Ғылыми кітапханабет5/8
Дата04.11.2016
өлшемі1,56 Mb.
#326
1   2   3   4   5   6   7   8

Цитаттар :

Тілден артық қазына жоқ

/ Н.Назарбаев

Білімдіден шыққан сөз

Талаптыға болсын кез.

Нұрын, сырын көругеКөкірегінде болсын көз / Абай
Бөлімдері:

 1. Журналистика

 2. Мемлекеттік тіл

Журналистика :

 1. Абдраев, М. Телесұхбат - ақпарат алу әдісі/ М. Абдраев // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Журналистики.- 2013.

 2. Азамат, Ж. Қазақстан әлемдік қауымдастықта/ Ж. Азамат // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы. Журналистика сериясы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Журналистики.- 2010.- №2.- Б.63-66.

 3. Асанбаева, Г.Д. Концепции прозрачности СМИ и кодекс этики журналиста Казахстана/ Г.Д. Асанбаева // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Журналистика.- 2012.- №2.

 4. Баймолда, Д. Журналистік сұхбат жүргізуде ескеретін кейбір жайттар/ Д. Баймолда // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы. Журналистика сериясы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Журналистики.- 2010.- №1.- Б.75-77.

 5. Барлыбаева, С. Конвергентная журналистика в новом медиа развитии/ С. Барлыбаева // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Журналистики.- 2012.- №1.- С.11-14.

 6. Барлыбаева, С.Х. Конвергенция и новые СМИ Казахстана/ С.Х. Барлыбаева // Ізденіс = Поиск Сер. Гуманитарных наук.- 2012.- №4.- С.130-134.

 7. Барлыбаева, С.Х. Перспективы развития вещательной индустрии Казахстана/ С.Х. Барлыбаева // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Журналистики.- 2013.- №1.- С.115-119.

 8. Бекниязова, С. Особенности формирования журналистского сообщества/ С. Бекниязова // Мысль.- 2010.- №8.- С.39-43.

 9. Дудинова, Е.И. Казахстанский кодекс этики журналиста: год рождения - 2012/ Е.И. Дудинова // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Журналистика.- 2012.- №2.- С.41-46.

 10. Әбдібек, Ж. Жаңа медиа : аңыз бен ақиқат/ Ж. Әбдібек // Ақиқат.- 2013.- №2.- Б.36-38.

 11. Әбдіжәділқызы, Ж. Телевизиядағы жаңа бағыт пәндерін оқытудың шығармашылық әдіс-тәсілдері/ Ж. Әбдіжәділқызы // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Журналистики.- 2013.- №1.- Б.111-114.

 12. Әбдіжәділқызы, Ж. Тележурналистиканың пішіндері және кәсіби шеберлік/ Ж. Әбдіжәділқызы // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Журналистики.- 2011.- №1.- Б.141-143.

 13. Ким, О. Подготовка журналистов универсального типа в условиях медиаконвергенции/ О. Ким // Ұлт тағылымы = Достояние нации.- 2011.- №2.- С.123-126.

 14. Кодекс этики журналиста РК// Казахстанская правда.- 2012.- 31 октября.- С.6.

 15. Ли, Е. Язык массовой прессы Казахстана: современные тенденции/ Е. Ли // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Журналистики.- 2009.- №2.- С.111-112.

 16. Мамытканов, Д.Қ. Қазақстанда теледидардың рөлі мен маңыздылығына әлеуметтік талдау/ Д.Қ. Мамытканов // Евразийское сообщество: экономика, политика, культура.- 2012.- №3.- Б.60-65.

 17. Маутканов, Г. Наука и журналистика: эффективное взаимодействие как фактор социализации казахстанского социума/ Г. Маутканов // Мысль.- 2011.- №1.- С.22-26.

 18. Маутканов, Г. Научная (умная) журналистика в Казахстане, как закономерный феномен, ее модель и возможность управлять знаниями/ Г. Маутканов // Современное образование.- 2010.- №3.- С.25-27.

 19. Молдабек, Ә. Профессор Марат Барманқұлов - қазақ тележурналистикасының атасы/ Ә. Молдабек // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Журналистики.- 2011.- №1.- Б.64-65.

 20. Мұқашова, Э.А. Бұқаралық ақпарат құралдарының аймақтық қақтығыстың алдын алу және бітімгершіліктегі маңызы/ Э.А. Мұқашова, З.С. Айдарбеков // Саясат-Роlicy.- 2013.- №2.- Б.16-18.

 21. Мысаева, Қ. Ғылыми журналистиканы оқытудың негізгі мәселелері/ Қ. Мысаева // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Журналистики.- 2012.- №1.- Б.106-110.

 22. Ниязгулова, А. Реформирование журналистского образования в условиях конвергенции/ А. Ниязгулова, Н. Ибрагимов // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Журналистики.- 2010.- №2.- С.52-53

 23. Нұржанова, Ш.С. PR-қызметті бағалау әдістері/ Ш.С. Нұржанова // Вестник КазНу Серия Журналистики.- 2013.- №1.- Б.21-29.

 24. Ошанова, О.Ж. Журналистің кәсіби құқықтары мен қызметтік этикасы: негізгі ұстанымдар мен қағидалар/ О.Ж. Ошанова // Вестник МУ Серия Журналистика.- 2013.- №1.- Б.25-29.

 25. Рсалиева, Н. Қазақ журналистикасы және тіл төңірегіндегі түйткілдер/ Н. Рсалиева // Жалын.- 2011.- №10.- Б.11-15.

 26. Солганик, Г.Я. Современная языковая ситуация - язык СМИ - литературный язык/ Г.Я. Солганик // Журналистика и культура русской речи.- 2011.- №1.- С.9-22.

 27. Телерадио хабарларын тарату туралы: Қазақстан Республикасы 2012 жылғы 18 қаңтардағы №545-ІV Заңы // Егемен Қазақстан.- 2012.- 31 қаңтар.- Б.8-9.

 28. Шаяхмет, А. Баспасөзге журналистік шеберліктің қалыптасуы/ А. Шаяхмет // Ұлағат.- 2013.- №4.- Б.3-18.


Мемлекеттік тіл :

 1. Ақболат, Д. Ұлт қауіпсіздігін қамтамасыз ету контексіндегі тіл мәселесі/ Д. Ақболат, Ж. Алдубашева, Э. Асылтаева // Ақиқат.- 2012.- №5.- Б.39-42.

 2. Ақболат, Д.Е. Қазақстан Республикасында мемлекеттік тілді дамытудағы саясаттың ерекшеліктері/ Д.Е. Ақболат // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы.Философия.Мәдениеттану. Саясаттану сер. = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Философия. Культурология. Политология.- 2010.- №2.- Б.39-43.

 3. Алимжанова, Г. Тіл және мәдениет арақатынастарының ерекшеліктері/ Г. Алимжанова // Ұлт тағылымы = Достояние нации.- 2011.- №3.- Б.16-21.

 4. Асқар, Н. Қазақ тілінің көкжиегі/ Н. Асқар // Қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл.- 2009.- №6.- Б.3-6.

 5. Асқаров, Н. Қазақ тілінің болашағы - қазақтардың өз қолында/ Н. Асқаров // Ақиқат.- 2008.- №9.- Б.27-32.

 6. Аширова, А. Үштұғырлы тіл саясаты - ел білім таныту жолы/ А. Аширова // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Филологическая.- 2013.- №1-2.- Б.118-122.

 7. Байсаламова, Г. Мемлекеттік тіл - тәуелсіздік тірегі/ Г. Байсаламова // Заң және заман = Закон и время.- 2011.- №1.- Б.57-58.

 8. Әдетова, Б. Тілге құрмет - елге құрмет !/ Б. Әдетова // Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2012.- №7.- Б.104-107.

 9. Әділбекова, Ж.Б. Тілдік талдаудың негізгі шарттары/ Ж.Б. Әділбекова // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. Филологическая.- 2012.- №3.

 10. Жайлыбаева, Б. "Мемлекеттік тіл - менің тілім" танымдық байқау/ Б. Жайлыбаева // Өзін-өзі тану = Самопознание.- 2010.- №1.- Б.29.

 11. Жанәділова, А. Тіл мәртебесі - ел мәртебесі/ А. Жанәділова // Ұлағат.- 2013.- №2.- Б.132-137.

 12. Жанұзақ, Т. "Жер тілі - ел тілі"/ Т. Жанұзақ // Парасат.- 2011.- №6.- Б.18-19.

 13. Жүндібаева, Р. Мемлекеттік тілдің мәртебесін айқындау мәселелері/ Р. Жүндібаева // Ұлағат.- 2010.- №3.- Б.134-138.

 14. Иманқұлова, Ж. Тіл - ұлт тұғыры/ Ж. Иманқұлова // Жалын.- 2011.- №11.- Б.2-6.

 15. Қожахметов, Ә. Тіл тағдыры - ел тағдыры/ Ә. Қожахметов // Заң және заман = Закон и время.- 2010.- №12.- Б.47-48.

 16. Қожықов, С. Арым - ана тілім.../ С. Қожықов // Заң және заман = Закон и время.- 2009.- №12.- Б.13.

 17. Қоңырбаев, С. Тіл - біздің тірегіміз/ С. Қоңырбаев // Заң және заман = Закон и время.- 2010.- №7.- Б.40-41

 18. Кырыкбаев, А. О проблемах развития государственного языка: Выступление на заседании Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента / А. Кырыкбаев // Мысль.- 2012.- №11.- С.2-5.

 19. Мәкіжан, Р. Тіл - өркениеттер тұғырының үндестігі/ Р. Мәкіжан // Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2011.- №7.- Б.82-86.

 20. Мулдашев, С. Тіл - халық жанын танудың кілті/ С. Мулдашев // Қазақ тілі мектепте, колледже және ЖОО-да оқыту =Казахский язык; преподавание в школе, колледже и вузе.- 2012.- №3.- Б.3-4.

 21. Шаймерден, Е. За государственным языком - будущее/ Е. Шаймерден // Заң және заман = Закон и время.- 2010.- №1.- С.17-18.


Отандық ғылымның ғұламасы = Гений отечественной науки

Цитаттар :

Ғылымсыз адам – айуан,

не қылсан да ғылым

Ғылымға да керек жан,

ақылсыз болса, ғылым тұл.

/Шәкәрім.Его жизненный путь — путь служения науке и Отечеству — является хорошим примером для молодого поколения / Султангазин У.

Бөлімдері:

 1. Математика – ғылымның патшасы=Математика – царица наук

 2. Математиканы оқытудың әдістемес =Методика пре-ния математики

 3. Т.Ы. Амановқа - 90 жыл

 4. Қазақстандық математика мектебі= Казахстанская школа математиков

 5. Біздің жетістіктер=Наши достижения

1 -2 бөлім:

 1. Әбдімәжитұлы , К. Омар Хайям ақын әрі математик //Алгорифм.-2005.-№6.-Б.27

 2. Әбдімәжитұлы , К.Омар Хайям ақын әрі математик //Алгорифм.-2005.-№6.-Б.27

 3. Әбдімәжитұлы ,К Архимед математик әрі физик //Алгорифм.-2005.-№5(46).-Б. 24

 4. Әбдімәжитұлы.К Тарих беттерінен //Алгорифм.-2007.-№5(59).-18-19б

 5. әл-Фараби, Ә.Н. Таңдамалы трактаттары/ Ә.Н. әл-Фараби; Философия және саясаттану ин-ты.- Алматы: Арыс, 2009.- 650 б.

 6. әл-Фараби, Ә.Н. Шығармалар жинағы: 10 томдық. Т.6. Ғылым (математика және жаратылыстану) / Әбу Насыр әл-Фараби; Ғыл. ред. Ә. Нысанбаев.- Астана: Лотос-Астана, 2007.- 301 б.- (Мәдени мұра).

 7. Бүкүбаева , К. Векторлық есептеулердің жасалу тарихы //Математика және физика .- 2005 .- №6 .-Б.42-44.

 8. Вилейтнер, Г. История математики от Декарта до середины ХІХ столетия/ Г. Вилейтнер; пер. с нем.под ред. А.П.Юшкевича.- 2-е изд.- М.: Наука; Физматлит, 1966.- 507 б.

 9. Глейзер, Г.И. История математики в школе 7-8 классы: Пособие для учителей / Г.И. Глейзер.- М: Просвещение, 1982.- 240 с.

 10. Жарылғапов , Т. Дөңгелектің текшесі және п санының тарихы //Алгорфм.-2005.-№6.-Б.2-4

 11. Каширская Е.Инфернальная теорема Ферма //Эхо планеты.- 2006.- № 38-39.- С.28

 12. Көбесов, А. Математика тарихы: педагогика ин-ның физ.-мат. фак. студ. арналған оқу құр. / А. Көбесов.- Алматы: Қазақ ун-ті, 1993.- 240 б.

 13. Кымпан, Ф. История числа П/ Ф. Кымпан; пер. с рум. М.Г. Маноле и А.М. Френка, под ред. Б.А. Розенфельда и Б.В. Бирюкова.- М.: Наука. Гл.ред. физ-мат.лит, 1971.- 216 с.

 14. Қосанов, Б.М. Қазақстандағы әдістемелік-математикалық ой-пікірдің қалыптасу тарихы: оқу құралы / Б.М. Қосанов.- Алматы: Ы. Алтынсарин атынд. қазақтың білім акад. респуб. баспа каб., 1999.- 149б.

3 бөлім:

 1. Аманова "Пространства дифференцируемых функций с доминирующей смешанной производной". Издательство "Наука" КазССР, Алма-Ата, 1976, поищи

 2. В честь ученого:В СГПИ прошла областная Олимпиада школьников по математике и информатике, посвященная 85-летию Тулеубая Аманова //Вести Семей.- 2008.- №14.- 3 апреля.- С.3.

 3. Дүйсенқызы З. "Т.Аманов-тек менiң ғана емес;барлық математиктердiң ұстазы.":Қарағанды МУ профессоры,физика-математика ғылымдарының докторы Есмұханбет Смаиловпен сұхбат //Үш анық.-2002.-4қараша.-1;4б.

 4. Жарқын бейне=Светлая личность /[жалпы ред. басқарған Е.Б. Сыдықов].-Семипалатинск,2003.-234с.

 5. Жолымбаев, О. Әлем математикасының Амановы/О.Жолымбаев //Ертіс өңірі.- 2008.- 29 қазан.- Б. 13.

 6. Наурызбаев Қ.,,Смаилов Е.Өмiрi формуламен өткен //Егемен Қазақстан.-2003.-25маусым.-12б.

 7. Оспанов Д. "Жарқын бейне" //Ертiс өңiрi.-2003.-3шiлде.-2б.

 8. Рахимжанулы М. Формула жизни Аманова //Абай.-2003.-N2.-С.78-80.

 9. Рахимжанулы, М. Формула жизни Аманова // Абай.-2003.-№2.-С.78

 10. Рымжанов Т. Төлеубай Ыдырысұлы Аманов //Ертiс өңiрi.-2003.-9мамыр.-30б.

 11. Султангазин У. Царица наук открыла ему свои тайны //Казахст. пр.-2003.-3 июля

 12. Султангазин У.М. Он был талантливым математиком:К восьмидесятилетию со дня рождения Т.И.Аманова (1923-1978) //Наука и высш.шк.Казахстана.-2003.-1июля.-С.4.

 13. Теория функций, функциональный анализ и их приложения :Международная науччно-практическая конференция, посвященная 80-летию Тулеубая Идрисовича Аманова (1923-1978). 1-4 июля 2003 г. /НЯЦ РК.-Семипалатинск:НЯЦ РК,2003.-436.

4 бөлім:

 1. Акназарова, Р.Б. О научной, педагогической, общественной деятельности академика НАН РК У.М.Султангазина // Наука и высшая школа Казахстана .-2006.-1 октября.-С.4

 2. Амербаев, В.М. Операционное исчисление и обобщенные ряды Лагера.-Алма-Ата: Наука, 1974.-182 с.

 3. Блиев, Н.К. Обобщенные аналитические функции в дробных пространствах/ Н.К. Блиев.- АЛМА-АТА: Наука, 1985.- 160с

 4. Жаутыков, О.А. Математика на службе научно-технического прогресса.-Алма-Ата, 1984.-32 с.

 5. Жаутыков, О.А. Методы математики в естественно-технических науках.- Алма-Ата: Наука, 1987.-119 с.

 6. Закарин, А. Абель, Галуа, Лобачевский, Эйнштейн.- Алматы: Қазақстан, 1968.-194 б.

 7. Закарин, А.З. Абель, Галуа, Лобачевский, Эйнштейн. (Математика ғылымдарының өмірі мен ғылми еңбектері)/ А.З. Закарин.- Алматы: Қазақстан, 1968.- 196 б.

 8. Мутанов, Г. М. Математическое моделирование бюджета/ Г. М. Мутанов; А.У. Шинтемирова.- Астана: ТОО Регис-СТ Полиграф, 2003.- 176 с. .

 9. Мутанов, Г.М. Математическое моделирование экономических процессов: учеб. пособие / Г.М. Мутанов; В.П.Куликова.- А.: Экономика, 1999.- 356с.

 10. Мутанов, Г.М. Теория графов: учеб.пособие / Г.М. Мутанов; Р.А. Акбердин.- Алматы: Рауан, 1999.- 256 с.

 11. Мынбаев, К.Т. Весовые функциональные пространства и спектр дифференциальных операторов/ К.Т. Мынбаев, М.О. Отелбаев.- М.: Наука, 1988.- 288с.

 12. Нуртазин, А. Асан Тайманов - человек и математик/ А. Нуртазин // Казахстанская правда.- 2007.- 30 октября.- С.4.

 13. Темірғалиев, Н. Математикалық анализ.Б.1.-Алматы: Мектеп, 1987.-288 б.

 14. Темірғалиев, Н. Математикалық анализ.Б.2.-Алматы: Мектеп, 1991.-400 б.

 15. Темірғалиев, Н. Математикалық анализ.Б.3.-Алматы: Мектеп, 1997.-431 б

5 бөлім:

 1. Вильданова, Ф. Х. Дифференциалдық геометрия және топология курсы бойынша есептік - практикум/ Ф. Х. Вильданова, Л.М. Қыдыралина.- Семей, 2004.- 98 б.

 2. Жоғары математика пәні бойынша тест тапсырмаларының жинағы/ Ә.П.Мустафаев, С.К.Калиев, Ф.Х.Вильданова, ж.б.- Семей: Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік ун-т, 2008.- 298 б.

 3. Жолымбаев, О.М. Жоғары математика/ Жолымбаев О.М., Берікханова Г.Е., Бахтинова Э.Т.- Алматы, 2004.-336 б.

 4. Жолымбаев, О.М. Математика / Жолымбаев О.М., Берікханова Г.Е.- Алматы, 2004.-384 б.

 5. Жолымбаев, О.М. Математика / Жолымбаев О.М., Берікханова Г.Е.,.- Алматы, 2004.-384 б.

 6. Жолымбаев, О.М. Математика. Б.1 / Жолымбаев О.М., Берікханова Г.Е., Бахтинова Э.Т.- Алматы, 2007.-247 б.

 7. Жолымбаев, О.М. Элементарлық математика / Жолымбаев О.М., Берікханова Г.Е.,.- Алматы, 2010.-310 б.

 8. Искакова, М.Т. Математика пәнінен бітіруші түлектерге арналған оқу-әдістемелік құрал. І-бөлім/ М.Т. Искакова, Г.Қ. Смағұлова.- Семей: Интеллект, 2009.- 220 б.

 9. Каженова, Ж. С. Программалау 1: Дерістер жинағы.- Семей: Интеллект, 2009.-173 б.

 10. Кожегельдинов, С.Ш. Двухтысячелетний барьер взят.-Алматы, 2001.-344 с.

 11. Кожегельдинов, С.Ш. Элементы теории диофантовых уравнений в упражнениях и задачах.- Семипалатинск, 2003.- 344 с.

 12. Қалиев, С.Қ. Дифференциалдық теңдеулер және вариациялық есептеу негіздері: Оқу құралы / С.Қ. Қалиев; М.Т.Искакова.- Семей, 2005.- 134 б.

 13. Мұстафаев, Ә. Трансцендеттік теңдеулер мен теңсіздіктер: [оқу құралы] 10-11 сынып / Ә. Мұстафаев.- 194 б.

 14. Нұрқасымова, С.Н. Физика: электростатика және электромагнетизм / Нұрқасымова С.Н, Уразбаева К.Т.- Семей, 2006.-172 б.

 15. Нұрсұлтанов, Қ. Дискретті математикалық логика: оқу құралы / Қ. Нұрсұлтанов.- Семей, 2002.- 328б.

 16. Нұрсұлтанов, Қ. Математикалық логика бастамалары. 2-бөлім / Қ. Нұрсұлтанов.- Алматы: РБК, 1995.- 173б.

 17. Нұрсұлтанов, Қ.Ж. Ғибратты ғұмырнамалықтар.-Семей, 2012.- 336 б.

 18. Ойлау логикасы / Нұрсұлтанов Қ.Ж., Дүрмекбаев Ж.Н., Нақышбекова Қ.М., Әміренова Л. М.- Семей: Printmaster, 2006.-156 б.

 19. Рахметжанов, С. Алгебра және сандар теориясы.- Семей, 2009.-198 б.

 20. Садыкова, С.Б. Курс лекций по комплексному анализу/ С.Б. Садыкова; А.С. Куттыгожина.- Семипалатинск, 2007.- 98 с.

 21. Садыкова, С.Б. Курс лекций по комплексному анализу/ С.Б. Садыкова; А.С. Куттыгожина.- Семипалатинск, 2007.- 98 с.

 22. Садыкова, С.Б. Курс лекций по функциональному анализу (для студентов по специальности математика, обучающихся по кредитной технологии)/ С.Б. Садыкова; М.Т.Искакова.- Семипалатинск, 2006.- 140 с.

 23. Сборник тестов по высшей математике: учеб.- метод. пособие / А.П.Мустафаев, С.Б.Садыкова, Ю.В.Тихомиров.- Семей: СГУ им.Шакарима, 2008.- 2


«Қазақ» газетіне – 100 ж

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет