Физика 11-сынып жаратылыстану-математика бағыты Барлығы-102 сағат, аптасына-3сағат № п/пбет1/2
Дата08.11.2019
өлшемі61.11 Kb.
  1   2
ФИЗИКА

11-сынып


жаратылыстану-математика бағыты

Барлығы-102 сағат, аптасына-3сағатп/п

Бөлімдердің, тақырыптардыңатаулары

Сағатсаны

Барлы-ғы, сағ

Мерзімі


Ерек-ше белгі

теория

практ.
І тоқсан25ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

12

8

20

 
Тербелмелi қозғалыс 13+ 2 уақыт қоры

7

6+2

13+2

 
1

Тербелмелі контурдағы электромагниттік тербелістер.Механикалық гармоникалық тербелістер. Математикалық және серіппелі маятниктер.

1
12

Еркін электромагниттік тербелістерді сипаттайтын теңдеу.

1
13

Механикалық және электромагниттік тербелістер арсындағы ұқсастық.

1
14

0-дік бақылау жұмысы
1

15

Электромагниттік Гармоникалық тербелістердің графиктері. Еріксіз тербелістер.Автотербелістер.
1

16

Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.

1
17

Айнымалы ток. Айнымалы ток тізбегіндегі актив кедергі.

1
18

Айнымалы ток тізбегіндегі сыйымдылық кедергі. Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивті кедергі.

1
19

Айнымалы токтың толық тізбегі үшін Ом заңы. Электр тізбегіндегі кернеулер резонансы..

1
110

Айнымалы ток тізбегіндегі қуат. Айнымалы ток генераторы.

1
111

Практикалық жұмыс: Электромагниттік тербелістерді компьютерлік модельдеу.
1

112

Тұрақты ток гненераторы. Трансформатор. Қазақстанда электр энергиясын өндіру жеткізу.

1
113

1Зертханалық жұмыс Трансформатор орамдарының санын анықтау.
1

114

Практикалық жұмыс: Тербелмелі контурдың әр түрлі параметрлері үшін электрлік тербелістер кезіндегі кернеудің және ток күшінің уақытқа тәуелділігін компьютерлік модельдеу.
1

115

1 Бақылау жұмысы: «Тербелмелi қозғалыс»
1

1


Электромагниттiк толқындар және радиотехниканың физикалық негіздері

5

2

7

 
1

Максвелл ториясының идеялары. Электромагниттiк өріс. Электромагниттiк толқындар. Электромагниттiк толқындарды шығару. Герц тәжiрибелерi.

1
12

Электромагниттiк толқындардың энергиясы. Электромагниттiк толқындардың қасиеттерi.

1
13

Радиобайланыс принципі. Модуляция және детектерлеу. Радиотолқындардың таралуы. Радиолокация. Теледидар.

1
14

Қазақстандағы байланыс құралдарының дамуы. Цифрлық технология. Талшықтық-оптикалық комуникациялық желілер.

1
15

Электрмагниттiк толқындар шкаласы. Жоғары жиiлiктi электрмагниттiк толқындардың биологиялық әсерлері және олардан қорғану.

1
16

Практикалық жұмыс: Эксперименттік есептер шығару.
1

17

Практикалық жұмыс: Электромагниттiк толқындарды компьютерлік модельдеу және олардың қасиеттерін зерделеу
1

1


ОПТИКА16Толқындық оптика

5

7

12

 
1

Толқындық қозғалыс жайлы түсінік

Толқындардың интерференция ж/е дифракция құбылыстары1
12

Жарықтың интерференциясы

1
13

Жарықтың дифракциясы. Дифракциялық тор
1

1


ІІ тоқсан 23 сағат
4

Жарық дисперциясы.Жарықтың поляризациясы.

1
15

2 зертханалық жұмыс. «Интерференция , поляризация, дифракция құбылыстарын бақылау»

1
16

3 зертханалық жұмыс

«Дифракциялық тор көмегімен жарықтың толқын ұзындығын табу»


1

17

Геометриялық оптика.Жарықтың түзусызықты таралуы. Көлеңке, сағым, тұтылу
1

18

Жарықтың шағылу құбылысы . Жазық ж/е сфералық айналар.
1

19

Жарықтың сыну құбылысы.

1
110

4 зертханалық жұмыс «Шынының сыну көрсеткішін анықтау»
1

111

Линза. Жұқа линзаның формуласы.

Оптикалық аспаптар1
112

2 бақылау жұмысы «Толқындық оптика»

1

1Салыстырмалылық теориясының элементтері

4
4

 
1

Механикадағы салыстырмалылық принципi. Жарық жылдамдығының шектiлiгi және ақырлылығы. Салыстырмалылық теориясының постулаттары. Эйнштейн постулаттарының талдауы. Майкельсон және Морли тәжірибелері.

1
12

Эйнштейннің салыстырмалылық теориясы. Ұзындықтың қысқаруы. Жылдамдықтарды қосудың релятивтік заңы.Релятивтік динамика. Массаның жылдамдыққа тәуелділігі.

1
13

Практикалық жұмысЭксперименттік және мазмұндық есептерді шығару.

1
14

ПрактикалықжұмысМайкельсон және Морли тәжірибелерін компьютерлік модельдеу.

1
1КВАНТТЫҚ  ФИЗИКА

19

11

30

 
Жарық кванттары

5

2

7

 
1

Жылулық сәуле шығару. Стефан –Больцман ж/е Винн заңдары


1
12

Люминесценция.Фотоэффект. Фотоэффектінің қолданылуы

1
13

Практикалықжұмыс Компьютерлік модельдеу (люминесценция, фотоэффект).
4

Фотондар. Рентген сәулелері

1
15

Жарық қысымы.Жарықтың кванттық табиғатын растайтын тәжірибелер.Жарықтың корпускулалық- толқындық табиғатының біртұтастығы.
1

16

Практикалық жұмыс: Эксперименттік есептер шығару.

1
17

3 бақылау жұмысы «Салыстырмалылық теория. Жарық кванттары»


1
1


Атом физикасы

6

2

8

 
1

Шығару және жұтылу спектрлері.

1
12

Атомның ядролық моделі. Резерфорд тәжiрибесi.

1
13

Бор постулаттары. Сутектес атом үшін Бор теориясы.
1

1ІІІ тоқсан-31 сағат4

Франк-Герц тәжiрибесi. Де-Бройль толқындары.

1
15

Анықталмағандық қатынастар.

1
16

Толқындық функция.
7

Лазерлер. Сызықтық емес оптика

1
18

5 Зертханалық жұмыс Сәуле шығарудың тұтас және сызықтық спектрлерін бақылау.
1

1


Атом ядросының физикасы

6

3

9

 
1

Атом ядросы. Ядроның нуклондық моделi.

1
12

Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы.

1
13

Табиғи радиоактивтiк. Радиоактивтi ыдырау заңы.

1
14

Иондаушы сәулелерді тіркеу әдістері.

1

5

Ядролық реакциялар. Жасанды радиоактивтiк.

1   
16

Ауыр ядролардың бөлiнуi. Тiзбектi ядролық реакциялар.

1
17

6 Зертханалық жұмыс Дайын фотосуреттер бойынша бөлшектердiң өзара әрекеттесуiн зерттеу

1

1

18

Ядролық реактор. Ядролық энергетика. Термоядролық реакциялар.

1
19

Радиоактивтi сәулелердiң биологиялық әсерi. Радиациядан қорғану.

1
1


Элементар бөлшектер

2

4

6

 
1

Ғарыштық сәулелер. Ядролық күштер.

1
12

Атомнан квартарға дейін. Қазіргі заманғы әлемнің ғылыми бейнесі.

1
13

Элементар бөлшектердің проблемасы.Микроәлемдегі энергияның сақталу заңы.

1

4

Практикалық жұмыс:Радиоактивті ыдырауды компьютерлік модельдеу
1

15

Практикалық жұмыс:Ядролық реация моделі.
1

16

4Бақылау жұмысы «Кванттық  физика»
1

1ӘЛЕМ

8

4

12

 
1

Жұлдызды аспан және жұлдыздарарқылы бағдар алудың негiзгi принциптерi.

1
12

Жұлдыздар әлемi. Жұлдыздарға дейінгі қашықтық. Герцшпрунг-Рессел диаграммасы.

1
13

Айнымалы жұлдыздар.

1
14

Күн-күндізгі жұлдыз. Күннің құрылысы және негізгі сипаттамалары.Күн – Жер байланысы.

1
15

Жұлдыздың планеталық жүйесі. Күн жүйесі. Жер тобының планеталары.

1
16

Алып-планеталар. Күн жүйесiндегі кiшi денелер. Күн жүйесінің шекарасы.

1
17

Бiздiң Галактика. Басқа Галактикаларды ашу. Квазарлар.

1
18

Практикалық жұмыс: Аспан денелерінің қозғалысын компьютерлік модельдеу.
1

19

Әлем. Үлкен жарылыс. Әлем эволюциясының негiзгi кезеңдерi.

1
110

Әлемнiң ұлғаюы. Әлемнiң моделi. Әлемдегi тiршiлiк және сана.  .

1
111

5 Бақылаужұмысы: «Әлем»
1

1ІҮ тоқсан-23 сағат12

Ғарышты игеру және адамзаттың оны игеру болашағы.

1
1Қорытынды

2

0

2

 
1

Әлемнiңосы күнгі физикалық бейнесi. Астрономияда ашылған соңғы жаңалықтар.

1
12

Физика және ғылыми-техникалық прогресс.

1
1


Физикалық практикум
10

101-2

Физикалық практикум
2

23-4

Физикалық практикум
2

25-6

Физикалық практикум
2

27-8

Физикалық практикум
2

29--10

Физикалық практикум
2

2


Қорытынды қайталау
10

101

Тербелмелі қозғалыс.
1

12

Айнымалы ток.
1

13

Электромагниттік толқындар.
1

14

Толқындық оптика
1

15

Жарық кванттары
1

16-7

Атомдық физика.
2

28-9

Атом ядросының физикасы.
2

210

Жылдық бақылау жұмысы
1

1
Барлығы102
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет