Орындаған: Корганбаева с қабылдаған: Кожагельдиева с ппм-312 Туркестан 2023 Жоспар Кіріспе Негізігі бөлім



Дата04.11.2023
өлшемі71,88 Kb.
#189308
Байланысты:
2.Бастауыш сынып мұғалімі мамандығана кіріспе. Корганбаева С
Солиев Хусан XIT 21-02

Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті
Әлеуметтік-Гуманитар ғылымдар факультеті
Мектепке дейінгі және бастауышта білім беру кафедрасы


БӨЖ
Бастауыш сынып мұғалімі мамандығана кіріспе
Тақырып: Ұстаздық шеберліктің компоненттері
Орындаған: Корганбаева С
Қабылдаған: Кожагельдиева С
ППМ-312

Туркестан 2023
Жоспар
Кіріспе
Негізігі бөлім

  • Педагогикалық шебершілік және оның тәрбиедегі мәні.

  • Мұғалімнің кәсіби еркіндік дәрежесін.

Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі


Ұстаздық шеберліктің компоненттері
Қазіргі уақытта педагогикалық шеберлік бір жағынан мұғалімнің жалпы және педагогикалық мәдениетінің маңызды көрсеткіші ретінде, екінші жағынан, жеке қасиеттердің кешені, оған негізделген кәсіби қызметке жеке дайындығы ретінде қарастырылады. Осыған байланысты зерттеушілер педагогикалық шеберлік педагогикалық мәдениеттің бірқатар белгілерін қамтитынын атап өтті. Бұл мұғалімнің қоғамның белгілі бір әлеуметтік-мәдени құндылықтарын және кәсіби саладағы өмірлік мағыналарын жүзеге асыру қабілетінде көрінеді. Сонымен қатар өмірге рухани, адамгершілік және эстетикалық көзқараспен қарауға бағыттайды.
Е. Ожеговтың түсіндірме сөздігінде «шебер» ұғымы «шебер – өз ісінің шебері» деп түсіндіріледі. «Шебер» сөзі 19 ғасырдың 20-30 жылдарында ұстаздың еңбегін бағалаумен байланысты пайда болды. Мұғалімдердің кәсіби шеберлігін арттыру оларды психологиялық-педагогикалық, әдістемелік және арнайы даярлауды жетілдіруді қамтиды. Ғылыми-техникалық ойдың қарқынды дамуымен барлық әлеуметтік ғылымдардың, соның ішінде педагогика мен психологияның қарқынды дамуы жүреді. Білім беру мазмұнының өзгеруі қоғамның, оның экономикасының, идеологиясының, мәдениетінің дамуымен, осы ғылымдарды зерттеу әдістерінің жетілдірілуімен, педагогикалық практиканың жетістіктерімен байланысты.
Мұғалімнің кәсіби еркіндік дәрежесіне байланысты басқа адамға қатысты кәсіби іс-әрекеттің этикалық білім алушының тұлғасына ұқыпты қарау (Ю.П. Азаров, И.П. Андриади, И.А. Колесникова, Б.Т. Лихачев, Н.А. Морева және т. б.) еңбектерінда қамтылды. Педагогикалық шеберлік мұғалімнің кәсіби қызметінде көрінетіндіктен, ол кәсіби шеберліктің жеке нұсқасы ретінде қарастырылады.
Педагогикалық шеберліктің толық анықтамасын Г.М. Кожаспирова мен А.Ю. Кожаспированың педагогикалық сөздігінен оқып білеміз. Педагогикалық іс-әрекетті игерудің жоғары деңгейі ретінде түсіндіреді; арнайы білім, білік және дағдылар кешені, жеке тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттері, мұғалімге оқушылардың оқу-танымдық қызметін тиімді басқаруға және мақсатты педагогикалық әсер мен өзара әрекеттесуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Педагогикалық іс-әрекетті игерудің жоғары деңгейі зерттеушілермен педагогикалық міндеттерді тиімді шешуге мүмкіндік беретін кәсіби бағдармен, психологиялық-педагогикалық дайындықпен, кәсіби іс-әрекеттің өзін-өзі ұйымдастырудың жоғары деңгейімен байланысты. Бұл бөлінген уақытта мұғалімнің оңтайлы нәтижелерге қол жеткізетіндігінде көрінеді. Сонымен қатар, педагогикалық шеберлік адамды оқыту, тәрбиелеу және дамыту процестерін үнемі жетілдіруге бағытталады. Ал оның ең жоғары көрінісі – өнер мен шығармашылық яғни нормативтік шектерді еңсеру және жаңа сапаға шығу.
Психологиялық-педагогикалық білім, дағдылар кешені оларды кәсіби қызметте шығармашылық қолдануға теориялық және практикалық дайындық, оларды игерудің жоғары деңгейі арқылы қарастырылады. Педагогикалық өзара әрекеттесуде қамтамасыз ететін жеке тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттері жалпыға ортақтығымен ерекшеленеді. Жеке адамның қайталанбас ерекшелігі, өзіне ғана тән қасиеттердің жиынтығы оның педагогикалық шеберлігінің қалыптасуы мен көріністерінің ерекшеліктеріне әсер етеді. Мысалы, И.А. Колесникова педагогикалық шеберлікті педагогикалық мамандық арқылы жеке тұлғаны жүзеге асыру жолы ретінде анықтайды.
Зерттеушілердің пікірінше, педагогикалық шеберлікте адамның өз қызметіне қатысты рефлексия жасау қабілеті, яғни «мамандықта саналы түрде өзін-өзі тану» (И.А. Колесникова) ерекше орын алады. Өз іс-әрекетінің тетіктері мен шекараларын толық түсіну кез-келген күрделілік деңгейіндегі кәсіби міндеттерді қою және шешу қабілетін тудырады және өз шеберлігін басқасына беруге мүмкіндік береді. Ал, Ю.П. Азаров ұсынған педагогикалық шеберлік формуласы ретінде жоғарыда айтылғандардан, осы мәселе бойынша зерттеулерде педагогикалық іс-әрекеттің тиімділігі әртүрлі педагогикалық мәселелерді сәтті шешуде, оқу процесін ұйымдастырудың жоғары деңгейінде көрінетін шеберлікке байланысты. Сонымен қатар, жұмыстың шарты – бұл әр түрлі қасиеттердің арсеналы бар мұғалімнің тұлғасы, сондықтан педагогикалық шеберлік осы қасиеттерге тікелей байланысты.
Кәсіби білім берудің қазіргі заманғы теориясы мен практикасында шеберлік кәсібилік, кәсіби-педагогикалық құзыреттілік, біліктілік, кәсіби қалыптасу, өзін-өзі анықтау, кәсіби дайындық, кәсіби бағдарлау, кәсіби өзін-өзі жетілдіру сияқты ұғымдар арқылы сипатталады. Педагогикалық шеберліктің мәнін анықтау үшін олардың ең маңыздыларын қарастырамыз.
Кәсіпқойлық жеке тұлғаның кәсіби дағдыларды игеру дәрежесі ретінде, маманның кәсіби қызметінің деңгейі ретінде, ал кәсіпқой – негізгі кәсібі болып табылатын жеке тұлға ретінде, тиісті дайындығы мен біліктілігі бар өз саласының маманы ретінде анықталады. Сонымен бірге, психологиялық және жеке білім ретінде кәсібилік кәсіби біліммен, дағдылармен ғана емес, сонымен бірге кәсіби міндеттерді қою мен шешудің сөзсіз өнерімен, жалпы шындықты және қызметтің қиын жағдайларын ерекше түсінумен сипатталады.
Бұл мұғалімнің өз пәні арқылы студенттердің педагогикалық мәселелерді нәтижелі шешуге дайындығын қалыптастыру өнерін меңгеретіндігінде.
Адамның кәсібилігі оның жоғары кәсіби нәтижелерге қол жеткізуі ғана емес, еңбек өнімділігі ғана емес, сонымен қатар психологиялық компоненттердің болуы – адамның еңбекке деген ішкі қатынасы, оның психикалық қасиеттері, яғни адамды мамандыққа жетелейтін нәрсе, ол қандай құндылық бағдарларынан шығады, ол не үшін айналысады, қандай ішкі ресурстар өз жұмысына ерікті және ішкі ниетпен салады (Л.В. Занина, Н.П. Меньшикова, Н. А. Морева және т. б.).
Көбінесе кәсібилік дегеніміз – педагогикалық қызметті сәтті жүзеге асыру үшін адамның жеке сипаттамаларының жиынтығы деп түсіндіреді. Сондықтан «кәсібилік» ұғымы кәсіби қасиеттердің көрінісінде жалпы және жеке, ерекше (И.П. Андриади, Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская және т.б.) болып табылады. Осы тұжырымдаманы қарастыру кезінде (А.С. Роботова) педагог кәсібінің өзіндік ерекшелігі бар екендігі атап өтілді: ол адаммен жұмыс істейді, яғни оның жеке тұлғасы қуатты «жұмыс құралы» болып табылады. Бұл құрал неғұрлым жетілдірілген болса, кәсіби нәтиже соғұрлым сәтті болады. Осылайша, педагогикалық кәсіпте жеке өсу кәсібилікке жетудің міндетті шарты болып табылады. Мұғалім тұлға ретінде неғұрлым дамыған сайын, ол кәсіби дамуда соғұрлым көп жетістікке жетеді және керісінше тұлғаның оптималды дамуы пән үшін маңызды кәсіби қызметті сәтті игеру процесінде жүреді.
Педагогикалық шеберліктің көрсеткіші ретінде педагогикалық құзіреттілік ерекшеленеді-кәсібилікті сипаттайтын және мұғалімнің іс-әрекетінің сапасын анықтайтын ұғым.
Құзыреттілік оқытушының тиісті құзыреттілікке ие болуы ретінде қарастырылады. Сонымен қатар, құзыреттілік оқытудың жеке стилінде, мәдениетте, объектіге, құралдарға, педагогикалық жұмыс жағдайларына ерекше сезімталдықта, студенттің жеке басы мен жеке өсуінде қажетті қасиеттерді қалыптастырудың өнімді модельдерін құруда көрінеді.
Н.Н. Никитина және Н.В. Кислинская кәсіби құзіреттіліктің құрылымын анықтаудың әртүрлі тәсілдерін талдай отырып, төмендегідей қарастырады:
1) педагогикалық біліктер жүйесі арқылы кәсіби құзыреттілікті ашу;
2) дербес білім беру және оқытушылық қызмет, тәрбие қызметі, ғылыми-әдістемелік және ғылыми-зерттеу қызметі, әлеуметтік-педагогикалық және мәдени-ағарту қызметі, түзету-дамыту қызметі, басқару қызметі салаларындағы педагогтің кәсіби қызметінің жетекші түрлеріне сәйкес жекелеген құзыреттіліктерді бөліп көрсету.
Авторлар мұғалімнің іс-әрекетіне қарамастан, олардың әрқайсысының құзыреттілігі тәжірибе, теориялық білім, мұғалім үшін маңызды жеке қасиеттер үшін практикалық дағдыларды біріктіру екенін айтады.
H.А. Морева педагогикалық құзіреттілікті келесі компоненттерді қамтитын үш өлшемді жүйе ретінде ұсынуға болады деп санайды:
- кәсіби-мазмұндық, педагогикалық ғылымдар негіздері бойынша терең теориялық білімінің болуын болжайтын;
- практикада бірнеше рет қолданылатын және оқыту мен тәрбиелеуде ең жақсы нәтиже беретін педагогтің білімі мен іскерлігінің жүйесін қамтитын кәсіби-әрекеттік;
- кәсіби және жеке қасиеттерді біріктіретін, бұл өз кезегінде мұғалімнің бағыты мен ұстанымының негізін құрайды.
Педагогикалық құзіреттілік проблемасына ұқсас көзқарасты көптеген авторлар қарастырды. Олар құзыреттілік мұғалімнің жеке мүмкіндіктерінің, педагогикалық теория білімінің, сондай-ақ, оның ережелерін практикада қолдануға қабілеттілігі мен дайындығының бірлігін білдіреді. Бұл мұғалімнің педагогикалық қызметті жүзеге асыруға теориялық және практикалық дайындығының бірлігін білдіреді.
Теориялық дайындыққа талдау – болжам-жоба триадасын құрайтын талдамалық, болжамдық және проективтік дағдыларды жатқызамыз. Сондай-ақ, педагогтің кейінгі бақылау-бағалау қызметін жүзеге асыруы кезінде өзінің іс-әрекеттері мен жай-күйін талдаудан тұратын рефлексивтік іскерліктер және психологиялық-педагогикалық даярлық-педагогиканың әдіснамалық негіздері мен санаттарын, білім алушылардың психикалық және анатомиялық-физиологиялық даму заңдылықтарын, тәрбие мен оқытудың мәні, мақсаттары мен технологияларын (В.А. Сластенин және т. б.) білуі жатады.
Педагогикалық құзыреттілік мәселесі бойынша әдебиеттерде психологиялық-педагогикалық және арнайы пән бойынша білім кәсіби құзыреттіліктің қажетті шарты болып табылады. Олар зияткерлік және практикалық дағдылардың алғышарты болып және практикалық дайындықты қалыптастыруда жетекші рөл атқарады.
Зерттеушілердің пікірінше практикалық дайындық:
- оқушылардың әртүрлі іс-шараларға қосылуын болжайтын ұйымдастырушылық дағдылар: жұмылдыру дағдылары, ақпараттық, дамыту (жеке ерекшеліктерді дамыту үшін жағдай жасау), бағдарлау (моральдық құндылықтарды қалыптастыру);
- перцептивті дағдыларды, педагогикалық қарым-қатынас дағдыларын, педагогикалық техниканың дағдыларын біріктіретін коммуникативті дағдылар, қолданбалы дағдылар (көркемдік дағдылар және т. б.).
Зерттеушілердің пікірінше (И.П. Андриади, Л.В. Занина, Н.П. Меньшиков және т.б.) педагогикалық құзыреттілік тар кәсіби шеңбермен шектелмейді. Бірінші орынға сыни ойлау, талдау қабілеті, өзін-өзі жетілдіру қажеттілігі, шығармашылыққа бейімділік, мамандыққа деген сүйіспеншілік және т.б. маңызды компоненттер шығады. Кәсіби құзыреттілік саласына кәсіби білімдерден басқа мұғалімнің өзіндік ерекшелігін, оның даралығын, кәсіби ерекшелігін көрсететін әдістемелік шеберлік және технологиялық әртүрлілік сияқты көрсеткіштер кіреді.
Кәсіби құзыреттілік құрылымында мұғалімнің барлық аспектілерінде көрінетін жеке мағыналар да ерекшеленеді. Бұл мұғалімнің мінез-құлқын басқаратын жеке мағынасы екендігі атап өтілді және бұл маман даярлау процесінің тиімділігіне және педагогикалық іс-әрекеттің тиімділігіне тікелей әсер етеді. Құзыреттілік сапалы түрде педагогиканың дамуына және онымен байланысты ғылымдарға, қоғамдағы мәдениеттің жағдайына байланысты. Мұғалімнің құзыреттілік деңгейінің көрсеткіші оның педагогикалық, жеке және жалпы мәдени тұрғыдан өзін-өзі тәрбиелеу мен өзін-өзі дамытуға деген көзқарасы болып табылады; ең жоғары деңгей мұғалімнің өзін-өзі ұйымдастыруының жоғары көрсеткішімен сипатталады. Сонымен қатар, деңгейден деңгейге көшу мұғалімнің жеке позициясының өзгеруімен, компонент құрылымындағы жеке компоненттің өсуімен байланысты.
2.2 Педагогикалық біліктілік. Педагогикалық қызметтің құрылымы
«Педагогикалық біліктілік» ұғымы педагогикалық шеберлікпен де тығыз байланысты. Кәсіби біліктілік қызметкердің белгілі бір деңгейдегі еңбек функцияларын және белгілі бір қызмет түріндегі күрделілікті орындауға мүмкіндік беретін кәсіби дайындық деңгейлері ретінде анықталады. Оның көрсеткіші қызметкерге осы мамандықтың нормативтік сипаттамаларына сәйкес берілетін біліктілік санаттары болып табылады. Тиісінше, педагогикалық біліктілік – бұл кәсіби-педагогикалық іс-әрекеттің деңгейі мен түрі, белгілі бір сыныптың міндеттерін шешудегі маманның мүмкіндіктері.
B.А. Сластенин қарастырылатын ұғымдардың өзара байланысын келесідей сипаттайды. Педагогикалық шеберлік – бұл мұғалімнің жеке іскерлік қасиеттері мен кәсіби құзіреттілігінің үйлесімі.
Құзыреттілік – белгілі бір аймақтық жиынтығы, біліктілік және кәсібилік – бұл аймақтарды игеру деңгейі. Біліктілік пен құзыреттілік – бұл қоғам анықтайтын және басқаратын мамандықтағы функционалдық іс-әрекеттер шеңберін белгілейтін әлеуметтік сипаттамалар. Педагогикалық кәсібилік, ең алдымен, мұғалімнің жеке ерекшеліктерін өзін-өзі жүзеге асырудың жоғары деңгейімен, оның жеке қасиеттерімен, жеке іс-әрекет стилімен байланысты. Тұтас педагогикалық процесте оқыту мен тәрбие формаларының ерекшелігі айқын көрінеді. Егер оқыту негізінен сабақтар, семинарлар, практикалық, зертханалық жұмыстар, еңбек, оқу тапсырмалары және т.б. қолданылса, онда оқу процесі ұжымдық сипаттағы тәрбиелік шаралармен, тапсырмаларды орындаумен, әлеуметтік пайдалы еңбектің әртүрлі түрлерімен, жеке тәрбиелік әсерлермен сипатталады. Оқу процесінде жетекші рөл мұғалімге тиесілі, ол өз жұмысында студенттер тобына сүйенеді, оны оқуға деген қызығушылықты, жауапкершілікті, тәртіпті дамыту үшін өзара әрекеттесуге тартады.
Оқу процесі, әдетте, құрылған оқу тобында-сыныпта, белгілі бір оқу жоспарына сәйкес, қатаң белгіленген бағдарламаларға сәйкес жүреді. Жалпы білім беретін мектеп жағдайында тәрбие процесі соншалықты қатаң реттелмеген. Онда тек ұсыныс бағдарламасы бар. Бұл процесс әртүрлі қызмет түрлерінде жүреді: қоғамдық, саяси, мәдени-бұқаралық, спорттық, көркемдік, еңбек. Қызмет түрлері көбінесе әлеуметтік қажеттіліктермен, ұжым мен олардың мүшелерінің мүдделерімен анықталады. Салыстырмалы түрде ұзақ уақыт бойы студенттер тобының барлық мүшелері әртүрлі қызмет түрлерінен, қарым-қатынастардан және тәрбиелік жағдайлардан өтуі керек. Тәрбие барысында қоршаған ортаның, бұқаралық ақпарат құралдарының әсері өте маңызды, оны осы процесті ұйымдастыруда ескермеуге болмайды. Олар белсенді және осы команданың мүмкіндіктерін ескере отырып, осы ақпаратты игеруді басқару қажет.
Мұғалімдердің әдістемелік дайындығын жетілдіру олардың шығармашылығын дамытпай мүмкін емес. Өзінің әдістемелік хабардарлығын үнемі байыта отырып, мұғалім оқытудың немесе тәрбиелеудің белгілі бір әдісін қолдануға, бұл әдістерді таңдау оның жеке құзіреті болып табылатындығын және нақты жағдайларды ескере отырып жүзеге асырылатындығын түсінуі керек. Студенттерді оқыту, тәрбиелеу және дамытудың соңғы нәтижелері мұғалімнің жұмысынан көрінеді. Мұғалімнің кәсіби шеберлігінің негізгі элементі – оның арнайы дайындығы яғни тиісті ғылым салалары мен оқу пәндері саласындағы құзыреттілік дәрежесі.
Педагогикалық қызметтің негізгі түрлері оқыту және тәрбие жұмысы болып табылады. Оқыту – бұл мұғалімнің ерекше іс-әрекетінің түрі, ол оқушылардың танымдық іс-әрекетін басқаруға бағытталған. Оқыту – оқу процесінің негізгі мағыналық құраушы компоненттерінің бірі. Оқыту құрылымында оқыту дегеніміз – оқытушымен тікелей және жанама түрде тығыз қарым-қатынас нәтижесінде ғана жұмыс істей алатын оқытушының (мұғалімнің) қызмет процесі. Бірақ бұл өзара әрекеттесу қандай формада болмасын, оқыту процесі міндетті түрде белсенді оқу процесінің болуын болжайды.
Ол сонымен қатар оқушылардың іс-әрекеті мұғалім қамтамасыз еткен, ұйымдастырған және бақылаған кезде, оқу процесінің тұтастығы оқыту мен оқу мақсаттарының ортақтығымен қамтамасыз етілген кезде әрекет етеді. Оқыту процесін дайындау және жүзеге асыру барысында мұғалім келесі іс-әрекеттерді орындайды: бір жағынан, оқу ақпаратын іріктеуді, жүйелеуді жүзеге асырады, оны студенттерге ұсынады, екінші жағынан, білім беру жүйесінің ұтымды, тиімді, оқыту міндеттеріне сәйкес келетін және оларды оқу және практикалық жұмыста қолдану әдістерін ұйымдастырады.
Оқыту қызметінің мәні оқушылардың оқу-танымдық қызметін басқару болып табылады. Тәрбие жұмысы – бұл тәрбиеленушілердің үйлесімді даму міндеттерін шешу мақсатында тәрбие ортасын ұйымдастыруға және әртүрлі қызмет түрлерін (оның ішінде танымдық) басқаруға бағытталған педагогикалық қызмет.
Оқыту және тәрбие жұмысы – бұл бір процестің екі жағы: білім беру әсерін көрсетпей оқыту мүмкін емес, оның тиімділігі дәрежесі қаншалықты тәуелді екенін анықтаумен сипатталады.
Педагогикалық іс-әрекеттің құрылымында оның бірнеше түрлері бөлінеді:
- диагностикалық – студенттерді зерттеумен және олардың даму деңгейін, білімін анықтаумен байланысты;
- бағдарлау-болжау – тәрбие жұмысының әр кезеңінде тәрбие бағытын, оның нақты мақсаттары мен міндеттерін анықтай білу, оның нәтижелерін болжай білу;
- ұйымдастырушылық – оқушылардың күштерін бөлу, оларды практикалық тапсырмаларды орындау үшін жұмылдыру қабілетінде көрінеді;
- ақпараттық-түсіндірме – мұғалім оқушылар үшін ғылыми, дүниетанымдық, адамгершілік-эстетикалық ақпараттың (білімнің) маңызды көзі болып табылады деп болжайды;
- аналитикалық және бағалау қызметі – кері байланыс орнату және оның негізінде оқу процесін түзету, озық педагогикалық тәжірибені қолдану, стандартты емес жағдайларда шығармашылықпен жұмыс жасау;
- коммуникативті – бұл оқушылармен қарым-қатынас жасау өнері мен техникасы.
Мұғалімнің жеке қарым-қатынас стилі (авторитарлық, демократиялық, либералды) педагогикалық іс-әрекеттің осы түрлерін іс жүзінде жүзеге асыруға, қарым-қатынас техникасын игеруге байланысты. Педагогикалық іс-әрекет мәселесін дамыта отырып, Н.В. Кузьмина мұғалім қызметінің құрылымын анықтады. Бұл модельде бес функционалды компонент белгіленді:
1) гностикалық;
2) жобалау;
3) конструктивті;
4) ұйымдастырушылық;
5) коммуникативті.
Гностикалық компонент – (грек. gnosis-таным) педагогтың білім саласына жатады. Бұл тек өз пәнін білу туралы ғана емес, сонымен қатар педагогикалық қарым-қатынас тәсілдерін, оқушылардың психологиялық ерекшеліктерін, өзін-өзі тану (жеке тұлға және іс-әрекет) туралы білімдерді меңгеруімен сипатталады.
Білім жүйесіне дүниетаным, жалпы мәдени деңгей және арнайы білім деңгейі кіреді. Жалпы мәдени білімге өнер мен әдебиет саласындағы білім, дін, құқық, саясат, экономика және әлеуметтік өмір, экологиялық проблемалар мәселелерінде бағдарлана білу және хабардар болуы, мазмұнды әуестенулер мен хоббидің болуы жатады. Арнайы білімге пәнді меңгеру, сондай-ақ педагогика, психология және оқыту әдістемесі бойынша білім кіреді. Танымдық іс-әрекеттің негізін құрайтын білім мен дағдылар, яғни жаңа білім алу іс-әрекеті гностикалық компоненттің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.
Жобалау компоненті оқыту мен тәрбиелеудің перспективалық міндеттері туралы оларға қол жеткізудің стратегиялары мен тәсілдері туралы түсініктерді қамтиды. Жобалау қабілеттері педагогикалық іс-әрекеттің стратегиялық бағытын қамтамасыз етеді және түпкілікті мақсатқа бағдарлану қабілетінде көрінеді.
Конструктивті компонент – бұл оқыту мен тәрбиелеудің жақын мақсаттарын (сабақ, сабақ циклі) ескере отырып, мұғалімнің өз іс-әрекеті мен оқушылардың белсенділігін жобалаудың ерекшеліктері. Жобалау қабілеттері тактикалық мақсаттарды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді: курсты құрылымдау, жеке бөлімдер үшін нақты мазмұнды таңдау, сабақ формаларын таңдау және т. б.
Ұйымдастырушылық – студенттердің оқу аудиториясынан тыс жұмыстарын, қызметтерін, олардың педагогикалық процестегі меңгерген дағдыларын тиімді басқаруды қамтамасыз ету. Бұл қабілет басқа қабілеттермен, әсіресе коммуникативті қабілетпен тығыз байланысты болып келеді.
Коммуникативті құраушы – бұл мұғалімнің коммуникативті іс-әрекетінің ерекшеліктері, оның студенттермен өзара әрекеттесуінің ерекшелігі. Коммуникацияның дидактикалық (тәрбиелік және білім беру) мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған педагогикалық іс-әрекеттің тиімділігімен байланысына баса назар аударылады.
Мұғалімнің студенттермен және басқа оқытушылармен байланысын орнату жеңілдігі, сондай-ақ педагогикалық мәселелерді шешу тұрғысынан осы қарым-қатынастың тиімділігі қарым-қатынастағы коммуникативті қабілет пен құзыреттіліктің даму деңгейіне байланысты. Байланыс тек білім берумен ғана шектелмейді, сонымен қатар эмоционалды сфера, қызығушылықты ояту, бірлескен іс-әрекетке ынталандыру және т. б. функциясын орындайды.
Педагогикалық қызметтің құрылымы
Педагогикалық іс-әрекеттің мәнін тереңірек түсіну үшін, өзіндік ерекшеліктерді түсінумен қатар, оның құрылымын талдауға жүгіну керек. Кез-келген іс-әрекеттің психологиялық моделі-мақсаттың, мотивтердің, әрекеттердің (операциялардың) нәтиженің бірлігі болып табылады. Осыған сәйкес А.К. Маркова педагогикалық іс-әрекеттің психологиялық моделін жасады. Оны оқыту мен тәрбиелеу мәселелерін шешуге бағытталған және келесі компоненттерді қамтитын мұғалімнің кәсіби қызметі ретінде қарастырады.
1. Мұғалімнің мақсаттар мен міндеттер қоюы.
2. Оқушыларға әсер ету құралдарын таңдау және қолдану.
3. Олардың педагогикалық әсерін бақылау және бағалау (интроспекция).
Психологияда қабылданған іс-әрекетті көп деңгейлі жүйе ретінде түсінумен қатар, оның компоненттері мақсат, мотив, іс-әрекет және нәтиже болып табылады. Педагогикалық іс-әрекетке қатысты оның компоненттерін мұғалімнің салыстырмалы түрде тәуелсіз функционалды қызметі ретінде бөлу тәсілі қолданылады.
Н.В. Кузьмина педагогикалық іс-әрекет құрылымында үш негізгі компонентті анықтады: конструктивті, ұйымдастырушылық және коммуникативті. Педагогикалық іс-әрекеттің бұл түрлері педагогикалық мәселелерді шешудің оңтайлы жолдарын іздеумен байланысты. Алайда, автор мұғалім қызметінің маңызды құрамдас бөлігі тек мәселелерді шешу ғана емес, сонымен бірге ықтимал жанжал жағдайларының алдын-алу екенін айтады. Осыған байланысты гностикалық және жобалау сияқты компоненттер педагогикалық қызметтің жалпы құрылымына қосылады. Педагогикалық қызметтің осы функционалды түрлерін сәтті жүзеге асыру үшін дағдыларда көрінетін тиісті қабілеттер қажет.
Конструктивті қызмет конструктивті-мазмұнды (оқу материалын таңдау және композициялау, педагогикалық процесті жоспарлау және құру), конструктивті-жедел (оқушылардың іс-әрекеттері мен іс-әрекеттерін жоспарлау) және конструктивті-материалдық (педагогикалық процестің оқу-материалдық базасын жобалау) ретінде ұсынылуы мүмкін.
Гностикалық және жобалық іс-шаралар әр педагогикалық құбылысты ғылыми, теориялық түсіну негізінде алдағы іс-шаралар мен қарым-қатынас нұсқаларын болжауды, жобалауды қамтиды.
А.И. Щербаков педагогикалық қызметтің құрылымын оның функциялары (ақпараттық, дамытушылық, бағдарлық, жұмылдыру, зерттеу) арқылы қарастырады. Бірінші кезекте ол ақпараттық функцияны бүкіл оқу-тәрбие жұмысының бастапқы сәті ретінде қояды. Оның мәні оқу материалын, оны оқытудың әдістері мен тәсілдерін, сондай-ақ ауызша сөйлеу, «кері байланыс» және оқушылардың білімін түзету өнерін еркін меңгеруден басталады.
Дамытушы педагогикалық іс-әрекет оқыту, тәрбиелеу және дамудың бірлігін көрсетеді. Оқушылардың перцептивті, психикалық, эмоционалды, ерікті және басқа компоненттерін басқаруды қамтамасыз етеді.
Бағдарлау функциясы оқушылардың табиғи және әлеуметтік ортадағы құндылық бағдарларының мазмұнын анықтайды.
Жұмылдыру функциясы мұғалімнің танымдық тәуелсіздігін қалыптастыру үшін оқушылардың білімі мен өмірлік тәжірибесін жаңартуға бағытталған іс-әрекетінде көрінеді.
Ұйымдастырушылық қызметі бағытталған іс-әрекеттерді енгізуге, оқушылардың түрлі іс-әрекет түрлеріне, ұжым құру мен бірлескен қызметін ұйымдастыру жүйесін орындауды болжайды.
Коммуникативті қызмет мұғалімнің оқушылармен, мектептің басқа мұғалімдерімен, қоғам өкілдерімен, ата-аналармен педагогикалық тұрғыдан тиімді қарым-қатынас орнатуға бағытталған.
Зерттеу (гностикалық) педагогикалық іс-әрекет мұғалімнен педагогикалық құбылыстарға ғылыми көзқарасты, болжамды жасауды, қарапайым педагогикалық экспериментті жобалау мен жүргізуді, өз тәжірибесі мен басқалардың тәжірибесін талдауды талап етеді.
Педагогикалық қызмет – бірқатар іс-әрекеттердің күрделі ұйымдастырылған жүйесі.
Педагогикалық қызмет – бұл бірқатар күрделі ұйымдастырылған жүйе қызметі: олардың ішіндегі ең алғашқысы – оқытушының тікелей әсері. Пән мұғалімі өз пәнін оқушылардың меңгеруін қадағалап, тек сырттан берілген функцияларды орындайды. Келесі әрекеттер біріншісіне рефлексивті түрде қосылады. Бұл процедураларды салыстыруды оқыту тәжірибесін жалпылау әрекеті оқыту процедураларын салыстырудан және ең тиімді әдістерді бөлуден тұрады. Әдіс-тәсілдер мен әдістерді құрастырушының қызметі – оқыту. Үшінші қызмет – бұл әдістемелік, бірақ білім беру жүйесін құруға бағытталған оқу құралдарымен жұмыс жасау. Төртінші қызмет – оқу пәндерін бір тұтасқа біріктіруден тұрады – бағдарламалау қызметі, оқу бағдарламаларын құрастыру. Мұндай бағдарламалау оқытудың мақсаттарын жүзеге асыру үшін нақты түсінікке ие болуы керек.
Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдай білім беру міндеттерін жаңаша бағытта құруды талап етеді. Бұл оқыту мақсаттарын сипаттаумен және педагогтың шығармашалық жобалармен айналысуымен тығыз байланысты. Бұл, біріншіден, қазіргі заманғы өндірістік және практикалық қызмет көбінесе белгілі бір мақсаттар мен міндеттерді қояды. Оларды тек арнайы дайындалған адамдар шеше алады. Екіншіден, қазіргі әдіснамалық ойлау оқу процестерін жобалауда өте тиімді болуы мүмкін, бірақ ол тапсырыс берушіден нақты мақсаттарды талап етеді. Үшіншіден, қазіргі технологиялық қоғам тез және қарқынды дамуда және оқыту жүйелерінен де дамуды талап етеді. Кәсіби нарықты қадағалауды талап етіп қоғамға қажет адамның қасиеттерін тез және жүйелі сипаттауды міндеттейді.
Педагог білім алушының белсенділігі үшін қажетті жағдайлар жасайды, тапсырмалар береді, бақылайды, оған қажетті құралдар мен ақпаратты ұсынады. Оқыту функциясы үшін адамдардың іс-әрекетке қабілеттілігін қалыптастыру материалдық құралдарды бейімдеуден тұрады.
2.3 Педагогтың кәсіби функциясы
Кәсіби функциялар – бұл мұғалімнің оқу-тәрбие қызметімен тікелей байланысты функциялар. Іс-әрекеттің көптеген түрлерінің функциялары бар. Олар балалармен (тәрбиеленушілермен) және олардың ата-аналарымен, әріптестермен (мұғалімдермен) және мектеп әкімшілігімен, білім беру бөлімдерімен, қоғам өкілдерімен және мектептен басқа, басқа да білім беру мекемелерімен қарым-қатынасқа қатысты болып табылады. Педагогикалық қызмет түрлерін осы қызметтің негізгі бағытын ашатын жетекші мазмұнына сүйене отырып, бес топқа бөлеміз. Педагогикалық қызметтің әртүрлі түрлеріндегі мұғалімнің кәсіби функцияларының қысқаша сипаттамасына тоқталайық.
1. Тәрбиелік функция. Бұл үздіксіз процесс ретінде қарастырылып, адамдар үшін кең тараған функция болып табылады. Ол ешқашан тоқтамайды, барлық адамдардың жас топтарына жатады және барлық жерде батыл жүреді. Бұл білімнің арқасында тұлғаның мақсатты қалыптасуы мен дамуы жан-жақты және үйлесімді дамиды. Сондықтан біз мұғалімнің осы кәсіби функциясын негізгі және жан-жақты қарастыруға құқығымыз бар.
2. Оқыту функциясы. Оқыту оқу процесінің бір бөлігі ретінде кәсіби мұғалімнің қызмет саласына жатады. Жүйелі оқытуды тек жеткілікті дайындалған маман ғана жасай алады. Оқыту – білім берудің негізгі құралы болып табылады. Оқыту арқылы мұғалім оқушының зияткерлік және танымдық қабілеттерін дамытады, адамгершілік және құқықтық сананы, эстетикалық сезімдерді, экологиялық мәдениетті, еңбекқорлықты, рухани әлемді қалыптастырады. Сондықтан біз мұғалімнің оқу функциясын ең маңызды кәсібі деп атаймыз.
3. Коммуникативті функция. Педагогикалық іс-әрекет қарым-қатынассыз мүмкін емес. Мұғалім қарым-қатынас арқылы оқушыларға әсер етеді, әріптестерімен, оқушылардың ата-аналарымен өз әрекеттерін үйлестіреді, барлық оқу-тәрбие жұмыстарын жүргізеді. Сонымен, коммуникативті функция кәсіби және педагогикалық болып табылады. Соңғы уақытта педагогикалық қарым-қатынас және қарым-қатынас педагогикасы мәселелерін зерттеумен көптеген ғалымдар (И.И. Рыданова, Л.И. Рувинский, А.В. Мудрик, В.А. Кан-Калик және т.б.), психологтар (С.В. Кондратьева, К.В. Вербова, А.А. Леонтьев, Я.Л. Коломинский және т.б.) айналысты.
4. Ұйымдастырушылық функция. Кәсіби мұғалім оқушылардың әртүрлі топтарымен, әріптестерімен, оқушылардың ата-аналарымен және жұртшылықпен жұмыс жасайды. Ол әртүрлі сипаттағы әрекеттерді үйлестіруге және әр қатысушыға өз қабілеттерін жақсы көрсету үшін өз орнын табуға көмектеседі. Педагог қандай оқу-тәрбие сабағын немесе ісін ұйымдастыру керектігін, қашан (күн мен сағат) және қайда (мектеп, сынып, мұражай, орман және т.б.) оны өткізуді, оған кім және қандай рөлде қатысатынын, қандай жабдық (безендіру) қажет болатынын шешеді. Тәрбие ісін жақсы ұйымдастыру жоғары нәтижені де қамтамасыз етеді. Сондықтан біз ұйымдастырушылық функцияны кәсіби және педагогикалық деп санаймыз.
5. Түзету функциясы. Мұғалім оқу процесінің барысын үнемі қадағалап, аралық нәтижелерді бағалайтындығына байланысты. Оның нәтижесі әрдайым тиімді бола бермейді және бірден күткендей нәтиже бермеуі де мүмкін. Педагог жұмыс барысында өз іс-әрекеттеріне және тәрбиеленушілердің іс-әрекеттеріне түзетулер енгізуге тура келеді. Егер оқу процесі түзетілмесе, онда оның нәтижесін болжау мүмкін болмайды. Бұл түзету функциясы мұғалім үшін де кәсіби екенін түсіндіреді.
Ғылыми-әдістемелік қызмет – педагогикалық қызметтің айырылмас құрамы болып табылады да, педагогтың кәсіби функцияларынан басқа барлық қызмет түрлерін ұйымдастырып іске асырады. Оның мазмұнын оқытушының оқу мен тәрбиелеудің жаңа технологияларды игеруін, олардың негізінде өзінің жаңа білімін жетілдіру, оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру әдістері және оларды оқу-әдістемелік құжат және ғылыми-әдістемелік материал ретінде рәсімдеуден тұрады. Олар: авторлық бағдарлама, тақырыптық жоспарлар мен әдістемелік сабақ зерттемелері, оқу-әдістемелік құралдары, ғылыми-практикалық конференцияларда баяндамалар, ғылыми мақалалар жазу құрайды.
Мұғалімнің кәсіби функцияларын тек шартты түрде бөлек қарастыруға болады, бірақ іс жүзінде олар өзара байланысты. Сонымен, біз оқыту функциясы – бұл білім берудің ерекше жағдайы, коммуникативті барлық басқаларға қызмет етеді, ұйымдастырушылық қарым-қатынас ортамен байланысын қамтып, түзету барлық оқу-тәрбие іс-әрекетінің сәттілігінің шарты болып табылса, ғылыми-әдістемелік қызмет мұғалімнің шығармашылық бағытта жұмыс жасау функциялармен байланысты.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в
системе высшего педагогического образования. – М.: Просвящение,
1990. – 141с.
2. Ахметова Г. К., Исаева З. А. Педагогика для магистратуры. –
Алматы: Қазақ университеті, 2006.
3. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его
закономерные основы и методы. – М.: Высшая школа, 1980.
4. Асқарбаева А Ұстаз ізденістері Алматы 1987
5. Асылов Ұ., Нұсқабайұлы Ж. Әдеп. Инабаттылық дәрістері
Алматы, 1998
6. Азаров Ю. П. Искусство воспитывать. М., 1985

Достарыңызбен бөлісу:




©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет