Пән бойынша оқу бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)


Әрбір тақырып үшін тапсырмаларыбет4/4
Дата30.05.2017
өлшемі0,84 Mb.
1   2   3   4

Әрбір тақырып үшін тапсырмалары:

 1. Сұрақтарға жауап табу

 2. Тақырып бойынша ауызша сұрақтарға жауап беру

Оқу бағдарламаның күрделі сұрақтары:

 1. Жеңіл ядролардын түзілуі (синтезі). Жүлдыздардағы ядролык реакциялар. Баскарылатын термоядролык синтез проблемалары.

 2. Нуклон-нуклондық әсерлесу. Дейтрон- n-p-жүйеніц байланыскан күйі. Дейтронның негізгі сипаттамалары. Дейтронның толқындык функциясы. Ядролық күштердің тензорлык сипаты.

 3. Нейтронның протондарда шашыратылуы. Ядролық күштердің спинге тәуелдігі.

 4. Айнымайтын болшектердің шашыратылуының ерекшеліктері. Ядролык күштердің зарядка тәуелсіздігі. Изотоптык спин.

 5. Паулидің жалпыланған принципі. Ядролық күштердің алмастырмалык сипаты. Ядролык күштердін канығулық касиеттері.

 6. Іргелі осерлесулердің торт түрі. Әсерлесу күші. Элементар болшектерді сараптау. Сакталу зацдары. Дол жоне дол емес кванттык сандар.

 7. Кварктар. Элементар бөлшектердің кварктык моделі. Кварк - лептондык симметрия. Глюондар.

 8. Кванттык хромодинамиканың негізгі түсініктері. Кварктар мен лептондардың электромагниттік және нозік осерлесулері.

 9. Нәзік және электромеагниттік әсерлесулердің біріккен теориясы. Ұлы біріктіру теориясы.
 1. СОӨЖ консультациялардың кестесі


Сабақ түрі

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

Бейсенбі

Жұма

Жексенбі

1.

Дәріс сұрақтары бойынша консультациялау

12.35

13.25

2.

Тәжірибелік сабақтар сұрақтары бойынша консультациялау12.35

13.253.

СОӨЖ сұрақтары бойынша консультациялау4.

Зертханалық сабақтар сұрақтары бойынша консультациялау5.

Тесттік сұрақтары бойынша консультациялау
11. Студенттердің білімдерін тексеру кестесі
Тәжірибелік сабақтарға келу – 50 балл

Есептерді шешу - 50 баллСОӨЖ және зертханалық сабақ тапсырмаларын орындау – 100 балл
Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі
Жұмыстар түрі

Тапсырманың тақырыбы мақсаты және мазмұны

Ұсынылатын әдебиет

Орындау мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

1

Зертханалық жұмыс

Ауадағы жүгіруіне қарай

бөлшектердің энергиясын анықтау (фпк-3)
3 апта4-апта

2

Зертханалық жұмыс

Сцинтилляциялық есепкіш (ФПК 12м)
2 апта
6-апта

3

Аралық бақылау

Модуль 1,2тестілеу

8-апта

4

Зертханалық жұмыс

Ғарыштық сәулелерін зерттеу (ФПК 01м)
2 апта
9--апта

5

Зертханалық жұмыс

Гейгер-Мюллер есепкішін зерттеу (№81)
2 апта
11-апта

6

Семестрлік есептер

Әдістемелік нұсқау бойынша
8 апта
14-апта

7

Аралық бақылау

Модуль 3,4тестілеу

15-апта
 1. Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері

Пәнді меңгеру тесттік түрінде өтетін емтиханымен бітеді. Емтиханға тек ғана барлық тапсырмаларды орындағандар жіберіледі. Әрбір жұма сайын 100 балл алуға мүмкіндік бар. Жіберу рейтингі барлық сабақтардың (тәжірибелік, зертханалық, СОӨЖ, аралық бақылаулар) балдарының орташа арифметикалық балл түрінде есептеледі

1. Семестрдің ортасы мен соңында 100 балдық шкала бойынша пәннің оқылған модулі бойынша студенттің ағымдағы үлгерім (АҮ) бағасы анықталады. АҮ бағасы – бұл келесі жинаған балдардың қосындысы:

- сабаққа дайындалу, топтағы белсенді жұмыс және сабақтағы бақылау шараларына қатысу:

- зертханалық және өздік жұмыстарды мерзімінде, сапалы қорғау және орындау:

СӨЖ түрлерінің тізімі, тапсырмаларды тапсыру мен орындаудың күнтізбелік жоспары, оқытушының талаптары, әрбір пән бойынша баға қоюдың критериялары мен ережелері САБ-та сипатталған:

Ағымдағы үлгерімдегі балдардың бақылау түрлеріне бөлу мысалы.

2. Межелік бақылау да (МБ) 100 балдық шкала бойынша анықталады.

Пән бойынша межелік бақылауға АҮ балдары келесідей студенттер жіберіледі:

3. Студенттің пән бойынша (Р1 және Р2) рейтингтері АҮ және МБ бағаларының қорытындысы бойынша анықталады
Р1(2)=АҮ1(2)*0,5+МБ1(2)*0,5.
Егер оқу жоспарында емтихан және сынақ қарастырылса, онда Р2-ні анықтаған кезінде сынақты екінші межелік бақылау ретінде қарастыру қажет.

Егер студент МБ-дан өтпесе немесе МБ-дан 50 баллдан төмен алса, рейтинг анықталмайды. Бұл жағдайда декан МБ тапсырудың жеке мерзімдерін белгілейді.

4. Пән бойынша студенттің рұқсат рейтингісінің бағасы семестр бойынша мынаған тең:

РР=(Р1+Р2)/2.

Пән бойынша қорытынды бақылауға (ҚБ) жұмыс бағдарламасының барлық талаптарын, курстық проектті қорғау бойынша оң баға алған және рұқсат етілген рейтинг (50 балл) жинаған студенттер жіберіледі.

5. Студенттердің әрбір пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі қорытынды бағамен (Қ) анықталады. Қорытынды баға салмақтық үлестерін (РРСҮ және ҚБСҮ) ескерумен РР және ҚБ бағаларының қосындысынан құралады

Қ=РР*РРСҮ+ҚБ*ҚБСҮ
Салмақтық үлестер жыл сайын университеттің ғылыми кеңесімен бекітіледі және ол РР үшін 0,6-дан кем, ал ҚБ үшін 0,4-тен кем болмау қажет.
Ескерту: АҮ – ТУ; МБ – РК; РР – РД; КЖ – КР; СӨЖ – СРС; СОӨЖ – СРСП; ҚБ – ИК; Қ – И; РРСҮ – ВДРД; ҚБСҮ – ВДИК.

Пән бойынша қорытынды рейтинг 1 кестеге сәйкес сандық, әріптік және дәстүрлік бағаға айналдырылып, «Студенттердің оқу жетістіктерінің журналы» мен «Рейтинг парағына» енгізіледі.Кесте 1

Балл түріндегі қорытынды бағалау (И)

Балдардың сандық белгілері (Ц)

Әріптік жүйеде бағалау

Дәстүрлік жүйеде бағалау

Емтихан

Сынақ

95 - 100

4

A

Өте жақсы

Сынақталды

90 - 94

3,67

A-

85 - 89

3,33

B+

Жақсы

80 - 84

3,0

B

75 - 79

2,67

B-

70 - 74

2,33

C+

Қанағаттанарлық

65 – 69

2,0

C

60 – 64

1,67

C-

55 – 59

1,33

D+

50 – 54

1,0

D

0 – 49

0

F

Қанағаттанарлықсыз

Сынақталған жоқ13. Әдебиет тізімі

Негізгі

 1. Қадыров Н. Ядролық физика негіздері. Алматы : Қазақ университеті, 2005. – 526 б.

 2. Жүсіпқалиева, Ғ.К. Ядро және элементар бөлшектер физикасы : оқу құралы / Ғ.К Жүсіпқалиева.- Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ БАҚ және баспа орталығы, 2007.- 104. 

 3. Наурызбаев А. Атом жəне атом ядросының физикасы: Оқулық / А. Наурызбаев –Алматы: 2012 ж. – 336 бет.

Қосымша

 1. Абдула Ж., Аязбаев Т. Физика курсының лекциялары. Жоғары оқу орындары студенттеріне арналған оқу құралы.– Алматы: ЖШС РПБК «Дəуір», 2012.– 528 бет.

 2. Мухин, К. Н.  Экспериментальная физика. В 3 т. Т. 1. Физика атомного ядра / К. Н. Мухин. – 7-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2009. – 384 с.

 3. Чертов А. Г., Воробьев А. А. Задачник по физике. – М. : Физматлит, 2007. – 527 с.

 4. Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц.– М. : Просвещение, 2007.– 387с

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет