*+ИҚ- спектрде жұтылу жолағының болуы


#3 *!Химиялық реакцияның нақты жылдамдығыбет12/35
Дата08.12.2023
өлшемі442,01 Kb.
#195924
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   35
Байланысты:
И - спектрде ж тылу жола ыны болуы
геосайыстар, Ықпалдың түрлері, ащық сабақ қмж, !1-ОШ ФО Әдебиет 6кл (pdf.io), !17-ОШ СОР Қазақ тілі Т1 8кл (pdf.io)


#3

*!Химиялық реакцияның нақты жылдамдығы

*K = K1/K2


*+v = dC/dt
*α = f ∙ C
*α = Cдис / Cобщ
* f = α /C


#4

*!Тепе-теңдік константасын анықтайтын өрнек:


*KW = 1.0 ∙ 1014
*+K = K1/K2
*[H2O] = CH2O
*a=C
*a = f ∙ C

#5
*!Активтік коэффициентті есептейтін формула:


*I = 1/2∑CiZi2
*K = K1 / K2
*+ f = α / C
*α = Cдисс/Cобщ
*m = Clim ∙ Vmin ∙ 106

#6
*!0,1н NH4OH ерітіндінің (KNH4OH = 10-5) OH- ионының концетрациясы


*10-1
*10-2
*+10-3
*10-4
*10-5

#7
*!0,1н NH4OH ерітіндінің (KNH4OH = 10-5) диссоциация дәрежесі


*10-1
*+10-2
*10-3
*10-4
*10-5

#8
*!Концентрациясы 0,01 моль/л CaCl2 ерітіндісінің иондық күші


*0,03
*0,06
*0,6
*0,3
*0,006

#9
*!0,1М әлсіз бірнегізді қышқылдың сутегі ионының концентрациясы 10-5 моль/л. Қышқылдың диссоциация константасы тең


*1∙10-1
*1∙10-5
81∙10-6
*1∙10-10
*1∙10-9

#10
*!Иондық күшті есептейтін формула:


*+I = 1/2∑CiZi2
*K = K1 / K2
*f = α / C
*α = Cдисс/Cобщ
E) m = Clim ∙ Vmin ∙ 106

#11
*!mA + nB ↔ pC + qD тепе-теңдіктегі реакциясы үшін концентрациялық және термодинамикалық константалар арасындағы байланыс


*+KT = KC ∙ fCp ∙ fDq / fAm ∙ fBn
*KT = KC ∙ fCq ∙ fDp / fAn ∙ fBm
*KT = KC ∙ fCp ∙ fDq / fAm + fBn
*KC = KT ∙ fCp ∙ fDq / fAm ∙ fBn
*KT = KC ∙ fCp + fDq / fAm ∙ fBn

#12
*!Концентрациясы 0,005 моль/л барий нитратының иондық күші:


  1. *0,00015

*0,0015
*+0,015
*0,15
*1,5

#13
*!Ерітіндінің иондық күшін есептейтін формула


*∑CiZi
*1/2∑CiZi
*1/2∑Ci2Zi
*∑CiZi2
*+1/2∑CiZi2

#14
*!Эквивалентінің молярлық концентрациясы 0,1 моль/л хлорсутек қышқылы ерітіндісінің иондық күші:


*+0,1
*0,2
*0,3
*0,4
*0,5

#15
*!Концентрациясы 0,1 моль/л, активтілік коэффициенті 0,51 тең болатын ионның активтілігі:


*5,100
*0,510
*+0,051
*0,1960
*0,019

#16
*!0,05 М тұз қышқылы ерітіндісінің иондық күші:


*0,5
*0,1
*+0,05
*0,01
*0,005

#17
*!0,1 М күкірт қышқылы ерітіндісінің иондық күші:


*0,1
*0,2
*+0,3
*0,4
*0,5

#18
*!AB2 тұздың ерігіштігі 1∙10-3 моль/л, KS мәні тең


*1∙10-3
*+4∙10-9
*2∙10-6
*3∙10-6
*4∙10-6

#19
*!A2B3 тұзының ерігіштік көбейтіндісі 1,08∙10-23. Ерігіштік неге тең (моль/л)


*2∙10-23
*+1∙10-5
*1∙10-3
*1∙10-7
*1∙10-18

#20
*!Ag+, Pb2+, Ca2+, Ba2+ иондары бар ерітіндіге K2C2O4 ерітіндісін қосқан кезде тұнбалардың түзілу реті (Ks(Ag2C2O4) = 3,5·10-11; Ks(PbC2O4) = 4,8·10-10; Ks(CaC2O4) = 2,3·10-9; Ks(BaC2O4) = 1,1·10-7):


*PbC2O4, BaC2O4, Ag2C2O4, CaC2O4
*+PbC2O4, Ag2C2O4, BaC2O4, CaC2O4
*CaC2O4, Ag2C2O4, BaC2O4, PbC2O4
*Тұнбаның түзілу реті Ks мәніне тәуелсіз
*PbC2O4, CaC2O4, Ag2C2O4, BaC2O4

#21
*!Кальций және барий хлоридтерін Na2SO4 және Na2CO3 ерітінділерімен өңдеген кезде түзілген тұнбаның құрамы (Ks(BaCO3) = 5,1·10-9; Ks(BaSO4) = 1,1·10-10; Ks(CaCO3) = 4,8·10-9; Ks(CaSO4) = 9,1·10-6):


*+BaSO4 + CaCO3
*BaSO4 + CaSO4
*BaCO3 + CaCO3
*BaCO3 + CaSO4
*BaSO4 + CaCl2

#22
*!Солдан оңға қарай бағытта жүретін реакция (Ks(PbCl2) = 1,6·10-5; Ks(AgCl) = 1,78·10-10; Ks(AgJ) = 8,3·10-17, Ks(PbJ2) = 1,1·10-9):


*PbCl2 + 2AgJ → 2AgCl + PbJ2
*+PbCl2 + 2AgNO3 → Pb(NO3)2 + 2AgCl
*AgJ + KCl → AgCl + KJ
*Pb(NO3) 2 + 2AgJ → PbJ2 + 2AgNO3
*2AgCl + Pb(NO3) 2 → PbCl2 + 2AgNO3

#23
*!Ерігіштік көбейтіндісі Ks(AgCl) = 10-10 тең болатын AgCl ерігіштігі (моль/л):


*10-10
*10-7
*+10-5
*10-3
*1

#24
*!Ерігіштігі S(Ag2CrO4) = 5·10-5 моль/л тең болатын Ag2CrO4 ерігіштік көбейтіндісі:


*5·10-15
*1·10-15
*+5·10-13
*1·10-10
*5·10-5

#25
*!Ерігіштігі S(Mg(OH)2) = 5·10-5 моль/л тең болатын Mg(OH)2 ерігіштік көбейтіндісі:


*+5·10-10
*5·10-8
*1·10-7
*5·10-4
*2,5·10-2

#26
*!Ерігіштік көбейтіндісі Ks(PbJ2) = 4·10-9 тең болатын PbJ2 ерігіштігі (моль/л):


*4·10-9
*10-9
*10-6
*+10-3
*10-1

#27
*!Ерігіштік көбейтіндісі KS(BaSO4) = 1∙10-10 тең болатын 0,01М Na2SO4 ерітіндідегі BaSO4 тұнбасының ерігіштігі


*10-10
*+10-8
*10-5
*10-3
*10-2

#28
*!Қорғасын концентрациясы ең көп болатын тұздың ерітіндісі:


*+Ks(PbMoO4) = 4,0·10-6
*Ks(PbSO4) = 1,6·10-8
*Ks(PbS) = 2,5·10-27
*Ks(PbCO3) = 7,5·10-14
*Ks(PbCrO4) = 1,8·10-14

#29
*!Ерігіштік көбейтіндісін есептейтін формула:


*KW = [H+][OH-]
*I = 1/2∑CiZi2
*m = Clim ∙ Vmin ∙ 106
*+KS = [A] m[B]n
*KS = [A] m + [B]n

#30
*!Нашар еритін хромат:


*Ks(Ag2CrO4) = 1,1·10-12
*Ks(BaCrO4) = 1,2·10-10
*+Ks(PbCrO4) = 1,8·10-14
*Ks(SrCrO4) = 3,6·10-5
*Ks(CaCrO4) = 7,1·10-4

#31
*!Концентрациялары 0,01 моль/л Cl- және I- иондары бар ерітіндіге 0,01 моль/л AgNO3 ерітіндісімен әсер еткенде бірінші тұнбаға түседі (Ks(AgCl) = 1,78·10-10; Ks(AgJ) = 8,3·10-17):


*AgCl
*+AgJ
*AgCl және AgJ бірге түседі
*екі тұз да тұнбаға түспейді
*қос тұз түрінде тұнбаға түседі

#32
*!Концентрациялары бірдей KCl және K2CrO4 ерітінділеріне AgNO3 тамшылатып қосқан кезде, бірінші тұнбаға түседі (Ks(AgCl) = 1·10-10; Ks(Ag2CrO4) = 1·10-12):


*Ag2CrO4
*+AgCl
*тұнба түзілмейді
*екі тұз бірге түзіледі
*қос тұз түрінде тұнбаға түседі

#33
*!Қаныққан кальций карбонаты ерітіндісінде 0,0069 г тұз бар. Кальций карбонатының ерігіштік көбейтіндісі Кs неге тең


*2,3·10-8
*7,5·10-3
*+4,8·10-7
*1,1·10-5
*6,5·10-7

#34
*!Темірді (III) гидроксид түрінде тұндыру үшін қолданылатын тұндырушы реагент


*+NH4OH
*KOH
*Ca(OH)2
*H2O
*H2SO4

#35
*!Күміс ионын тұндыру үшін қолданылатын тұндырушы реагент


*+Ag2S, ЕК=1,610-49
*AgCI, ЕК=1,610-10
*Ag3PO4, ЕК =1,810-18
*Ag2C2O4; ЕК=1,610-11
*AgBr, ЕК =7,710-13

3

*!Негіздік буфер жүйесін 100 есе сұйылтқанда рН мәні қалай өзгереді


*10 есе артады
*2 есе артады
*+өзгермейді
*2 есе кемиді
*10 есе кемиді

#2
*!Қышқылдық буфер жүйесін 10 есе сұйылтқанда рН мәні қалай өзгереді


*10 есе артады
*2 есе артады
*+өзгермейді
*2 есе кемиді
*10 есе кемиді

#3
*!HCl ерітіндісін 100 есе сумен сұйылтқанда рН мәні қалай өзгереді


*5 есе артады
*+2-ге артады
*Өзгермейді
*2 есе кемиді
*2-ге кемиді

#4
*!CH3COOH және CH3COONa қоспасы


*аммоний буфері


*гемоглобин буфері
*оксигемоглобин буфері
*+ацетат буфері
*фосфат буфері

#5
*!NaH2PO4 және Na2HPO4 қоспасы


*аммоний буфері


*гемоглобин буфері
*оксигемоглобин буфері
*ацетат буфері
*+фосфат буфері

#6
*!NH4OH және NH4Cl қоспасы


*+аммоний буфері


*гемоглобин буфері
*оксигемоглобин буфері
*ацетат буфері
*фосфат буфері

#7
*!HHbO2 және KHbO2 қоспасы


*аммоний буфері


*гемоглобин буфері
*+оксигемоглобин буфері
*ацетат буфері
*фосфат буфері

#8
*!HHb және KHb қоспасы


*аммоний буфері


*+гемоглобин буфері
*оксигемоглобин буфері
*ацетат буфері
*фосфат буфері

#9
*!Бренстед-Лоури протолиттік теориясы бойынша сулы ерітінділердегі қышқыл:


*+HClO4
*NH3жидк.
*СO32-
*S2-
*P2O72-

#10
*!Амфолит болып табылады


*NH4+
*+H2O
*H3O+
*Cl-
*HCOOH

#11
*!Бренстед-Лоури протолиттік теориясы бойынша қышқыл дегеніміз


*Суда ерігенде H+ ионын бөліп диссоциацияланатын электробейтарап қосылыстар
*Басқа атомның бос электрон жұбын пайдаланып, электрондық топтасудан кейін тұрақты атомдар түзетін қосылыстар
*Катионды бөліп шығаруға қабілетті бөлшек – протон, анионды бөліп шығаруға қабілетті бөлшек – электрон
*+Протонын беруге қабілетті бөлшек
*Сутегін еріткіштердің құрамындағы металл немесе электробейтарап бөлшектермен алмастырғанда түзілетін жаңа қосылыстар

#12
*!Бренстед-Лоури протолиттік теориясы бойынша негіз дегеніміз


*+Протонды қосып алуға қабілетті бөлшек
*Сутегін еріткіштердің құрамындағы металл немесе радикал бөлшектермен алмастырғанда түзілетін жаңа қосылыстар
*Суда ерігенде OH- ионын бөліп диссоциацияланатын электробейтарап қосылыстар
*Анионды бөліп шығаруға қабілетті бөлшек – электрон, катионды бөліп шығаруға қабілетті бөлшек – протон
*Басқа атомның бос электрон жұбын пайдаланып, электрондық топтасудан кейін тұрақты атомдар түзетін қосылыстар

#13
*!COH- = 10-13 болғанда, ерітінді ортасы


*cілтілік
*әлсіз сілтілік
*бейтарап
*әлсіз қышқылдық
*+күшті қышқылдық

#14
*!25 °С температурадағы судың иондық көбейтіндісі


*+1·10-14
*1·1014
*1·10-7
*1·10+7
*14

#15
*!Буферлік сыйымдылық сақталатын шек


*pH = pK
*pH = pK + 5
*+pH = pK 1
*pH = pK - 5
*pH = pK - 4
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   35
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет