ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Балалар психологиясы» 5В010100 «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығына арналған ОҚу- әдістемелік материалдарбет11/11
Дата20.11.2016
өлшемі2,03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

В) Әрекеттің санын есепке алу мен белгілеу /қимыл, пікір, реакциялар ж.т.б/ және әрі ол нәтижелерді психодинамикалық қорытынды шығару үшін қолдану. Нәтижесіне, шығармашыл хатқа мазмұнды талдау жасау.

С) Арнайы құрылған сұрақтарға ауызша немесе жазбаша берген жауаптарды талдау.

Д) Ауызша сұрау, бұл тұрғыда психолог зерттелушіге өзі сұрақ қояды және оның беріген жауабын өзі жазып отырады.

Е) Арнайы психодиагностикалық процедураны жасанды құрылған жағдайда өткізу, зерттелушінің белгілі-бір ерекшелігін бағалау.

19. Табиғи эксперимент әдісінің бір түрі:

А) Қарым-қатынасты зерттеу, бақылау

В) Әлеуметтік

С) Сынақ

D) Әңгімелесу

Е) Қызмет нәтижесін зерттеу.

20. Дамудың белгілі бір аспектісін зерттеуде қолданылатын әдіс.

А) Экспериметалдық әдіс

В) Лонгитюдтгік әдіс.

С) Зертханалық әдіс.

D) Кескін әдісі.

Е) Салыстырмалы әдіс.

21. Психикалық даму мен оқытудың негізін салушы:

А) Ж. Пиаже

В) Б. Скинер

С) Г. Эббингауауз

D) Э. Торндайк

Е) П. П. Блонский

22. Әлеуметтік үйрету концепциясының авторлары:

А) Н.Миллер,Дж,Доллард

В) Э.Торндайк, Дж. Доллард

С) Дж.Болдуин, Ж.Пиаже

Д) З.Фрейд, А.Фрейд

Е) К.Холл, Э.Толмен

23. Биологиялық және әлеуметтік факторлардың конвергенциясы жайлы идеяның негізін салған кім?

А) В.Штерн

В) Дж Локк

С) Ж.Пиаже

Д) А.Бине

Е) З.Фрейд

24. «Жаңа құрылым», «дамудың әлеуметтік жағдайы», «жақын даму аймағы» деген түсініктер кімнің концепциясына жатады?

А) Л. С. Выготский.

В) П. Я. Гальперин.

С) А. И. Леонтьев.

Д) Д. Б. Эльконин.

Е) В. В. Давыдов.

25. Қай принцип психикалық даму өз заңдылықтарында ашылып, балалар психологиясының ұғымдарында түсіндірілетінін болжайды:

А) объективтілік және ғылымилық принципі.

В) психика мен сананның әрекетте дамуы принципі.

С) сана мен әрекеттің бірлігі принципі.

Д) кешенділік, жүйе мен жүйелік принципі.

Е) детерминизм принципі.

26. Жаңа туған бала мен нәрестелік кезең арасында дамудың айырмашылығы неден туындайды?

А) жандану комплексі

В) қарым-қатынас қажеттілігі

С) анализаторлардың сезім ағзаларының дамуы

Д)органикалық қажеттілік

27. Балалар психологиясындағы жаңа тарау; нәрестелік кезең психологиясының негізін салған психолог:

А) М. И. Лисина.

В) Л. С. Выготский.

С) С. Л. Рубинштейн.

Д) А. Н. Леонтьев.

Е) Д. Б. Эльконин.

28. Туғаннан кейін 10-12 күнде қандай шартты рефлекс қалыптасады?

А) қозғаушы объектіге жауап

В) ананын келуіне жауап

С) көрудің шоғырлануы

Д) естудін шоғырлануы

Е) тамақтандыруға (емізуге) икемдеуге

29. Ғылыми дерекнамалық білімдерден және ғылыми тәжірибелік

тәсілдер мен әсер етуден тұратын үйрету түрі:

А) практикалық үйрету

В) операнттық үйрету

С) сенсомоторлық үйрету

Д) интеллектуалдық үйрету

Е) рефлекторлық үйрету

30. Бала дамуына әсер етуші биологиялық факторларға жатпайды:

А) Тұқымқуалаушылық

В) Орта

С) ТәрбиеД) Барлық жауап дұрыс

Е) Оқыту


31. Балада алғашқы қыңырлық әрекеттердің пайда болуы, қай жастағы дағдарыста көрініс береді:

А) үш жастағы дағдарыс.

В) он үш жастағы дағдарыс.

С) бір жастағы дағдарыс.

Д) жеті жастағы дағдарыс.

Е) жаңа туғандағы дағдарыс.

32. Бала психикасы дамуының қайнар көзі:

А) адамдардың әлеуметтік тәжірибесі

В) өмір мен тәрбие жағдайлары

С) бала мүмкіндіктері

Д)баланың қажеттіліктері

Е) табиғи жағдай

33. Қазіргі заманғы жағдайларда Л. С. Выготскийдің оқыту мен даму тұжырымдамасы қалайша дамуда:

А) үздіксіз дамыта оқыту тұжырымдамасында (Д. Б. Эльконин мен

В. В. Давыдовтың және т.б)

В) «перспективтік жоладар» жүйесінде А. С. Макаренконың

С) бағдарламалық оқытуында Т. В. Кудрявцев

Д) тұлғалық бағдарланған дидактикасында (В. А, Петровский мен т.б).

Е) қызметтестік педагогикасында (Ш. Амонашвили т.б)

34. Қазіргі кездегі балалар психологиясында қандай идея басты (жетекші)орын алады?

А) өзін-өзі бағалауы, балалық шақ ерекшелігі

В) ақыл ой-әрекеттерінің кезекпен дамуы

С) баланың ересектермен бірлескен әрекетіндегі дамуы (субъект-

субъектілік қатынастар)

Д)дамудың ішкі себептерге байланысты болуы

Е) ойната оқыту

35. «Дамудың таяудағы аймағы» ұғымының авторы:

А) Л. С. Выготский.

В) С. Л. Рубейнштейн.

С) Д. Б. Эльконин.

Д) М. И. Лысина.

Е) А. Н. Леонтьев.

36.»Оқыту, дамудан кейін жүрмей оның алдына түсіп, соңынан

жетелеуі тиіс»- деген ой кімге тиесілі?

А) Л. С. Выготскийге

В) Г. Я. Гальперинге

С) А. Н. Леонтьевке

Д) Ы. Алтынсаринге

Е) Аристотельге

37. Нәрестелік кезеңнің қай айында қарым-қатынас іріктегіштік

сипатына ие болады?

А) 4 айда

В) 1 жасқа қарай

С) 2-2,5 айда

Д) 1 айға қарай

Е) 5-6 ай


38. Нәрестелік кезеңдегі негізгі психологиялық жаңа құрылымды ата:

А) сенсорлық даму

В) еркінің дамуы

С) қиялының дамуы

Д) ес процесінің дамуы

Е) тілінің дамуы

39. Баланың негативизмі қай кезде анық байқалады?

А) негізсіз теріске шығаруға тырысу

В) ересек болғысы келуі

С) еркелегенде

Д) қыңырлық

Е) ойланбай орындаған әрекеттерінде құрастыру

40. Жаңа туған нәрестенің жануарлардың төлінен қандай басты айырмашылығы бар?

А) мидың үлкен жарты шары қабығының қарқынды дамуы

В) қимыл-қозғалысының дамуы

С) есту және көру органдарының тез жетілуі

Д) динамикалык стереотип

Е) шартты рефлексінің пайда болуы

41.Сәбилік кезеңдегі жетекші іс –әрекет қайсысы?

А) заттық

В) ойын

С) үлкендермен эмоциялық қарым-қатынасД) өнімді еңбек әрекеті

Е) оқу


42.Бала қай кезеңде құрал-саймандармен іс-әрекет жасауды меңгереді:

А) сәбилік кезең

В) бастауыш сынып оқушысы кезеңі

С) нәрестелік кезең

Д) мектепке дейінгі кезең

Е) жеткіншектік кезең

43. Сәбилік шақтағы әлеуметтік жағдайдың дамуы.

А) үлкендер арқылы немесе олардың көмегімен

В) тануға деген қажеттілік және қарым-қатынас

С) қарым-қатынас және мінез-құлық нормасының икемділігі болады

Д) өзінің дене- бітіміне деген қызығушылығы

Е) өзін басқа адамдармен сәйкестендіруге деген қабілетке ие болуы

44. Жас кезеңін анықтау жетекші іс-әрекет, заттық-қимыл әрекет, сөйлеу және көрнекі – әрекеттік ойлау болып табылатын жас кезеңін анықтаңыз:

А) сәбилік кезең

В) мектепке дейінгі кезең

С) нәрестелік кезең

Д) бастауыш сынып оқушысы кезеңі

Е) жаңа туған кезең

45. Сәбилік кезеңдегі баланың психикасын дамытудағы жетекші әрекеті қайсысы?

А) заттық әрекет

В) сөйлеу

С) тік жүру

Д) қарым-қатынас

Е) еңбек


46. Қай жас кезеңінде баланың барлық психикалық қызметтерді « қабылдау маңында, қабылдау арқылы және қабылдау көмегімен» дамиды ( Л.С.Выготский)

А) сәбилік кезең

В) орта мектепке дейінгі жас

С) кіші мектеп жасы

Д) ересек мектепке дейінгі жас

Е) нәрестелік жас

47. Үш жастағы дағдарысты алғаш сипаттаған кім?

А) С.Л.Рубенштейн

В) Э.Келлер

С) В.Штерн

Д) Ж.Пиаже

Е) Л.С.Выготский

48. Үш жастағы дағдарысты алғаш сипаттаған кім?

А) С.Л.Рубенштейн

В) Э.Келлер

С) В.Штерн

Д) Ж.Пиаже

Е) Л.С.Выготский

49. Негативизм, бірбеткейлік, тәрбиеге көнбеушілік, өзбеткейлік-

қай жастағы дағдарыс кезеңіне тән:

А) 11-12 жастағы дағдарыс

В) 13 жастағы дағдарыс

С) 3 жастағы дағдарыс

Д) 7 жастағы дағдарыс

Е) 1 жастағы дағдарыс

50. Сәбилік шаққа сөйлеудің қай түрі тән

А) экспрессивті сөйлеу

В) белсенді сөйлеу

С) диалогтық сөйлеу

Д) пассивті сөйлеу

Е) эмоционалды сөйлеу

51. Сәбилік кезеңдегі баланың психикасын дамытудағы жетекші фактор қайсысы?

А) заттық әрекет

В) сөйлеу

С) тік жүру

Д) қарым-қатынас

Е) еңбек

52. Қай жас кезеңінде баланың барлық психикалық қызметтерді « қабылдау маңында, қабылдау арқылы және қабылдау көмегімен» дамиды ( Л.С.Выготский)

А) сәбилік жас

В) орта мектепке дейінгі жас

С) кіші мектеп жас

Д) ересек мектепке дейінгі жас

Е) нәрестелік жас

53. Сәбилік кезеңде ерешке байқалатын ес ерекшеліктері.

А) қимылдық ес

В) сөздік ес

С) эйдетикалық ес

Д) эмоциялық ес

Е) логикалық ес

54. Кеңістікте белсенді қозғалып жүру дағдысы әлі қалыптаспағандықтан, бала үнемі тепе-теңдікті жоғалтып алуы қалай аталады?

А) локомодация

В) Идентификация

С) эмпатия

Д) атракция

Е) симпатия

55. Қай жастағы балаға көбінесе қабылдаудың бөлшектенбеуі, ойлаудың нақтылығы, ерік пен естің ырықсыздығы сияқты қасиеттер тән

А) мектеп жасына дейінгі

В) сәбилік кезеңге

С) нәрестелік кезеңге

Д) мектеп даярлық кезеңге

Е) жаңа туған кезеңге

56. Баланың үлкендермен бірлесе орындайтын әрекеті мен оның өзінің жеке атқаратын қызметінің арасындағы айырмашылық қалай аталады?

А) таяудағы даму аймағы

В) жақындағы даму аймағы

С) алыстағы даму аймағы

Д) қашықтықтағы даму аймағы

Е) болашақтағы даму аймағы

57. Ерте сәбилік шақ тілді дамыту үшін өте сезімтал келеді. Сондықтан бұл кезеңі қалай аталады?

А) сензитивті

В) локалді

С) сихиялы

Д) саналы

Е) бағытталған

58. Баланың білік қабілетін қалыптастыруға ықпал етеді.

А) үлкендер

В) оқу


С) қоршаған орта

Д) тұқымқуалаушылық

Е) тәрбие

59. Қиындықтар және оларды жеңу сәбиде ........................... туғызады.

А) жағымды эмоциялық көңіл күй

В) үрей


С) жалтақтық

Д) жағымсыз эмоциялық күй

Е) қорқынышты эмоциялық көңіл күй

60. Дүниеге келгеннен дүниеден өткенге дейінгі аралық қалай аталады?

А) онтогенез

В) фелогенез

С) жас даму сатысы

Д) жас даму кезеңі

Е) акселерация

61. Сәбилік кезеңде бала зейінінің көлемі қандай болады?

А) тар

В) кең


С) ауқымды

Д) Биік


Е) үлкен

62. Сәбидің зейінін ашық түсті затқа, қатты дыбысқа, ерекше түстерге аудара беруінің себебі неліктен?

А) Зейіннің ырықсыздығынан

В) Зейіннің тарлығынан

С) Зейіннің тұрақсыздығынан

Д) Зейіннің ырықтылығынан

Е) Зейіннің шашыраңқылығынан

63. Еріксіз есте сақтау қай жастағы балада күшті дамиды

А) үш жастағы балада

В) бір жастағы балада

С) бір жастағы балада

Д) төрт жастағы балада

Е) бес жастағы балада
64. Бала қай кезеңде өзімшіл, басқа баланы түсінбейді және басқалардың көңіл-күйіне ортақтаса алмайды

А) сәбилік

В) мектепке дейінгі

С) нәрестелік

Д) жеткіншектік

Е) ересектік

65. Сәбилік кезеңде басқа балалармен қарым-қатынасқы түсу қандай

А) тұрақты емес

В) тұрақты

С) шашыраңқы

Д) сәтті

Е) сәтсіз

66. Қарапайым сюжетті жалпылама қабылдау қай кезеңдегі балаға тән?

А) сәбилік

В) естиярлық

С) ересектік

Д) қартық

Е) нәрестелік

67. Бала әдемі ойыншықпен ойнап отырса да, одан да ашық түсті дыбысы жақсы қызықтыратын ойыншықты көрсетсең, қолындағысын тастай салып, жаңа ойыншыққа ұмытылады. Бұл неге байланысты?

А) зейіннің тұрақсыздығына

В) зейіннің тұрақтылығына

С) зейіннің таңдамалылығына

Д) зейіннің шашыраңқылығна

Е) зейіннің үйренгіштігіне

68. Сәбилік кезеңде жоғарғы жүйкесінің қозуы тұрақсыз әрі қысқа мерзімде болады. Зейіннің үнемі тұрақсыздығынан бір объектіден екінші объектіге ауысып отыруының себебі осы. Мұны қалай атаймыз?

А) сәбилік

В) естиярлық

С) Зейіннің шоғырлануы әлсіздігі

Д) қартық

Е) нәрестелік

69. Үш жастағы бала затқа көз жүгіртіп қарайды да, фигураның өзіне ұнаған көзге түскен ерекше белгілеріне көңіл аударады. Осындай жағдайда затты бала қалай қабылдайды?

А) сәбилік

В) естиярлық

С) ересектік

Д) Жеке бөліктерін қабылдайды
Е) нәрестелік

70. Баланың сыртқы бағдарлау іс-әрекетінің көмегімен орындалатын ойлауы қалай аталады?

А) сәбилік

В) естиярлық

С) ересектік

Д) қартық

Е) Көрнекі іс-әрекеттік ойлау

71.Мектепке дейінгі кезең қай жас аралығын қамтиды?

А)3-6жас

В)4-5жас
С)3-5жас


Д)5-6жас
Е) 6-7жас

72.Бала неше жасында ерекше қарқынмен дамып, дене бітітмі күрделенеді, барлық органдарының жұмыс істеу қабілеті артады, оқу-әрекетін орындаған да қағаз-қарындашпен де еркін әрекет ете алады?

А)6 жас

В)5 жас
С)4жас


Д)7 жас
Е) 3 жас

73. Сырттан әсер ететін тітіркендіргіштерге жауап беру қабілетілігі көрінеді.

А)жүйке жүйесінің әсерленгіштігінен

В) жүйке жүйесінің әлсіздігінен


С) жүйке жүйесінің күштілігінен
Д) жүйке жүйесінің тозғандығынан
Е) жүйке жүйесінің қозғыштығынан
74. Қай жаста баланың сөздік қоры дамып, өзінің ана тіліндегі барлық сөзді меңгеріп түсінеді?

А)3 жастан жоғары

В)2 жастан жоғары
С)4 жастан жоғары
Д)6 жаста
Е) 5 жаста

75. Қай жаста баланың денесінің бұлшық етінің күші артып, ептілігі, икемділігі, қимыл-қозғалысының икемділігі байқалады.

А)4жаста
В)5жаста
С)6жаста
Д)7жаста
Е)3жаста

76. Ойлауы да көрнекі амалдық, бейнелік болып, кейбір мәселені өздігінен шешіп ой қорытындысын шығара алуы қай жасқа тән?

А)3 жасқа
В)4жасқа
С)5жасқа
Д)7жасқа
Е)6жасқа

77.Бала қай жасқимыл-қозғалысының нақты дамуын байланысты, жүру, дүгіру, секіру, қабырғадан өрмелеу, еңбектеу, шаңғы, шана велосипед тебуді үйренеді?

А)5 жаста
В)2жаста
С)4жаста
Д)3жаста
Е)7 жаста

78.Қай жаста бала қиял, ойлау, есте сақтауының дамығандынының нәтижесінде ертегң мен әңгімені кейіпкерлерге өзінше баға беріп, талдау жасайды?

А)5 жаста
В)2жаста
С)4жаста
Д)3жаста
Е)7 жаста

79.Бала сөздің тура дәне жанама мағынасын қай жасқа келгенде түсінеді?

А)5 жаста
В)2жаста
С)4жаста
Д)3жаста
Е)7 жаста

80.Жүйке жүйесінің қозғыштығының көрсеткішіне өзін қоршаған ортаға жағаны тез қабылдап, бағдарлай алуы, өмірдегі өзгерістерге тез бейімделуі, ептіліктер мен дағдыларды тез игеруі, көпшілік ортада өзін еркін ұстап, жаңа ортаға тез бейімделуі, жан- жақты қабілеттілік әрекеттің бір түрінен екінші түріне тез ауысуы, еске тез сақтап, қайта жаңғырта алу, шапшаң қимылдап, тез сөйлеу, сезгіштіктің пайда болуы мен көрінуі ненің қызметіне байланысты?

А)жүйке жүйесінің

В) бас миының

С)дене бітімінің

Д)барлық органдарының жұмыс істеу қабілетінің

Е)санасының

81.Бала мектепке келер мезетіне орай жаңашыл құрылымдардың қайсысы маңызды?

А) қиялының дамуы

В) тілінің дамуы

С) мінез-құлық мотивтерінің бағыныңқылығы

Д) дамудың әлеуметтік жағдайы

Е) есінің дамуы

82. Мектептегі оқуын бастаған баланың психикалық дамуының негізгі ерекшелігі қандай?

А) психикалық процестердің бірте-бірте ырықтылануы

В) абстрактілі ойлаудың элементтері бар көрнекі бейнелі ойлау

С) түсініп және қабылдау прцесстері ойлауға қарағанда жақсы дамыған

Д) сенсорлық дамудың жетістіктері

Е) қиял процесі ойлауға қарағанда жақсы дамыған

83. Мектептегі мұғалім бала үшін кім?

А) балаларға ұсынылған қоғамдық талаптарды жеткізуші

В) мінез-құлық ережелерін меңгеруде көмекші

С) балаларға ұсынылған қоғамдық талаптарды жеткізуші

Д) қатал ересек

Е) оқу іс-әрекетін ұйымдастырушы

84. Мектепке дейінгі бала, оқу іс-әрекетінің элементтерін меңгеру үшін не істей алуы керек?

А) оқу міндеттерінің мақсаты мен мазмұңын түсінуі керек

В) нәтижелерге жетіуі қажет

С) өз іс-әрекетінің нәтижесін бақылай алуы тиіс

Д) оқу міндеттерінің мақсаты мен мазмұңын түсінуі керек

Е) Өзінің тапсырманы орындауы барысында бақылауы тиіс
85. Бастауыш сынып оқушысының даму деңгейінің көрсеткіші

А) контекстік сөйлеу

В) эмоционалдық сөйлеу

С) диалогтік сөйлеу

Д) ішкі сөйлеу

Е) монологтық сөйлеу

86. Кіші оқушы жасындағы іс-әрекеттің жетекші түрі

А) оқу іс-әрекеті

В) Ойын іс-әрекеті

С) кәсіби білім

Д) заттық – монипулятивтік іс-әрекет алу

Е) өнімдік іс-әрекет түрлері


87. Фоннан фигураны ажыратуды білдіретін бөліп (дифференциялдық) қабылдауды, зейінді шоғырландыруды, аналитикалық ойлауды (құбылыстар арасындағы негізгі байланыстарды түсіну қабілеті), логикалық есте сақтау мүмкіндігін, үлгіні қайта жасай білуді, сондай-ақ қолдың нәзік қимылдары мен сенсорлық координацияның дамуын айтады.

А) зияттылық жетілу

В) эмоциялық жетілі

С) әлеуметтік жетілу

Д) қоғамдық жетілу

Е) саналы жетілу

88. Негізінен импулстық реакциялардың азаюы мен ұзақ уақыт тартымсыздау тапсырмаларды орындау мүмкіндігін айтады.

А) эмоциялық жетілу деп

В) әлеуметтік жетілу

С) зияттылық жетілу

Д) саяси жетілу

Е) спорттық жетілу


89. Баланың құрдастар мен қарым-қатынасқа түсуге қажетсінуі мен өзінің іс-әрекетін балалар тобының заңдарына бағындыра алуы, мектептегі оқу жағдаятының оқушы ролін орындауға қабілеті жатады.

А) әлеуметтік жетілуге

В) зияттылық жетілу

С) эмоциялық жетілу

Д) сапалы жетілу

Е) табиғи жетілу

90. 7 жастағы дағдарыстың көрінісі

А) негативизм

В) бірбетейлік

С) дербестіктен айырылу

Д) айналасындағыларға қарсы шығу

Е) тәрбиеге көнбеу

91. Құрастырудың басты кезеңі қалай аталады?

А) үлгіні тексеру

В) үлгіні кесу

С) үлгіні құрастыру

Д) үлгіні жасау

Е) үлгіні кескіндеу


92. «Бала өмірінде ойынның маңызы зор – ересек адам үшін еңбектің қандай маңызы болса, ойынның бала өмірі үшін нақ сондай маңызы бар. Бала ойында қандай болса өскенде еңбекте сондай болады. Сондықтан келешек қайраткерді тәрбиелеу алдымен ойыннан басталады» сөзінің авторы

А) А.С.Макаренко

В) А.П.Усова

С) В.А.Сухомлинский

Д) Л.С.Выготский

Е) Л.И.Божович


93. «Ойын басқа тәрбие формаларының қайсысынан болса да жоғары тұрады. Өйткені ол барлық тұрмыс-тіршілігін ұйымдастыруға, олардың белсенділігін арттырып, өз бетінше әрекет етуге мүмкіндік береді»

А) А.П.Усова

В) В.В.Давыдов

С) Ю.А.Левин

Д) Е.Е.Кравцова

Е) Е.Г.Сапогова


94. «Ойын дегеніміз – орасан зор жарық терезе, осы терезе арқылы баланың рухани дүниесіне қоршаған дүние туралы түсініктердің, ұғымдардың ширек тасқыны келіп құйылады. Ойын дегеніміз - бұл ынталық пен құмарлықтың отын жағатын ұшқын»..

А) В.А.Сухомлинский

В) Т.В.Тарунтаева

С) Л.П.Болтунов

Д) А.Н.Леонтьев

Е) Д.Б.Эльконин


95. Әдемі ғимараттар құрылысын жасап, оның бояуларының бір-бірімен келісімді болуын жоспарлайтын ойын түрі.

А) құрылыс ойыны

В) ұлттық ойын

С) қимылды ойын

Д) дидактикалық ойын

Е) сюжетті-ролді ойын


96. Қандай ойында балалар санамақтар, өлеңдер, тақпақтар

қолданады.

А) ұлттық қимылды ойында

В) құрылыс ойынында

С) стол үсті ойынында

Д) дидактикалық ойында

Е) сюжетті-ролді ойында
97. Қандай ойын арқылы балалардың тілі, сөздік қоры дамып, қалыптасады, кеңістікті, уақытты бағдарлауды үйренеді, батылдық, тапқырлық, қайраттылық, шапшаңдық, ұжымшылдық сияқты қасиеттерге тәрбиеленеді?

А) ұлттық ойын

В) шығармашылық ойыны

С) қимылды ойын

Д) дидактикалық ойын

Е) сюжетті-ролді ойын


98. (өнімді еңбек жөнінде сөз болып отыр) қоғамға пайдалы өнімдерді – адамзатқа қажетті материалдық және рухани байлықтарды жасауға бағытталған іс-әрекет түрі

А) еңбек

В) оқу

С) ойын


Д) қарым-қатынас

Е) тәрбие


99. Құрастыру іс-әрекетінің төмендегідей типтерін ажыратуға болады:

А) үлгі бойынша құрастыру;

В) шарттар бойынша құрастыру;

С) ойлау арқылы құрастыру.

Д) ойлау, үлгі арқылы құрастыру

Е) барлық жауап дұрыс


100. Үлгі бойынша құрастыру, шарттар бойынша құрастыру, ойлау

арқылы құрастыру типтері қандай іс-әрекетке жатады?

А) құрастыру

В) ойын


С) оқу

Д) еңбек


Е) тәрбие

Сондықтан ата-аналар мына ережелердi ұстанғаны дұрыс:
Дидактикалық ойындардың мазмұны

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу