*+ИҚ- спектрде жұтылу жолағының болуы


m(x) = T(x) ∙ Mэ(x) ∙ V(x)бет20/35
Дата08.12.2023
өлшемі442,01 Kb.
#195924
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35
Байланысты:
И - спектрде ж тылу жола ыны болуы
геосайыстар, Ықпалдың түрлері, ащық сабақ қмж, !1-ОШ ФО Әдебиет 6кл (pdf.io), !17-ОШ СОР Қазақ тілі Т1 8кл (pdf.io)

m(x) = T(x) ∙ Mэ(x) ∙ V(x)

 • m(x) = Cэ(x) ∙ Mэ (x) ∙ f экв(x)

 • * m(x) = Cэ(x) ∙ Mэ (x) ∙ V(x)


  m(x) = Cэ(x) ∙ E (x) ∙ f экв(x)

  53. Көлемді дәл өлшеуге негізделген талдау


  А) фотометрия
  В) потенциометрия
  С) гравиметрия
  Д) * титриметрия
  Е) кулонометрия
  1. 2,5324 г массасының дәлдігі:
  A) 1 г
  B) 0,1 г
  C) 0,01 г
  D) 0,001 г
  *E) 0,0001 г

  6. Гравиметриялық факторды есептегенде FFe/Fe2O3 = 2MFe/ MFe2O3 = 0,6994 теңдеуінің бөліміндегі шама


  A) анықталатын заттың формуласы
  B) аморфты тұнбаның формуласы
  C) тұндырғыш
  *D) гравиметриялық форма
  E) сынама

  8. Аморфты тұнба түзілетін жағдайдағы гравиметриялық форманың массасы:


  А) 0,01 – 0,03


  *В) 0,1 – 0,3
  С) 0,5 – 0,7
  D) 1,0 – 3,0
  Е) 10,0 – 12,0

  13. Тұндырушы реагенттің көлемі теориялық есептік мәннен қанша есе артық болуы керек


  [a][+] 1,5 есе
  [a] 2,5 есе
  [a] 3,0 есе
  [a] 3,5 есе
  [a] 4,0 есе

  15. Екі валентті барий иондарын тұнбаға түсіретін тұндырғыш реагент


  [a][+] H2SO4
  [a] H3PO4
  [a] HCI
  [a] HNO3
  [a] CH3COOH

  9. Молярлық концентрациясы 0,05 М Al2(SO4)3 ерітіндісінің эквивалентінің молярлық концентрациясы  1. 0,05

  2. 0,1

  3. 0,2

  4. *0,3

  5. 0,5

  10. Эквивалентінің молярлық концентрациясы 0,6 н Bі(NO3)3 ерітіндісінің молярлық концентрациясы:  1. 0,6

  2. 1,5

  3. 1,2

  4. 0,2

  1. *1,8

  11. Көлемі 50 мл 2 н НCl ерітіндісінен 0,1 н ерітінді алу үшін сұйылту керек  1. 200 мл дейін

  2. 500 мл дейін

  3. *1000 мл дейін

  4. 2000 мл дейін

  5. 5000 мл дейін

  12. 10 г NaOH бар 250 мл ерітіндінің титрі (г/мл):  1. 4

  2. 0,25

  3. 25

  4. *0,04

  5. 0,4

  13. 1 н NH4OH ерітіндісінің титрі (г/мл) М(NH4OH) = 35г/моль  1. 1

  2. 0,5

  3. 0,01

  4. *0,035

  5. 35

  14. 4,9 г H2SO4 бар 1 литр ерітіндінің эквивалентінің молярлық концентрациясы (моль/л):  1. 1,0

  2. 0,5

  3. *0,1

  4. 0,05

  5. 0,01

  15. Титрі 0,003651 г/мл HCl ерітіндісінің эквивалентінің молярлық концентрациясы (моль/л):  1. 1,0

  2. 0,5

  3. *0,1

  4. 0,05

  5. 0,01

  16. Көлемі 20 мл 0,03 н FeSO4 ерітіндісін титрлеу үшін 0,02 н KMnO4 ерітіндісінің қажет көлемі (мл):  1. 10

  2. 20

  3. *30

  4. 40

  5. 50

  17. Көлемі 3 литр 0,1 н HNO3 ерітіндісін дайындау үшін 2 н ерітіндісінің қажет көлемі (мл):  1. 100

  2. *150

  3. 200

  4. 500

  5. 1000

  18. Ерітінді титрінің өлшем бірлігі


  [a][+] г/мл
  [a] г/л
  [a] кг/л
  [a] мг/л
  [a] кг/мл

  22. А ерітіндісінің титрін анықтайтын формула


  [a][+] TA = mA/V
  [a] TA = mA1000/V
  [a] T(А) = CЭ (А)  MЭ(А) / m (A)
  [a] TA = m (A) / MA  V
  [a] TA = MЭ(А)V/ m (A)

  23. Эквиваленттік факторы бірдей қосылыстар қатары:


  *A) Ca(OH)2, Na2SO3, H2SO4
  B) Ca(OH)2, H2SO4, NaCl
  C) HNO3, NaOH, CaCl2
  D) KJ, NaCl, H3PO4
  E) H3PO4, AlCl3, Ba(OH)2

  25. Эквивалентінің молярлық концентрациясы 0,1 моль/л, көлемі 100 мл натрий карбонаты ерітіндісін дайындау үшін қажет тұздың массасы (М(Na2CO3) = 106 моль/л):


  A) 53
  B) 5,3
  *C) 0,53
  D) 0,053
  E) 0,0053

  26. Ортофосфор қышқылының эквивалентінің молярлық массасы (г/моль):


  A) 98
  B) 49,53
  C) 97
  D) 82,5
  *E) 32,67

  27. Массасы 500 г, массалық үлесі 5% болатын ерітінді дайындау үшін глюказаның массасы (г) нешеге тең


  O) 2,5 г


  1. *25 г

  2. 250 г

  3. 50 г

  500 г

  28. 300 мл суда 30 г FeSO4 ∙ 7H2O тұзын ерітті. Түзілген ерітіндінің массалық үлесі


  P) 3 %


  1. 30 %

  2. 50 %

  3. *10%

  18 %

  29. 2,45 г күкірт қышқылы бар (М(H2SO4) = 98 г/моль) 500 мл ерітіндінің эквивалентінің молярлық концентрациясы (моль/л):


  A) 0,05
  B) 5·10-5
  *C) 0,1
  D) 0,5
  E) 10-3

  30. Натрий гидроксидінің эквивалентінің молярлық массасы (г/моль):


  *A) 40
  B) 56
  C) 98
  1. D) 53

  E) 49

  31. 0,365 г хлорсутегі (М(HCl) = 36,5 г/моль) еріген 100 мл ерітіндінің эквивалентінің молярлық концентрациясы (моль/л):  1. 0,001

  2. 0,01

  3. *0,1

  4. 1

  Е) 2

  32. Титриметрияда талданатын заттың концентрациясын есептеу үшін қолданылатын эквиваленттер заңы


  [a][+] СЭ(1)V(1) = СЭ(2)V(2)
  [a] СЭ(1) V(2) = СЭ(2) V(1)
  [a] T(1)/T(2) = СЭ(1)/ СЭ(2)
  [a] СЭ(1)/ СЭ(2) = V(1)/V(2)
  [a] СЭ(1) = T(1)V(2)/V(1)

  33. Эквивалентінің молярлық концентрациясы 0,1 моль/л 100 мл ерітіндідегі күкірт қышқылының массасы (г) (М(H2SO4) = 98 г/моль)  1. 4,9000г

  2. *0,4900г

  3. 9,8000г

  4. 0,9800г

  9800г

  34. Тығыздығы 1,025 г/см3 тең болатын 100 мл ерітіндідегі тұз қышқылының массасы (г)  1. 1025 г

  2. *102,5 г

  3. 10,25 г

  4. 1,025 г

  1,13 г

  35. Эквивалентінің молярлық концентрациясы 0,1 моль/л 200 мл ерітіндідегі калий гидроксидінің массасы (г) (М(КОН) = 56 г/моль)  1. 56г

  2. 5,6г

  3. 0,56г

  4. *1,12г

  11,2г

  36. Көлемі 1 л 0,05 н H2SO4 ерітіндісін даярлау үшін, 0,1 н ерітіндісінен алынатын көлемі (мл):  1. **500мл

  2. 100мл

  3. 50мл

  4. 10мл

  1. 5мл

  37. H3PO4 + 2KOH = K2HPO4 + 2H2O реакциясындағы H3PO4 эквиваленттік факторы:


  A) 1
  *B) 1/2
  1. C) 1/3

  D) 3
  E) 5

  38. Na2CO3 + HCl = NaHCO3 реакциясындағы Na2CO3 эквиваленттік факторы:


  *A) 1
  1. B) 1/2

  C) 2
  D) 4
  E) 0

  44. Титрі 0,005300 г/мл, 100 мл стандартты ерітінді дайындауға қажет натрий карбонатының массасы (г):


  А) 0,1060

  В) 1,0600

  С) 0,0053

  *D) 0,5300


  Е) 0,0530

  47. 100 мл 0,8 н HCl ерітіндісіне 0,2 н ерітінді алу үшін қанша су қосу керек?


  [a][+] 400 мл
  [a] 100 мл
  [a] 200 мл
  [a] 300 мл
  [a] 500 мл

  50. Тұз қышқылының концентрациясы СЭ=0,1005 моль/л (М(HCl) = 36,5 г/моль), осы ерітіндінің титрі (г/мл)


  Q) 0,005668


  1. 0,004668

  2. *0,003668

  3. 0,002668

  0,001668

  51. Натрий гидрокарбонаты ерітіндісінің титрі 0,004482г/мл тең. (М(NaHCO3) = 84 г/моль). Осы ерітіндінің эквивалентті молярлы концентрациясы (моль/л) неге тең


  R) 0,010


  1. 0,023

  2. 0,043

  3. *0,053

  0,033

  54. Массасы 0,53 г натрий карбонаты еріген 1 л ерітіндінің титрі (г/мл):


  A) 5,3 ·10-1
  B) 5,3 ·102
  C) 1,87
  D) 1,87·10+3
  *E) 5,3·10-4


  5
  10 БӨЛІМ. Қышқылдық-негіздік титрлеу.

  1. Эквиваленттік нүктеде рН = 7 болады


  A) *күшті негізді күшті қышқылмен титрлегенде
  B) әлсіз негізді күшті қышқылмен титрлегенде
  C) әлсіз қышқылды күшті негізбен титрлегенде
  D) әлсіз қышқылды әлсіз негізбен титрлегенде
  E) әлсіз қышқылды күшті негіздік тұзбен титрлегенде

  6. рН мәні 1,0 тең болған кездегі метил қызғылт-сары түсі:  1. түссіз

  2. сары

  3. *қызыл

  4. жасыл

  қызғылт-сары

  8. Алкалиметрия-ол нені анықтау әдісі


  [a][+] қышқылды
  [a] негізді
  [a] тұздарды және негізді
  [a] қышқылдарды және негiздердi
  [a] қышқылдарды, негіздерді, тұздарды

  9. Қышқылдық-негіздік индикатор ол


  [a][+] ортаның рН-на тәуелді түсін өзгертетін заттар
  [a] бейтарап ортада түсін өзгертетін заттар
  [a] қышқылдық ортада түсін өзгертетін заттар
  [a] сілтілік ортада түсін өзгертетін заттар
  [a] буферлік ортада түсін өзгертетін заттар

  13.Титрлеу секіруі дегеніміз не


  [a][+] титранттың соңғы тамшысының қосылуы нәтижесінде рН мәнінің күрт өзгеруі
  [a] титрлеу процесіндегі рН мәнінің баяу төмендеуі
  [a] титрлеу процесіндегң рН мәнінің жоғарылауы
  [a] титрлеу қисығындағы плато
  [a] титрлеу қисығындағы рН ең жоғары мәні

  17. Сірке қышқылы ерітіндісін натрий гидроксидімен титрлеу кезінде экваленттік нүктеде түзіледі:


  A) әлсіз қышқыл
  B) буфер жүйесі
  *C) гидролизге ұшырайтын тұз
  D) күшті негіз
  E) күшті қышқыл

  18. Сілтілік ортадан қышқылдық ортаға ауысқанда метилоранж түсі өзгереді


  A) қызылдан – сарыға
  B) қызылдан - көкке
  C) көктен – қызылға
  D) түссізден - малина түске
  E) *сарыдан – қызылға

  19. Ацидиметрия әдісіндегі негізгі индикатор
  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35
  ©engime.org 2024
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет