Әлеуметтік пәндер кафедрасы


Семестрлік жұмыстардың тақырыптарын таңдау кестесіPdf көрінісі
бет8/8
Дата11.12.2023
өлшемі240,93 Kb.
#196240
1   2   3   4   5   6   7   8
Байланысты:
Семестрлік жұмыс[1]

Семестрлік жұмыстардың тақырыптарын таңдау кестесі
 
Шифр Тақырыптың 
нөмірі 
Шифр 
Тақырыптың 
нөмірі 
Шифр 
Тақырыптың 
нөмірі 
01 

38 
38 
75 

02 

39 
39 
76 

03 

40 
40 
77 

04 

41 
41 
78 

05 

42 
42 
79 

06 

43 
43 
80 
10 
07 

44 
44 
81 
11 
08 

45 
45 
82 
12 
09 

46 
46 
83 
13 
10 
10 
47 
47 
84 
14 
11 
11 
48 
48 
85 
15 
12 
12 
49 
49 
86 
16 
13 
13 
50 
50 
87 
17 
14 
14 
51 
51 
88 
18 
15 
15 
52 
52 
89 
19 
16 
16 
53 
53 
90 
20 
17 
17 
54 
54 
91 
21 
18 
18 
55 
55 
92 
22 
19 
19 
56 
56 
93 
23 
20 
20 
57 
57 
94 
24 
21 
21 
58 
58 
95 
25 
22 
22 
59 
59 
96 
26 
23 
23 
60 
60 
97 
27 
24 
24 
61 
61 
98 
28 
25 
25 
62 
62 
99 
29 
26 
26 
63 
63 
100 
30 
27 
27 
64 
64 
28 
28 
65 
65 
29 
29 
66 
66 
30 
30 
67 
67 
31 
31 
68 
68 
32 
32 
69 
69 
33 
33 
70 
70 
34 
34 
71 

35 
35 
72 

36 
36 
73 

37 
37 
74 

 


Семестрлік жұмыстарды орындау және қорғау кестесі 
Жұмыс түрі 
Саны 
Тапсырманы 
жүктеу 
аптасы 
Тапсырманы 
қабылдау 
аптасы 
Қорғау 
мерзімі 
Семестрлік 
жұмыс №1 

1,2 апта 
5,6 апта 
7,8 апта 
Семестрлік 
жұмыс №2 

1,2 апта 
9, 10 апта 
10,11 апта 
Семестрлік 
жұмыс №3 

1,2 апта 
12,13 апта 
13,14 апта 
Әдебиеттер тізімі: 
1.
Бернард А., Антропология тарихы мен тероиясы – Астана: ұлттық 
аударма бюросы., 2018 ж. – 240 бет. 
2.
Джонстон Дерек. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан 
Дерридаға дейін. – Астана: ұлттық аударма бюросы., 2018 – 216 бет. 
3.
Кенни Энтони., Батыс философиясының жаңа тарихы. 1 – том: антика 
философиясы/Э.Кенни – Астана: Ұ.А.Б., 2018 ж., 408 бет. 
4.
Э.Кенни – Астана: Ұ.А.Б., 2018ж., 400 бет., 2 – том: Ортағасыр 
философиясы. Жаңа гуманитарлық білім. Қаз.тіл., 100 оқулық. 
5.
Ритцер Джордж, әлеуметтану теориясы – 10 басылым, - Астана: Ұ.А.Б., 
2018ж. – 830 бет. 
6.
Хесс Реми, философияның таңдаулы 25 кітабы. – Астана: Ұ.А.Б., 2018 
– 360 бет. 
7.
Шваб Клаус, төртінші индустриялық революция, - Астана: Ұ.А.Б., 2018 
– 200 бет. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. 
8.
Гомбрих Э., Өнер таризы, - Астана: Ұ.А.Б. 2019 – 688 бет. 
9.
Кенни Энтони., Батыс философиясының жаңа тарихы 3 – том: Қазіргі 
заман философиясының бастауы, - Астана Ұ.А.Б., 2019 – 412 бет. 
10.
Қазіргі заман философиясы 4 – том., Астана Ұ.А.Б., 2019 – 420 бет. 
11.
Шығыс философиясы. Оқу құралы. «Жазушы», —Алматы: 2009 
12.
Нұрышева Г. Философия. Лекциялар курсы. ОҚ. «Зият-Пресс»,—
Алматы: 20067 
13.
Иманқұл Н., Бөрібаев Т. Іліми Философия. «Парыз», —Астана: 2009. 
14.
Ежелгі шығыс философиясы.1-том, «Жазушы», —Алматы: 2005. 
15.
Батыс философиясы. Оқу құралы. «Жазушы», —Алматы: 2009. 
16.
Әбу Насыр әл-Фараби.10-томдық шығармалар жинағы. ТОО «Лотос-
Астана»,—Астана: 2007-2009. 
17.
Алтай Ж., Қасабеков Ж. Философия тарихы. – Алматы, 2006.
18.
Қабаева Ж. Философия. – Алматы, 2010.
19.
Ғабитов Т. Философия. – Алматы, 2006.


20.
Канке В. Философия. – М., 2008.
21.
Артемьев А., Мырзалы С. История и философия науки. – Алматы, 
2010.
22.
Нурадин Г., Сапаргалиева С. Мемлекеттік аралық бақылауға дайындық 
курсы. – Алматы, 2010.
23.
Ушаков Е. Введение в философию и методологию науки. – М., 2008.
24.
Сағиқызы А. Гуманистік дүниетаным: әлеуметтік мәдени негіздер. – 
Алматы, 2013.
25.
Кішібеков Д.К. Философия независимости. – Алматы, 2011.
26.
Бейсенов Қ.Ш. Философия тарихы: Оқулық. – Шымкент, 2005.
27.
Философия: жоғарғы оқу орындары студенттеріне арналған оқулық // 
Құрастырған Т. Ғабитов. - Алматы: Қаржы – Қаражат, 2002.
28.
Мырзалы Серік. Философия. – Алматы: «Бастау», 2008.
29.
Мырзалы С. Философия. – Алматы, 2010.
30.
Қасабеков А. Қысқаша философия тарихы. – Алматы, 2011.
31.
Ежелгі шығыс философиясы. – Алматы: жазушы, жиырма томдық. 1-
том., 2005.
32.
Философия: жоғарғы оқу орындары студенттеріне арналған оқулық //
33.
Кохановский В., Левкеевич Г. Философия науки. – Ростов-на-Дону, 
2008.
34.
Горелов А. Философия. – М., 2012.
35.
Бучило Н., Исаев И. История и философия науки. – М., 2012.
36.
Булдиков С. История и философия науки. – М., 2008.
37.
Бегалинова К., Альжанова К. Философия ч.1. История философии. – 
Алматы, 2007.
38.
Бегалинова К., Альжанова К. Философия ч.2. Теория философии 
социальная философия. – Алматы, 2007.
39.
Ағатаев А. Қайсар философиясы. – Алматы, 2009.
40.
Алтай Ж., Қасабек А. Философия тарихы. – Алматы, 2006.
41.
а) «Қазақ халқының философиялық мұрасы» сериясы. Жиырма томдық. 
1-20т. – Астана; Аударма, 2005ж. б) «Философияның таңдаулы 25 
кітабы» Реми Хесс. 2018ж.
42.
«Философиясының қысқаша тарихы:» Сократтан Дерридаға дейін
43.
Батыс философиясының жаңа тарихы.
44.
«Антика философиясы» 1 том. Энтони Кенни
45.
Энтони Кенни Батыс философиясының жаңа тарихы, 2 том, Орта ғасыр 
философиясы – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 
2018 жыл
46.
Барнард А. «Антропология тарихы мен теориясы.- Алматы: Ұлттық 
аударма бюросы, 2018 жыл-6. Армстронг К. 
47.
Иудаизм, христиандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс: Құдайтану 
баяны. – Алматы: « Ұлттық аударма бюросы» Қоғамдық қоры, 2018 
жыл. 
48.
Творчество Нурлана Сейтахметова: философские дискурсы запада и 
востока. А.А. Хамидов. – Алматы, 2011.


49.
Сағиқызы А. Гуманистік дүниетаным: әлеуметтік мәдени негіздер. – 
Алматы, 2013.
50.
Қазіргі қоғам дамуының әлеуметтік-экономикалық мәселелері: дамуы 
мен болашағы. Монография. – Алматы, 2013.
51.
Антикалық философия. Жиырма томдық. 2-том. – Алматы: жазушы, 
2005.
52.
Философия: жоғары оқу орындары студенттеріне арналған оқулық // 
құрастырған Т. Ғабитов. - Алматы., 2002. – 496 б. 
53.
Қабылова А.С. Әбу Наср әл-Фараби философиясындағы білім мен 
зерде. – Алматы, 2009.
54.
Қабаева Ж. Философия. – Алматы, 2010.
55.
Канке В. Философия. – М., 2008. 
56.
Ғабитов Т. Философия. – Алматы.
57.
Бучило Н., Исаев И. История и философия науки. – М., 2012.
58.
Қоянбаева Г.Г. әл-Фараби философиясындағы үлгілі адам мұраты. 
Астана, 2006.
59.
З.К. Шаукенова. Национальная консолидация Казахстана; проблемы и 
перспективы. – Алматы, 2013.
60.
Әл – Фараби мен Ибн Сина философиясы. Жиырма томдық. 4-том. – 
Алматы: жазушы, 2005.
61.
Мырзалы Серік. Философия. – Алматы: «Бастау», 2008. 
62.
Философия: жоғары оқу орындары студенттеріне арналған оқулық // 
құрастырған Т. Ғабитов. - Алматы, 2002.
63.
Ортағасырлық діни философия. Жиырма томдық. 5-том. – Алматы: 
жазушы, 2005.
64.
Шаукенова З.К. Национальная консолидация Казахстана: проблемы и 
перспективы. – Алматы, 2013.
65.
Бейсенов Қ.Ш. Философия тарихы: Оқулық. – Шымкент, 2005.
66.
«Қазақ халқының философиялық мұрасы» сериясы. Жиырма томдық. 
1-7тт. – Астана: Аударма, 2005.
67.
Қабаева Ж. Философия. – Алматы, 2010.
68.
Ағатаев А. Қайсар философиясы. – Алматы, 2010.
69.
Нысанбаев А. Тәуелсіз Қазақстанның құндылықтар әлемі. – Алматы, 
2011.
70.
Есім Ғ.Е. Тәуелсіз Қазақстан философиясы. – Астана, 2006.
71.
Назарбаев Н.Ә. Тәуелсіздік идеясы және оның тарихи сипаттамасы 
/Тәуелсіз Қазақстан философиясы. – Астана, 2006.
72.
Қазіргі қоғам дамуының әлеуметтік-экономикалық мәселелері: дамуы 
мен болашағы. Монография. – Алматы, 2013.
73.
Апашов С.Б. Немецкая классическая философия. Учебное пособие. 
74.
Батыс философиясының антологиясы. – Алматы, 2002.
75.
Мухамеджан Қ.Ш. XX ғасыр философиясы: Оқу құралы. – Алматы: 
АЭжБИ, 2005. 


2019 ж. Жиынтық жоспары, реті 179 
Қуанышқазы Шақыртұлы Мұхамеджан 
Ельзат Еркінұлы Джаркинбаев 
ФИЛОСОФИЯ 
Барлық мамандық студенттері үшін семестрлік жұмыстарды орындау 
бойынша әдістемелік нұсқаулықтар 
Редактор: Изтелеуова Ж.Н. 
Стандарттау бойынша маман: Мухаметсариева Г.И. 
Басуға________қол қойылды
Пішіні 
Таралымы
№ типографиялық қағаз 
Көлемі 
Тапсырыс_______Бағасы
«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс 
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының көшірмелі-
көбейткіш бюросы 
050013, Алматы, Байтұрсынұлы көшесі, 126/1 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет