белсенділігін ұйымдастырушы iс-әрекет түрі:

A) еңбек

B) қарым- қатынас

C)& оқу

D) ойын


E) мінез-құлық
*****

Қандай қасиеттердiң түрi, индивид үшiн қажеттi және оның еркiн сипаттайды:

A)& сабырлық

B) ұялшақтық

C) қорқақтық

D) жинақылық

E) құштарлық

*****


Зейiннің ауысуы, бұл:

A) зейiннiң ұзақ уақытқа сақталуы

B)& зейiннiң бiр объектiден екiншiге ауысуы

C) шоғырлануы

D) алаңғасарлық болуы

E) бiр мезгiлдiк болуы


*****

Жалпы психологияның пәні:

A) адамдардың әрекетттестігі

B) көңіл күйіді психологиялық тұрғыда бағалау

C)& психикалық үрдiстер, қасиеттер және күйлер

D) құрылымның ерекшелiктерi

E) тұқым қуалаушылық механизмдер
*****

Психодиагностиканың зерттеуі:

A) ғылымның даму тарихы

B) жануарлардың ерекшеліктері

C) ағзаның құрылымы

D)& диагностикалық үдістер мен күйлердің психологиялық бағалауы

E) тқұым қуалаушық механизмдер
*****

Генетикалық психологияның зерттеуi, бұл :

A)& адамның мінез-құлықтары мен психикасының тұқымқ қуалаушылық механизмдері

B) адамның түрлі өмір сүру кезеңдеріндегі даму ерекшеліктері

C) оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық негіздері

D) адамдардың өзара әекеттестiгi мен қарым-қатынасында пайда болатын құбылыстар

E) адамдардың мінез-құлықтық және психологиялық айырмашылықтары

*****


Психология қай ғасырда дербес ғылым бола бастады:

A) VI ғ.ғ.

B) XI ғ.ғ.

C) X ғ.ғ.

D) XV ғ.ғ.

E)& XIX ғ.ғ.


*****

Жас ерекшелігі психологиясының зерттеуi:

A) тұқым қуалаушылық механизмдерi

B)& дамудың жас ерекшеліктерi

C) оқыту мен тәрбиелеудің негіздерi

D) адамдардың өзара әрекеттестiгiнiң үрдiсi

E) адамдардың мінез-құлықтарының айырмашылықтары
*****

Алғашқы рет эксперименталды психологиялық лабораторияның ашылуы:

A) 1897ж., (Ж.Пиаже)

B) 1889ж., (Л.С.Выготский)

C) 1899ж., (С.Л.Рубинштейн)

D) 1900ж., (Вертгеймер)

E)& 1879ж. (В.Вундт)
*****

Ереже, нормаларға адам бағдарланатын эталондық топ:

A) диффуздық топ

B) формалды емес топ

C) номиналды топ

D)& референтті топ

E) лабораториялық топ
*****

Сана дегеніміз:

A)& психикалық бейнелеудiң жоғарғы деңгейі

B) арнаулы органикалық құрылым

C) туа берілген мінез-құлық түрі

D) жүре қалыптасқан ағза реакциясы

E) ақыл-ой қабілеттерінің бірлестігі

*****


Зейiннiң көлемi, бұл :

A) зейiннiң ұзақ уақытқа сақталуы

B) зейiннiң бiр объектiден екiншiге ауысуы

C) сананың объектiде шоғырлану деңгейi

D) бiрнеше әрекеттердiң бiр уақытта орындалуы

E)& бiр уақытта қабылданатын объектiлер саны


*****

Зерттелушінің өз бетінше толтыратын жазбаша сауалнамасы:

A) тәрбилеу

B) оқыту


C)& анкета

D) интроспекция

E) контентті талдау
*****

Педагогикалық психологияның зерттеуi:

A) тұқым қуалаушылық механизмдерi

B) дамудың жас ерекшелiгi

C) адамдардың мiнез-құлықтарының айырмашылығы

D) адамдардың қарым-қатынасы

E)& оқыту мен тәрбиелеудiң психологиялық негiздерi
*****

Сұхбат дегенiмiз бұл:

A) социометрия

B) контент талдау

C) инторспекция

D)& ауызша сұрау

E) жазбаша есеп беру

*****


Кез келген iс-әрекетте табысты жағдайы болып келетiн, адамның ерекшелiгi:

A)& қабiлет

B) зейiндiлiк

C) есте сақтау

D) қиял

E) қайта жаңғырту


*****

Арнайы жабдықталған аспаптары қолданылатын эсперимент,бұл:

A)& лабораториялық

B) табиғи

C) пилотажды

D) далалық

E) анықтаушы

*****


Практикалық психологияның бағыты ретіндегі психотерапияның зерттеуі:

A) тұқым қуалаушылық механизмдер

B) дамудың жас ерекшеліктерi

C) оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық негіздерi

D)& тұлғаның психокоррекциялық әдiстерi мен тәсiлдерi

E) адамдардың мінез-құлықтықтарының айырмашылықтары


*****

Адамның мінез-құлқына әсер ететiн тұқым қуалаушылық механизмдерді зерттейтiн пән:

A) әлеуметтік психология

B) психодиагностика

C) жалпы психология

D) психотерапия

E)& генетикалық психология
*****

Тұлғаның психокоррекциялық әдiстерiмен айналысатын пән:

A) әлеуметтік психология

B)& психотерапия

C) жалпы психология

D) психология тарихы

E) басқару психологиясы
*****

Топтағы тұлға аралық қарым-қатынастардың психологиялық зерттеуi:

A)& социометрия

B) корреляция

C) шкалалау

D) интроспекция

E) контенттi талдау
*****

Өзiнiң албыртық реакцияларын жоюға көмектесетiн тұлғаның қасиетi:

A) жiгерлiк

B)& өзiн-өзi реттеу

C) шешiмталдық

D) батылдық

E) ынталық
*****

Бірлескен әрекет пен ауыз біршілік жоқ топ:

A)& диффузды топ

B) формалды емес топ

C) номиналды топ

D) референтті топ

E) лабораториялықтоп

*****


Зейiннiң тұрақтылығы-бұл:

A)& зейiннiң ұзақ уақытқа сақталуы

B) зейiннң бiр объектiден екiншiге ауысуы

C) сананың объектiде тұрақталу деңгейi

D) бiрнеше әрекеттердi бiр уақытта орындау

E) бiр уақытта қабылданатын объектiлер саны


*****

Күнделiктi өмір жағдайында өткiзiлетiн эксперименттiң түрі:

A) лабораториялық

B)& табиғи

C) пилотажды

D) қалыптастырушы

E) анықтаушы
*****

Адамның психикасын диагностикалайтын пән:

A) әлеуметтік психология

B) педагогикалық психология

C) жалпы психология

D)& психодиагностика

E) психология тарихы
*****

Сананың бiр объектiге бағытталуы мен шоғырлануы:

A) сұхбат

B) тест


C)& зейін

D) бақылау

E) интроспекция
*****

Топ лидерінің статусын зерттейтін әдіс:

A) әңгімелесу

B) анкетелау

C) зерттеудің бақылаушы жағдайы

D)&социометрия

E) өзін-өзі байқау
*****

Антикалық көне психологияның зерттеу пәні:

A)& жан

B) мінез-құлықC) сана

D) iс-әрекет

E) санадан тыс нәрсе
*****

Гиппократ келесі ұғымның авторы:

A)& темперамент

B) форма құраушы бастау

C) iс әрекет

D) идея әлемі

E) атом
*****

Психология зерттейді :

A) тәрбие

B) оқыту


C)& психика

D) қоғам


E) даму
*****

Заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерін бейнелеуi, бұл:

A) тәрбие

B)& түйсік

C) оқыту

D) мiнез-құлық

E) санасыздық
*****

Қызығушылықтар мен достық негізінде еркін біріккен топ:

A) диффузды топ

B)& формалды емес топ

C) номиналды топ

D) референтті топ

E) лабораториялық топ
*****

Ыталықты жоятын, басқару қатал тәсілдерінiң сипаты:

A) анархиялы басқару түрі

B) либералды басқару

C)& авторитарлы басқару

D) демократиялық басқару

E) немқұрайлы басқару
*****

Ішкі мүшелердің әсерінен туындайтын түйсік түрі:

A) экстерорецепторлар

B)& интерорецепторлар

C) проприорецепторлар

D) метарецепторлар

E) квазирецепторлар
*****

Дистантты (аралық) түйсіктерге қатыстысы:

A) температуралық

B) органикалық

C) вибрациялық

D)& көру


E) дәм сезу
*****

Материалдың мәндiк байланыстарын есте қалдыратынын анықтауға

негiзделген естің түрi:

A) механикалық

B)& логикалық

C) эмоционалды

D) аудиалды

E) эйдетикалық


*****

Есті жоғалту:

A)& амнезия

B) фрустрация

C) афазия

D) тежелу

E) реминисценция
*****

Зейiннiң шоғырлануы, бұл:

A) зейiннiң ұзақ уақыт бойы сақталуы

B) зейiннiң бiр объектiден екiншiге ауысуы

C)& сананың объектiде шоғырлану деңгейi

D) бiрнеше әрекеттердi бiр уақытта орындауы

E) бiр мезгiлде қабылданатын объектiлер саны
*****

Л.С.Выготскийдiң негіздеген теориясы, бұл

A) бағдар теория

B)& мәдени-тарихи теория

C) алаң теориясы

D) үйрету теориясы

E) ассоциативті теория
*****

Шартты рефлекс ұғымын ұсынған:

A)& И.П.Павлов

B) Л.С.Выготский

C) П.Я.Гальперин

D) И.М.Сеченов

E) А.Ф.Лазурский
*****

Шартты рефлекс – бұл:

A) ойлау

B)& ағзаның реакциясы

C) тәрбие

D) оқыту


E) сәтсіздікті қайғыру
*****

Адамның санасындағы болмыстың көрiнуi:

A) рецепторлар мен талдағыштар арқылы

B) ыталар мен реакциялар арқылы

C) рефлекс пен тітіркендіргіштер арқылы

D)& бейнелер мен ұғымдар арқылы

E) инстинкт пен тропизмдер көмегімен

*****


Психикалық iс-әрекетiнiң анықталуы:

A) мінез – құлық түрі ретiнде

B) сана арқылы басқарылатын белсендiлiк ретiнде

C)& болмыстын психикалық бейнеленуi ретiнде

D) ағза реакциясы ретінде

E) эмоция ретiнде

*****

Іс-әрекеттiң құрылымына қатыстысы:A)& мотивтер мен мақсаттар

B) инстинктер

C) ынталар

D) рефлекстер

E) бейнелер мен ұғымдар

*****


Тануға қажеттiлiк ретiнде көрiнiс беретiн интеллектуалды сезiм, бұл:

A)& қызығушылық

B) стеникалық сезiм

C) стресс

D) ерiк

E) эмоция


*****

Адамды іс әрекетке жетелейтін:

A) ойлау

B) сөйлеу

C) ес

D)& мотив және қажеттiлiкE) қабылдау
*****

Іс- әрекеттiң түрлерi:

A) махаббат

B) спорт


C)& ойын, оқу, еңбек

D) қимыл қозғалыс

E) тiлек

*****


Сыртқы заттық әрекеттердің ішкі ақыл-ой әрекетіне ауысуы, бұл:

A)& интериоризация

B) еңбек

C) ойын


D) қабылдау

E) түйсік

*****

Қолайсыз әсерден пайда болатын шиеленiскен күй:A)& стресс

B) қабiлет

C) мiнез

D) ерiк


E) темперамент
*****

Адамның көрнекi бейне, түстердi жақсы есте қалдыратын ес

түрi:

A) механикалықB)& көрнекi-бейнелiк

C) феноменалды

D) эмоционалды

E) оперативтi


*****

Тұңғыш рет эксперименталды психологиялық лабораторияның негізін қалаушы:

A) З.Фрейд

B) И.П.Павлов

C)& В.Вундт

D) И.И.Сеченов

E) Дж.Уотсон
*****

Интроспекция, бұл:

A)& өзін-өзі бақылау

B) терапия

C) психика

D) өзін-өзі белсендіру

E) белсенділік
*****

Бiлiм, iскерлiк, дағдыларды меңгеруге бағытталған іс-әрекет:

A) мiнез-құлық

B) ес


C) қозғалыс

D)& оқу


E) зейін

*****


Адамдар арасында хабар алмасуға бағытталған іс әрекеттің түрі, бұл:

A) еңбек


B)& қарым-қатынас

C) оқу


D) ойын

E) мінез-құлық

*****

Санаға жат сипат:A) рефлексияның болуы

B) қарым-қатынас мүмкіндігі

C)& инстинкттер

D) қиялдау мүмкіндігі

E) жалпылау
*****

Жануарға жат сипат:

A) инстинкт

B) рефлекс

C) түйсiк

D)& сана


E) жүйке жүйесі

*****


Адамның өзін және шындықты қайта құруға бағытталған белсенділік түүі:

A)& iс-әрекет

B) рефлекс

C) сезiм


D) инстинкт

E) қозғалыс


*****

Стресс дегенiмiз:

A) жұмысты шығармашылық тұрғыда орындау

B)& күштi әрекеттердiң әсерiнен пайда болатын күй

C) жеке қасиеттердiң бейнеленуi

D) жеке типологиялық ерекшелiк

E) сезiм мүшелерiнiң күйлер
*****

Өзінiң “Мен” бейнесiне арнаған тіл:

A) аффективті

B)& эгоцентрикалық

C) диалогты

D) жанама

E) синтетикалық
*****

Қарым-қатынас үшін қолданылатын жазбаша белгілердiң дыбыстық дабыл жүйесi:

A)& тіл

B) ұғым


C) бейнелер

D) абстракция

E) идеомоторика
*****

Тілдің заңдылықтары мен қызметiң зерттейтiн ғылым:

A) психогенетика

B) психотехника

C) психодиагностика

D) психоанализ

E)& психолингвистика

*****


Афазия – бұл:

A) ойлаудың бұзылуы

B) естің бұзылуы

C)& сөйлеудің бұзылуы

D) ақыл-ойдың кемістігі

E) зейіннің бұзылуы


*****

Заттар мен құбылыстарды тұтастай бейнеленуi:

A) сезгіштік

B)& қабылдау

C) тұлға

D) тәрбие

E) темперамент
*****

Түйсіктің түрлері :

A) бейнелі, заттық

B) уақыттық

C) кеңістіктік

D)& көру, есту, тактильді

E) абсолютті

*****


Өзара түсiнiсудiң хабар алмасуы:

A)& қарым-қатынас

B) локализация

C) зейін


D) тану

E) есте сақтау


*****

Тітіркендіргiштің үлкен түрдегi көлемi:

A) төменгi абсолюттік

B) салыстырмалы

C) уақыттық

D)& жоғарғы абсолюттiк

E) ерiкті

*****


Психика дегенiмiз:

A) абсолюттік табалдырық

B)& мидың ерекше қасиеті

C) уақыттық табалдырық

D) сезгіштік диапазоны

E) абсолюттік жоғарғы табалдырық

*****

Түйсік – бұл:A) мiнез-құлықты реттеу

B) қабылдау

C) шығармашылық тұрғыда қайта құру

D) сана


E)& заттардың жеке қасиеттерінің бейнеленуі

*****


Қабылдау шешiмiмен байланысты ерiк әрекетiнiң кезеңi:

A)& мотивтердiң күресуi

B) эмоцияның байқалуы

C) адамгершiлiктiк нұсқаулар

D) эстетикалық сезiмдер

E) мiнез


*****

Талдағыштардың қандай тобы, қозғалысты қабылдауға қатысады:

A) есту және тактильді

B) көру және ауруды сезіну

C)& көру және қозғалыс

D) температуралық және есту

E) температуралық және көру

*****


Зейiннiң объектіге шоғырлануы:

A) зейіннің тұрақтылығы

B) зейіннің көлемі

C)& зейіннің шоғырлануы

D) зейіннің таралуы

E) зейінің ауысуы

*****

Зейіннің ерік күшінің қатысуынсыз объектіге аударылуы:A) көру

B) ерікт

C) үйреншікті

D)& еріксіз

E) аудиалды
*****

Мiндеттердi шешуiнiң вариантарының бiрiн таңдау:

A)& шешiм қабылдау

B) бiлiмге құмарлық

C) эмоция

D) мiнез


E) түйсiк
*****

Эксперимент дегеніміз:

A) оқыту мен тәрбилеу

B)& зерттеу жғғдайларын алдын-ала белгілеп және мақсатты түрде жасау

C) психологиялық сынау

D) индивидтің белгілі бір сұрақтар жүйесіне берген ой-пікірі

E) зерттелінетін құбылысты қабылдау
*****

Белгілі бір шкалалар бойынша стандартты сұрақтар мен тапсырмаларды қолданылу арқылы сипатталатын:

A) бақылау

B) эксперимент

C) тәрбие

D) оқыту


E)& тест
*****

Тест әдісінiң болжамы:

A) жасанды моделін құрастыру

B) тұлғаны тәрбилеу

C)& стандартталған психологиялық сынау

D) индивидтiң ауызша ой-пікірлерi

E) зерттелінетін құбылысты қабылдау
*****

Анкеталау мен сұхбат, бұл:

A) жасанды моделін құрастыру

B) алдын ала жағдайларды жасау

C) педагогикалық сынау

D)& сұрақтар жүйесіне жазбаша және ауызша пікір білдіру

E) зерттелінетін құбылысты қабылдау
*****

Индивидтің сұрақтар жүйесіне ауызша және жазбаша жауап беруi, бұл:

A) тәрбие

B) эксперимент

C) оқыту

D) бақылау

E)& сауалнама
*****

Психологиялық құбылыстарды формула немесе кесте түрінде бейнелеуi:

A)& модельдеу

B) тәрбилеу

C) оқыту

D) әңгiмелесу

E) сауалнама
*****

Танымдық психикалық үрдiстер:

A) жан

B) мінез-құлықC) темперамент

D) мiнез


E)& түйсiк, қабылдау, ес
*****

З.Фрейд қандай теорияның негiзiн қалаған:

A)& психоанализдің

B) бихевиоризмнің

C) гештальт психологияның

D) гуманистік психологияның

E) ассоциативті психологияның
*****

Әр кiмге тiлектес көңiл бөлуiндегi ортақтас күйзелiс үрдiсi:

A)& эмпатия

B) мінез


C) темперамент

D) түйсiк

E) ес

*****


Тұнжыранқы көңiл:

A)& депрессия

B) албыртық

C) күлкi


D) ыза

E) аффект


*****

Ес процестері:

A) перцептивті iс-әрекет

B) интеллектуалды iс-әрекет

C)& сақтау және қайта жаңғырту

D) инстинктивті iс-әрекет

E) рефлекторлы iс-әрекет
*****

Вербалды қарым-қатынастың тәсiлi:

A)& сөйлеу

B) ишарат (жест)

C) мимика

D) пантомимика

E) көз байланысы
*****

Тілдің тығыз өзара байланысы:

A)& оқыту

B) ойлау


C) зейiн

D) ес


E) түйсiк

*****


Тұлғаның ерекшелiгiн анықтайтын психиканың бiр тұтас құрылымы:

A)& мiнез

B) зейiн

C) қиял


D) елес

E) Ес
*****

Белгілі бір затқа, құбылысқа шоғырлану:

A) рефлексия

B) қабылдау

C)& зейін

D) ес

E) ойлау
*****Естi жоғалту:

A)& амнезия

B) фрустрация

C) афазия

D) тежелу

E) реминисценция


*****

Естiң алғашқы түрi:

A)& қозғалыс

B) бейнелiк

C) эмоционалды

D) вербалды

E) жанама
*****

Есте қалатын материалдың мәндiк байланыстарын анықтауға

негiзделген ес түрi:

A) механикалық

B)& логикалық

C) эмоционалды

D) аудиалды

E) эйдетикалық


*****

Сананың белгілі бір затқа шоғырлануы :

A)& зейiн

B) алаңғасырлықтық

C) таралуы

D) жете түсiнбеушiлiктiк

E) санасыздық
*****

“Бағдарну рефлекс” ұғымының авторы:

A)& В.М. Бехтерев

B) И.И. Сеченов

C) И.П. Павлов

D) А.А. Ухтомский

E) А.Ф. Лазурский
*****

Көру зейінінiң жинақтау негізі:

A)& жетекші талдағыш

B) бейнелену заты

C) материяның өмір сүру түрі

D) тәжірибе мен байланыс сипаты

E) белгілік (сигналды) жүйе
*****

Материалдың мағынасына мән бермей, қайталауға негiзделген

ес түрi:

A) ұзақ мерзiмдi

B) эмоционалды

C) ерiктi

D)& механикалық

E) көрнекi-бейнелiк


*****

Тұлғаның заттарға көңiл бөлуiне байланысты мiнездiң ерекшелiгi:

A)& жинақтылық

B) өз-өзiне сын көзбен қарау

C) әдептiлiк

D) ынталық

E) тәкаппарлық
*****

Iс-әрекетте байқалатын мiнездiң ерекшелiгi:

A)& еңбеккер

B) сыпайлық

C) әдептiлiк

D) инабаттылық

E) ғашықтық
*****

Әлемге танымал психолог:

A) П.Я. Гальперин

B) И.П. Павлов

C) С.Я Рубинштейн

D) А.А. Ухтомский

E)& Л.С. Выготский
*****

Басқа адамдарға көңiл бөлу кезiнде байқалатын мiнездiң ерекшелiгi :

A)& әдептiлiк

B) жұмысқа қабiлеттiлiк

C) дарындылық

D) еңбеккер

E) ынталық

*****


Зейiннiң объектіге жоғары тұрғыда шоғырлануы:

A) зейіннің тұрақтылығы

B) зейіннің көлемі

C)& зейіннің тұрақтылығы

D) зейіннің бөлінгіштігі

E) зейіннің ауысуы

*****

Бiр уақытта қабылданатын объектiлер саны:A) зейiннiң шоғырлануы

B) зейiннiң ауысуы

C) зейiннiң бөлiнуi

D) зейiннiң тұрақтылығы

E)& зейiннiң көлемiз
*****

Адамның өз зейiн бағытын өзгерте алу қабiлеттiлiгi:

A) зейiннiң шоғырлануы

B)& зейiннiң бөлінуі

C) зейiннiң ауысуы

D) зейiннiң көлемi

E) зейiннiң тұрақтылығы
*****

Шығрмашылықтық қабiлетiнiң байқалуының жоғарғы деңгейi:

A)& данышпандыңқ

B) тiлек


C) шешiмталдық

D) құштарлық

E) темперамент
*****

Ерiктi түде есте сақтауға негiз болатын:

A) жетекшi талдағыш

B) бейнелену заты

C) субъектiнiң белсендiлiгi

D)& ерiк


E) әрекеттiң деңгейi
*****

Бiр құбылыстың белсендiлiгi, артынан өзге құбылысты тудыртады:

A) аккомодациялар

B)& ассоциациялар

C) акцентуация

D) бейiмделу

E) ассимиляция
*****

Қабiлеттiң жоғарғы деңгейi.

A)& талант

B) қарым-қатынастық

C) белсенсiздiк

D) сезiмталдық

E) белсендiлiк
*****

Адамның бастан кешкен сезiмдерi сақталып, қайта жаңғыратын

ес түрi:

A) көрнекi-бейнелiк

B) феноменалды

C)& эмоционалды

D) сөздік-логикалық

E) механикалық


*****

Жетiстiктi қамтамасыз ететiн тұлғаның ерекшелiгiA)& қабiлетғ

B) жауапкершiлiк

C) шешiмталдық

D) тiлек


E) қызығушылық
*****

Шындықтағы заттар мен құбылыстарды қате қабылдау:

A) агнозия

B) аффект

C) иллюзия

D)& галлюцинация

E) амнезия
*****

Ерiк, бұл:

A) бейнеленуi

B) бағыт


C) бейне

D) қабiлет

E)& саналы түрде басқару
*****

Ерте кезеңнен есте сақтаудың формасы:

A)& ерiксiз

B) ерiктi

C) ерiктiден кейiнгi

D) оперативтi

E) ұзақ мерзiмдiк
*****

Жаттау үдiсiнiң авторы (кезектес қайта жаңғыртулар әдiсi) кiм?

A) Ж. Пиаже

B) Д. Норманн

C)& Г. эббингауз

D) А. Бэддели

E) В. Келер
*****

Жалпылау, бұл:

A)& қорытынды

B) әрекет

C) бейнелеу

D) ретте


E) iс-әрекет
*****

Қандай зейiннiң түрi, ерік күшінің қатысуынсыз объектіге аударылды:

A) көру

B) еріктіC) үиреншікті

D)& еріксіз

E) аудиалды
*****

Бір уақытта бірнеше әрекетті орындауға қабілеттi:

A)& зейіннің бүлінгіштігі

B) зейіннің тұрақтылығы

C) зейіннің көлемі

D) зейіннің ұзақығы

E) зейіннің толқуы
*****

Кез-келген тәртiптегi бөлшектер қатарын бiрiншi рет

қатесiз қайта жаңғырту, бұл:

A) амнезия

B) ойдың икемдiлiгi

C)& есте сақтау

D) ұмыту

E) субъектiнiң эмоциялық күйi


*****

Суретке түсiру тұрғысындағы ес:

A)& эйдетикалық

B) ырықты

C) ырықсыз

D) сөздік-логикалық

E) механикалық
*****

Зейiннiң бөлiнуi:

A) зейiннiң ұзақ уақыт бойы сақталуы

B) зейiннiң бiр объектiден екiншiге ауысуы

C) сананың объектiде шоғырлану деңгейi

D)& бiр мезгiлде бiрнеше әрекеттердiң орындалуы

E) бiр уақытта қабылданатын объектiлер саны
*****

Жануарлар психикасының адам психикасынан негiзгi

айырмашылығы:

A)& ситуативтiлiк және жете түсiнбеушiлiк

B) эмоционалдылық

C) әр нәрсенi тануға ұмытушылық

D) импульсивтiлiк

E) қызығушылық


*****

Әлемге танымал кеңестiк психологияның мәдениетті-тарихи теориясын қалаушы:

A) Муканов М.М

B) Лурия А.Р

C) Мухина В.С.

D)& Выготский Л.С.

E) Леонтьев А.Н.
*****

Қазақстанда алғашқы ғалым психолог болған:

A) Выготский Л.С.

B) Муканов М.М.

C) Жарықпаев Қ.Б.

D) Шабельников А.С.

E)& Аймауытов Ж
*****

Ұзақ уақыт бойы қандай да бiр объектiде зейiннiң сақталуы,

бұл:

A) көлеміB) таңдамалығы

C)& тұрақтылығы

D) бөлiнуi

E) ауысуы


*****

Еңбек, бұл:

A)& жемістілікке байланысты шындықты қайта жасау

B) қоғамдық тәжірибені меңгеру және қайта құру

C) адамдар арасындағы хабар алмасу

D) танымдық аумақтық қалыптасуы

E) тұлғаның мінез-құлқы

*****


Ойша дерексiздену:

A)& абстракция

B) қабылдау

C) бақылау

D) түйсік

E) әрекет


*****

Хабар алмасуды қамтамасыз ететiн қарым-қатынастын қызметi:

A) интерактивтi

B) перцептивтi

C) әлеуметтiк

D)& қарым-қатынастылық

E) iшкi
*****

Қандайда бар затқа, құбылысқа сананың аударылуы, бұл:

A) түйсiк

B) қабылдау

C)& зейiн

D) ес


E) ойлау
*****

Адамның белгiлi бiр объектiнi қажетсiнiп, оны мида бейнелеуi:

A) мотив

B)& қажеттiлiк

C) мақсат

D) әрекет

E) операция
*****

Қазақстанда алғаш рет психология кафедрасы қандай жоғарғы оқу орнында ашылды?

A) Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетi

B) Қыздар педагогикалық институты

C)& Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi

D) Қазақтың мемлекеттiк құқық академиясы

E) Қайнар университетi
*****

Қазақ тiлiнде “Психология” оқулығының тұнғыш авторы кiм?

A) Кунанбаев А

B) Мұқанов М.М

C) Әл-Фараби

D) Шоқан Уәлиханов

E)& Аймауытов Ж
*****

Жеке-типологиялық ерекшелiктер, бұл:

A) iс-әрекет

B)& темперамент, мiнез, қабiлет

C) елес

D) нышан


E) түйсiк, қабылдау
*****

Танымдық үрдiстер - бұл:

A) iс-әрекет

B) темперамент, мiнез

C) қабiлет

D) нышан


E)& түйсiк, қабылдау, ойлау, қиял
*****

Iс-әрекеттiң негiзгi түрлерi:

A) құрастыру, жапсыру

B) көркем-өнер

C) құрылыс, бейнелеу өнерi

D)& еңбек, оқу, ойын

E) әрекет,операция
*****

Маңызды қасиеттердi бейнелейтiн ойлаудың формасы:

A)& ұғым

B) елес


C) қабылдау

D) түйсiк

E) ұмыту
*****

Түйсiк, бұл:

A) рефлекс

B) импульс

C)& заттардың жеке қасиеттерiнiң бейнелеуi

D) сигнал, белгi

E) тiтiркену
*****

Ойлаудың ең жоғарғы деңгейi:

A)& сөздiк-логикалық

B) көрнекi-әрекеттi

C) көрнекi-бейнелiк

D) практикалық

E) әрекеттi
*****

Адам қалайтын нәтиженiң бейнесi:

A) қажеттiлiктер

B) әрекеттер

C) операциялар

D)& мақсат

E) мотив
*****

Бiр мезгiлде бiрнеше әрекеттердi орындау қабiлеттiлiгi:

A)& зейiннiң бүлiнгiштiгi

B) ойдың ептiлiгi

C) талдау

D) бiрiктiру

E) аударылуы
*****

Жаңа бейнелердi құруға негiзделген психикалық процесс:

A) сөйлеу

B) түйсiк

C)& қиял

D) қарым-қатынас

E) iс-әрекет
*****

Заттар немесе құбылыстарды олардың жалпы және мәндi

сипаттарына қарай бiрiктiру:

A) талдау

B)& бiрiктiру

C) бөлiктердi бөлiп алу

D) жинақтау

E) абстракция


*****

Алыптар бейнесiн құрудағы қажеттi қиял тәсiлi:

A) агглютинация

B)& гипербола

C) нақтылау

D) типтiк бейнелер

E) бiрiктiру
*****

Практикалық мiндеттердi шешуге бағытталған ойлау түрi:

A) көрнекi-бейнелiк

B) логикалық

C)& практикалық

D) теориялық

E) заттық-әрекеттiк
*****

Көру бейнесiне негiзделген ойлау түрi:

A) заттық-әрекеттiк

B)& көрнекi-бейнелiк

C) абстрактiлi-логикалық

D) практикалық

E) теориялық
*****

Жеке тұлғаның өзiне-өзi баға беруi, бұл:

A) ұтылыс

B) сендiру

C)& өзiн-өзi бағалау

D) сын


E) талаптану деңгейi
*****

Жеке тұлғаның өзiн-өзi бағалауын қалау деңгейi:

A) қызығушылық

B)& талаптану деңгейi

C) сендiру

D) елiктеушiлiк

E) инстинкт


Каталог: docs
docs -> Рефераты қызылорда, 2013 ж
docs -> Ұлы пайғамбар ( с. ғ. с.) ұлықталған ғибратты кеш Наурыздың 11-і, қасиетті жұма күні Елордамыздағы Конгресс-Холл сарайында «Нұр Астана»
docs -> "Псюхе" ұғымы келесі мағынаны білдіреді
docs -> Бердіқожа назгүЛ бердіқожақызы зейнолла Шүкіров өлеңдерінің жанрлық, көркемдік ерекшеліктері
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
docs -> БАҒдарлама-минимум


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет