Мектеп, балабақша басшыларына! 21. 09. 2015 ж. Қала әкімінің орынбасары А. Арынғазиеваның 11бет1/4
Дата13.12.2016
өлшемі0,98 Mb.
  1   2   3   4
Мектеп, балабақша басшыларына!

21.09.2015 ж.

Қала әкімінің орынбасары А.Арынғазиеваның 11 қыркүйек 2015 жылғы №321 хатын орындау барысында Қазақстан халықтарының тілдері күніне орай «МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ - ҰЛТ БІРЛІГІНІҢ БАСТЫ ФАКТОРЫ» атты іс-шара өткізіледі. Аталған шараны тамашалауға әр мектеп пен балабақшадан 1 тіл маманы міндетті түрде қатысулары керек. Өтетін жері «Қазақстан халқы Ассемблея» үйі (Достық үйі)

Басталуы: 15 - 00.

Куразова Қ.И.

Тел.21-14-63

87026457920Положение о городском конкурсе юных художников
«Наша дружная семья».


Цель: Дать возможность детям через многообразие образов и художественных материалов выразить в композиции главные ценности своей семьи, показать любовь , взаимоотношения близких людей .

Подтемы конкурса : «Семейные традиции и праздники» , «Мама, папа и я», «Семь и Я», «Мы вместе отдыхаем», «Играем с сестренками и братишками» и т.д. Условия: для участия в конкурсе приглашаются ученики 2-7 классов по 1 одному участнику в каждой возрастной категории . Допускаются участие учеников художественных учебных заведений (ГДТТТ. лицей, шк. Им Казангапа). Главные критерии оценки работ: свой исполнительский стиль , нешаблонность , креативность подхода к теме .

Участники делятся на 3 возрастные группы по 1 ученику (итого 3 участника от каждой школы)

 1. возрастная группа (2-3кл.): «Наши мамы самые лучшие!»

Принадлежности и материалы: А-3,фломастеры, цветные и гелевые ручки, мелки, масляная пастель , цв. карандаши, тряпочка или салфетки, клеенка.

. Желательно ребенку принести фото мамы , себя. 1. возрастная группа (4-5 кл): «Праздник - всей семьей!», «Семейная игра» Принадлежности и материалы: Фломастеры, мелки, гуашь, цветная бумага А3, тряпочка или салфетки, клеенка.

 2. возрастная группа (6-7 кл): «Мы уважаем старших в семье», «Мудрость старости бабушки и дедушки», « Наш дедушка - ветеран войны». Принадлежности и материалы: гуашь, акрил или акварель по выбору, бумага А3, баночка, кисть, тряпочка или салфетки, клеенка.

Примечание : рекомендуется при работе иметь фотографии родственников. Конкурс состоится 23 сентября 2015 года с 9.00 до 12.00, каб. № 19, 19 «А»,

22, 23.


Торжественное закрытие конкурса -7октября в 11.00

Заявку, заверенную директорами школ, представить до 20 сентября 2015 года. Заявка 1. Ф.И. участника

 2. Школа, класс

 3. Ф.И.О (полностью) учителя ИЗО, его контакты (рабочий , домашний или мобильный телефон)

На выполненных работах с обратной стороны должна быть указана такая же информация, как в заявке:

Семинар для педагогов ИЗО - 17 сентября в 10.00 (каб. № 19 «А»).

ГККП «Городской Дворец школьников» Художественно-эстетический отдел Тел.: 56-00-28

«Біздің тату жанұя !»

қалалық жас суретшілер байқауына нұсқау

Мақсаты: Балаларға өзінің жанұясын, оның бірлігін, татулығын жақын адамдар қарым-қатынасын көркем өнер құралдары арқылы көрсетуге мүмкіндік беру.

Тақырыптыры: « жанұялық дәстүрлер мен мерекелер»,«Қала болашағы»,« Әкем, анам және мен»,«От басы», «Бірге демаламыз», « Бірге ойнаймыз». Шарттары: Байқауға 2-7 класс оқушылары аралығынан жас ерекшеліктеріне қарай 1 оқушыдан қатыса алады. Көркемөнер мектебінде, лицей, академияда оқытын балаларға байқауға қатысуға болады .

Жұмысты бағалау: орындау шеберлігі, ерекшклігі, тақырыпқа сәйкестігі, Байқаудың бастапқы кезеңінде жұмыс орнын ұйымдастыруда мектептің сурет пәні мұғалімінщ қатысуына рұқсат етіледі (5 мин )

Қатысушылар жас ерекшеліктеріне қарай 3 топтарға бөлінеді, әрқайсында 1 оқушыдан (барлығы әр мектептен 3 оқушы )

 1. топтағылар (2-3 кластар): «Біздің аналарымыз уң жақсы»

Керекті құралдар: А-3 қағазы , фломастерлер,түрлі-түсті және гель

қаламсаптар, борлар, майлы пастель түрлі-түсті карандаштар, сүрткіш,кленка. Анасының және өзінің фотосуреті. 1. топтағылар ( 4-5 кластар ): «Отбасымен біоге мерекеде»

Керекті құралдар: фломастер,борлар, гуашь,түрлі-түсті А3 қағазы,

сүрткіш,кленка. .IIIтоптағылар (6-7 кластар): «Біз үлкендерді құрметтейміз», « қарты бар үйдің қазынасы бар», « Менің атам - соғыс ардагері»

Керекті құралдар: А-3 қағазы ,гуашь,акрил немесе акварель, ыдыс,кистілер, сүрткіш,кленка. Отбасы мүшелерінің фото суреттері болған жөн.

Байқау 2015 ж. 23 қыркүйегінде сағ. 9-00- ден 12-00- ге дейін өтеді , № 19, 19»А», 22, 23 каб.

Қорытынды 7 қазанда сағ.11-00-де байқаудың жабылуында жарияланады. Өтініштер мектеп директорының қолы қойылуымен 2015 ж. 20 қыркүйегіне дейін қабылданады.

Өтініш

 1. Қатысушының толық аты-жөні.

 2. Мектебі,класы.

 3. Мұғалімнің толық аты-жөні,байланыс телефоны.

Осы мәлімет салған суреттің сырт жағында да жазылу керек.

ИЗО мұғалімдеріне арналған семинар 17 қыркүйекте сағ.10-00 де № 19»А»

кабинетте өткізіледі.МКҚК «Қалалыц оқушылар Сарайы» Көркемөнер бөлімі Тел.: 56-00-28

Күмбірле сазды домбыра»
қалалық жас домбырашылар және термешілер
байқауына нұсқау


Мақсаты: оқушылардың бойында ұлттық мәдениетке, шығармашылыққа деген қызығушылығын арттыру, халық аспаптық музыкасы және «терме» жанрын дамыту, насихаттау.

Шарты: байқауға 3-11 класс оқушыларынан 1 термеші, 1 домбырашы қатысады (облыстық және республикалық байқаулардың Лауреаты және жеңімпаздары қатысуға болмайды).

Қатысушылар өз таңдаулары бойынша бір шығармадан орындауы қажет. «Терме» жанрынан тек қана терме орындаушылар қатыстырылады.Жас еиекшеліктеиі:

 • Домбырашылар

 1. Кіші жастағылар тобы - 3-4 кл.

 2. Орта жастағылар тобы - 5-7 кл.

 3. Жоғарғы жастағылар тобы - 8-1 Ікл.

 • Термешілер

 1. Кіші жастағылар тобы - 3-6 кл

 2. Жоғарғы жастағылар тобы - 7-11 кл

Байқауды бағалау:

 1. Орындаушылық шеберлігі мен деңгейі.

 2. Сахна мәдениеті.

 3. Әртістік қабілеті.

Байқау 2015 ж 09 қазан сағ. 14-00 де өтеді.

Жеңімпаздар ҚОС мақтау қағазымен марапатталады.

Ө т і н і ш

Аты-жөні (толық)

Мектебі, класы

Положение

о городском конкурсе юных термистов и домбристов
«Күмбірле сазды домбыра»


Цель: способствовать развитию интереса к казахскому народному творчеству, пропаганда народной инструментальной музыки и одного из его видов - жанра «терме».

Условия:

В конкурсе принимают участие учащиеся 3-11кл.: 1 термист, 1 домбрист (кроме победителей и Лауреатов областных и республиканских конкурсов). Каждый представляет одно произведение по своему выбору. В жанре «Терме» исполняются произведения только этого жанра ( не народные песни).Возрастные категории:

домбристов

 1. Младшая возрастная группа - 3-4 кл.

 2. Средняя возрастная группа - 5-7 кл.

 3. Старшая возрастная группа - 8-11 кл.

«Терме»

 1. Младшая возрастная группа - 3-6 кл.

 2. Старшая возрастная группа - 7-11 кл.

Критерии конкурса:

 1. Испольнительское мастерство, культура и стиль исполнения.

 2. Сценическая культура.

3 .Артистичность.

Конкурс состоится в 14-00 часов 09 октября 2015 г.Победители награждаются грамотами Городского Дворца школьников.

З а я в к а

Ф.И.О. (польностью)

Школа, классОрындайтын шығармасы ( атауы және авторы)

Жетекшінің аты-жөні (тел)

Мектеп мөрі мен директордың қолы қойылған өтініштер 2015 ж. 25 қыркүйек дейін қабылданады.

МКҚК «Қалалық оқушылар Сарайы» Көркемөнер бөлімі Тел: 56-00-2

Исполняемое произведение (автор и название)

Ф.И.О.руководителя (тел.)

Заявку, заверенную директором школы, предоставить до 25 сентября 2015 годаГККП «Городской Дворец школьников» Художественно-эстетический отдел Тел.: 56-00-28

21.09.15 Мектеп басшыларына!

Қалалық білім бөлімінің және қорғаныс істері жөніндегі басқармасының 2015-2016 оқу жылындағы АӘД пәні және әскери-патриоттық тәрбие бойынша жұмыс жоспарына сәйкес 18-19 қыркүйек күндері № 55 ОМ базасында өткізілген, әскерге дейінгі жасөспірімдер арасындағы спартакиада жарысыныңқорытындысы.


Спартакиада қорытындысы бойынша: Пневматикалық мылтықтан нысана көздеп ату сайысының қорытындысы

Орын

Мектеп атауы

Жалпы ұпай саны

1

6 ОМ

79

2

Өрлеу ауылының ОМ

52

3

49 ОМ

49

4

11 ОМГ

48

5

50 ОМ

46

6

10 ОМ

44

7

Жаңақоныс ауылының ОМ

44

8

25 АОМ

42

9

33 ОМ

41

10

35 ОМ

41

11

37 ОМ

41

12

3 ОМ

41

13

Елек ОМ

40

14

23 ОМЛ

39

15

Пригородный ОМ

39

16

51 Г

37

17

27 ОМЛ

33

18

Г еоргивская ОМ

32

19

29 ОМ

31

20

44 ОМ

31

21

39 ОМ

29

22

ҚҚОМ

28

23

56 ОМ

27

24

Құрашасай ОМ

27

25

34 ОМ

26

26

13 ОМ

25

27

17 ОМГ

24

28

9 ОМГ

24

29

55 ОМ

23

30

Сазды ОМ

23

31

53 ОМ

23

32

20 ОМЛ

23

33

4 ОМ

22

34

21 ОМГ

22

35

30 ОМ

22

36

5 ОМ

22
37

48 ОМ

22

38

Ақтөбе ОМ

21

39

15 ОМ

20

40

18 ОМ

19

41

Благодарный ОМ

19

42

36 ОМ

17

43

12 ОМ

17

44

22 ОМ

17

45

24 ЛШГ

17

46

47 ОМ

17

47

26 ОМ

16

48

14 ОМ

16

49

38 ОМ

15

50

Қызылжар ОМ

13

51

42 ОМ

13

52

28 ОМ

12

53

40 ОМ

12

54

19 ОМ

11

55

32 ОМГ

11

56

2 ОМГ

9

57

16 ОМ

8

58

Әскери-техникалық мектеп

7

59

1 ОМ

6

60

8 ОМ

5

61

45 ОМ

4

62

31 ОМ

3

63

46 ОМ

3

64

41 ОМ

2
Жекелей сайыс қорытындысы бойынша: пневматикалық мылтықтан нысана көздеп ату жарысында:
Жекелей сайыс қорытындысы бойынша:
Б ұ й р ы қ ақтөбе қаласы №_929_ «_18_» 09 2015 жылДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет