Даму стратегиясы Жоспарыбет2/6
Дата16.11.2022
өлшемі4,87 Mb.
#158424
1   2   3   4   5   6
Байланысты:
Сатаев Карим старт ап 11
азіргі заман жа дайында аза хал ыны ауызша м расы (тарихи д , Сатаев Карим әлеуметтік үрдіс 7 апта
Салалық бағыты
-өнеркәсіптік
-ауылшаруашылық
-құрылыс
-сауда
-инфрақұрылым
Ұйымдық-құқықтық нысан
-өнеркәсіптік
-ауылшаруашылық
-құрылыс
-сауда
-инфрақұрылым
Масштаб
-шағын
-орта
-ірі

Республикадағы кәсіпкерліктің даму кезеңдері Біз қабылданған нормативті-құқықтық актілердің және оларды іске асыру нәтижелерінің негізінде Республикадағы кәсіпкерліктің даму уақытын үш кезеңге бөле аламыз:


1987-2001 жж.
  • Еліміздіңэкономикасыдағдарыстықкүйденөзқызметінтұрақтандырукезеңінеөтті.
  • Онеседамытужөніненкөптегензаңдарменбағдарламаларқабылданды.
  • Халықшаруашылығыкәсіпорындарыныңбіразбөлігінмемлекетменшігіненшығаруменжекешелендірукезеңдерінбастанкешірді.ТұтастайбұлуақыттыРеспубликадағыкәсіпкерліктіңқалыптасуыкезеңіретіндесипаттауғаболады.

2002 жыл мен қазіргі уақытты қоса алғанда
  • Негізінен, иммитациялық кәсіпкерлік тән, яғни жаңашылдардың жаңалықтарын белсенді түрде пайдалану.Кәсіпкерлік тұрақты дамыған кезең.
  • Кәсіпкерлер үшін жаңа бизнес-үлгілерді енгізі тенденциясы байқалды(мысалы, франчайзинг).
  • 2002жылданбастап, «ҚазақстанРуспубликасының2002-2004жылдарғаарналғанМемлекеттікБағдарламасы», «ҚазақстанРеспубликасындакәсіпкерліктідамытудыңжәнеқолдаудың2004-2006жылдарғаарналғанМемлекеттікБағдарламасын»қабылдау

Болашақта
  • Экономикасыдамығанелдердегікәсіпкерліктіңдамуындақолжеткенәлеуметтік-экономикалықпараметрлерінесәйкес,мәніинновациялықпроцестерменөнімдіэкспорттауменбайланыстыүшіншікезеңдіанықталады.

Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерліктің қазіргі жағдайы


Суреттен көрiп отырғанымыздай, бүгiнде шағын бизнестiң үлесi айтарлықтай, яғни жұмыссыздықты, халықтың әл ауқатын көтеретiн және тұрақты экономиканың өсуiн қамтамасыз ететiн шағын бизнес екенi белгiлi. Жұмыспен қамтудың салалық құрылымын қарастырсақ шағын бизнеспен айналысатын әрбiр үшiншi адам сауда және қызмет көрсету жүйесiнде, әрбiр бесiнсiшi өнеркәсiптiк өндiрiсте, әрбiр алтыншысы құрылыста еңбек етедi. Тұрғындарды жұмыспен қамтудың саны жағынан алғанда сауда саласында олардың 36,1%, өнеркәсiптiк өндiрiс орындарында 21,2 % iстейдi, қалғандары түрлi қызмет көрсетумен айналысады. Бұл деректiрдiн сауда iсi әлi де басым екендiгiнде, салалық құрылымдарда өндiрiс көлемi әлiде өзгере қоймаған көруге болады. Шағын кәсiпкерлiк саласында жұмыспен қамту және фирмалар санының өсуi - негiзiнен коммерциялық кәсiпорындар есебiнен толығып , жалпы алғанда баяу өседi.
1   2   3   4   5   6
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет