Лекция: 30 Практикалық/семинар сабақтар: 15 Лабораториялық сабақтарбет5/5
Дата12.12.2023
өлшемі80,53 Kb.
#196367
түріЛекция
1   2   3   4   5
Байланысты:
Философия 23-24 о.ж. Пәннің оқу жұмыс бағдарламасының (силлабус)

1 1. Пәннің оқу әдебиеттерімен қамтамасыз етілуі


Пән бойынша оқу және ғылыми әдебиеттердің атауы

1.Негізгі әдебиеттер

1

Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.

2

Кемелбеков Қ.Б., Оразымбетова З.Ш. «Философия» - Қарағанды: Medet Group ЖШС, 2021 – 260 б.

2.Қосымша әдебиеттер

1

Барлыбаева Г.Г. «Эволюция этических идей в казахской философии». – Алматы, 2011.

2

Бегдаулетова Қ.Д. «Қазақ тарих философиясына кіріспе».- Шымкент, 2016.

3

Бертран Р. «История западной философии» – М.: Издатель Litres, 2018. – 1195 с.

4

Джонстон Д. «Философияның қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға дейін».Ғылыми ред. Нурышева Г.Ж. – Астана, 2018.– 216 б.

5

Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2016.

6

Иманқұл Нұртас. «Қазақия философиясы» – Астана, 2018. – 448 б.

7

Хесс Р. «Философияның таңдаулы 25 кітабы». Ғылыми ред. Раев Д.С.- Астана, 2018.–360 с.

8

Кенни Э. «Батыс философиясының жаңа тарихы. 1-том: Антика философиясы» / ғылыми редактор Молдабеков Ж. Ж. – Астана, 2018. – 408 с.

9

Кенни Э. «Батыс философиясының жаңа тарихы. 2-том: Орта ғасыр философиясы» / ғылыми редактор Оспанов С. – Астана, 2018. – 400 с.

3. Цифрлық білім беру көздері

1

http://www.filasofia.ru

2

http://www.class-fillosof.ru/

3

http://aknurpress.kz

4

http://web.smart-kitap.kz
 1. Тапсырмалар және оларды тапсыру мерзімі

(Бақылаудың барлық түрі 100 балдық шкалада бағаланады)

Рейтинг

Сабақ
түрі

Тапсырма

Тапсыру мерзімі
(апта, күні)

Р1

Ағымдық бақылау 1 (АБ1)

ЛекАссоциограмма құру

4-аптаАғымдық бақылау (салыстырмалы кесте құру)

6-апта

Прак

1-3 тақырыптар мазмұны бойынша философиялық зерделеу және түсіндіру

4-апта

4-6 тақырыптар мазмұны бойынша білім алушылардың өз бойларындағы ішкі сапалық өзгерістерін анықтауы және баяндауы

6-апта

БӨЖ

Эссе дайындау (Нұсқаулықта берілген тақырыптар бойынша)

5-апта

Межелік бақылау 1 (МБ1)

7 апта

Р2

Ағымдық бақылау 2 (АБ2)

Лек

Ассоциограмма құру

10-апта

Ағымдық бақылау (салыстырмалы кесте құру)

14-апта

Прак

Философиялық көзқарастарға дебат (8-10 тақырыптар)

10-апта

Презентация қорғау (11-14 тақырыптар)

14-апта

БӨЖ

«...(кәсіби қызмет салалары) өзекті философиялық мәселелері» тақырыбында 3 ғылыми жаңалыққа философиялық талдау жасау12-апта

Межелік бақылау 2 (МБ2)

15 апта

ҚБ

Қорытынды бақылау (Емтихан)

Кесте бойынша

 1. Білім алушының білімін бағалау саясаты

Білім алушылардың үлгерімін бағалау ағымдық пен межелік бақылаулардың және аралық аттестаттаудың балдарынан тұрады. Бақылаудың барлық түрі 100 балдық шкалада бағаланады.


Ағымдық бақылау аралығында профессор-оқытушы құрамы білім алушыларды практикалық, лабораториялық, семинар, студиялық, БӨЖ (СОӨЖ/СӨЖ, МОӨЖ/МӨЖ, ДОӨЖ/ДӨЖ) және т.б. сабақтарында 100 балдық шкалада бағалап электрондық журналға қояды. Ағымдық бақылаудың қорытынды балы сабақтардың түрлері бойынша балдардың үлес салмағы ескеріліп есептеледі. Сабақтардың түрлері бойынша балдарының үлес салмағы келесі кестеге сәйкес болады.

Сабақтың түрлері

Үлес салмағы

Лекция (L)

K1

0,2

0,2

0,2

0

0,7

0

0

Практикалық (Семинар) сабақ (P)

K2

0,5

0,2

0

0,7

0

0

0

Лабораториялық (Зертханалық) сабақ (Z)

K3

0

0,3

0,5

0

0

0

0,7

Студиялық сабақ (S)

K4

0

0

0

0

0

0,7

0

БӨЖ (B)

K5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Жалпы

1

1

1

1

1

1

1Бағалауды компьютер төменде көрсетілген формулаларға сәйкес автоматты түрде жүргізеді.-лекция бойынша, -практика бойынша, -зертханалық сабақ бойынша, -студиялық сабақ бойынша, - БӨЖ бойынша орташа балдар.
7-ші және 15-ші апталардағы қорытынды рейтинг балы келесі түрде есептеледі:

P1 - бірінші рейтинг, Р2 - екінші рейтинг.
Емтиханға жіберу рейтингісі есептеу:

Емтиханға жіберу рейтингісі РЖ≥50 болу керек.
Ағымдық және межелік бақылаулар білім алушының қорытынды балының 60%-ын құрайды, ал қалған 40%-ды емтиханнан жинайды.
Аралық аттестаттаудың қорытындысы төменде көрсетілген формуламен есептелінеді:
Қорытынды бағалау (ҚБ) = 0,6*РЖ+0,4*Е 
Назар аударыңыздар: Қорытынды бақылаудың оң бағасын емтихан сессиясының осы кезеңінде көтеру мақсатында қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.
"FХ" "қанағаттанарлықсыз" бағасын алған білім алушы оқу пәнінің бағдарламасын қайта өтпей, университеттің академиялық күнтізбесіне сәйкес қорытынды бақылауды бір рет тапсыруға рұқсат беріледі.
"F" белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" бағасын алғанда білім алушы осы оқу пәніне қайта жазылады, дәрістердің барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының барлық түрлерін орындайды және қорытынды бақылауды тапсырады.


Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар шәкілі және ECTS (иситиэс) аударылған балдық-рейтингтік әріптік жүйесі

Әріптік жүйе бойынша бағалар

Балдардың сандық эквиваленті

Балдар (%-тік құрамы)

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

FX

0,5

25-49

Қанағаттанарлықсыз

F

0

0-24


 1. Білім алушыға қойылатын талаптар

 1. Барлық сабақ түрлеріне қатысу міндетті.

 2. Сабаққа кешiкпеу.

 3. Белгілі себептермен сабаққа қатыспаған жағдайда тапсырмаларды оқытушы белгілеген қосымша уақытта қайта орындау.

 4. Сабақ кезiнде сөйлеспеу, мобильдi телефонды өшiру.

 5. БӨЖ тапсырмаларын кестеге сәйкес уақытылы орындау қажет, кешіктірілген жағдайда тапсырмаға белгіленген максимальды балл оқытушы белгілеген мөлшер бойынша төмендетіледі.

 6. Барлық тапсырма түрлерін орындау және тапсыру барысында, сонымен бірге аралық бақылау мен емтихан тапсырған кезде академиялық адалдық қағидаттарын сақтау қажет.

 7. Егерде білімалушылар академиялық адалдық қағидаттарын өрескел бұзған жағдайда оқудан шығару мәселесі қаралады.

8. Университет ішінде, сабақ кезінде, білімалушылар мен оқытушылар ара қатынасында этикалық кодекс ережелерін сақтау.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет