ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Тарихи үрдіс және тарихи таным теориясы»Дата26.06.2018
өлшемі291,36 Kb.

042-18-18.1.20/02- 2014

баспа №1 11.09.2014

беттің беті
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
Құжат СМЖ 3 дәрежелі

ПОӘК

ПОӘК


042-18-18.13/02-2014


ПОӘК

Білім алушыға арналған

«Тарихи үрдіс және тарихи таным теориясы» бойынша бағдарламасы


баспа №1

11.09.2014 ж.ПӘННІҢ ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Тарихи үрдіс және тарихи таным теориясы»

5В020300 «тарих» мамандығы үшін
БІЛІМ АЛУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ 2014

1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы _______ «_03_» __09____ 2014 ж.


Қазақстан тарихы кафедрасының доцент м.а., т.ғ.к. Т.А. Кариева 1. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Қазақстан тарихы кафедрасының мәжілісінде

Хаттама №_1_ «_04»__09_____ 2014 жыл


Кафедра меңгерушісі ____________ Н.А. Мухаметжанова


  1. ЭҚжГҒФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды

Хаттама №_01_ «_09_»_09___ 2014 жыл


ОӘБ төрағасы_________ С.Х. Тойкин 1. БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінгде қаралып, баспаға ұсынылды

Хаттама №_1_ «_11_»__09__ 2014 жыл
ОӘК төрайымы _________ Г.Искакова

4 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ (немесе № баспа «___» ____ 201_ ж. баспа ОРНЫНА)

Мазмұны


 1. Жалпы ереже

 2. Сабақ түрлерінің сағаттары көрсетілген пән мазмұны

 3. Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар

 4. Курс форматы

 5. Курс саясаты

 6. Бағалау саясаты

 7. Әдебиеттер


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

1.1 Оқытушы мен пән туралы жалпы мәліметтер

Лектордың аты-жөні Кариева Тоты Амангельдыевна т.ғ.к., доцент м.а.

Кафедра – Қазақстан тарихы

Байланыс мәліметтері: тел 8(7222) 360225 (кафедра) №1 оқу ғимараты,

№ 1006 кабинеті

Сабақ өткізетін орны- кестеге сай

Пән бойынша кредит саны – 2
1.2 Пәннің қысқаша сипаттамасы:

«Тарихи үрдіс және тарихи таным теориясы» пәні тарихшы- студенттерді оқыту барысында негізгі элемент болып табылады. Тарихты зерттеу әдістерінің дамуымен, тарихшылардың алдында жалпы тарихи үрдісте өз халқының орнын анықтау тұрды. Аталған пәннің ерекшелігі-ол студенттің алғашқы курстардағы барлық іргелі тарихи және гуманитарлық пәндерден алған біліміне негізделеді және оны қортындылайды. Тарихи үрдіс және тарихи таным теориясын оқыған кезде студент ежелгі дүниеден бастап Еуропаның тарих ғылымының генезисін және одан ары қарайғы дамуын көре алады. Тарих теориясы мен методологиясының негізгі ұғымдар жүйесі және категорияларымен танысып, зерттеу әдістерін меңгереді.

Тарихи үрдіс және тарихи таным теориясы пәнінде ғылыми- тарихи білімдердің пайда болуы және жинақталуы, тарихи ойдың дамуы, тарих ғылымының қалыптасуы және дамуы, әр кезеңдегі тарихи таным мен ойлау заңдылықтары ашылады.

Тарихи үрдісті және танымды түсіндіру (тарихи үрдіс және тарихи таным теориясы) тарих философиясының негізгі міндеті болып табылады. «Тарихтың философиясы» терминін Вольтер енгізді, ол бұл түсінікті ғылыми тарихтың белгілерін анықтау үшін қолданды. Одан кейін Гердер мен Гегель бұл терминді тарихи үрдісті жалпылау жеке тарихтарды біртұтас әлемдік тарихқа тоғыстыру үшін қолданды. Тарих философиясының міндеттері тарихи үрдістің дамуының басты себептері мен факторларын анықтау. Кейіннен «тарихтың философиясы» терминінің мазмұны кеңейтілді. Риккерт, одан кейін Коллингвуд бұл түсінікке тарихи білім мен таным туралы ілімді еңгізді. Бұл ілімді бірқатар ғалымдар тарихтың методологиясы деп те атайды. Өйткені бұл жағдайда тарихтың философиясы тарихи танымның теориялы формаларына қатысты алғанда рефлекция функцияларын атқарады.1.3 Пәнді оқытудың мақсаты:

 • студенттерді тарихтың философиясы мен методологиясының негізгі түсініктерімен таныстыру;

 • студенттерді тарихнамалық зерттеуде тарихилық принципін саналы түрде қолдануға бағыт беру;

 • студенттерді неғұрлым белгілі теориялық бағыттармен, мектептермен, концепциялар мен және оның өкілдерімен таныстыру;

 • тарихи танымның принциптерін, тарихи теорияның категориялары мен заңдылықтарын түсіну, тарих ғылымында жинақталған әртүрлі бағыттағы методологиялық теорияларды меңгеру арқылы студенттердің тарихты оқыту мен зерттеуде өзіндік бағдарын анықтауға негіз болатын білім беру.


1.4 Пәнді оқыту міндеттері:

- тарих ғылымының даму заңдылықтарын анықтау және тарихи ойдың түрлі бағыттарының теориялық- методологиялық принциптерін үйрену;

- адамзат тарихының дамуына формациялық және өркениеттік тұрғыдан қарау негіздерін түсіндіру;

- жас тарихшылардың бойында тарих ғылымының қазіргі даму дәрежесіне сай зерттеушілік мәдениетін қалыптастыру;

- тарихи фактінің ерекшеліктерін және тарихи танымның деңгейлерін, тарихи теорияның қалыптасуының жолдарын түсіну.
1.5 Білім алу нәтижесі:

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы міндетті:


 • Курстың пәнін, міндеттерін білу;

 • Мамандық бойынша мемлекеттік стандарт, типтік бағдарлама негізінде курсының негізгі мазмұнын білу;

 • Тарих ғылымындағы ғылыми методологиялық зерттеу әдістерімен тарихи философияның жетістіктерін игеру;

 • Тарихи зерттеу әдістері иен тәсілдерін ұғып алу;

 • Бағдарлама бойынша өтілген мәселелерді түсіну.


1.6 Курс пререквизиттері:

- Философия

- саясаттану

- мәдениеттану.


1.7 Курс постреквизиттері:

- Шетелдер тарихының тарихнамасы.

- Қазақстан тарихының тарихнамасы.

- Деректану.

- Тарихнама;

- философия;
 1. сабақ түріне сәйкес сағаттарды бөлу және оның мазмұны

кестеТақырыптың атауы және мазмұны

ЛК

ПРАК

ЛБ

ОӨЖ

ӨЖ

әдебиеттер

1

2

3

4

5

6

7

8

1 модуль Тарихи үрдістің теориялары

1

Тақырып 1.

«Тарихи үрдіс және тарихи таным теориясы» пәні.

1.Тарихи үрдіс және таным теориясы пәні.

2.Тарихи үрдіс – тарих философиясының пәні.

3.Пәннің категориялық аппараты


12

2

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.102

Тақырып 2.

Тарих философиясының қалыптасуы және дамуы.

1.Тарих философиясының неміс мектебі.

2.Тарих философиясының француздық мектебі.

3.Анналдар мектебі.


12

2

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.103

Тақырып 3.

Тарихи үрдістің категориялары және сипаты.

1.Тарихи теория- тарихи үрдіс теориясы.

2. «Қоғамдық- экономиялық формация» категориясы.

3.Тарихи үрдістегі субьективтілік пен обьективтілік диалектикасы


12

2

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.104

Тақырып 4.

Тарихи заңдылықтар категориясы

1.«Тарихи заңдылық» ұғымы.

2.Қажеттілік пен кездейсоқтық. Альтернативтілік.

3.Тарихтың көп өлшемділігі


12

2

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.105

Тақырып 5.

Тарихи таным ерекшеліктері.

1.Тарихтың позитивистік методологиясындағы субьек және обьект.

2.Тарихи таным-ғылыми таным.

3.Тарихи танымның ментальдық және идеологиялық деңгейлері.


12

2

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.10


6

Тақырып 6.

Тарих ғылымының пәні.

1.Тарих пен идеологияның өзара қатынастары.

2.Тарих және саясат. Тарих ғылымының саяси функциялары.

3.Тарих және қоғамдық сана.


12

2

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.107

Тақырып 7.

Тарихи танымның әдістері.Болмысты танудағы жалпы методологиялық принциптері, ғылыми танымның жалпы логикалық әдістері.

2.Пәнаралық әдіс. Арнаулы тарихи әдістер.

3.Тарихи зерттеулердің методологиясы.

4.Тарихи әдістің мазмұны және мәні.


12

2

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.10


2 модуль тарихи танымның методологиялық мәселелері

8

Тақырып 8.

Тарихи танымның негізгі методологиялық принциптері.

1.Тарихилық принципі – болмысты танудың жалпы методологиялық принципі.

2.Тарихилық принципінің формалары.

3.Неопозитивизм және тарихилық.


12

2

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.109

Тақырып 9.

Тарихи факт.

1.«Тарихи факт» ұғымы жәнеоның логикалық-гносеологиялық құрылымы.

2.Ғылыми тарихи факт және оның түрлері.12

2

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.1010

Тақырып 10.

Тарихи деректің методологиялық мәселелері.

1.Ғылыми әдебиеттегі «тарихи дерек» түсінігінің мазмұны.

2.Тарихи деректің позитивистік концепциясы.

3. Кеңестік ғылыми әдебиеттегі «тарихи дерек» түсінігінің мазмұны.

4.Тарихи деректің әлеуметтік табиғаты, гносеологиялық функциясы.12

2

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.1011

Тақырып 11.

Тарихи теория.

1.Теорияның тарих ғылымындағы қызметі.

2.Тарихи түсінік және оның гносеологиялық түрлері.3.Әлеуметтік және тарихи заңдар.

12

2

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.1012

Тақырып 12-13.

Тарихи үрдістің қазіргі заманғы мәселелері.

1.М.Вебердің идеалды түрлер теориясы.

2. В.Шубарт пен П.Сорокиннің мәдени- тарихи талдауы.

3. О.Шпенглердің мәдени-тарихи концепциясы.

4. А.Тойнбидің локальды өркениеттер теориясы.22

2

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.1013

Тақырып 14-15.

Эпистемеологияның логикалық және методологиялық мәселелері.

1. Эпистемеологияның логикалық және методологиялық мәселелері туралы Поппердің идеялары.

2.Тарихтың методологиясындағы хаос теориясы және синергетика концепциясы.

3.Глобалистика және геогенезис.


22

2

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.10

Практикалық сабақтар
 1. Модуль Тарихи үрдістің теориялары

1

Тақырып 1. «Тарихи үрдіс және тарихи таным теориясы» пәні

1.Тарихи үрдіс және тарихи таным теориясының ғылым ретінде даму тарихы.

2.Негізгі деректер мен зерттеулер.

1


7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.10


2

Тақырып 2. Г.Гегель және тарихтың философиясы

1Гегельдің жалпы дүниетанымдық көзқарасы.

2.Гегельдің әмбебап тарихи үрдіс концепциясы.Гегель мектебі.

1


7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.103

Тақырып 3. Тарих пен фиософияның, тарих пен әлеуметтанудың

арақатынасы туралы мәселе

1.Тарих пен философияның арақатынасы

2.Тарих пен әлеуметтанудың арақатынасы.

3.Аталған мәселелер төңірегіндегі түрлі көзқрастар.

1


7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.104

Тақырып 4. Тарихи үрдістегі обьективтілік пен субьективтілік

диалектикасы.

1.Тарихи үрдістегі обьект және субьект мәселесі.

2. Аталған мәселелер төңірегіндегі түрлі көзқрастар.

1

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.10


5

Тақырып 5. Тарихи оқиғалар мен құбылыстар.

1. «Тарихи оқиға» ұғымы.

2. «Тарихи құбылыстар»ұғымына түсінік.

3.Осы ұғымдар төңірегіендегі түрлі көзқарастар.


1


7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.106

Тақырып 6.

Тарихи уақыт категориясы.

1.Тарихи үрдістің толқындық сипаты.

2.Тарихи уақыт өлшемдері.

3.Тарихи циклдар, олардың арасындағы өтпелі кезеңдер.

1


7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.107

Тақырып 7.

Неопозитивизм және тарихилық

1.Тарихилық принципінің негізгі идеялары.

2.Тарихи таным төңірегіндегі неопозитивистік көзқарастар.


1


7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.10


2 модуль Тарихи танымның методологиялық мәселелері

8

Тақырып 8.

Пәнаралық әдістер

1Тарихи таным әдістеріне жалпы шолу.

2.Пәнаралық әдістің мәні, қолдану аясы.


1

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.10


9

Тақырып 9. Тарихи зерттеудің сандық әдістері.

1.Дәстүрлі емес тарихи әдістерге сипаттама.2. Сандық әдістердің қолдану аясы, оның маңызы.
1


7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.1010

Тақырып 10.

Тарихи деректердің позитивистік теориясы.

1.Позитивизм және ғылыми тарих.

2.Осы бағыт өкілдерінің негізгі концепция сына баға беру.


1


7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.1011

Тақырып 11. Тарихи теория, оның белгілері, құрылымы және функциялары

1.Тарихи теорияның негізгі белгілері.

2.Тарихи теорияның құрылымы мен функциялары

3.Тарихи теория туралы түрлі көзқарастар


1


7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.1012

Тақырып 12.

Тарихи заңдар.

1.Тарихи заңдар тарих ғылымының элементі ретінде.

2.Әлеуметтік заңдар

3.Тарихи заңдар.

1


7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.1013

Тақырып 13.

Шпенглердің мәдени- тарихи концепциясы.

1.О.Шпенглердің өмірбаяны.

2.Концепцияның негізгі тұжырымдары


1


7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.1014

Тақырып 14.

А.Дж.Тойнбидің локальды-өркенниеттік теориясы

1.А.Дж.Тойнбидің өмірбаяны

2Теорияның

негізгі тұжырымдары.

1

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.10


15

Тақырып 15.

К.Ясперстің өзекті уақыт теориясы

1.К.Ясперстің ғылыми ортасы.

2. Теорияның негізгі тұжырымдары1


7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8., 7.1.9, 7.1.10
2.1 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

Кесте-3Тақырып атауы

Бақылау формасы

апта

1

Тарихи қажеттілік және кездейсоқтық. Тарихтағы кездейсоқтылық рөлі.

конспект

4 апта

2

Дәстүрлі арнайы тарихи әдістер.

конспект

4 апта

3

Тарихи информатика.

реферат

6 апта

4

Тарих философиясы – қазіргі философияның құрамдас бөлігі.

конспект

6 апта

5

Тарихи заңдар тарих ғылымының элементі ретінде.

реферат

10 апта

6

Тарихи оқиғалар мен құбылыстар.

конспект

10апта

7

Тарихи теория, оның белгілері, құрылымы және функциялары

реферат

14 апта

8

Тарих терминінің маңызы. Тарих пәні ғылым ретінде.

эссе

14 апта


2.2 БӨЖ ТАҚЫРЫПТАРЫ
2.2.1 Тарихи танымдағы «субъект және объект» түсініктері.

2.2.3 Тарих терминінің маңызы. Тарих пәні ғылым ретінде.

2.2.4 Тарихтың ғылыми – танымдық қызметі.

2.2.5 Тарихи теорияның принциптері.

2.2.6 Дәстүрлі арнайы тарихи әдістер.

2.2.7 Тарих ғылымындағы танымның эмпирикалық деңгейі.

2.2.8 Тарихи зерттеудегі танымның теориялық деңгейі.

2.2.9 Жалпы ғылыми әдістер және олардың тарихи зерттеудегі орны.

2.2.10 Тарихи зерттеудегі психологиялық талдау әдістері.

2.2.11 Тарихи информатика.

2.2.12 Тарих философиясы – қазіргі философияның құрамдас бөлігі.

2.2.13 Тарихи қажеттілік және кездейсоқтық. Тарихтағы

кездейсоқтылық рөлі.

2.2.14 Дәстүрлі арнайы тарихи әдістер.

2.2.15 Эрнест Трельч. Тарихшылдық және оның мәселелері.

2.2.16 Николай Бердяев. Тарихтың мәні.

2.2.17 Тарихи заңдар тарих ғылымының элементі ретінде.

2.2.18 Тарихи оқиғалар мен құбылыстар.

2.2.19 Б. Кроче. Тарих теориясы.

2.2.20 К. Ясперс. Тарихтың қайнарлары және оның мақсаты.


3 Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар

Курсты оқу әдістемелік кешеніндегі көрсетілген тақырыптарға назар аудара отырып, тақырыпқа сәйкес оқулықтарды таңдай білу және алға қойған мақсатқа жету маңызды. Берілген әдебиеттердің ішінен тек біреуін ғана алып жұмыс істеген жөн. Бірнеше әдебиетпен бір мезетте жұмыс істеу маңызды емес.


4 КУРС ФОРМАТЫ

Оқу сағаты аптасына 2 рет (1 дәріс, 1 практика) 50 минуттан өтеді. Дәріс сабақтарында қиын және күрделі өзекті сұрақтар қарастырылады. Дәріс құрылымы 5 минуттық блиц-сұрақтардан, дәріс (40-45 минут), бекіту материалдары болады. Мұндай сабақты өткізу құрылымы жүйелілікті, өздік жұмыс жасауды және берілген әдебиеттермен жұмыс жасауды үйренеді.

Практикалық сабақ сұрақтары теориялық материалды тиянақтаудан тұрады.

БӨЖ дәрісханада қарастырылған сұрақтарды оқытушының көмегімен талдау, анализ жасау дәріс пен практикалық сабақтарға дайындықтың нышаны болып табылады. Үйге тапсырмалар орындалады, кеңестер беріледі Өздік жұмыс тапсырмалары ПОӘК кестелерінде берілген.

Пәнді оқытуда берілген кезең ішінде тақырыптарға сәйкес талаптарды орындай отырып, өзара түсіністіктің болатындығына сенімдімін.

5 КУРС САЯСАТЫ


1Сабаққа міндетті түрде қатысу. Менің сіздерден сұрайтыным кешікпеуді және тектен-тек сөйлеспеу, тапсырылған тапсырмаларды дер уақытында орындау. Білім негіздері балл жүйесі арқылы бағаланады. Жұмыстың әрбірі әр түрлі балл жүйесімен бағаланады. Әр өткен дәріс пен практикаға 1 балл есептелсе, сабақты босатқан жағдайда 1 балл алынып тасталады. Келмеген сабақты өтеген кезде сіздің баллың кемиді. Сіз жоғары балл жинау мүмкіндігінен айырыласыз.

2 Қандай да болмасын сабаққа қатысу талданбайды. Ондай жағдайда студенттен кешіккендігі сабақта болмай қалғандығы туралы балл жүйесін толтыру үшін қосымша жұмыс жасау талап етіледі. Себепті сабақты босату курсты меңгеруден сізді босатпайды. Себептілікті айғақтайтын анықтама болған жағдайда сабаққа кіру мімкіндігіңіз бар. Босатқан сабақ күндеріне қосымша тапсырма алып жұмыс жасайсыз, бірақ босатқан сабаққа ешқандай балл алмайсыз.

3 Сіз оқу процесіне белсенді қатысуыңыз керек. Дәріс сабақтарына, семинар жұмыстарына аралық бақылау жұмыстары мен емтихан тапсыруда барлық талаптарды орындауыңыз сұралады. Мұның бәрі жоғары балл жинауға алып келеді.

4 Дәрісханалық сабақтар кезінде ұлы телефоныңыз сөндірілуі қажет

5 Аралық аттестация: аттестация қортыныдысы студенттің сабаққа қатысумен жұмыс бағдарламасын орындауына байланысты баллдық жүйемен бағаланады. Онда ауызша және жазбаша тексерулер түрі және аралық бақылау жұмысының қорытындысы ескеріледі.

6 Емтихан жазбаша тапсырылады. Билет арқылы. Әр билетте 3 тапсырма: 1 тапсырма эссе жазуға, 2 сұрақ жазбаша беріледі. Емтихан сұрақтары ПОӘК бойынша беріледі.6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

Пән бойынша білімді бағалау мынандай мынадай формада жүргізіледі: • Аралық бақылау (пән бойынша оқу үрдісіндегі календарлық кестеге сәйкес)

 • Қорытынды бақылау (7 және 15 аптада)

 • Қорытынды бақылау (академиялық кезең соңында бір рет - жазбаша формада емтихан болады).

Апта және бақылау түрі бойынша баллдарды бөлу кестеде берілген


Апта

Бақылау түрі

Барлық балл

ескерту

1

2

3

4
1-7 апта аралығында барлық аудиториялық сабақтарға қатысуы керек

30
2,3,4,5,6

Практикалық сабақтар

100
4,6

БӨЖ

100
7

1 аралық бақылау

70
1-7 апта аралығында оқудың қорытындысы бойынша жиынтық балл

3008-15 апта аралығында барлық аудиториялық сабақтарға қатысуы керек

30
8,9,10,11,12,13,14

Практикалық сабақтар

100
10,14

БӨЖ

100
15

2 аралық бақылау

100
8-15 апта аралығында оқудың қорытындысы бойынша жиынтық балл

300
Емтиханда алатын балл

400
Академиялық кезеңде алатын барлық балл

1000

6 БАҒАНЫҢ ҚОЙЫЛУ САЯСАТЫ


Әріптер жүйесіндегі бағалар

Цифрлық

эквивалент баллдарыПайыздық көрсеткіштер мазмұны

Дәстүрлі жүйедегі бағалар

А

4,0

95 – 100

Өте жақсы

А–

3,67

90 – 94

В+

3,33

85 – 89

Жақсы


В

3,0

80 – 84

В–

2,67

75 – 79

С+

2,33

70 – 74

Қанағаттанарлық
С

2,0

65 – 69

С–

1,67

60 – 64

D+

1.33

55 – 59

D

1,0

50 – 54

F

0

0 – 49

Қанағаттанғысыз

I

NA

-

Аяқталмаған


P

-

өтті

Пәнді оқыды7.1 Негізгі әдебиеттер:
7.1.1 Мокий М.С., Никифоров А.Л., Мокий В.С. Методология научных исследований. – М., 2014.

7.1.2 Жуков Е.И. Очерки методологии истории. М., 1980.

7.1.3 Философия истории. Антология. М., 1995.

7.1.4 Философия истории. Под ред. А.С Панарина (Учебное пособие). М., 2001.

7.1.5 Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М., 1984.

7.1.6 Иванов В.В. Метдология исторической науки. М., 1985.

7.1.7 Иванов Г.М., Коршунов А.М., Петров Ю.В. Методолгогические вопросы исторического познания. М., 1981.

7.1.8 Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории. М., 1982.

7.1.9 Хвостова К.В., Финн В.К. Проблемы исторического познания в свете современных междисциплинарных исследований. М., 1997.

7.1.10 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999.

7.1.11 Вебер М. Избранные произведения. М., 1991.

7.1.12 Гегель Г.Ф. Философия истории. СПб., 2000.

7.1.13 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории: Автобиография. М., 1992.

7.1.14 Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1996.

7.1.15 Черняк Е.Б. Цивилизациография: наука ор цивилизации. М., 1996.

7.1.16 Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. М., 1993.

7.1.17 Яковец Ю.В. История цивилизаций. М., 1996.

7.1.18 Ясперс Ю.В. История цивилизаций. М., 1994.


7.2 Қосымша әдебиеттер:

7.2.1 Артюх А.Г. Категориальный синтез теории. Киев, 1962.

7.2.2 Бабушкин С.А. Теория цивилизации. Курск, 1997.

7.2.3 Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М., 1984.

7.2.4 Барг М.А. Эпохи и иеди. Становление историзма. М., 1987.

7.2.5 Берков В. Структура и генезис научной проблемы. Минск, 1983.

7.2.6 Блок М. Апология истории и ремесло историка. М., 1973.

7.2.7 Вайнштейн О.Л. Очерки рзавития буржуазной методолгии истории ХІХ – ХХ вв. Л., 1979.

7.2.8 Вахтомин Н.К. Генезис научного знания. Л., 1973.

7.2.9 Вопросы Методологии историчесокой науки. М., 1973

7.2.10 Герасимов И.Г. Научное исследование. Л., 1972.

7.2.11 Говорков А.А: М.Н. Покровский о предмете исторической науки. Томск, 1976.

7.2.12 Грушин Б.А. Очерки теории историчесокого исслдеования. М., 1961.

7.2.13 Гулыга А.В. Эстетика истории. М., 1974.7.2.14 Джиоиев О.И. Материалистическое понимание истории и буржуазная философия. Тбилиси, 1974.

7.2.15 Добриянов В.С. Методологические проблемы теоретического и исторического познания. М., 1968.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет