«Математика» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар Ұзақ мерзімді жоспарДата13.10.2019
өлшемі156,03 Kb.
«Математика» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Ұзақ мерзімді жоспар

6-сынып


Аптасына 2 сағат

Оқу жылында 68 сағат

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспар

бөлімінің мазмұны

Оқу мақсаттары

Сағат саны

Мерзімі

Ескерту

1 тоқсан (16 сағ)

Сандар мен шамалар

1.1 Натурал сандар. Бөлшектер.

6.1.1.1

Ықшамдалған жүздіктерді алу, атау және жазу; тура және кері ретте ықшамдалған жүздіктерді атау; 100-ға дейінгі толық сандарды алу, атау және жазу;
6.1.1.2

1000-ға дейін сандарды тура және кері ретте санау;
6.1.1.3

санның 1000-ға дейінгі сандардың натурал қатарындағы орнын анықтау;
6.1.1.5

1000-ға дейін натурал қатардағы сандардың қасиетін түсіну және пайдалану;
6.1.1.6

1000-ға дейін сандарды оқу, жазу және салыстыру;
6.1.1.7

жұп/тақ сандарды айыру; біртаңбалы және екітаңбалы, үштаңбалы сандарды айыру;
6.1.1.8

сандарды разрядты торға жазу;
6.1.1.9

үштаңбалы сандардың разрядтық және класстық құрамын және разрядты бірліктердің жалпы санын анықтау;
6.1.1.10

үш таңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына бөлу;
6.1.1.11

сұйық және сусымалы заттарды қоса, тұтас заттың екінші, үшінші, төртінші, бесінші және т.б. үлестерін алу;
6.1.1.12

жай бөлшектердің құрылуын көрсету; ірі және ұсақ бөлшектерді айыру;
6.1.1.13

жай бөлшектерді, аралас сандарды оқу, жазу; бөлшектің алымдары мен бөлімдерінің мәнін түсіну;
6.1.1.14

бөлшектерді бірдей бөлгіштермен салыстыру, бөлшектерді бірдей алымдармен салыстыру; аралас сандарды салыстыру;
6.1.1.15

дұрыс, дұрыс емес бөлшектерді айыру;
2-ші тоқсан (16сағ)

1.2 Сандар мен әрекет ету

6.1.2.1

ондық арқылы әрекетті өту және өтпеу арқылы орындауда, 100-ге дейін қосу мен азайтудың ауызша және жазбаша тәсілдерін қолдану;
6.1.2.2

қосу мен азайтуды 1000-ға дейін ауызша есептеу тәсілдерімен разряд арқылы өтпей орындау; қосу мен азайтуды 1000-ға дейін жазбаша есептеу тәсілдерімен разряд арқылы өтіп орындау;
6.1.2.3

1000-ға дейін жақшаның ішіндегі мысалдармен әрекет ету ретін ұстану;
6.1.2.4

1000-ға дейін сандарды айырымдылық салыстыруды орындау;
6.1.2.5

белгісіз қосылғыштарды, азайғыштарды, азайтқыштарды табу; қосуды азайтқышпен және кері тексеру;6.1.2.6

1000-ға дейін қосудың ауыстырылымдық қасиетін қолдану;
6.1.2.7

көбейту мен бөлудің кестелік түрлерін бөлуді қолдану;
6.1.2.8

30×3, 60:3; 12×3, 36:3; түрдегі кестеден тыс көбейту мен бөлуді орындау;
6.1.2.9

ауызша және жазбаша есептеу тәсілдерімен 1000-ға дейін бір таңбалы санға көбейту мен бөлуді орындау;
6.1.2.10

сандарды бір рет салыстыруды орындау;
3-ші тоқсан (20 сағ)

1.2 Сандар мен әрекет ету

6.1.2.11

қалдықпен бөлуді орындау;
6.1.2.12

1000-ға дейін жақшадағы және жақшасыз мысалдардағы 1 және 2 басқыштағы әрекеттерді орындау тәртібін ұстану;
6.1.2.13

1000-ға дейін көбейту мен бөлуде бірліктің және нөлдің қасиетін түсіну;
6.1.2.14

көбейту мен бөлуді тексеруді орындау;
6.1.2.15

көбейту мен бөлудің таныс емес компоненттерін табу; көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін түсіну және қолдану;
6.1.2.16

есептеуді орындауда калькуляторды қолдану;
1.3 Шамалар және олардың өлшем бірліктері

6.1.3.1

шамаларды айыру: құны, ұзындығы, салмағы, уақыты, оларды өлшеудің іс-шаралары мен инструменттерін таңдау;
6.1.3.2

шамалардың өлшем бірліктерін олардың сандағы белгіленуімен арақатынаста ұстау: тг., тн., мм, см, дм, м, тәу., ай., апта., жыл, сағат, мин., сек., кг, ц;
6.1.3.3

бірліктерді қолданып, шамаларға өлшеу жүргізу: тг., мм, см, дм, м, тәу., ай., апта., жыл, сағат, мин., сек., кг және соған сәйкес инструменттер; өлшеу нәтижелерін шамалардың атауымен санмен жазу;
6.1.3.4

бір атаулы шамалардың мәнін салыстыру;
6.1.3.5

шамалардың арақатынасын орнату:

1 тн. = 100 тн.

1 см = 10 мм,

1 дм = 10 см,

1 м = 10 дм,

1 м = 100 см,

1 жыл = 12 ай,

1 апта = 7 тәу.,

1 ай = 28, 29, 30, 31 тәу.,

1 тәу. = 24 сағ.,

1 сағ = 60 мин,

жарты сағат – 30 мин,

1 мин = 60 с.

1 ц = 100 кг

1 жыл = 365;

Високосты жыл = 366 күн;

1 т = 10 ц

1 ц = 100 кг

1 кг = 1000 г

1 т = 1000 кг6.1.3.6

ақшаны тану:

200 тг., 500 тг., 1000 тг.6.1.3.7

200 тг, 500 тг, 1000 тг тиындарды айырбастау және ауыстыруды орындау;6.1.3.8

Сатып алу үшін есептесуге 200 тг, 500 тг, 1000 тг ақшаларын пайдалану;
6.1.3.9

болар уақыт тұжырымын («үшке жиырма екі минут қалды») пайдаланып, 1 минут дәлдікпен сағат бойынша уақытты анықтау; күні бойынша апта күнін анықтау үшін табель-күнтізбені пайдалану;
«Көрнекі геометрия элементтері» тарауы

2.1 Геометриялық пішіндер және олардың жіктелуі

6.2.1.1

бұрыштардың түрлерін айыру және атау: тік бұрыш, доғал бұрыш, сүйір бұрыш;
6.2.1.2

шеңбер мен дөңгелекті, орталығын, радиусын айыру және атау;
6.2.1.3

үшбұрыштарды бұрыштың түрлері бойынша жіктеу; тікбұрышты, сүйір бұрышты, доғал бұрышты.
6.2.1.4

қырларының ұзындығы бойынша үшбұрыштарды жіктеу: теңқабырғалы, тең бүйірлі, әртүрлі қабырғалы.
6.2.1.5

пішіндерді айыру және атау: тік төртбұрыш, шаршы; сыбайлас бүйірлерді, диагональдарды тану және атау;
6.2.1.6

денелерді айыру және тану: куб, діңгек, шар; кубтың элементтерін айыру және тану: ұшы, қабырғалары, қырлары.
6.2.1.7

сынық сызықты тану және атау;
6.2.1.8

сызбада жазықтықтағы геометриялық пішіндердің өзара орналасу орнын тану: одан тыс, қиылыстады, бір пішін екіншісіне бағынады;
6.2.1.9

сызбада пішіндердің қиылысу нүктесін табу;4-ші тоқсан (16 cағ)
2.2 Геометриялық пішіндерді бейнелеу және құру

6.2.2.1

сызбалы үшбұрыштың көмегі арқылы тік, доғал, сүйір бұрыштардың құруын орындау;
6.2.2.2

сызбалы үшбұрыштың көмегі арқылы, бүйірлердің берілген ұзындығы бойынша шаршы мен тік төртбұрышты құруды орындау;
6.2.2.3

берілген радиус бойынша циркульдің көмегімен шеңберді құруды орындау;
6.2.2.4

циркуль мен сызғыштың көмегімен бүйірлердің берілген ұзындығымен үшбұрыштарды құруды орындау;
6.2.2.5

кесінділердің берілген ұзындығы бойынша сынық сызықты құруды орындау;
«Математикалық модельдеу» тарауы

3.1 есептер

6.3.1.1

қосындыны, қалдықты табуға, санның бірнеше бірлікке арттыруға және азайтуға, белгісіз қосылғыштарды, азайтқыштарды, азайғыштарды табуға, сандарды айырымдық салыстыруға арналған жай мәтіндік есептерді шешу;
6.3.1.2

көбейтіндіні табуға, теңдей бөліктерге бөлуге, мазмұны бойынша бөлуге, санды бірнеше есе арттыруға және азайтуға, сандарды бірнеше рет салыстыруға арналған жай мәтіндік есептерді шешу;
6.3.1.3

санды бірнеше бірлікке арттыруға (азайту) және санды бірнеше рет арттыруға (азайтуға) арналған есептерді салыстыру;
6.3.1.4

сандарды айырымдық және еселеп салыстыруға арналған есептерді салыстыру;
6.3.1.5

шамалардың арақатынасына арналған жай мәтіндік арифметикалық есептерді шешу: бағасы, саны, құны, жолы, уақыты, арақашықтығы;6.3.1.6

2-3 әрекеттің орындалуын талап ететін, құрамдас мәтіндік, арифметикалық есептерді шешу;
6.3.1.7

есептерді құрастыру;
6.3.1.8

шартты белгілерді қолданып, есептің мазмұнын қысқаша жазба түрінде орындау;
6.3.1.9

жауабы бар жай есепті шешудің жазбасын, құрамдас есепті – түсініктемесімен немесе толық жауабымен және әрбір әрекетке берілген сұрақпен орындау;
6.3.1.10

есептің шешуінің жазбасында сандардың атауын жазу;3.2 Математика тілі

6.3.2.1

үш таңбалы сандардың графикалық модельдерін құру, разрядтар және класстар кестесін пайдалану;
6.3.2.2

келесі белгілерді пайдалану:

“+”, “-”, “×”, “:”, “=”6.3.2.3

кесінді, сәуле, сынық сызықтардың сызбасында геометриялық пішіндерді белгілеу үшін латын алфавитінің кейбір әріптерін пайдалану;
6.3.2.4

жақшадағы және жақшасыз өрнектерді жазуда және оқуда қосу мен азайту, көбейту мен бөлу әрекеттер компоненттерінің атауын қолдану;

Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет