Ғылыми кітапханабет1/8
Дата04.11.2016
өлшемі1,56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА

Семей, 2013
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің

Кітапхана Кеңесі ұсынған
Рекомендован Библиотечным Советом Государственный

университет имени Шакарима города Семей

Кітап көрмелері /Құраст.: Г. С. Майшекина .- Семей қаласының Шәкәрім атындағы МУ.- Семей, 2013.-72б.

Книжные выставки / Сост.: Г.С. Майшекина.- ГУ имени Шакарима города Семей.- Семей, 2013.-72с.
Библиографиялық жинаққа университеттің ғылыми библиографиялық бөлімінің қызыметкерлері өткізген кітап көрмелерінің материалдары енгізілген.

Материалдар кітапханаға келіп түскен әдебиеттер және мерзімді басылымдарды зерделей қарап шығу негізінде іріктеліп алынды .

Көрмелердің ішкі библиографиялық мәліметтерінің және автордың фамилиясы атауы әліпби реті бойынша орналасқан.

Библиографиялық жинақ университет оқытушылары мен топ кураторларына арналған.

Библиографиялық жинақтағы әдебиеттер университет кітапханасының каталогтары мен картотекаларынан алынған.

В библиографический сборник вошли материалы книжных выставок, проведенных работниками НБО библиотеки университета.

Отбор материала произведен на основе просмотра поступивших в библиотеку книжных и периодических изданий.

Материал внутри каждой выставки расположен в алфавите авторов и названий.

Библиографический сборник предназначен преподавателям и кураторам групп университета.

Все приведенные источники отражены в каталогах и картотеках библиотеки университета.Ұшқыр қаламның ізімен

( Ә. Жиреншинннің 100 жылдығына арналған кітап көрмесі)

Бөлімдері :

1. Ә.М.Жиреншиннің туғанына -100 жыл

2. Өмірдерек

3. Абайтанушы


Цитаттар :
Талаптан да

білім менен өнер үйрен,

білімсіз өнерсіз болады

адам тұл.

/Шәкәрім/
Білген ердің бол шәккірті

Білмегенді қыл шәкәрт.

Үйренуге қылма намыс

Үйретуге болма кер./Шәкәрім /

Әдебиеттер тізімі:


 1. Жиренчин,А.М. Избранные труды. Алматы : Алаш,2003.-624 с

 2. Жиренчин,А.М. Из истории казахской книги.-Алма-Ата: Казахстан.-1987.-144 с.

 3. Жиреншин,Ә. Кішкене айна.Новеллар.-Алматы: Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасы.-1961.-104 б.

 4. Жиреншин,Ә. Қазақ кітаптары тарихынан.Алма-Ата : Қазақстан баспасы.-1971.-178 б.

 5. Құнанбаев,А. Шығармаларының бір томдық жинағы / Редакциясын қарап, түсініктерді, жаңа материалдарды толықтырып баспаға дайындаған Ә.Жиреншин.-Алматы, Қазмемкөкемәдеббас, 1961.-667 б

 6. Уралбаев,Ж.А. Қазақ жерінің зиялы азаматтары – почитаемые люди земли Казахской.

 7. Дәуір,2009.-576 б

 8. Мырзахмет, М. Абайтану тарихы/ М. Мырзахмет.- Алматы: Ана тілі, 1994.- 192 б.- (Абай тағылымы).

 9. Ысқақұлы, Д. Сынталқы/ Д. Ысқақұлы.- Алматы: Сөздік- Словарь, 2005.- 415 б.

 10. Шаяхметұлы, Қ. Шартарап.Филология, контактология: ғылыми жинақ / Қ. Шаяхметұлы; Семей мемлекеттік педагогикалық ин-ы; Жауапты ред. Т. Шаңбай.- Семей; Новосибирск: Талер-Пресс, 2006.- 350б.

 11. Нұрғали, Р. Шығармалар жинағы 7-ті томдық. 5-ші том. Әдебиет теориясы / Р. Нұрғали.- Астана: Фолиант, 2005.- 534 б.

 12. Ұлы Абайға адалдық: (Естелiктер, мақалалар, суреттi шежiрелер).- Семей, 2002.- 250 б.

 13. Литература Казахстана: Энцикл. справ. / [авт.: Жакипова А., Жуматаев Б., Жумаханов Т. и др.].- Алматы: Аруна: Қазығұрт, 2010.- 527 с.

 14. Жанболатұлы, М. Тобықты - Шыңғыстау шежіресі. Т.2 / М. Жанболатұлы.- Семей, 2004.- 423 б.

 15. Мырзахметұлы, М. Абайтану. 2-кітап. Абайдан туған тұлғалар / М. Мырзахметұлы.- Астана: Деловой мир Астана, 2010.- 525б.

 16. Мырзахмет, М. Абайтану тарихы/ М. Мырзахмет.- Алматы: Ана тілі, 1994.- 192 б.- (Абай тағылымы).

 17. Тоққараұлы, Д. Аталар жолы/ Д. Тоққараұлы.- Алматы, 2003.- 157 б.

 18. Мырзахметұлы, М. Абайтану. 1-кітап. Абайтану тарихы / М. Мырзахметұлы.- Астана: Деловой мир Астана, 2010.- 554б.

 19. Калмырзаев, А.С. Эстетическое в творчестве Абая/ А.С. Калмырзаев.- Алма-Ата: Казахстан, 1979.- 159с.

 20. Ысқақұлы, Д. Әдеби сын тарихы: оқу құралы / Д. Ысқақұлы.- Алматы: Таңбалы, 2012.- 578б.

 21. Базарбаев, М. Таңдамалы. Т.2. Көрікті ойдан - көркем сөз / М. Базарбаев.- Астана: Нұра-Астана, 2009.- 351 б.

 22. Ибраева, А. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстан музейлері/ А Ибраева // Қазақстан жоғары мектебі.- 2008.- №2.- Б.133-136.

 23. Омаров, А. Абайтанушы/ А. Омаров // Егемен Қазақстан.- 2013.- 11 сәуір.- Б.5.

 24. Матаев,Х. Абайтану ғылымның білгірі // Семей таңы.-2008.-25 қыркүйек.-Б.2

 25. Султанбеков, М. Творческая мастерская Абиша Жиренчина/ М. Султанбеков // Вести Семей.- 2013.- 23 апреля.- С.4.

 26. Бәшей, К. Патриарх/ К. Бәшей // Ертіс өңірі.- 2008.- 24 қыркүйек.- Б.3.

 27. Искаков, Ғ. Абайтанушы/ Ғ. Искаков, Д. Тоққараұлы // Семей таңы.- 2003.- 6 маусым.- Б.4.


Қонақтардың кітаптары :


 1. Дулатбеков, Н.О. Преступление и наказание. Занимательная практика по Общей части уголовного права: учеб. пособие / Н.О. Дулатбеков.- Караганда: Болашақ-Баспа, 1999.- 95 с.

 2. Дулатбеков, Н.О. Мемлекетт және құқық негіздері: [оқу құралы] / Н.О. Дулатбеков; С.Қ.Амандықова, А.В.Турлаев.- Астана: Фолиант, 2001.- 249 б.

 3. Дулатбеков, Н.О. Основы государства и права современного Казахстана: учеб. пособие / Н.О. Дулатбеков; С.К. Амандыкова, А.В. Турлаев.- Астана: Фолиант, 2000.- 282 с

 4. Жолдасбеков, М. Атлас Орхонских памятников/ М. Жолдасбеков; К. Сарткожаулы.- Астана: Күлтегін, 2006.- 356 с.

 5. Жолдасбеков, М. Атлас Орхонских памятников/ М. Жолдасбеков; К. Сарткожаулы.- Астана: Күлтегін, 2007.- 356 с.

 6. Жолдасбеков, М. Бауыржан туралы сөз/ М. Жолдасбеков; [пер.М.Жанузаковой] = Слово о Баурджане.- Алматы: Жазуши, 1992.- 85 б.

 7. Жолдасбеков, М. Жүз жыл жырлаған жүрек: Зерттеу / М. Жолдасбеков.- Алматы: Жазушы, 1992.- 317 б.

 8. Жолдасбеков, М.Камни заговорили/ М. Жолдасбеков; Пер. с каз. К.Серикбаева.- Семей: Медународный клуб Абая, 2007.- 211 с.- (Б-ка журн. "Аманат": Литература, искусство, история, философия, образование и религия народов мира. История VI- VIII в.; №19).

 9. Жолдасбеков, М. Күндерімнің куәсі: Күлделіктер / М. Жолдасбеков.- Астана: КUL-TEGIN, 2007.- 351 б.

 10. Жолдасбеков, М. Орхон ескерткіштерінің толық Атласы/ М. Жолдасбеков; Қ. Сартқожаұлы.- Астана: Күлтегін, 2007.- 359 б.

 11. Жолдасбеков, М. Сөзді ұғатын кез келді: мақалалар, сұхбаттар, ой- толғамдар / М. Жолдасбеков.- Астана: Қүлтегін, 2007.- 351 б.Абай :

 1. Абай. Весна/ Абай; пер. с каз. М.Султанбекова.- А.-Ата: Балауса, 1992.- 6 с.- (Времена года).

 2. Абай. Двадцать стихотворений на трех языках/ Абай; Сост.Г. Бельгер; Пер. на нем.язык Л. Кошут.- Астана: Аударма, 2008.- 135с.

 3. Абай. Дүниеде, сірә сендей маған жар жоқ: Өлеңдер / Абай.- Алматы: Жазушы, 1990.- 126б.
 1. Абай. Зима/ Абай; пер. с каз. Вс.Рождественского.- А.-Ата: Балауса, 1992.- 6 с.- (Времена года).

 2. Абай (Ибраһим Құнанбаев). Екі томдық шығармалар жинағы. 1-ші том. Өлендер мен поэмалар / Абай (Ибраһим Құнанбаев); Шығаруш. З. Ахметов, М. Қаратаев, М. Мағауин.- Алматы: Жазушы, 1986.- 302 б.

 3. Абай (Ибраһим Құнанбаев). Екі томдық шығармалар жинағы. 2-ші том. Аудармалар мен қара сөздер / Абай (Ибраһим Құнанбаев); Шығаруш. З. Ахметов, М. Қаратаев, М. Мағауин.- Алматы: Жазушы, 1986.- 168 б.

 4. Абай (Ибраһим Құнанбаев). Қалың елім қазағым...: Өлеңдер / Абай (Ибраһим Құнанбаев).- Алматы: Атамұра, 2002.- 223 б.

 5. Абай (Ибраһим Құнанбаев). Қалың елім қазағым...: Тандамалы өлеңдер жинағы / Абай (Ибраһим Құнанбаев).- Астана: 1С-Сервис, 2006.- 155 б.

 6. Абай (Ибраһим) Құнанбаев. Өлен-сөздің патшасы. Шығармаларының бір томдық жинағы/ Абай (Ибраһим) Құнанбаев; Құраст., ред. К. Серікбаева.- Жидебай: Халықаралық Абай клубы, 2006.- 566 б.- ("Аманат"журналының кітапханасы.Сер. ХІХ ғасыр поэзиясы).

 7. Абай (Ибраһим) Құнанбаев. Шығармаларының екі томдық толық жинағы. 2-ші том. Аудармалар мен қара сөздер / Абай (Ибраһим) Құнанбаев; Жалпы ред. басқ. Ы. Дүйсенбаев.- Алматы: Ғылым, 1977.- 309 б.

 8. Абай, К. Безветренной ночью луна... (Десять стихотворений)/ Кунанбаев Абай; Пер. с каз. М. Султанбекова.- Семипалатинск, 1992.- 29с.

 9. Абай. Книга слов/ Абай; Шакарим. Записки забытого.- Алма-Ата: Ел, 1993.- 124с. .

 10. Абай. Книга слов/ Абай = Қара сөз.- Семей.: Междунар. клуб Абая, 2007.- 383 с.- (Б-ка журн. "Аманат": Поэзия ХIХ в.; N1).

 11. Абай, Қ. Абай (Ибраһим) Құнанбаев Шығармаларының екі томдық толық жинағы. 1 том. өлендер мен поэмалар / Құнанбаев Абай.- Алматы: Қазақтың мемлекеттік Көркем әдебиет баспасы, 1957.- 368 б.

 12. Абай, Қ. Абай (Ибраһим) Құнанбаев Шығармаларының екі томдық толық жинағы. 2 том. Аудармалар мен қарасөздер / Құнанбаев Абай.- Алматы: Қазақтың мемлекеттік Көркем әдебиет баспасы, 1957.- 267 б.

 13. Абай, Қ. Абай Құнанбаев шығармаларының толық жыйнағы. 1 том: көркем әдебиет / Құнанбаев Абай.- Алматы: Қазақ ССР Ғылым академиясының баспасы, 1954.- 322 б.

 14. Абай, Қ. Абай Құнанбаев шығармаларының толық жыйнағы. 2 том: көркем әдебиет / Құнанбаев Абай.- Алматы: Қазақ ССР Ғылым академиясының баспасы, 1954.- 320 б.

 15. Абай, Қ. Абай Құнанбаев шығармаларының толық жыйнағы. 2 том. Өлендер, аудармалар және қара сөздер / Құнанбаев Абай.- Алматы: Қазақ ССР Ғылым академиясының баспасы, 1954.- 322 б.

 16. Абай, Қ. Сен де бір кірпіш дүниеге: (Абай туындыларының мектепке арналған хрестоматиясы) / Құнанбайұлы Абай; Құраст. Б.Байғалиев, Ж.Қайранбаев.- Алматы: Рауан, 1994.- 174 б.

 17. Абай. Қара сөз. Поэмалар: Пер. с каз. К. Серикбаевой, Р. Сейсенбаева / Абай = Книга слов. Поэмы.- Алматы: Ел, 1993.- 271 б.

 18. Абай. Қара сөздер: жалпы ред. Ысмағұлов Ж. / Абай.- Алматы: Арда, 2007.- 166

 19. Абай. Қара сөздері/ Абай.- Алматы: Өнер, 2006.- 120 б.

 20. Абай. Қарасөз. Книга слов. Book of words: Пер. с каз. К. Серикбаева, Ю. Кузнецов / Абай.- Алматы: Международный клуб Абая, 2009.- 271 б. .

 21. Абай. Лето/ Абай; пер. с каз. А.Жовтиса.- А.-Ата: Балауса, 1992.- 6 с.

 22. Абай. Лирика: Пер. с каз. / Абай.- Сост. К. Бакбергенов.- Алма-Ата: Жалын, 1980.- 88

 23. Абай. Нақыл сөздер/ Абай.- Алматы: Көшпенділер, 2007.- 159 б.

 24. Абай. Осень/ Абай; пер. с каз. А.Гатова.- А.-Ата: Балауса, 1992.- 6 с.

 25. Абай. Өкінішті көп өмір кеткен өтіп...: Өлеңдер, поэмалар, қара сөздер / Абай.- Алматы: Раритет, 2008.- 384 б

 26. Абай. Өлеңдер. Поэмалар. Аудармалар. Қара сөздер/ Абай.- Алматы: Мектеп, 2007.- 246 б.

 27. Абай. Слова назидания/ Абай; Пер. с каз. С. Санбаева.- 2-е изд.- Алма-Ата: Жалын, 1982.- 160с.

 28. Абай. Слова назидания/ Абай; Пер. с каз. С. Санбаева.- Алма-Ата: Жазушы, 1970.- 125с.

 29. Абай. Стихи. Поэмы. Проза/ Абай.- Алматы: Мектеп, 2002.- 190 с.

 30. Абай. Стихотворения и поэмы/ Абай; Вступ. ст. Г.М. Камбарбаевой; Общ. ред. Вс. А. Рождественского.- 3-е изд.- М.; Л.: Советский писатель, 1966.- 291с

 31. Абай. Стэпавы прастор: выбраныя вершы / Абай; пер. з каз.мовы М.Мятліцкага.- Мінск: Лит. і Мастацтва, 2011.- 159 с.

 32. Абай. Шығармаларының екі томдық толық жинағы. Т. 2. Өлеңдер мен аудармалар. Поэмалар. Қара сөздер / Абай.- Алматы: Жазушы, 2002.- 511б.

 33. Абай. Я - человек- загадка/ Абай; сост. Г.Бельгер; пер. с каз.- Астана: Аударма, 2009.- 503 сШәкәрім :

 1. Шәкәрім. Иманым/ Шәкәрім; Құраст.Б.Байғалиев, Е.Қасейінұлы.- 2-бас.- Алматы: Арыс, 2008.- 320б.

 2. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Дастандар.-Семей:Ямышевские ворота,2005.-103 б

 3. Шәкәрім Құдайбердіұлы.Үш анық.-Алматы:Қазақстан: «Ғалқия» ғылыми-әдеби орталығы,1991.-80 б.

 4. Шәкәрім Құдайбердіұлы.Шығармалары/Өлеңдер,дастандар,қара сөздер.-Алматы:Жазушы,1988.-560б.

 5. Шәкәрім Құдайбердіұлы .Өлеңдері мен поэмалары.-Алматы:Рауан,1990.-208б.

 6. Шәкәрім Құдайбердіұлы .Өлеңдері мен поэмалары.-Алматы: Жалын,1988.-247б.

 7. Шәкәрім Құдайбердіұлы .Өлеңдері мен поэмалары.7 кітап.-Паволдар: «ЭКО»ҒӨФ,2003.-250б

 8. Шаһкәрім, Қ. Жол табалық ақылмен: Шығармаларының бір томдық жинағы / Қ. Шаһкәрім.- Жидебай: Халықаралық Абай клубы, 2006.- 731 б.

 9. Шаһкәрім, Қ. Шығармаларының үш томдық толық жинағы. 1-ші том. Қажыма, ойым, қажыма: Өлеңдер / Құдайбердіұлы Шаһкәрім; Шәкәрім атындағы Семей мемл. ун-ті.- Алматы: Халықаралық Абай клубы, 2008.- 400 б.

 10. Шаһкәрім, Қ. Шығармаларының үш томдық толық жинағы. 2-ші том. Өкінішті ғұмыр: Дастандар, роман, аудармалар, мәнді сөздер, түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі, мұсылмандық шарты / Құдайбердіұлы Шаһкәрім; Шәкәрім атындағы Семей мемл. ун-ті.- Алматы: Халықаралық Абай клубы, 2008.- 427 б.

 11. Шаһкәрім, Қ. Шығармаларының үш томдық толық жинағы. 3-ші том. Үзілмеген үміт: Мақалалар, естеліктер, зерттеулер / Құдайбердіұлы Шаһкәрім; Шәкәрім атындағы Семей мемл. ун-ті.- Алматы: Халықаралық Абай клубы, 2008.- 656 б.

 12. Шәкәрім: Энциклопедия / Шәкәрімтану ғылыми-зерттеу Орталығы. Бас ред.

Е. Сыдықов.- Семей, 2008.- 863 б.

13. Ыбырай Алтынсарин. Шәкәрім Құдайбердіұлы/ Бас ред. Б. Аяған.- Алматы:Қазақ энциклопедиясы, 2007.- 631 б
Партиялық жұмыстың жаңа міндеттері мен бағыттары
(Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінде Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясының "Партиялық жұмыстың жаңа міндеттері мен бағыттары" атты аймақтық семинар кеңес өткізілді)
Методика преподавания физической культуры :
Болон үрдісінің қазақстандағы жоғары оқу орындарында бейімделуі
Мерзімді басылымдар :
Бөлімдері : 1. сұлтанмахмұт торайғыровқа – 120 жыл 2. алаш деп ұран салған ақын цитаттар :Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет