Л. Б. Гончаров атындағЫ Қазақ автомобиль жол институты күндізгі және сырттай оқыту нысандары бойынша экономикалық мамандықтар студенттері үшін дипломбет3/3
Дата18.02.2018
өлшемі1,13 Mb.
1   2   3

3.2 Диплом жұмысына материал жинау
Жұмыстың негізгі бөлімі диплом алдындағы тәжірибені өту барысында орындалады.

Диплом алдындағы тәжірибеде диплом жұмысын жазу үшін материалдар жиналады. Оның негізгі мазмұны диплом жұмысының міндеттеріне сай анықталады. Материалдарды жинау ұйымның құрылымын, технологиясын, өндірістің ұйымдастырылуын, экономикасын мұқият зерттеуден басталады, содан кейін ұйымның қаржылық қызметін сипаттайтын мәліметтер жиналады.

Жұмыс орнында студент тақырып бойынша сандық мәліметттерді жинақтап, зерттеп, жалпылап, одан кейін талдап, сәйкес қорытынды жасайды, нақты бір жұмыс участогы бойынша жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлейді, оны тәжірибе бойынша жетекшімен немесе мамандармен талқылап келіседі.Ұйымның жұмысын сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштердің маңызды көзі мемлекеттік және басқа да оперативтік, статистикалық және бухгалтерлік есептер, ағымдағы және перспективалық жоспарлар болып табылады. Сонымен қатар ұйымның бірнеше жылдық есептерімен танысу керек, ол көрсеткіштерін динамикасын алуға мүмкіндік береді.

Материалдар жиналғаннан кейін тапсырмаға сай нақты сұрақтың талдауы жасалады. Бұл жерде диплом жұмысын жазушының сыни және творчестволық қабілеті көрінеді.Диплом жұмысын дайындауда студент саланы дамыту бойынша қабылданған мемлекеттік шешімдерді басшылыққа алуы керек. Диплом жұмысының тақырыбына қатысты жағдайды білудің қажеттілігі, алдыңғы қатарлы ғылым жетістіктерін қолдану қажеттігі студенттің келесілерді кеңінен қолдануын қажет етеді: 1. заң актілерін; 2. Әдеби және нормативтік көздерді; 3. Басқа да материалдарды.


3.3

Жұмысты ұйымдастыру және диплом жұмысын орындау барысын бақылау


Дипломдық жұмысты сапалы және өз уақытында орындау, қабылданған шешімдердің дұрыстығы бойынша барлық жауапкершілікті студент диплом жұмысының авторы өз мойнына алады.

Дипломдық жұмыс бойынша студентке көмек көрсету үшін аса маңызды сұрақтар бойынша кеңес беру ұйымдастырылады. Жұмыстың жетекшісі студентке жиналған материалдарды, әдебиет көздерін, зерттеу мәліметтерін дұрыс қолдануға көмектесіп, жұмыстың жекелеген бөлімдерін орындаудың күнтізбелік мерзімдерінің сақталуын бақылайды.Дипломдық жұмыс бойынша жұмыс істеу барысында 3-4 процентовка жүргізіледі, онда диплом жазушы арнайы комиссия алдында алдын-ала алынған нәтижелер, орындалған есептеулер, графиктік материалдарды көрсетеді.

Диплом жұмысының орындалу барысын бақылаудың мақсаты студентке оны орындау бойынша оперативті көмек көрсету және оны мерзімінде аяқтауды қадағалау.

Бірінші тексеру диплом алдындағы тәжірибеден кейін ұйымдастырылады, оған студент диплом жұмысы бойынша бекітілген тапсырма, тапсрымаға сәйкес жинақталған барлық материалдарды әкеледі. Бұл тексерудің нәтижесінде студент диплом жұмысын орындауға жіберіледі.

Диплом жұмысын орындау бойынша кезең сайын есеп беру мерзімін факультет деканы бекітеді. Бекітілген мерзімде студент жетекші және кафедра (диплом жұмысын орындау барысын қадағалау комиссиясы) алдында есеп береді, олар өз кезегінде жұмыстың дайындық деңгейін тіркейді. Тексеру қорытындысы кафедра мәжілісінде қарастырылып факультет деканатына мәлімет беріледі, соның нәтижесінде диплом жұмыстарын өз уақытында және сапалы орындау бағытында нақты шешімдер қабылданады. Сонымен қатар, бітіртуші кафедра жүйелі түрде диплом жұмысының жетекшілерінің диплом жұмысының орындалу барысы туралы ақпаратын тыңдап отырады.

Дипломдық жұмысты орындаушы диплом жұмысын толық көлемде, тапсырмада бекітілген уақытында аяқтауы керек. Аяқталған жұмысқа дипломдық жұмысты орындаушы, ғылыми жетекші, норма бақылаушы қол қояды.

Аяқталған диплом жұмысы жетекшінің пікірімен бітіртуші кафедраның меңгерушісіне ұсынылады, ол дипломдық жұмысты қорғауға жіберу туралы мәселені шешіп, жұмысқа қол қояды. Қажет болған жағдайда қорғауға жіберу немесе жібермеу туралы мәселе кафедра мәжілісінде қаралады.

Бекітілген талаптарға сәйкес келетін дипломдық жұмыстарды кафедра рецензиялауға жібереді, рецензиялау диплом жұмысын қорғау мерзімінен кемінде бес күн бұрын жүргізілуі керек.


  1. Ғылыми жетекшінің міндеті


Бітіртуші кафедраның ұсынысы бойынша профессорлар, доценттер, неғұрлым тәжірибелі оқытушылар арасынан ректордың бұйрығы бойынша ғылыми жетекшілер тағайындалады. Жетекші ретінде сонымен қатар басқа ұйымдардағы ғылыми қызметкерлер, біліктілігі жоғары мамандар тағайындала алады.

Ғылыми жетекші студентке ғылыми-әдістемелік көмек ұсынады. Ол:  • дипломдық жұмыстың жоспарын жасауға қатысады, жоспар уақыт өте келе нақтылануы мүмкін ;

  • дипломдық жұмысты орындау тапсырмаларын береді;

  • студентпен бірге дипломдық жұмыстың орындалуының барлық кезеңіне күнтізбелік жоспар кестесін жасайды. Күнтізбелік жоспар кесте – бұл студент пен ғылыми жетекшінің біріккен жұмысын анықтайтын жұмыс құжаты болып табылатындықтан пікір және рецензиямен бірге дипломдық жұмыстағы конвертке салынады;

  • студентке дипломдық жұмыстың мазмұнына байланысты қажетті негізгі, анықтамалық, статистикалық әдебиеттер және т.б. көздер бойынша кеңес береді;

  • күнтізбелік жоспар кестеге сәйкес белгіленген жұмыстардың уақытылы және сапалы орындалуын қадағалай отырып, кеңес беру кестесін құрайды;

  • диплом жұмысының (жобаның) барлық тарауының көлемін белгілейді және диплом жазушы мен кеңес берушінің жұмысын үйлестіреді.

  • дипломдық жұмыстың орындалуы аяқталғаннан соң, жұмыс жайлы пікір жазады. Оның мазмұны белгіленген талаптарға қаншалықты сәйкес екенін көрсетіп, қысқаша мінездеме береді.

Аяқталған дипломдық жұмысты студент өз қолын қойып ғылыми жетекшісіне ұсынады. Қарап шыққаннан кейін ғылыми жетекші диплом жұмысына жазбаша пікір жазады. Мақұлдаған жағдайды ғылыми жетекші диплом жұмысына қол қойып, қорғауға жібері туралы жазбаша пікірімен кафедра меңгерушісіне ұсынады. Мақұлдамаған жағдайда жетекші диплом жұмысына қол қоймайды, бірақ жазбаша пікір жазып онда өзінің қорғауға жібермеу туралы шешімін негіздейді.

Аталған материалдар негізінде кафедра меңгерушісі диплом жұмысы бойынша соңғы шешім қабылдап, титулдық парақта сәйкес жазу жазады. Кафедра меңгерушісі студентті қорғауға жіберуге болмайды деп есептеген жағдайда бұл мәселе міндетті түрде студенттің және ғылыми жетекшінің қатысуымен өтетін кафедра мәжілісінде қарастырылады. Кафедра мәжілісінің қаулысы бекіту үшін декан арқылы Л.Б. Гончаров атындағы ҚазАЖИ ректорына ұсынылады.

Ғылыми жетекші диплом жұмысына жазбаша пікір беруге міндетті.Жұмыс тақырыбы бойынша ғылыми жетекшінің пікірінде келесілер болуы керек:

 1. Тақырыптың өзектілігі, оның экономикалық қарым-қатынастар жүйесіндегі ролі, экономиканың даму тенденциясына сәйкестігі. Аталған тақырыпты қарастырудың қажеттігі.

 2. Жұмыс құрылымының негізгі ерекшеліктері, тараулардың (бөлімдердің) қысқаша сипаттамасы, жұмыс тақырыбының бөлімдер мазмұнына сәйкестігі. Тақырыптың қажет сұрақтарының толық баяндалуы.

 3. Тақырып сұрақтарын баяндаудың теориялық негізделгендігі, әдеби көздерді қолдана білуі.

 4. Тәжірибелік материалдарды талдау әдістерін меңгергендік дәрежесі: тереңдігі, жүйелілігі, есепті қолдана білуі.

 5. Практикалық мәліметтерді қолдану көлемі, оларды талдау сапасы.

 6. Қорытынды, ұсыныстардың қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуындағы объективті қажеттіліктерге сәйкестігі, оларды нақты экономикалық өмірде қолдану мүмкіндігі.

 7. Дипломдық жұмыстарға қойылатын жалпы талаптарға сәйкестігі (мазмұны бойынша, көлемі, рәсімделуі бойынша).

 8. Автордың өз беттілік және жеке дара творчестволық дәрежесі.

 9. Жұмыстың оң және кері жақтарының сипаттамасы, кемшіліктер, қателер.

 10. Қорғауға жіберу туралы ұсыныс.

Пікірдің соңында келесідей қорытынды жасалады: «Дипломдық жұмысжоғары мектеп қоятын талаптарға сай келеді (келмейді) және қорғауға жіберіледі (жіберілмейді)».

Пікір құрылымының үлгісі қосымшада берілген.


  1. Диплом жұмысына сын-пікір берушінің міндеті

Бітіртуші кафедра ұсынған дипломдық жұмысты факультет деканы сын-пікір берушіге жібереді.Сын-пікір берушілердің тізімін өндіріс, ғылым саласы мамандары арасынан бітіртуші кафедра меңгерушісінің ұсынысы бойынша ректордың бұйрығымен бекітеді. Сын-пікір берушілер ретінде басқа жоғары оқу орындарының профессорлары, доценттері, оқытушылары шақырылуы мүмкін.

Сын-пікір берушілердің қорғалатын диплом жұмысы профиліне сай базалық жоғары білімі немесе ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы болуы керек.

Сын-пікір (Қосымша) диплом жұмысының сапасын бағалайтын қорытынды тексеру нәтижесі болып табылады. Сондықтан сын-пікір беруші келесілерді көрсетуі керек:

 1. Зерттеліп отырған тақырыптың өзектілігі, жаңашылдығы және тәжірибелік маңыздылығы.

 1. Дипломдық зерттеу тақырыбының берілетін біліктілік бойынша маман даярлау профиліне сәйкестігі.

 1. Қорытындылар мен ұсыныстардың өз беттілігі және ерекшелігі.

 2. Жағымды жақтары, кемшіліктер және дау туғызатын ұйғарымдар.

 3. Диплом жұмысының кәсіпорын үшін құндылығы.

 4. Жұмысты рәсімдеу сапасы, қорытындылар мен ұсыныстардың болуы.

 5. Студенттің ЖОО алған білімін тәжірибелік міндеттерді шешуде қолдана білуі, мәселені шешу дәрежесі, зерттеудің аяқталғандық дәрежесі.

 6. Балдық-рейтингтік әріптік жүйе бойынша бағалауды және сәйкес академиялық дәреже немесе біліктілік беру мүмкіндігін көрсете отырып аргументтелген қорытынды.

Сын-пікір фирмалық бланкте жазылып, мөр басылып, сын-пікір берушінің қолы қойылады. Онда сын-пікір берушінің лауазымы, ғылыми дәрежесі және жұмыс орны мен мерзім қойылады. Сын-пікірді диплом жұмысымен бірге сын-пікір беруші кафедраға жібереді Сын-пікірдің мазмұнымен студент және оның ғылыми жетекшісі МАК (Мемлекеттік аттестациялау комиссиясы) мәжілісіне дейін танысады.
4 ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫН РӘСІМДЕУ ЖӘНЕ ҚОРҒАУ
4.1 Диплом жұмысын рәсімдеу бойынша талаптар


 1. Диплом жұмысының мәтінін баяндау және рәсімдеу осы әдістемелік Ереженің талаптарына сәйкес орындалады. Диплом жұмысының мәтінінің парақтары және диплом жұмысына енгізілген суреттер мен кестелер А4 форматына сәйкес болуы керек.

2. Диплом жұмысы компьютер, принтер арқылы А4 форматты ақ қағаздың бір жақ бетіне бір интервал (аралық) сақтай отырып орындалады. Шрифт-қалыпты «Times New Roman», кегль 14. Диплом жұмысының көлемі 60-90 бет.

Диплом жұмысының мәтіні жан-жағынан қалдырылатын ашық орындардың (поля) мына мөлшерлерін сақтай отырып басылуы тиіс: сол жағынан - 30 мм, жоғары жағынан - 20 мм, оң жағынан - 10 мм және төменгі жағынан - 25 мм.

Айқындалып назар аударылатын терминдерге, формулаларға, теоремаларға, компьютерлік жағдайлардағы түрлі гарнитурлы шрифтарды пайдалануға рұқсат беріледі.

Дипломдық жұмыстағы тегі, мекеменің, ұйымның, фирманың аттары, өнімнің аталуы және басқа жалқы есімдер атаулары түпнұсқа тіліне келтіріледі.

Жалқы есімдерді қысқартып келтіруге, ұйымдар мен кәсіпорындардың атауын көрсетуге рұқсат етіледі.

Диплом жұмысының құрылымдық элементтерінің атаулары «Мазмұны», «Кіріспе», «Қорытынды», «Пайдаланылған әдебиеттер тізімі», сонымен қатар тараулардың атаулары құрылымдық элементтерінің басында жазылуы тиіс, оларды беттің жоғары жағында ортасында бас әріптен бастап, аяғында нүкте қоймай, астын сызбай толық шрифтпен басу қажет.

Диплом жұмысын бөлімге және бөлімшелерге бөлу қажет. Әрбір бөлім және бөлімше аяқталған ақпараттан тұруы қажет.

Бөлімдердің атаулары диплом жұмысының тақырыбын ашып көрсетуі, ал бөлімшелердің атаулары өзі сәйкес бөлімінің тақырыбын ашып көрсетуі тиіс.

Дипломдық жұмыстың тарауларының бүкіл құжат шегінде реттік саны болу қажет. Олар нүктесіз араб сандармен белгіленген және абзацтан жазылуы тиіс. Бөлімшелер (параграфтар) әр тараудың шегінде реттік саны болуы керек. Бөлімшенің реттік саны тарау мен бөлімшелердің нүкте арқылы бөлінген реттік санынан тұрады. Бөлімшенің реттік санының соңында нүкте қойылмайды. «Тарау», «бөлімше» сөздері тақырыпшада жазылмайды. Дипломдық жұмыстың әр тарауын жаңа беттен бастау керек. Бір тараудың ішіндегі бөлімшелер бір-бірінен мәтіннен екі жол төмен түсіріліп бөлінеді.

Дипломдық жұмыстың «Мазмұнына» тараулар мен бөлімшелердің беттері көрсетілген нөмірлері мен атаулары кіреді. «Мазмұны» деген сөзді бас әріптермен тақырыпша ретінде мәтінге симметриялы түрде жазады.Кіріспе, тараулар, қорытынды, пайдаланылған әдебиеттер тізімі және әр қосымша жаңа беттен басталады.

Мәтіндегі абзац мөлшері бес белгіге тең (1,0 см).Диплом жұмысының беттерін араб сандарымен нөмірлеу қажет. Беттің нөмері қағаздың төменгі жағының ортасына нүктесіз қойылады. Титул бетіне нөмір қойылмайды. Жекелеген беттерге орналастырылған иллюстрациялар және кестелер және ЭЕМБ арқылы жасалған басылымдар диплом жұмысы беттерінің жалпы нөмерлеріне қосылады.
Мысал:

1 Типтер мен негізгі мөлшерлер

1.1

1.2 } Диплом жұмысының бірінші тарауы пунктерінің номерленуі

1.3

2 Техникалық талаптар

2.1

2.2 } Диплом жұмысының екінші тарауы пунктерінің номерленуі

2.3
Егер диплом жұмысында бөлімшелер бар болса, онда пункттердің номерленуі бөлімше шеңберінде болуы керек, пункттің номері тараудың, бөлімшенің номерлерінен тұрады. Номердің соңында нүкте қойылмайды.
Мысал:

3 Сынау әдістері

3.1 Аппараттар, материалдар және реактивтер

3.1.1

3.1.2 } Үшінші тараудың бірінші бөлімшесі пункттерінің номері

3.1.3

3.2 Сынауға дайындалу

3.2.1

3.2.2 } Үшінші тараудың екінші бөлімшесі пункттерінің номері

3.2.3
Иллюстрациялар

Диплом жұмысындағы иллюстрациялар (сызбалар, карталар, кестелер, схемалар, диаграммалар, түсірілген суреттер) бірінші немесе келесі беттерде екендігі ескертілген мәтіннен кейін орналасуы керек.А4 форматынан кіші түсірілген суреттер болған жағдайда олар стандартты ақ қағазға желімденуі керек.

Иллюстрациялардың реттік нөмірлері және атаулары болуы тиіс, ол суреттің астында жолдың ортасынан жазылуы тиіс


Сурет 1. Банктік жүйені талдау
Барлық иллюстрацияларға сілтемелер болуы қажет. Сілтеме жасауда «ә суретке сәйкес» деп жазылуы керек.
Кестелер

Кестелер көрсеткіштерге салыстырмалы құрылымдық-қарқынды талдау жүргізу үшін келтіріледі. Кестенің атауы оның мазмұнын ашатындай және қысқа болуы тиіс. Кестенің атауы кестеден жоғары сол жағына қарай, абзацсыз нөмірленіп бір жолға сызықша арқылы жазылады (мысалы: 1-кесте - «ААМЗ» АҚ-ң 2007 -2009 жж. жекелеген өнімдерінің сату көлемі). Кестені өзі ескертілген мәтіннен кейін орналастыру қарастырылады. Барлық кестелерге диплом жұмысында сілтемелер болуы тиіс.

Кестелерді келесі параққа (бетке) көшіру барысында тақырыбы тек қана бірінші бөлігінің үстіне орналастырады (бұл ретте кестені шектейтін төменгі көлбеу сызық сызылмайды), ал келесі бөлігінде «Жалғасы» сөзі жазылады, және кесте нөмірі көрсетіледі, мысалы: «1 кестенің жалғасы».

Қосымшаға шығарылған кестелерден басқа, кестелер басынан аяғына дейін нөмірленуі тиіс.

Кесте жолдары және графа атаулары жекеше түрде бас әріппен жазылады, ал графаның тақырыпшалары, егер тақырыпша бір сөйлемнен тұрса, тармақша әріптермен, немесе егер олар дербес мағынаға ие болса, бас әріппен жазылады. Кестенің тақырыбы мен тақырыпшасынан кейін нүкте қойылмайды.

Кестелердің шрифт мөлшерін мәтіндегіден кем алуға, яғни №12 кегльмен жазуға рұқсат беріледі.

Кестенің рәсімделуінің мысалы:
3-кесте – «Саулет» ЖШС-нің 2007-2009 жылдардағы негізгі экономикалық көрсеткіштері


Көрсеткіштер

Өлшем бірлігі

Жылдар

2009 жылдың алдыңғы жылдарға қатысты өзгерісі, %

2007

2008

2009

2007

2008

Өнімді сатудан түсімдер

мың теңге

104814,8

110856,0

117562,0

112,2

106,0

Сатылған өнімнің өзіндік құны

мың.

теңге


78925,5

83308,3

88169,6

111,7

105,8

Негізгі қызметтен табыс

мың.

теңге


25889,3

27547,7

29392,4

113,5

106,7

Қызметкерлердің орташа айлық саны

адам

76

76

78

102,6

102,6

Қуаттарды пайдалану коэффициенті

%

77,6

73,9

78,4

101,0

106,1

Жаңа тауардың үлесі

%

0

5

4,8
96,0

Нарықтағы үлесі

%

0,5

0,53

0,59

118,0

111,3

Сату рентабельділігі

%

24,7

24,8

25,0

101,2

100,6

Е с к е р т у – [ 1;2; 3] әдебиеттер негізінде автор құрастырған


Кесте мен мәтіннің арасы 2 интервал немесе 1 бос жол тастау керек.

Егер мәтін мазмұнына, кесте немесе графикалық материалдарға түсінік не анықтамалық мәліметтер қажет болса, дипломдық жұмысқа ескерту енгізіледі.

Ескертулерді абзацтан және бас әріптен бастап жазады. «Ескерту» сөзі абзацтан бас әріппен жазылуы және сызылмауы тиіс. Ескертуді оған қатысты мәтіннен, графикалық материалдан кейін немесе кестеге орналастырады. Егер ескерту біреу болса, онда «Ескерту» сөзінен кейін сызықша қойылып, ескерту бас әріппен жазылады. Бір ескерту нөмірленбейді. Бірнеше ескертулер араб сандарымен рет-ретімен нүктесіз нөмірленеді. Кестелер бойынша ескерту кестенің аяқталуын білдіретін соңғы сызықтың үстінен жазылады.

Мысал

Ескерту – Сызық астындағы жазулар жазылмайды.
Формулалар мен теңдеулер

Формулалар және теңдеулер мәтіннен басқа жеке жолға бөліп көрсетіледі. Әрбір формулалар және теңдеулердің жоғары және төменгі жағынан бос, бір жолдан кем емес орын қалдыру қажет. Егер теңдеу бір жолға сыймаса, онда ол теңдеу теңдік таңбаларынан кейін (=) немесе қосу белгісінен кейін (+), алу (-), көбейту (Х), бөлу (:), немесе математикалық белгілерден кейін көшірілуі тиіс және келесі жолдардың басында таңба тағы қайталанады.

Символдар мен сандық коэффиценттердің мағыналарын түсіндіру формулаға сәйкес келтіріліп, формулада берілген бірізділікпен жүргізілу керек. Символдар мен сандық коэффиценттердің белгісін жаңа жолдан беру керек. Түсіндірудің бірінші жолы «мұндағы» деген сөзбен қос нүкте қою арқылы бастайды.

Диплом жұмысындағы формулаларды реттік нөмірлермен нөмірлеу барлық жұмыс шегінде дөңес жақшаға алынып, сандармен оң жақ шетте бір жолда қарастырылады.

Формуланы құрастырудың мысалы төмендегіше:n= , (1)

мұндағы: t – сенімділік коэффиценті, ол өз кезегінде (р) мүмкіншілікке қатысты шекті қате t – орта қателігінен аспайтындығын дәлелдейді;о2зерттеліп отырған белгінің дисперсиясы;

d2таңдаманың шекті қатесі;

N – зерттеліп отырған бас жиынтықтың бірлік саны.


Қолданылып отырған сілтемелерді тік жақшамен белгілеген дұрыс (мысалы, [1, 15 б.]). Бір сілтеме бірнеше рет қолданса, онда тік жақша ішінде қолданылған әдебиеттің реттік санымен қоса сәйкес беттің нөмері көрсетіледі.

Анықтамалардың, түсініктемелердің және қысқартылған сөздердің, шартты мағыналардың, символдардың, физикалық өлшем бірліктерінің және терминдердің тізімі баған бойынша берілуі тиіс және олар бағанның сол жағында мәтінде аталып өту ретімен немесе алфавиттік тізім бойынша орналастырылып, бағанның оң жағында олардың әрқайсысына түсініктеме беріледі.

Пайдаланылған әдебиеттер туралы анықтамаларды дипломдық жұмыстың мәтінінде сілтемелердің пайда болу ретімен орналастырып, оларды араб сандарымен нүктесіз нөмерлеп, жаңа жол арқылы жазу қажет.
4.2 Диплом жұмысын қорғауға ұсыну тәртібі және диплом жұмысын қорғауды ұйымдастыру
Дипломдық жұмыс алдын ала қорғаудан өту үшін шығарушы кафедраға тапсырылады. Дипломдық жұмысты (жобаны) алдын ала қорғау кафедраның ашық отырысында студенттердің және міндетті түрде ғылыми жетекшілердің қатысуларымен және қажет болған жағдайда, ғылыми консультанттардың қатысуымен өткізіледі. Алдын ала қорғау кафедра отырысының хаттамасымен рәсімделеді.

Алдын ала қорғаудан ойдағыдай өткен, қойылған талаптарға сәйкес ресімделген, аяқталған дипломдық жұмыс студенттің қолы қойылып, ғылыми жетекшіге ұсынылады.

Ғылыми жетекші диплом жұмысына жазбаша пікір жазады. Диплом жұмысы қабылданған жағдайда ғылыми жетекші оған қол қойып және қорғауға жіберілгендігі туралы жазбаша-пікірмен бірге кафедра меңгерушісіне ұсынады. Диплом жұмысы қабылданбаған жағдайда ғылыми жетекші оған қол қоймайды, бірақ диплом жұмысының қорғауға жіберілмегендігі жөніндегі өзінің жазбаша пікірін жазады. Осы материалдардың негізінде кафедра меңгерушісі диплом жұмысына нақты соңғы тұжырымын шығарады да, оны титул бетіне жазады. Егер кафедра меңгерушісі студенттің диплом жұмысын қорғауға жіберуге болмайды деп шешсе, бұл сұрақ студент пен ғылыми жетекшінің қатысуымен кафедра отырысында қаралады. Кафедра отырысының хаттамасы жоғары оқу орынының ректорына бекітуге ұсынылады.

Кафедра меңгерушісі қорғауға ұсынған диплом жұмысы пікір жазу үшін сыртқы рецензентке жұмысты қорғауға екі аптадан кем емес мерзімде жіберіледі. Шығарушы кафедра меңгерушісінің өндіріс және ғылыми ұйымдардың мамандары арасынан ұсынған рецензенттер тізімі Л.Б. Гончаров атындағы ҚазАЖИ ректорының бұйрығымен бекітіледі. Рецензент ретінде басқа жоғары оқу орындарының профессорлар, доценттер, оқытушылар қатыстырылады. Рецензенттердің базалық жоғары білімі болуы тиіс және/немесе қорғалатын диплом жұмысының профиліне сәйкес ғылыми атағы, ғылыми немесе академиялық дәрежесі болуы тиіс.

Диплом жұмысының қорғалуын кейінге қалдыру немесе рұқсат берілмеу себептері төмендегідей болуы мүмкін: • бағдарламалық курстар бойынша қарыздардың немесе теріс бағалардың болуы;

 • ақылы негізде оқитын студенттердің келісім-шарт талаптарын орындамауы;

 • дипломдық жұмыстың мазмұны мен рәсімделуі талаптарға сәйкес келмеуі;

 • дипломдық жұмысты ұсыну мерзімі мен нысанының дұрыс орындалмауы, сонымен қатар ғылыми жетекші мен рецензенттің рұқсатының болмауы/немесе теріс пікір болуы;

 • студенттің диплом жұмысын алдын-ала қорғауға келмеуі;

 • алдын ала қорғау барысында диплом жұмысы бойынша ескертулерді түзетпеу;

 • кафедра меңгерушісі бекіткен күнтізбелік жоспар кестесінің уақтылы орындалмауы.

Диплом жұмысын қорғау студенттің қалауы бойынша қазақша және орыс тілдерінде жүргізіледі.

Дипломдық жұмысты қорғауда электрондық қорларды мультимедиалық тұсау кесер түрінде тұстас техникалық қаражат базасында және ақпарат қатынас саласында жетістіктерді пайдалануда жүзеге асыруға болады.

Диплом жұмысын қорғау тәртібі білім беру саласындағы орталық атқарушы органдары бекіткен білім алушылардың үлгеріміне ағымдық, аралық және мемлекеттік қорытынды аттестация жүргізу Ережесімен анықталады.

Диплом жұмысын қорғау мемлекеттік аттестациялық комиссия мүшелерінің жартысынан кем емес мүшелерінің қатысуымен ашық отырысында өткізіледі.

Диплом жұмысын қорғау студенттердің, шығарушы кафедра оқытушыларының қатысуымен бұқаралық түрде ұйымдастырылады. Қорғауға ғылыми жетекшілері шақырылады, сонымен қатар дипломдық зерттеулер жүргізілген ұйымдардың өкілдері және басқа да ынталы тұлғалар қатыстырылады.

Бір диплом жұмысын қорғаудың ұзақтығы, ереже бойынша, бір студентке 30 минуттан аспауы қажет. Диплом жұмысын қорғау барысында студент мемлекеттік аттестациалық комиссияның және қатысушылардың алдында 15 минуттан кем емес уақыт аралығында баяндама жасап қорғайды. Онда зерттеудің неғұрлым маңыздынәтижелеріне мән беріледі (өзектілігі, ғылыми жаңалығы, негізгі қорытындылары мен қорғауға шығарылатын негізгі тұжырымдар). Студенттің баяндамасы диплом жұмысының негізгі мазмұнын ашатын көрнекі немесе интерактивті кестелік-иллюстрациялық материалдардан (кесте, сызба, диаграмма, графиктер және т.б.) тұратын слайдтар түрінде ұсынылуы тиіс.

Қорғау кезінде автор тек өзінің теориялық білімін ғана емес, сонымен қатар өзін-өзі ұстау қабілеттілігін, сөйлеу мәнерінің жоғарылығын, өз позициясына жауапкершілікпен қарап, қойылған сұраққа нақты әрі қысқаша жауап бере алатындығын көрсете білуі керек.

Диплом жұмысын талқылауға барлық қатысушылар сұрақ немесе сөз сөйлеу түрінде қатысады. Талқылаудан кейін комиссия хатшысы рецензияны және пікірді оқып таныстырады (ғылыми жетекші қатысып отырған жағдайда өзі сөз сөйлейді). Рецензия және/немесе пікірдегі ескертпелердің барлығына студент дәлелді түсіндірмелер береді.

МАК мүшелері ұжымдық түрде диплом жұмысын қорғау қорытындысы бойынша баллдық-рейтингтік әріптік жүйемен баға қояды. Бағалауда студенттің теориялық деңгейі, ғылыми және практикалық дайындығы, ғылыми жетекшінің пікірі және рецензенттің бағасы назарға алынады.

Егер студентке дипломдық жұмысы үшін және бүкіл оқу мерзімінде үлгерімі бойынша оң баға қойылса, «бакалавр» академиялық дәрежесі беріледі.

Егерде Мемлекетік аттестациялау комиссиясы дипломдық жұмысты қорғау бойынша теріс баға берсе, онда дипломдық жұмыс бір жылдан кем емес уақыт ішінде өңделген түрінде қайта қорғалуы мүмкін.

Егер студент өз жұмысын қорғауға орынды себеппен келмесе, Мемлекетік аттестациялау комиссиясының шешімімен қорғау мерзімі кейінгі уақытқа ауыстырылады (бір жылдан артық емес).

Диплом жұмысын қорғаудың қорытындысы әр студент бойынша мемлекеттік аттестациялау комиссиясының отырысының хаттамасымен ресімделеді және өткізілу күнінде хабарланады.Қосымша1


«Экономика» кафедрасы ұсынған

2 хаттама 08.10.2010ж.Л.Б.Гончаров атындағы ҚазАЖИ ОӘК Бекіткен

Хаттама №___ ________ 2010 ж.ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС ТАҚЫРЫПТАРЫ

2010-2011 оқу жылының күндізгі және сырттай оқу бөлімдерінің бітіруші курстарының студенттеріне арналған
МАМАНДЫҚ: 5В050600 «ЭКОНОМИКА» 1. Кәсіпорын қызметінің талдауы және өндіріс тиімділігін арттыру

 1. Кәсіпорынның кірісі мен шығысын талдау

 1. Кәсіпорынның өндірістік инфроқұрылымының тиімділігі мен талдауы

 1. Өндіріс шығындарын талдау және оны үйлестіру

 1. Кәсіпорындағы өнімнің өзіндік құнын жоспарлау және талдау

 1. Кәсіпорындағы еңбек ақы төлеу жүйесін талдау және жетілдіру

 1. Кәсіпорындағы кірісті бөлуді талдау және оның тиімділігі

 1. Кәсіпорындағы өндіріс шығындарын талдау

 1. Кәсіпорынның инвестициялық қызметіне талдау

 1. Кәсіпорынның инновациялық қызметіне талдау

 1. Жол құрылысы кәсіпорындарындағы материалдық шикізаттарды пайдаланудың талдауы

 1. Кәсіпорынның негізгі қорын пайдалануға талдау

 1. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың еңбекақы төлеуді ұйымдастыруына талдау

 1. Қазақстанның бағалау қызметіне талдау

 1. Кәсіпорынның экономикалық тиімділігінің көрсеткіштеріне талдау

 1. Негізгі өндірістік қорды пайдаланудың көрсеткіштеріне талдау

 1. Өндірісті ұйымдастырудың тиімділігің көрсеткіштеріне талдау

 1. Кәсіпорынның тиімділігі мен пайдалылық қызметіне талдау

 1. Кәсіпорындағы еңбек өнімділігіне талдау және оның әдістерін жақсарту

 1. Өнеркәсіптік кәсіпорынның тауарларын өткізу және өндіруіне талдау

 1. Қзақстан Республикасындағы еңбек нарығына талдау

 1. Кәсіпорынның еңбек және еңбекпен қамтылуына талдау

 1. Кәсіпорынның экономикалық тиімділігіне қызметіне талдау

 1. Кәсіпорынның айналым қорын пайдаланудың тиімділігіне талдау

 1. Автокөлік саласындағы инвестиция және оны пайдаланудың бағыттары

 1. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі мен экономикалық тиімділігі

 1. Құрал жабдықтар лизингі: ҚР дағы оны пайдаланудың тәжірибесі мен теориясы

 1. Кәсіпорынның орнықты дамуын ұйымдастырудың экономикалық аспектілері

 1. Нарық жағдайындағы кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметін ұйымдастыру

 1. Кәсіпорынның өндірістік инфроқұрылымын ұйымдастыру

 1. Өндірістің экономикалық тиімділігінің негізгі факторлары мен бағыттары

 1. Автокөлік қызметіндегі бағаны (тариф) қалыптастырудың ерекшеліктері және оның экономикалық талдауы

 1. Кәсіпорынның негізгі қорын пайдалануды бағалау

 1. Өндірістегі айналым қорын пайдалануды бағалау

 1. Қозғалмайтын мүлікті бағалау

 1. Бәсекеге қабілетті экономиканың инфроқұрылымы ретінде ҚР ның автокөлік дамуының болашағы

 1. Кәсіпорынның қаржылық сауығуын бағалау және жоспарлау

 1. Кәсіпорынның технико экономикалық дамуын жоспарлау

 1. Өнеркәсіптің экономикалық тиімділігін жоғарылату

 1. Өндірістің рентабельділігін жоғарылату

 1. Көлік кәсіпорынының қызметінің тиімділігін жоғарылату

 1. Құрылыстың еңбек өнімділігі және оны жоғарылату жолдары

 1. Қазақстаннның автокөлік жолдарын пайдаланудың тиімділігін арттыру жолдары

 1. Өнімнің бәсекеге қабілеттіліне жеті жолдары

 1. Кәсіпорын жұмысының қаржылық тұрақтылығына жеті жолдары

 1. Құрылыс ұйымдары қызметінің рентабельділігін арттыру жолдары

 1. Нарықтық экономика жағдайындағы өндірістегі өнімдердің шығындарын төмендету жолдары

 1. Құрылыс кәсіпорындарының инвестициялық белсенділігі мен тартымдылығын күшейту жолдары

 1. ҚР дағы шағын бизнестің дамуы мен кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігінің талдауы

 1. Өнімнің жаңа түрін шығарудың бизнес жоспарын жасау

 1. Кәсіпорындағы негізгі қорды ұдайы өндірудегі инвестицияның рөлі

 1. Жұмыспен қамтуды жоғарылатудағы орта және шағын кәсіпорындардың рөлі

 1. Нарық жағдайындғы өнімнің өзіндік құны

 1. Қызметкерлерді басқару жүйесін және оны жетілдіру жолдары

 1. Кәсіпорындар қызметін жоспарлау мен болжауды жетілдіру

 1. Кәсіпорындардың өндірістік құрылымын жетілдіру

 1. Кәсіпорында стратегиялық жоспарлауды жетілдіру және бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату

 1. Құрылыс кәсіпорындарындағы кірісті бөлу мен қалыптастыруды жетілдіру

 1. Кәсіпорындардағы стратегиялық жоспарлау мен оның тиімділігі

 1. Кәсіпорын қорларын басқару

 1. Нарық жағдайындағы шығындарды басқару

 1. Нарық жағдайында өнім сапасын басқару

 1. Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы бәсекеге қабілеттілікті басқару

 1. Қазіргі жағдайда ұйымдарды басқару

 1. Кәсіпкерлі тәуекелділікті басқару

 1. Кәсіпорынның пайдасын басқару

 1. Құрылыс ұйымдарындағы кірістерді пайдалану мен қалыптастыру

 1. Фирманың бәсекелік стратегиясын қалыптастыру

 1. Автокөлік кәсіпорындарындағы инновациялық жоспарлаудың бағдарламасын қалыптастыру

 1. Кәсіпорынның даму болашағы мен инвестициялық қызметтің тиімділігін қалыптастыру

 1. Инвестициялық жобаларды экономикалық бағалау

 1. Кәсіпорындардың рентабельділігін экономикалық бағалау және оны арттыру шаралары

 1. Казақстан автотранспортының даму болашағы мен қазіргі жағдайына экономикалық талдау

 1. Кәсіпорынның жағдайы мен негізгі капиталын пайдалану тиімділігін экономикалық бағалау

 1. Жаңа техниканы пайдалану мен енгізудің экономикалық тиімділігі

 1. Кәсіпорындағы негізгі өндірістік қорды пайдаланудың экономикалық тиімділігі

 1. Кәсіпорындағы өнімнің жаңа түрін меңгерудің экономикалық тиімділігі

 1. Өнім сапасын жоғарылатудың экономикалық тиімділігі

 1. Өндірісті ұлғайтудің тиімділігін арттыру

 1. Өндірісті техникалық қайта жабдықтаудың тиімділігі

 1. Айналым құралдарының айналымын жеделдетудің экономикалық тиімділігі

 1. Кәсіпорын қыызметінің экономикалық талдауы және өндіріс тиімділіг арттыру

 1. Жоспарлау жүйесінің экономикалық мазмұны мен бизнес жоспардың рөлі

 1. Нарық жағдайындайында еңбек өнімділігін өсіруді экономикалық ынталандыру

 1. Кәсіпорындағы тауарлардың өзіндік құнын төмендетуді экономикалық ынталандыру

 1. Кәсіпорын қорын басқару тиімділігі

 1. Тасымалдау кәсіпорындарының стратегиялық қызметі және оның тиімділігі

 1. Кәсіпорындағы капиталды пайдаланудың тиімділігі


МАМАНДЫҚ: 5В051100 «МАРКЕТИНГ»


 1. Фирманың маркетингтік қызметін талдау

 2. Компания тұтынушысының мінез-құлқын зерттеу

 3. Кәсіпорында стратегиялық маркетингті пайдалану және жетілдіру

 4. Компанияның бәсекеге қабілеттілігін зерттеу

 5. ҚР-ғы жарнама қызметтері нарығын зерттеу

 6. Кәсіпорын дамуының бәсекелік стратегиялары

 7. Тауардың бәсекеге қабілеттілігі: оның қамтудың әдістемелік және маркетингтік шаралары

 8. Фирманың маркетингті қызметі

 9. Компанияны маркетингтік жоспарлау

 10. Нарықтағы кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін маркетингтік зерттеу

 11. Автокөліктік қызметтер нарығындағы маркетингтік зерттеулер

 12. Компанияның қызметін маркетингтік қағидалар негізінде ұйымдастыру

 13. Кәсіпорындағы жарнама науқанын ұйымдастыру және жүргізу

 14. Автокөлік құралдарының лизингін ұйымдастыру

 15. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда маркетингті ұйымдастыру

 16. Кәсіпорындағы персонал маркетингін ұйымдастыру

 17. Көліктік қызметтір маркетингтін ұйымдастыру

 18. Кәсіпорындағы маркетингтік зертеулерді ұйымдастыру

 19. Компаниядағы мерчендайзингті ұйымдастыру

 20. Кәсіпорындағы маркетингтік стратегияны әзірлеу

 21. Таурды нарыққа жылжыту стратегиясын әзірлеу

 22. Ұйымның даму стратегиясын әзірлеу

 23. Фирманың жарнама қызметі

 24. Фирманың өткізу қызметі

 25. Құрылыс ұйымдарының маркетингтік қызметін жетілдіру

 26. Компания қызметін стратегиялық жоспарлау

 27. Кәсіпорындардың сыртқы нарыққа шығу стратегиясы

 28. Компанияның тауар саясаты

 29. Компанияның логистикалық қызметін басқару

 30. Компанияның маркетингтік қызметін басқару

 31. Мұнай компанияларындағы маркетингті басқару

 32. Фирманың жарнама қызметін басқару

 33. Орталық Азия елдеріндегі лизингтік қызметтер нарығының қалыптасуы және дамуы

 34. Қазақстан Республикасы экономикасындағы логистикалық жүйелердің қалыптасуы мен дамуы

 35. Компанияның бәсекегелік артықшылықтарының қалыптасуы зерттеу

 36. Кәсіпорынның логистикалық жүйесінің қалыптасуы

 37. Фирманың бенчмаркинг стратегиясының қалыптасуы

 38. Компанияның маркетингтік қызметіндегі баға саясаты

 39. Жарнаманың экономикалық тиімділігі

 40. Лизингтік мәмілелердің экономикалық механизмі және оларды жетілдіру жолдарыМАМАНДЫҚ: - 5В050900 «ҚАРЖЫ»


 1. Кәсіпорын капиталының құны мен құрылымын талдау және бағалау

 2. Кәсіпорынның қарыз құралдарын тарту тиімділігі және бағалау шарттары мен талдауы.

 3. Кәсіпорынның қаржылық- экономикалық жағдайын талдау мен бағалау

 4. Коммерциялық банктер қызметінің тиімділігін талдау мен бағалау

 5. Құнсыздану мен тәуекел жағдайындағы инвестициялық жобаларды талдау

 6. Коммерциялық банктердің өтімділігін және төлем қабілетін талдау.

 7. Өндірістегі пайдамен рентабельділікті талдау

 8. Инвестициялық жобалардың тартымдылығын талдау

 9. Кәсіпорын пайдасын бөлу және пайдалануды талдау

 10. Фирманың шаруашылық және қаржылық қызметерінің нәтижесін талдау

 11. Фирманың қаржылық жоспарлау жүйесін талдау

 12. Банк жүйесінің ұсынатын қызмет түрлерінің жағдайына және дамуына талдау жасау: коммерциялық банктердің операциялары және мәмілелері.

 13. Қаржылық дағдарыс жағдайында коммерциялық банктердің қаржылық жағдайына талдау.

 14. Қаржылық нәтижелер мен пайданы жоспарлауды талдау

 15. Айналым капиталын тиімді басқаруды талдау

 16. Кәсіпорынды қаржылық сауықтырудың әдісі ретіндегі дағдарысқа қарсы басқару.

 17. Кәсіпорынды дағдарысқа қарсы қаржылық басқару.

 18. Банктік саясат: оны қалыптастыру, жүзеге асыру және халықаралық стандарт.

 19. Банк ресурстары және оларды жоспарлау мен реттеу

 20. Банктік тәуекел-менеджмент: теориясы, тәжірибесі, басқаруы.

 21. Ірі қалалар бюджеті: мәселелері, басымдылық және даму болашағы (Алматы қаласы мысалында).

 22. Қаржы мекемелеріндегі бюджеттік жоспарлау (болжау)

 23. Бюджеттік тапшылық және нақты қаржылық дағдарыс жағдайында оны қаржыландыру әдістері.

 24. Кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттырудағы меншік және қарыз капиталдың әсері.

 25. ҚР-ғы коммерциялық банктердің депозиттік саясаты: қазіргі жағдай мен даму болашағы

 26. Кәсіпорынның дағдарыстық жағдайының диагностикасы (кәсіпорын мысалында)

 27. Коммерциялық банктердің кірісі мен шығысы, басқару қағидалары мен әдістері.

 28. Өндіріс пен өнімді өткізуге шығындар және олардың кәсіпорынның қаржылық нәтижесіне әсері.

 29. Кәіпорынның инвестициялық саясаты

 30. Қазақстан нарығындағы ипотекалық дағдарыс (құрылыс компаниялары -кәсіпорындары мысалында).

 31. Ұйымды қаржылық сауықтандыру бағдарламасын жүзеге асыру процесіндегі банктің несиелік қорларын пайдалану.

 32. Қаржылық талдау кәіпорынның қаржылық жағдайын басқару құралы ретінде

 33. Кәіпорынның инвестициялық қызыметінің қайнар көздері

 34. Қор нарығындағы коммерциялық банктер: тиімділігі және тәуекелдер.

 35. Корпоративтік табыс салығы және оның нарық субъектілерінің экономикалық мүдделеріне әсері

 36. Коммерциялық банктердің несиелік операциялары: теориясы мен даму болашағы.

 37. Борышкердің несие қабілеттілігі: талдау және бағалау әдістері.

 38. Кәіпорынның қаржылық тұрақтылығымен өсуінің критерилері

 39. Коммерциялық банктердің өтімділігі және басқару әдістері.

 40. Экономиканың нақты секторын дамытуда бағалы қағаздар нарығының макро- және микроэкономикалық рөлі.

 41. Қаржылық тәуекелді басқару және бағалау әдістері.

 42. Қаржы нарығына ұзақ мерзімді қаржыландыруды тартудың әдістері.

 43. Корпоративтік табыс салығын есептеу механизмі және оны жетілдіру жолдары

 44. Компания қызметіне қаржылық және басқармалық талдау негізінде шешім қабылдау механизмі

 45. Компанияның қаржылық ресурстарын қалыптастыру, бөлу және оңтайлы қолдану механизмі

 46. Жинақтаушы зейнетақы қоры және оның тұрғындарын әлеуметтік қорғаумен қамтамасыз етудегі рөлі.

 47. Салық реформасы: әдістемелік негіздері және өткізу кезеңдері.

 48. Салық жүйесі және оның инвестицияларды ынталандырудағы атқаратын ролі

 49. Кәсіпорынның қаржы менеджменті жүйесіндегі салықтық жоспарлау.

 50. Қазіргі жағдайдағы коммерциялық банктердің несие саясатының тиімділігін арттыру бағыттары.

 51. Ұлттық банк, оның қызметтері және Қазақстанда нарықтық қатынасты дамытудың қазіргі жағдайында коммерциялық банктермен қарым-қатынасы.

 52. Экономикалық дағдарыс жағдайында банктер жұмысының қауіпсіздігі мен сенімділігін қмтамасыз ету.

 53. Компания капиталының құрамы мен құрылымын оңтайландыру

 54. Компанияның айналым құралдарының құрамы мен құрылымын оңтайландыру

 55. Кәіпорынның қаржылық жағдайын оңтайландыру

 56. Нақты экономикалық дағдарыс жағдайында кәсіпорындағы қаржылық жоспарлауды ұйымдастыру.

 57. Қазақстан Республикасындағы қаржылық лизингті ұйымдастыру мен дамыту

 58. Экономикадағы несиелендіруді ұйымдастыру және несиелік қатынас субъектілері.

 59. Кәсіпорындағы өндіріске, өнімдерді өткізуге шығындарды басқаруын ұйымдастыру.

 60. Қаржылық басқаруды ұйымдастыру және оны жетілдіру жолдары.

 61. Кәсіпорынның қаржы менеджментін ұйымдастыру

 62. Қазақстанның бюджеттік жүйесін дамытудың негізгі бағыттары.

 63. Қаржылық дағдарыс жағдайында Қазақстанда банк жүйесі мен ақша айн алымын тұрақтандырудың негізгі бағыттары.

 64. Компания капиталының құнын өсіру әдістері

 65. Коммерциялық банктердің қаржылық жағдайын талдау ерекшеліктері қызмет тиімділігін жоғарлатудың негізі ретінде.

 66. Қазіргі уақыттағы банкттік бәсекенің даму ерекшелігі

 67. Қазақстандағы коммерциялық банктердің қалыптасу және даму ерекшеліктері нарықтық экономиканың басты жүйелі әлементтерінің бірі ретінде.

 68. Қаржы дағдарысы жағдайындағы компанияны басқару ерекшеліктері

 69. Кәсіпорынның іскерлік белсенділігін бағалау (кәіпорын мысалында)

 70. Айналым капиталын бағалау және басқару

 71. Әлемдік рейтингтік бағалауда коммерциялық банк қызметінің тиімділігін бағалау.

 72. Экономикалық дағдарыс жағдайындағы қазіргі банктік технологиялардың мәселелері мен болашағы.

 73. Кәсіпорындағы ақша ағымдарын жоспарлау және басқару

 74. Өнімдерді өндіру мен өткізу шығындарын жоспарлау және қаржыландыру

 75. Кәсіпорындағы пайданы (табысты)жоспарлау және оны ұлғайту жолдары

 76. Коммерциялық банктердің өтімділігін басқаруды ұйымдастыру тиімділігін арттыру.

 77. Қаржылық инвестицияларды басқарудағы саясат.

 78. Дағдарыс жағдайында кәсіпорындағы қаржылық басқару саясаты.

 79. Тұтынушылық несие: ҚР-дағы мәселелері мен даму болашағы.

 80. Банктік жүйені құру принциптері, әлементтері, даму болашағы.

 81. Экономикалық дағдарыс жағдайында төлей алмау мәселелері, себептері және одан шығу жолдары.

 82. ҚР-да қаржылық нарықты дамыту мәселелері және болашағы.

 83. Корпорация табысын ұлғайту жолдары мен мәселелері

 84. Кәсіпорынның экономикалық рентабельділігін реттеу мәселелері

 85. Кәіпорынның дағдарысқа ұшырау жағдайын болжау және оның алдын алу шаралары

 86. Компанияның қаржылық жағдайын болжау

 87. Әлемдік банктік жүйеге коммерциялық банктерді интеграциялау жолдары: банктердің сыртқы экономикалық қызметі.

 88. ҚР ҰБ-да ақша-несиелік реттеудің тиімділігін арттыру жолдары.

 89. Бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық банктер қызметінің тиімділігін арттыру жолдары.

 90. Айналым құралдарын оңтайлы қолдануды жақсарту жолдпры

 91. ҚР-да несие-ақша жүйесін жетілдіру жолдары.

 92. Бүгінгі күндегі Қазақстан экономикасындағы кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру жолдары

 93. Қаржылық дағдарыс жағдайында банк қызметін дамыту.

 94. ҚР-да қаржылық жүйені дамыту және жетілдіру.

 95. Кәсіпорынның қаржылық стратегиясын жасау және негіздеу.

 96. Кәсіпорынның шығыстары мен шығындары: экономикалық мазмұны, жоспарлау және бюджеттеу.

 97. Қаржылық тетік тиімділігі есебінен рентабельділікті өсіру резервтері.

 98. Кәсіпорындар мен мекемелердің өзіндік құнды төмендету мен пайданы өсіру резервтері

 99. Кәсіпорын қызметінің рентабельділігін қамтамасыз етудегі банктік несиенің рөлі.

 100. Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы бюджеттің атқаратын рөлі

 101. Фирманың бәсекеқаблеттілігін көтерудегі қаржылық менеджменттің атқаратын рөлі

 102. Фирманың капиталының оңтайлы құрылымын қалыптастырудағы қаржылық рычагтың рөлі

 103. Банктік депозит нарығы: теориясы, тәжірибесі

 104. Кәсіпорындағы қаржылық менеджментті ұйымдастыруды жетілдіру.

 105. Қаржыларды басқаруды жетілдіру

 106. Қазіргі банктік бәсекелестік - нарықтық қатынасты дамытудың обьективтік шарты.

 107. Кәсіпорындағы қаржылық менеджментті ұйымдастырудың жағдайы мен жетілдіру жолдары.

 108. Компания капиталының құны: мәселелері және оны оңтайландыру жолдары.

 109. Кәсіпорындағы стратегиялық қаржылық жоспарлау

 110. Кәсіпорындағы қаржылық менеджменттің стратегиясы мен тактикасы

 111. Нақты экономикалық дағдарыс жағдайында кәсіпорындағы ақша ағымын басқару.

 112. Банктің несиелік портфелін басқару: мәселелері мен оны шешу жолдары.

 113. Инвестициялық жобалардың оңтайлылығын талдаудағы тәуекелді басқару

 114. Кәсіпорынның меншікті және қарыз капиталын басқару.

 115. Кәсіпорын капиталы құрылымын басқару және оны оңтайландыру жолдары.

 116. Шағын бизнес саласындағы қаржыларды басқару

 117. Кәсіпорынның қаржы ресурстарын басқару

 118. ҚР-ғы автомобиль жолдарын қайта қалпына келтіруді қаржыландыру

 119. Кәсіпорынның қаржылық дағдарысы, оның себептерімен алдын-алу жолдары

 120. Нарықтық қатынастар кезіндегі кәсіпорынның қаржылық стратегиясы

 121. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы және оны қамтамасыз ету жолдары.

 122. Қазақстан Республикасында шағын бизнесті дамытудың қаржылық реттеуі.

 123. Кәсіпорындағы қаржылық жоспарлау мен болжау әдістері

 124. Кәсіпорынның қызметіне қаржылық талдау мен болжау (кәсіпорын мысылында)

 125. Фирма аралық қаржылық бақылау және кәсіпорын қаржысын тиімді ұйымдастырудағы оның маңызы.

 126. Қор биржасы және ҚР-ғы бағалы қағаздармен биржалық мәмілелер

 127. Жергілікті бюджетті жасау және орындау (аудан және қала материалдары негізінде).

 128. Қаржылық салымдар қоржынын қалыптастыру мен бағалау

 129. Кәсіпорынның кірісін қалыптастыру және бөлу.

 130. Компанияның инвестициялық стратегиясын қалыптастыру

 131. Капиталды қалыптастыру, оны оңтайландыру мен бағалау

 132. Жекеменшік және қарыз капиталын қолдану тиімділігіМАМАНДЫҚ: - 5В050800 «ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ»


 1. Бухгалтерлік балансты талдау: құрамы мен құрылымы.

 2. Кәсіпорынның ұзақ мерзімдік жәнге қысқа мерзімдік активтерін талдау.

 3. Негізгі қызметтен түскен Анализ и аудит доходов от основной деятельности

 4. Нарықтық экономика жағдайындағы шаруашылық субъектісінің қаржылық жағдайын талдау және аудит

 5. Ұйымның дебиторлық берешегін талдау және басқару

 6. Бухгалтерлік баланстың өтімділігі мен ұйымның төлем қабілеттілігін талдау;

 7. Ұйымның төлемқабілеттілігі мен несиеге қабілеттілігін талдау

 8. Есеп мәліметтері бойынша кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау

 9. Қаржылық есеп элементтерін талдау

 10. Аудиторлық қызмет және оның нормативтік-құқықтық реттелуі

 11. Бухгалтерлік баланс және кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау;

 12. Бухгалтерлік баланс және оның кәсіпорынды басқарудағы ролі

 13. Құрылыстағы бухгалтерлік есеп және материалдық ресурстарды талдау

 14. Кәсіпорынның бухгалтерлік есебін және қаржылық нәтижесін талдау

 15. Материалдардың өндірісте қолданылу тиімділігінің бухгалтерлік есебі және талдауы

 16. Құрылыс кәсіпорындарының негізгі қорларының бухгалтерлік есебі және аудиті

 17. Персоналмен еңбек ақы бойынша есеп айырысудың бухгалтерлік есебі және аудиті (........мысалында)

 18. Негізгі құралдардың бухгалтерлік есебі және олардың қолданылу тиімділігін талдау

 19. Кәсіпорынның есеп саясатын дайындау және оның тиімділігін бағалау

 20. Құрылыс ұйымдарының ұзақ мерзімдік активтері

 21. Шаруашылық қызметін талдауда бухгалтерлік есеп беру материалдарын қолдану

 22. Консолидирленген есеп беру: мазмұны, жасау тәртібі және оның негізгі көрсеткіштерін талдау

 23. Біріктірілген (шоғырландырылған) қаржылық есептілік және оның талдауы;

 24. Корпоративтік табыс салығы бойынша салық есептілігі және оның аудиті;

 25. Кәсіпорынның салық есептілігі және оның ішкі аудитін ұйымдастыру;

 26. Кәсіпорындарда шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың нормативтік әдісі;

 27. Ақша қаражаттарының есебін ұйымдастыру және талдау

 28. Аудиторлық қызметті ұйымдастыру және оны жетілдіру жолдары

 29. Автожол саласында бухгалтерлік есепті және аудитті ұйымдастыру

 30. Құрылыста бухгалтерлік есепті және аудитті ұйымдастыру

 31. Шағын кәсіпорындарда есепті және аудитті ұйымдастыру және жетілдіру

 32. Бухгалтерияның жұмысын ұйымдастыру және есеп саясатын әзірлеу

 33. Тауарлар қозғалысының басқарушылық есебін ұйымдастыру және талдау

 34. Дебиторлық берешектің есебін ұйымдастыру

 35. Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы өнім (жұмыс, қызмет) өндірісі шығындарының есебін ұйымдастыру және талдау

 36. Автокөлік кәсіпорындарында тауар-материал қорларының есебін ұйымдастыру және талдау

 37. Мердігерлік құрылыс ұйымдарындағы тауар-материал қорларының есебін ұйымдастыру және талдау

 38. Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы тауар-материал қорларының есебін ұйымдастыру және талдау

 39. Автокөлік кәсіпорындарының эксплуатациялық шығындарының есебін ұйымдастыру және талдау

 40. Негізгі құралдардың тозуының есебін ұйымдастыру мен талдау

 41. Басқарушылық шешім қабылдау мақсатында негізгі және қосымша шығындар есебін ұйымдастыру мен талдау

 42. Негізгі құралдар есебін ұйымдастыру және талдау

 43. Кассалық операциялар есебін және оның аудитін ұйымдастыру

 44. Құрылыстың есебі мен аудитін ұйымдастыру;

 45. Қысқа мерзімдік міндеттемелер есебі және аудитін ұйымдастыру

 46. Еңбек ақы төлеу есебі мен аудитін ұйымдастыру

 47. Негізгі құралдар есебі мен аудитін ұйымдастыру

 48. Бюджетпен есеп айырысудың есебін ұйымдастыру

 49. Мердігерлік құрылыс ұйымдары шығындарының есебін, аудитін ұйымдастыру және талдау

 50. Еңбек ақы төлеудің бухгалтерлік және салық есебінің ерекшеліктері

 51. Құрылыс және автокөлік саласы кәсіпорындарындағы бухгалтерлік және салық есебінің ерекшеліктері

 52. Өндірістегі өндірістік қорлардың бухгалтерлік есебінің ерекшеліктері

 53. Құрылыс кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есептің ерекшеліктері

 54. Шығындар есебінің ерекшеліктері

 55. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың есебі және оны шаруашылық қызметті талдауда қолдану

 56. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы кәсіпорынның есебі, оны құрастыру, талдау және аудиті

 57. Бухгалтерлік есептің шоттар жоспары – есеп саясатының маңызды элементі

 58. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті дайындау тәртібі және әдістері, оның негізгі көрсеткіштерінің аудиті және талдауы

 59. Салық есебін беру тәртібі

 60. Дебиторлық берешекті мойындау, оның есебі және аудиті

 61. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімдік және ұзақ мерзімдік дебиторлық берешектің есебі және аудиті, оны мойындау

 62. Жабдықтаушылар мен мердігерлердің ұзақ және қысқа мерзімдік есебін мойындау, оның аудиті және талдауы

 63. Құрылыс компанияларындағы бюджеттеуді ұйымдастыру мәселелері

 64. Негізгі құралдардың өндірістік қозғалысының есебі және оның тиімді қолданылуын талдау

 65. Негізгі құралдар есебін жетілдіру жолдары

 66. БЕХС өту жағдайындағы бухгалтерлік есеп формаларын дамыту

 67. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау және оның банкроттық ықтималдығын бағалаудағы бухгалтерлік баланстың ролі

 68. Ұйымның қаржылық жағдайын жаңартудағы бухгалтерлік есеп пен аудиттің міндеттері және ролі

 69. Еңбек және оған ақы төлеу есебініңғ жүйесі

 70. Нарық жағдайында кәсіпорындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды жетілдіру

 71. ДСҰ кіру жағдайында ҚР-ғы бухгалтерлік есеп және аудиттің ұйымдастырылуы мен әдістемесін жетілдіру

 72. Материал қорларының есебін жетілдіру

 73. Құрылыс және автокөлік ұйымдарындағы шығындар есебі және талдауының қазіргі заманғы әдістері мен жүйелері

 74. Бюджетпен есеп айырысу есебінің жағдайы және оны дамытудың негізгі бағыттары

 75. Қазіргі жағдайдағы өнім (қызмет, жұмыс) өндірісі шығындарын және өзіндік құнды калькуляциялауды есептеу әдістерінің салыстырмалы сипаттамасы

 76. Ұйымның ағымдағы бухгалтерлік есебі: дайындау тәртібі және оның негізгі көрсеткіштерін талдау

 77. ҚР аудитті ұйымдастырудың теориялық және әдістемелік принциптері

 78. Басқарушылық шығындары: есептеу тәртібі, ішкі бақылау және ауытқуды талдау

 79. Құрылыс және автокөлік кәсіпорындарындағы басқарушылық есеп және талдау

 80. Тауарлар, қызметтер, жұмыстардың басқарушылық есебі және талдауы

 81. Құрылыс ұйымдарындағы өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау және шығындар есебі

 82. Өндіріс шығындарының есебі және өнімнің өзіндік құнын талдау;

 83. Меншік негізгі құралдардың есебі және талдауы

 84. Қорларды қалыптастыру және қолдану жүйесіндегі есеп және талдау

 85. Құрылыс ұйымдарындағы құрылыс және монтаждық жұмыстарды орындау шығындарының есебі және талдауы

 86. Кәсіпорынды басқарудың автоматтандырылған жүйесі жағдайындағы өндірістік қорлар есебі және талдауы

 87. Пайданы бөлу есебі және талдауы

 88. Көлік кәсіпорындарындағы өнімнің өзіндік құнының есебі және талдауы

 89. Өнеркәсіптік өнімнің өзіндік құнының есебі және талдауы

 90. Құрылыс және көлік саласы кәсіпорындарындағы қаржы-шаруашылық қызметті талдау

 91. Ұйымның сыртқы экономикалық қызметінің есебі мен аудиті (талдауы);

 92. Дебиторлық борыштардың есебі мен аудиті (талдауы);

 93. Ақша қаражаттарының есебі мен аудиті (талдауы);

 94. Ұзақ мерзімді активтердің есебі мен аудиті (талдау);

 95. Ұзақ мерзімді міндеттемелердің есебі мен аудиті (талдауы);

 96. Негізгі өндірістің өнімдерін (қызметтерді, жұмыстарды) сатып - өткізуден алынған табыстар мен шығыстардың есебі мен аудиті (талдауы);

 97. Ұйымның табыстарының есебі мен аудиті (талдауы);

 98. Негізгі өндіріс шығындарының есебі мен аудиті және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау;

 99. Өнім өндіру (қызмет көрсету) шығындарының есебі мен аудиті (талдауы);

 100. Өнеркәсіптік өндіріс шығындарының есебі мен аудиті (талдауы) және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау;

 101. Инвестициялардың есебі мен аудиті (талдауы);

 102. Капиталдың есебі мен аудит (талдауы);

 103. Қысқа мерзімді активтердің есебі мен аудиті (талдауы);

 104. Қысқа мерзімді міндеттемелердің есебі мен аудиті (талдауы);

 105. Несиелеу операцияларының есебі мен аудиті (талдауы);

 106. Кредиторлық борыштардың есебі мен аудиті;

 107. Материалдық емес активтердің есебі мен аудиті (талдауы);

 108. Негізгі құралдардың есебі мен аудиті (талдауы);

 109. Ұйымның шығыстарының есебі мен аудиті (талдауы);

 110. Кезеңдік шығыстардың есебі мен аудиті (талдауы);

 111. Есеп айырысу операцияларының есебі мен аудиті (талдауы);

 112. Бюджетпен есеп айырысу операцияларының есебі мен аудиті (талдауы);

 113. Еңбек ақы төлеудің есебі мен аудиті (талдауы);

 114. Қаржылық инвестициялардың есебі мен аудиті (талдауы);

 115. Қаржылық құралдардың есебі мен аудиті (талдауы);

 116. Экспорттық және импорттық операциялардың есебі мен аудиті (талдауы);

 117. Негізгі құралдарды жалдаудың есебі мен аудиті;

 118. Дайын өнімдердің және оларды сатып - өткізудің есебі мен аудиті (талдауы);

 119. ЖШС ақша қаражаттарының есебі және аудиті

 120. Көмекші өндіріс шығындарының есебі мен аудиті және өнімнің (қызметтің) өзіндік құнын калькуляциялау;

 121. Өндіріс шығындарының есебі мен аудиті және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау (өндіріс салалары бойынша);

 122. Негізгі құралдардың тозуының (амортизациясының) есебі мен аудиті;

 123. Ұйымның корпоративтік табыс салығының есебі мен аудиті;

 124. Өнімнің өзіндік құнына кіретін материалдық шығындар есебі және аудиті

 125. Бюджетпен корпоративтік табыс салығы бойынша есеп айырысу операцияларының есебі мен аудиті;

 126. Персоналмен еңбек ақы бойынша есеп айырысудың есебі және аудиті

 127. Сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысу операцияларының есебі мен аудиті;

 128. Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу операцияларының есебі мен аудиті (талдауы);

 129. Тауарлы – материалдық босалқылардың есебі мен аудиті (талдауы);

 130. Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі және қаржылық есеп беруі;
 1. Өнімдерді сатып-өткізу операцияларының есебі және қаржылық нәтижелерді талдау;

 2. Өндіріс шығындарының есебі және зиянсыздықты талдау;

 3. Еңбек және жалақы төлеудің есебі және оны жетілдіру жолдары

 4. Есеп айырысулар мен міндеттемелер есебі, аудиті және талдауы

 5. Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижесінің есебі, талдауы және аудиті

 6. Кәсіпорынның (ұйымның) есеп саясаты;

 7. Ұйымның қаржылық есептілігі және оның талдауы;

 8. Қаржылық және салық есебі: олардың жағдайы және жаңарту жолдары

 9. Кәсіпорынның есеп саясатын қалыптастыру және оның мазмұны мен тиімділігін бағалауМАМАНДЫҚ: - 050700 «Менеджмент»


 1. Менеджменттің тиімділігін талдау (.....мысалында)

 2. Ұйымның инновациялық дамуы (.....мысалында)

 3. Кадр саясаты - ұйымдағы персоналды басқарудың стратегиясы мен негізі (.....мысалында)

 4. Компанияның кадр саясаты (.....мысалында)

 5. Басқарудағы коммуникациялар мен оларды шешу жолдары (.....мысалында)

 6. Ұйым персоналын басқаруды бақылау (.....мысалында)

 7. Қазіргі кездегі компанияны басқарудағы коучинг (.....мысалында)

 8. Жарнама бизнесіндегі менеджмент (.....мысалында)

 9. Кәсіпорынды басқарудағы менеджмент қызмет түрі ретінде (.....мысалында)

 10. Тәуекелдерді төмендету әдістері мен құрылыстағы тәуекелдерді басқару тиімділігін бағалау (.....мысалында)

 11. Қызметкерлер еңбегінің мотивациясы тиімді басқару факторы ретінде (.....мысалында)

 12. Еңбекақы төлеудің дәстүрлі емес нысандары мен оларды қызметкерлерді ынталандырудағы ролі (.....мысалында)

 13. Кәсіпорындағы өндірісті жедел басқаруды ұйымдастыру (жетілдіру) (.....мысалында)

 14. Нарық жағдайында кәсіпорынның ішкіөндірістік экономикалық қарым-қатынастарын ұйымдастыру (.....мысалында)

 15. Кәсіпорынның жарнама-ақпараттық қызметін ұйымдастыру және басқару (.....мысалында)

 16. Автомобиль-жол салсы кәсіпорнының инновациялық қызметін ұйымдастыру (.....мысалында)

 17. Коммерциялық қызметті ұйымдастыру (.....мысалында)

 18. Кәсіпорынныңбизнес-жоспарын әзірлеуді ұйымдастыру (.....мысалында)

 19. Тұтынушылармен тиімді қарым-қатынасты ұйымдастыру (.....мысалында)

 20. Өндірісті басқару тиімділігін жоғарылатудың негізгі механизмдері (.....мысалында)

 21. Өнеркәсіптік кәсіпорынның инвестициялық қызметін реттеудің ерекшеліктері (.....мысалында)

 22. Кәсіпкерліктің дамуын бағалау (.....мысалында)

 23. Персонал ұйымның басқару ресурстарының маңызды объектісі ретінде (.....мысалында)

 24. Өндірістік кәсіпорынның тиімді басқару жүйесін құру (.....мысалында)

 25. Компанияны басқарудағы экономикалық механизмді қолдану (.....мысалында)

 26. Шағын кәсіпорындарды ұйымдастыру мен олардың өндірісін басқару (.....мысалында)

 27. Кәсіпорындағы ресурстарды сақтаудағы өндірістік менеджмент және оның тиімділігін жогарылату жолдары (.....мысалында)

 28. Банктік жүйедегі менеджменттің дамуы (.....мысалында)

 29. Тұрақсыз ортадағы кәсіпорынның ұйымдық құрылымын дамыту (.....мысалында)

 30. Қазіргі кездегі өндірісті ұйымдастырудың нысандары мен әдістері (.....мысалында)

 31. Кәсіпорындағы бизнес-жоспарды әзірлеу (.....мысалында)

 32. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету шараларын әзірлеу (.....мысалында)

 33. Ұйымның мотивациялау жүйесі және оны жетілдіру (.....мысалында)

 34. Ұйымдағы персоналды басқару жүйесі (.....мысалында)

 35. Қазіргі кездегі кәсіпорынды басқарудағы ұйымдық құрылымды жетілдірі (.....мысалында)

 36. Шағын кәсіпорындарды басқаруды жетілдіру (.....мысалында)

 37. Қазіргі кездегі менеджменттің ақпараттық технологиялары (.....мысалында)

 38. Шағын кәсіпорындар менеджментінің ерекшеліктері (.....мысалында)

 39. Кәсіпорынды басқарудағы стартегиялық ыңғай және оның тиімділігін жоғарылату (.....мысалында)

 40. Кәсіпорынның басқаруын стратегиялық басқару (.....мысалында)

 41. Кәсіпорындағы инновациялық үрдісті басқару (.....мысалында)

 42. Өнім мен қызметтер сапасын басқару (.....мысалында)

 43. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігінбасқару және оны жоғарылату жолдары (.....мысалында)

 44. Компанияның логистикалық қызметін басқару (.....мысалында)

 45. Персоналды басқару: нысандары мен әдістері (.....мысалында)

 46. Еңбе өнімділігін басқару: кешенді әдіс (.....мысалында)

 47. Кәсіпорынның ұйымдық-басқарушылық құрылымының қалыптасуы мен дамуы (.....мысалында)

 48. Менеджмент жүйесін ұйымдастыру нысандары мен олрадың автомобиль-жол саласындағы даму перспективалары (.....мысалында)

 49. Басқарудың экономикалық әдістері мен оларды кәсіпорынның тиімділігн жоғарылату үшін пайдалану (.....мысалында)

 50. Фирманың өндірістік-шаруашылық қызметін басқару тиімділгі (.....мысалында)

 51. Басқарудың ұйымдық құрылымының тиімдіқызмет етуі (.....мысалында)Қосымша 2
ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫНА СТУДЕНТТІҢ ӨТІНІШІНІҢ ҮЛГІСІ
Кафедра меңгерушісі ____________________

_________________________________________


Курс __________________________ студенті

_________________________________________(Аты-жөні)

_________________________________________Мамандық

Өтініш
Маған «Экономика» кафедрасы бойынша келесі диплом жұмысының тақырыбын бекітуіңізді өтінемін ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Жұмыс___________________________ материалдары негізінде орындалады.
(ұйымның, кәсіпорынның атауы)

Көрсетілген тақырыпты бекітіп ғылыми жетекші ретінде

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ тағайындауыңызды сұраймын
(аты-жөні, атауы)

Қолы, мерзімі

Қосымша 3
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Л.Б.ГОНЧАРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ АВТОМОБИЛЬ - ЖОЛ ИНСТИТУТЫ

Ахмиетов А.А.
«Нарық жағдайында инвестициялық жобалардың тиімділігін талдау және бағалау»

(«Казавтодор» РМК-ның Алматы филиалы кәсіпорыны мысалында)


ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

мамандық: 050509 «Қаржы»

Алматы 2011 ж.

Қосымша 4
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Л.Б.ГОНЧАРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ АВТОМОБИЛЬ - ЖОЛ ИНСТИТУТЫ


«Экономика» КАФЕДРАСЫ

қорғауға жіберілсін

ҚазАЖИ Ректоры,т.ғ.д., проф.

_______________Р.А. Кабашев

«____ » _____________ 201­­__ж

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
тақырыбы:

_________________________________________________________

_________________________________________________________


МАМАНДЫҚ_____________________________

шифры

_____________________________________________________

мамандық атауы
Орындаған студент ________________ _____________________

(қолы) (аты-жөні)

Жетекші _________________ _____________________

(қолы) (аты-жөні)

Нормобақылаушы _______________ ____________________

(қолы) (аты-жөні)

«Экономика» кафедрасы меңгерушісі ____________________________


Алматы 2011 ж.

Қосымша 5

Л.Б.ГОНЧАРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ АВТОМОБИЛЬ - ЖОЛ ИНСТИТУТЫ

Факультет______________________________________________________

Мамандық __________________________________________________

«Экономика» кафедрасы

ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫН ОРЫНДАУ БОЙЫНША

ТАПСЫРМА
студент_________________________________________________________________________

(аты-жөні)

Жұмыс тақырыбы: ________________________________________________________

____________________________________________________________________


«___» ____________ 201__ г № __________ институт бойынша бұйрықпен бекітілген
Аяқталған жұмысты өткізу уақыты______________________________________
Жұмысқа берілген мәліметтер ____________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Жұмыс мазмұны (дипломдық жұмыста қарастырылатын сұрақтар тізімі): ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Графикалық материалдар тізімі (міндетті плакаттарды нақты көрсету): ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


Ұсынылатын негізгі әдебиет: ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тапсырманы беру уақыты ________________________________________________________
Кафедра меңгерушісі________________________ __________________________

(қолы) (аты-жөні)

Жетекші ________________________ __________________________

(қолы) (аты-жөні)

Тапсырманы орындауға қабылдаушы _______________________ _____________________

(қолы) (аты-жөні)

Дипломдық жұмысты орындау бойынша күнтізбелік жоспар
Тақырып: ________________________________


Реттік №

Кезеңдер атауы

Орындау мерзімі, ескерту

1

Тақырып бойынша әдебиет таңдау, оқу
2

Жұмыс жоспарын жасау
3

Тәжірибелік мәліметтер жинау және қалыптастыру
4

Теориялық және тәжірибелік мәліметтерді талдау, зерттеу тұжырымдамасын жасау
5

Нәтижелерді қорытындылау, ұсыныстар беру
6

Рәсімдеу, таза түрде жазу, графиктер, диаграммалар, кестелерді орындау, пікір және сын-пікір алу
7

Жұмысты кафедраға өткізу

Тапсырманы беру уақыты ________________________________
Жетекші: ____________ ______________

қолы аты-жөні
Студент: ___________ _______________

қолы аты-жөні

Толтыру үлгісі


Л.Б.ГОНЧАРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ АВТОМОБИЛЬ - ЖОЛ ИНСТИТУТЫ

«Автокөлік» факультетіМамандық: 050509 «Қаржы»

«Экономика» кафедрасы


ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫН ОРЫНДАУ БОЙЫНША

ТАПСЫРМА
Студент: Ахметов А.А.

Жұмыс тақырыбы: «Нарық жағдайында инвестициялық жобалардың тиімділігін талдау және бағалау» («Казавтодор» РМК-ның Алматы филиалы кәсіпорыны мысалында)

Жоо бойынша № ___ от __________ж. бұйрықпен бекітілген.

Аяқталған жұмысты өткізу мерзімі 25 сәуір 2011 ж.
Жұмыс бойынша берілген мәліметтер:

а) диплом жұмысы бойынша жоспар-тапсырма;

б) диплом алдындағы тәжірибені өту барысында жиналған материалдар;

в) тақырып бойынша әдебиет.

Жұмыс мазмұны (дипломдық жұмыста қарастырылатын сұрақтар тізімі):а) Инвестициялық талдаудың негізгі тұжырымдамалары.

б) инвестициялық жобаларды қаржылық-экономикалық талдаудың негізгі әдістері.

в) жобаның технико-экономикалық және қаржылық жарамдылығын бағалау.

Графикалық материалдар тізімі:

 1. Автокөлік тораптарын жобалаудағы инветициялық жобалар.

 2. Кәсіпорынның құрамы және құрылымы.

 3. Инвестициялық жобаларды талдау және бағалау әдістері.

 4. Жобаның бизнес жоспары.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Финансовый бизнес-план: Учебное пособие. Под ред. В.М. Попова. М.: Финансы и статистика, 2000.

 2. Виленский В.П., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика.- М.: Дело,2001.

 3. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2001.

 4. Попов В.М., Ляпунов С.И. Бизнес-планирование.- М.:Финансы и статистика,2002.

Тапсырманы беру уақыты17.01.2011 ж.
Кафедра меңгерушісі________________________ __________________________

(қолы) (аты-жөні)

Жетекші ________________________ __________________________

(қолы) (аты-жөні)

Тапсырманы орындауға қабылдаушы _______________________ _____________________

(қолы) (аты-жөні)


Дипломдық жұмысты орындау бойынша күнтізбелік жоспар
Тақырып: «Нарық жағдайында инвестициялық жобалардың тиімділігін талдау және бағалау» («Казавтодор» РМК-ның Алматы филиалы кәсіпорыны мысалында)


Реттік №

Кезеңдер атауы

Орындау мерзімі, ескерту

1

Тақырып бойынша әдебиет таңдау, оқу

17.01-07.02.11г.

2

Жұмыс жоспарын жасау

17.01-31.01.11г.

3

Тәжірибелік мәліметтер жинау және қалыптастыру

17.01-20.02.11г.

4

Теориялық және тәжірибелік мәліметтерді талдау, зерттеу тұжырымдамасын жасау

21.02-21.03.11г.

5

Нәтижелерді қорытындылау, ұсыныстар беру

21.03-11.04.11г.

6

Рәсімдеу, таза түрде жазу, графиктер, диаграммалар, кестелерді орындау, пікір және сын-пікір алу

11.04-24.04.10г.

7

Жұмысты кафедраға өткізу

25.04.11г.

8

Алдын ала қорғау

25.04-02.05.11г.


Тапсырманы беру уақыты ________________________________
Жетекші: ____________ ______________

қолы аты-жөні
Студент: ___________ Ахметов А.А.

қолы

Қосымша 6
АҢДАТПА (форма)
____________________________________________________ тақырыбындағы дипломдық жұмысқа

Диплом жұмысының үш бөліміндегі және қорытындыдағы нәтижелер қысқаша баяндалады

Студент______________________________________________________________

(аты-жөні)

Ғылыми жетекші ______________________________________________________

(ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы, аты-жөні)

Диплом жұмысы аңдатпасының

ҮЛГІСІ


АҢДАТПА

«Ұйымның дебиторлық берешегін талдау және басқару» тақырыбындағы дипломдық жұмысқа

«Ұйымның дебиторлық берешегін талдау және басқару» тақырыбындағы дипломдық жұмыс «КДК» АҚ материалдары негізінде орындалған. Жұмыс үш бөлімнен тұрады. Жұмыстың көлемі 74 парақ. жұмыста 3 сурет және 16 кесте берілген.

Дипломдық жұмыстың бірінші бөлімінде дебиторлық берешектің қалыптасуының теориялық негіздеріне арналған. Онда дебиторлық берешек және басқа да есеп айырысуларды реттеудің теориялық және әдістемелік аспектілері қарастырылады


Екінші бөлімде дебиторлық берешекке аудит жүргізу тәртібі көрініс тапқан. Алынатын шоттар, бақылау тестілері және аудитті ұйымдастыру тәртібінің бағдарламасы қарастырылған.
Үшінші бөлімде зерттеу объектісінің қаржылық-шаруашылық қызметі талданып, дебиторлық берешектің құрамы мен құрылымы және дебиторлық берешектің айналымдылығы (өтімділігі) талданған.

Дипломдық жұмысты жазуда статистикалық және кәсіпорынның қаржылық, бухгалтерлік есеп материалдары және 27 әдебиет қолданылған.


Студент
Жетекші

Қосымша 7

Мазмұны

парақ

КІРІСПЕ

3-6

I

қазаҚстан республикасының бюджеті және бюджет аралық қарым-қатынастарды ұйымдастыру

7-23

1.1

Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы бюджеттің ролі және орны

7-15

1.2

Бюджет аралық қарым-қатынастар бюджеттік реттеудің құрамдас бөлігі ретінде

15-23

II.

қазаҚстан республикасындағы бюджеттік реттеуді ұйымдастыру механизмі

24-40

2.1

Бюджетаралық қарым-қатынастарды реттеуді талдау: теңестіру тәсілдері мен құралдары

24-32

2.2

Республикалық және жергілікті бюджеттер арасында шығын міндеттемелерінің бөлінуін талдау

32-40

III.

ҚАЛЫПТАСУШЫ НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДА бюджет аралық қарым-қатынастарды РЕФОРМАЛАУ

41-55

3.1

Міндетті трансферттер және бюджетаралық қарым-қатынастар: мәселелері және дамуы

41-47

3.2

Бюджетаралық реттеудің шетелдік тәжірибесі
47-55

ҚОРЫТЫНДЫ


56-58


ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

59-60

ҚОСЫМШАЛАР

Қосымша 8

КІРІСПЕ

Тақырыптың өзектілігі.Жұмыстың мақсаты:

Қойылған мақсатқа байланысты келесі міндеттер шешілді:…….
Зерттеу әдістемесі

Зерттеу жаңалығы


Зерттеу объектісі.

Зерттеу пәні.
Жұмыстың құрылымы және көлемі.

Дипломдық жұмыстың кіріспесінің

ҮЛГІСІ
КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі негізделген. Зерттеудің мақсаты және міндеттері, теориялық және әдістемелік негіздері қалыптастырылған.

Жұмыстың мақсаты және міндеттері. Диплом жұмысының мақсаты өндірістің нарықтық факторларын ескере отырып баға белгілеуді зерттеу болып табылады.

Осыған байланысты келесі міндеттер шешілді: • Баға белгілеудің экономикалық мәнін және өндірістің нарықтық факторларын ескерудің объективті қажеттілігін анықтау;

 • Баға белгілеудің негізгі ұйғарымдарын жалпыландыру;

 • Қазіргі нарық жағдайында баға белгілеуді жетілдіру резервтерін анықтау.

Зерттеу объектісі баға және баға белгілеу мәселелері, өндіріс үрдісінде оны жетілдіру.
Зерттеу әдістемесі. Зерттеудің теориялық және әдістемелік негізі ретінде классик экономистердің еңбектері, алдыңғы қатарлы мамандардың теориялық және әдістемелік әзірлемелері алынды.

Зерттеудің жаңашылдығы. Баға белгілеуді зерттеуде алғаш рет математикалық моделдеу әдістері қолданылды.

Жұмыстың құрылымы және көлемі. Жұмыс кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан және 35 атауды қамтыған әдебиеттер тізімінен тұрады. Жұмыста 11 кесте, 4 сурет 70 парақ машинамен терілген мәтін қамтылған.
Бірінші тарауда баға белгілеудің экономикалық мәні және баға белгілеуді зерттеудегі әдістемелік жолдар қарастырылған.

Екінші тарауда өндіріс нарығындағы бағаның қазіргі жағдайын талдау зерттелген.

Үшінші тарауда баға жүйесін жетілдірудің негізгі бағыттары және өндірістің тиімділігін арттырудағы бағаның ролі берілген.

Диплом жұмысының қорытындысында жүргізілген жұмыс нәтижесінде автор алған негізгі қорытындылар мен ұсыныстар қалыптасқан.

Қосымша 9

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Л.Б.ГОНЧАРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ АВТОМОБИЛЬ - ЖОЛ ИНСТИТУТЫ
«Экономика» кафедрасы
П І К І Р
________________________________студенттің дипломдық жұмысына

студенттің аты-жөні

Дипломдық жұмыс жетекшісі____________________________

лауазымы, аты-жөні

диплом жұмысының тақырыбы__________________________________________

____________________________________________________________

Диплом жұмысының құрамы: ______________ парақ

Соның ішінде: кестелер ____________________ суреттер___________________

қосымшалар________________

әдебиет көздері ______________

плакаттар__________ дана

ЖЕТЕКШІГЕ ЕСКЕРТПЕ

Диплом жұмысына пікір келесі сұрақтарды қамтуы керек:- ди;плом жұмысының нақтылығы

- жұмыстың толықтығы, оның тапсырмаға сәйкестігі;

- дипломдық жұмыста қабылданған шешімдерді бағалау;

- сұрақтарды шешудегі студенттің өзбеттілік дәрежесі;

- жұмыста ЭЕМ қолдану көмегімен жүргізілген ғылыми зерттеулердің болуы;

- жекелеген бөлімдердің және жалпы диплом жұмысының орындалу деңгейі;

- студенттің дайындық деңгейі;

- студенттің барлық бөлімдер бойынша жасаған жұмысының сипаттамасы.
Пікірде жетекшінің қорғауға жіберу және БАКАЛАВР біліктілігін беру мүмкіндігі туралы ұсынысы болуы керек.
Пікір мәтіні

________________________________________________________________________________________________________________________________________............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Жұмыс жетекшісі ______________________________________________

лауазым, жұмыс орны, аты-жөні
«________» ______________________ 2011 ж. Қолы


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Л.Б.ГОНЧАРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ АВТОМОБИЛЬ - ЖОЛ ИНСТИТУТЫ
«Экономика» кафедрасы
СЫН-ПІКІР
_____________________________________ студенттің дипломдық жұмысына

Диплом жұмысының жетекшісі ____________________________________

Диплом жұмысының тақырыбы ___________________________________________

Сын-пікірге ұсынылды:

Диплом жұмысы _______________ парақ

плакаттар ________________ дана.
СЫН-ПІКІР БЕРУШІГЕ ЕСКЕРТУ
Сын-пікір келесі сұрақтарға жауап беруі керек:

- жұмыс тақырыбының өзектілігі және толық орындалуы;

- ұсынылған жұмыстың кафедра берген тапсырмаға сәйкестігі;

- жұмыста қабылданған ұйымдастырушылық шешімдерді бағалау;

- қабылданған шешімдердің экономикалық негіздемесінің толықтығы;

- жұмыста ЭЕМ қолданылуы.

Жұмыс нәтижелерін өндіріске енгізу мүмкіндігін көрсету.

Диплом жұмысын бағалау және оның авторына бакалавр біліктілігін беру мүмкіндігі.

СЫН-ПІКІР МӘТІНІ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Сын-пікір беруші_________________________________________________________

лауазым, жұмыс орны, аты-жөні

«________» _______________________ 2011 ж. қолыКаталог: cms -> uploads -> files
files -> Л. Б. Гончаров атындағЫ Қазақ автомобиль-жол академиясы
files -> «келісілді» «бекітілді» Спорт және дене шынықтыру Алматы қаласы Шаңырақ ш/а істері комитетінің төрағасы оррммик рмм директоры
files -> Л. Б. Гончаров атындағЫ Қазақ автомобиль жол институты
files -> Жануарлар мен өсiмдiктердiң сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген түрлерiнiң тiзбесiн бекiту туралы
files -> Крымская геморрагическая лихорадка (кгл) профессор, д м. н
uploads -> Насыбайдың зияны 25 Мамыр 2013, 14: 43 Қарап шығу: 4775 Түсiнiктер: 11
files -> № хаттама елбасының бағдарламалық мақаласы төңірегінде өткізілген «Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындары Қауымдастығының» кеңейтілген отырысы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет