Химия кафедрасы емтихан тест тапсырмалары


органикалық химиядан тест тапсырмаларыбет2/8
Дата12.09.2023
өлшемі0,52 Mb.
#180817
1   2   3   4   5   6   7   8
Байланысты:
Экзаменационные-тесты-для-1-курса-каз
Грант иегерлерінің тізімі 2023, рк-2
органикалық химиядан тест тапсырмалары


I тарау.Органикалық қосылыстардың жіктелуі. Номенклатурасы. Изомерия.

1. Халықаралық (орынбасушы ) номенклатура бойынша қосылыс қалай аталады?
 1. 2,3-диметил-5-этилгексан

 2. 2-этил-4,5-диметилгексан

 3. 3-метил-5-пропилгексан

 4. 3,5,6-триметилгептан

 5. 2,3,5-триметилгептан

2. Орынбасушы ИЮПАК номенклатурасы бойынша қосылыс қалай аталады?


 1. 3-метил-4-пропилгексен-3

 2. 2,3-диэтилгексен-2

 3. 2,3-диэтилгексен-3

 4. 3-метил-4-этилгептен-3

 5. 2-этил-3-пропилпентен-2

3. Қосылыс (СН3)2СН – С(СН3)2 – СН2 – СН3 халықаралық (орынбасушы ) номенклатура бойынша қалай аталады?

 1. 2,3-диметилпентан

 2. 2,2-диметилпентан

 3. 3,3-диметилпентан

 4. 2,2,3-триметилбутан

 5. 2,3,3-триметилпентан

4. Келесі қосылыстың халықаралық (орынбасушы ) номенклатура бойынша аталуы қандай?


 1. 2,2-диметилбутен-1

 2. 3,3-диметилбутен-1

 3. 2,2-диметилбутен-2

 4. 3-метилизопентен-1

 5. 3,3-диметилбутен-2

5. Қосылыс рациональды номенклатура бойынша қалай аталады?


 1. этилизобутилметан

 2. метилэтилбутилметан

 3. пропилизобутилметан

 4. изопропилбутилметан

 5. метилэтилпропилметан

6. Келесі қосылыстың рациональды номенклатура бойынша аталуы қандай?


 1. диметилдиэтилметан

 2. диметилэтилпропилметан

 3. диметилэтилизопропилметан

 4. метилдиэтилпропилметан

 5. триэтилизопропилметан

7. Көмірсутекті радикалға қандай атау сәйкес келеді?


 1. фенил

 2. бензил

 3. п-толил

 4. о-толил

 5. м-толил

8. Көмірсутекті радикалға қандай атау сәйкес келеді?


 1. изобутил

 2. изопропил

 3. екіншілік-бутил

 4. үшіншілік-бутил

 5. пропил

9.Көмірсутекті радикалға қандай атау сәйкес келеді?
 1. изобутил

 2. изопропил

 3. екіншілік-бутил

 4. үшіншілік-бутил

 5. пропил

10. Қосылыстағы екіншілік көміртек атомдар саны қанша?


 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

11. 2,2-диметилбутан молекуласындағы біріншілік көміртек атомдар саны қанша?

 1. 1.

 2. 2.

 3. 3.

 4. 4.

 5. 5.

12. Қосылыс органикалық заттардың қай класына жатады?


 1. күрделі эфир

 2. қышқыл

 3. кетон

 4. альдегид

 5. жай эфир

13. Қосылыс органикалық заттардың қай класына жатады?


 1. кетон

 2. қышқыл

 3. альдегид

 4. жай эфир

 5. күрделі эфир

14. Қосылыс органикалық заттардың қай класына жатады?


 1. күрделі эфир

 2. қышқыл

 3. кетон

 4. альдегид

 5. жай эфир

15. Қосылыс СН3–СН2–О–СН2–СН3органикалық заттардың қай класына жатады?

 1. күрделі эфир

 2. жай эфир

 3. кетон

 4. альдегид

 5. спирт

16. Формулаға қандай атау сәйкес келеді?


 1. 1 – этил – 3.4 – диметилциклогексан

 2. 1,2 – диметил – 5 – этил циклогексан

 3. 1,2 – диметил – 4 – этилциклогексан

 4. 4,5 – диметил – 1 – этилциклогексан

 5. диметилэтилциклогексан

17. Формулаға қандай атау сәйкес келеді?


 1. 1,3- диметилбензол

 2. 1,4- диметилбензол

 3. орто- диметилбензол

 4. мета- диметилбензол

 5. пара- диметилбензол

18. Орынбасушы номенклатура бойынша туберкулезге қарсы дәрілік құрал ретінде қолданылатын п-аминосалицил қышқылына (ПАСҚ) қандай атау сәйкес келеді?


 1. 2-гидрокси-4-аминобензой қышқылы

 2. 4-амино-2-гидроксибензой қышқылы

 3. 3-гидрокси-5-карбоксибензальдегид

 4. 5-амино-2-карбоксифенол

 5. 2-карбокси-5-аминофенол

19. Келесі қосылыстар берілген: С7Н14, С8Н18, С2Н2, С6Н6, С10Н22. Қаныққан көмірсутектер қатарына жататын қосылыстардың саны қанша?

 1. 5

 2. 4

 3. 3

 4. 2

 5. 1

20. Көмірсутекті радикал берілген сн2  сн – сн2 –. Қандай көмірсутекке сәйкес келеді?

 1. пропилен

 2. ацетилен

 3. бутадиен

 4. метилен

 5. этилен

21. Көмірсутекті радикал берілген С6Н5 –. Қандай көмірсутекке сәйкес келеді?

 1. фенол

 2. бензол

 3. толуол

 4. крезол

 5. ксилол

22. Аминқышқыл серин НО–СН2 –СН(NН2)–СООН ақуыздар құрамына кіреді. Серин молекуласындағы функциональды топтардың ИЮПАК орынбасушы номенклатура бойынша атау беруде префикс түрінде келтірілу реті:

 1. гидрокси-топ, амино-топ, карбокси-топ

 2. гидрокси-топ, карбокси-топ

 3. амино-топ, карбокси-топ

 4. гидрокси-топ, амино-топ

 5. амино-топ

23. Пропанол және метоксиэтан құрамы бірдей қосылыстар қатарына жатады. Осындай қосылыстар қалай аталады?

 1. изомерлер

 2. гомологтар

 3. стереоизомерлер

 4. мономерлер

 5. радикалдар

24. С6Н5СН2 – көміртектік радикал қалай аталады?

 1. фенил

 2. аллил

 3. пропил

 4. бензил

 5. винил

25. сн2 сн –көміртектік радикал қалай аталады?

  1. бензил

  2. фенил

  3. аллил

  4. винил

  5. ацил

26. Төмендегі қосылыстардың қайсысы ароматты қосылыстарға жатады?

 1. циклогексан

 2. бутадиен

 3. пергидрофенантрен

 4. фенантрен

 5. бутан

27. Төмендегі қосылыстың қайсысы бутен-1-дің изомері бола алмайды:

 1. СН ≡ С – СН2 – СН3

 2. СН3 – СН = СН – СН328. Бензолдың радикалы қалай аталады?

 1. фенил

 2. бензил

 3. винил

 4. аллил

 5. метил

29. Толуолдың радикалы қалай аталады?

 1. фенил

 2. бензил

 3. винил

 4. аллил

 5. метил

30.Қосылыс органикалық қосылыстың қай класына жатады?


 1. күрделі эфир

 2. жай эфир

 3. кетон

 4. альдегид

 5. спирт

31. Көміртек радикалына қандай атау сәйкес келеді?


 1. изобутил

 2. изопропил

 3. екіншілік-бутил

 4. үшіншілік-бутил

 5. пропил

32. Қосылыстың құрылымдық формуласына қандай атау сәйкес келмейді?

1) 2,3-диметилбутен-1

2) 3-метилпентен-3

3) 2-метилбутен-1
4)
2-метилпентен-2
5)
2,3-диметилбутен-2
33. Көміртек радикалына қандай атау сәйкес келеді?


 1. изобутил

 2. изопропил

 3. екіншілік-бутил

 4. үшіншілік-бутил

 5. пропилII тарау.Атомдардың өзара әсері және оның биолгиялық маңызды молекулаларда берілу тәсілдері. Органикалық қосылыстардың тип және механизм бойынша жіктелуі. Көмірсутектердің реакциялық қабілеттілігі. Радикалды орын басу реакциялары. Электрофильді орын басу және қосып алу реакциялары.

1. Хюккель ережесі бойынша ароматты қосылыстарда π –жүйесіндегі электрондар санын қандай формула бойынша есептеуге болады? 1. n + 4

 2. 2n + 4

 3. 4n + 4

 4. 4n + 2

 5. 2n + 6

2. Толуолды тотықсыздандыру нәтижесінде қандай өнім түзіледі?

 1. метилциклогексан

 2. диметилбензол

 3. бензальдегид

 4. метилбензол

 5. циклогексан

3. CH3–СН2–СН3 + Br2 реакциясы берілген?
Бромдау реакциясының типі, механизмі және соңғы өнім қандай болады?

 1. SN, 1-бромпропан

 2. SR, 1,3-дибромпропан

 3. SE, 2,2- дибромпропан

 4. SN, 1,1-дибромпропан

 5. SR, 2-бромпропан

4. Бензой қышқылында карбоксил тобы қандай электрондық эффект көрсетеді?

 1. + М, – I

 2. – M, + I

 3. – M, – I

 4. + M, +I

 5. + I

5. СН2 = СН – NО2молекуласынданитро-тобы қандай электрондық эффект көрсетеді?

 1. +M

 2. –M

 3. –I, +М

 4. +I, +M

 5. –I, –M

6. Анилин молекуласындағы NН2- тобыбензол сақинасына электрондық эффекттінің қандай түрі және таңбасы әсер етеді?

 1. +I, +М

 2. –M

 3. –I, –M

 4. –I, +M

 5. –I

7. СН2 = СН – NН2 молекуласында аминтобы электрондық эффекттінің қандай түрі және таңбасы әсер етеді?

 1. +M

 2. –M

 3. –I, +М

 4. +I, +M

 5. –I, –M

8. Фенолдағы гидроксильді тобы электрондонорлық қасиеттер көрсетеді. Гидроксильді топ фенолда қандай электрондық эффектілер көрсетеді?

 1. + М, - I

 2. – M, + I

 3. – M, - I

 4. + M, +I

 5. +I

9. Бензальдегидте альдегид тобы электронакцепторлық қасиеттер көрсетеді. Бензальдегидте альдегид тобы қандай электрондық эффектілер көрсетеді?
1)– M, + I
2)+ М, - I
3)– M, - I
4)+ M, +I
5)+I
10. УФ сәулесінің әсерінен бутанның хлормен өзара әрекеттесу реакциясы берілген. Реакцияның типі мен механизмі қандай?

 1. нуклеофильді орын басу

 2. электрофильді қосып алу

 3. радикальды қосып алу

 4. электрофильді орын басу

 5. радикальды орын басу

11. СН2 = СН – СН3 + НCl → реакциясы берілген. Реакция нәтижесінде қандай өнім түзіледі?

 1. 1 – хлорпропан

 2. 2 – хлорпропан

 3. 3 – хлорпропан

 4. 1,1 – дихлорпропан

 5. 2,2 – дихлорпропан

12.Этиленнің хлорсутекпен өзара әрекеттесу реакциясы берілген. Реакция нәтижесінде қандай өнім түзіледі?

 1. хлорэтан

 2. 1,2-дихлорэтан

 3. 1,1-дихлорэтан

 4. 1,1,2,2-тетрахлорэтан

 5. этан

13. Изобутиленнің қышқылды ортада гидраттану реакциясы берілген?Реакция нәтижесінде қандай спирт түзіледі?

 1. 2- метилпропанол -1

 2. 2- метилпропанол -2

 3. бутанол -1

 4. бутанол -2

 5. пропанол -2

14. Анилинді нитрлеу реакциясы берілген. Реакция типі, механизмі және соңғы өнім қандай болады?

 1. 1,3,5 – тринитроанилин, SE

 2. п нитроанилин, SN

 3. 2,4,6 – тринитроанилин, SE

 4. о – нитроанилин, SN

 5. м – нитроанилин, SN

15. Акрил қышқылының молекуласында қай электрондық эффектілердұрыс белгіленген?


 1. 1,2,4,6

 2. 1,3,4,5

 3. 1,2,3,6

 4. 1,2,5,6

 5. 2,4,5,6

16. Бензальдегидмолекуласында қай электрондық эффектілердұрыс белгіленген?


 1. 1,2,4,6

 2. 1,2,3,6

 3. 1,3,4,5

 4. 1,2,5,6

 5. 2,4,5,6

17.Төрт сынауықта алкен, алкан, диен, алкин бар.Үшеуінде берлген реактивпен жұмсақ тотығу реакциясы жүрді. Қос байланысты дәлелдеу үшін зерттелетін затқа қандай реактивті қосу қажет?

 1. CH3COOH ерітіндісі

 2. Cu(OH)2 ерітіндісі

 3. C6H5OH ерітіндісі

 4. NaOH ерітіндісі

 5. КМnO4 ерітіндісі

18. Зығыр майынан алынған «Линетол» дәрілік препаратында қанықпаған қышқылдар: олеин, линоль, линолен эфирлерінің қоспасы бар. Атеросклероздың алдын-алу және емдеу үшін, сырттай тері күйіктерінде және сәулелік шағылғанда қолданылады. «Линетол» препаратының құрамында қанықпаған қышқылдардың бар екенін қандай реакция арқылы дәлелдеуге болады?

 1. алкилдеу

 2. сульфирлеу

 3. метилдеу

 4. бромдау

 5. ацилдеу

19. Жалпы формуласы С8Н8 болатын көмірсутек бром суын түссіздендіреді, тотығу кезінде ароматты қышқыл түзеді. Берілген қосылыс қалай аталады?

 1. бензальдегид

 2. винилбензол

 3. метилбензол

 4. толуол

 5. фенол

20. Екі сынауықта зерттелінетін қосылыстар бар. Сынауықтың біреуіне [Ag(NH3)2]OH реактивін қосқанда күміс айна реакциясы жүрді. Осы реактив көмегімен қандай қосылыстар жұбын бір-бірінен айыруға болады?

 1. спирт және альдегид

 2. кетон және эфир

 3. амин және қышқыл

 4. амид және кетон

 5. альдегид және альдегид

21. Пропеннің тотықсыздану реакциясының типін, механизмін және соңғы өнімін көрсетіңіз?

 1. AE, пропан

 2. AE, пропанол – 2

 3. AN, пропанол – 2

 4. SN, пропан

 5. SE, пропаналь

22. Фенолды бромдау реакциясының типін, механизмін және соңғы өнімін көрсетіңіз?

 1. 2,4,6 – трибромфенол, SE

 2. м – бромфенол, SЕ

 3. о – бромфенол, SN

 4. n – бромфенол, SN

 5. 3.5 –дибромфенол, SE

23. Бутен-2-нің КМnO4 сулы ертіндісінімен тотығу реакциясы нәтижесінде қандай өнім түзіледі?

 1. үш атомды спирт

 2. екі атомды спирт

 3. карбон қышқылының 2 молекуласы

 4. альдегидтің 2 молекуласы

 5. спирттің 2 молекуласы

24. Төмендегі реакцияның қайсысы SR механизмімен жүреді?

 1. СН3 – СН = СН2 + Вr2

 2. С6H6 + Н2SO4

 3. CH2 = CH2 + HOH

 4. CH4 + Br2

 5. C6H5OH + Br2

25. Төмендегі реакцияның қайсысы SE механизмімен жүреді?

 1. CH3 – CH3+ Br2

 2. CH2 = CH2 + Cl2

 3. C6H6 + HNO3

 4. CH3 – CH = CH2 + HOH

 5. CH2 = CH2 + HOH

26. Төмендегі реакцияның қайсысы AE механизмімен жүреді?

 1. CH2 = CH – CH = CH2 + Cl2

 2. C6H6 + HNO3

 3. C6H5OH + Br2

 4. CH3 – CH3+ Br2

 5. CH4+ Cl2

27. Төмендегі қосылыстардың қайсысында π, π- қабысу бар?

 1. СН3 – СН2 – NH2

 2. СН2 = СН – Cl

 3. СН3 – СН2 – ОН

 4. СН2 = С(CH3) – СН = СН2

 5. СН2 = СН – О – СН = СН2

28. Төмендегі қосылыстардың қайсысында р, π- қабысу бар?

 1. СН3 – СН2 – NH2

 2. СН2 = СН – CН3

 3. СН3 – СН2 – ОН

 4. СН2 = С(CH3) – СН = СН2

 5. СН2 = СН – О – СН = СН2

29. Бензол сақинасының орынбасушыларының қайсысы оң индуктивті эффект көрсетеді?

 1. –NO2

 2. –C2H5

 3. –SO3H

 4. –OC2H5

 5. –СН=О

30.Төмендегі қосылыстардың қайсысында қабысу болмайды? 1. СН2 = СН – Cl 2. СН3 – СН2 – ClДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет