Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстарPdf көрінісі
Дата23.12.2019
өлшемі0,6 Mb.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жиынтық бағалауға арналған 

әдістемелік ұсыныстар 

 

Қазақстан тарихы 

 

8-

сынып 

 


 

Әдістемелік  ұсыныстар  мұғалімге  8-сынып  оқушыларына  «Қазақстан  тарихы»  пәні 

бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде 

құрастырылған.  

Бөлім/ортақ  тақырып  бойынша  жиынтық  бағалаудың  тапсырмалары  мұғалімге 

оқушылардың  тоқсан  бойынша  жоспарланған  оқу  мақсаттарына  жету  деңгейін  анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге 

арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, 

жинақта  оқушылардың  оқу  жетістіктерінің  мүмкін  деңгейлері  (рубрикалар)  сипатталған. 

Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген. 

 

 Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді 

ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды. 

 

 

   

 


 

 

МАЗМҰНЫ 

 

ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ........... 4 «Қазақ-жоңғар соғыстары» бөлімі бойынша жиынтық  бағалау ............................................... 4 

«XVIII ғасырдағы Қазақ хандығы» бөлімі бойынша жиынтық  бағалау .................................. 7 

II 

ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ....... 10 «XVIII ғасырдағы Қазақстан мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық  бағалау ...................... 10 

«Отарлау және ұлт-азаттық  күрес» бөлімі бойынша жиынтық  бағалау ............................... 13 

III 

ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ...... 16 «Отарлау және ұлт-азаттық  күрес» бөлімі бойынша жиынтық  бағалау ............................... 16 

«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық  бағалау ............ 19 

«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық  бағалау ............ 22 

IV 


ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ...... 26 

«XIХ-XX ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық  

бағалау ........................................................................................................................................... 26 

 

  

  ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 

«Қазақ-жоңғар соғыстары» бөлімі бойынша жиынтық  бағалау 

 

Тақырыптар 

Жоңғар басқыншылығына қарсы Отан соғысының басталуы. 

Біртұтас халық жасағының ұйымдастырылуы 

 

Оқу мақсаты  

7.4.1.1 


Жоңғар шапқыншылығының қазақ халқының 

шаруашылығына тигізген зардаптарын анықтау 

7.3.1.2 

Қазақ хандығының ішкі саяси  жағдайын талдау 

 

Бағалау критерийі 

Білім алушы 

• 

Жоңғар  шапқыншылығының  шаруашылыққа  тигізген зардабын сипттайды 

• 

Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын бағалайды  

Ойлау дағдыларының 

деңгейі 

Қолдану  

Жоғары деңгей дағдылары 

 

Орындау уақыты 

20 минут 

 

Тапсырма  

1. 

Қазақ халқының шаруашылығына жоңғар шапқыншылығының тигізген зардаптарын 

сипаттап, дәлелдер келтіріңіз.   

 

2. «XVII-

XVIII ғасырлардағы қазақ хадығының ішкі жағдайы» тақырыбында 100-150 

сөзден тұратын эссе жазыңыз.  

Эссе критерийлері: 

 

Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайы туралы кемінде 3 дерек келтіру; 

 

Жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте халықтың бірігуіне әсер еткен 3  

оқиғаны жазу; 

 

Қазақ хандығының дамуына үлес қосқан хандардың іс-әрекеттеріне баға беру; 

 

Қазақ хандығының дамуына үлес қосқан батырлардың іс-әрекеттеріне баға беру. 

 

1. ______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

дәлел: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

дәлел:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

дәлел:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________   

Бағалау 

критерийі 

Тапсырма 

№ 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Жоңғар 


шапқыншылығыны

ң  шаруашылыққа 

тигізген  зардабын 

сипттайды 

жоңғар шапқыншылығының шаруашылыққа тигізген 1-зардабын сипаттайды; 

жоңғар шапқыншылығының шаруашылыққа тигізген 2-зардабын сипаттайды; 

жоңғар шапқыншылығының шаруашылыққа тигізген 3-зардабын сипаттайды; 

Қазақ хандығының ішкі саяси 

жағдайын 

бағалайды 

қазақ хандығының ішкі саяси жағдайы туралы 1- дерек келтіреді; 

қазақ хандығының ішкі саяси жағдайы туралы 2- дерек келтіреді; 

қазақ хандығының ішкі саяси жағдайы туралы 3- дерек келтіреді; 

жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте халықтың бірігуіне әсер еткен  1- оқиғаны 

жазады; 


жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте 

халықтың бірігуіне әсер еткен  2- оқиғаны 

жазады;


 

жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте халықтың бірігуіне әсер еткен  3- оқиғаны 

жазады;


 

қазақ хандығының дамуына үлес қосқан хандардың іс-әрекеттеріне баға береді; 

қазақ хандығының дамуына үлес қосқан батырлардың іс-әрекеттеріне баға береді. Жалпы балл                                                                                                                             11  

«

Қазақ-жоңғар соғыстары» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға  

ақпарат ұсынуға арналған рубрика 

Білім алушының аты-жөні _____________________________________________ 

 

Бағалау критерийі 

Оқу жетістігі  деңгейі 

 

 

 

Төмен  

Орта  

Жоғары  

Жоңғар шапқыншылығының 

шаруашылыққа тигізген 

зардабын сипттайды 

 

 

Жоңғар шапқыншылығының шаруашылыққа тигізген 

1/2/3/зардабын сипаттауда  

қиналады 

Жоңғар шапқыншылығының 

шаруашылыққа тигізген 

1

/2/3/зардабын сипаттауда  қателіктер жібереді 

 

Жоңғар шапқыншылығының 

шаруашылыққа тигізген 

зардабын сипттайды  

Қазақ хандығының ішкі 

саяси жағдайын бағалайды 

 

Қазақ хандығының ішкі жағдайы туралы 1/2/3 дерек келтіруде, 

жоңғар шапқыншылығына қарсы 

күресте халықтың бірігуіне әсер 

еткен 1/2/3 оқиғаны жазуда, қазақ 

хандығының дамуына үлес 

қосқан хандар мен батырлардың  

іс-әрекеттеріне баға беруде 

қиналады 

Қазақ хандығының ішкі жағдайы 

туралы 1/2/3 дерек келтіруде, жоңғар 

шапқыншылығына қарсы күресте 

халықтың бірігуіне әсер еткен 1/2/3 

оқиғаны жазуда, қазақ хандығының 

дамуына үлес қосқан хандар мен 

батырлардың  іс-әрекеттеріне баға 

беруде қателіктер жібереді 

 

Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын бағалайды 

  

«

XVIII ғасырдағы Қазақ хандығы» бөлімі бойынша жиынтық  бағалау 

Тақырып  

Қазақ хандығының Ресей империясына қосылуының 

басталуы. Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты 

 

Оқу мақсаты  

7.3.2.2 

Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін 

анықтау 

7.3.1.2 


Қазақ хандығының ішкі саяси  жағдайын талдау 

Бағалау критерийі 

Білім алушы 

• 

Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін сипаттайды 

• 

Қазақ хандығының ішкі саяси  жағдайына баға береді 

Ойлау дағдыларының 

деңгейі 

Қолдану  

Жоғары деңгей дағдылары 

 

Орындау уақыты  

20 минут Тапсырма 

 

1. 

Қазақ жерінің Ресей империясының қосылу барысын ретімен орналастырыңыз.  

 

Дұрыс жауапты ретімен орналастырыңыз.  

 

  

 

 2. 

Абылай ханның ішкі және сыртқы саясатына талдау жасаңыз. 

Абылай 

ханның 


ішкі 

саясатының бағыттары Абылай  ханның  сыртқы саясатының бағыттары Ханның саясатының тиімділігіне баға беріңіз  

1-

дәлел: 2-

дәлел: 


 

 

   

Бағалау критерийі 

 

Тапсыр

ма № 

Дескриптор 

Балл 

 

Білім алушы 

Қазақ хандығының 

сыртқы саясатының 

нәтижелерін сипаттайды 

 

 

  

 Ресей империясының қазақ жерін жаулауы 

бойынша 1-оқиғаны анықтайды; 

Ресей империясының қазақ жерін жаулауы бойынша 2- оқиғаны анықтайды; 

Ресей империясының қазақ жерін жаулауы бойынша 3-оқиғаны анықтайды; 

Ресей империясының қазақ жерін жаулауы бойынша 4- оқиғаны дұрыс анықтайды; 

Ресей империясының қазақ жерін жаулауы бойынша 5- оқиғаны анықтайды; 

Қазақ хандығының ішкі саяси  жағдайына баға 

береді 


Абылай ханның ішкі саясаттағы 1 -бағытын 

сипаттайды; 

Абылай ханның ішкі саясаттағы 2 -бағытын сипаттайды; 

Абылай ханның сыртқы саясаттағы 1 -бағытын сипаттайды; 

Абылай ханның сыртқы саясаттағы 2 -бағытын сипаттайды; 

Абылай ханның саясатының тиімділігіне  1-дәлел келтіреді; 

Абылай ханның саясатының тиімділігіне  2-дәлел келтіреді. Жалпы балл                                                                                                                                11  

«

XVIII ғасырдағы Қазақ хандығы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға 

ақпарат ұсынуға арналған рубрика 

 

Білім алушының аты-жөні _____________________________________________ 

 

 

Бағалау критерийі 

                  

Оқу жетістіктерінің деңгейі 

 

 

Төмен  

Орта  

Жоғары  

Қазақ хандығының сыртқы 

саясатының нәтижелерін 

сипаттайды 

 

Қазақ жерінің Ресей империясының қосылу барысын 1/2/3/4/5 ретімен 

орналастыруда  қиналады 

 

Қазақ жерінің Ресей империясының қосылу барысын 1/2/3/4/5 ретімен 

орналастыруда  қателіктер жібереді 

 

Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін 

сипаттайды 

 

Қазақ хандығының ішкі саяси  жағдайына баға 

береді 


Абылай ханның ішкі 1/2 және 

сыртқы 1/2  саясатының 

бағыттарын талдауда,  1/2 

саясатының  бағыттарына баға 

беріп, дәлелдер келтіруде қиналады 

 

Абылай ханның ішкі 1/2 және сыртқы 1/2  

саясатының бағыттарын 

талдауда,  1/2 саясатының  

бағыттарына баға беріп,  дәлелдер 

келтіруде  қателіктер жібереді 

 

Қазақ хандығының ішкі саяси  жағдайына баға береді  

 

   

II 

ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

 

 

«

XVIII ғасырдағы Қазақстан мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық  бағалау 

 

Тақырып 

XVIII ғасырдағы халық ауыз әдебиеті 

XVIII ғасырдағы қазақтардың материалдық мәдениеті 

 

Оқу мақсаты  

7.2.1.1 C

алт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың 

құндылықтары мен маңыздылығын анықтау 

7.2.2.4 Қолданбалы өнердің жетістіктерін бағалау 

 

Бағалау критерийі 

Білім алушы 

•  C


алт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың құндылықтары 

мен маңыздылығын сипаттайды  

• 

Қолданбалы өнердің жетістіктеріне баға береді  Ойлау дағдыларының 

деңгейі 

Қолдану  

Жоғары деңгей дағдылары 

 

Орындау уақыты 

20 минут 

 

Тапсырма  

1. C

алт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды сипаттап,  құндылығы мен маңыздылығын 

анықтаңыз. 

Cалт-дәстүрлер мен 

әдет-ғұрып 

Сипаттама 

Құндылығы мен маңызы 

Ерулік 


 

 

Жылу жинау  

 

Асар  

 

 2.  «XVIII 

ғасыр  қазақ  халқының  қолданбалы  өнерінің  гүлденген  дәуірі»  тақырыбына,  

ПТМС формуласын қолданып, талдау жасаңыз. 

Позиция  «XVIII ғасыр қазақ халқының қолданбалы өнерінің гүлденген дәуірі деп санауға 

болады/болмайды?»  Түсіндіру (себебі...)  

Мысал  (мұны мынадай  2  мысал арқылы дәлелдей аламын....)  

Салдар  (қорытынды жасаймын....) 

 

  

 

 

10 


 

Бағалау критерийі  Тапсырма 

№ 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Cалт-дәстүрлер мен 

әдет-ғұрыптардың 

құндылықтары мен 

маңыздылығын 

сипаттайды  

 

 ерулік әдет-ғұрпының сипаттамасын 

жазады; 


еруліктің маңыздылығы мен құндылығын 

жазады; 

жылу жинау әдет-ғұрпының  сипаттамасын жазады; 

жылу жинаудың маңыздылығы мен құндылығын жазады; 

асардың сипаттамасын жазады; асардың маңыздылығы мен құндылығын 

жазады; 

Қолданбалы  өнердің жетістіктеріне  баға 

береді 


 

тақырып бойынша өз позициясын таңдайды; 

өзі таңдаған позициясының себебін жан-жақты түсіндіреді; 

1-мысал келтіреді; 

2-мысал келтіреді; 

қорытынды ой жазады. 

Жалпы балл                                                                                                                            11 

11 


 

 

«

XVIII ғасырдағы Қазақстанның мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға 

ақпарат ұсынуға арналған рубрика 

Білім алушының аты-жөні _____________________________________________ 

 

Бағалау критерийі 

Оқу жетістіктерінің деңгейі 

 

 

Төмен 

Орта 

Жоғары 

C

алт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың 

құндылықтары мен 

маңыздылығын 

сипаттайды  

 

 

Ерулік/жылу жинау/асар ұғымдарына сипаттама беруде, маңыздылығы мен 

құндылығын сипаттауда қиналады 

Ерулік/жылу жинау/асар ұғымдарына 

сипаттама беруде, маңыздылығы мен 

құндылығын сипаттауда қателіктер 

жібереді 

C

алт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың құндылықтары мен 

маңыздылығын сипаттайды  

 

Қолданбалы өнердің 

жетістіктеріне 

баға 

береді 


Тақырып бойынша өз позициясын 

таңдауда, өзі таңдаған позициясының 

себебін жан-жақты түсіндіруде,  

1/2 


мысалдар келтіруде, қорытынды 

ой жазуда қиналды 

 

 

 Тақырып бойынша өз позициясын 

таңдауда, өзі таңдаған позициясының 

себебін жан-жақты түсіндіруде,  

1/2 


мысалдар келтіруде,  

қорытынды ой жазуда қиналады 

 

Қолданбалы өнердің жетістіктеріне баға береді 

 

  

12 


 

«

Отарлау және ұлт-азаттық  күрес» бөлімі бойынша жиынтық  бағалау 

Тақырып 

Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс. 

1836-1838 

жылдардағы  Бөкей  Ордасындағы  қазақтардың 

көтерілісі.  Кенесары  Қасымұлы  бастаған  ұлт-азаттық 

қозғалыс Оқу мақсаты  

7.3.1.5 


Халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық 

күресінің себеп-салдарын анықтау  

7.3.1.6 

Ұлт-азаттық көтеріліс  басшыларының роліне баға 

беру 

Бағалау критерийі 

Білім алушы 

• 

Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күрестің себеп-салдарын сипаттайды  

• 

Ұлт-азаттық көтеріліс 

басшыларының 

ролін 

бағалайды Ойлау дағдыларының 

деңгейі 

Қолдану  

Жоғары деңгей дағдылары 

Орындау уақыты 

20 минут 

 

 

Тапсырма 

 

1.  XVIII-

XIX ғасырларда болған ұлт-азаттық көтерілістердің ортақ себептері мен 

салдарын сипаттаңыз

 

Ұлт-азаттық көтерілістердің ортақ себептері Ұлт-азаттық көтерілістердің ортақ салдарлары  

 

2.

 «XVIII-XIX ғасырлардағы ұлт-азаттық көтеріліс жетекшілерінің рөлі» тақырыбында эссе 

жазыңыз. Өз еркіңіз бойынша бір көтеріліс жетекшісін таңдаңыз.  Исатай Тайманұлы/Махамбет Өтемісұлы/ Сырым Датұлы/Кенесары Қасымұлы 

Эссе критерийлері: Тұлғаның көтеріліс барысындағы іс-әрекетін сипаттау; 

Тұлғаның ерлігі туралы кемінде екі дәлел келтіру; 

Көтерілістің нәтижесін жазу; 

Көтерілістің тарихи маңызын жазу

Тұлғаның көтерілістегі роліне (2 дәлел келтіру арқылы)баға беру. 

 

 

  

13 


 

Бағалау 

критерийі 

Тапсырма 

№ 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Отаршылдыққа 

қарсы ұлт-азаттық 

күрестің себеп-

салдарын 

сипаттайды  

 

  

көтерілістердің  ортақ 1- себебін көрсетеді; 

көтерілістердің ортақ  2- себебін көрсетеді; көтерілістердің  ортақ 1- салдарын көрсетеді; 

көтерілістердің  ортақ 2- салдарын көрсетеді; Ұлт-азаттық 

көтеріліс  

басшыларының 

ролін бағалайды 

тұлғаның  көтеріліс  барысындағы  іс-әрекетін сипаттайды; 

тұлғаның ерлігі туралы 1-дәлел келтіреді; тұлғаның ерлігі туралы 2- дәлел келтіреді; 

көтерілістің нәтижесін жазады; көтерілістің тарихи маңызын жазады; 

тұлғаның көтерілістегі роліне 1-дәлел келтіреді; тұлғаның көтерілістегі роліне 2-дәлел келтреді. Жалпы балл                                                                                                                                11 

 

 14 

 

 

«Отарлау және ұлт-азаттық  күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға 

ақпарат ұсынуға арналған рубрика 

 

Білім алушының аты-жөні _____________________________________________ 

 

 

Бағалау критерийі 

Оқу жетістіктерінің деңгейі 

Төмен 

Орта 

Жоғары 

Отаршылдыққа қарсы 

ұлт-азаттық күрестің 

себеп-салдарын 

сипаттайды 

Отаршылдыққа қарсы ұлт-

азаттық күрестің 1/2 себептерін 

және 1/2 салдарын сипаттауда 

қиналады 

 

Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күрестің 1/2 себептерін және 1/2 

салдарын сипаттауда қателіктер 

жібереді

 

Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күрестің себеп-салдарын 

сипаттайды 

 

Ұлт-азаттық көтеріліс  

басшыларының 

ролін 

бағалайды  

Тұлғаның көтеріліс барысындағы 

іс-әрекетін сипаттауда, ерлігі 

туралы 1/2 дәлелдер келтіруде, 

көтерілістің нәтижесін/ тарихи 

маңызын жазуда, тұлғаның 

көтерілістегі роліне 1/2 дәлелдер 

келтіруде  қиналады 

Тұлғаның көтеріліс барысындағы іс-

әрекетін  сипаттауда,  ерлігі  туралы 

1/2

дәлелдер  келтіруде,  көтерілістің нәтижесін/ тарихи маңызын жазуда, 

тұлғаның  көтерілістегі  роліне  1/2 

дәлелдер  келтіруде    қателіктер 

жібереді 

Ұлт-азаттық көтеріліс  

басшыларының ролін анықтайды

 

 

  

15 


 

III 

ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 

 

«

Отарлау және ұлт-азаттық  күрес» бөлімі бойынша жиынтық  бағалау 

Тақырып  

ХІХ  ғасырдың  40-60  жылдарындағы  қазақтардың  ортаазиялық 

хандықтармен  қарым-қатынастары.  Қазақстанның  Ресей 

империясына қосылуының аяқталуы Оқу мақсаты  

7.3.1.5  Халықтың  отаршылдыққа  қарсы  ұлт-азаттық  күресінің 

себеп-салдарын анықтау 

7.3.2.2  

Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін 

анықтау  

 

Бағалау критерийі 

Білім алушы 

• 

Халықтың  отаршылдыққа  қарсы  ұлт-азаттық  күресінің себеп-салдарын сипаттайды 

• 

Қазақ  хандығының  сыртқы  саясатының  нәтижелерін түсіндіреді   

Ойлау дағдыларының 

деңгейі 

Қолдану 


 

Орындау уақыты 

20 минут 

 

Тапсырма 

 

1. 

Көтерілістердің себеп-салдарын жазыңыз. 

 

 

  

 

  

 

 2. 

Қазақ хандығының Ресейге қосылуы салдарынан орын алған өзгерістерді сипаттап, кестені 

толтырыңыз.  

Cалалар 

Өзгерістер 

Әлеуметтік  

Экономикалық  

Саяси 


 

Мәдени 


 

 

3. 

ХVIII ғасырдағы Қазақ хандығының сыртқы саясатындағы жағымды және жағымсыз 

өзгерістерді сипаттаңыз.  

Жағымды өзгерістер 

Жағымсыз өзгерістер 

 

 Қорытынды ой 

 

 

 

  

 

Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған көтеріліс: 

Себептері: 

Салдары: 

Есет Көтібарұлы бастаған көтеріліс: 

Себептері: 

Салдары: 

 

16  

Бағалау критерийі 

Тапсыр

ма № 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Халықтың 

отаршылдыққа 

қарсы  ұлт-азаттық  күресінің 

себеп-салдарын сипаттайды 

 Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған 

көтерілістің   себебін жазады; 

Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған көтерілістің  салдарын жазады;

 Есет Көтібарұлы бастаған

 

көтерілістің  себебін жазады; 

Есет Көтібарұлы бастаған 

көтерілістің  

салдарын жазады;

 Қазақ  хандығының  сыртқы 

саясатының 

нәтижелерін 

түсіндіреді   

Ресейге  қосылу  салдарынан  орын  алған әлеуметтік өзгерісті анықтайды; 

Ресейге  қосылу  салдарынан  орын  алған экономикалық өзгерісті анықтайды; 

Ресейге  қосылу  салдарынан  орын  алған саяси өзгерісті анықтайды; 

Ресейге қосылу салдарынан орын алған мәдени өзгерісті анықтайды; қазақ хандығының сыртқы саясатындағы 

жағымды өзгерісті сипаттайды; 

қазақ хандығының сыртқы саясатындағы  жағымсыз өзгерісті сипаттайды. 

қорытынды ой жазады. 

Жалпы балл                                                                                                                          11 

 

17  

«

Отарлау және ұлт-азаттық  күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға 

ақпарат ұсынуға арналған рубрика 

Білім алушының аты-жөні _____________________________________________ 

 

Бағалау критерийі 

Оқу жетістіктерінің деңгейі 

Төмен 

Орта 

Жоғары 

Халықтың  отаршылдыққа 

қарсы  ұлт-азаттық  күресінің 

себеп-салдарын сипаттайды 

 

Жанқожа  Нұрмұхамедұлы  және  Есет Көтібарұлы 

бастаған 

көтерілістің  

себебін, салдарын анықтауда қиналады 

 

Жанқожа  Нұрмұхамедұлы  және  Есет Көтібарұлы 

бастаған 

көтерілістің  

себебін, 

салдарын 

анықтауда 

қателіктер жібереді 

 

Халықтың  отаршылдыққа  қарсы ұлт-азаттық 

күресінің 

себеп-

салдарын анықтайды  

 

Қазақ хандығының сыртқы саясатының 

нәтижелерін түсіндіреді   

 

Ресейге қосылу салдарынан орын алған әлеуметтік/экономикалық/саяси/ 

мәдени өзгерісті анықтауда,   қазақ 

хандығының сыртқы саясатындағы 

жағымды/жағымсыз өзгерістерді 

сипаттауда және қорытынды ой жазуда 

қиналады 

 

Ресейге қосылу салдарынан орын алған әлеуметтік/экономикалық/саяси/ 

мәдени  өзгерісті  анықтауда,      қазақ 

хандығының  сыртқы  саясатындағы 

жағымды/жағымсыз 

өзгерістерді 

сипаттауда және қорытынды ой жазуда 

қателіктер жібереді 

 

 Қазақ хандығының сыртқы 

саясатының нәтижелерін 

түсіндіреді   

 

  

18 


 

 

«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық  бағалау 

Тақырып 

ХІХ  ғасырдың  екінші  жартысындағы  Қазақстандағы 

әкімшілік-аумақтық  реформалар.  Қазақстандағы  жаппай 

отаршылдық қоныс аудару саясаты Оқу мақсаты  

7.3.1.4 


Патша  үкіметі    реформалары  нәтижесіндегі 

әкімшілік-аумақтық  өзгерістерді түсіндіру 

7.1.2.1  Дәстүрлі  қазақ  қоғамындағы  өзгерістерді  өткен 

тарихи кезеңдермен салыстыру арқылы анықтау Бағалау критерийі 

Білім алушы 

• 

Патша  үкіметі    реформалары  нәтижесіндегі әкімшілік-аумақтық  өзгерістерді сипаттайды 

•   


Қазақ  қоғамындағы  өзгерістерді  өткен  тарихи 

кезеңдермен салыстыру арқылы түсіндіреді Ойлау дағдыларының 

деңгейі 

Білу және түсіну 

Қолдану 

Орындау уақыты 

20 минут Тапсырма 

 

1. 

Тарихи фактілердің «ақиқат» не «жалған» екеніндігін анықтаңыз.  

 

№  Тарихи фактілер  

Ақиқат  

Жалған  

1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформаны 

М.Сперанский дайындады 

 

 1867-1868  

жылдардағы әкімшілік реформа 

бойынша Батыс Сібір генерал-губернаторлығына 

Орал, Семей облыстары енді 

 

 1867-1868  

жылдардағы әкімшілік реформа 

бойынша облысты әскери губернаторлар 

басқарды 

 

 Бөкей ордасы Астрахан губерниясының құрамына 

қосылды 


 

 

 2. 1867-

1868 жылдардағы әкімшілік реформаға дейінгі және реформадан кейінгі қазақ 

қоғамындағы өзгерістерді салыстырыңыз. 

 

Дәстүрлі қазақ қоғамының 

ерекшеліктері 

1867-

1868 жылғы әкімшілік 

реформадан кейінгі өзгерістер 

Қазақ халқының 

өмір сүру салты 

 

 Мәдениеті  

 

 

Әлеуметтік 

құрамы 

 

 

Қорытынды ой жазыңыз: 

 

 

 

 

19 


 

Бағалау критерийі 

Тапсырма 

№ 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Патша үкіметі  

реформалары 

нәтижесіндегі әкімшілік-

аумақтық  өзгерістерді 

сипаттайды 

 

 1- 

фактінің жалған/ ақиқат екендігін 

анықтайды; 

2- фактінің жалған/ ақиқат екендігін 

анықтайды;

 3 -фактінің жалған/ ақиқат екендігін 

анықтайды;

 4 -фактінің жалған/ ақиқат екендігін 

анықтайды;

 Қазақ қоғамындағы өзгерістерді өткен тарихи 

кезеңдермен салыстыру 

арқылы түсіндіреді 

дәстүрлі қазақ қоғамындағы  халықтың өмір сүру салтын сипаттайды; 

реформадан кейінгі қазақ халқының өмір сүру салтын сипаттайды; 

дәстүрлі қазақ қоғамындағы  халықтың мәдениетін сипаттайды; 

реформадан кейінгі қазақ халқының мәдениетін сипаттайды; 

дәстүрлі қазақ қоғамындағы  халықтың әлеуметтік құрамын сипаттайды; 

реформадан кейінгі қазақ халқының әлеуметтік құрамын сипаттайды; 

қорытынды ой жазады. 

Жалпы балл                                                                                                                              11 

 

20 


 

«

Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға 

ақпарат ұсынуға арналған рубрика 

 

Білім алушының аты-жөні _____________________________________________ 

 

 

Бағалау критерийі 

Оқу жетістіктерінің деңгейі 

Төмен 

Орта 

Жоғары 

Патша үкіметі  

реформалары нәтижесіндегі 

әкімшілік-аумақтық  

өзгерістерді сипаттайды 

 

1/2/3/4 тарихи фактілердің 

ақиқат/жалған екендігін анықтауда 

қиналады 

 

 1/2/3/4 тарихи фактілердің 

ақиқат/жалған екендігін анықтауда 

қателіктер жібереді 

 

Патша үкіметі  реформалары нәтижесіндегі әкімшілік-

аумақтық  өзгерістерді 

сипаттайды 

 

Қазақ қоғамындағы 

өзгерістерді  өткен  тарихи 

кезеңдермен  салыстыру 

арқылы түсіндіреді 

Дәстүрлі қазақ қоғамындағы/ 

реформадан кейінгі  халықтың өмір 

сүру салтын/мәдениетін/әлеуметтік 

құрамын түсіндіруде және 

қорытынды ой жазуда қиналады 

 

Дәстүрлі қазақ қоғамындағы/ реформадан кейінгі  халықтың өмір 

сүру салтын/мәдениетін/әлеуметтік 

құрамын түсіндіруде және қорытынды 

ой жазуда қателіктер жібереді 

 

Қазақ қоғамындағы өзгерістерді өткен тарихи кезеңдермен 

салыстыру арқылы түсіндіреді 

 

 

 21 

 

«

Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық  бағалау 

 

Тақырып 

Қазақстанда капиталистік қатынастардың дамуы. Жәрмеңке 

саудасының дамуы 

 

Оқу мақсаты  

7.4.2.1  Капиталистік  қатынастардың  экономикаға  ықпалын 

анықтау   

7.4.2.2    Сауда  қатынастарына  жәрмеңкелердің  әкелген 

өзгерістерін анықтау  

 

Бағалау критерийі 

Білім алушы 

• 

Капиталистік  қатынастардың  экономикаға  ықпалын сипаттайды   

• 

Сауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген өзгерістерін көрсетеді 

 

Ойлау дағдыларының деңгейі 

Білу және түсіну 

Қолдану 

 

Орындау уақыты  

20 минут Тапсырма 

 

 1. 

Тау-кен өндірісіне жұмысқа жалданған қазақ-орыс еңбекшілерінің атауын көрсетіңіз. 

     

А) батырақтар      

В) босқындар 

     

С) жатақтар      D) 

еріктілер 

 

2. 

ХІХ ғасырда Қазақстанда жәрмеңкенің басты дамыған өңірін көрсетіңіз. 

    

А) Ақмола облысы      

В) Семей облысы     

    

С) Өскемен уезі        D) 

Петропавл уезі 

 

3. 

Ресеймен сауда жүйесіндегі қазақтардың негізгі тауарын анықтаңыз. 

   

А) астық      

В) жер   

   

С) жүн 


   D) 

мал   


 

4. 

Іле су жолымен алғаш рет Қытайға тауар апарып сатқан көпесті көрсетіңіз. 

   

А) Вали Ахун Юлдашев      

В) Мехти Рафаилов   

   

С) М.Ниязов       D) 

С.Мадатов       

 

 

 

 

22 


 

  5. 

Суреттерді  пайдалана  отырып,  капиталистік  қатынастардың  енуінің  нәтижелерін 

сипаттаңыз. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алғашқы Қарағанды көмір шахталары  

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалдамалы әйелдердің ауыр еңбегі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спасск мыс қорыту пештері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Қазақ жеріндегі алғаш темір жолдың 

салынуы  

Жағымды жағы 

Жағымсыз жағы 

 

  

 

  

 

Қорытынды ой жазыңыз: 

 

 

6. 

Жәрмеңкелердің сауданың  дамуына қосқан үлесін анықтаңыз. Жәрмеңкелердің атауы 

Жәрмеңкенің қосқан үлесі  

 

  

 

  

 

 23 

 

Бағалау критерийі 

Тапсырма 

№ 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Капиталистік 

қатынастардың 

экономикаға  ықпалын 

сипаттайды   

 

 1-4 

тау-кен  өндірісіне  жұмысқа  жалданған 

қазақ-орыс 

еңбекшілерінің 

атауын 

көрсетеді; ХІХ ғасырда Қазақстанда жәрмеңкенің 

басты дамыған өңірін көрсетеді;

 Ресеймен сауда жүйесіндегі қазақтардың 

негізгі тауарын анықтайды;

 Іле су жолымен алғаш рет Қытайға тауар апарып сатқан көпесті көрсетеді;

 Қазақ 


жеріндегі 

капиталистік 

қатынастардың  дамуының  жағымды 

жағын сипаттайды; 

Қазақ 


жеріндегі 

капиталистік 

қатынастардың  дамуының  жағымсыз 

жағын сипаттайды; 

қорытынды ой жазады; Сауда қатынастарына 

жәрмеңкелердің 

әкелген өзгерістерін 

көрсетеді 

сауданың    дамуына  үлес  қосқан  1-жәрмеңкені анықтайды; 

сауданың    дамуына  үлес  қосқан  2-жәрмеңкені анықтайды; 

1-жәрмеңкенің  сауданың    дамуына 

қосқан үлесін анықтайды; 

2-

жәрмеңкенің  сауданың    дамуына қосқан үлесін анықтайды. Жалпы балл                                                                                                                               11 

24 


 

«

Қазақстан Ресей империясының құрамында»  бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға 

ақпарат ұсынуға арналған рубрика 

Білім алушының аты-жөні _____________________________________________ 

 

Критериалды 

бағалау 

Оқу жетістіктерінің деңгейі 

Төмен 

Орта 

Жоғары 

Капиталистік 

қатынастардың  экономикаға 

ықпалын сипаттайды   

 

Тау-кен  өндірісіне  жұмысқа  жалданған қазақ-орыс еңбекшілерінің атауын/ 

ХІХ ғасырда Қазақстанда жәрмеңкенің 

басты дамыған өңірін/

 

Ресеймен сауда жүйесіндегі қазақтардың негізгі тауарын/

 

Іле су жолымен алғаш рет Қытайға тауар апарып сатқан көпесті көрсетуде/Қазақ 

жеріндегі капиталистік қатынастардың 

дамуының жағымды/жағымсыз  жақтарын 

сипаттап, қорытынды ой жазуда қиналады 

 

 

  

 

Тау-кен  өндірісіне  жұмысқа  жалданған қазақ-орыс еңбекшілерінің атауын/ 

ХІХ ғасырда Қазақстанда жәрмеңкенің 

басты дамыған өңірін/

 

Ресеймен сауда жүйесіндегі қазақтардың негізгі тауарын/

 

Іле су жолымен алғаш рет Қытайға тауар апарып сатқан көпесті көрсетуде/Қазақ 

жеріндегі капиталистік қатынастардың 

дамуының жағымды/жағымсыз  

жақтарын сипаттап, қорытынды ой 

жазуда қателіктер жібереді 

 

Капиталистік  қатынастардың экономикаға 

ықпалын 


сипаттайды 

 

    

Сауда қатынастарына 

жәрмеңкелердің әкелген 

өзгерістерін көрсетеді 

Сауданың  дамуына үлес қосқан 1/2 

жәрмеңкені анықтауда, 1/2 жәрмеңкенің 

сауданың  дамуына қосқан үлесін 

көрсетуде қиналады 

 

Сауданың  дамуына үлес қосқан 1/2 жәрмеңкені анықтауда, 1/2 жәрмеңкенің 

сауданың  дамуына қосқан үлесін 

көрсетуде қателіктер жібереді 

 

Сауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген 

өзгерістерін көрсетеді 

 

25 


 

IY 

ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 

 

«

XIХ-XX ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық  

бағалау 

Тақырып 

ХІХ ғасырдағы мәдениеттің дамуы Оқу мақсаты  

7.2.3.2 


XIX ғасырдың ІІ жартысындағы білім беру мен ағарту 

ісінің даму ерекшеліктерін түсіндіру  

7.2.2.1  Халық  ауыз  әдебиеті  мен  музыка  өнері 

туындыларының    тарихи  дереккөзі  ретінде  құндылығын 

бағалау 

Бағалау критерийі 

Білім алушы 

• 

Білім  беру  мен  ағарту  ісінің  даму  ерекшеліктерін анықтайды 

• 

Халық ауыз 

әдебиеті 

мен 

музыка 


өнері 

туындыларының 

 

тарихи 


дереккөзі 

ретінде 


құндылығына баға береді 

Ойлау дағдыларының 

деңгейі 

Қолдану  

Жоғары деңгей дағдылары 

Орындау уақыты 

20 минут Тапсырма 

1. 

Білім беру мен ағарту  саласының ерекшелігін анықтаңыз. ХІХ ғасырдың  ІІ жартысындағы білім беру мен ағарту  саласының ерекшелігі 

a. 


b. 

c. 


d. 

e. 


 

2. 

ХІХ ғасырдағы қазақ халқының ауыз әдбиеті мен музыка өнері туралы ойыңызды ПТМС 

формуласы арқылы пікіріңізді білдіріңіз.  

Позиция  «ХІХ ғасырдағы қазақ халқының ауыз әдебиеті мен музыка өнері тарихи дерек көзі 

ретінде құндылығы жоғары /құндылығы төмен»  Түсіндіру (себебі мынадай 2 дәлел келтіре аламын...)  

Мысал  (мұны мынадай 2 мысал арқылы дәлелдей аламын....)  

Салдар  (қорытынды жасаймын....)  

 

  

26 


 

 

Бағалау критерийі Тапсырма 

№ 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Білім беру мен ағарту 

ісінің даму 

ерекшеліктерін 

анықтайды 

 

    1 білім беру мен ағарту  саласының 1-

ерекшелігін жазады;  

білім беру мен ағарту  саласының 2-ерекшелігін жазады; 

 білім беру мен ағарту  саласының 3-

ерекшелігін жазады; 

 білім беру мен ағарту  саласының 4-ерекшелігін жазады; 

 білім беру мен ағарту  саласының 5-

ерекшелігін жазады; 

 Халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері 

туындыларының  

тарихи дереккөзі 

ретінде құндылығына 

баға береді 

тақырыпқа  қатысты  өз  позициясын анықтайды; 

өзі таңдаған позициясын түсіндіруде 1-дәлел келтіреді; 

өзі таңдаған позициясын  түсіндіруде 2-дәлел келтіреді; 

ойын нақтылау үшін 1 -мысал келтіреді; ойын нақтылау үшін 2 -мысал келтіреді; 

қорытынды жасайды. 

     

Жалпы балл                                                                                                                        11 

 

27  

«

XIХ-XX ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне  

қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика 

 

Білім алушының аты-жөні ___________________________________________ 

 

Критериалды бағалау 

Оқу жетістіктерінің деңгейі 

Төмен 

Орта 

Жоғары 

Білім  беру  мен  ағарту  ісінің 

даму 

ерекшеліктерін анықтайды 

 

Білім  беру  және  ағарту    саласының 1/2/3/4/5 

ерекшеліктерін    анықтауда 

қиналады 

 

  

Білім беру және ағарту  саласының 

1/2/3/4/5 

ерекшеліктерін  анықтауда 

қателіктер жібереді 

 

Білім  беру  мен  ағарту  ісінің даму ерекшеліктерін анықтайды 

 

 Халық ауыз әдебиеті мен 

музыка өнері 

туындыларының  тарихи 

дереккөзі ретінде 

құндылығына баға береді 

Өзінің  позициясын айтуда, 

оны түсіндіруде 1 / 2 дәлел және 

мысал келтіріп, қорытынды 

жасауда қиналады 

 

Өзінің  позициясын айтуда, оны түсіндіруде 1 / 2 дәлел және 

мысал келтіріп, қорытынды жасауда 

қателіктер жібереді 

 

Халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері туындыларының  

тарихи дереккөзі ретінде 

құндылығына баға береді 

 

  

 

  

28 

Document Outline

  • I ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
  • «Қазақ-жоңғар соғыстары» бөлімі бойынша жиынтық  бағалау
  • «XVIII ғасырдағы Қазақ хандығы» бөлімі бойынша жиынтық  бағалау
  • II ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
  • «XVIII ғасырдағы Қазақстан мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық  бағалау
  • III ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
  • IY ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет