Д. А. Əлкебаева Қазақ тілінің прагмастилистикасыбет27/50
Дата14.09.2023
өлшемі337,45 Kb.
#181048
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   50
Байланысты:
Ä. À. ?ëêåáàåâà ?àçà? ò³ë³í³? ïðàãìàñòèëèñòèêàñû
Силлабус Қазақ жазуы
Бақылау сұрақтары:

 1. Безендіруші стилистиканың негізгі нысаны.

 2. Безендіруші мен образ терминінің мәнін ажырат.

 3. Безендіруші стилистиканың негізгі функцияларын атап көрсет.

 4. Әр стильге тән эпитеттің прагматикалық бағдарын дәлелде.

 5. Дискурс пен мәтіннен эпитеті метафора, тілдік метафора және стильдік метафораларға талдау жасау.

 6. Метафора қандай прагмастилистикалық мақсатта қолданылады?

 7. Метафораның стилистикалық коннотация құрайтын стилистикалық мүмкіндіктерін ата.

 8. Стилистикалық норма және метафора туралы өз көзқарасыңды білдір.

 9. Стилиситикалық фреймдер метафора құра ала ма?

 10. Әр стильге тән метафоралардың прагматикасының мәнін анықта.

 11. Стилиситикалық фреймдер дегеніміз не?

 12. Теңеу мен метафораның прагматикалық салмағына талдау жаса.

 13. Фунциональды стильдердің өзіндік модельдері мен трансформациясын жасайтын тілдік бірлікті ата.

 14. Сөз стереотипі мен псиxологиялық стереотип туралы айт.

 15. Стереотипті тілдік бірліктердің негізгі қызметін ата және олардың стилистикалық мүмкіндіктерін дәлелде.

 16. Фразеологизмдердің әр стильге тән стилистикалық мүмкіндіктерін ажырат.

 17. Фразеологизмдердің барлық стильдерде еркін қолдануына тежеу салатын оның қандай қызметіне байланысты екенін түсіндір.

 18. Ауызекі сөйлеу стиліндегі фразеологиялық қолданудың басқа стильдерден өзгешелігі неде?

 19. Сөйлеу ситуацияларында фразеологизмдер қандай стилистикалық тәсілге байланысты өзгереді?

 20. Сөйлеу актісінде кездесетін фразеологиялық қателіктер стилистикалық норманың бұзылуына әкеле ме, ал айтушының прагматикалық мақсаты айқындала ма?


Пайдаланылған әдебиеттер:

 1. Петрица Е.Ф. Стилистики окрашенная лексика русского языка. М.: Наука, 1984.

 2. Болғанбаев Ә., Қалиев Ғ. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. Алматы: Дәуір, 2003.

 3. Сағындықұлы Б. Қазіргі қазақ тілі. Лексикология. Алматы: Қазақ университеті, 2003. I-бөлім.

 4. Шмелев Д.Н. Слово и образ. М.: Художественная литература, 1964.

 5. Сыздық Р. Абай және қазақтың ұлттық әдеби тілі. Алматы: Арыс, 2004.

 6. Федоров А.И. Образная речь. Новосибирск: Наука, 1985.

 7. Новиков В.И., Шкловский Е.А. Энциклопедический словарь юного литературоведа. М.: Феники, 1998.

 8. Ольxовиков Д.Б. «Образность» как категория филологического описания текста // Reslinguistiga, сб. статьей к 60-летию проф. В.П. Нерознака. М., 1999.

 9. Скороводников А.П., Копнина Г.А. Оброзность. Культура русской речи. Энциклопедический словарь-спровочник / Под ред. Л.Ю. Иванова и другие. М.; Л.: Флинта-Наука, 2003.

 10. Белый А. Античные терории языка и стиль. М.; Л.: Наука, 1963. С. 270.

 11. Кожина М.Н. О языковой экспрессии и ее экстралингвистическом обосновании // Проблемы эскпрессивной стилистики. Ростов-на-Дону, 1987.

 12. Хасанова Б. Қазақ тіліндегі сөздердің метафоралы қолданылуы. Алматы: Мектеп, 1966.

 13. Аxатов К. Тіл білімінің негіздері. Алматы: Мектеп, 1965.

 14. Қоңыров Т. Қазақ теңеулері. Алматы: Мектеп, 1978.

 15. Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961.

 16. Сағындықұлы Б. Қазіргі қазақ тілі. I-бөлім. Лексикология. Алматы, 2003.

 17. Алексеева М.М. Термин и метафора. Пермь: Наука, 1998.

 18. Васильева А.Н. Курс лекции по стилистике русского языка: общее понятие стилистики. М., 1976.

 19. Костомарова В.Г. Эстетствующие фразерство и проблема стандарты // Вестник МГУ. Серия журналистики. 1968. №4.

 20. Котюрова М.П. Многоаспектность явлений стереотипности в научныx текстаx // Текст стереотип и творчество термин. М., 1998.

 21. Голуб И. Стилистика русского языка. М.: Рольф, 2001.

 22. Кожин М.Н., Крылов В.В., Одинцов В.В. Функциональные типы русской речи. М.: Наука, 1985.

 23. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. М.: Изд. Московского университета, 1985.

 24. Сатенова С.К. Қазақ тіліндегі қос тағанды фразеологизмдердің тілдік және поэтикалық табиғаты: Филол. ғыл. д-ры автореф. Алматы, 1997.

 25. Смағұлова К.Н. Мағыналас фразеологизмдердің ұлттық-мәдени аспектілері: Филол. ғыл. д-ры автореф. Алматы, 1998.

 26. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический, фразеологический и лингвакультурологический аспекты. М.: Школа языки и русской культуры, 1996.

 27. Мұсабекова Ф. Қазақ тіліндегі зат есім стилистикасы. Алматы: Мектеп, 1976. 106 б.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   50
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет