Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар Физикабет3/7
Дата23.12.2019
өлшемі281.29 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Жалпы балл: 13

9


Бағалау критерийлері

Тапсырма

Дескриптор

Балл

Білім алушы


Балқу/кристалдану кезіндегі

1

Пластинаның массасын анықтайды;

1Кристалдану кезіндегі бөлінетін жылу

1
жұтылатын/бөлінетін жылу
мөлшерін есептеу формуласынмөлшерінің формуласын
қолданады;қолданады
Суу кезіндегі бөлінетін жылу мөлшерін

1


есептеу формуласын қолданады;

Пластина суыған кезде бөлінетін

1


энергияны есептейді;


Заттың балқу және қатаю

2

Балқу кезіндегі температураның уақытқа

1
үдерісі кезіндегі
тәуелді графигі арқылы құбылыстытемператураның уақытқа
сипаттайды;тәуелділік графигін

талдайды
Молекула-кинетикалық

3

Графиктің АВ бөлігіндегі заттың күйін

1
теория негізінде заттың
анықтайды;сұйық күйден газ күйіне
Графиктің ВС бөлігіндегі заттың күйін

1
және кері айналуын
анықтайды;сипаттайды
Графиктің СD бөлігіндегі заттың күйін

1


анықтайды;Заттың булану және қайнау

4

a) 1) Сұйықтың булану процесін

1
үдерісін сипаттайды
сипаттайды;

2) Булану кезінде қандай құбылыс

1


болатынын сипаттайды;

3) Жылу энергиясы берілмесе қандай

1


құбылыс болатынын сипаттайды;
b) Жылу мөлшерін есептеу формуласын

1


қолданады;

Қайнау кезінде суды буға айналдыруға

1


қажетті жылу мөлшерін есептейді.


Жалпы балл1310
«Заттың агрегаттық күйлері» бөлімі бойыншажиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика


Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі
төмен

орташа

жоғары

Балқу/кристалдану кезіндегі

Кристалдану кезіндегі бөлінетін

Бөлінетін жылу мөлшерінің

Бөлінетін жылу мөлшерінің
жұтылатын/бөлінетін жылу

жылу мөлшерінің формуласын

формуласын есептер шығаруға

формуласын есептер шығаруға
мөлшерінің формуласын

есептер шығаруға қолдану

қолданады, есептеулердеқолданады.

қолданады

қиындық тудырады.


қателіктерге жол береді.Балқу және қатаю нүктелері

Балқу және қатаю нүктелері

Балқу және қатаю нүктелері

Балқу және қатаю нүктелері
арқылы заттың агрегаттық

арқылы заттың агрегаттық күйін

арқылы арқылы заттың

арқылы арқылы заттың агрегаттық
күйін анықтайды

сипаттау қиындық тудырады.

агрегаттық күйін анықтайды,

күйін анықтайды.


тұжырымдама жасағанда

кішігірім қате жібереді.


Заттың балқу және қатаю

Заттың балқу және қатаю үдерісі

Заттың балқу және қатаю үдерісі

Заттың балқу және қатаю үдерісі
үдерісі кезіндегі

кезіндегі температураның

кезіндегі температураның уақытқа

кезіндегі температураның уақытқа
температураның уақытқа

уақытқа тәуелділік графигін

тәуелділік графигін талдау кезінде

тәуелділік графигін талдайды.
тәуелділік графигін талдайды

талдау қиындық тудырады.

кішігірім қателерге жол береді.

Молекула-кинетикалық теория

Графиктің бөлігіндегі заттың

Графиктің АВ, ВС, СD бөлігіндегі

Контейнердегі судың массасында
негізінде заттың сұйық күйден

күйін анықтауда қиындық

заттың күйін анықтауда кішігірім

болатын өзгерісті сипаттайды.
газ күйіне және кері айналуын

тудырады.

қателерге жол береді.сипаттайдыЗаттың булану және қайнау

Заттың булану және қайнау

Заттың булану және қайнау

Заттың булану және қайнау
үдерісін сипаттайды

үдерісін түсіндіру қиындық

үдерісін түсіндіргенде қателерге

үдерісін түсіндіреді.тудырады.

жол береді.
11

2-ТОҚСАН

БӨЛІМ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

Термодинамика негіздері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау


Оқу мақсаттары

8.3.2.17 – термодинамиканың бірінші заңының мағынасын

түсіндіру

8.3.2.22 – жылу қозғалтқыштарындағы энергияның түрленуін

сипаттау

8.3.2.20 – іштен жану қозғалтқышының, бу турбинасының

жұмыс істеу принципін сипаттау

8.3.2.19 – жылу қозғалтқышының пайдалы әрекет

коэффициентін анықтау

8.3.2.21 – жылу қозғалтқыштарын жетілдіру жолдарын ұсыну

Бағалау критерийлері

Білім алушы


• Термодинамиканың бірінші заңын есеп шығарғанда

қолданады


• Жылу қозғалтқыштарындағы энергияның түрленуін

сипаттайды


• Іштен жану қозғалтқышының жұмыс істеу принципін

сипаттайды


• Жылу қозғалтқышының пайдалы әрекет коэффициентін анықтау әдісін сипаттайды және жылу қозғалтқыштарын жетілдіру жолдарын ұсынады


Ойлау дағдыларының деңгейлері

ҚолдануОрындау уақыты
20 минутТапсырма


 1. Изотермиялық сығылу кезінде газ қоршаған денеге 800 Дж жылу мөлшерін береді. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі қандай?

[2]


 1. Белгілі бір процесс кезінде газ 5 МДж жұмыс атқарды. Осы кезде ішкі энергия 2 МДж-ға кемиді.

  1. Газға берілген энергия қайда жұмсалатынын термодинамиканың бірінші заңы негізінде түсіндіріңіз және формуласын жазыңыз.

[2]

 1. Газға қандай жылу мөлшері берілгенін есептеңіз.

[1]


 1. Идеал жылу машинасында қыздырғыштан алынатын әр килоджоуль энергия есебінен

 1. Дж жұмыс атқарылады, ал тоңазытқыш температурасы 280 К.

  1. Қоршаған ортаға бөлінген энергияны анықтаңыз.

[1]

 1. Машинаның ПӘК-ін есептеңіз.

[1]

 1. Идеал машинаның ПӘК-ін анықтайтын Карно формуласын жазыңыз.

[1]

12


 1. Мотоцикл 25 км/сағ жылдамдықпен қозғалып, 100 км жолда 1,7 л бензин жұмсайды, ал қозғалтқыштың ПӘК-і 20 %. Бензиннің тығыздығы 700 кг/м3. Бензиннің меншікті жану жылуы 46∙106 Дж/кг.
  1. Бензиннің массасын анықтаңыз.

[1]

 1. Бензин толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеңіз.

[1]

 1. ПӘК-інің формуласы арқылы пайдалы жұмысты анықтаңыз.

[1]
Жалпы балл: 11

Бағалау критерийлері

Тапсырма

Дескриптор

Балл

Білім алушы


Термодинамиканың бірінші

1

Термодинамиканың бірінші заңын

1
заңын есеп шығарғанда
қолданады;қолданады
Газдың ішкі энергиясының өзгерісін

1


анықтайды;


Жылу қозғалтқыштарындағы

2

a) Қай процесске байланысты екендігін

1
энергияның түрленуін
анықтайды;сипаттайды
Термодинамиканың бірінші заңының

1


формуласын жазады;

b) Газға қандай жылу мөлшері берілгенін

1


анықтайды;


Іштен жану қозғалтқышының

3

a) Қоршаған ортаға бөлінген энергияны

1
жұмыс істеу принципін
анықтайды;сипаттайды
b) Машинаның ПӘК-ін есептейді;

1


c) Идеал машинаның ПӘК-ін анықтайтын

1


Карно формуласын жазады;Жылу қозғалтқышының

4

a) Бензиннің массасын анықтайды;

1
пайдалы әрекет
b) Бензин толық жанғанда бөлінетін жылу

1
коэффициентін анықтау әдісін
мөлшерін есептейді;сипаттайды және жылу
c) ПӘК-інің формуласы арқылы пайдалы

1
қозғалтқыштарын жетілдіру
жұмысты анықтайды.жолдарын ұсынады
Жалпы балл1113

«Термодинамика негіздері» бөлімі бойыншажиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика


Бағалау критерийлері

Оқу жетістіктерінің деңгейі

төмен

орташа

жоғары


Термодинамиканың бірінші

Термодинамиканың бірінші

Термодинамиканың бірінші

Термодинамиканың бірінші заңын
заңын есеп шығарғанда

заңын есеп шығарғанда

заңын кез келген нақты

кез келген нақты жағдаяттарда
қолданады

қолдану қиындықтар

жағдаяттарда қолданғанда

дұрыс қолданады.тудырады.

қателерге жол береді.
Жылу қозғалтқыштарындағы

Жылу

Жылу қозғалтқыштарындағы

Жылу қозғалтқыштарындағы
энергияның түрленуін

қозғалтқыштарындағы

энергияның түрленуін

энергияның түрленуін сипаттайды.
сипаттайды

энергияның түрленуін

сипаттауда кішігірім қателерге


сипаттау қиындық

жол береді.


тудырады.


Іштен жану қозғалтқышының

Іштен жану

Іштен жану қозғалтқышының

Іштен жану қозғалтқышының
жұмыс істеу принципін

қозғалтқышының жұмыс

жұмыс істеу принципін

жұмыс істеу принципі дұрыс
сипаттайды

істеу принципін түсіндіруге

түсіндіреді, бірақ жауаптарында

қалыптасқан.қиындық тудырады.

кішігірім қателерге жол береді.Жылу қозғалтқышының

Жылу қозғалтқыштарының

Жылу қозғалтқыштарын

Жылу қозғалтқыштарын жетілдіру
пайдалы әрекет коэффициентін

ПӘК-ін арттыру жолдарын

жетілдіру жолдарын ұсына

жолдарын дұрыс ұсынады.
анықтау әдісін сипаттайды

ұсыну қиындық тудырады.

алады, тұжырымдама жасағандажәне жылу қозғалтқыштарын

қателерге жол береді.жетілдіру жолдарын ұсынаалады

14Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет