Пәні бойынша көрсетілген жұмыс бағдарламасы «Коммуникативті дағдылар 1» типтік бағдарламасының негізінде құрастырылғанДата22.03.2017
өлшемі86,97 Kb.
#12134

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАР, ПСИХОТЕРАПИЯ НЕГІЗДЕРІ, ЖАЛПЫ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

РЕНЦЕНЗИЯ
Рецензия

«Жалпы медицина» мамандығы үшін

«Коммуникативті дағдылар 1» пәні бойынша жұмыс бағдарламасына

051301 «Жалпы медицина» - мамандығы үшін «Коммуникативті дағдылар 1» ( KN – 1 1220)

пәні бойынша көрсетілген жұмыс бағдарламасы «Коммуникативті дағдылар 1» типтік бағдарламасының негізінде құрастырылған. Жұмыс бағдарламасы ҚР ГОСО – 2006 медициналық және университеттің медицина факултеттерінің оқу – әдістемелік нұсқау құжаттарына сәйкес Инструктивті хатта көрсетілуі бойынша құрастырылған.

Жұмыс бағдарламасының кіріспесінде ғылым және жетістіктеріндегі пәннің негізгі сұарқтары көрсетілген. Коммуникативті дағдылар дипломға дейінгі және дипломнан кейінгі медициналық білім берудің ажырамас бөлігі болып табылады, дәрігер мен пайиенттің қарым – қатынасын қалыптастыруда және оны ұстап тұруда профессиональды деңгейінің үзіліссіз жоғарлауы үшін жинақтау және оны ұстап тұруда профессиональды деңгейінің үзіліссіз жоғарлауы үшін, жинақтау және ақпарат алмастыруда, шешім қабылдау үшін, әріптестерімен және басқа да мамандармен қарым – қатынас жасау үшін, медициналық және әлеуметтік көмек көрсету үшін маңызды.

Жұмыс бағдарламасында пәннің мақсаты, пәннің міндеттері және оқытудың соңғы қортындысы (студент білу тиіс, орындай алуы тиіс, практикалық дағдыны меңгеруі керек), пәнде көрсетілген, пәнді меңгеру үшін қажетті (пререквизиттер) және «Коммуникативті дағдылар 1» сүйенетін пәндер (постреквизиттер). Жұмыс бағдарламасының хаттама келісімдері пререквизиттер және постреквизиттер бағдарламасымен көрсетілген.

«Коммуникативті дағдылар 1» пәні бойынша жұмыс бағдарламасында барлық бөлімдер көрсетілген, практикалық сабақтардың тақырыптық жоспары, студенттердің өзіндік жұмысының жоспары. Жұмыс бағдарламасында оқыту әдістері көрсетілген, барлық жоспарда жұмыс түрінің жүргізілуі және сағаттар көлемі көрсетілген. Сабақ өту кезіндегі оқушының дағдысын және білімін бағалау әдістері жазылған, рубежді және қорытынды тексеру. Студенттердің пәнді оқуы үшін негізгі және қосымша әдебиеттер көрсетілген.

Жұмыс бағдарламасында сабақтың түрі бойынша баллдарды және сағатқа бөлу көрсетілген. Семестрдегі пән бойынша максимальды балл саны – 100 (практикалық сабақ=100 балл, рубежді тексеру=100 балл, СӨЖ=100 балл). Студент қорытынды тексеру кезінде максимальды 40 балл алады.

«Жалпы медицина» мамандығы үшін «Коммуникативті дағдылар 1» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы ҚР №6 УМУ Инструктивті хаттың талаптарына және Типтік бағдарламаға сәйкес, оқу процессінің жүргізілуі үшін ұсынылады.


РППН ҒПО орталығының

бас дәрігер а.ғ.қ., м.ғ.к. А.Т.Бабыкпаева

Рецензия

«Жалпы медицина» мамандығы үшін

«Коммуникативті дағдылар 1» пәні бойынша жұмыс бағдарламасына
051301 «Жалпы медицина» - мамандығы үшін «Коммуникативті дағдылар 1» ( KN – 1 1220)

пәні бойынша көрсетілген жұмыс бағдарламасы «Коммуникативті дағдылар 1» типтік бағдарламасының негізінде құрастырылған. Жұмыс бағдарламасы ҚР ГОСО – 2006 медициналық және университеттің медицина факултеттерінің оқу – әдістемелік нұсқау құжаттарына сәйкес Инструктивті хатта көрсетілуі бойынша құрастырылған.

Жұмыс бағдарламасының кіріспесінде ғылым және жетістіктеріндегі пәннің негізгі сұарқтары көрсетілген. Коммуникативті дағдылар дипломға дейінгі және дипломнан кейінгі медициналық білім берудің ажырамас бөлігі болып табылады, дәрігер мен пайиенттің қарым – қатынасын қалыптастыруда және оны ұстап тұруда профессиональды деңгейінің үзіліссіз жоғарлауы үшін жинақтау және оны ұстап тұруда профессиональды деңгейінің үзіліссіз жоғарлауы үшін, жинақтау және ақпарат алмастыруда, шешім қабылдау үшін, әріптестерімен және басқа да мамандармен қарым – қатынас жасау үшін, медициналық және әлеуметтік көмек көрсету үшін маңызды.

Жұмыс бағдарламасында пәннің мақсаты, пәннің міндеттері және оқытудың соңғы қортындысы (студент білу тиіс, орындай алуы тиіс, практикалық дағдыны меңгеруі керек), пәнде көрсетілген, пәнді меңгеру үшін қажетті (пререквизиттер) және «Коммуникативті дағдылар 1» сүйенетін пәндер (постреквизиттер). Жұмыс бағдарламасының хаттама келісімдері пререквизиттер және постреквизиттер бағдарламасымен көрсетілген.

«Коммуникативті дағдылар 1» пәні бойынша жұмыс бағдарламасында барлық бөлімдер көрсетілген, практикалық сабақтардың тақырыптық жоспары, студенттердің өзіндік жұмысының жоспары. Жұмыс бағдарламасында оқыту әдістері көрсетілген, барлық жоспарда жұмыс түрінің жүргізілуі және сағаттар көлемі көрсетілген. Сабақ өту кезіндегі оқушының дағдысын және білімін бағалау әдістері жазылған, рубежді және қорытынды тексеру. Студенттердің пәнді оқуы үшін негізгі және қосымша әдебиеттер көрсетілген.

Жұмыс бағдарламасында сабақтың түрі бойынша баллдарды және сағатқа бөлу көрсетілген. Семестрдегі пән бойынша максимальды балл саны – 100 (практикалық сабақ=100 балл, рубежді тексеру=100 балл, СӨЖ=100 балл). Студент қорытынды тексеру кезінде максимальды 40 балл алады.

«Жалпы медицина» мамандығы үшін «Коммуникативті дағдылар 1» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы ҚР №6 УМУ Инструктивті хаттың талаптарына және Типтік бағдарламаға сәйкес, оқу процессінің жүргізілуі үшін ұсынылады.

РППН ҒПО орталығының

бас дәрігер а.ғ.қ., м.ғ.к. А.Т.Бабыкпаева

Рецензия

«Стомотология» мамандығы үшін

«Коммуникативті дағдылар 1» пәні бойынша жұмыс бағдарламасына
051302 «Стомотология» - мамандығы үшін «Коммуникативті дағдылар 1» ( KN – 1 1220)

пәні бойынша көрсетілген жұмыс бағдарламасы «Коммуникативті дағдылар 1» типтік бағдарламасының негізінде құрастырылған. Жұмыс бағдарламасы ҚР ГОСО – 2006 медициналық және университеттің медицина факултеттерінің оқу – әдістемелік нұсқау құжаттарына сәйкес Инструктивті хатта көрсетілуі бойынша құрастырылған.

Жұмыс бағдарламасының кіріспесінде ғылым және жетістіктеріндегі пәннің негізгі сұарқтары көрсетілген. Коммуникативті дағдылар дипломға дейінгі және дипломнан кейінгі медициналық білім берудің ажырамас бөлігі болып табылады, дәрігер мен пайиенттің қарым – қатынасын қалыптастыруда және оны ұстап тұруда профессиональды деңгейінің үзіліссіз жоғарлауы үшін жинақтау және оны ұстап тұруда профессиональды деңгейінің үзіліссіз жоғарлауы үшін, жинақтау және ақпарат алмастыруда, шешім қабылдау үшін, әріптестерімен және басқа да мамандармен қарым – қатынас жасау үшін, медициналық және әлеуметтік көмек көрсету үшін маңызды.

Жұмыс бағдарламасында пәннің мақсаты, пәннің міндеттері және оқытудың соңғы қортындысы (студент білу тиіс, орындай алуы тиіс, практикалық дағдыны меңгеруі керек), пәнде көрсетілген, пәнді меңгеру үшін қажетті (пререквизиттер) және «Коммуникативті дағдылар 1» сүйенетін пәндер (постреквизиттер). Жұмыс бағдарламасының хаттама келісімдері пререквизиттер және постреквизиттер бағдарламасымен көрсетілген.

«Коммуникативті дағдылар 1» пәні бойынша жұмыс бағдарламасында барлық бөлімдер көрсетілген, практикалық сабақтардың тақырыптық жоспары, студенттердің өзіндік жұмысының жоспары. Жұмыс бағдарламасында оқыту әдістері көрсетілген, барлық жоспарда жұмыс түрінің жүргізілуі және сағаттар көлемі көрсетілген. Сабақ өту кезіндегі оқушының дағдысын және білімін бағалау әдістері жазылған, рубежді және қорытынды тексеру. Студенттердің пәнді оқуы үшін негізгі және қосымша әдебиеттер көрсетілген.

Жұмыс бағдарламасында сабақтың түрі бойынша баллдарды және сағатқа бөлу көрсетілген. Семестрдегі пән бойынша максимальды балл саны – 100 (практикалық сабақ=100 балл, рубежді тексеру=100 балл, СӨЖ=100 балл). Студент қорытынды тексеру кезінде максимальды 40 балл алады.«Жалпы медицина» мамандығы үшін «Коммуникативті дағдылар 1» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы ҚР №6 УМУ Инструктивті хаттың талаптарына және Типтік бағдарламаға сәйкес, оқу процессінің жүргізілуі үшін ұсынылады.
РППН ҒПО орталығының

бас дәрігер а.ғ.қ., м.ғ.к. А.Т.Бабыкпаевабеттің бетіДостарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет