Информатика пәні бойынша тест сұрақтарыДата29.01.2018
өлшемі406,56 Kb.
Информатика пәні бойынша тест сұрақтары
Дұрыс пікірді белгіле

монитор — шығару құрылғысы

пернетақта — енгізу және шығару құрылғысы

принтер — кодтау құрылғысы

NoteBook типті компьютер— қалта калькуляторы

CD-ROM — енгізу құрылғысы


Дисплей экранының ең кіші элементі қалай аталады

пиксель


вектор

нүкте


растр

люминофор дақылы


Дж. Фон Нейман былайша атақты

сандық есептеуіш машиналарын тұрғызудың негізгі принципін құрастырушы алғашқы электронды есептеуіш машинасын құрушы

Ада программалау тілін құрушы

алғашқы электронды лампаларын құрушы

БИС құрушы
ДК –ның жедел жады туралы айтуға болады

бұл – ДК жұмысын жылдамдату үшін қолданылатын жад

ДК–ді өшірген кезде сақталады

ДК–ді өшірген кезде тазартылады

операциялық жүйе орналасқан жадтың бір бөлігі

файлдарды өзгерткеннен кейін оларды сақтап қалу қызметін атқарды


Компьютерде аяқталмаған бағдарламалық өнімді орнату барысында толық жұмыс қосымшасы қалыптасады оны қалай айтады

дистрибутивті

директивті

драйверлер

деинсталляторлар

мастерлер


Екінші деңгейлі ЭЕМ базалық элементі

транзисторлар

электронды лампа

микросхемалар

интегралды жүйе

үлкен интегралдық схемалар


Операциялық жүйелерге мыналарды жазуға болады

MS DOS 6.2, Windows ХР, UNIX

Qbasic , Kobol, PL/1

Excel 7.0, Access, FoxPro

NC, VC, Windows 3.1

PowerPoint, Word, Paint


K?.txt файлындағы "?" символы нені бейнелеу қызметін атқарады

К әрпінен кейін тұрған кез-келген бір символды

құпия сөзді (пароль)

*К әрпінің соңында тұратын кез-келген символдар санын блдіреді

файлдың атында бұл жағдайда сол символ тұрған жерінде қате бар

файл атындағы тек қана осындай символды
K*.txt файлы атындағы "*" символы нені бейнелеу қызметін атқарады

К әрпінің соңында тұратын кез-келген символдар санын блдіреді

К әрпінің алдында тұрған кез-келген бір символды

құпия сөзді (пароль)

файлдың атында бұл жағдайда сол символ тұрған жерінде қате бар

файл атындағы тек қана осындай символды


Microsoft Windows ортасында жұмыс жасау барысында қатар орналасқан файлдарды белгілеу үшін қай пернені басып тұру керек:

shift


ctrl

alt


tab

insert
8 битпен кодталатын ең үлкен бүтін оң сан

256

127


255

512


99999999
10 саны (ондық санау жүйесіндегі) екілік санау жүйесінде былай бейнеленеді

1010


10

2

10011
Кодтау теориясында және хабарлама жіберу барысындағы бит дегеніміз

{0,1}екілік альфавитінің екілік таңбасы

бір символды кодтау үшін қажет сегізразрядты екілік код

кез келген хабарламаның ақпарттық көлемі

символ латын алфавитінің символы

1024 байт


Санау жүйесінің негізі деп нені айтамыз

санау жүйесіндегі санды жазу үшін қолданылатын символдар саны

төрт битпен бейнеленетін максимальді сан

санды жазу үшін қолданылатын әріптер саны

санды жазу үшін қолданылатын цифрлар саны

санау жүйесіндегі санның дұрыс құрылуы


А пікірі ақиқат және В пікірі жалған болғандағы жауабы ақиқат болатын пікірді көрсетіңіз

немесе А) және А

немесе В) және В

және А) және В

және С) және не А

және С) және не В


Егер А – 1 , В – 0 болса, онда А AND B мәні қандай болады

0

анықталмаған, яғни мәлімет жеткіліксіз1

2

10


Алгоритм тармақталу алгоритімі болып табылады егер

оның орындалу әрекеті шарттардың ақиқаттығына байланысты болса

бір әрекетті бірнеше рет қайталайтын болса

оның командалары қандай-да бір шарттарға тәуелсіз бірінен-кейін бірі тізбектеле еркін тәртіппен орындалса

оны кесте түрінде ұсынамыз

ол көмекші алгоритмдерден тұрады


Нақты бір атқарушыға алгоритм жазған кезде, тек қана оның командалар жүйесіне кіретін командаларды ғана қолдануға болады - деген сөйлем алгоитмнің мынандай қасиетіне тәуелді

түсініктілік

жалпылық

дискреттілік

нәтижелік

детерминаттық


Pascal тілінде атау ретінде нені қолдануға болмайды

or


br

wr


ar

dr
Паскаль программасында типтерді бейнелеу бөлігінде қандай қызметші сөз қолданылады

TYPE

CONST


LABEL

VAR


USES
BEGIN…END операторлық жақшасына алынған конструкция қалай аталады

қайталау операторы

құрылымдық оператор

программа мәтініне түсіндірме

нақты түсіндірме

қарапайым оператор


Тұрақтылардың дұрыс ұйымдастырылған жазылуын көрсет

CONST a=10 b=7 c=6

CONST a, b, c = 6, 7, 10

CONSTANTS a=10; b=7; c=6

CONST a=10, b=7, c=6

CONST a:=10; b:=7; c:=6


Паскаль программасындағы логикалық айнымалылардың типі

boolean


real

integer


double

string
Паскальдағы меншіктеу операторының дұрыс жазылуын көрсет:

z := x/y – 1/x*x

x/y – 1/x*x = z

x/y – 1/x*x := z

z = x/y – 1/x*x

z := x\y – 1\x*x
Х(10) массивінің дұрыс берілуін көрсет:

TYPE T=array [1..10] of real; VAR X:T;

TYPE T=array [1,10] of real; VAR X:T;

TYPE T=array [1...10] of real; VAR X:T;

TYPE T:array [1..10] of real; VAR X=T;

TYPE T=array [1..10] of real; VAR X:=T;


Программаның бастапқы мәтіні толығымен ЭЕМ кодына айналу процесі

компоновка

интерпретация

компиляция

түзету

көшіру
Процедураның нақты параметріпроцедураны шақыруда

тақырыпта сипаттау

программа берілгендерін сипаттауда көрсетіледі

көрсетілмейді

процедураның аралық айнымалыларын сипаттауда көрсетіледі
Мына алгоритм орындалуының нәтижесі D := 1; D := 0; D := D + D;

0

21

10


3
Мәтіндік редактордың қалып күй жолында курсордың қалпын анықтауда көрсетіледі

қатар мен бағана нөмірі

ерілген мәтіндегі қатар саны

*мәтіндегі беттің нөмірі

мәтіндегі символ саны

мәтін көлемі


Мәтіннің ең кіші элементі

таңба (символ)

жол

абзац


бет

сөз
Электрондық кестенің ұяшығы төмендегідей идентификацияланады

қатар мен бағананың қиылысуындағы ұяшықтың атауын көрсету жолымен

ұяшыққа бөлінген оперативті жадтағы машиналық сөздің адресімен

арнайы кодталған сөзбен

қолданушы берген атаумен

ұяшық орналасқан қатардың нөмірі мен бағана атауы қиылысқан
Берілген формулалар арасынан электрондық кестеге арналған формуланы тап

=A3*B8+12

А1=A3*B8+12

A3*B8+12


A3B8+12

А1=A3B8+12


Электрондық кестеде мынадай түсінік бар

ұяшық


алаң

идентификатор

кілт

жазу
Ms Excel-де А11:А23 ұяшық диапазонындағы ең үлкен мәнді табу үшін мына формуланы қолдану керекМАКС(А11:А23)

МАКС(А11;А23)

МАКСИ(А11:А23)

МАКС(А11-А23)

МАКС{А11:А23}
Ms Excel мына арифметикалық операцияның қолдану мүмкін емес

\ (бүтін бөлу)

+ (қосу), - (азайту)

^ (дәреже)

* (көбейту)

/ (бөлу)
Реляциялық мәліметтер қорының нақты аналогы

*екі өлшемді кесте

вектор


генеалогиялық ағаш

файл


берілгендердің реттелмеген көптігі
Мәліметтер қоры өрісінің мінездемесіне жатпайды

кілті


қайталанбас атауы

типі


ұзындығы

форматы
Жергілікті компьютерлік желіде бір-біріне тізбектеле қосылған барлық жұмыс станциясының конфигурациясы

сақиналы

желілік


радиалды

шиналық


ағаштәрізді

Ауқымды желінің қысқаша жазылуы

WAN

LAN


WWW

HTTP


TCP/IP
Суретті кодтау кезінде компьютердегі келесі көрсетілім үшін расторлық графиканың кескіні

әр түрлі түспен берілген мозайка түріндегі шаршы элементтердің көрсетілуі

біркелкі түспен айқындалады

координатты нүктелердің біркелкі түспен көрсетілуі

біркелкі түспен айқындалған координатты бөліктер массиві ретінде көрсетіледі

ақ-қара түске ауысуы


Дұрыс пікірді таңдаңыз

компакт-диск – ақпаратты сақтау құрылғысы

принтер – енгізу және шығару құрылғысы

CD-ROM – шығару құрылғысы

клавиатура – енгізу және шығару құрылғысы

монитор – енгізу құрылғысы


Резиденттік программа

үнемі оперативті жадыда болады

компьютер іске қосылғаннан кейін жүктеледі

үнемі қатты дискіде болады

жасырылған файлдарды ашады

резиденттік вирустарды ұстап алады


Фигуралық жақшаның қызметі

түсініктеме мәліметтер

құрама операторлар

операторлық жақшалар.

күрделі операторлар

қарапайым операторлар


Массив элементтері

бір типті болу керек

әртүрлі типті болуы мүмкін

тек қана бүтін типті болу керек

тек қана нақты типті болу керек

теріс мән болмау керек


Амалдық жүйе дегеніміз

барлық құрылғылардың жұмысын басқаратын және компьютердің программалық жасақтамаларының жұмысын қамтамасыз ететін программалар жиыны

компьютердің негізгі құрылғыларының жиынтығы

төменгі деңгейдегі программалау тілінің жүйесі

құжаттармен операциялар орындауға арналған программалар жиынтығы

компьютерлік вмрустарды жоюшы программа


ТЖҚ-да алғаш орналсқан программалар тізімін көрсетіңіз

BIOS


ОС жүктеуші

IO.SYS файлы

MSDOS.SYS файлы

COMMAND.COM файлы


Мұрағаттаушы программалар

файлдарды (қысу) көлемін кішірейту үшін қолданылады

файлдардың резервтік көшірмелерін әзірлеу программасы

интерпретатор

транслятор

мәліметтер қорын басқару жүйесі

Дискідегі негізгі каталог дегеніміз

түпкі


ағымдығы

желілік


жергілікті

дұрысжауабы жоқ


Тарихтағы бірінші компьютерді ойлап тапқан адам

Чарльз Бэббидж

Блез Паскаль

Филип Канн

Никлаус Вирт

Кен Томпсон


Х(10) массивінің дұрыс бейнелеуін көрсетіңіз

VAR X: array [1..10] of real

VAR X: array [1,10] of real

VAR X: array [1...10] of real

VAR X=array [1..10] of real

VAR X:= array [1..10] of real


Массив өлшемі дегеніміз

массивтегі элементтер саны

массив идентификаторы

массивтегі элементтер мәні

массивтегі байттар саны

таңбалар кестесінде массивтің белгіленуі


Бірлік уақыттағы процессормен орындалатын қарапайым операциялар

тактілік жиілік

жедел жадының көлемін білдіреді

компьютердің қабілеттілігі

жедел жады жылдамдығы

регенерация жиілігі


Компьютердегі тұрақты жадының белгіленуі

ROM


RAM

AMD


DIMM

DDR
Екілік жүйедегі 11001100 саны ондық жүйеде қандай сан

204

0

–52-204

52
Екілік, ондық, сегіздік, оналтылық санау жүйелері берілген. 100 символдарымен жазылған сан қай жүйеде кездеседі

барлық санау жүйелерінде бар

екілік санау жүйесінде жоқ

ондық санау жүйесінде жоқ

сегіздік санау жүйесінде жоқ

оналтылық санау жүйесінде жоқ
Паскаль программасында тіркестік айнымалылар типі

string


real

integer


double

boolean
57 ондық жүйедегі санды қай санау жүйесінде 39 сан ретінде беруге болады

Оналтылық

Римдік


Екілік

Сегіздік


Ешқандай
Паскаль программасында тұрақтыны бейнелеу бөлігі қай қызметші сөзден басталады

const


label

var


case

type
Ондық санау жүйесіндегі 344 санын сегіздік санау жүйесіне ауыстыр

530

531


532

430


420
Реляциялық мәліметтер қорындағы кесте жолдары қалай аталады

жазбалар


құрылымдық

домендер


байланыстар

өрістер
А, В пікірлері ақиқат С пікірі жалған болғандағы ақиқат жауапты көрсетіңіз

(В немесе С) және А емес

(А және В) немесе В

А және (С және В)

(В және С) және А

(В немесе С) және С
Немесе логикалық операциясы ол

Дизъюнкция

Терістеу

Конъюнкция

Инверсия

Импликация


Дизъюнкция операциясы қандай символмен белгіленеді:

V

&
А=0, В=1. (A or B) логикалық операциясының нәтижесі

1

1011

0

0 емесCtrl+I пернелер комбинациясының қызметі

курсив


жартылай қалың

асты сызлған

сөздердің асты сызылған

жоғары индекс


Шебер дегеніміз

белгілі бір әрекеттерді орындау барысында қолданушы басқаратын арнайы программа

ағымдағы объектімен байланысты командалардың тізімінен тұратын арнайы меню

қолданбаның сұхбат терезесі

бір объектімен жұмыс істеуге арналған диалогты терезелер тізбегі

дұрыс жауабы жоқ


Мәліметтер қорымен жұмыс істеу кезінде қайсы ұғым қолданылмайды

Ұяшық (клетка )

Өріс

ИдентификаторКілт

Жазба
Деректерді сүзіп алу (фильтлеу)

берілген қағидалар бойынша деректерді сұрыптау

деректерді реттеу

деректерді редакциялау

стандартты функцияларды қолдану

деректерді пішімдеу
MS Excel-де А10:А20 диапазонындағы сандардың қосындысын табу формуласын көрсетіңіз:

СУММ(А10:А20)

СУММ(А10;А20)

СУММА(А10:А20)

СУММ(А10+А20)

ИТОГО(А10:А20)


Интернет желісіне қосылған компьютерде міндетті түрде болады

IP-адрес

Үйшік аты

WEB-беттері

URL-адрес

жеке WEB-беті


Internet қызметін ұсынушы компания

*Провайдерлер

Клиенттер

Абоненттер

Администратор

Дистрибьютор


Модель дегеніміз

зерттейтін объектінің бейнелеу өнері құралдарының белгілі бір сипаттамасы

кеңістіктік-уақытша сипаттамасын бейнелейтін объектінің алмастырушысы

ақиқаттың қияли бейнесі

зерттейтін объектінің маңызды қырларын, пайда болуы немесе үрдістерін бейнелейтін объектілердің жинағы

белгісіз жоқ объектілердің қасиеттері туралы ақпарат


Алгоритм дегеніміз

атқарушының қойылған мақсатқа жетуге көзделген түсінікті де нақты бұйырқтарының тізімі

белгілі бір әрекеттердің орындалу ережелері

кейбір командалардың орындалу ретін көресетін граф

компьютер үшін берілген командалар тізімі

есептеуіш желілердің протоколы


Шарттың нәтижесін тексеру нәтижесіне байланысты әрекеттер тізбегінде қарастырылған алгоритм

тармақталу құрылымды алгоритм

циклдік құрылымды алгоритм

Логикалық нұсқалы алгоритм

сызықтық құрылымды алгоритм

шарт тексеру алгоритмі


Массив дегеніміз

бір атқа біріктірілген бірдей типті реттелген мәліметтер

апострофпен шектелген кез-келген символдардың шектелген тізімі

әртүрлі деректердің бір бүтін және бәртұтас жиын ретінде сипатталуы және бейнеленуі

дисктегі атауы бар бір типті мәліметтер

бір әріптен басталатын айнымалылар жиынтығы


Программадағы бір амалдың бірнеше рет орындалуы

цикльдік прцесс

рекурсия

тармақталу

ішкіпрограмманы шақыру

итерация
Сызықтық программалардың негізгі белгілері

операторлардың орындалу тәртібінің тізбектеле орындалуы

циклдік операторлардың бар болуы

программалық қатарында бір ғана оператордың болуы

меншіктеу операторын ғана қолдану

шартты көшу операторын ғана қолдану
Паскаль программасындағы нақты айнымалылар типі

real


*integer

read


boolean

var
Программада жұмыс істеу кезінде мәні өзгермейтін мәліметтер

тұрақтылар

белгілер


айнымалылар

амалдар


массивтер
Ctrl+B пернелер комбинациясының қызметі

жартылай қарайтылған

асты сызлған

курсив


жоғарғы индекс

төменгі индекс


Тышқан манипуляторының қызметі

енгізу


шығару

ақпаратты оқу;

суреттерді сканерлеу

ақпаратты сақтау


Компьютердің оперативті жадысы

RAM


ROM

AMD


NET

MMX
Сыртқы құрылғыларды басқаруға арналған электронды схемалар

контроллер

плоттерлер

шифраторлар

драйверлер

сканерлер
16 битпен кодталатын ең үлкен натурал сан

65536


256

32768


32767

65535
А=1, В=1. not(A or B) логикалық операциясын орындағаннан кейінгі нәтиже

0

10

111

0 емес


Емес логикалық операциясы дегеніміз

инверсия

конверсия

конъюнкция

дизъюнкция

импликация


Файлдық жүйе әдетте бұтақ түрінде бейнеленеді. Ондағы «бұтақ» - бұл каталогтар (бумалар), ал «жапырақтар» - бұл файлдар (құжаттар, программалар жәнет.б). Ал түпкі каталогта не орналасады

каталогтар және файлдар

тек қана каталогтар

тек қана файлдар

ештеңе

дұрыс жауап жоқ


Паскаль программасында функцияны есепте барысында аргумент неге алынып жазылады

дөңгелек жақшаға

квадрат жақшаға

тырнақшаға

опостравқа

фигуралық жақшаға


Файлдардың жылдам жүктелуін іске асыру үшін қатты дискіде оның бөліктерін көрші секторға жазу процесі қалай аталады

инверсия

активизация

пішімдеу


мұрағаттау

жүйені қалпына келтіру


Паскаль тілінде жазылған дұрыс өрнекті көрсетіңіз

Y: = 2*cos(x-2)

Y = 2*cos(x2)

Y: = 2cos(x-2)

Y: = 2cosx-2

Y: = 2*соsx-2


Нқты құрылғылар арасындағы байланысты қамтамасыз ететін программа

дайверлер

кнвертерлер

ахиваторлар

иентификаторлар

ативирустар


Компьютерді іске қосқан кезде жүктелетін, құрылғылар жұмысын және программалардың орындалуын бақылайтын, қолданушымен сұхбатты ұйымдастыратын программа қалай аталады

операциялық жүйелер

қызметші программалар

қолданбалы программалар

операциялық қабықшалар

құрылғы драйверлері


Дискіде программа мәтіндері, кестелер және суреттер сақталатын, атауы бар аймақ

файл


қапшық

каталог


директория

драйверлер


WWW құжаттарын ұсынатын және қабылдауды, сұраныстарды қамтамасыз ететін программа

браузер


гиперссілтеме

веб-мастер

фрейм

бейне-сілтеме


Стандартты флоппи-дискінің логикалық аты

А:\


С:\

D:\


Е:\

F:\
Файл атының типін анықтаушы құрамдас бөлігі

файл кеңейтілімі

каталог


файл өлшемін

файл тақырыбы

қолданбаны
Қайсысы электронды почтаны білдіреді

е-mail


Internet Explorer

Netscape Navigator

WWW.

HTTP
Дұрыс жауапты көрсетіңіз:файлды жылжыту кезінде ол алғашқы каталогтан өшіріліп, басқа орынға орын ауыстырады

файлды көшіру кезінде ол алғашқы каталогтан өшіріліп, басқа орынға орын ауыстырылады

файлды жылжыту кезінде ол екі каталогтада сақталады

файлды көшіру кезінде ол алғашқы каталогта сақталмайды

файлды жылжытқанда Қоржынға жойылады
WWW қысқартылған сөзі нені білдіреді

*дүниежүзілік "өрнек"

электронды пошта

навигаторды

компьютерлік вирусты

жергілікті желіні


Файлдың кеңейтілімі нені білдіреді

файлдың типін

программаның типін.

каталогтың типін

файл өлшемін

файл сапасын


Windows - бұл

оперативтік жүйе

оперативті орта

бағдарламалық қабықша

мәтіндік процессор

драйвер
.EXE және .COM кеңейтілімдері нені білдіреді

орындауға дайын файлдарды

файл көшірмесін

архивтік файлды

жүйелік файлдарды

драйверлерді
Windows-тың стандартты бағдарламаларының тізімін көрсетіңіз

Paint, WordPad, Калькулятор, Блокнот

Paint, WordPad, PhotoEditor, Блокнот

Paint, WordPad, MSWord, Блокнот

Paint, MSWord, Калькулятор, Блокнот

MS Excel, MSWord, Калькулятор, Блокнот


Ақпараттарды сығуға арналған бағдарлама

архиватор

антивирус

конвертер

архивариус

драйвер
Файлды архивтеу дегеніміз

файлды сығу процесі

файлдың көшірмесін жасау

вирусқа тексеру

файлды сақтау

файлды өшіру
Компьютерлік вирустардың әсерін жоятын бағдарлама

антивирустік бағдарламалар

коммуникациялық бағдарламалар

дискілерді оптимизациялау бағдарламалары

компьютерді диагностика жасауға арналған бағдарлама

архивтеу бағдарламалары


Ctrl+U пернелер комбинациясының қызметі

астын сызу

курсив

жартылай қалыңжоғарғы индекс

төменгі индекс


Мәліметтер қорындағы деректерді немесе қорытынды ақпаратты баспадан шығару үшін қолданылатын команда

есептер (отчеты)

сұраныстар

формалар


макростар

модульдер


MS Excel бағдарламасы

кестелік процессор

мәтіндік редактор

графикалық редактор

мәліметтер қоры

операциялық жүйе


.XLS кеңейтілімді құжат қандай бағдарламаның көмегімен құрылған

MS Excel

MS Word

MS AccessMS Power Point

MS Photo Editor


MS Excel – де ұяшықтың абсолютті адресін көрсету үшін қолданатын таңба

*$

x&

@

+


MS Excel – де формула келесі белгіден басталады

= таңбасынан

+ таңбасынан

- таңбасынан

! таңбасынан

$ таңбасынан


MS Excel -де А1, А23 және В4 ұяшықтарындағы ең кіші мәнді табу үшін қолданылатын формула

МИН(А1;А23;В4)

МИН(А1;А23:В4)

МИН(А1+А23;В4)

МИН(А1:А23:В4)

МИН(А1-А23;В4)


MS Excel – де СРЗНАЧ(А1:А12) функциясы нені есептеуге мүкіндік береді

А1:А12 ұяшықтар аралығындағы мәндердің орташа мәнін

А1:А12 ұяшықтар аралығындағы мәндердің пропорциясын

А1:А12 ұяшықтар аралығындағы мәндердің арифметикалық ортасын

А1 және А12 ұяшықтарындағы мәндердің арифметикалық ортасын

А1:А12 ұяшықтар аралығындағы мәндердің логарифмдік ортасын


MS Excel – де ЕГЕР сөзі келесі категорияға жатады

логикалық

статистикалық

математикалық

финанстық

мәтіндік
Мәліметтер қорында жолдар мен бағаналардың тікбұрышты кесте ретінде берілуі қалай аталады

реляциялық

иерархиялық

желілік

жергіліктікоммерсиялық
MS Access терезесіндегі кестелер мен сұраныстар арасындағы байланысты көру, құру немесе өзгерту қалай аталады:

мәліметтер қорының жобасы

мәліметтер құрылымы

мәліметтер қорының макеті

мәліметтер қорының шаблоны

мәліметтер қорының схемасы

Паскаль программалау тілінде айнымалыларды сипаттау бөлімі қай қызметші сөзден басталады

VAR


CONST

LABEL


CASE

TYPE
Жазылған реті бойынша барлық әреккеттері тізбектей орындалатын алгоритм

сызықтық алгоритм

циклдік алгоритм

құрлымды түзу алгоритм

тармақталған алгоритм

айнымалы алгоритм
Y(7) массивінің дұрыс сипатталуын көрсетіңіз

TYPE Z=array [1..7] of real; VAR Y:Z;

TYPE Z=array [1,7] of real; VAR Y:Z;

TYPE Y=array [1...7] of real; VAR Z:Y;

TYPE Z: array [1..7] of real; VAR Y=Z;

TYPE Y=array [1..7] of real; VAR Z:Y;


Телефон каналдары арқылы басқа компьютерлермен ақпарат алмасу құрылғысы

модем


сканер

дисковод

плоттер

стример
Компьютердің жұмыс істеу жылдамдығы неге тәуелдіАқпаратты процессорда өңдеудің тактілік жиілігіне

принтердің желіге қосылуы немесе қосылмауына

операциялық жүйенің интерфейсін ұйымдастыруға

сыртқы сақтау құрылғыларының көлеміне

өңдейтін ақпарат көлеміне
Microsoft Windows ортасында жұмыс істеу барысында әр жерде орналасқан бірнеше файлдарды белгілеу үшін қандай пернені басып тұру қажет

ctrl


alt

shift


tab

ins
Microsoft Windows ортасында жұмыс істеу барысындағы алмастыру буфері дегеніміз

ақпаратты уақытша сақтауға арналған оперативті жады бөлігі

операциялық жүйе орналасқан жады бөлігі

қосымша терезесі

винчестрдегі жады бөлігі

дискжетекте орналасқан дискетадағы жады бөлігі
Төртінші буындағы ЭЕМ негізгі элементі

үлкен интегралды схемалар

электронды шамдар

светодиодтар

транзисторлар

диодтар және триодтар


Компьютерге арналып жазылған зақымдаушы шағын программа

компьютерлік вирус

компьютерлік антивирус

конвертерлар коды

архивтеу

құрылғы драйвері


16 битпен кодталатын ең кіші бүтін сан

–65536


–255

–32768


–32767

–65535
Ондық санау жүйесіндегі 3758 саны оналтылық санау жүйесінде қандай сан

EAE

AEE


9EE

E1E


EEA
Егер А = 1, В = 0, онда NOT(А AND B) логикалық операциясын орындау нәтижесін көрсетіңіз

1

мәлімет толық емес, анықталмаған2

0

10


ЖӘНЕ логикалық операциясы қалай аталады

конъюнкция

терістеу

дизъюнкция

инверсия.

Импликация


Егер А=0, В=1 болса, онда (A and B) логикалық операциясын орындау нәтижесі

0

1011

1

0 емес


Конъюнкция әрекеті қандай таңбамен белгіленеді:

&

VМәтіндік редакторде беттің параметрлерін өзгерту нені орнатады:

алаң, ориентация

гарнитура, өлшем, сызылуы

шегініс, аралық

стиль, шаблон

дұрыс жауабы жоқ


Программа жолдарының бір-бірлеп ретпен оқылу және орындалу процессі

компиляция

интерпретация

өңдеу


компоновка

көшіру


Идентификатор қолдана алатын айнымалы

abc


div

end


array

mod
Оператор дегеніміз

компьютер орындай алатын жұмыс ережесі

тапсырма шешудің формальді әдісі

математикалық есептердің формасы

белгіленген біртипті айнымалының бір атқа біріктірілуі

графикалық және мәтіндік ақпаратты қағаз немесе слайд түрінде компьютерге енгізу құрылғысы
Паскаль програмасында белгі қою бөлігі қай түйінді сөзден басталады

Label


const

var


dim

type
Паскаль бағдарламасында программа мәтініне түсініктеме (коментрий) қайда жазылады

фигуралық жақшаға

дөңгелек жақшаға

тырнақшаға

тікбұрышты жақшаға

апострофқа
Айнымалыларды сипаттаудың дұрысын көрсетіңіз

VAR a, b, c : real; i, k : integer;

VAR a, b, c := real; i,k := integer;

VARIANTS a, b, c : real; i,k : integer;

VAR a, b, c = real; i, k = integer;

VAR a; b; c : real; i; k : integer;


Программалармен жұмыс істеу барысында мәнін бірнеше рет өзгерте алатын шама

айнымалы

белгі

тұрақты


жүйе

айнымалы функциясы


Мына екілік санды 11101101011 сегіздік санау жүйесіне ауыстырғанда шығатын санды көрсетіңіз

3553


7326

76B


5553

7323
Мына өрнек Y=x3 Паскаль программасында қалай жазылады

Y:=x*x*x;

Y:=x^3;


Y:=x**3;

Y:=SQR(x*x*x);

Y:=SQRT(x);
Бір атаумен белгіленіп біріктірілген біртекті элементтер жиыны қалай аталады

жиым


бағдарлама

код


жүйе

құрылым
Мына жиымдардың дұрыс жазылуын көрсет A(5), B(7), C(9):

TYPE T=array [1..9] of real; VAR A,B,C:T;

TYPE T=array [1,7] of real; VAR A,B,C:T;

TYPE T=array [1...5,7,9] of real; VAR A,B,C:T;

TYPE T=array [1..5-9] of real; VAR A,B,C:T;

TYPE T:array [5..9] of real; VAR A,B,C =T;
Ctr+C пернелер комбинациясының қызметі

объектілерді көшіру

объектілерді белгілеу

объектілерді қиып алу объектілерді қиып алу


объектілерді жылжыту

объектілерді өшіру


“р” әріпін кодтасақ ол 143-ке тең. Осыған байланысты “спорт” сөзін былай кодтаймыз

144142141143145

145131154154141

144142141143140

146156147149148

138136139141140


Мәтіндік процессорда пайдаланушы мәтінді түзетеді. Меңзер екінші азат жолдың басында тұрған кезде, ол BackSpace пернесін басты. Содан кейін екінші азат жолда тұрған мәтін бірінші жолға келіп ауысты. Неге бұлай болды?

Пайдаланушы бірінші азат жолдың соңында көрінбей тұрған «жол соңы» символын өшірді

Машина өшіп қалды, ал пайдаланушы өзгерткен мәтінін сақтаған жоқ

Осы пернені басу арқылы қағаздағы мәтінді екі бағанаға бөлуге мәтіндік редакторға жол көрсетті

Мәтінді автоматты түрде пішімдеу үшін осы перне қолданылды

Бұл макровирусқа қарсы әрекет


EXCEL кестелік процессорында диаграмма тұрғызу барысында қай кезде бос диаграмма шығады

*мәліметтер тұрған ұяшық блогы белгіленбесе

жедел жадта орын жетіспесе

диаграмманың дұрыс емес типі таңдалса

белгіленген аймақтағы мәліметтер өте аз болса

диаграмма өте үлкен болғандықтан экранға сыймай тұр

Мәліметтер мен жан-жақты қатынас құра отырып, олардың өңделуін қамтамасыз ететін

база құру мен сүйемелдеуге арналған программмалық кешен қалай аталады

мәліметтер базасын басқару жүйесі

мәліметтер банкі

мәліметтер базасының технологиясы

мәліметтер базасының прототипі

мәліметтер базасының құрылымы
Мәліметтер базасының әр реляциялық кестесінде өріс атауын көрсететін термин

кілт


кесте

сұрау


мәліметтер сызбасы

байланыс
Бір кестедегі әрбір жазбаның басқа кестедегі көп жазбаларға сәйкес келуі

бір-көпке

бір-бірге

көп-бірге

көп-көпке

біреуде емес-көпке
.doc кеңейтілімі бар құжат, қай программаның көмегімен құрылған

MS Word


MS Access

MS Power Point

MS Excel

MS Photo Editor


MS Excel-де : = ЕСЛИ (С1егер С1

егер С1

егер С1

егер С1

егер С1
EXCEL электронды кестесінде тормен қандай әрекеттерді жасауға болмайды

жеке алынған тордың өлшемін өзгертуге

ақпаратты енгізуге және түзетуге

ақпаратты көшіруге және өшіруге

блгілерді белгілеу және алып тастауға

жл мен бағанның өлшемін өзгертуге


Жергілікті желінің қысқаша жазылуы, белгіленуі

LAN


WAN

WWW


HTTP

TCP/IP
ДК-дің дисплей экранына шығарылатын суреттің екілік коды қайда сақталады

бейнежадыда

жедел жадыда

тұрақты жадыда

қатқыл дискіде

бейнепикселде
Алгоритмнің қасиеті болып табылады

нәтижелік

қайталануы

әмірді орындаудағы жұмысты өзгерту мүмкіндігі

алгоритмді кері орындау мүмкіндігі

программалау тілін жазудың қарапайымдылығы

Windows-та алмастыру буфері көмегі арқылы не істеуге болады

обьектіні (файл немесе құжат бөлігін) бір орыннан екінші орынға жылжытуға немесе көшіруге

бағдарламаларды тез іске қосу және бумалар мен құжаттарды ашу үшін

құжаттарды,бумалармен бағдарламаларды құру үшін

құжаттарды,бумалар мен бағдарламаларды тез өзгерту үшін

құжаттарды,бумалар мен бағдарламаларды тез тығыздату үшін;


Векторлық графиканың расторлық графикадан артықшылығы

керекті суретті сақтағанда көп орын алмайды, соңғы суретті пішімдеу оңай

сурет сақтайтын орынның көлемін үлкейтеді

сурет сақтайтын орынға және суретті пішімдеуге әсерін тигізбейді

суретті кодтау әрекеті өзгермейді

суретті пішімдеу қиын


MS Word – мәтіндік редакторында белгіленген құжат бөлігін алмастыру буферіне қалай орналастыруға болады

меню командасының көмегімен: Түзету => Көшіру

меню командасының көмегімен: Файл => Қалайша сақтау

меню командасының көмегімен: Сервис => Алмастыру буфері

меню командасының көмегімен: Түзету => Сақтау

меню командасының көмегімен: Түзету => Қою

Дыбыстық файлдардың дұрыс жазылған форматын көрсет

*.AVI, *.MID, *.WAV және т.б.

*AVI, *MID, *.WAV, *.BMP және т.б.

*AVI, *MID, *.WAV ,*.DOC және т.б.

*AVI, *MID, *.WAV, *.BMP,*.DOC және т.б.

*AVI, *TXT, *.WWW, *.BMP,*.DOC және т.б.


Информатикадан тест сұрақтары

4 –нұсқа
Сілтеуіш бағдарламасының қызметі

құжаттарды, бумалар мен бағдарламаларды тез өзгерту үшін

бағдарламаларды тез іске қосу және бумалар мен құжаттарды ашу үшін

құжаттарды, бумалармен бағдарламаларды құру үшін

құжаттарды,бумалар мен бағдарламаларды тез тығыздату үшін

файлдар және бумалармен жұмыс істеу үшін


Ctrl+V пернелер комбинациясының қызметі

алмастыру буферіндегі ақпаратты қажетті жерге қою

алмастыру буферіне ақпаратты көшіру

алмастыру буферіндегі ақпаратты өшіру

алмастыру буферіне ақпараттарды жазу

белгіленген объектіні алмастыру буферіне көшіру

AVP (Kaspersky antivirus) программасы не үшін қолданылады

вирусқа тексеру үшін

кестелерді өңдеу үшін

дерек қорын құру үшін

мәтінді өңдеу үшін

сығылған файлдар құру үшін


Дискіде орынды үнемдеу үшін файлдың көлемін кішірейтіп сақтауға мүмкіндік беретін программалар тобы

архиваторлар

антивирустық программалар

операциялық жүйелер

драйверлер

дұрыс жауабы жоқ


Архивтік файл дегеніміз

қысылған күйде бір файлға енгізілген қажет болғанда бастапқы күйінде шығарып алуға болатын бір немесе бірнеше файлдың жиынтығы

қысылған күйде бір файлға енгізілген бума

бір файлға енгізілген файлдың жиынтығы

көптеген файлдардың бір бумаға жинақталған түрі

дұрыс жауабы жоқ


MS Word мәтіндік редакторында белгіленген құжат бөлігін алмастыру буферіне қалай орналастыруға болады

меню командасының көмегімен: Түзету => Көшіру

меню командасының көмегімен: Сервис => Алмастыру буфері

меню командасының көмегімен: Түзету => Сақтау

меню командасының көмегімен: Файл => Қалайша сақтау

меню командасының көмегімен: Түзету => Қою

MS Excel-де жұмыс істегеңде СУММ(А1:А10) функциясының қызметі

А1-ден А10-ға дейінгі ұяшықтарда жазылған мәндер қосындысын есептеу

А1 және A10 ұяшықтарының мәндерінің қосындысын есептеу

А1 ұяшығының мәндерін A10 ұяшығының мәндерінің бөліндісінің қалдығын есептеу

A1,A2 ұяшығының мәндерін A10 ұяшығыда бөлу қалдығының қосындысын

берілген функция дұрыс емес

MS Access-те сұраныстар көмегімен...

бірнеше кестелердегі мәліметтерді қарап шығуға, талдауға және өзгертуге болады

параметрлерді енгізуге арналған диалогты терезенің информациялық сыйымдылығын өзгертуге болады

барлық байланысқан кестелерден біріккен бір виртуальді кесте алуға болады

кестедегі мәліметтерді түзетуге болады

правка-Найти командасын айтамыз

MS Access -те таңдауға арналған сұранысты орындау кезінде...

кестелер арасындағы байланыстар өзгереді

таңдау шарттарына қанағаттандыратын мәліметтер автоматты түрде баспаға шығарылады

таңдау шарттарын қанағаттандыратын мәліметтер бір немесе бірнеше кестелерден таңдалынып нақты бір ретпен шығарылады

жаңа мәліметтер базасы құрылады

кестелер арасындағы байланыстар күрделенеді


Web файлдардың кеңейтілімін көрсетіңіз

кеңейтілуі htm немесе html

кеңейтілуі txt немесе doc

кеңейтілуі com немесе exe

графикалық файл кеңейтілуі GIF немесе JPG

дұрыс жауап жоқ

Модемді таңдау кезіндегі ең маңызды шарт

оның мәліметтерді қабылдау\жөнелту жылдамдығы

арнамен орнатылған байланыстың сенімді түрде сақтауы

модемнің бағасы

модемнің, ол байланысатын компьютермен аппараттық түрде сәйкес келуі

интернетте жұмыс істеген уақытты есепке алатын программа


Wed – сайыттың дұрыс жазылмаған адресін көрсетіңіз

http://wwwe.sunduk.ru

http://www.mail.ru

http://www.site.kz

*http:www.park.com

http://www.nursat.kz


Төменде көрсетілгендердің қайсысы Web– парағын құруға арналған программалар?

жауаптардың бәрі дұрыс

HTML, CorelDraw, Adobe Streamline, EXCEL

CorelDraw, Adobe Streamline

HTML, Adobe Photoshop, PhotoPaint

Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Streamline, WORD


WWW деген нені білдіреді

WWW дегеніміз дүние жүзілік өрмек

WWW дегеніміз жергілікті желіге шығу

WWW дегеніміз интернеттегі вирустарды іздеуге арналған программа

WWW дегеніміз интернеттегі сілтеме жасайтын команда

Дұрыс жауап жоқ


Модемнің қандай түрлері болады

сыртқы модем, Ішкі модем

сыртқы модем

ішкі модем

хаб модем

дұрыс жауабы жоқ


Web-беттерінің кеңейтілуі (форматы)...

*. html


*. txt

*. Doc


*. exe

дұрыс жауабы жоқ


Жаңа ақпараттық технологиялар дегеніміз

қазіргі компьютерлік технология

ақпараттық технология

үлкен ЭЕМ –дерді пайдалануға негізделген технология

эволюциялық технология

информацияларды сақтау, тасымалдау


Файл дегеніміз

белгілі бір атпен магниттік дискіде жазылған біртектес информациялар жиыны

белгілі бір атпен магниттік дискіде жазылған мәтіндік мәлімет

белгілі бір ортақ қасиеттеріне қарай магниттік дискіде бір-бірімен қатар орналастырылған бір топ файлдар тізіміне қойылған атау

программа

операциялық жүйе


Каталог немесе директорий дегеніміз

белгілі бір ортақ қасиеттеріне қарай магниттік дискіде бір-бірімен қатар орналастырылған бір топ файлдар тізіміне қойылған атау

белгілі бір атпен магниттік дискіде жазылған біртектес информациялар жиыны

белгілі бір атпен магниттік дискіде жазылған мәтіндік мәлімет

программа

операциялық жүйе


Контексті-тәуелді менюді қалай шақырамыз

тышқанның оң батырмасын басу арқылы

тышқанның сол батырмасын басу арқылы

объектіні белгілеу арқылы

файл менюі арқылы

дұрыс жауабы жоқ


Windows жүйесі - бұл

операциялық жүйе

мәтіндік интерфейс

программалық қабықша

сервистік программа

электрондық кесте

RAR бағдарламасы не үшін қажет

файлды тығыздалған күйде құру немесе алғышқы қалпына келтіру үшін

компьютердің параметрлерін баптау және тексеру үшін

файлдармен, бумалармен жұмыс істеу үшін

компьютерді тексеру және вирустарды жою үшін

графикалық бейнелерді құру, түзету және баспадан шығару үшін


ARJ бағдарламасы не үшін қолданылады

файлдарды тығыздау үшін

мәтінді өндеу үшін

кестелерді өңдеу үшін

дерек қорды көру үшін

вирусты тексеру үшін


Қаріп диалог терезесін ашу үшін келесі команда орындалады

формат-шрифт

вставка-шрифт

вид-шрифт

окно-шрифт

формат
Менюдің қай бөлімінде құрал-саймандар тақтасын тағайындауға болады

вид

файл


правка

формат


таблица

MS Excel -бағдарламасы не үшін қолданылады

кестелерді өңдеу үшін

мәтінді өңдеу үшін

тығыздатылған файлды құру үшін

дерек қорды көру үшін

вирусты тексеру үшін

MS Excel -де менюдің "Түзету" ("Правка") пунктінің құрамы

қиып алу,көшіру, қою

көру, сақтау, қағазға басу

саймандар тақтасын өзгерту

анықтама алу

шрифтерді өзгерту
MS Access –те кестелерді байланыстыру

барлық байланысқан кестелерден біріккен виртуальді кесте алуға

арналған

параметрлерді енгізу үшін қолданылатын диалогты терезенің

информациялық сыйымдылығын үлкейтуге арналған

формадағы тек нақты бір жазбаларды қарап шығуға арналған

кестені баспаға шығаруға арналған

кестені көшіруге арналған


MS Access -те сұраныс конструкторы режимі

сұраныстың құрылымын графикалық түрде өзгертуге арналған


тек қана таңдалған кестелерді қарап шығу үшін қолданылады

тек қана таңдалған жазбаларды қарап шығу үшін қолданылады

тек қана таңдалған өрістерді қарап шығу үшін қолданылады

тек қана таңдалған құжатты қарап шығу үшін қолданылады


Тег бұл

web – парағын құруға арналған команда

элементтің бастапқы және аяққы маркері

арнайы таңбалар пайдаланылатын мәтін

басқа файлға немесе обьектіге сілтеме

дұрыс жауап жоқ


Интернеттегі қай потокол базалық болып табылады

HTTP


HTML

TCP


TCP/IP

дұрыс жауап жоқ


MS Access –те кесте дегеніміз

мәліметтерді сақтайтын объект. Кесте баған мен жолдан тұрады. Әрбір қатар - жазба, әрбір баған - өріс

мәліметтерді сақтауға арналған стандартты блок

мәліметтерді стандартты түрде форматтау. Кесте баған мен жолдан тұрады

мәліметтерді енгізіп сұрыптау

дұрыс жауабы жоқ


Сұрыптау режимі қандай мүмкіндіктер береді

слайдтарды реттеу, ауысулар қосу және көрсету ұзақтығын таңдау

мәтін, сурет, графикалық объектілер және кесте енгізу, анимациялар құру

жетекші презентацияда қолданылатын

анықтамалыққа арналған мәтінмен суреттерді енгізу

дұрыс жауабы жоқ


0 мен 1 -ден тұратын екілік сан

*бит деп аталады

байт деп аталады

мегабайт деп аталады

килобайт деп аталады

гигобайт деп аталады
Компьютер жұмысының өнімділігі (операцияларды орындау шапшаңдлығы) неге байланысты

процессордың тактілік жиілігіне

жадтаушы құрылғылардың сыйымдылғымен тез әрекеттігіне

қоректендіру кернеуіне

сыртқы жад сыйымдылығына

пернелердің басу шапшаңдығына


Компьютерді желіден ағытқанда қай жеріндегі бүкіл ақпарат өшіріледі

жедел жадыдағы

магнитоптикалық дискіде

магниттік таспаларда

CD-ROM –да

тұрақты жадыдағы


Микропроцессордың міндеті

сыртқы құрылғыларды ақпараттық кеңарнаға қосу

ЭЕМ-нің барлық блоктары жұмысын басқару

жоғары деңгейдегі программалық тілдерінде жазылған программаны машиналық кодқа аудару

ақпаратпен арифметикалық және логикалық операциялар орындау
Компьютер дегеніміз

ақпараттық процестерді жүзеге асыратын құрал

ойын ойнайтын құрал

ақпартты сақтайтын құрылғы

ақпаратты тарататын құрылғы

дұрыс жауабы жоқ


Санның цифрына бөлінетін позицияны

разряд


цифр

бит


байт

барлық жауап дұрыс


Бейнеадаптер қандай қызмет атқарады

мониторда көретін ақпарат бейнесін басқару қызметін

ақпаратты енгізу қызметін

ақпаратты шығару қызметін

ақпаратты сақтау қызметін

ақпаратты өңдеу қызметін


ТЖҚ дегеніміз

ақпараттарды тұрақты сақтау құрылғысы

ақпараттарды жедел сақтау құрылғысы

ақпараттарды уақытша сақтау құрылғысы

ақпаратты өңдеу құрылғысы

дұрыс жауабы жоқ


ЖЖҚ дегеніміз

ақпараттарды тұрақты сақтау құрылғысы

ақпараттарды жедел сақтау құрылғысы

ақпараттарды уақытша сақтау құрылғысыақпаратты өңдеу құрылғысы

дұрыс жауабы жоқ
Каталог: wp-content -> files
files -> Астрономия Мазмұны
files -> Реферат 15-16 ғасырлардағы Қазақ-Қырғыз қарым-қатынасы реферат
files -> Ілияс жансүгіров
files -> Ахмет Жұбанов Ахмет Қуанұлы Жұбанов
files -> Мерекелер мен атаулы күндер Қазақстан республикасының мемлекеттік және ұлттық мейрамдары
files -> Өмірбаяны туралы білімдерін жинақтап, кеңейтіп, пысықтайды, толықтырады
files -> Лекция мақсаты: Шалкиіз жыраудың шығармашылығымен таныстыру, толғауларының мәнін көрсету. Жоспар
files -> Мәдениеттану
files -> Шу мен Арал аралығында Қазақ ордасы құрылған кезде Асанқайғы жаңа мемлекеттің ұраншысына айналады


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу