Химия кафедрасы емтихан тест тапсырмаларыбет1/8
Дата12.09.2023
өлшемі0,52 Mb.
#180817
  1   2   3   4   5   6   7   8
Байланысты:
Экзаменационные-тесты-для-1-курса-каз
Грант иегерлерінің тізімі 2023, рк-2

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ


КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ХИМИЯ КАФЕДРАСЫ
ЕМТИХАН ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ
БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ, ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КОЛЛОИДТІ ХИМИЯ


Ерітінділер туралы ілім 1. Қандай зат үшін эквиваленттік фактор (fэ) бірге тең?

 1. Na2SO4

 2. NaNO3

 3. СaCl2

 4. Na2CO3

 5. Na3PO4

 1. Қандай зат үшін эквиваленттік фактор (fэ) ½-ге тең?

 1. ВаSO4

 2. NaNO3

 3. NaCl

 4. NaBr

 5. Na3PO4

3. Қандай зат үшін эквиваленттік фактор (fэ) 1/3-ге тең?

 1. Na2CO3

 2. Na3PO4

 3. NaNO3

 4. Ca(OH)2

 5. Al2(SO4)3

4. Қандай зат үшін эквиваленттік фактор (fэ) 1/6-ге тең?

 1. Al(OH)3

 2. Na3PO4

 3. Al2(SO4)3

 4. CaCl2

 5. Mg(NO3)2

 1. Қандай концентрация моль/кг-мен өлшенеді?

 1. молярлық концентрация

 2. эквивалентті молярлы концентрация

 3. моляльді концентрация

 4. массалық үлес

 5. мольдік үлес

 1. Молярлы концентрация қандай қатынаспен есептелінеді?7. Эквивалентті молярлы концентрация қандай қатынаспен есептелінеді?8. Ерітіндінің массалық үлесі қандай формула бойынша есептелінеді?9. 1 литр ерітіндіде 3,65 г хлорсутек бар. Осы ерітіндінің молярлы концентрациясы неге тең?

 1. 1 моль/л

 2. 0,5 моль/л

 3. 0,1 моль/л

 4. 0,05 моль/л

 5. 0,01 моль/л

10. Хирургияда натрий хлоридінің 10%-дық ерітіндісімен сіңірілген гипертонды таңғыштар қолданылады. Осындай 500 г ерітінді дайындау үшін қанша грамм тұз және су қажет?

 1. 5 және 495

 2. 10 және 490

 3. 25 және 475

 4. 50 және 450

 5. 75 және 425

11. 95 г суда 5 г глюкоза ерітілген. Алынған ерітіндіде глюкозаның массалық үлесі (%) нешеге тең?

 1. 5,00

 2. 5,26

 3. 5,56

 4. 5,88

 5. 6,00

12. Ерітіндінің қайнау температурасының таза еріткіштің қайнау температурасына қарағанда салыстырмалы жоғарылауы

 1. нөльге тең

 2. еріген заттың массалық үлесіне тура пропорционал

 3. еріген заттың мольдік үлесіне тура пропорционал

 4. ерітіндінің моляльдігіне тура пропорционал

 5. еріген заттың концентрацичсына тәуелсіз

13. «Н2О2 3%-дық ерітіндісі» деген ұғым нені білдіреді?

 1. 1 литр ерітіндіде 3 г сутек пероксиді бар

 2. 1000 г ерітіндіде 3 г сутек пероксиді бар

 3. 100 г ерітіндіде 3 г сутек пероксиді бар

 4. 100 г ерітіндіде 3 моль сутек пероксиді бар

 5. 1000 г еріткіште 3 г сутек пероксиді бар

14. Судың эбуллиоскопиялық константасы 0,52о. Глюкозаның сулы ерітіндісінің қайнау температурасы нешеге тең, егер оның моляльдік концентрациясы 1 моль/кг тең болса

 1. 100оС

 2. 100,52оС

 3. 101,04оС

 4. 99,48оС

 5. 98,96оС

15. Қан плазмасымен салыстырғанда қандай ерітінді гипертонды болады?

 1. 0,1%-дық NaCl ерітіндісі

 2. 10%-дық NaCl ерітіндісі

 3. 0,15 М NaCl ерітіндісі

 4. 0,9%-дық NaCl ерітіндісі

 5. 0,01 М NaCl ерітіндісі

16. Қан плазмасымен салыстырғанда қандай ерітінді изотонды болады?

 1. 1 М NaCl ерітіндісі

 2. 10%-дық NaCl ерітіндісі

 3. 0,01%-дық NaCl ерітіндісі

 4. 0,9%-дық NaCl ерітіндісі

 5. 0,01 М NaCl ерітіндісі

17. Қан плазмасымен салыстырғанда қандай ерітінді гипотонды болады?

 1. 1 М NaCl ерітіндісі

 2. 10%-дық NaCl ерітіндісі

 3. 0,15 М NaCl ерітіндісі

 4. 0,9%-дық NaCl ерітіндісі

 5. 0,01%-дық NaCl ерітіндісі

18. Жасушаның серпімділігі тіндердің иілгіштігін және органдардың белгілі бір пішінін сақтауын қамтамасыз етеді, ол осмос қысымымен байланысты. Осы құбылыс қалай аталады?

 1. лизис

 2. тургор

 3. гемолиз

 4. плазмолиз

 5. деплазмолиз

19. Эритроциттерді гипертонды ерітіндіге батырғанда, олардың ісінуі және қабықшалардың жарылуы жүреді. Осы құбылыс қалай аталады?

 1. диализ

 2. тургор

 3. гемолиз

 4. плазмолиз

 5. деплазмолиз

20. Жасушаларды гипотонды ерітіндіге батырғанда, олардың қысылуы, жиырылуы пайда болады. Осы құбылыс қалай аталады?

 1. лизис

 2. тургор

 3. гемолиз

 4. плазмолиз

 5. деплазмолиз

21. Вена (тамыр) ішіне инъекция жасау үшін қандай ерітіндіні пайдаланады?

 1. аса қаныққан

 2. гипертонды

 3. изотонды

 4. гипотонды

 5. қаныққан

22. Төменде келтірілген заттардың қайсысының сулы ерітіндісінің қату температурасы максимальды болады, егер осы ерітінділердің эквивалентті молярлы концентрациялары бірдей болған жағдайда?

 1. С6Н12О6

 2. NaNO3

 3. Ca(NO3)2

 4. Al(NO3)3

 5. Al2(SO4)3

23. Төменде келтірілген заттардың қайсысының сулы ерітіндісінің қату температурасы минимальды болады, егер осы ерітінділердің эквивалентті молярлы концентрациялары бірдей болған жағдайда?

 1. С6Н12О6

 2. КNO3

 3. Mg(NO3)2

 4. Fe(NO3)3

 5. Al2(SO4)3

24. Бірдей температурада, молярлы концентрациясы 0,1 моль/л болатын ерітінділер өзара изотонды. Осы шарт қандай ерітінділер жұбы үшін сақталады?

 1. фруктоза мен натрий хлориді

 2. натрий хлориді мен натрий сульфаты

 3. сахароза мен магний хлориді

 4. кальций нитраты мен натрий сульфаты

 5. калий хлориді мен калий сульфаты

25. Жоғары молекулалы компоненттердің қатысуы себепті пайда болатын осмос қысымының бір бөлігі қалай аталады?

 1. таза еріткіш бетіндегі қаныққан бу қасымы

 2. ерітінді бетіндегі еріткіштің қаныққан бу қасымы

 3. осмостық қысым

 4. диастоликалық қысым

 5. онкотикалық қысым

26. Заттардың қандай тобының эквиваленттік фактор мәндері бірдей болады?

 1. КСl, Са(ОН)2, H2SO4

 2. А1(ОН)3, Н2СО3, NаВг

 3. AlI3, Fe(ОН)3, СrСl3

 4. Сr(ОН)3, FеSO4, НСl

 5. КСl, Аl(ОН)3, FеSO4

27. Стандартпен салыстырғанда осмостық қысымы жоғары ерітінді қалай аталады?

  1. гипотонды

  2. изотонды

  3. физиологиялық

  4. қаныққан

  5. гипертонды

28. Эритроциттерді 10%-дық натрий хлоридінің ерітіндісіне батырғанда қандай құбылыс байқалады?
1) гемолиз
2) плазмолиз
3) деплазмолиз
4) ультрасүзгілеу
5) эндосмос
29. Эритроциттерді 0,1%-дық натрий хлоидінің ерітіндісіне батырғанда қандай құбылыс байқалады?
1) гемолиз
2) плазмолиз
3) диализ
4) коагуляция
5) экзосмос
30. Төменде келтірілген тұздардың молярлы концентрациясы бірдей: 0,01 моль/л-ге тең. Ерітінділердің қандай жұбы үшін 1 литр ерітіндісінде бөлшектер саны бірдей болады?
1) Na2SO4 және NaCl
2) Na2CO3 және NaBr
3) NaBr және K2SO4
4) NaCl және KBr
5) NaCl және Na3PO4
31. CaSO4 молярлық массасы 136 г/моль тең.CaSO4 (г/моль) эквиваленттік молярлық массасы нешеге тең?

 1. 272

 2. 136

 3. 96

 4. 68

 5. 40

32. NaOH эквиваленттік молярлық массасы 40 г/моль тең.NaOH (г/моль) молярляқ массасы неге тең?

 1. 120

 2. 80

 3. 40

 4. 20

 5. 10

 1. Al(OH)3 эквиваленттік молярлық массасы 26 г/моль тең. Al(OH)3 (г/моль)молярляқ массасы неге тең?

 1. 130

 2. 78

 3. 39

 4. 26

 5. 13

34. Г/моль - бұл қандай шаманың өлшем бірлігі?

 1. масса навески

 2. молярлы концентрация

 3. эквиваленттің молярлық массасы

 4. эквиваленттің молярлықконцентрациясы

 5. Моляльдық концентрация

35. Зат мөлшері төмендегідей қатынас деп есептеуге болады

 1. заттың молярлық массасының оның массасына

 2. заттың массының оның молярлық массына

 3. эквивалентті молярлық массаның оның массасына

 4. заттың массасынң оның эквивалентті молярлық массасына

 5. зат массасының ертінді массасына

36. Эквиваленттізат мөлшері төмендегідей қатынас деп есептеуге болады

 1. заттың молярлық массасының оның массасына

 2. заттың массының оның молярлық массына

 3. эквивалентті молярлық массаның оның массасына

 4. заттың массасынң оның эквивалентті молярлық массасына

 5. зат массасының ертінді массасына

37. Эквивалентті фактор мен заттың молярлық массасының көбейтіндісін қандай шамамен есептеуге болдады?

 1. Массалық үлес

 2. молярлықконцентрация

 3. эквиваленттің молярлықконцентрациясы

 4. экваленттің молярлық массасы

 5. молдің үлес

38. Еріген зат мөлшерінің ертінді көлеміне қатынасын қандай шамамен анықталады?

 1. Массалық үлес

 2. молярлықконцентрация

 3. эквиваленттің молярлықконцентрациясы

 4. моляльдық концентрация

 5. молдің үлес

39. Еріген зат эквивалентің мөлшерінің ертінді көлеміне қатынасын қандай шамамен анықталады?

 1. Массалық үлес

 2. Молярлық концентрация

 3. эквиваленттің молярлық концентрациясы

 4. моляльдық концентрация

 5. молдің үлес

40. Еріген зат мөлшерінің еріткіш көлеміне қатынасын қандай шамамен анықталады?

 1. Массалық үлес

 2. Молярлық концентрация

 3. эквиваленттің молярлық концентрациясы

 4. моляльдық концентрация

 5. молдің үлесБуферлік ерітінді

1. Бір негізді күшті қышқыл ерітіндісіндегі сутек иондарының концентрациясын қандай формула бойынша есептеуге болады? 1. [H+] = Cқ-л

 2. [H+] = Cқ-л - [OH-]

 3. [H+] =

 4. [H+] = 14 - [OH-]

 5. [H+] = [OH-]

2. Бейтарап орта үшін қай тұжырым дұрыс болады?

 1. [H+] = [OH-]

 2. [H+] = 14 - [OH-]

 3. [H+]  [OH-]

 4. [H+]  [OH-] = 14

 5. [H+]  [OH-]

3. Хлорсутек қышқылының аз мөлшерін қосқанда гидрокарбонатты буферлік ерітіндінің қай компоненті әрекеттеседі?

 1. H2CO3

 2. NaHCO3

 3. Na2CO3

 4. CaCO3

 5. K2CO3

4. Ацетатты буферлік ерітіндісіндегі сутек иондарының концентрациясын қандай формула бойынша есептеуге болады?5. Гидрокарбонатты буферлік ерітіндінің құрамына қандай қосылыстар кіреді?

 1. H2CO3 және NaHCO3

 2. Na2CO3 және K2CO3

 3. Na3PO4 және Na2HPO4

 4. CaCO3 және H2CO3

 5. K2CO3 және CaCO3

6. Фосфатты буферлік ерітіндінің құрамына қандай қосылыстар кіреді?

 1. Na3PO4 және H3PO4

 2. Na2HPO4 және NaH2PO4

 3. NaH2PO4

 4. Na3PO4 және Na2НPO4

 5. Ca3(PO4)2

7. Аммиакатты буферлік ерітіндінің құрамына қандай қосылыстар кіреді?

 1. NH4NO3 и (NH4)2SO4

 2. (NH4)2CO3 и NH4Cl

 3. NH4Cl и NH4OH

 4. (NH4)2SO4

 5. NH4OH и HCl

8. [H+] < [OH-] қатынасы қандай сулы ерітінді үшін сақталады?

 1. NaOH

 2. KCl

 3. HCl

 4. CH3COOH

5) H3PO4
9. [H+] > [OH-] қатынасы қандай сулы ерітінді үшін сақталады?

 1. NaOH

 2. KOH

 3. HCl

 4. KCl

 1. NH4OH

 1. 25°С температурада таза судағы сутек иондарының концентрациясы [H+] (моль/л) неге тең?

  1. 10-14

  2. 10-7

  3. 107

  4. 101

  5. 7

 2. Сон- концентрациясы нешеге тең, егер Сн+ = 10-4?

  1. 14

  2. 10-14

  3. 10-7

  4. 10-10

  5. 10-4

 3. Сулы ерітінділер үшін сутектік көрсеткішті рН қалай есептеуге болады?

  1. –ln Cн+

  2. –lg Cн+

  3. lg Cн+

  4. ln Cн+

  5. –logВ C

 4. Сұйытылған сулы ерітінділер үшін рН және рОН қосындысы нешеге тең?

  1. 10-14

  2. 10-7

  3. 1

  4. 7

  5. 14

 5. Бейтарап сулы ерітінділердегі қандай шарт болады?

  1. +] > 10-7

  2. +] < 10-7

  3. +] = 10-7

  4. pH = 14

  5. pH = 1

 6. Ағзада реакция ортасының қышқылды ортаға қарай ығысуы не деп аталады?

  1. осмос

  2. ацидоз

  3. алколоз

  4. гидролиз

  5. бейтараптану

 7. Ағзада реакция ортасының сілтілік ортаға қарай ығысуы не деп аталады?

  1. ацидоз

  2. алколоз

  3. гидролиз

  4. гомеостаз

  5. бейтараптану

 8. рОН =11 тең болатын сулы ерітіндіде сутек иондарының концентрациясы (моль/л) нешеге тең?

  1. 10-1

  2. 10-3

  3. 10-5

  4. 10-9

  5. 10-11

 9. Қышқылдық буферлік ерітінді қандай компоненттерден тұрады?

  1. күшті қышқыл

  2. күшті негіз

  3. әлсіз қышқыл және әлсіз қышқылдың күшті негізбен әрекеттесуінен түзілген тұз

  4. күшті қышқыл және күшті қышқылдың күшті негізбен әрекеттесуінен түзілген тұз

  5. әлсіз негіз және әлсіз қышқыл мен әлсіз негізбен әрекеттесуінен түзілген тұз

 10. Қандай заттардың ерітіндісі негізгі буферлік ерітіндінің қатарына жатады?

  1. NaH24, Na2HPО4

  2. PtCOOH, PtCOONa

  3. NH4ОH, NH4Cl

  4. Н2СО3, NаНСО3

  5. СН3СООН, СН3СООNа

 11. Ортаның реакциясы қандай болады, егер рОН = 13?

  1. қышқылдық

  2. сілтілік

  3. әлсіз сілтілік

  4. әлсіз қышқылдық

  5. бейтарап

 12. СNаОН= 0,001 моль/л болатын натрий гидроксиді ерітіндісінің рН-ы нешеге тең?

  1. 10-2

  2. 2

  3. 9

  4. 11

  5. 10-12

22. Концентрациясы 0,1 моль/л болатын HCl ерітіндісі үшін қандай қатынас дұрыс болады?
1) [H+] = [OH-]
2) [H+] < [OH-]
3) pH = 1
4) pOH = 1
5) [H+] = 10-13
23. Қышқылды ерітінділер үшін сутектік көрсеткіш қандай мәнді қабылдайды?
1) рН = 7
2) рН > 7
3) рН > 9
4) рН = 14
5) рН < 7
24. [H+] > [OH-] шарты қандай зат ерітіндісінің сулы ерітіндісі үшін орындалады?
1) NaOH
2) KOH
3) NaCl
4) CH3COOH
5) NH4OH
25. Сірке қышқылының ертіндісіндегі сутек ионының концентрациясын қандай формуламен есептеуге болады?

 1. [H+] = Cк-ты

 2. [H+] = Кк-ты

 3. [H+] =

 4. [H+] = 14 - [OH-]

 5. [H+] = 10-14

26. Аммоний гидроксидінің ертіндісіндегі сутек ионының концентрациясын қандай формуламен есептеуге болады?

 1. [H+] = Cосн

 2. [H+] = Cосн

 3. [H+] = 10-14 - [OH-]

 4. [H+] = 14 - [OH-]

 5. [H+] =

27. Концентрациясы 0,01моль/лКОНертіндісі үшін дұрыс тұжырым

 1. [H+] = [OH-]

 2. [H+]  [OH-]

 3. [H+]  [OH-]

 4. [H+] = 10-2

 5. [OH-] = 10-12

28. Концентрациясы 0,001 моль/л КОН ертіндісі үшін дұрыс тұжырым

 1. рН = 3

 2. рОН = 11

 3. рОН = 3

 4. [H+] = 10-3

 5. [OH-] = 10-11

29. Концентрациясы 0,1моль/л, ионизациялану дәрежесі=0,001 болатын бір қышқылды әлсіз негіз ертіндісінің ионизациялану Kb(моль/л) неге тең?

 1. 10-1

 2. 10-3

 3. 10-4

 4. 10-5

 5. 10-7

30. Концентрациясы 0,1 моль/л және ионизациялану Kb10-7теңбір қышқылды әлсіз негіз ертіндісінің иондану дәрежесі  неге тең?

 1. 0,1

 2. 0,01

 3. 0,001

 4. 10-4

 5. 10-5

31.Кв = Сн+. Сон- тұрақты қалай аталады?

 1. жылдамдық константасы

 2. диссоциациялану дәрежесі

 3. тепе-теңдік константасы

 4. диссоциациялану константасы

 5. судың иондық көбейтіндісі

32. 25 оС та таза судың иондық көбейтіндісі Кв неге тең ?

 1. 10-14

 2. 10-7

 3. 10+7

 4. 1014

 5. 14

33. Буферлік ертінділерге аздаған мөлшерде күшті қышқыл немесе сілті қосқанда өзінің тұрақтылығын қандай шама сақтап қалады ?

 1. ертінді көлемі

 2. ертінді рН- ы

 3. ертіндінің иондық күші

 4. иондардың активтік коэффициенті

 5. барлық иондардың концентрацияларының қосындысы

 1. Ағзада реакция ортасының тұрақтылығын сақтау қамтамасыз етіледі ағзада болумен

 1. буферлік жүйелердің

 2. судың

 3. күшті қышқылдың

 4. натрий иондарының

 5. калий иондарының

 1. 100 мл қан пласмасындағы химиялық байланысқан СО2көлемі қалай аталады?

 1. қанның сілтілік резерві,

 2. қанның сутектік көрсеткіші,

 3. қанның осмостық қысымы,

 4. қанның буферлік сұйыұтығы,

 5. қанның концентрациясы.

 1. Сн+ = Сон- = 10-7қандай ертіндіде?

 1. қышқылдық

 2. негіздік

 3. әлсіз қышқылдық

 4. әлсіз негіздік

 5. нейтралдыКомплексті қосылыстар

1. [Co(CN)4(H2O)2]- ионындағы комплекс түзушінің тотығу дәрежесі нешеге тең? 1. +4

 2. +5

 3. +3

 4. +6

 5. +2

2. [CrCl2CN(H2O)3] бөлшегіндегі комплекс түзушінің тотығу дәрежесі нешеге тең?

 1. +3

 2. +6

 3. +4

 4. +5

 5. +2

3. Комплекс түзуші Со (III) болып табылатын комплексті бөлшектің [Co(NO2)3(NH3)2]x заряды нешеге тең?

 1. 3+

 2. 3 –

 3. 0

 4. 2 –

 5. 1+

4. Комплекс түзуші Pt (IV) болып табылатын комплексті бөлшектің [PtCl(OH)5]x заряды нешеге тең?

 1. 2+

 2. 2 –

 3. 4+

 4. 3 –

 5. 3+

5. Комплексті қосылыс калийдің монобромопентанитроплатинатына (IV) қандай формула сәйкес келеді?

 1. K[PtBr(NO2)5]

 2. [PtBr(NO2)5]K

 3. K2[Pt(NO2)5Br]

 4. [Pt(NO2)5]KBr

 5. [KBr][Pt(NO2)5]

 1. Комплексті қосылыс натрийдің пентацианомоноамминферратына (II) қандай формула сәйкес келеді?

 1. Na[Fe(CN)5NH3]

 2. Na2[Fe(CN)6NH3]

 3. Na(NH3)[Fe(CN)6]

 4. [Fe(CN)6NH3]Na

 5. Na3[Fe(CN)5NH3]

 1. Комплексті қосылыс пентаамминбромокобальт (III) сульфатына қандай формула сәйкес келеді?

1)[CoBr(NH3)5]SO4
2) [CoBr][(NH3)5·SO4]
3) [Co(NH3)5]BrSO4
4) (NH3)5[CoBrSO4)
5) Co[Br(NH3)5SO4]
8. [Au(CN)2Br2]- комплексті ионындағы алтынның тотығу дәрежесі нешеге тең?

 1. +3

 2. +4

 3. +5

 4. +6

 5. +2

9. Катионды комплекске сәйкес келетін қандай формула?

 1. Ca[Al(OH)5H2O]

 2. [Co(NH3)3(NO2)3]

 3. [PtCl3(NH3)3]

 4. [Cr(CNS)2H2O(NH3)3]Br

 5. Ca[Al(OH)5H2O]

10. Анионды комплекске сәйкес келетін қандай формула?

 1. [CrOH(H2O)2(NH3)3]Br2

 2. [CrCl(NH3)5]Cl2

 3. Ba2[Fe(CN)6]

 4. [CoBr(NH3)5]SO4

 5. [PtCl4(NH3)2]

11. Бейтарап комплекске сәйкес келетін қандай формула?

 1. K2[PtCl6]

 2. [Co(NO2)2(NH3)3]Cl

 3. [PtCl(NH3)3]Cl

 4. [PtCl3(NH3)3]Br

 5. [PtCl4(NH3)2]

12. [Co(NH3)5Cl]Cl2 комплексті қосылысында комплекс түзуші болып не табылады?

 1. Co2+

 2. [Co(NH3)5Cl]2+

 3. Co3+

 4. 5 NH3 и Cl-

 5. 2Cl-

13. (NH4)2[Pt(OH)2Cl4] комплексті қосылысында қай бөлшектер лигандалар болып табылады?

 1. [Pt(OH)2Cl4]2-

 2. Pt4+

 3. 4Cl- и 2OH-

 4. Pt2+

 5. 2NH4+

14. (NH4)2[Pt(OH)2Cl4] комплексті қосылысында комплекс түзуші болып не табылады?

 1. 2OH-

 2. Pt2+

 3. Pt4+

 4. 4Cl-

 5. 2NH4+

15. Байланыс түзілу кезінде электрондар әрекеттесуші электрондар әрекеттесуші атомның біреуінен екіншісінен іс жүзінде толықтай өтіп кететін болса, химиялық байланыс қалай аталады ?

 1. иондық

 2. коваленттік полярлы

 3. коваленттік полярсыз

 4. сутектік

 5. металдық

16. Байланыс түзу кезінде электрондар әрекеттесуші атомдардың біреуінен екіншісіне тек жартылай ғана ығысатын болса, химиялық байланыс қалай аталады?

 1. иондық

 2. коваленттік полярлы

 3. коваленттік полярсыз

 4. сутектік

 5. металдық

17. Байланыс түзу кезінде электрондар екі атомға да бірдей дәрежеде ортақ қасиет көрсетсе, химиялық байланыс қалай аталады?

 1. иондық

 2. коваленттік полярлы

 3. коваленттік полярсыз

 4. сутектік

 5. металдық

18. Байланыс түзу кезінде металдық кристалдық торындағы металл атомдарының сыртқы электрондарының арасындағы , химиялық байланыс қалай аталады?

 1. иондық

 2. коваленттік полярлы

 3. коваленттік полярсыз

 4. сутектік

 5. металдық

19. Сутек атомы мен электртерістігі жоғары басқа бір атомның арасында күшті полярлық коваленттік байланыс түзетін қосылыстарға тән химиялық байланыс қалай аталады?

 1. иондық

 2. коваленттік полярлы

 3. коваленттік полярсыз

 4. сутектік

 5. металдық

20. Лиганда орналасатын координациялық максималды сан қалай аталады?

 1. буферлік сиымдылық

 2. дентанттылық

 3. жарық сиымдылығы

 4. жылу сиымдылығы

 5. ток сиымдылығыАтом құрылысы. Биогенді элементтер

1. Ва2+ бөлшегінде қанша электрон бар, егер барийдің реттік нөмірі 56 тең болса? 1. 58

 2. 57

 3. 56

 4. 55

 5. 54

2. I- бөлшегінде қанша электрон бар, егер иодтың реттік нөмірі 53 тең болса?

 1. 55

 2. 54

 3. 53

 4. 52

 5. 51

3. Fe3+бөлшегінде қанша электрон бар, егер темірдің реттік нөмірі 26 тең болса?

 1. 29

 2. 27

 3. 26

 4. 25

 5. 23

4. Қандай элемент адам ағзасына улы қосылыстар түзеді?

 1. кальций

 2. натрий

 3. магний

 4. қорғасын

 5. калий

5. Қандай элемент сүйек тінінің негізі болып табылады?

  1. натрий

  2. қорғасын

  3. кальций

  4. калий

  5. күшән

6. Медицинада антисептикалық құрал ретінде қандай заттың ерітіндісі қолданылады?

   1. NO2

   2. HCl

   3. KMnO4

   4. ZnCl2

   5. NH4OH

7. Медицинада асқазан сөлінің қышқылдығын жоғарылату үшін қандай заттың ерітіндісі қолданылады?

 1. НNO3

 2. HCl

 3. KMnO4

 4. NaHCO3

 5. NH4OH

8. Медицинада асқазан сөлінің қышқылдығы жоғарылап, қыжыл пайда болғанда қандай заттың ерітіндісі қолданылады?

 1. 2CO3

 2. HCl

 3. NaОH

 4. NaHCO3

 5. NH4OH

9. Қандай ион жасуша ішілік негізгі ион болып табылады?

 1. К+

 2. Na+

 3. Ca2+

 4. Fe2+

 5. Mn7+

10. Қандай ион жасуша сыртындағы негізгі ион болып табылады?

 1. К+

 2. Na+

 3. Ca2+

 4. Fe2+

 5. Mn7+

11. Қандай элемент макроэлементтер қатарына жатады?

 1. К

 2. Cs

 3. Rb

 4. Сu

 5. Mn

12. Қандай элемент органоген болып табылады?

 1. C

 2. Na

 3. Ca

 4. Fe

 5. Mn

13. Қандай элемент микроэлементтер қатарына жатады?

 1. C

 2. I

 3. Ca

 4. O

 5. Cl

14. Ағзада қандай элементтің жетіспеуінен «эндемиялық зоб» ауруы пайда болады?

  1. C

  2. I

  3. Ca

  4. O

  5. Mn

15. Гемоглобинде қандай ион комплекс түзуші болып табылады?

  1. К+

  2. Na+

  3. Ca2+

  4. Fe2+

  5. Mn7+

16. Ағзада қандай элементтің жетіспеуінен остеопороз ауруы дамиды?
1) К
2) Na
3) Ca
4) Fe
5) Mn
17. Адамның тіс эмалында фтордың жетіспеушілігінен туындайды

  1. флюороз

  2. рахит

  3. кариес

  4. антракоз

  5. силикоз

18. Фтордың артық мөлшерінен туындайды

  1. кариес

  2. флюороз

  3. антракоз

  4. рахит

  5. силикоз

19. Тас көмірдің шаңын жүйелі түрде жұту кезінді туындайды

  1. силикоз

  2. антракоз

  3. алюминоз

  4. флюороз

  5. кариес

20. Алюминий мен оның оксидтерін жүйелі түрде жұту кезінде туындайды

  1. антракоз

  2. силикоз

  3. флюороз

  4. алюминоз

  5. кариесХимиялық термодинамика

1. «Бітеу ампуладағы 0,9%-дық NaCl ерітіндісі» қандай термодинамикалық жүйеге жатады? 1. дөрекі дисперсті

 2. гетерогенді

 3. оқшауланған

 4. жабық

 5. ашық

2.Қандай термодинамикалық жүйе гомогенді болып табылады?

  1. адам

  2. өсімдік

  3. қанттың судағы сұйытылған ерітіндісі

  4. натрий хлоридінің тұнба бетіндегі қаныққан ерітіндісі

  5. дәрілік препараттар ұнтағы

3. Қандай термодинамикалық жүйе гетерогенді болып табылады?

  1. газдалмаған минеральды суы

  1. қанттың судағы сұйытылған ерітіндісі

  2. глюкозаның судағы сұйытылған ерітіндісі

  3. NаС1судағы сұйытылған ерітіндісі

  4. дәрілік препараттар ұнтағы

4. Қандай термодинамикалық жүйе қоршаған ортамен массасы (заты) мен (веществом) энергиясымен алмасады?

  1. ашық

  1. жабық

  2. оқшауланған

  3. гомогенді

  4. гетерогенді

5. Төменде келтірілген термодинамикалық жүйелердің қайсысы жабық болып табылады?

  1. адам

  2. өсімдік

  3. суыған тас

  4. идеальды термос

  5. тірі жасуша

6.Қандай термодинамикалық жүйенің (заттардың бірдей мөлшері болған джағдайда) энтропия шамасының мәні минимальды болады?

 1. глюкозаның сұйытылған ерітіндісі

 2. тұнба бетіндегі натрий хлоридінің қаныққан ерітіндісі

 3. ауа

 4. сұйық азот

 5. кристалды йод

7.Қандай термодинамикалық шама химиялық жүйенің реакциялық қабілетінің өлшемі болып табылады?

  1. ішкі энергия

  2. жүйенің температурасы

  3. реакция өнімдерінің түзілу жылулары

  4. Гиббс энергиясы

  5. қоршаған ортаның температурасы

8.Эндотермиялық реакцияның жүру барысында жылу мен энтальпия қалай өзгереді?

  1. Q<0, Н>0

  2. Q<0, Н<0

  3. Q>0, H>0

  4. Q=0, H<0

  5. Q>0, Н=0

9.Экзотермиялық реакцияның жүру барысында жылу мен энтальпия қалай өзгереді?

  1. Q<0, Н<0

  2. Q>0, H<0

  3. Q>0, H>0

  4. Q<0, Н>0

  5. Q=0, H>0

10.Газды фазада жүретін қандай химиялық реакция барысында термодинамикалық жүйенің энтропиясы өзгермейді?

  1. HCl + NH3  NH4Cl

  2. C2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O

  3. NI3NH3  N2 + ЗНI

  4. H2 + Сl2  2НСl

  5. 2CO + O2  2CO2

11.Газды фазада жүретін қандай химиялық реакция барысында термодинамикалық жүйенің энтропиясы артады?

  1. 2N2O + 4O2  2N2O5

  2. 2 + N2  2NН3

  3. 4НСl + O2  2Сl2 + 2Н2O

  4. N2 + О2  2NO

  5. 2O2  2H2O + O2

12.Адам қандай термодинамикалық жүйеге жатады?

  1. ашық гомогенді

  2. жабық гетерогенді

  3. оқшаулланған гомогенді

  4. ашық гетерогенді

  5. жабық гомогенді

13.Тірі ағза жасушасында қандай биохимиялық процестер жүреді?

  1. изобаралық

  2. изохоралық

  3. изотермиялық

  4. изохоралық-изотермиялық

  5. изобаралық-изотермиялық

14. Қандай заттың түзілу жылуы нөлге тең болады?

 1. NO2

 2. NH3

 3. N2O

 4. HNO3

 5. N2

15.В12витаминінің құрамына кіретін, кобальт

 1. s-макроэлемент

 2. d-макроэлемент

 3. р-макроэлемент

 4. d-микроэлемент

 5. s-микроэлемент

16. Инсулин құрамына кіретін, никель

  1. d-макроэлемент

  2. s-макроэлемент

  3. р-макроэлемент

  4. d-микроэлемент

  5. s-микроэлемент

17. Стандартты жағдайда моль күрделі заттың жай заттарға ыдырауының нәтижесінде бөлінетін немесе сіңірілетін жылу мөлшері, аталады?

 1. жануэнтальпиясы

 2. бейтараптау энтальпиясы

 3. стандартты түзілу жылуы

 4. стандартты ыдырау жылуы

 5. стандартты түзілуэнтальпиясы

18. «Кез келген химиялық қосылыстың ыдырау жылуы оның түзілу жылуына абсолюттік шамасы бойынша тең, бірақ таңбалары қарама-қарсы» - бұл анықтама
1) термодинамиканың бірінші бастамасы
2) термодинамиканың екінші бастамасы
3) Лавуазье-Лаплас заңы
4) Гесс заңы
5) Гесс заңының салдары
19. Лавуазье-Лапласс заңының математкикалық өрнегін таңдаңыз?

 1. Q = U + A

 2. Hd = -Hf

 3. QV = U

 4. Qp = H

 5. Hd + Hf = 0

20. Егер судың бір моль түзілу энтальпиясы -241,6 кДж тең болса, онда судың екі молінің ыдырау реакциясының энтальпиясы неге тең болады?

 1. -241,6 кДж

 2. +241,6 кДж

 3. - 120,8 кДж

 4. -483,2 кДж

 5. +483,2 кДж

21. «Химиялық реакцияның жылу эффектісі оның жүру жолына тәуелсіз, тек реакцияға қатысатын бастапқы және соңғы күйіне ғана тәуелді» - бұл тұжырым

 1. термодинамиканың бірінші бастамасы

 2. термодинамиканың екінші бастамасы

 3. Лавуазье-Лаплас заңы

 4. Гесс заңы

 5. Гесс заңының салдары

22. Изохоралық процестің жылу эффектісін есептейтін формула:

 1. Qv=G - TS;

 2. Qv=H;

 3. Qv=рV;

 4. Qv=U + pV;

 5. Qv=U.

23. Түзілу жылуы нөлге тең болатын затты таңдаңыз?

 1. Cl2;

 2. Br2;

 3. N2;

 4. СО;

 5. В.

24.Заттың агрегаттық күйі кристалл-сұйық-газ қатары бойынша өзгеру барысында энтропия?

 1. артады;

 2. кемиді;

 3. өзгермейді;

 4. бастапқыда кеміп, соңынан артады;

 5. бастапқыда артып, соңынан кемиді.

Химиялық реакциялар кинетикасы

1. Химиялық реакцияның жылдамдығы дегеніміз не? 1. уақыт бірлігінде әрекеттесуші заттардың концентрациясының өзгерісі

 2. химиялық реакцияның элементарлы актісіне қатысатын молекулалар саны

 3. ферменттің бір молекуласының әсерінен өзгеріске ұшырайтын субстрат молекуласының саны

 4. реакцияның кинетикалық теңдеуіндегі дәреже көрсеткіштерінің қосындысы

 5. уақыт бірлігінде катализатордың концентрациясының өзгерісі

2. Қандай теңдеу 2NO + O2 = 2NO2 тура реакция жылдамдығының реагенттер концентрацияға тәуелділігін сипаттайды?

 1. w = [NO]2 + [O2]

 2. w = 2[NO][O2]

 3. w = 2[NO2]2

 4. w = k[NO][O2]

 5. w = k[NO]2[O2]

3. Қандай теңдеу 2NO + O2 = 2NO2 кері реакция жылдамдығының реагенттер концентрацияға тәуелділігін сипаттайды?

 1. w = [NO2]2

 2. w = 2[NO2]

 3. w = k[NO2]2

 4. w = k[NO][O2]

 5. w = k[NO]2[O2]

4. A + B + B  AB2 тура реакциясы үшін қандай теңдеу әрекеттесуші массалар заңына сәйкес келеді?

 1. w = k[B][B]

 2. w = k[A][B]

 3. w = k[A][B]2

 4. w = k[AB2]

 5. w = k[A][B2]

5. Ферменттердің каталитикалық әсерінің ерекшелігіне не жатады?

 1. төменгі каталитикалық белсенділік

 2. каталитикалық әсердің температураға тәуелсіздігі

 3. каталитикалық әсердің рН-на тәуелсіздігі

 4. әсер етудің жоғары таңдамалдылығы

 5. температуралық оптимумның жоқтығы

6. Бірінші ретті реакция қандай теңдеумен өрнектеледі?

 1. w=k

 2. w= dc/ dt

 3. w=k. c

 4. w=k. c2

 5. w=k. ca .cb

7. Тірі ағзадағы ферменттердің функциясы неде?

 1. оксигендер транспорты

 2. биохимиялық реакциялар катализы

 3. иммунитетті қамтамасыз ету

 4. энергиямен қамтамасыз ету

 5. тіндер мен органдарға оттекті тасымалдау

8.w = kC(O2) жылдамдық теңдеуінің өрнегі қандай реакция үшін жазылады?
1) 2C(қ) + O2(г)  2CO(г)
2) CO(г) + O2(г)  2CO2(г)
3) 2SO2(г) + O2(г)  2SO3(г)
4) N2(г) + O2(г)  2NO(г)
5) O2(г) + 2H2(г)  2H2O(с)
9.Қандай ереже дәрілік препараттың жарамдылық мерзімін «жедел» анықтау әдісінің негізінде жатыр?
1) Дюкло-Траубе
2) Вант-Гофф
3) Шульце-Гарди
4) Панет-Фаянс
5) Пригожин
10. СаСО3(қ) = СаО(қ) + CO2(г) тура химиялық реакцияның жылдамдығы қалай өзгереді, егер жүйедегі қысымды 5 есе арттырса?
1) 5 есе артады
2) 25 есе кемиді
3) 5 есе кемиді
4) 25 есе артады
5) өзгермейді
11. Қандай реакция тримолекулярлы болып табылады?
1) H2 + J2 = 2HJ
2) J2 = 2J
3) 2NO + O2 = 2NO2
4) CO + Cl2 = COCl2
5) Ca(HCO3)2  H2O + CO2 + CaO
12. 2NO(г) + Cl2(г)  2NOCl(г) реакциясының тепе-теңдік константасына қандай формула сәйкес келеді?
1) K = C2(NOCl) / C2(NO) . C(Cl2)
2) K = C2(NO) . C(Cl2)
3) K = C2(NO) . C(Cl2) / C2(NOCl)
4) K = C2(NOCl) / C2(NO) + C(Cl2)
5) K = C2(NO) + C(Cl2) / C2(NOCl)
13. CaCO3(қ)  CO2(г) + CaO(қ) тура реакциясы үшін әрекеттесуші массалар заңына қандай формула сәйкес келеді?
1) w = k C(CaCO3)
2) w = k C(CaO) . C(CO2)
3) w = k
4) w = k ( C(CaO) + C(CO2))
5) w = k C(CO2)
14. Реакцияның температуралық коэффициент γ=3. Химиялық реакцияның жылдамдығы қалай өзгереді, егер температураны 25оС –ден 55оС-ке дейін өзгертсе?
1) 9 есе артады
2) 9 есе кемиді
3) өзгермейді
4) 27 есе артады
5) 27 есе кемиді
15. Тұрақты температурада химиялық реакция жылдамдығы қандай шамаға тәуелді?

 1. концентрация дәреже көрсеткіштерінің қосындысына тең

 2. концентрация дәреже көрсеткіштерінің көбейтіндісіне тең

 3. стехиометриялық коэффиценттері дәреже күйінде алынған, әрекеттесуші заттардың концентрацияларының қосындысына тең

 4. стехиометриялық коэффиценттері дәреже күйінде алынған, әрекеттесуші заттардың концентрацияларының көбейтіндісіне тең

 5. концентрация шамасының дәреже көрсеткіштерінің қосындысына тең

16. Химиялық реакцияның жылдамдық константасы неге тең?

 1. стехиометриялық коэффиценттері дәреже күйінде алынған, әрекеттесуші заттардың концентрацияларының көбейтіндісіне тең

 2. химиялық реакциялардың қарапайым актісіне қатысатын молекулалар санына тең

 3. концентрация шамасының дәреже көрсеткіштерінің қосындысына тең

 4. әрекеттесуші заттардың концентрациясы бірге тең болған жағдайда химиялық реакцияның жылдамдығына мән жағына тең

 5. химиялық реакцияның меншекті жылдамдығы болып табылады

17. Химиялық реакция жылдамдығының әрекеттесуші заттардың концентрациясына қалай әсер етеді?

 1. Вант-Гофф ережесімен

 2. әрекеттесуші массалар заңымен

 3. Аррениус теңдеуімен

 4. Михаэлиса-Ментен теңдеуімен

 5. Гендерсона-Гассельбах теңдеуімен

18. Химиялық реакция жылдамдығының әрекеттесуші заттардың темпертаураға қалай әсер етеді?

 1. Панета-Фаянс ережесімен

 2. әрекеттесуші массалар заңымен

 3. Аррениус теңдеуімен

 4. Михаэлиса-Ментен теңдеуімен

 5. Гендерсона-Гассельбах теңдеуімен

19. Химиялық реакция жылдамдығының әрекеттесуші заттардың темпертаураға қалай әсер етеді?

 1. Панета-Фаянс ережесімен

 2. әрекеттесуші массалар заңымен

 3. Аррениус теңдеуімен

 4. Михаэлиса-Ментен теңдеуімен

 5. Гендерсона-Гассельбах теңдеуімен

20. Ферментативті реакцияны сипаттайтын, қандай тұжырым, дұрыс емес?

 1. Ферменттер қысқа температура аралығында каталитикалық активтілік көрсетеді;

 2. Ферменттердің каталитикалық активтілігі рН ортаның қышқылдығына тәуелді;

 3. Ферменттер жоғары таңдамалы әсері бар және тек биохимиялық реакцияларды анықтауды тездетеді;

 4. Ферменттер активтіэнергияны жоғарлатады;

 5. фермент субстратпен аралық қосылыс түзеді

21. Берілген реакциялардың қайсысыгомогенді?

 1. C(т) + O2(г) CO2(г)

 2. 2NO(г) + Cl2(г)  2NOCl(г)

 3. C(т) + H2(г) CH4(г)

 4. FeO(т) + H2(г) Fe(т) + H2O(ж)

 5. C(т) + H2O(ж) H2(г) + CO(г)

22. Берілген реакциялардың қайсысыгетерогенді?

 1. C(т) + CO2(г)  2CO(г)

 2. CO(г) + H2O(г) CO2(г) + H2(г)

 3. 2SO2(г) + O2(г)  2SO3(г)

 4. H2S(г) + Cl2(г)  2HCl(г) + S(т)

 5. SO2(г) + 2H2S(г)  3S(т) + 2H2O(ж)Тотығу-тотықсыздану процестері

1. Ерітінді-ерітінді фазаларының бөліну шекарасында потенциал секірмесі қалай аталады? 1. тыныштық потенциалы

 2. мембранды потенциал

 3. электродты потенциал

 4. диффузионды потенциал

 5. электр қозғаушы күш

2. Қандай жүйеде тотықтырғыштық қасиеті жоғары болады

 1. φ (Au3+/Au+) = 1,40 B

 2. φ (Fe3+/Fe2+) = 0,77 B

 3. φ (Co3+/Co2+) = 1,81 B

 4. φ (Mn3+/Mn2+) = 1,51 B

 5. φ (Pb4+/Pb2+) = 1,70 B

3. Гальваникалық элементтің электр қозғаушы күшін есептеуге болады?
1) Е = φ1 + φ2
2) Е = φ1 – φ2
3) Е = φ1  φ2
4) Е = φ1 / φ2
5) Е = φ2 / φ1
4. Қандай электрод бірінші текті электрод қатарына жатады?

 1. Ag, AgCl│KCl

 2. Ag│AgNO3

 3. Hg, Hg2Cl2│KCl

 4. Pt│Sn4+, Sn2+

 5. Pt│Fe2+, Fe3+

5. Қандай электрод екінші текті электрод қатарына жатады?

 1. Ag, AgCl│KCl

 2. Ag│AgNO3

 3. Pt│Sn4+, Sn2+

 4. Cu│CuSO4

 5. Pt│Fe2+, Fe3+

6. Төменде келтірілген электродтардың қайсысы тотығу-тотықсыздану электрод болып табылады?

 1. Ag, AgCl│KCl

 2. Ag│AgNO3

 3. Hg, Hg2Cl2│KCl

 4. Cu│CuSO4

 5. Pt│Fe3+, Fe2+

7. Жүйе (+) Ag│AgNO3(0,1н)║AgNO3(0.01н)│Ag(-)
1) анықтауыш электроды
2) салыстырушы электрод
3) екінші текті электрод
4) концентрациялық элемент
5) тотығу-тотықсыздану элементі
8. [H +]=10-2 тең болғанда сутек электродының потенциалы (В) нешеге тең болады?

 1. -0,059 В

 2. +0,059 В

 3. -0,118 В

 4. +0,118 В

 5. 0 В

9. рН=10 тең болғандағы сутекті электродтың потенциалы (В) нешеге тең?
1) 0,59
2) -0,59
3) 0,30
4) -0,30
5) 0
10. Биологиялық сұйықтықтардың рН-н потенциометрлік анықтауда қандай электродтар пайдаланылады?
1) мырыш-мыс
2) хлоркүміс-шыны
3) мыс-сутекті
4) мырыш-сутекті
5) каломельді-хлоркүміс
11. Асқазан сөлінің рН-н потенциометрлік анықтау кезінде анықтауыш электрод ретінде қандай электрод пайдаланылады?
1) шыны
2) мырыш
3) мыс
4) хлоркүміс
5) каломельді
12. (-) Fe / FeSО4 // CuSО4 / Сu (+) гальваникалық элементте қандай реакция жүреді (φ0 Fe / Fe2+ = - 0,44 В; φ0 Сu / Сu2+ = +0,34 В)?
1) Fe0 + Cu2+  Fe2+ + Cu0
2) Cu0 + Fe2+  Fe0 + Cu2+
3) Fe2+ + 2e Fe0
4) Cu0 - 2e  Cu2+
5) реакция жүрмейді
13. (-) Zn/ZnS04 //CuS04 /Сu (+) гальваникалық элементте қандай реакция жүреді (φ0Zn/Zn2+ = -0,76 B ; φ0Cu/Cu2+ = +0,34 B)?
1) Cu0 + Zn2+  Zn0 + Cu2+
2) Сu2+ + Zn0  Сu0 + Zn2+
3) Сu0 - 2е  Сu2+;
4) Zn2+ + 2e  Zn0
5) реакция жүрмейді
14. (-)Zn /ZnS04 // NiS04 /Ni (+) гальваникалық элементте қандай реакция жүреді (φ0 Zn/Zn2+ = -0,76 B ; φ0 Ni/Ni2+ = -0,25 B)?
1) Ni0 + Zn2+  Zn0 + Ni2+
2) Ni2+ + Zn0  Ni0 + Zn2+
3) Ni0 - 2е  Ni2+
4) Zn2+ + 2e  Zn0
5) реакция жүрмейді
15. Метал- оның тұзының ертінді фазалар бөліну бетінде туындайтын потенциал айырымы қалай аталады?

 1. стандартты сутек электродының потенциалы

 2. мембраналық потенциал

 3. электродтық потенциал

 4. диффузиялық потенциал

 5. электрқозғаушы күш

16. Мембрананың таңдамалы өткізгіштігінің салдарынан мембрана ертінді фазаларының бөліну беті аралығында пайда болатын потенциал айырымының аталуы?

 1. стандартты сутек электродының потенциалы

 2. мембраналық потенциал

 3. электродтық потенциал

 4. диффузиялық потенциал

 5. электрқозғаушы күш

17. Гальваникалық элементтің электрқозғаушы күш дегеніміз не?
1) гальваникалық элементті құрайтын электродтардың потенциалдарының
қатынасы
2) гальваникалық элементті құрайтын электродтардың потенциалдарының
көбейтіндісі
3) оң зарядталған электродтың потенциалы
4) гальваникалық элементті құрайтын электродтардың потенциалдарының
қосындысы
5) гальваникалық элементті құрайтын электродтардың электродтық
18. Өз тұзының ерітіндісіне батырылған металл пластинкасы, қандай электрод деп аталады?

  1. салыстырушы электрод

  2. анықтауыш электрод

  3. I тектіэлектрод

  4. II текті электрод

  5. мембрандық электрод

19. Нашар еритін тұзымен қапталып, сол тұзбен аттас ионы бар, жақсы еритін электролит
ерітіндісіне батырылған металл электроды қалай аталады?

 1. салыстырушы электрод

 2. анықтауыш электрод

 3. I тектіэлектрод

 4. II текті электрод

 5. мембрандық электрод

20. Табиғаты бірдей екі электродты активтігі әртүрлі өз тұздарының ерітінділеріне
батыру арқылы құрастырылған элемент
1) тотығу-тотықсыздану элементі
2) жартылай элемент
3) Якоби-Даниэл элементі
4) концентрациялық элемент
5) Вестон элементі
21. Гальваникалық тізбек (-) Zn/ZnS04 // CuS04 / Сu ( + ) –қалай аталады?
1) Вольт элементі
2) Вестон элементі
3) Якоби-Даниэл элементі
4) стандартты электрод
5) салыстырушы электрод

 1. Қандай жүйенің тотығу қасиеті жоғары?

 1. φ (Fe3+/Fe2+) = 0,77 B

 2. φ (2Hg2+/Нg22+) = 0,92 В

 3. φ (Sn4+/Sn2+) = 0,15 B

 4. φ (Ti4+/Ti3+) = 0,06 B

 5. φ (Сu2+/Сu+) = 0,16 ВБеттік құбылыстар

1. Беттік активтілік шамасын қандай формула бойынша есептелінеді?

 1. Г = Г . C /(K + C)2. Қозғалмалы фазалардың бөліну бетінде еріген заттың адсорбция шамасы қандай формула бойынша есептелінеді?

 1. Г = Г . C /(K + C)

3. Адсорбциялық тепе-теңдік күйін қалай сипаттауға болады?

 1. тек қана адсорбция процесі жүреді

 2. тек қана десорбция процесі жүреді

 3. адсорбция жылдамдығы десорбция жыдамдығына қарағанда жоғары

 4. адсорбция жылдамдығы десорбция жыдамдығына қарағанда төмен

 5. адсорбция жылдамдығы десорбция жыдамдығымен бірдей

4. Адсорбция жылдамдығы десорбция жыдамдығына тең болатын жүйенің күйі қалай аталады?

 1. оң адсорбция

 2. теріс адсорбция

 3. шекті адсорбция

 4. капиллярлық конденсация

 5. адсорбциялық тепе-теңдік

5. Катиониттерді регенерациялау үшін қандай шара қолдануға болады?

 1. қыздыру

 2. мұздату

 3. сілтінің ерітіндісімен өңдеу

 4. натрий хлоридінің ерітіндісімен өңдеу

 5. күшті қышқылдың ерітіндісімен өңдеу

6. Са2+ иондарын кетіру үшін консервілеу кезінде қанның ұюын тоқтату мақсатында қандай әдіс пайдалануы мүмкін?

 1. диализ

 2. электрофорез

 3. хроматография

 4. молекулярлы адсорбция

 5. ион алмасу адсорбциясы

7. Қандай заттың беттік активтілігі жоғары болады?

 1. С12Н22О11

 2. HCl

 3. Н2SO4

 4. NH2CH2COOH

 5. C6H13COOH

8.Қандай ионның адсорбциялануға қабілеті жоғары?

  1. Na+

  2. Ca2+

  3. Al3+

  4. Th4+

  5. K+

9. Белсендірілген көмір бетінде молекула түрінде қай зат адсорбцияланады?
1) CH3COONa
2) CH3COOH
3) KOH
4) CaCl2
5) H2SO4
10. Қатты-сұйықтық бөліну бетіндегі адсорбцияны сипаттайтын қандай теңдеу?
1)
2) Г = Г . C /(K + C)
3)
4)
5) х = nx / n(H2O)
11. Дюкло-Траубе ережесіне сәйкес көмірсутекті тізбекті бір –СН2- тобына ұзартқан сайын бір гомологты қатардағы заттардың сулы ерітінділерінің беттік активтілігі қалай өзгереді?
1) 3-3,5 есе жоғарылайды
2) 2-4 есе жоғарылайды
3) өзгермейді
4) 2-4 есе азаяды
5) 3-3,5 есе азаяды
12. Қайсы топтың гидрофильді қасиеттері болады?
1) – C2H5
2) – C6H5
3) – COOH
4) – CH2–C6H5
5) –С4Н9
13. Қайсы топтың гидрофобты қасиеттері болады?
1) – OH
2) – C5H11
3) – NH2
4) –SO3H
5) – COOH
14. Панет-Фаянс ережесіне сәйкес күміс бромидінің бетінде қандай ион адсорбцияланады?
1) NO3-
2) SO42-
3) Ca2+
4) Al3+
5) Br-
15. Қандай зат беттік-активті зат қатарына жатады?
1) күкірт қышқылы
2) натрий карбонаты
3) изоамил спирті
4) сутек пероксиді
5) сахароза
16. Беттік керілу изотермасы беттік керілу σ шамасының тәуелділігін көрсетеді

 1. еріген заттың полярлығына

 2. еріткіш полярлығына

 3. температураға

 4. еріген зат концентрациясына

 5. еріткіш концентрациясына

17. Беттік активтілік шамасы қандай заттың максималды?

 1. СН3СООН

 2. С2Н5СООН

 3. НСООН

 4. С4Н9СООН

 5. С3Н7СООН

18. Беттік активтілік шамасы қандай заттың максималды?

 1. С3Н7ОН

 2. С5Н11ОН

 3. С7Н15ОН

 4. С4Н9ОН

 5. С2Н5ОН

19. Адсорбция изотермасы бұл адсорбция Г шамасының графикалық тәуелділігін көрсетеді

 1. Еріген заттың полярлығына

 2. Еріткіш полярлығына

 3. температураға

 4. еріген зат концентрациясына

 5. еріткіш концентрациясына

20. «Қатты адсорбент бетінде оның құрамына кіретін және сол адсорбенттің кристалды торын жетілдіре алатын иондар ғана адсорбциялана алады»

 1. Ребиндер ережесі

 2. Гиббс ережесі

 3. Вант-Гофф ережесі

 4. Панета-Фаянс ережесі

 5. Ле-Шателье ережесі

21. Дюкло-Траубе ережесіне сәйкес көмірсутек тізбегін бір -СН2 –тобына ұзартқанда беттік активтілік қалай өзгереді?

 1. өзгермейді

 2. 2-4 есе артады

 3. 3- 3, 5 есе артады

 4. 2-4 есе кемиді

 5. 3- 3, 5 есе кемиді

22. Бір заттың екінші бір затқа бүкіл көлемімен сіңірілу процесі қалай аталады?

 1. адсорбция

 2. абсорбция

 3. сорбция

 4. десорбция

 5. хемосорбция

23. Хемосорбция құбылысы немен сипатталады?

 1. қайтымдылығы

 2. жеңіл десорбцияланады

 3. мықтылығы аз

 4. адсорбент пен адсорбтив арасында химиялық байланыс түзеді

 5. адсорбтив және адсорбен бетіндеғі молекулулар арасында әлсіз молекула аралық ван-дер-ваальстік күштердің барына негізделгенДисперсті жүйелер 1. Грануланың изоэлектрлік күйін не сипаттайды?

 1. грануланың жоғары заряды

 2. гранула зарядының жоқтығы

 3. ζ-потенциалдың артуы

 4. диффузиялық қабаттың ұлғаюы

 5. күшейткіш қысымның артуы

 1. Ауырлық күшінің әсерінен ірі агрегаттардың шөгу процесі қалай аталады?

 1. диффузия

 2. коагуляция

 3. коалесценция

 4. седиментация

 5. пептизация

 1. Теріс зарядталған бөлшектері бар зольге қандай электролит ерітіндісінің коагуляциялау әсері жоғары болады?

 1. K2SO4

 2. NaNO3

 3. CaCl2

 4. AlCl3

 5. NaCl

 1. Оң зарядталған бөлшектері бар зольге қандай электролит ерітіндісінің коагуляциялау әсері жоғары болады?

 1. FeCl2

 2. Na2SO4

 3. CaCl2

 4. K3PO4

 5. Al(NO3)3

 1. Теріс зарядталған бөлшектері бар зольге қандай электролит ерітіндісінің коагуляциялау әсері жоғары болады?

 1. AlCl3

 2. Ca(NO3)2

 3. CaCl2

 4. FeSO4

 1. NaCl

 1. Барий хлоридінің артық мөлшерінде алынған барий сульфатының золіне қандай электролит ерітіндісінің коагуляциялау әсері жоғары болады?

 1. AlCl3

 2. FeSO4

 3. BaCl2

 4. NaNO3

 5. AgNO3

 1. Күміс нитратының артық мөлшерінде алынған күміс хлоридінің золіне қандай электролит ерітіндісінің коагуляциялау әсері жоғары болады?

 1. FeCl2

 2. Na2SO4

 3. CaCl2

 4. KNO3

 5. Al(NO3)3

 1. Жоғары жылдамдықпен коагуляциялайтын бөлшектер

 1. үлкен оң зарядты

 2. кішігірім оң зарядты

 3. электрлік бейтарап

 4. кішігірім теріс зарядты

 5. үлкен теріс зарядты

 1. Коллоидты ерітінділерді төмен молекулалы қоспалардан тазарту үшін қандай әдісті пайдаланады?

 1. осмос

 2. диализ

 3. коагуляция

 4. электроосмос

 5. седиментация

10. Жартылай өткізгіш мембрана мен ағынды еріткішті қолдануға негізделген коллоидты ерітінділерді тазарту әдісі қалай аталады?

 1. осмос

 2. диализ

 3. электроосмос

 4. электрофорез

 5. ультрасүзгілеу

11. Жартылай өткізгіш мембрананың екі жағындағы қысымның айырмашылығының есебінен жүзеге асатын коллоидты ерітінділерді тазарту әдісі қалай аталады?

 1. диализ

 2. осмос

 3. электрофорез

 4. ультрасүзгілеу

 5. ультрацентрифугирлеу

12.Тиндаль конусы қандай дисперсті жүйеде байқалады?

 1. 0,9% NaCl ерітіндісі

 2. глюкоза ерітіндісі

 3. күміс золі

 4. саздың судағы суспензиясы

 5. күміс нитратының ерітіндісі

13. К4[Fe(CN)6] артық мөлшерін FeCl3-ке қосу арқылы Fe4[Fe(CN)6]3 берлин лазурін алу кезінде қандай ион потенциал анықтаушы ион болып табылады?

 1. K+ 2. Fe3+

 3. [Fe(CN)6]4 -14. FeCl3 артық мөлшерін К4[Fe(CN)6]-ға қосу арқылы Fe4[Fe(CN)6]3 берлин лазурін алу кезінде қандай ион потенциал анықтаушы ион болып табылады?

 1. K+ 2. Fe3+

 3. [Fe(CN)6]4 –15. Коллоидты бөлшектердің ірі агрегаттарға бірігу процесі қалай аталады?

 1. коагуляция

 2. седиментация

 3. тиксотропия

 4. синерезис

 5. электрофорез

16. K2SO4 артық мөлшерімен тұрақтандырылған барий сульфаты золінің мицелласына сәйкес келетін қандай формула?
1)
2)
3)
4)
5)
17. Теріс зарядталған зольдің коагуляциясын қандай ион тез тудырады?

 1. Na+

 2. K+

 3. Mg2+

 4. Fe3+

 5. Li+

18. Темір сульфидінің золі үшін қандай иондар потенциал анықтаушы бола алады?

  1. HS-

  2. Сl-

  3. Н+

  4. АgO-

  5. K+

19. Кұміс нитратымен тұрақтандырылған күміс бромиді золінің мицелласына сәйкес келетін қандай мицеллярлы формула?
1) {m(АgВr)n К+(n-х)Cl-}x+ хСl-
2) {m(АgВr)n Br-(n-х)K+}x- хK+
3) {m(АgВr)n SO42- 2(n-х)Na+}2x- хNa+
4) {m(АgВr)n Ag+(n-х)NO3-}x+ хNO3-
5) {m(АgВr)n J-(n-х)K+}x- хK+
20. Коллоидты бөлшектердің үздіксіз ретсіз қозғалысы қалай аталады?

 1. осмос

 2. диализ

 3. диффузия

 4. броун қозғалысы

 5. электроосмос

21. Коллоидты бөлшектердің барлық көлемінде бөлшектер концентрацияларының өздігінен теңесуі қалай?
1) осмос
2) диализ
3) диффузия
4) броун қозғалысы
5) электроосмос
22. Броун қозғалысы қандай ертінділірде айқын байқалады?

  1. дөрекі дисперсті

  2. коллоидты

  3. шынайы

  4. суспензия

  5. эмульсия

23. Броун қозғалыс қандай бөлшектер үшін тән емес?

 1. дөрекі дисперсті

 2. коллоидты

 3. шынайы

 4. суспензия

 5. эмульсия

24. Дисперсті фазаның бөлшектері үшін қандай ертінділердің диффузия жылдамдығы максималды?

 1. дөрекі дисперсті

 2. коллоидты

 3. шынайы

 4. суспензия

 5. эмульсия

25. Дисперсті фазаның бөлшектері үшін қандай ертінділердің диффузия жылдамдығы минималды?

  1. дөрекі дисперсті

  2. коллоидты

  3. шынайы

  4. молекулярлы-дисперсті

  5. ионнды-дисперсті

26. Дисперсті фазаның бөлшектері үшін қандай ертінділердің седиментация жылдамдығы максималды?

 1. дөрекі дисперсті

 2. коллоидты

 3. шынайы

 4. молекулярлы-дисперсті

 5. ионнды-дисперсті

27. Дисперсті фазаның бөлшектері үшін қандай ертінділерде седиментация байқалмайды?

 1. дөрекі дисперсті

 2. коллоидты

 3. шынайы

 4. суспензия

 5. эмульсия

28. Электр өрісінде дисперсті фаза бөлшектерінің зарядталған электродтарға қарай қозғалысы қалай аталады?

  1. диализ

  2. электродиализ

  3. электроосмос

  4. электрофорез

  5. вивидиализ

29. Электр өрісінде салыстырмалы қозғалмайтын дисперсті фазаға қарағанда дисперсті ортаға бағытталуы қалай аталады?

   1. диализ

   2. электродиализ

   3. электроосмос

   4. электрофорез

   5. вивидиализ

30. Дисперсті фаза мен дисперсті ортаның ішкі электр өрісінің әсерінен бір біріне ауысуы қалай аталады?

  1. Броун қозғалысы

  2. диффузия

  3. седиментация

  4. электрокинетикалық құбылыс

  5. оптикалық құбылысЖоғары молекулалы қосылыстар

1. Жоғары молекулалы қосылыстардың шекті ісінуі кезінде не байқалады? 1. көлемнің кішіреюі

 2. массаның азаюы

 3. полимердің еруі

 4. массасы мен көлемінің белгілі бір мәнге дейін ұлғаюы

 5. молекула аралық байланыстардың үзілуі

2. Физикалық-химиялық және биологиялық қасиеттерінің өзгерісіне жалғасатын нативті ақуыздың ерекше құрылымының гидролиттік емес бұзылуы қалай аталады?

 1. коацервация

 2. денатурация

 3. коалесценция

 4. тиксотропия

 5. коагуляция

3. Жоғары молекулалы заттың төмен молекулалы еріткішті сіңіріп, массасы мен көлемі ұлғаятын, өздігінен жүретін процесс қалай аталады?

 1. осмос

 2. коалесценция

 3. коацервация

 4. ісіну

 5. седиментация

4. Полимердің ісіну дәрежесі қандай формула бойынша есептелінеді?
1)
2)
3)
4)
5)
5.Ақуыз молекуласының қосынды заряды нөлге тең болатын pH мәні қалай аталады?

  1. эквиваленттік нүкте

  2. изоэлектрлік нүкте

  3. тепе-теңдік нүктесі

  4. тепе-теңдік константасы

  5. диссоциациялану константасы

6. Полимердің шексіз ісіну кезінде қандай құбылыс байқалады?
1) тығыздықтың артуы
2) полимердің еруі
3) полимер торларының ығысуы
4) полимер массасының ұлғаюы
5) көлемінің кішіреюі

 1. Ісінудің сандық өлшеміне не жатады?

  1. құрғақ полимер массасы

  2. ісінген полимер массасы

  3. сіңірілген еріткіш мөлшері

  4. ісіну дәрежесі

  5. полимерлену дәрежесі

 2. Ақуыздың ең аз ісінуі рН-ң қандай мәнінде байқалады?

  1. рН < 0

  2. рН = 7

  3. рН = 4

  4. pH = 0

  5. рН = pI

 3. Жоғары молекулалы қосылыстардың электролит ерітінділерінің әсерінен тұнбаға түсу процесі қалай аталады?

  1. тұндыру

  2. коагуляция

  3. сүзу

  4. тұзсыздану

  5. коацервация

 4. Жоғары молекулалы қосылыстардың бөлшектері бірікпей, тек гидратты қабаттарының бірігу процесі не деп аталады?

  1. сүзу

  2. тұндыру

  3. коагуляция

  4. коацервация

  5. тұзсыздану

11. Альбумин ақуызының изоэлектрлік нүктесі тең болады: рН=4,8. рН-ң қандай мәнінде альбумин ақуызының молекулалары оң зарядталып, электрофорез кезінде катодқа қарай бағытталады?
1) 12
2) 8
3) 7,4
4) 5
5) 3
12. Ерітіндіде ақуыздар қоспасы бар: қан γ-глобулині (pI=6,40); қан сарысуының альбумині (pI=4,64); цитохром С (pI=10,70). рН-ң қандай мәнінде осы ақуыздарды электрофорездік түрде бөлуге болады?
1) 3,55
2) 4,64
3) 6,40
4) 7,40
5) 10,70
13. Онкотикалық қысым - бұл

 1. қан плазмасының осмостық қысымы

 2. натрий иондары мен хлорид-иондардың болуымен негізделген қан плазмасының осмостық қысымының бір бөлігі

 3. тек қана натрий иондарының болуымен негізделген қан плазмасының осмостық қысымының бір бөлігі

 4. тек қана хлорид-иондардың болуымен негізделген қан плазмасының осмостық қысымының бір бөлігі

 5. белок молекулаларының болуымен негізделген қан плазмасының осмостық қысымының бір бөлігі

14. Фармацияда дәрілік затты пролонгирлеу үшін, оның тұрақтылығын жоғарылату және жағымсыз дәмін жасыру мақсатында микрокапсулдау ұсынылады. Микрокапсулдеу процесінің негізінде қандай құбылыс жатыр?

 1. тиксотропия

 2. синерезис

 3. сірнелену

 4. тұзсыздану

 5. коацервация

15. Төменгі молекулалы заттарды (NH3, H2O, CO2, HCl) бөле жүретін, ЖМЗ –нің түзілу реакциясы қалай аталады?

 1. полимеризация

 2. поликонденсация

 3. изомеризация

 4. қосылыс

 5. орын басу

16. Қандай реакция нәтижесінде белок түзіледі?

 1. изомеризация

 2. полимеризация

 3. алмасу

 4. поликонденсация

 5. қосылыс

17. Механикалық әсердің нәтижесінде туындайтын сірне?

 1. коацервация

 2. тиксотропия

 3. коалесценция

 4. синерезис

 5. синергизм

18. Полимерден сұйық фазаның бөлінуіне байланысты бастапқы пішінін сақтай отырып, сірне көлемінің кішіреюі қалай аталады?

 1. коацервация

 2. тиксотропия

 3. коалесценция

 4. синерезис

 5. синергизм

19. Желатиннің ең аз ісінуі қандай жағдайда байқалады?

  1. Қышқылдық ортада

  2. Сілтілік ортада

  3. ИЭН- де

  4. рН = 0

  5. Бейтарап ортада

20. ЖМЗ ертінділерінің тұтқырлығы температураға қалай әсер етеді?

  1. әсер етпейді

  2. жоғарлатады

  3. төмендетеді

  4. алдымен жоғарлатады, содан кейін төмендетеді

  5. алдымен төмендетеді, содан кейін жоғарлатадыҚұқықтық компетенция бойынша тест тапсырмалары

1. Улы заттармен терең уланған жағдайда, улану дәрежесі мен зардап шеккендердің жағдайына тәуелсіз, алғашқы көмек берудің негізгі ережесіне не жатады?


1) зардап шеккен адамды уланған аймақтан әкету
2) жасанды демалдыру, жүрекке массаж жасау
3) зардап шеккен адамға уға қарсы дәрі беру
4) зардап шеккен адамның асқазанын шаю
5) шұғыл арада жедел жәрдем шақыру
2. Электр тоғымен адам зақымданғанда қандай шара жасауға тиым салынады?
1) электр тоғымен зақымданған адамның жалаң қалған дене мүшелеріне жалаң қолдармен жақындау
2) электрлік энергияны жалпы тоқ көзінен өшіріп тастау
3) зақымдануға себеп болған құралды тоқ көзінен ажыратып тастау
4) зардап шеккен адамға жасанды демалдыру, жүрегіне массаж жасау
5) шұғыл арада дәрігерді шақыру
3. Лабораторияда реактивтер мен химиялық заттары бар қандай сыйымдылықтарды пайдалануға рұқсат беріледі?
1) түзетілген жазулары бар этикеткалары бар сыйымдылықтар
2) ескі жазулардың үстінен жабыстырылған жаңа этикеткалары бар сыйымдылықтар
3) тез өшірілетін жазулармен қамтамасыз етілген сыйымдылықтар
4) этикеткасыз немесе түсініксіз жазулары бар сыйымдылықтар
5) түсінікті жазулармен қамтамасыз етілген сыйымдылықтар (атауы, химиялық формула)
4. Органикалық табиғаты бар материалдың жанғыштығын төмендету үшін қосылатын зат немесе қоспа қалай аталады?
1) коагуляцияға қарсы құрал
2) депрессияға қарсы құрал
3) адсорбент
4) антипирен
5) дегазатор
5. Химиялық күйік алғанда зақымдалған орынды кран астындағы ағынды сумен біраз уақыт бойы (15 минуттан кем емес) шаяды. Егер қышқылмен зақымдалған жағдайда, күйіктің орнын қандай заттың ерітіндісімен өңдеу қажет?
1) 2%-дық шарап қышқылының ерітіндісімен
2) 2%-дық лимон қышқылының ерітіндісімен
3) 2%-дық сірке қышқылының ерітіндісімен
4) 2%-дық натрий бикарбонатының ерітіндісімен
5) 2%-дық натрий гидроксидінің ерітіндісімен
6. Аптасына 8 сағат бойы (демалыс күндерін ескермегенде) күн сайынғы жұмыс немесе ұзақтығы басқа (аптасына 41 сағаттан артық емес) бүкіл жұмыс стаж бойына қандай-да бір ауруларды немесе денсаулықтағы ақауды тудыра алмайтын, жұмыс істеу процесінде немесе қазіргі және келесі ұрпақтың болашағында жаңашыл зерттеу әдістерімен анықтайтын зиянды зат концентрациясы қалай аталады?
1) ингаляциялық уланудың мүмкін болатын коэффициенті
2) ауадағы зиянды заттың шекті мәніндегі концентрациясы
3) зиянды заттардың әсер ету бағытындағы қауіпсіз деңгейі
4) ауадағы зиянды заттың өлімді тудыратын орташа концентрациясы
5) ауадағы зиянды заттың шын мәніндегі концентрациясы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет