Физика-математика факультетіДата31.01.2018
өлшемі450.62 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ


МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ КАФЕДРАСЫ

Syllabus
5В0111 «Информатика» мамандығының

1 курс студенттері үшін«Математика1»

пәні бойынша

Семей 2012ж

Құрастырған ________оқытушы Тайболдина Қ.Р.


Кафедра мәжілісінде мақұлданды

Хаттама № _________________

« ____ » _____________ 2012ж.

Кафедра меңгерушісі, доцент ______________ Жолымбаев О.М.


Факультеттің оқу -әдістемелік кеңесінде мақұлданды

Хаттама № _________________

« ____ » _____________ 2012ж.

Оқу әдістемелік кеңесінің төрайымы ______________ Батырова Қ.А.

Факультеттің ғылыми кеңесінде мақұлданды

Хаттама № _________________

« ____ » ____________ 2012ж.

Факультет деканы ф.-м.ғ.д ____________ Берікханова Г. Е.
 1. ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ – Cиллабус (Syllabus)  1. Мұғалім туралы мағлумат:

Тайболдина Қаламқас Радылхановна- оқытушы

Оқытушымен байланыс: СМПИ, корпус 3, аудитория 319
  1. Пән тұралы мәлімет:

Атауы: Математика1

Кредиттер саны: 3

Оқыту орны: корпус 3

Оқу жоспарының көшірмесі:

Курс

Семестр

Кредит


Дәрiс,

сағ.


Маш,

сағ.


СОӨЖ (СРСП),

сағ.


СӨЖ (СРС), сағ.

Барлығы,

сағ.


Соңғы бақылау түрi

1

1

3

30

15

45

45

135

Емтихан


1.3. Пререквизиттер (Пәнге қажет білім): Педагогикалық институтта оқитын студенттерді болашақ мамандыққа тәрбиелеуде, оның біліктілігін арттыруда оқыту теориясының, дидактикасының және практикалық технологиясының алатын орны мен атқаратын қызметі ерекше. Сондықтан бұл пәнді жақсы меңгеру үшін студенттер мектепте қаралатын геометрия курсын жақсы меңгергендері жөн.


1.4. Постреквизиттер (Пәнді оқытудан кейінгі білім): Геометрия курсында қаралатын материалдар, соған байланысты есептер мектептің геометрия курсында қаралатын дәлелдеуге, есептеуге, салуға берілген есептермен тығыз байланыста болуы шарт. Бұлар болашақ математика мамандарының білімін, іскерлігін, дағдысын қалыптастырады. Геометрияның негізгі фактыларын, олардың геометриялық және механикалық мағыналарын білу;

Теориялық білімдерін геометрияның есептерін шеше білу дағдыларын, іскерліктерін қалыптастыру.

  1. Қысқаша сипаттамасы (Пәннің мақсаты, қысқаша мазмұны):

Аналитикалық геометрия курсы орта мектепте оқытылатын геометриямен тікелей байланысты. Бұл курстың негізгі мақсаты геометриялық объектілердің қасиеттерін аналитикалық әдістердің көмегімен оқу болып табылады. Аналитикалық әдістердің негізіне координаталық әдіс жатады. Бұл әдістің негізінде векторлық алгебра, оларға қолданылатын сызықтық амалдар, векторлардың скаляр көбейтіндісі, векторлық көбейтінді, аралас көбейтінді қаралады. Координаталар әдісін оқыту және оларды жазықтықтағы және кеңістіктегі түзулерді, жазықтықтарды, екінші ретті сызықтар мен беттерді зерттеуде қолдана білу аналитикалық геометрияның оқытудың объектілерін құрайды.

Геометрияны аксиоматикалық әдіспен құра білу, жазықтықтағы және кеңістіктегі түрлендірулердің әралуан топтары жайында айқын түсініктері болуы және бұл түрлендірулерді салу, дәлелдеу және есептеу есептерін шешуде пайдалан білу. Болашақ математика мұғалімі топ, құрылым (структура) жақсы біліп, сонымен қатар аффиндік және евклидік кеңістіктегі көп өлшемді геометрияның элементтерін білуі керек. Соның негізінде квадраттық формалардың теориясын көпөлшемді кеңістіктегі квадрикалар теориясымен байланыстыра білу.

Аффиндік, центрлі-аффиндік, эквиаффиндік геометрия ұғымдары. Түрлендірулер теорияларын есептер шешуде қолдану. Проективтік түрлендіру, проективтік координаталар. Төрт нүктенің күрделі қатынасы, гармониялық төрттік. Кеңейтілген евклид түзуі мен жазықтығындағы проективтік координаталар жүйесі. Толық төрттөбелік, гармониялық төртінші нүктені салу. Проективтік түрлендірудің аналитикалық өрнектелуі, коллинеация, гомология. Квадрикалар туралы түсінік, Полюс, поляра, Паскаль, Брианшон теоремалары.

Жазықтықтағы геометриялық салу есептерін шешудегі түрлендірулер (нүктелердің геометриялық орны әдісі, қозғалыс, гомотетия, алгебралық әдіс).


Пәннің тақырыптық жоспары
2. Сабақтың графигі

2.1. 1 семестрге курстың тақырыптық жоспары

Барлығы 3 кредит
Сабақтардың тақырыбы


Дәр

Машық.

сабағы


СОӨЖ (СРСП)

СӨЖ (СРС)

1.


Матрица және оған қолданылатын амалдар. Анықтауыштар және оның қасиеттері. Бірінші, екінші ретті анықтауыштар.

1


13


2.


n-ші ретті анықтауыштардың қасиеттері. Жол немесе баған бойынша анықтауыштарды жіктеу.

1

1

1

3.

Сызықтық теңдеулер жүйесі, олардың классификациясы. Крамер ережесі.

1


1

1
4.

Сызықтық теңдеулер жүйесін Гаусс әдісімен шешу.

1

1

1


3

5.

Бірлік және кері матрица. Кері матрицаны есептеу.

1

13


6.

Матрицаның рангісі. Біртектес сызықтық теңдеулер жүйесі.

11

3


7.

Rn кеңістігі. Векторлардың сызықтық тәуелділігі.

1

1

1
8.

Векторлық кеңістіктер, ішкі кеңістіктер. Өлшемі және базисы.

11

3


9.

Біртектес сызықтық теңдеулер жүйесінің шешулерінің фундаментальді жүйесі.

1

13


10.

Сызықтық теңдеулер системасының шешуінің жалпы құрылымы. Ішкі кеңістіктер қосындысының өлшемі.

11


3


11.

Евклид кеңістігі. Векторлар жүйесінің ортогонализациялау процессі.

1
1

3


12.

Векторла және оларға қолданылатын амалдар. Түзудегі, жазықтағы және кеңістіктегі координаттар әдісі.

1

1

1
13.

Сколярлық, векторлық және аралас көбейтінділер.

1

13


14.

Жазықтықтағы түзудің әртүрлі берілу тәсілдері.

1
1

3


15.

Жазықтықтағы нүктеден түзуге дейін арақашықтық.

1
1

1


16.

Екінші ретті сызықтар және олардың канондық теңдеулері. Эллипс. Гипербола. Парабола.

1
1

3


17.

Екінші ретті сызықтардың теңдеулерін канондық түрге келтіру.

1

1

1

18.

Полярлық координаттар жүйесі.

1
1

3

19.

Жазықтық. Нүктеден жазықтыққа дейінгі арақашықтық.

1

1

1

3


20.

Кеңістіктегі түзу. Айқыш түзулердің арасындағы арақашықтық.

1
1

2


21.

Екінші ретті беттер. Олардың канондық теңдеулері.

1
1

3


22.

Жалпы теңдеумен берілген екінші ретті беттер. Айналу беттер туралы ұғым.

1
1

3


23.

Комплекс сандар жүйесі. Комплекс санның геометриялық интерпретациясы.

1

13


24.

Комплекс саннан квадрат түбір алу. Түйіндес сандар.

1

1

1

3


25.

Комплекс санның тригонометриялық түрі.

11
26.

Комплекс саннан n-ші дәрежелі түбір алу.

1

1

1

3

27.

Көпмүшелер сақинаснда бөлінгіштік. Бір айнымалысы бар көпмүшенің қалдықпен бөлінуі.

11

3


28.

Бөлінгіштің қасиеттері. Еселі түбірлер

1

1

3

29.

Көпмүшелердің ең үлкен ортақ бөлгіші, Евклид алгоритмі. Горнер схемасы

1

13


30.

Безу теоремасы. Полиномның еселі түбірлері. Алгебраның негізгі теоремасының тұжырымдамасы.

1


0,5

1,5

Барлығы


30

15

22,5

67,5
  1. Дәрістердің жоспарлары


1- сабақ.

Тақырып: Матрица және оған қолданылатын амалдар. Анықтауыштар және оның қасиеттері. Бірінші, екінші ретті анықтауыштар.

Әдебиеті: [1], [3], [4].


2 -сабақ.

Тақырып: n-ші ретті анықтауыштардың қасиеттері. Жол немесе баған бойынша анықтауыштарды жіктеу.

Әдебиеті: [1], [3], [4].


3 -сабақ.

Тақырып: Сызықтық теңдеулер жүйесі, Олардың классификациясы. Крамер ережесі.

Әдебиеті: [1], [3], [4]. Тапсырма: [5], с.12-27


4 -сабақ.

Тақырып: Сызықтық теңдеулер жүйесін Гаусс әдісімен шешу.

Әдебиеті: [1], [3], [4]. Тапсырма: [5], с.12-27


5 -сабақ.

Тақырып: Бірлік және кері матрица. Кері матрицаны есептеу.

Әдебиеті: [1], [3], [4].

Тапсырма: [5], с.12-27
6 -сабақ.

Тақырып: Rn кеңістігі. Векторлардың сызықтық тәуелділігі.

Әдебиеті: [1], [3], [4].


7 -сабақ.

Тақырып: Матрицаның рангісі. Біртектес сызықтық теңдеулер жүйесі.

Әдебиеті: [1], [3], [4].


8 -сабақ.

Тақырып: Векторлық кеңістіктер, ішкі кеңістіктер. Өлшемі және базисы.

Әдебиеті: [1], [3], [4].9 -сабақ.

Тақырып: Біртектес сызықтық теңдеулер жүйесінің шешулерінің фундаментальді жүйесі.

Әдебиеті: [1], [3], [4].


10 -сабақ.

Тақырып: Сызықтық теңдеулер системасының шешуінің жалпы құрылымы. Ішкі кеңістіктер қосындысынң өлшемі.

Әдебиеті: [1], [3], [4].11 -сабақ.

Тақырып: Евклид кеңістігі. Векторлар жүйесінің ортогонализациялау процессі.

Әдебиеті: [1], [3], [4].


12 -сабақ.

Тақырып: Векторлар және оларға қолданылатын амалдар. Түзудегі, жазықтықтағы және кеңістіктегі координаттар әдісі.

Әдебиеті: [1], [3], [4].


13 -сабақ.

Тақырып: Сколярлық, векторлық және аралас көбейтінділер.

Әдебиеті: [1], [3], [4].


14 -сабақ.

Тақырып: Жазықтықтағы түзудің әртүрлі берілу тәсілдері.

Әдебиеті: [1], [3], [4].


15 -сабақ.

Тақырып: Жазықтықтағы нүктеден түзуге дейін арақашытық.

Әдебиеті: [1], [3], [4].


16 -сабақ.

Тақырып: Екінші ретті сызықтар және олардың канондық теңдеулері. Эллипс. Гипербола. Парабола.

Әдебиеті: [1], [3], [4].


17 -сабақ.

Тақырып: Екніші ретті сызықтардың канондық түрге келтіру.

Әдебиеті: [1], [3], [4].


18 -сабақ.

Тақырып: Полярлық координаттар жүйесі.

Әдебиеті: [1], [3], [4].


19 -сабақ.

Тақырып: Жазықтық. Нүктеден жазықтыққа дейінгі арақашықтық.

Әдебиеті: [1], [3], [4] , [11], [12], [14].


20 -сабақ.

Тақырып: Кеңістіктегі түзу. Айқыш түзулердің арасындағы арақашықтық.

Әдебиеті: [1], [3], [4] , [11], [12], [14].


21 -сабақ.

Тақырып: Екінші ретті беттер. Олардың канондық теңдеулері.

Әдебиеті: [1], [3], [4] ,22 -сабақ.

Тақырып: Жалпы теңдеумен берілген екінші ретті беттер. Айналу беттері туралы ұғым.

Әдебиеті: [1], [3], [4].


23 -сабақ.

Тақырып: Комплекс сандар жүйесі. Комплекс санның геометриялық интерпретациясы. Әдебиеті: [1], [3], [4].
24 -сабақ.

Тақырып: Комплекс саннан квадрат түбір алу. Түйіндес сандар.

Әдебиеті: [1], [3], [4].


25-сабақ.

Тақырып: Комплекс санның тригонометриялық түрі

Әдебиеті: [1], [3], [4].


26-сабақ.

Тақырып: Комплекс саннан n-ші дәрежелі түбір алу.

Әдебиеті: [1], [3], [4], [11], [12], [14].


27-сабақ.

Тақырып: Көпмүшелер сақинасында бөлінгіштік. Бір айнымалысы бар көпмүшенің қалдықпен бөлінуі. Әдебиеті: [1], [3], [4], [11], [12], [14].
28-сабақ.

Тақырып: Бөлінгіштің қасиеттері. Еселі түбірлер

Әдебиеті: [1], [3], [4], [11], [12], [14].


29-сабақ.

Тақырып: Көпмүлердің ең үлкен ортақ бөлгіші, Евклид алгоритмі. Горнер схемасы. Әдебиеті: [1], [3], [4], [11], [12], [14].
30-сабақ.

Тақырып: Безу теоремасы. Полиномның еселі түбірлері. Алгебраның негізгі теоремасының формулировкасы.

Әдебиеті: [1], [3], [4], [11], [12], [14].
  1. Машықтану сабақтарының жоспарлары.


1-сабақ.

Екінші және үшінші ретті анықтауыштар және олардың қасиеттері. Матрицалар. Оларға қолданылатын амалдар. Матрицаның рангі.

Әдебиеті: [9], [10], [13].
2-сабақ. Векторлар. Векторларға қолданылатын сызықтық амалдар. Векторлардың сызықтық тәуелділігі. Ортонормальды базис.

Әдебиеті: [9], [10] , [13].


3-сабақ. Векторлардың скаляр, векторлық, аралас көбейтінділері, қасиеттері. Векторлық алгебраны есептер шешуде қолдану.

Әдебиеті: [9], [10] , [13].


4-сабақ. Жазықтықтағы аффиндік және тік бұрышты координаталар жүйесі. Түзудегі, жазықтықтағы және кеңістіктегі тік бұрышты координаталар жүйесі. Кесіндіні берілген қатынаста бөлу.

Әдебиеті: [9], [10] , [13].


5-сабақ. Түзудің жалпы теңдеуі және оны зерттеу. Квадрат үшмүшенің геометриялық мағынасы.

Әдебиеті: [9], [10].


6-сабақ. Екі түзудің өзара орналасуы, түзулер шоғы. Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық. Түзулер арасындағы бұрыш. Мысалдар. Түзулердің параллельдік және перпендикулярлық шарттары.

Әдебиеті: [9], [10] , [13].


7-сабақ. Эллипс, гипербола, парабола, анықтамалары, канондық теңдеулері және олардың қасиеттері.

Әдебиеті: [9], [10] , [13].


8-сабақ. Екінші ретті сызықтың жалпы теңдеуі. Екінші ретті сызықтардың асимптоталары, жанамалары, нормальдар, қиюшылар, олардың теңдеулері.

Әдебиеті: [9], [10] , [13].


9-сабақ. Екінші ретті сызықтың жалпы теңдеуін канондық түрге келтіру. Екінші ретті сызықтың классификациясы.

Әдебиеті: [9], [10] , [13].


10-сабақ. Кеңістіктегі түзу. Түзудің Е3 кеңістігінде берілу тәсілдері.

Әдебиеті: [9], [10] , [13].


11-сабақ. Кеңістіктегі түзулер мен жазықтықтарға берілген негізгі есептер.

Әдебиеті: [9], [10] , [13].12-сабақ. Есептердің негізгі типтері. Геометриялық түрлендірулерді мектептің геометрия курсындағы (қозғалысқа, гомотетияға және ұқсастыққа берілген) есептерін шешуде қолдану.

Әдебиеті: [9], [10] , [13].


13-сабақ. Проективтік түрлендіру, проективтік координаталар, меншікті, меншіксіз нүктелер. Кеңейтілген түзу мен жазықтық..

Әдебиеті: [9], [10], [15], [16], [17], [18].


14-сабақ. Төрт нүктенің күрделі қатынасы, гармониялық төрттік. Кеңейтілген евклид түзуі мен жазықтығындағы проективтік координаталар жүйесі.

Әдебиеті: [16], [18].15-сабақ. Толық төрттөбелік, гармониялық төртінші нүктені салу. Есептер шығару.

Әдебиеті: [9], [10] , [15], [16], [17], [18].
  1. СОӨЖ (СРСП) орындау мен тапсыру графигі


Тақырып

Тапс. мақс. мен мазмұны

Әдеб.№, беті

балл

Орынд. мерзімі

Тексеру формасы

(үлгісі)


1.

Нұсқама кеңес

Силлабуспен және СОӨЖ бен СӨЖ орындау мен тапсыру графигімен таныстыру

1-апта
2.

Түзудегі, жазықтықтағы және кеңістіктегі тік бұрышты координаталар жүйесі. Векторлар, оларға қолданылатын амалдар бойынша кеңес.

Осы тақырыпты орындау және соған байланысты есептер шығару.

[1], [2], [3], [4], [5], [6]


2

2-апта

Ауызша


3.

«Векторларға қолданылатын амалдар» тақырыбына кеңес


Векторлардың скаляр, векторлық, аралас көбейтінділері, қасиеттері. Векторлық алгебраны есептер шешуде қолдану.

[1], [2], [3], [4], [5], [6]

3


2-апта


Ауызша


4.

Векторлық алгебраны есептер шешуде қолдану

Тақырып бойынша 10 есепті талдап, шығару жолдарын көрсету.

[1], [2], [3], [4], [5], [6]

4

2-апта

Ауызша,


реферат

5.

Жазықтықтағы түзулер

Түзулердің берілу тәсілдері.Осы тәсілдердің әрқайсысына ең болмағанда бір есептен шығару.

[1], [2], [3], [4], [5], [6]

4

3-апта

Ауызша


реферат

6.

Жазықтықтың берілу тәсілдері.

Осы тақырып бойынша әр тәсілге бірден есептер келтіру. Екі жаз. өзара орналасуын талдау.

[2], [3], [4], [5], [6]

4

3-апта

Ауызша,


реферат

7.

Кеңістіктегі түзулер. Екі түзудің өзара орналасуы.

Екі түзудің өзара орналасуына есептер шығару; Екі түзу арасындағы бұрышты анықтап, мысалдар келтіру.

[1], [2], [3], [4], [5], [6]

5

4-апта


Ауызша


8.

Түзу мен жазықтық арасындағы бұрыш. Түзу мен жаз. өзара орналасуы.

Осы тақырыптар бойынша 10 шақты есептер шығару.

[1], [2], [3], [4], [5], [6]

5


4-апта

Реферат


9.

Поляр координат системасы, оның тік бұр. Декарт коорд. сист. байланысы.Конустық қима.

Осы тақырыптарды оқып, конустық қималардың ПКС-ғы теңдеулерін құруға есептер шығару (10 есеп).

[1], [4], [5], [6]5

5-апта

конспект


10.

«Эллипс, гипербола, парабола, олардың қасиеттері» тақырыбына есептер шығару

10-15 шақты есептер шығару

[1], [4], [5], [6]

5


5-апта

конспект


11.

Асимптоталар.Жанамалар, нормальдар, қиюшылар, олардың теңдеулері. Екінші ретті сызықтардың фокустары және директрисалары.

Есептер шығару[1], [3], [4].

3


6-апта

Ауызша сұрау12.

Жазықтықты бейнелеу және түрлендіру, түрлендірулер топтары. Қозғалыстың аналитикалық түрде өрнектелуі,қасиеттері. Қозғалыстың классификациясы. Ұқсас түрлендіру, гомотетия, олардың қасиеттері.

Осы тақырыпты оқып конспектілеу.


[1], [3], [4].3


6-апта

Ауызша тексеру

13.

Геометриялық түрлендірулерді мектептің геометрия курсының есептерін шешуде қолдану.

Мектепке арналған геометрия оқулықта- рынан есептер шы- ғару[1], [3], [4].
5

7-апта

Реферат


14.

Эллипсоид, гиперболоидтар, параболоидтар.

Тақырыпты талдап, есептер шығару

[1], [3], [4].

7-апта

Ауызша тексеру15.

Екінші ретті беттер, олардың теңдеулерін канондық түрге келтіру.

Есептер шығару[1], [3], [4].

4


8-апта

Жазбаша жұмыс16.

1-ші межелік бақылау

Жаттығулар орындау


[1], [3], [4].
8-апта
17.

Кеңейтілген евклид түзуі. Проективтік түзу.Түзу бойындағы нүктелердің реті.

Тақырыпты талдау

[11], [12], [14],

3


9-апта

Ауызша тексеру

18.

Төрт нүктенің күрделі қатынасы

Есептер шығару


[11], [12], 14],

5


9-апта

Рефератын тексеру

19.

Жазықтықтағы проективтік коорд. Системасы. Нүктенің пр. коорд. табу.

Есеп шығару.

[12],

5

10-апта

Жазбаша жұмыс

20.

ПКС-да түзудің теңдеулерін табу.

Есеп шығару.

[12]

5

10-апта

Жазбаша жұмыс

21.

Кеңейтіл.евкл. жаз-ғы біртектес аффиндік коорд-лар.

Тақырыпты талдап есетер шығару

[12]

4


11-апта

Консп.тексеру22.

Қосақтылық (ауысымдылық) принципі.Дезарг теоремасы

Тақырыпты оқып, есептер шығару

[11], [12], [14]

5


11-апта

Ауызша тексеру23.

Төрт нұктенің күрделі қатынасы

Есеп шығару

[11], [12], [14]

5


12-апта

Дәптер боынша тексеру

24.

Төрт түзудің күрделі қатынасы

Есеп шығару

[11], [12], [14]

5


12-апта

Ауызша тексеру

25.

Толық төрттөбелік

Есеп шығару

[11], [12], [14]

5

13-апта

Ауызша тексеру

26.

Толық төрттөбелік. Гармониялық төртінші нүктені салу

Есеп шығару11], [12], [14]

5


14-апта

ауызша тексеру33.

2-ші межелік бақылау

Есептер шығару14-апта
34

Қорытынды межелік бақылау

Есептер шығару15-апта


  1. СӨЖ (СРС) орындау мен тапсыру графигі


Тақырып

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

Әдебиет

және бетіБалл (үпай)

Орындау мерзімі

Бақылаудың формасы (түрі)

1.

Кесіндіні берілген қатынаста бөлу. Вектор. Векторларға қолданылатын сызықтық амалдар. Векторлардың сызықтық тәуелділігі. Ортонормирлі базис.

Осы тақырып бойынша есептер шығару.

[10]. №1-10; [22],№552-554.

3

2-апта

Дәптер тексеру2.

Векторлардың скаляр, векторлық, аралас көбейтінділері, қасиеттері. Векторлық алгебраны есептер шешуде қолдану.

Векторларға қолданылатын амалдарға есептер шығару

[10]. №48-55; 63-70

3

2-апта

Орындаған жұмыстарын қорғау3.

Жазықтықтағы координаталар жүйесі

Есептер шығару

[10].№106-110; 125-128.

4

3-апта

Ауызша қорғау, конс.тексеру

4.

Жазықтықтағы түзулер, олардың берілу тәсілдері. Түзудің нормаль теңдеуі. Түзудің жалпы теңдеуі және оны зерттеу. Квадрат үшмүшенің геометриялық

мағынасы.Түзулердің әртүрлі берілу тәсілдеріне есептер шығару[10]. №141-151

5

3-апта

Конспектілерін тексеру

5.

Кеңістіктегі координаталар әдісі.

Осы тақырып бойынша әр тәсілге бірден есептер келтіру. Екі жаз. өзара орналасуын талдау.

[10]. №672-675.

4

4-апта

Ауызша тексеру6.

Векторлардың векторлық, аралас көбейтінділері, қасиеттері.

Осы тақырып бойынша әр тәсілге бірден есептер келтіру. Екі жаз. өзара орналасуын талдау.

[10].№700-710.

5

4-апта

Ауызша тексеру7.

Векторлардың аралас көбейтінділері, қасиеттері.

Тақырыпты оқып, есеп-тер шығару .

[10].№718,730,732,733

5

5-апта

Ауызша қорғау8.

Жазықтықтың берілу тәсілдері.
[10].№736-744; 754-756

5

5-апта
9.

Кеңістіктегі түзулер. Екі түзудің өзара орналасуы.

Екі түзудің өзара орналасуына есептер шығару; Екі түзу ара сындағы бұрышты анықтап, мысалдар келтіру.

[10]№787-793.

3

6-апта

Ауызша қорғау10.

Түзу мен жазықтық
[10]. №802-805.

4

6-апта

Конспект тексеру

11.

Поляр координат системасы, оның тік бұр. Декарт коорд. сист. байланысы. Конустық қима.

Конустық қималардың ПКС-ғы теңдеулерін құруға есептер шығару

[10].№610,611,640,641

4

7-апта

Конспек тексеру

12.

«Эллипс, гипербола, парабола, олардың қасиеттері» тақырыбына есептер шығару

10-15 шақты есептер шығару

[10].№572-577; 604-609;635-638.

5

7-апта

Ауызша тексеру

13.

Асимптоталар.Жана-малар, нормальдар, қиюшылар, олар- дың теңдеулері. Екінші ретті сызық- тардың фокустары және директриса- лары.

Есептер шығару№664 (1-3);665,666,667 (1,2)

5

8-апта

Конспрект тексеру

14.

Екінші ретті сызық- тың жалпы теңдеуін канондық түрге кел тіру. Екінші ретті сызықтың класси- фикациясы.

Есеп шщығару[10], №669(1-3), 670 (1-3).

5

8-апта

Ауызша тексеру15.

Эллипсоид, гиперболоидтар, параболоидтар.

Есеп шыцғару

[10], №879-882; 900-902;912,913.

5

9-апта

Конспект тексеру

16.

Екінші ретті беттер, олардың теңдеулерін канондық түрге келтіру.

Есеп шығару

[10], №1056 (1-3).

5

9-апта

Конспект тексеру

17.

Кеңейтілген евклид түзуі. Проективтік түзу.Түзу бойындағы нүктелер реті.

Тақырыпты талдап, есеп шығару

[12], №3(в,г); №5,6.

5

10-апта

Ауызша тексеру

18.

Төрт нүктенің күрделі қатынасы
[12],№8(д,е). 9(д,е);16.

3

10-апта

Ауызша тексеру

19.

Жазықтықтағы проективтік коорд. Системасы. Нүктенің пр. коорд. табу.

Теорияны оқып, есеп шығару

[12],№35(в). , 37, 38, 42.

3

11-апта

Конспект тексеру

20.

ПКС-да түзудің теңдеулерін табу.

Есеп шығару

[12],№55(в,г). 58 (в,г);

4

11-апта

Конспект тексеру

21.

Кеңейтіл.евкл. жаз-ғы біртектес аффиндік коорд-лар.
[12],.№73; №81

4

12-апта

Конспект тексеру

22.

Қосақтылық (ауысымдылық) принципі.Дезарг теорем

Оқулықта шығарылған есептерді талдау

[12],№93, 97, 100.99(өз беті

мен шығаруға.4

12-апта

Ауызша сұрау

23.

Төрт нұктенің күрделі қатынасы

Есеп шығару

[12],№. 114. 115.

5

13-апта

Ауызша тексеру

24.

Төрт түзудің күрделі қатынасы

Есеп шығару

[12],№108(а,б). 110; 111

5

13-апта

Ауызша тексеру

25.

Толық төрттөбелік

Теорияны оқып, есеп шығару

[12],№135. 140; 143

3

14-апта

конспект тексеру

26.

Толық төрттөбелік. Гармониялық төртінші нүктені салу

Есеп шығару

[12],

4

14-апта

Конс. тексеріп, сұрау


ӘДЕБИЕТТЕР


  1. Атанасян Л.С. Геометрия ч I и II.

  2. Атанасян Л.С. Аналитическая геометрия ч I и II. М, Просвещение 1967, 1969.

  3. Атанасян Л.С., Гуревич Г.В. Геометрия ч I и II. М, Просвещение 1976, 1979.

  4. Базылев В.Т., Дуничев К.И., Иваницкая В.А. Геометрия ч I, (қазақша, орысша). М. Просвещение 1974.

  5. Базылев В.Т., Дуничев К.А. Геометрия ч II. (қазақша, орысша). М, Просвещение 1975.

  6. Моденов П.С. Аналитическая геометрия, изд-во Московского Университета 1969.

  7. Погорелов А.В. Геометрия М, Наука 1984.

  8. Егоров И.П Геометрия М, Просвещение 1979.

  9. Атанасян Л.С. , Атанасян В.А. Сборник задач по геометрии ч I и II. М, Просвещение – 1979.

  10. Сборник задач по геометрии под редакцией Базылева В.Т. М, Просвещение – 1975.

  11. С.Л.Певзнер. Проективная геометрия. М. «Прос вещение» - 1980.

  12. С.Л.Певзнер, М.М.Цаленко. Задачник – практикум по проективной геометрии.М. «Прос вещение» - 1982.

  13. А.Ж.Жафяров.Элективные курсы по геометрии для профильной школы. Новосибирск –2005.Студенттердің білімдерін бағалау жайындағы ақпарат (информация)
Студенттердің сабақтардағы қызметінің межелік бағасы (рейтинговая оценка)
Геометрия курсы дәрістік және практикалық (межелік) сабақтардан тұрады. Сондықтан студент мұнда тексеру кезінде қаралатын барлық дәрістік, межелік және өздік тапсырмаларды міндетті түрде орындап отыруы шарт. Жұмыста алған практикалық дағдылары пән бойынша орындаған өздік жұмыстарының дұрыстығына кепілдеме береді. Студент сабаққа міндетті түрде қатынасуы керек. Сабақты босатудағы себепті жағдайлардың ешқайсысы студентті оның орындайтын межелік және өздік жұмыстарынан босатылмайды.

Студенттің білімдерін тексеру ағымдық (текущий), межелік және қорытынды бақылаулар формаларын қамтиды. Ағымдық бақылаудың әр формасы 5-баллдық бағамен, сондай – ақ машықтық сабақтардың, СОӨЖ-дің, СӨЖ-ның тапсырмаларын орындау 5 –балдық жүйеде бағаланады.

Курсты бітірудегі қорытынды тексерудің формасы – емтихан болады.КөрсеткіштерСтуденттің балл түріндегі рейтингі

1.

Сабақтағы оқу қызметіне қатыспаған

2

2.

Сабақтың оқу қызметіне ауық-ауық (эпизодическое) қатысты

3

3.

Студенттің оқу қызметінің мазмұны мен ұйымдастырылуы түзетулер мен корректурасын түзетуді талап етті

4

4.

Оқу қызметінде белсенді түрде қатынасты: студенттің жауаптары әдістеме және теориялық негіздеу жағынан, білімін нақтылы жағдайларда дұрыс қолддана білуімен ерекшеленеді

5Студенттің әртүрлі сипаттағы тапсырмаларды

орындаудағы рейтингілік бағасы


Көрсеткіштер


Студенттің балл есебіндегі рейтингі

1.

Тапсырма орындалмаған

2

2.

Тапсырма жарым-жартылай орындалған

3

3.

Орындалған жұмыс корректураны талап етеді немесе тапсырма рациональды тәсілмен орындалмаған

4

4.

Тапсырма шығармашылық түрде орындалған, есептер рационалды тәсілмен орындалған

5Бағалау: Дәріс сабағына қатысу – 15%

Практикалық сабақтарға белсенді қатынасу – 25%

Үй тапсырмасын орындау – 20%

Межелік (рубежный) бақылау (1-ші) – 20%

Межелік (рубежный) бақылау (2-ші) – 20%

Білмдерді бағалау шкаласы


Бағасы

Әріптік белгіленуі

% бойынша

бал бойынша

Өте жақсы

А

А-


95-100

90-94


4,00

3,67


Жақсы

В+

В

В-85-89

80-84


75-79

3,33

3,00


2,67

Қанағаттанарлық

С+

С

С-Д+

Д


70-74

65-69


60-64

55-59


50-54

2,33

2,00


1,67

1,33


1,00

Қанағаттанарлықсыз

F

0-49

0,00

Курстың саясаты мен процедурасы (баллдарды (ұпайларды) төмендету)

Сабаққа кешігу - 0,5

Сабақтарды босату - 1Жұмысты кешіктіріп тапсыру - 1
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет