Әдістемелік ұсыныстардың титул парағы


Пәннің мақсаты және тапсырмасыбет3/3
Дата31.01.2018
өлшемі419,83 Kb.
1   2   3

4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы

-психологиялық дайындықтарын нығайту;

-жеке адам психодиагностикасының ғылыми-теориялық негізін тереңдетіп оқыту;

-психологиялық көмек көрсету кезінде маманның практикалық дайындығын және кәсіби дағдыларын игеру.Міндеттері:

-психолоиялық-педагогикалық диагностиканың қазіргі ғылыми-теориялық негізі;

-адамның жеке-психологиялық ерекшеліктерін бағалау амалы мен жолдары;

-психологиялық практиканың әр түрлі облыстарында психология-педагогикалық диагностикалауды ұйымдастыра алу дағдысы;

-психодиагностакалық зерттеулерді жүргізу ережелерімен таныстыру.

5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

әр түрлі әлеуметтік-педагогикалық практиканың облыстарында психология-педагогикалық диагностика технологиясын ұйымдастыру туралы.Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:

әлеуметтік-педагогикалық практиканың облыстарында психология-педагогикалық диагностика технологиясын ұйымдастыру туралы.6. Пререквизиттер: педагогика, психологиялық мамандыққа кіріспе, педагогикалық мамандыққа кіріспе, жалпы психология.

7 Постреквизиттер: даму психологиясы

8. Пәннің тақырыптық жоспары (к/о бөлімі)Тақырыптардың атауы

Сағат саны


(к/б ОСО)

Сағат саны


(с/б ОСО)

дәр

тәж

лаб

СӨЖ

дәр

тәж

лаб

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Психодиагностикага кіріспе

1

1

-

6

0,5

-

-

8

2

Психодиагностиканың ғылыми-теориялық негізі

1

1

-

6

0,5

1

-

8

3

Психодиагносгиканың қалыптасу тарихы

1

1

-

6

0,5

0,5

-

8

4

Психодиагностиканың революцияаға дейінгі даму

1

1

-

6

0,5

0,5

-

8

5

Психодиагностиканың қазіргі даму тарихы

1

2

-

6

0,5

0,5

-

8

6

Психодиагностикалық инструменттердің классификациясы

1

2

1

6

0,5

-

1

8

7

Тестің сенімділігі мен валидтілігі

1

2

1

6

0,5

0,5

1

8

8

Тесті кұру технологиясы мен бейімдеу

1

2

1

6

0,5

0,5

1

8

9

Жалпы және арнаулы мумкіндіктер диагностикасы

1

2

2

6

0,5

0,5

1

8

10

Интелектуалды дамудың психологиялық-педагогикалық диагностикасы

1

2

2

6

-

0,5

1

7

11

Жекелік қасиеттердің психодиагностикасы

1

2

2

6

-

0,5

1

7

12

Мектепке дейінгі жастағы балалар психадиагностикасы

1

2

2

6

-

1

-

7

13

Мектеп жасындағы балалардың дигностикасы

1

2,5

1

6

0,5

1

-

8

14

Кәсіби таңдау мен кәсіби бағытталудағы психодиагностика

1

-

2

6

0,5

1

-

8

15

Психодиагностиканың этикалық және кәсіби сұрақтары

1

-

1

6

0,5

1

-

8
Барлығы: 135 с.

15

22,5

15

90

6

9

6

117


9 Пән туралы қысқаша мәлімет

Бұл пәнге қазіргі туындап отырған қызығушылық психологиялық жұмыстың кеңейуіне және дамуынан туындап отыр.10 Курс компоненттері

1-тақырып. Психодиагностикага кіріспе. Курстың мазмұны мен тапсырмалары. Психология-педагогикалық диагностиканың психология салаларымен байланысы. Психолог жұмысында психодиагностиканың орны.

2-тақырып. Психодиагностиканың ғылыми-теориялық негізі. Психодиагностиканың пәні мен мақсатын анықтау. Психодиагностиканың шешу амалдары.

3-тақырып. Психодиагносгиканың қалыптасу тарихы. Психодиагностика тарихы және ғылыми қалыптасуы. Психодиагностиканың эксперименталды психология саласында құрылуы (В.Вундт, Ф.Гальтон, Г.Эбингауз және т.б.). Психологиялық тестілеудің шығуы.

4-тақырып. Психодиагностиканың революцияаға дейінгі даму. XX ғасырда психодиагностиканың даму тарихы. 50-60 жылдары психологиялық зерттеу әдістерін ұйымдастыру.

5 тақырып. Психодиагностиканың қазіргі даму тарихы. Психодиагностиканың мәселелері мен оны шешу жолдары. Психологиялық қызметті құру жөніндегі маңыздылығы.

6-тақырып. Психодиагностикалық инструменттердің классификациясы. Психодиагностикалық әдістердің жалпы мазмұны. Психодиагностикалық әдістсрдің анықталу түсінігі. Психодиагносикалық әдістергс қойылатын талаптар.

7-тақырып. Тестің сенімділігі мен валидтілігі. Диагностика нәтижесінің сапасына тән валидтілік. Валидтіліктің түрлері. Әдістің тұрақтылығын көрсететін, процедура өлшемін көрсететін нақты сенімділік.

8-тақырып. Тесті кұру технологиясы мен бейімдеу. Тестік нормалар және оның репрезентативтілігін тексеру. Тесті құрастырудың негізгі этаптары. Тесті стандартау іүсінігі.

9-такырып. Жалпы және арнаулы мумкіндіктер диагностикасы. Жалпы және арнаулы мүмкіндіктер жайлы түсінік. С.Л. Рубешнтейн, Б.М.Теплов теориялары. Мүмкіндіктің факторлы теориясы (Ч.Спирмен, Дж.Гилфорд, Л.Терстоун). психодиагностикалық мүмкіндіктерді қолдану облыстары (білім беру жүйесі, кәсіби таңдау). Мүмкіндіктер тесті.

10-тақырып. Интелектуалды дамудың психологиялық-педагогикалық диагностикасы. Интеллект түсінігі және интеллектуалды коэфицент. Интеллектуалды дамудың психодиагностика облыстарында зерттелуі.

11-тақырып. Жекелік қасиеттердің психодиагностикасы. Жеке қасисітсрді психодиагностикалық зерттеу облысы. Сұрақтама-тестер, оның түрлері, сұрақ түрі және нәтижелер көрсеткіші. Өзіндік бағалау, мінез, эмоция, ерік-жігер сферасы, тұлға аралық қатынастар диагностикасы. Кең тараған әдістемелер түрлері: ММРІ және Люшердің көп түстік тесті, 16 ҒР Кеттел тесті. Сурет салу техникасы.

12-тақырып. Мектепке дейінгі жастағы балалар психадиагностикасы. Мектепке дейінгі жастағы балалар психодиасностикасының ерекшеліктері. Мектепке дейінгі балалардың танымдық процесстерін анықтау әдістері. Тұлғалық және тұлға аралық қатынастарының психодиагностикасы.

13-тақырып. Мектеп жасындағы балалардың дигностикасы. Баланың мектепке дайындығын анықтау және даму деңгейін аиықтау әдістері. Бастауыш сынып және орта буынды оқушылардың ерекшеліктерін диагностикалау. Жеткіншек және бозбалалық жас кезеңдер диагностикасы.

14-тақырып. Кәсіби таңдау мен кәсіби бағытталудағы психодиагностика. Кәсіби іс-әрекеттерде психикалық процестердің көрінісі мен зерттеу әдістері. Жұмысқа икемділіктің темпераментпен байланысы.

15-тақырып. Психодиагностиканың этикалық және кәсіби сұрақтары. Психодиагностиканың кәсіби-этикалық нормалары. Этикалық кодексінің негізгі приициптері. Тесттерді жүргізудің талаптары.
Практикалық (семинар) сабақтарының мазмұны

1 тақырып. Психодиагностиканың ғылыми негізі.

Жоспар

 1. Психодиагностиканың қолдануын талап ететін арнаулы практика облыстары.

 2. Психодиагностика және аралас зерттеу бағыттары: дифференциалды психология, психометрия, психологиялық бағалау.

2 тақырып. 1901жылдан 1920 жылдың аяғына дейінгі пиходиагностиканың даму жолы.

Жоспар

 1. Шет елдерінде психологиялық-педагогикалық зерттеу әдістемелерінің дамуы.

 2. Г. Меррейдің Тақырыптық апперцептивтік тесті (ТАТ). Г. Меррейдің тұлға теориясының негізгі қағидалары. ТАТ: эксперимент процедурасы, талдау және интерпретациялау схемасы.

 3. ТАТ зерттелушінің қажеттіліктері, мақсаттары, бөгеттері мен шиеленістері, оның қоршаған дүниемен қатынастары жөніндегі мазмұнды ақпараттың көзі ретінде.

 4. Г. Роршахтың сиялы таңбалар әдістемесі. Г. Роршахтың сиялы таңбалар әдістемесінің дигностикалық мүмкіншіліктері.

 5. Жауаптарды шифрлаудың негізгі тәсілдері.

3 тақырып. 1930-1960 жылдар арасындағы психодиагностиканың даму жолы.

Жоспар

 1. А.П.Леонтьев, А.Р.Лурия, П.Я.Гальперин жұмыстары.

 2. Психологиялық-педагогикалық диагностикаға Л.С.Выготскийдің қосқан үлесі.

 3. Д.В.Элькониннің жеке адам тұлғасын зерттеуге дегн генетикалық жолы.

4 тақырып. 1960-1990 жылдар арасындағы психодиагностиканың даму жолы.

Жоспар

 1. Психодиагиостиканың ҚР даму жағдайы.

 2. Ресейде психологиялық-педагогикалық зерттеу әдістемелерінің дамуы.

5 тақырып. Білім жүйесіндегі тест түрлері.

Жоспар

 1. Тест-психодиагностиканың негізгі инструменті.

 2. Тестің түрлері.

 3. Проективті әдістердің анықтамасы.

6 тақырып. Тестердің мазмұны.

Жоспар

 1. Сенімділікті анықтау жоддары.

 2. Сенімділік пен валидтіліктің өзара байланысы.

 3. Шет елдерден тестерді бейімдеу. Шет елдердің зерттеу әдістерін өз выборкамызға сәйкес бейімдеу.

7 тақырып. Шығармашылық қабілет мәселелері.

Жоспар

 1. Креативті және шығармашылық ойлауды диагностикалау мәселелері.

 2. Оқытудың көрсеткіштері.

8 тақырып. Иителлектуалды даму критерилері.

Жоспар

 1. Интеллект деңгейіне әсер етуші факторлар: тұқым қуалашылық, жыныстық ерекшеліктер, тамақтану, әлеуметтік-мәдени орта, білім алу және т.б.

 2. Интеллект анықтаушы маңызды кейбір тестер.

9 тақырып. Жеке қасиеттер психодиагностиканың бағыттары.

Жоспар

 1. ММРІ тұлғаны зерттеу әдістемесі ретінде. ММРІ әдістемесін өткізу ерекшеліктері.

 2. Алынған нәтижелерді өңдеу ерекшеліктері. ММРІ мәліметтерін интерпретациялаудың 3 түрі.

 3. Негізгі және қосымша шкалалардың сипаттамалары. Қолданудың диагностикалық мүмкіндіктері.

10 тақырып. Жеке тұлға типологиялары.

Жоспар

 1. Тұлғаның түрлі тұжырымдамалары және анықтамалары (іс-әрекеттік тұрғы, психоанализ, гештальт-психология, гуманистік тұрғы және т.б.). Тұлға типтері мен тұлға типологиясы жөніндегі теориялар.

 2. Темпераменттің (Гиппократ, И.П. Павлов, К. Юнг), тұлғаның өзіндік бағалаулары, бағыттылығы анықтамалары.

 3. З. Фрейдт теориясы мен проекция ұғымы. Проективті әдісті холистік психология принциптерімен негіздеу.

 4. Классикалық және ревиздік психоанализдің проективті әдісті негіздеуге әсері. “Жаңа көзқарас” зерттеулерінің проективті әдісті негіздеудегі маңызы.

11 тақырып. Темперамент теориясы, типтері және мазмұны.

Жоспар

 1. Темпераментті айқындау бойынша өткізілетін әдістеменің сипаттамасы мен процедурасы.

 2. Г. Айзенктің “Тұлғаның жекедаралық-типологиялық қасиеттерін анықтау” тесті.

 3. Экстраверсия-интроверсия және нейротизм туралы ұғымдар.

 4. Алынған нәтижелерді өңдеу, сипаттау және интерпретациялау.

12 тақырып. Жеке және эмоционалды-ерік жігер сфералардың бұзылуы.

Жоспар

 1. Негiзгi түсiнiк және жағдайы. Теориялық шолу.

 2. Эмпатиялық тенденция деңгейін анықтау жолымен эмоционалдықты зерттеу.

 3. Тұлғаның ерік сапасын зерттеу.

13 тақырып. Психодиагностика және психологиялық түзетулер.

Жоспар

 1. Психодиагностика және психологиялық түзетулердің мақсаты мен міндеттері.

 2. Түзетулердің мазмұны, өткізу тәртібі.


Лабораториялық практикум

6 тақырып. Жеке және арнаулы қабілетгердің көрінісі.

Естің ерекшеліктерін зерттеу: Зерттелушiнiң установкаға байланысты материалды есте сақтау тәуелдiлiгiн анықтау. Сәттi жауап әдiсi бойынша материалды жаттаудың динамикасын анықтау (жеке тәжірибі). Джекобс әдiсi бойынша қысқа мерзiмдiк естiң көлемiн анықтау. Нәтиженi өңдеу. Қайта жаңғырту және тану процесiн салыстыру. Ұсталған мүшелер және тану әдiсi бойынша топтық тәжiрибе. Нәтиженi өңдеу.

Зейіннің қасиеттерін зерттеу: Зейiннiң шоғырлануын және жалғасуын зерттеу. Корректуралық сынап-байқаудың түрлерi. Бурдон-Анфимовтың корректуралық сынап-байқауындағы зейiннiң тұрақтылығын және шоғырлануын өлшеу. Нәтиженi өңдеу. Шульте таблицасының көмегiмен зейiннiң ауысуын зерттеу.

7 тақырып. Интеллектуалды даму жолының диагностикасы. Д.Векслер тесті. Р. Амтхауэр тесті. Креативті және шығармашылық ойлауды диагностикалау мәселелері.

8 тақырып. Жеке тұлға қабілеттерінің даму жолының көрінісі.

Түйсік қасиеттерін зерттеу: Әлсiз айырмашылығы бар әдiс бойынша тактильдi сезгiштiктiң кеңiстiктегi табалдырығын зерттеу. Нәтиженi өңдеу және талдау.

Қабылдау қасиеттерін зерттеу: Мюллер-Лайер иллюзиясының биiктiгiн өлшеу. Нәтиженi өңдеу және талдау. Қабылдау формасының константтылығын зерттеу. Қабылдау бейнесiн интермодалды ауыстыру құбылысы. Нәтиженi өңдеу.

9 тақырып. Жеке адамнын кәсіби бағыттылығы.

Таңдаулы әрекетерді анықтауға араналған тестер. Арнаулы психологиялық типке адамның тәуелдігін анықтауға арналған тестер. ДДО-Диференциалды диагносгикалық сұрақтама (Е.Л. Климов), Холланд сұрақтамасы.10 тақырып. Таным процесінің диагностикасы.

Дж. Кэттелдің 16-факторлық сауалнамасының негізгі қағидалары: қолдану мақсаты, міндеттері. Сауалнаманы жүргізу мен мәліметтерін интерпретациялау процедурасы. Дж. Кэттел сауалнамасының мәліметтерін психологиялық тәжірибенің тұрлі салаларында қолдану мүмкіндіктері.11 тақырып. Креативті ойлау әрекетінің диагностикасы.

PARI әдістемесі. Рене Жиль әдістемесі. "Отбасы суреті" Р. Бернс и С. Кауфман әдістемесі.12 тақырып. Тұлга аралық қатынастардың диагностикасы.

Социометрия әдістемесі. Х. Хекхаузеннің тесті: мақсаты, міндеттері, қолдану мүмкіншіліктері, жүргізу процедурасы. Мотивациялық тенденциялар: сәттілікке ұмтылыс, сәтсіздіктен қорқу. Алынған мәліметтерді интерпретациялау ерекшеліктері.13 тақырып. Проективті әдіс.

Р. Бернстің “Автопортрет” әдістемесі. “Әлемде жоқ жануар” әдістемесі. “Үй. Ағаш. Адам” әдістемесі. Берілген әдістемелердің мақсаты, міндеттері, дигностикалық мүмкіншіліктері. Әдістемелерді өткізу, мәліметтерді өңдеу және интерпретациялау ерекшеліктері.14 тақырып. Психокоррекциялық жұмыстарды ұйымдастыру ерекшелігі.

Корреляциялық зерртеулердің типтері: тәуелсіз түрінде қарастырылатын айнымалыны тандап алу; тәуелді түрінде қарастырылатын айнымалылардың арасындағы корреляция. Корреляциялық зерттеудегі топтарды теңестіретің тәсілдер: зерттенушілердің екіліктерін таңдау; бір құрамды топтарды қалыптастыру.15 тақырып. Психикалық бұзылуларға ие жеке адамды диагностикалау.

Тұлға агрессивтілігінің деңгейін зерттеу: Басса-Дарки сауалнамасы: мақсаты, міндеттері, қолданылу мүмкіншіліктері, өткізу процедурасы. Агрессивті реакиялардың түрлері. Алынған мәліметтерді интерпретациялау ерекшеліктері.

Тұлғаның мазасыздық деңгейін зерттеу: Тұлғалық және жағдаяттық мазасыздық. Ч. Спилбергердің мазасыздық деңгейін зерттеу әдістемесі. Әдістеменің дигностикалық мүмкіншіліктері. Жүргізу, алынған мәліметтерді интерпретациялау ерекшеліктері. Т. Томас сауалнамасы: әдістеменің сипаттамасы, мақсаты, міндеттері, дигностикалық мүмкіншіліктері. Мәліметтерді өңдеу және интерпретациялау ерекшеліктері.
СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Тексеру түрі

Сағат саны к/б

Сағат саны

с/б

1

Дәріс сабақтарға дайындалу.

Жұмыс дәптері, конспект

Сабаққа қатысу


15

6

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері, конспект


Сабаққа қатысу

22,5

9

3

Лабораториялық практикумға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Конспект


Есеп беру

15

6

4

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды зерделеу

Жұмыс дәптері, конспект


Есеп беру

14,5

39

5

Семестрлік тапсырмаларды орындау

Конспект,

Есеп беру


10

39

6

Тестерді құрастыру

Конспект

Жазбаша талдау

-

4

7

Тақырып бойынша глоссарий құрастыру

Есеп беру

Жазбаша талдау

4

4

8

Бақылау іс-шараларына дайындалу
РК1, РК2, (тестілеу)

С\Б - РК110

10

Барлығы

90

117


СӨЖ тақырыптары

1 тақырып. Баланың мектепке деген психологиялық дайындығын диагностикалау әдістері. Диагностикалаудың мақсаты, міндеттері мен мазмұны. Өткізу тәртібі. Негізгі процедурасы. Шығару нәтижесі.

2 тақырып. Клиникада психодиагностика әдістері (Рубешнтейн С.Я.). Психодиагностиканың мақсаты, міндеттері мен мазмұны. Өткізу тәртібі. Негізгі процедурасы. Шығару нәтижесі.

3 тақырып. ММРІ әдістемесі. Әдістеменің мақсаты, міндеттері мен мазмұны. Өткізу тәртібі. Негізгі процедурасы. Шығару нәтижесі.

4 тақырып. Дифференциялды-диагностикалық сұрақтама (ДДО). Әдістеменің мақсаты, міндеттері мен мазмұны. Өткізу тәртібі. Негізгі процедурасы. Шығару нәтижесі.

5 тақырып. «Кәсіпті таңдау» Холланд сұрақтамасы. Сұрақтаманың мақсаты, міндеттері мен мазмұны. Өткізу тәртібі. Негізгі процедурасы. Шығару нәтижесі.

6 тақырып. Люшердің көп түсті тесті. Әдістеменің мақсаты, міндеттері мен мазмұны. Өткізу тәртібі. Негізгі процедурасы. Шығару нәтижесі. Нәтиженi өңдеу.

7 тақырып. Д. Векслер шкаласы. Әдістеменің мақсаты, міндеттері мен мазмұны. Өткізу тәртібі. Негізгі процедурасы. Шығару нәтижесі. Нәтиженi өңдеу.

8 тақырып. Амтхауэрдің интеллект структурасын анықтау тесті. Әдістеменің мақсаты, міндеттері мен мазмұны. Өткізу тәртібі. Негізгі процедурасы. Шығару нәтижесі. Нәтиженi өңдеу.

9 тақырып. Дж.Гильфордтың шығармашылық ойлауды анықтау тесті. Әдістеменің мақсаты, міндеттері мен мазмұны. Өткізу тәртібі. Негізгі процедурасы. Шығару нәтижесі. Нәтиженi өңдеу.

10 тақырып. Социометриялық әдістер. Әдістеменің мақсаты, міндеттері мен мазмұны. Өткізу тәртібі. Негізгі процедурасы. Шығару нәтижесі. Нәтиженi өңдеу.

11 тақырып. «Мінез акцентуациясы» Шмишек сұрақтамасы. Әдістеменің мақсаты, міндеттері мен мазмұны. Өткізу тәртібі. Негізгі процедурасы. Шығару нәтижесі. Нәтиженi өңдеу.

12 тақырып. Томас сұрақтамасы. Әдістеменің мақсаты, міндеттері мен мазмұны. Өткізу тәртібі. Негізгі процедурасы. Шығару нәтижесі. Нәтиженi өңдеу.

13 тақырып. Фрустрацияны анықтауға арналған (Розенцвейг) әдістемесі. Әдістеменің мақсаты, міндеттері мен мазмұны. Өткізу тәртібі. Негізгі процедурасы. Шығару нәтижесі. Нәтиженi өңдеу.

14 тақырып. «Үй-ағаш-адам» әдістемесі. Әдістеменің мақсаты, міндеттері мен мазмұны. Өткізу тәртібі. Негізгі процедурасы. Шығару нәтижесі. Нәтиженi өңдеу. Интерпритациялау.

15 тақырып. « Жан-ұя» әдістемесі. Әдістеменің мақсаты, міндеттері мен мазмұны. Өткізу тәртібі. Негізгі процедурасы. Шығару нәтижесі. Нәтиженi өңдеу. Интерпритациялау.

16 тақырып. Айзенктің «жеке қабілетті» анықтауға арналған әдістемесі. Әдістеменің мақсаты, міндеттері мен мазмұны. Өткізу тәртібі. Негізгі процедурасы. Шығару нәтижесі. Нәтиженi өңдеу.

17 тақырып. Рокичтің «құндылықтарды» анықтау әдістемесі. Әдістеменің мақсаты, міндеттері мен мазмұны. Өткізу тәртібі. Негізгі процедурасы. Шығару нәтижесі. Нәтиженi өңдеу.

18 тақырып. Спилберг әдістемесі. Әдістеменің мақсаты, міндеттері мен мазмұны. Өткізу тәртібі. Негізгі процедурасы. Шығару нәтижесі. Нәтиженi өңдеу.
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі


 1. Психология: 10 томдық – Алматы :Таймас баспа үйi.-(Психология: адамзат ақыл-ойының қазынасы). Т. 3:Фрейд және неофрейдистер. Психоанализ.-2005.-479 б.

 2. Психология: 10 томдық.-Алматы:Таймас баспа үйi.-(Психология : адамзат ақыл-ойының қазынасы). Т.4:Психологияда∙ы ақыл-ой әрекетiн сатылап қалыптастыру теориясы.- 2005.- 479 б.

3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. -Спб., 2003.

4. Немов Р.С. Психология. в.т.З-М,2001.

5. Общая психодиапюстика./ подред. Бодалева А.А., Столии В 15 -М 2003

6. Степанов С.С. Психология в лицах.- М., 2001.

7. Психологическая диагностика:учебник для вузов/под ред. : М. К. Акимовой, К. М. Гуревича.-3-е изд., перераб. и доп.-СПб.:Питер, 2005.-652 с.-(Учебник для вузов)

8. Батаршев А. В. Диагностика черт личности и акцентуаций:практ. руководство/А. В. Батаршев.-М.:Психотерапия,2006.-283 с.-(Учебные пособия)

9. Педагогическая диагностика в работе классного руководителя/ сост. Н. А. Панченко.-Волгоград:Учитель,2007.-128 с.-(В помощь классному руководителю)

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Психология тарихы» пәні бойынша 5В010300 – Педагогика және психология бакалавриат мамандығы бойынша сырттай оқу нысанындағы студенттерге арналғанбақылау шараларының күнтізбелік кестесі

СӨЖ түрі

Максималды балл

Тапсырманы тапсыру мерзімі

Срок сдачи

Форма контроля

1 сабақта

барлығы

Дәріске қатысу және дайындалу

2

12

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

Практикалық сабақтараға қатысу және дайындалу

4

24

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

СӨЖ жұмыстарға қатысу және дайындалу

4

12

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

Тест сұрақтарын ресімдеу және қорғау

 

10
кесте бойынша

қатысу

Семестрлік тапсырмаларды орындау

 

20

1 сабақта

1 қарашаға дейін

қатысу

Баяндама жұмысты орындау:

 

30

1 сабақта

ОСӨЖ  кесте бойынша

 

1 бөлім

 

1 қазан

қатысу

2 бөлім

 

15 қазан

қатысу

3 бөлім

 

1 желтоқсан

қатысу

4 бөлім

 

15 желтоқсан

қатысу

 

 

100

 

 

 

20__ж. «___»__________№___хаттамамен кафедра отырысында ұсынылды.


Кафедра меңгерушісі __________ Е.И.Бурдина 20__ж. «___» ____________


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет