C мінез-құлық d санадан тысбет2/5
Дата04.11.2016
өлшемі0,85 Mb.
#175
1   2   3   4   5

*****

Қабiлеттiң дамуының табиғғи алғы шарттары:

A)& нышандар

B) шеберлiктер

C) бiлiм

D) дағдылар

E) тәжiрибе
*****

Қоғамда қабылданған мiнез-құлық үлгiлерi:

A) қарым-қатынас

B)& әлеуметтiк нормалар

C) топтық мiнез-құлық

D) қылықтар,әрекеттер

E) байланыс
*****

Адамның мiнез-құлқын басқаратын:

A) ес

B) қабiлеттерC)& ерiк

D) нышан


E) рефлекстер
*****

Адамның қорқуы, бұл:

A) аффект

B) стресс

C) фрустрация

D) рефлекция

E)& фобия
*****

Негiзгi сипаттардың ұқсастығына қарай, заттарды топтастыру:

A) гипербола

B) салыстыру

C)& жинақтау

D) абстракция

E) талдау
*****

Күрделi объектiнi оның бөлiктерiне бөлу:

A)& талдау

B) салыстыру

C) жинақтау

D) бiрiктiру

E) абстракция
*****

Темпераменттi бiрiншi рет сипаттаған:

A) Аристотель

B) Платон

C)& Гиппократ

D) Павлов

E) Кречнер
*****

Адамның мiнезiнiң анықталуы:

A) ес

B) зейiн


C)& қоршаған орта әсерi арқылы

D) ойлау


E) қызығушылықтар
*****

Бағынуға негiзделген өзара қарым-қатынастардың түрi:

A) либералды

B)& авториторлық

C) демократиялық

D) қамқорлыққа алу

E) конфронтация
*****

Жеке тұлғаның туа берiлген тұлғалық ерекшелiктерi:

A)& темперамент

B) ес


C) ойлау

D) ерiк


E) зейiн
*****

Темпераменттiң физиологиялық негiзiн алғаш рет ашқан кiм?

A) Теплов Б.Н.

B) Гиппократ

C) Леонтьев Н.С.

D) Выготский Л.С.

E)& Павлов И.П.
*****

Қиял процесiндегi объектiнiң үлкеюi:

A) гипербола

B) типтiк бейнелер

C)& схематизация

D) бейiмделу

E) агглютинация
*****

Пiкiрталастық қатынас негiзiндегi өзара тұлғалық қатынастар

түрi:

A) либералдыB) авторитарлы

C)& демократиялық

D) қамқорлыққа алу

E) конфрантация


*****

Су перiсi, айдаһар бейнелерiн жасағандағы қолданылған тәсiлi:

A)& агглютинация

B) гипербола

C) нақтылау

D) типтiк бейнелер

E) талдау
*****

Әр қашанда қабылдау:

A)& тұтастық

B) заттылық

C) бөлiнушiлiк

D) құрылымды

E) таңдамалы
*****

Дифференциалды психология ненi зерттейдi:

A) тұқым қуалаушылық механизiмдерiн

B) адамның түрлi өмiр сүру кезеңдерiн

C) оқыту мен тәрбиелеу

D) адамдармен өзара әрекеттесу және қарым-қатынасын

E)& адамдардың психологиялық ерекшелiктерiн
*****

Бейненi сипаттайтын ойлаудың түрi:

A)& көрнекi-бейнелiк

B) қиял


C) түйсiк

D) қабылдау

E) зейiн
*****

Ақыл-ой iс-әрекетiмен байланысты жағдай, бұл:

A)& мәселелi

B) темперамент

C) қабiлет

D) мiнез


E) зейiн
*****

Заттар мен құбылыстардың аралық байланысын бейнелейтiн ойлау формасы:

A)& пiкiр

B) тiл


C) қабiлет

D) мiнез


E) темперамент
*****

Iшкi келiспеу кезiндегi индивидтiң топтың әсерiне сырттай

бағынуы- бұл:

A) диспозиция.

B) авториторизм.

C)& конформизм.

D) дау-дамайды.

E) аффект.


*****

Жеке тұлға ретiндегi адамның тұрақты ерекшелiктерiнiң

жиынтығы, бұл:

A)& мiнез.

B) ойлау.

C) ерiк.


D) эмоция.

E) сезiм.


*****

Жоғары эмоционалдылығы және аса қозғалыштылығымен

ерекшеленетiн темперамент типi:

A) флегматик.

B)& холерик.

C) меланхолик.

D) сангвиник.

E) шизофреник.


*****

Жалпылау дегеніміз:

A) ойлаудың қалыптасуы.

B) шартты түрде объектіні қайта құру.

C)& адамдар арасында хабарлармен алмасу

D) танымдық сфераларды қалыптастыру.

E) тұлғаның мінез-құлық формасы.
*****

Адамның, өзіне және өзге адамдарға қатысты қайғыру,өкiнумен байланысты сезiмдер:

A)& адамгершіліктік.

B) интеллектуалдық.

C) эстетикалық.

D) практикалық.

E) эффективтi.
*****

Адамға ғана тән психикалық бейнелену түрі қалай аталады:

A) рефлекс.

B)& сана.

C) инстинкт.

D) интеллект.

E) дағды.

*****


Өзiн-өзi меңгерумен, мiнезiнiң байыптылығы және ерiк күшiнiң

мықтылығымен сипатталатын темперамент типi:

A)& флегматик.

B) меланхолик.

C) холерик.

D) сангвиник.

E) гуманист.
*****

Адамның өмiр жағдайларының өзгерiстерiне икемделуi, бұл:

A)& бейiмделу.

B) сенсибилизация.

C) синестезия.

D) апперцепция.

E) аккомодация.
*****

Адамдарға өшпендiлiктi сипаттайтын мiнез-құлық сипаты:

A) бейiмдеу.

B) дос құмарлық

C)& агрессивтілік.

D) бiлуге құмарлық.

E) өзiн-өзi сынағыш.
*****

Адамның жалпы бір қабілеттілігі, бұл:

A)& жалпы дарындылық.

B) даралық.

C) темперамент.

D) тұлға.

E) мінез.
*****

Адамның өз құндылық, мұратына сай әрекет етуге итермелейтiн жеке тұлғаның саналы қажеттiгi:

A) арман.

B) Іс-әрекет.

C) фантазия.

D)& сендiру.

E) идеал.
*****

Кеңестiк психология тұжырымдамасына сәйкес психика келесi

процесте қалыптасады:

A) өзiндiк сана.

B) өзiн-өзi белсендiру.

C) әлеуметтендiру.

D) өзiн идеалға сәйкестендiру.

E)& белсендi әрекет.


*****

Туылғаннан бастап дүниеден қайтқанға дейiнгi аралықта

организмдегi қайта құрулардың жиынтығы, бұл:

A)& онтогенез.

B) филогенез.

C) сезімталдық.

D) әлеуметтендіру

E) зейінділік.


*****

Жер бетiнде өмiрдiң даму тарихы:

A)& филогенез.

B) өсу.


C) даму.

D) деңгей.

E) Іс-әрекет.
*****

Депрессияға жақын темперамент типi:

A)& меланхолик.

B) флегматик.

C) сангвиник.

D) холерик.

E) астеник.
*****

Ерте қабылдап объектiнi қайта жаңғырту:

A) ұмыту.

B) қабылдау.

C) түйсiк.

D)& тану.

E) есте қалдыру.
*****

Адамның қорқыныш сезiмiн жеңе алуы:

A) қорқақтық.

B) эгоизм.

C)& батырлық.

D) сын.


E) эмоционалдылық.
*****

Танымдық іс-әрекетпен байланысты сезiмдер:

A) адамгершіліктік.

B) эстетикалық.

C) практикалық.

D) стресс.

E)& интеллектуалды.
*****

Жоғалтуды бастан кешiру:

A)& қайғы.

B) ар-ұят.

C) ыза.

D) қорқыныш.E) фрустрация.
*****

Қоршаған әлемге деген көзқарастардың жүйесi.

A) ықпал ету.

B) қажеттiлiк.

C) тұлғалық мазмұн.

D) мотив.

E)& дүниетаным.
*****

Инстинкт дегенiмiз:

A)& адам мен жануарлардың туа берiлген психика құрылымдарының

бiрлестiгi.

B) қажеттiлiктер негiзiнде саналы мiнез-құлық.

C) санадан тыс жолмен шындықты бейнелеу.

D) тілек.

E) мотивтердi мойындау.


*****

Тұлғаның жеке типологиялық қасиеті:

A)& қабілет.

B) зейінділік.

C) есте сақтау.

D) қиял.


E) қайта жаңғырту
*****

“Доминант” ұғымының авторы?

A) Лубовский В.И.

B) Бехтерев В.М.

C)& Ухтомский А.А.

D) Гальперин П.Я..

E) Риббо Т.
*****

Ойлау процесiнде жалпыдан жекеге қарай логикалық ауысу

қалай аталады?

A)& индукция.

B) дедукция.

C) ұғым.


D) пiкiр.

E) редукция.


*****

Көрнекi-бейнелiк ойлаудың негізделуі:

A) әрекеттерді қабылдауға.

B) сөйлеу тілін қабылдауға.

C)& заттар мен құбылыстардың бейнесін қабылдауға.

D) құбылыстарды қабылдауға.

E) дыбыстарды қабылдауға.
*****

Аса байыпты, ұстамдылығымен ерекшеленетiн темперамент

типi:

A) холерик.B)& сангвиник.

C) флегматик.

D) меланхолик.

E) романтик.


*****

Адамның өзiнiң психологиялық қасиеттерін сезiну, түсiну:

A) темперамент.

B)& сана сезiм.

C) қажеттiлiк.

D) мақсатқа бағытталғандық.

E) дарындылық.
*****

Отандық теориясына қабілеттілікті енгізген автор:

A)& Теплов.

B) Вейтгеймер.

C) Вундт.

D) Маслоу.

E) Фрейд.
*****

Қандай әдiстiң көмегiмен экспериментатор қол жазуын зерттейдi:

A) сұхбат

B) сыртқы бақылау

C)& iс-әрекет нәтижесiн талдау

D) социометрия

E) интроспекция

*****


Бихевиоризмнiң зерттеуi:

A) жан


B)&мiнез-құлық

C) сана


D) iс-әрекет

E) санасыздық


*****

Психоанализдiң зерттеуi:

A) жан

B) мiнез-құлықC) сана

D) iс-әрекет

E)& санасыздық

*****


Аталғандардың қайсысы психология саласына жатпайды?

A) жалпы психология

B) зоопсихология

C)& психиатрия

D) жас ерекшелiк психологиясы

E) психодиагностика


*****

Қажеттiлiктер пирамидасының авторы:

A) В.Франкл

B) Э.Фромм

C)& А.Маслау

D) К.Роджерс

E) З.Фрейд
*****

Мiнез-құлықтың қоғамға қарсы үлгiлерi:

A) қарым-қатынастар

B)& әлеуметтiке қарсы нормалар

C) топтық мiнез-құлықтар

D) қылықтар

E) байланыстар
*****

Дене бiтiм жасы-бұл:

A)& бала туылған сәттен кейiнгi өткен күн, ай және жыл уақытындағы өмiрi

B) зерттеу кезiндегi жасы

C) психологиялық даму денгейiнiң осы уақыттығы жетiстiгiн көрсетедi

D) зерттеу кезiндегi дене бiтiм жасының жетiстiгiн көрсетедi.

E) ағзаның даму деңгейi
*****

Автономиялы сөйлеу – бұл:

A) бала күтушi және әжелердiң сөйлеуi

B) бiр дауысты сөйлеу

C) қарым-қатынасты жеңiлдету үшiн үлкендердiң ойлап табқан сөздерi

D) iшiнен сөйлеу

E)& балаға жақын адамдар ғана түсiнетiн сөйлеу
*****

Экспериментатор қандай мақсатпен зерттеудiң жорамалдауын ұсынады?

A) зерттеу пәнiң анықтау үшiн

B)& соңғы нәтиженi алдын ала болжау үшiн

C) диагностика жүргiзу үшiн

D) зерттеудiң негiзгi мақсаты мен мiндеттерiн анықтау үшiн

E) ғылымда “ақ дақты” жабу
*****

Ерiк жiгер реттеуiне қатысты емес:

A) ырықты тұрғыда ырықсыз психикалық үрдiстердi қайта құру

B) адам өзiнiң мiнез-құлқын бақылауына ие болу

C) тұлғаның ерiктiк қасиеттерiн дағдыландыру

D)& органикалық қажеттiлiктердi үнемi қанағаттандыруға ынталану

E) ұзақ мерзiмдi мақсаттарды өз алдына саналы тұрғыда қою
*****

Тұлғаның iс-әрекетiн бағыттайтын тұрақты мотивтердiң жиынтығы:

A) қабiлет

B) күй


C) темперамент

D) мiнез


E)& бағыт

*****


Екiншi сигналды жүйеге қатыстысы:

A)& сөйлеу

B) түйсiк

C) қажеттiлiктер

D) бейне

E) қабылдау


*****

Заттарға байланысты балалар ойыны, яғни балалар тiкелей белгiлерi бойынша оларды пайдаланады:

A)& затқа байланысты ойын

B) ролдiк ойын

C) құмар ойын

D) оқиға желiсi ойын

E) интериоризация
*****

Адамдардың әрекеттестiгi мен өзара түсiнiсуiнiң зерттеуi:

A) генетикалық психология

B) зоопсихология

C) патопсихология

D) психофизиология

E)& әлеуметтiк психология
*****

Төмендегi атаулардың қайсысы ойлаудың түрiне жатпайды?

A) көрнекi-әрекеттi

B) шығармашылық

C) көрнекi-бейнелi

D)& сөздiк-логикалық

E) ұзақ уақыттық
*****

Қажеттiлiк – бұл:

A) мотив

B) әуестiк

C) мұқтаждықтан туатын күй

D) қайғыру

E)& соңғы нәтиже
*****

Қандай психикалық үрдiс танымдыққа жатпайды?

A) түйсiк

B) қабылдау

C) зейiн

D)& бақыт

E) сөйлеу
*****

Нәтиже туралы адамның санасындағы сәттi елес:

A)& мақсат

B) мотив


C) тәсiл

D) қажеттiлiк

E) дағды
*****

Жоғары қажеттiлiктерге қатыстысы:

A) тамақты қажет ету

B) сақтану түйсiгi

C) тұқым жалғасу түйсiгi

D)& мәдени, рухани қажеттiлiктер

E) толығымен биологиялық қажеттiлiктер
*****

Заттық iс-әрекетiнiң соңғы нәтижесiн алдын ала болжауын енгiзiп бейнелердi тудыратын психикалық үрдiс:

A) ес

B) қабылдауC) түйсiк

D) зейiн


E)& елес
*****

Әрекеттердi орындау тәсiлiнiң аталуы:

A) мақсат

B) мiндет

C) қызмет

D)& операция

E) шарт
*****

Төмендегi атаулардың қайсысы ерiк қасиетiне жатпайды:

A) мақсаттылық

B) қайсарлық

C) батылдық

D) дербестiк

E)& ақыл-ой
*****

Психиканың жеке-өзiндiк қасиетi:

A) ойлау

B) сезiм


C)& темперамант

D) сөйлеу

E) ерiк
*****

Ырықсыз зейiннiң пайда болуына төмендегiлердiң қайсысы жатпайды:

A) тiтiркендiргiш күшi

B) тiтiркендiргiш жаңалығы

C) субъект үшiн объектiнiң эмоциялық мәнi

D)& ерiк күштерi

E) қабылдау объектiсiнiң үнемi өзгеруi
*****

Гипократ бойынша ағзаның қандай сұйықтығы сангвиниктерде басым болады?

A) өт

B)& қан


C) шырыш

D) қара өт

E) су
*****

Таным қызығушылығы ненi қалыптастырады?

A) ес

B) зейiн


C) сөйлеу

D) ерiк


E)& сәттiлiк
*****

Уақыт бойынша естiң түрi:

A) көру

B) эмоционалдықC)& уақытша

D) қозғалыстық

E) бейнелi
*****

Белгiлер түрiнде қайта жаңғырту ойыны:

A) заттқа байланысты ойын

B) ролдiк ойын

C)& шартты белгiлер ойын

D) оқиға желiсi ойын

E) дидактикалық ойын
*****

Жаңа бейненi құру және болашақты бейнелеу:

A) зейiн

B) ес


C)& қиял

D) түйсiк

E) қабылдау
*****

Қысқа мерзiмдi естiң негiзгi сипаттамасы:

A)& уақытша сақтау

B) рецепторлар деңгейiнде әрекет ету

C) бөгеттерге тұрақсыз болу

D) тұрақсыздық

E) қозғыштық
*****

Көркем өнер, ән, техникалық, математикалық және т.б. қабылдаудың топтастырылуының негiздемесi, бұл

A) жетекшi талдағыш

B) заттық бейнелеу

C) материяның пайда болу формасы

D)& iс-әрекет түрi

E) сигналды жүйе
*****

Нақты объектiнi арттыру қасиетi:

A)& гиперболизация

B) типизация

C) схематизация

D) жапсыру

E) агглютинация
*****

Басқа адамның тең құқықты серiктес ретiнде көрiнетiн iс-әрекет стилi:

A) жол берушiлiк

B) өктемдiк

C) либералдық

D)& демократикалық

E) анархиялық
*****

Психологиялық жас – бұл:

A)& психологиялық дамудың деңгейi

B) баланың өткен күн, ай және жыл уақытындағы өмiрi

C) зерттеу кезiндегi жасы

D) паспортық мәлiметтер

E) ағзаның физиологиялық ерекшелiктерi
*****

Сюжеттiк-ролдiк ойын негiзi:

A)& сценария

B) зейiн


C) мiнез-құлық

D) түйсiк

E) ерiк
*****

Сөйлеудiң мазмұндылығы қандай көрсеткiштермен сипатталады:

A) эмоционалдық

B) дұрыстық

C)& ақпараттың толық, анық және нақтылығы

D) сөздiк

E) қарқындылық
*****

Сезiмтал кезеңi, бұл:

A) сөйлеудiң даму кезеңi

B) дағдарыс

C)& жаңа құрылымдарға ерекше сезiмтал болатын жас ерекшелiк кезеңi

D) туғаннан бастап мектепке бару кезеңiне дейiн

E) жаңа жағдайларға бейiмделу
*****

Кеңес психологиясына “интериоризация” ұғымын алғашқы рет енгiзген:

A) Роджерс

B) З. Фрейд

C)& Л.С. Выготский

D) Джеймс

E) Маслау
*****

Тұлғаның дисгармониясы,бұл

A) жоғары өзiн-өзi бағалау

B) өмiрге қанағаттану

C)& өзiнiң “Мен” бейнесiн жоғалту

D) өз-өзiне сенушiлiк

E) кезкелген iс-әрекеттердегi сәттiлiк
*****

Адамды әлеуметтiк топтың мүшесi болуына қамтамасыз ететiн үрдiс:

A) онтогенез

B) эволюция

C)& әлеуметтену

D) қартаю

E) дағдарыс
*****

Адамның өзiнiң мүмкiншiлiктерiн толық жүзеге асыруы, бұл:

A) даму

B) өсi


C) акцентуация

D)& өзін-өзі белсендіру

E) бейiмделу
*****

Кооперация ненi бiлдiредi?

A) дау-дамай

B) психологиялық антагонизм

C) басқаларға бағытталу

D)& әрекеттестiк

E) таптаурынды мiнез-құлық
*****

Бәсеке:


A) сенiмдi қарым-қатынас

B) бiрлескен iс-әрекет

C)& бақталастық және алысу жағдайында мақсатқа жету

D) педагогикалық қарым-қатынас

E) мәселелердi ұжымдармен бiрлесе шешу
*****

Қарым-қатынастың перцептивтi жақтары:

A) қарым-қатынастық күрес

B) бәсеке

C) ақпараттармен алмасу

D)& бiр-бiрiн қабылдау

E) конфронтация

*****
Идентификация:

A) дүниетаным

B) жете түсiну

C)& теңдестiру

D) қате түсiну

E) қарым-қатынас

*****


Рефлекция

A)& өзін-өзi жете түсiну

B) теңдестiру

C) түсiндiру

D) атрибуция

E) қате түсiну


*****

Бумерангтiң әсерi:

A) көбею

B)& керi нәтиже

C) қатынас

D) атрибуция

E) эмоционалдық реттеу
*****

Альтруизм:

A) агрессия

B)& көмек

C) мазасыздану

D) конформизм

E) наным
*****

Мәртебе:


A) фрустрация

B) iс-әрекет

C)& субъектiнiң жағдайы

D) қарым-қатынас

E) конформизм
*****

Бiр нәрсеге бейiмделу – бұл:

A) қарым-қатынас

B)& бейiмдiлiк

C) эмоционалдық

D) ерiк


E) қызығушылық
*****

Адамның айқын бейнеленген нышаны:

A) эмоционалдық

B)& дарындылық

C) инфантилдiлiк

D) жете түсiнушiлiк

E) агрессивтiлiк
*****

Қабiлеттiң дамуының жоғары деңгейi:

A)& данышпандық

B) эмоционалдық

C) қызығушылық

D) дербестiк

E) ниет
*****

Жалпы қабiлеттiлiктi қандай терминмен жиi белгiлейдi?

A) әдептiлiк

B) жалпыламалық

C)& дағды

D) эмоционалдық

E) қиял
*****

Мiнез-құлықтың бағыттылығын анықтайтын тұлғаның мотивтерi мен қажетттiлiктерiнiң жиынтығы:

A) дарындылық

B) эмоционалдылық

C)& бағыттылық

D) данышпандық

E) қиял
*****

Ойлаудың иiлгiштiгi, бұл:

A)& қайта құру

B) тұрақтылық

C) тереңдiлiк

D) көлемдiлiк

E) кекесiндiк
*****

Қазiргi кездегi психологияның негiзгi тенденциясы:

A)& интеграция

B) сепарация

C) автоматизациялық

D) жiктеу

E) бiр жақты мамандандыру
*****

Адам өз өмiр жолын саналы түрде таңдауы:

A) өз-өзiне есеп беру

B) сабырлық ету

C) өзін-өзi салыстыру

D) өзін-өзi ынталандыру

E)& өзін-өзi анықтау
*****

Өзiнiң мiнез-құлқын реттеу:

A) сана сезiм

B) өзiн-өзi бағалау

C) өз-өзiне есеп беру

D)& өзiн-өзi реттеу

E) өзiн-өзi салыстыру
*****

Өзiнiң өткен жолын талдау:

A) сабырлық ету

B) өзiн-өзi анықтау

C) өзiн-өзi реттеу

D) өзiн-өзi мiндеттеу

E)& өзiн-өзi талдау
*****

Өздiгiнен жетiлу үшiн өз-өзiне тапсырма беру:

A) сана

B)& өзiн-өзi мiндеттеуC) ойлау

D) санасыздық

E) сана сезiм
*****

Саналы түрде өз-өзiн жетiлдiруге бағытталған адамның iс-әрекетi:

A)& әдептiлiк

B) өз-өзiне есеп беру

C) әуестiк

D) шара


E) ойын
*****

Ғылыми зерттеудегі қабiлеттiлiк

A) авторитарлы

B) қарым-қатынасты

C)& академиялық

D) перцептивтi

E) интерактивтi
*****

Психикалық қызметтiң iс-әрекетiнiң нәижелi дамуын қамтамасыз ететiн:

A)& өзiн-өзi жетiлдiру

B) сын көзбен қару

C) өзiн-өзi бағалау

D) дүниетаным

E) наным, сенiм
*****

Бiрнеше жылдар бойы адамды ұзақ мерзiмде қайталмалы түрде зерттеу:

A) тесттiлеу

B) социометриялық зерттеу

C)& лонгитюдтi зерттеу

D) лабораториялық эксперимент

E) көлденең кескiн
*****

Қақтығысу – бұл:

A)& дау-дамай

B) ынтымақтастық

C) достық

D) уайымдау

E) эмпатия
*****

Субъектiнiң батылсыз болуының уайымдауы

A) өзiмшiл

B) коммуникативтi

C) қарым-қатынас

D) инфантилдiк

E)& толқу
*****

Өзара түсiнiспен байланысқан балалар мен үлкендердiң iс-әрекетi:

A) бақталас

B) бәсеке

C) жарысу

D) дау-дамай

E)& ынтымақтастық
*****

Субъектiлердiң нәтижелi әрекеттестiгi

A) дау-дамай

B) конфронтация

C) күрес

D)& қатынас

E) өшпендiлiк
*****

Ырықсыз түрде әрекет ету:

A)& албырттық

B) ерiктi

C) мақсаттылық

D) жете түсiнушiлiк

E) оқыту
*****

Шешiм қабылдаумен байланысты ерiк әрекетiнiң кезеңi:

A)& мотивтердiң күресуi

B) эмоционалды қасiрет

C) албырттық әрекет

D) конфронтация

E) дерексiздену
*****

Мақсатқа жету үшiн қажеттi ерiктiң нығаю дәрежесi:

A)& ерiк күшi

B) эмоционалдық

C) албырттық

D) белсенсiздiк

E) экстровертивтi
*****

Тұлғаның белсендiлiгiн төмендететiн уайым:

A)& терiс эмоциялар

B) сәттiлiк

C) жiгерлiк

D) мақсаттылық

E) қанағаттанарлық
*****

Тұлғаның белсендiлiгiн жоғарылататын уайым:

A)& жағымды эмоциялар

B) жабығу

C) аффект

D) фрустрация

E) фобии
*****

Әртүрлi эмоцияның тұрақты уайымы:

A)& көңiл

B) зейiн


C) ес

D) қиял


E) қызығушылық
*****

Қозушылықтың тартуы:

A)& ынталық

B) тежелу

C) мiнез-құлық

D) дерексiздену

E) фрустрация
*****

Әдет бойынша ырықсыз әрекет:

A)& автоматизм

B) оқыту


C) тәрбилеу

D) үйрету

E) құру
*****

Қабылдау-бұл:

A) сыртқы әлемнің субъективті түрде бейнеленуі

B) талдағыштардың бірлескен іс-әрекетінің нәтижесі

C) қоғам мен табиғаттың заңдылықтарының бейнесі

D)& сезім мүшелері арқылы заттардың тұтастай бейнеленуі

E) объектілердің жеке материалдық қасиеттерінің бейнеленуі
*****

Өзін-өзі реттеу кезінде байқалатын адамның қабілеті:

A) ойлау

B) эмоция

C) шығармашылық

D)& еріктікреттеу

E) қиял
*****

Психикалық бейнелеудің айырмашылығы:

A) барабар

B)& субъективтілік

C) биологиялық мақсатты сәйкестілік

D) алданыштық

E) алаңғасарлық
*****

Психикалық іс-әрекеттің ішкіден сыртқыға ауысуы:

A)& интериоризация

B) жандану кешені

C) белсенділік

D) қимыл қозғалысты реакция

E) жүйеге келтіру
*****

Үнемі өзгерудегі принцип:

A)& даму принципі

B) гумандық принципі

C) себепті принципі

D) бірлік принципі

E) ғылыми принцип
*****

Мақсатқа жетуге бағытталған үрдіс:

A) уайымдау

B)& әрекет

C) мотив

D) дағды


E) іскерлік
*****

Сыртқы әлемге бағытталған тұлғаның типі

A) гипертивті

B) интровертивті

C)& экстравертивті

D) имотивті

E) шизоидті
*****

Қоғамдағы мәртебелі адам

A)& беделді

B) өзімшіл

C) басымды

D) қысым


E) жол беруші
*****

Экспериментатордың мәтіндерді зерттейтін әдісі:

A) сұхбат

B) сыртқы бақылау

C)& іс-әрекет нәтижесін талдау

D) социометрия

E) интроспекция
*****

Жыныс құмарлығы - бұл

A)& бағыттылықтың биологиялық қарапайым түрі

B) философиялық көзқарастың жүйесі

C) жете түсіну қажеттілігі

D) бағыттылықтың таным формасы

E) өзін-өзі бағалаудың қалаған деңгейі
*****

Санасыздықты зерттеуінің психологиялық бағыттылығы:

A) бихевиоризм

B) гештальтпсихология

C)& психоанализ

D) гуманистикалық психология

E) когнитивті психология
*****

Өзінің іс-әрекетің жоспарлау және ретттеу:

A)& ұйымдасқан

B) батырлық

C) рефлекс

D) ойлау


E) ұйымдаспаған
*****

Экстероцептивті түйсік:

A) сезім мен эмоцияны таратады

B) сезім мүшелерінің ішкі күйлері туралы белгілер

C) кеңістіктегі дененің орналасуын тіркеуі

D) тек тері түйсігін біріктіреді

E)& ішкі сезім мүшелерімен қабылданатын тітіркендіргіштер
*****

Ақпаратты сақтау үрдісі:

A) амнезия

B) ақыл-ой

C)& есте сақтау

D) ұмыту


E) эмоционалдық
*****

Ішкі мүшелерден тітіркендіркіш қалай беріледі?

A) экстерорецепторлармен

B)& интерорецепторлармен

C) сезім аппараттарымен

D) есту талдағыштарымен

E) дәм сезу талдағыштарымен
*****

Экспериментатордың суретті зерттейтін әдісі:

A) сұхбат

B) ішкі бақылау

C)& іс-әрекет нәтижесін талдау

D) социометрия

E) интроспекция
*****

Мінез-құлықты зерттейтін шетелдің психологиялық бағыты:

A)& бихевиоризм

B) гештальтпсихология

C) психоанализ

D) гуманистикалық психология

E) когнитивті психология
*****

Өз-өзіне бағытталған тұлғаның типі

A) гипертивті

B)& интровертивті

C) экстравертивті

D) имотивті

E) шизоиді
*****

Екі адамның сөйлеу сөзі:

A) монолог

B)& диалог

C) ішкі сөйлеу

D) оқу


E) қабылдау
*****

Өз атынан шыққан сөйлеу:

A) қарым-қатынас

B)& монолог

C) диалог

D) сөйлеу сөздері

E) оқу
*****

Бірінші сигналды жүйеге не жатады?

A)& шартты рефлекстер

B) сөйлеу

C) қозу

D) тежелуE) тітіркендіркіш
*****

ІІ-ші сигналды жүйеден біріншінің айырмашылығы:

A)& сезу

B) нақтылық

C) әлеуметтік

D) иілгіштік

E) адамның барлық қасиеті
*****

Бейнелеудің даму формасы

A)& тропизм

B) сана сезім

C) сана

D) өзін-өзі реттеуE) ойлау
*****

Психиканың ұлттық ерекшеліктерін зерттейтін психологияның саласы:

A) жалпы психология

B) жас ерекшелік психологиясы

C) педагогикалық психология

D) зоопсихология

E)& этнопсихология

*****


Тақырыптар тізімі

Тақырып 1. Психологияға кіріспе

Тақырып 2. Психика мен сананың дамуы

Тақырып 3. Тұлғаның психологиясы

Тақырып 4. Іс әрекет және қарым-қатынас

Тақырып 5. Түйсік және қабылдау.

Тема 6. Ес

Тақырып 7. Ойлау

Тақырып 8. Сөйлеу

Тақырып 9. Қиял

Тақырып 10. Зейін

Тақырып 11. Эмоция және сезім

Тақырып 12. Ерік

Тақырып 13. Темперамент

Тақырып 14. Мінез

Тақырып 15. Қабілет


Каталог: docs
docs -> Рефераты қызылорда, 2013 ж
docs -> Ұлы пайғамбар ( с. ғ. с.) ұлықталған ғибратты кеш Наурыздың 11-і, қасиетті жұма күні Елордамыздағы Конгресс-Холл сарайында «Нұр Астана»
docs -> "Псюхе" ұғымы келесі мағынаны білдіреді
docs -> Бердіқожа назгүЛ бердіқожақызы зейнолла Шүкіров өлеңдерінің жанрлық, көркемдік ерекшеліктері
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
docs -> БАҒдарлама-минимум


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет