+канадалық *америкалық *япониялық *орыс *ддсұ #2 *! Канадалық ғалымдар қай жылы алғаш рет "evidence-based medicine" немесе «дәлелді медицина» терминін ұсынды +Дата05.03.2022
өлшемі29,43 Kb.
#134412
Байланысты:
док мед тест сурак
Батыс философиясындағы адам мәселесі, khir bolezni iga s, алеумет 12 апта, алеумет 12 апта, Тема 2 научный проект, кмж,11гб-сын,алгебра,3-ток — копия, Ñáîðíèê ïî ïðåäìåòó «Ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðà» 2, Тесты РК №1 (50) 2, учебно-метод. пособие, Влияние языка современных СМИ на речь молодежи, «?àçà?ñòàí òàðèõû» ï?í³íåí òî?ñàíäû? æèûíòû? áà?àëàó, значение имени диана - Поиск в Google, материаловедение, Семинар сабақтың жоспары мен әдістемелік нұсқаулары

#1


*!"Evidence-based medicine" немесе "дәлелді медицина" термині қай ғалымдармен ұсынылған
+канадалық
*америкалық
*япониялық
*орыс
*ДДСҰ

#2
*! Канадалық ғалымдар қай жылы алғаш рет "evidence-based medicine" немесе «дәлелді медицина» терминін ұсынды


+1990 ж.
*1992 ж.
*1993 ж.
*1994 ж.
*1996 ж.

#3
*! Дәлелді медицинаның пайда болуының алғышарттарының бірі не болды


+ денсаулық сақтау саласына бөлінген шектеулі қаржылық ресурстар
* жаңа медициналық мамандықтардың пайда болуы
* жаңа аурулардың пайда болуы
* математикалық статистиканың дамуы
* медициналық қызметкерлердің біліктілігін арттыру

#4
*!Қай клиникалық зерттеуде зерттеуші оқиғаларға табиғи араласуынсыз олардың жай табиғи ағымын бақылау арқылы мәліметтер жинайды


+ обсервациялық
* эксперименталды
* квази-эксперименталды
* ғылыми
* көлденеңдік

#5
*! «Дәлелді медицина» ұғымын қай университет ғалымдары енгізді


+мак-мастер
*сорбонна
*гарвард
*оксфорд
*кембридж

#6
*! Электрондық базадан ақпарат іздеу кезінде «шектеулер, фильтрлер» не себепті қолданылады


* іздеуді тереңдету үшін
* кеңейтілген іздеу үшін
+нақты іздеу үшін
* алынған ақпарат көлемін ұлғайту үшін
* оңай іздеу үшін

#7
*! Өз жұмысында дәлелді медицина принциптеріне сүйенген дәрігер қайсы келесі қажетті дағдыларға ие болуы керек


+ сыни бағалау
* байланыс жасай алу
* көшбасшылық ету
* басқару
* басқа дүниетанымға толерантты көзқараста болу

# 8
*! Ғылыми медициналық ақпараттың заманауи көздеріне төмендегілердің қайсысы жатады


* дәрігерге арналған нұсқаулық
* Кохран кітапханасы
* монографиялар
* аға әріптестердің қорытындысы
* кәсіби медициналық қауымдастықтардың сайты
* ғылыми конференциялардың материалдары

#9
*! Ғылыми зерттеу нәтижелерінің деңгейі неге байланысты


* зерттеулер жүргізілген елдеріне
* зерттеуге жұмсалған қаржысына
* зерттеуге кеткен уақытына
* зерттеуге қатысатын зерттеушілер санына
* зерттеу дизайнына

#10
*!Medline-бұл


* дизайн
+ библиографиялық база
* журнал
* журналдың электрондық нұсқасы
* нұсқаулар жиынтығы

#11
*! Рандомизацияланған клиникалық сынақ кезіндегі жасырын әдісінің түрлері


+ бір жақты жасырын әдісі
* бес жақты жасырын әдісі
* жылтыр көз жоқ әдісі
* алты жақты жасырын әдісі
* жеті жақты жасырын әдісі
#12
*! Ғылыми дәлелдемелерден тұратын электронды кітапханаларға (рецензияланған) қайсысы кіреді
+ Pubmed
* Казнму кітапханасы
* Ресей кітапханасы
* Қазақтың ұлттық кітапханасы
* Ресейлік медициналық сервер

#13
*! «OR» операторын пайдалану іздеуді ......


+ кеңейтеді
* тарылтады
* анықтайды
* туралайды
* өзгертеді

#14
*!«NOT» операторын пайдалану іздеуді ......


+ тарылтады
* кеңейтеді
* өзгертеді
* анықтайды
* туралайды

#15
*! PICO аббревиатурасы нені білдіреді


*pico; intervention; comparison; outcome
+patient; intervention; comparison; outcome
*patient; introduction; comparison; outcome
*population; intervention; computing; outcome
*population; introduction; comparison; outcome

#16
*! Зерттеу сұрақтарын құру және дәлел іздеу үшін қолданылатын стратегия қалай аталады


*РЕСО
*RCT
*DALY
+PICO
*QALY

#17
*! PICO сұрағының бірінші компоненті


+ пациент
* араласу
* салыстыру
* нәтиже
* уақыт

#18
*! PICO сұрағының екінші компоненті


*пациент
+араласу
* салыстыру
* нәтиже
* уақыт

#19
*!Қолданбалы зерттеу сұрағына


*2 компонент кіреді
+ 4 компонент кіреді
*1 компонент кіреді
* 4-х компоненттен жоғары кіреді
* тек дәрі-дәрмектер туралы ақпарат

#20
*! Қолданбалы сұрақтың міндетті компоненттері


* зерттеушілердің аттары
* оқу дизайны
+ пациент
* зерттеу орны
* мақала авторы

#21
*! Түпнұсқа зерттеу деп аталады


+ алғашқы зерттеулер
* алғашқы зерттеулердің нәтижелерін біріктіретін шолулар
* сол зерттеушінің зерттеулерін біріктіретін шолулар
* сол тақырып бойынша зерттеу нәтижелерін біріктіретін шолулар
* сол ұйымның зерттеулерін біріктіретін шолулар

#22
*! Іріктеу кезеңінде негізгі және бақылау топтарының біртектілігіне қандай әдіспен қол жеткізуге болады


* бірнеше негізгі топтардың қалыптасуы арқылы
* бірнеше бақылау топтарын құру арқылы
* плацебо бақылау әдісімен
+ рандомизация арқылы
* екінші ұқсас зерттеу жүргізу арқылы

#23
*! Клиникалық зерттеуде «іріктеме, выборка» дегеніміз не?


* зерттеуге енгізілген науқастардың саны
* «жасырын» болуы керек науқастардың саны
* бақылау тобына жіберілуі керек науқастардың саны
* негізгі топқа жіберілуі керек науқастардың саны
* оң нәтижеге қол жеткізілген науқастардың саны

#24
*! Клиникалық зерттеулердің дизайны ол


* медициналық араласулар тобына медициналық араласу әдістері
* медициналық араласудың салыстырмалы тобындағы медициналық араласудың әдістері
* медициналық араласу тобын салыстыру әдісі
+ клиникалық зерттеу жүргізу әдісі, оның ұйымдастырылуы, архитектурасы
* эксперименттік зерттеу жүргізу әдісі

#25
*! Зерттеушілер үшін «Бақылау, обзервациялық» зерттеулер критерийлері


+ оқиғалардың дамуын қадағалайды
* зерттеу жүргізу, ауру заңдылықтарының өзгеруін белгілеу.
* барлық іс-шараларға белсенді қатысу
* барлық іс-шараларды белсенді түрде өзгерту
* іс-шаралардың белсенді қатысушылары болады,

#26
*! Зерттеу нысаны келесі зерттеулерде бақыланады (контролируется)


* экспериментальды және обсерва циялық
* тек обсервациялық зерттеу кезінде
* обсервациялық және болжау
+ тек экспериментальды жағдайда
* экспериментальды, болжау және бақылау

#27
*! Плацебо бұл


* зерттеу сапасына сәйкес келетін дәрілер
+ өзін-өзі cендіру нәтижесінде әсерін көрсететін қауіпсіз затты қолдану
* науқастың клиникалық ерекшеліктері және оның қосымша патологиясы
* пациенттер топтары біркелкі және салыстырмалы болуы керек
* жас, жыныс, ұлт

#28
*! Клиникалық зерттеулердің «алтын стандарты» болып табылады


+ рандомизирленген клиникалық сынақ
* рандомизацияланбаған, көлденеңдік, екі жақты жасырын зерттеу
* когортты зерттеу
* жағдайды бақылау
* бақылау сынақ

#29
*! Күнделікті клиникалық тәжірибесінде заманауи дәрігер бірінші кезекте төмендігілердің қайсына сенім артуы керек


+ клиникалық нұсқауларға, стандарттарға, емдеу хаттамаларына
* ғылыми журналдардағы жарияланымдарға
* тәжірибелі және жетекші ғалымдардың, дәрігерлердің пікірлері
* шетелдік әріптестердің пікірі
* осы ауруды диагностикалау және емдеу әдістері туралы жалпы қабылданған көзқарастарға

#30
*! Клиникалық практикаға арналған нұсқаулықтардың сапасын бағалау үшін қай сауалнама қолданылады


+AGREE
*GIN
*КПР
*NICE
*CMA

#31
*!Үш жақты соқырлық әдісі дегеніміз:


* науқас қай топта екенін білмейді, бірақ дәрігер біледі
* дәрігер мен пациент қай топқа жататынын білмейді
* зерттеу тобының пропорционалды бөлінуі
* зерттелетін топтың қатысушылары үшін әсер ету нәтижелерінің азаюы
+дәрігер, пациент және ұйымдастырушылар қай топқа жататынын білмейді

#32
*! Дәлелді медицинада қанша қадам бар


*4
+5
*3
*6
*2

#33
*! Тәуекел факторларын анықтау және бағалау үшін зерттеудің ЕҢ СЕНІМДІ нұсқасы


* когорттық зерттеулердің мета-талдауы
* жеке рандомизацияланған клиникалық сынақ
* "жағдай-бақылау" типті зерттеу
* кросс-эксперименттік зерттеу ("алтын стандартпен" салыстыру)
*когортты зерттеу

#34
*!Преваленс - бұл


+аурудың таралуы
* жиілік
* патологиялық зақымдану
* аурушаңдық
* өлім көрсеткіші

#35
*!Инциденс - бұл частота заболеваемости и новых случаев деп тур, аурушандык под вопросом


* аурудың таралуы
+ жиілік
* патологиялық зақымдану
* аурушаңдық
* мүгедектік
#36
*! Дәлелді медицинадағы ақпаратты іздеудің басталуы
* мақаланы басып шығару
+ определение базы данных
* көшіру
* мақаланы оқу
* түйіндемені қарау

#37
*! Төмендегі сұрақтардың қайсысы аурудың қауіпті факторлары туралы ғылыми ақпаратты табу үшін НЕҒҰРЛЫМ дұрыс?


* пациент сау ма, әлде ауру ма?
* аурудың салдары қандай?
* бұл ауру қаншалықты жиі кездеседі?
* аурудың салдары қандай?
+ ауру қаупінің жоғарылауымен қандай факторлар байланысты?

#38
*! Ғылыми медициналық ақпараттың заманауи көздеріне мыналар жатады


* дәрігердің анықтамалығы
+ кохранов кітапханасы
*монография
* әріптестердің қорытындысы
* кәсіби медициналық қауымдастықтар сайты
* ғылыми конференция материалдары

#39
*! Төменде келтірілген сұрақтардың қайсысы аурудың алдын алу туралы ғылыми ақпарат табуға НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді?


* пациент сау ма, әлде ауру ма?
* аурудың салдары қандай?
+ аурудың ағымы оны ерте анықтау және емдеу арқылы жақсарады ма?
* бұл ауру қаншалықты жиі кездеседі?
* ауру қаупінің жоғарылауымен қандай факторлар байланысты?

#40
*!Medline-бұл


+библиографиялық база
* кітапхана
*журнал
* журналдың электрондық нұсқасы
* нұсқаулық жиынтығы

#41
*! Pubmed келесі параметрлер бойынша фильтр жасауға мүмкіндік береді


* атымен
* журнал атауы бойынша
+ толық мәтінді, тегін мәтінді, қорытындыларды іздеу параметрлері бойынша
* мақаланың шыққан күні бойынша
* статистикалық деректерге.

#42
*! Ғылыми-дәлелді ақпараты бар электрондық кітапханаларға мыналар жатады


+ pubmed
* казнму кітапханасы
* Ресей кітапханасы
* Қазақ Ұлттық кітапханасы
* Ресей медициналық сервері
#43
*! Ашық зерттеу әдісі
* науқас жасырын зерттеуге не кіретінін білмейді, ал дәрігер біледі
* дәрігер мен пациент қай топқа жататынын білмейді
* зерттеу тобының пропорционалды бөлінуі
* зерттелетін топтың қатысушылары үшін әсер ету нәтижелерінің азаюы
+ барлық қатысушылар клиникалық сынақтар жүргізу туралы біледі

#44
!*Мета-талдау бұл


+ жиынтық статистикалық көрсеткіштердегі ақпаратты синтездеу
* дәлелдемелер шыңы және кешенді ғылыми зерттеулер
* қазіргі заманғы медицина ғылымы - ғылыми зерттеу стандартында анықталған
* кездейсоқ адамдарды іріктеу үшін қолданылатын әдіс
* мәселені зерттеу, бірақ статистикалық талдау нәтижелерін қарастырмайды

#45
*! Клиникалық мәселенің шешімін тиімді іздеу үшін қажетті дағдылар


+ғылыми деректер базасымен жұмыс істей білу
* науқастың шағымдарын тыңдай білу
* тәжірбиелік дәрігерлік дағдылар
* жеткілікті медициналық тәжірибе
* коммуникативтік дағдылар

#46
*! Қолданбалы мәселенің міндетті компоненттері


+ пациент
* зерттеушілердің тегі
* зерттеу дизайны
* зерттеу жүргізу орны
* мақала авторы

#47
*! Егер пациенттер тобы белгілі бір сипаттамаларға сәйкес байқалса, онда бұл


+обсервациялық зерттеу
* эксперименттік зерттеу
* математикалық зерттеу
* статистикалық зерттеу
* есептік зерттеу

#48
*! Зерттеу нысаны келесі зерттеулерде бақыланады


* эксперименттік және обсервациялық
* тек обсервациялық зерттеуде
* обсервациялық және болжамдық
+ тек тәжірибелік зерттеулерде
* эксперименттік, болжау және обсервациялық

#49
*! Когортты зерттеу-бұл


* эксперименттік зерттеу
*қадағаланатын зерттеу
* бақыланатын зерттеу
+ аналитикалық зерттеу
* медициналық зерттеу

#50
*! Ғылыми медициналық ақпараттың заманауи көздеріне мыналар жатады


* дәрігердің анықтамалығы
+кохранов кітапханасы
*монография
* әріптестердің қорытындысы
? кәсіби медициналық қауымдастықтар сайты
? ғылыми конференция материалдары

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет