Энзимология ферменттер туралы ілім. ФерменттерДата03.11.2023
өлшемі22,01 Kb.
#189119
түріҚұрамы
Байланысты:
Документ (14)
2 ситуациялық есеп, Берик СД практика 4, Берик СД практика 4, БАЙҚАУ ЕРЕЖЕСІ, Реферат «Адам ж не оны еркіндігі», IdentityCard-840606401648-20220824165505, kk10100607663123, EXAMINATION CARD (копия)

7- тапсырма
Энзимология – ферменттер туралы ілім.
Ферменттер - барлық тірі организмдер құрамына кіретін арнайы ақуыздар.
Катализатор - химиялық реакцияның жылдамдығын арттыратын зат (агент).

  1. Синтез - Берілген қасиеттерін ескере отырып, бүтінді құру;

  2. Бүтіннің элементтері мен қасиеттерін талдай отырып, оның қасиеттерін анықтау;

  3. Тілдік құбылыстың құрамын өзара байланыста, тутас қалпында алып қарастыру.

Экзогендік улы зат – сыртқы ортадан келетін улы зат.
Эндогендік улы зат – организмнің өзіндк түзілетін улы зат.
Биотехнология - адамның қатысуымен тірі ағзаларда биологиялық процестерді жүргізу барысында жаңа өнім алу; экономикалық құнды заттарды алу үшін ген және жасуша деңгейінде өзгертілген биологиялық объектілерді құрастыру технологиялары мен пайдалану жөніндегі ғылым және өндіріс саласы.
Микробиология - көзге көрінбейтін, ұсақ тірі ағзалардың құрылысын, биологиялық, биохимиялық қасиеттерін, табиғатта жүріп жатқан процестердегі рөлін, пайдасы мен зиянын жан-жақты зерттейтін ғылым.
Фармацевтика - дәрілердің адам мен жануарлардың организмдерін тексеретін және дәрілерді іздестіру, шығару, сақтау, дайындау және сату мәселелерімен айналысатын ғылым түрі.
Патология - патологиялық процестер мен жеке ауруларды зерттейтін ғылым; қалыптан тыс ауытқу.
Биология - тірі ағзаларды және олардың тіршілік ету процестерін зерттейтін ғылым.

2 – тапсырма
Фармацевттің кәсіби міндеттері -> фармацевтикалық ұйымдардың әлеуметтік пробелмалары -> этикалық нормалар -> фармацевттердің кәсіби проблемаларының шешу жолы -> Халықаралық фармацевтикалық федерацияның ұсынған Фармацевтердің этикалық кодексі -> кодекстің негізгі идеясы -> әлеуметтік фармация кафедрасы

3 – тапсырма
Нелерді? Диірмендерді
Нелері? Машиналары
Не істеу? Тегістеу
Нелер? Станоктар
Не істеу? Ұнтақтау
Нелер? Ұсатқыштар
Нелерді? Ұнтақтағыштарды
Қандай? Коллоидты
Қандай? Вибрациялық

5-тапсырма

  1. Дәрілік заттың сапасы - Фармацевтік субстанция (белсенді Фармацевтік субстанция) мен дәрілік препараттың нысаналы мақсатқа сәйкес келуін қамтамасыз ететін олардың қасиеттері мен сипаттамаларының жиынтығы.

Качество лекарственного средства – совокупность свойств и характеристик фармацевтической субстанции (активной фармацевтической субстанции) и лекарственного препарата, обеспечивающая их соответствие целевому назначению.
Quality of a
pharmaceutical product - a set of properties
and characteristics of a pharmaceutical substance (active
pharmaceutical ingredient)
and a medicinal product, ensuring
their compliance with the intended purposе.

  1. Дәрілік өсімдік шикізаты- дәрілік заттарды өндіру үшін пайдаланылатын жаңа піскен немесе кептірілген өсімдіктер, балдырлар, саңырауқұлақтар немесе қыналар не олардың бүтін немесе ұсақталған бөліктері.

Лекарственное растительное сырье- свежие или высушенные растения, водоросли, грибы или лишайники либо их части, цельные или измельченные, используемые для производства лекарственных средств.


Medicinal plant raw materials (medicinal plant) - fresh or dried plants, algae, mushrooms or lichens or parts thereof, whole or crushed, used for the production of


Pharmaceuticals.  1. Дәрілік өсімдік препараты

- белсенді компоненттер ретінде тек дәрілік өсімдік шикізаты және (немесе) оның негізіндегі препараттар бар дәрілік препарат;

Лекарственный растительный препарат- лекарственный препарат, содержащий в качестве активных компонентов исключительно лекарственное растительное сырье.


Herbal medicinal product - a medicinal product containing exclusively medicinal plant raw materials and (or) preparations based on it as active components;

  1. Дәрілік шикізат негізіндегі жергілікті өнім

Нативный продукт на основе лекарственного сырья
Native product based on medicinal raw materials
5) Биоэтика –ХХ ғасырдың ортасында философиялық пәндер (ең алдымен Этика), құқықтану және жаратылыстану ғылымдарының тоғысында қалыптасқан медицина мен биологиядағы адам қызметінің моральдық аспектісіне қатысты пәнаралық зерттеулер саласы.
Биоэтика -сфера междисциплинарных исследований, касающаяся нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии, сформировавшаяся в середине XX века на стыке философских дисциплин (прежде всего этики), юриспруденции, естественных наук.
Bioethics - the field of interdisciplinary research concerning the moral aspect of human activity in medicine and biology, formed in the middle of the XX century at the junction of philosophical disciplines (primarily ethics), jurisprudence, natural sciences.

6) Дәрілік заттың жарамдылық мерзімі – уақыты өткеннен кейін дәрілік затты қолдануға болмайтын күн.


Срок годности лекарственного средства-это дата, когда лекарственное средство не может быть использовано по истечении времени.
The expiration date of a medicinal product is the day when the medicinal product cannot be used after the time has elapsed.

7) Биологиялық дәрілік зат -


белсенді Фармацевтік субстанциясы биологиялық белсенді Фармацевтік субстанция болып табылатын дәрілік зат;
Биологтческий лекарственный препарат - лекарственный препарат, активная фармацевтическая субстанция которого является биологической активной фармацевтической субстанцией;
Biological medicinal product - a medicinal product, the active pharmaceutical substance of which is a biologically active pharmaceutical substance;

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет