Произведение об Абае л 2006/8004 Абаевские чтения [Текст]=Абайтану оқуларыДата04.11.2016
өлшемі164,22 Kb.
#158
Произведение об Абае

Л 2006/8004 Абаевские чтения [Текст]=Абайтану оқулары:

А 13 вып. I / Нац. комиссия РК по делам ЮНЕСКО ;

Представительство ЮНЕСКО в Алматы ; Нац. б-ка РК ;

сост.: С. А. Тасыбаева, Г. А. Тлеубаева.- Алматы:

НБ РК, 2000.- 107 с.


У 2006/1452 Абай - кемел ойдың кемеңгері

А 13 [Мәтін]=Властитель дум - Абай: Әдебиет көрсеткіші /

құраст.: Г. Жорабаева, К. Қыстаубаева, Н. Мұқанова

; ред.: М. Төлешова, Қ. Бозымбеков ; Алматыдағы

ЮНЕСКО өкілдігі.- Алматы: ҚР Ұлттық кітапханасы,

1998.- 69 б.


Р 2005/785 Абай [Мәтін] [Мәтін]: энциклопедия / бас ред.

А 13 Р. Н. Нұрғалиев ; ред. алқасы: З. Ахметов, Л. М.

Әуезова, Б. Г. Ерзакович [ж.б.].- Алматы: Қазақ

энциклопедиясы : Атамұра, 1995.- 720 б.


У 2005/332 Абай атындағы Алматы Мемлекеттік Университеті

А 131 [Мәтін]=Первый вуз Казахстана: фотоальбом / құраст.

О. Таланова.- Алматы: Эдельвейс, 2003.- 336 б.:

сурет.
Р 2006/707 Абай әлемі бейнелеу өнерінде [Мәтін]=Мир Абая

А 13 в изобразительном искусстве / ред. Т. Ибрагимов ;

Абайдың мемлекеттік тарихи-мәдени және

әдеби-мемориалдық қорық-мұражайы ; ҚР Мәдениет,

ақпарат және спорт министрлігі.- Астана: Елорда,

2005.- 20 б.: фото.
У 2005/3562 Абай Әндері [Ноталар]=Песни Абая / Қазақстан

А 13 композиторлар одағы; құраст. Б. Ғизатов.- Алматы:

Өнер, 1994.- 80 б.
У 2005/220 Абай ғуендері [Мәтін]=Песнь Абая / құраст. Х.

А 13 Тілемісов ; ауд.: Е. Хасенов, А. Бондаренко.-

Алматы: Қайнар, 1995.- 304 б.: сурет.
Л 2006/8113 Абай және Әуезов [Мәтін]: Абайтану оқулары ;

А 13 3-шығ. / құраст.: С. А. Тасыбаева, Г. А. Тлеубаева

; ЮНЕСКО істері жөн. ҚР Ұлттық комиссиясы

Алматыдағы ЮНЕСКО өкілдігі ; ҚР Ұлттық

кітапханасы.- Алматы: [Б.ж.], 1998.- 226 б.
Л 2006/12630 Абай және қазіргі заман [Мәтін]=Абай и

А 13 современность: (өмірі мен әдеби мұраларының жаңа

қырлары) / жауапты ред. З. Ахметов,С Қирабаев; М.О.

Әуезов атындағы Әдебиет және өнер ин-ты.- Алматы:

Ғылым, 1994.- 336 б.
Л 2005/13854 Абай и его литературные наследники во Франции

А 13 [Текст]=Abai et ses successeurs litteraires en

France: Французские авторы о литературе Казахстана

/ сост. М. Х. Маданова ; отв. ред. Ш. К. Сатпаева.

Алматы: Санат, 1995.- 176 с.
Л 2005/6781 Абай Құнанбаев [Мәтін]=Абай Кунанбаев:

А 13 библиографиялық көрсеткіш / құраст.: К.

Аймұқамбетова, Г. Жорабаева, А. Баймұратова ;

Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасы.- Алматы,

1995.- 304 б.
Л 2006/8852 Абай тағылымы [Мәтін]: әдеби-сын мақалалар мен

А 13 зерттеулер / құраст. Н. Ғабдуллин.- Алматы: Жазушы,

1986.- 432 б.: сур.
Л 2006/8933 Абай туралы сөз [Мәтін]: Ұлы Абайдың 150

А 13 жылдық тойындағы ой-толғаныстар / ҚР Мәдениет

м-трлігі.- Алматы: [Б.ж.], 1996.- 136 б.
Л 2005/2557 Абай. Стихи. Слова назидания [Текст]: пер. с

А 131 каз. / отв. за вып. Г. В. Кулагина ; худ. ред. Ш.

М. Байкенова.- М.: Русская книга, 2003.- 240 с.
Г 2006/714 Абай. Слова назидания [Текст] / пер. с каз. С.

А 131 Санбаева.- Алма-Ата: Жалын, 1983.- 160 с.


Л 2005/2557 Абай. Стихи. Слова назидания [Текст]: пер. с

А 131 каз. / отв. за вып. Г. В. Кулагина ; худ. ред. Ш.

М. Байкенова.- М.: Русская книга, 2003.- 240 с.
Л 2005/5368 Абай. Двадцать стихотворений Абая [Текст] /

А 131 сост. и пер. М. Адибаев.- Алматы: Атамұра, 2005.-

288 с.: ил.
Л 2006/7850 Абай. Тридцать семь стихотворений [Текст] /

А 131 сост. и пер. М. Адибаев.- Алматы: Эдельвейс, 2006.-

440 с.: ил.
Г 2005/1406 Абай. Книга слов [Текст] / пер. с каз. К.

А 131 Серикбаевой, Р. Сейсенбаева.- Алматы: Ел, 1993.-

121 с.
У 2006/873 Абай. Стихи, поэмы, проза [Текст] / сост. Г.

А 131 Бельгер.- Алматы: Мектеп, 2002.- 192 с.-(Слово

седьмое)
Г 2006/553 Абайдың Жидебайдағы мұражай-үйі [Мәтін] / ҚР

А 13 Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі.- Астана:

Елорда, 2005.- 24 б.: сурет.
Г 2006/551 Абайдың мемлекеттік қорық-мұражайы [Мәтін] /

А 13 ҚР Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі.-

Астана: Елорда, 2005.- 20б.: сурет.
Л 2006/6577 Абайдың мемлекеттік тарихи-мәдени және

А 13 әдеби-мемориалдық қорық-мұражайы [Мәтін]: буклет /

ҚР Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі.-

Астана: Елорда, 2000.- 5 б.: сурет.


Г 2006/550 Алаш арыстары - Мұхтар Әуезов [Мәтін]:

Б 79 мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық

қорық-мұражайы / ҚР Мәдениет, ақпарат және спорт

министрлігі.- Астана: Елорда, 2005.- 24 б.: сурет.

Г 2005/107 Атқа мін қазақ ! [Мәтін]: Халқымыздың бәйге

А 90 аттарын баптау және сынау әдістері / Дайынд. Ә.

Көпіш, Р. Сатай.- Алматы: Өнер, 2001-(Ұлттық дүниетаным)
Л 2005/14027 Ауэзов, Мухтар Омарханович. Путь Абая [Текст]:

А 93 роман. Т. 1 / авториз. пер. с каз.; худож. А.

Рахманов.- Алма-Ата: Жазушы, 1987.- 606 с.: портр.,

ил.
Л 2005/14028 Ауэзов, Мухтар Омарханович. Путь Абая [Текст]:

А 93 роман. Т. 2 / авториз. пер. с каз. ; худож. А.

Рахманов.- Алма-Ата: Жазушы, 1987.- 590 с.: портр.,

ил.
Л 2005/15790 Ауэзов, Мухтар Омарханович. Путь Абая [Текст]:

А 938 роман-эпопея : в 2 т. : пер. с каз. Т. 1. Абай /

примеч. И. Дюсенбаева.- М.: Худож. лит., 1982.-

780, [4] с.: ил.-(Библиотека произведений

удостоенных Ленинской премии)
Л 2005/5583 Әбділдин, Жабайхан Мүбәракұлы. Ой әлемінен сөз

Ә 14 [Мәтін]: Мақалалар, сұхбаттар.- Астана: Елорда,

2002.- 224 б.
Л 2005/642 Әуезов, Мұхтар. Абай жолы [Мәтін]:

Ә 82 роман-эпопея. 2-кітап. Абай / ред. Ғ. Жандыбаев ;

суретші: Б. Серікбай.- Алматы: Жазушы, 2004.- 432

б.
Л 2006/10849 Әуезов, Мұхтар. Абай жолы [Бейне материал]=Путь

Ә 82 Абая: Евгений Сидоркиннің иллюстрациялары : [13

ашықхат топтамасы] / суретші: Е. Сидоркин ; мәтін

авт.: А. Нұрпейісов ; ауд.: Н. Голиков, Л. Наврозов

; дизайн. С. Бахретдинов.- Алматы: Өнер, 1997.- 1

тыстама (13 жеке п.): сурет.; 20,5х14,5 см.
Л 2006/8865 Әуезов, Мұхтар. Абай жолы [Мәтін]:

Ә 82 роман-эпопея. 2-кітап. Абай жолы.- Алматы: Жазушы,

1990.- 624 б.: сур.
Л 2005/642 Әуезов, Мұхтар. Абай жолы [Мәтін]:

Ә 82 Роман-эпопея. 2-кітап. Абай / ред. Ғ. Жандыбаев;

суретші: Б. Серікбай.- Алматы: Жазушы, 2004.- 432

б.
Л 2005/644 Әуезов, Мұхтар. Абай жолы [Мәтін]:

Ә 82 Роман-эпопея. 4-кітап. Абай жолы.- Алматы: Жазушы,

2004.- 400 б.

Л 2005/641 Әуезов, Мұхтар. Абай жолы [Мәтін]: рман-эпопея.

Ә 82 1-кітап. Абай / ред. Ғ. Жандыбаев, суретші Б.

Серікбай.- Алматы: Жазушы, 2004.- 368 б.
Л 2005/643 Әуезов, Мұхтар. Абай жолы [Мәтін]:

Ә 82 Роман-эпопея. 3-кітап. Абай жолы / ред. Ғ.

Жандыбаев; суретші: Б. Серікбай.- Алматы: Жазушы,

2004.- 384 б.


Л 2005/2413 Әуезов, Мұхтар. Абай Құнанбаев [Мәтін]:

Ә 82 Монографиялық зерттеулер мен мақалалар / құраст. Н.

Ақбаев.- Алматы: Санат, 1995.- 320 б.
Л 2005/6482 Әуезов, Мұхтар. Абайтану дәрістерінің дерек

Ә 82 көздер [Мәтін] / құраст. Л. Әуезова,

М.Мырзахметұлы.- Алматы: Санат, 1997.- 448 б.
Л 2005/11908 Әуезов, Мұхтар. Шығармаларының елу томдық толық

Ә 82 жинағы [Мәтін]. Т. 7. оқулықтар, ғылыми түсініктер

: 1929-1933 / жауапты ред. Т. Әкім [ж.б.].- Алматы:

Ғылым, 2002.- 504 б.


Л 2005/2687 Әуезов, Мұхтар. Әдебиет туралы [Мәтін]=О

Ә 82 литературе.- Алматы: Санат, 1997.- 304 б.


Л 2005/10794 Байғалиев, Бейсенбай. Абай өмірбаяны архив

Б 17 деректерінде [Мәтін] / жауап. ред Ғ. Әнес.- Алматы:

Арыс, 2001.- 134 б.
У 2006/692 Бекпаев, Кенжебай. Абайдың өлеңдеріне жазылған

Б 39 әндер [Ноталар] / муз. ред. В. Шевченко.- Ақмола:

Жаңаарқа, 1996.- 20 б.
Л 2005/5524 Бельгер, Герольд Карлович. Земля моей чести

Б 44 [Текст].- Алматы: Дайк-пресс, 2004.- 342 с.


Л 2005/9281 Бердібай, Рахманқұл. Бес томдық шығармалар

Б 45 жинағы [Мәтін]. 3 Том. Тарихи роман.Мұхтар шыңы.-

Алматы: Қазығұрт, 2005.- 448 б.
Р 2005/737 Бисенова, Гафура. Песенное творчество Абая

Б 65 [Текст].- Алматы: Дайк-пресс, 2004.- 167 с.


Л 2006/6315 Григорьев, Евгений Иванович. Прошу:

Г 834 прислушайтесь к словам моим [Текст]:

(научно-популярные очерки общественно-политических

и философских взглядов Абая) / Усть-Каменогорский

строит.-дор. ин-т ; Вост.-Каз. обл. адм. ; Вост.

гуманит. ин-т ; отв. ред. М. Г. Дементьев.-

Усть-Каменогорск: [Б. и.], 1995.- 95 c.
Л 2006/15464 Джуанышбеков, Н. О. Свет Пушкина в Казахстане

Д 427 [Текст]: [учеб. пособие].- Алматы: Искандер, 2006.-

130 c.

Л 2006/5716 Есімов, Ғарифолла. Хакім Абай [Мәтін]: (даналықЕ 78 дүниетанымы).- Алматы: Атамұра - Қазақстан, 1994.-

200 б.


Г 2006/388 Есим, Гарифолла. Философия слов [Текст] / Каз

Е 831 НУ им. Аль-Фараби.- Алматы: Қазақ университеті,

2005.- 136 с.
Л 2005/5648 Жубанов, Ахмет. Соловьи столетий [Текст] / пер.

Ж 83 с каз. Г. Бельгера.- Алматы: Дайк-Пресс, 2002.- 456

с.: ил.
Г 2006/766 Жұбанов, Құдайберген. Шығармалар мен естеліктер

Ж 80 [Мәтін] / құраст. А. Жұбанов.- Алматы: Өнер, 1990.-

208 б.: сурет.
Л 2005/2553 Жұртбай, Тұрсын. Күйесің, жүрек... сүйесің!..

Ж 82 [Мәтін]: (Абай: "Жан бостандығы..." немесе рухани

тәуелсіздік).- Алматы: Санат, 2001.- 408 б.
Л 2006/6532 Жүз тұңғыш [Мәтін]. 1-кітап / құраст. Б.

Ж 85 Нұржекеұлы.- Алматы: Жалын, 2005.- 320 б.

У 2005/3563 Жүрегім, нені сезесің [Ноталар]: Абай

Ж 85 өлеңдеріне жазылған романстар / құраст.Д. Мүсіров;

ред. Т. Тайбеков.- Алматы: Өнер, 1994.- 128 б.
Л 2006/8929 Жүрегіңнің түбіне терең бойла [Мәтін]: (Абай

Ж 85 ұлағатына арнау: ой-толғамдар мен өлеңдер) /

құраст. М. Мырзахметов.- Алматы: Рауан, 1995.- 64

б.
У 2005/1054 Интервью и статьи об Ж. М. Абдильдине [Текст]

И 732 [Текст].- Алматы: [б. и.], 1997.- 170 с.
У 2005/1055 Интервью и статьи об Ж.М. Абдильдине [Текст]:

И 732 (на казахском и русском языках).- Алматы: [б. и.],

1997.- 364 с.
Л 2005/14132 Кажымурат, Кенес. Избранные научные труды

К 139 [Текст]=Таңдамалы ғылыми еңбектер: в 2 т. Т. 2 /

редкол. : Е. М. Арын (отв. ред.), Р. К. Жоламан, М.

У. Спанов, А. К. Кажмуратова ; Қазақстан даму

институты.- Алматы: [Б. и.], 1998.- 460 с.: ил.
Л 2005/11760 Калмырзаев, Абдеш. Свобода - не только сладкое

К 174 слово [Текст]: размышления политолога / М-во

образования, культуры и здравоохранения РК; М-во

информации и общественного согласия РК.- Алматы:

Санат, 1997.- 190 с.-(Казахстан-2030)
Л 2005/6171 Кенжеахметұлы, Сейіт. Жеті қазына [Мәтін]:

К 30 жиған-терген. 2-кітап.- Алматы: Ана тiлi, 2003.-

136 б.
Л 2006/4106 Кенжеахметұлы, Сейіт. Жеті қазына [Мәтін]:

К 30 жиған-терген. 2-кітап.- Алматы: Ана тiлi, 2005.-

136 б.
Л 2006/9811 Кенжеғалиев, Қ. К., Нәби, Л. Абай педагогикасы

К 30 [Мәтін]: оқу құралы / Ш. Уәлиханов атындағы КМУ.-

Көкшетау: Келешек - 2030, 2003.- 67 б.
Л 2005/14094 Кинеев, Сабит Айдарович. Песня [Текст]: повести

К 413 и рассказы.- Актобе: Нобель, 2002.- 255, [2] с.:

ил.
У 2005/2336 Кунанбаев, Абай. Стихи, поэмы, проза [Текст]:

К 912 сост. Г. Бельгер.- Алматы: Мектеп, 2002.- 192 с.:

ил.-(Слово седьмое)
Г 2005/1583 Кунанбайулы, Абай. Стихотворения [Текст] /

К 91 пер.с каз. А. Утегенова.- Алматы: [Б. и.], 1995.-

60 с.
Л 2006/8115 Қайым туралы сөз [Мәтін]=Слово о Каюме /

Қ 23 құраст.: Қ. Мұхамедхановтың отбасы ; жауапты ред.

Ғ. Қабышұлы.- Астана: Фолиант, 2006.- 376 б.:

сурет.
Л 2006/8934 Қаратаев, Мұқаметжан. Таңдамалы шығармалар

Қ 41 [Мәтін]: 3 томдық. Т. 1.- Алматы: Жазушы, 1974.-

343 б.
Р 2006/706 Қолөнер үлгілері [Мәтін]=Казахские прикладное

Қ 62 искусство: (тұрмыстық-этнографиялық заттар) / ред.

Т. Ибрагимов ; Абайдың мемлекеттік тарихи-мәдени

және әдеби-мемориалдық қорық-мұражайы ; Абайдың

мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық

қорық-мұражайы.- Астана: Елорда, 2005.- 20 б.:

фото.
Л 2005/13579 Қоңыратбаева, Жанар. ХХ ғасыр басындағы қазақ

Қ 65 прозасы тіліндегі фразеологизмдер [Мәтін] / жауапты

ред. Ғ. Қалиев.- Алматы: Арыс, 2005.- 166 б.


Л 2006/9882 Құдайқұлов, М. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын

Қ 74 жүргізудің методологиялық-теориялық проблемалары

курсын оқытудың кредиттік технологиясы [Мәтін]:

физик-педагог магистранттарға арналған

оқу-әдістемелік құрал / Абай атындағы Қазақ Ұлттық

педагогикалық ун-ті.- Алматы: Кординал, 2004.- 32

б.
У 2005/346 Құнанбайұлы, Абай. Өлеңдер, поэмалар,

Қ 76 аудармалар,қара сөздер [Мәтін] / құраст. Г.

Бельгер.- Алматы: Мектеп, 2003.- 248 б.-(Жетінші

сөз)
У 2005/346 Құнанбайұлы, Абай. Өлеңдер, поэмалар,

Қ 76 аудармалар,қара сөздер [Мәтін] / құраст. Г.

Бельгер.- Алматы: Мектеп, 2003.- 248 б.-(Жетінші

сөз)
У 2005/899 Майтанов, Б.Абай [Текст]: История, личность,

М 149 время / [лит. обр. Н. Сламбекова ; пер. Т.

Жандаулетов ; худож. М. Сыздыков].- Алматы: Аруна,

2004.- 92 с.: ил.-(Знаменитые люди Востока)


У 2005/607 Майтанов, Б. Абай [Мәтін]: Тарих, тұлға, уақыт.

М 13 / суретші М. Сыздықов.- Алматы: Аруна, 2005.- 92

б.-(Шығыстың ұлылары)
Л 2005/12000 Мәдібай, Қанипаш Қайсақызы. XIX ғасырдағы қазақ

М 35 әдебиеті [Мәтін]: оқу құралы. 2-кітап / Әл-Фараби

атын. Қазақ Ұлттық ун-ті.- Алматы: Қазақ

университеті, 2004.- 270 б.


Л 2005/828 Мұқанов, Сәбит. Жарық жұлдыз [Мәтін]: Абай

М 84 Құнанбаевтың шығармашылығы туралы. Монография және

ғылыми мақалалар / құраст. Ж. Дәулетбекова.-

Алматы: Санат, 1995.- 272 б.


Л 2006/2746 Мұхамедханов, Қайым. Көп томдық шығармалар

М 80 жинағы [Мәтін]. 2 Том. зерттеулер, мақалалар / Л.

Н. Гумилев атын. еуразия ұлттық ун-тінің "Отырар

кітапханасы" ғылыми орталығы; құраст.: Т.Жұртбай,

Е.Іргебаев, М.Ермағанова [ж.б.].- Алматы: Алаш,

2005.- 344 б.-(Алаш мұрасы)


Л 2005/9521 Мұхамедханов, Қайым. Көп томдық шығармалар

М 80 жинағы [Мәтін]. 1 Том. зерттеулер, мақалалар / Л.

Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университетінің

"Отырар кітапханасы" ғылыми орталығы. құраст.:

Е.Іргебаев, С.Кенжеахметов, Н.Айт ж.б.- Алматы:

Алаш, 2005.- 352 б.-(Алаш мұрасы)


Л 2006/15419 Мұхамедханов, Қайым. Көп томдық шығармалар

М 80 жинағы [Мәтін]. 3-ші том. Абайдың ақын шәкірттері /

Л. Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-тінің "Отырар

кітапханасы" ғылыми орталығы; жауапты ред. Т. Қ.

Жұртбай.- Алматы: Алаш, 2005.- 328 б.-(Алаш мұрасы/

ред. алқасы: М. Құл-Мұхаммед [ж.б.])


Л 2006/15420 Мұхамедханов, Қайым. Көп томдық шығармалар

М 80 жинағы [Мәтін]. 4-ші том. Абай мұрагерлері.

Естеліктер / Л. Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық

ун-тінің "Отырар кітапханасы" ғылыми орталығы;

жауапты ред. Т. Қ. Жұртбай.- Алматы: Алаш, 2005.-

328 б.-(Алаш мұрасы/ ред. алқасы: М. Құл-Мұхаммед

[ж.б.])
Л 2006/5708 Мырзахмет, Мекемтас. Абайтану тарихы [Мәтін].-

М 91 Алматы: Ана тiлi, 1994.- 192 б.


Л 2005/12069 Мырзахметулы, Мекемтас. Восхождение Мухтара

М 91 Ауэзова к Абаю [Текст]: монография / М-во

образования РК.- Алматы: Санат, 1994.- 316 с.
Г 2005/1028 Назарбекұлы, Сайын. Абай басқан Жидебай

Н 17 топырағы [Мәтін]: өлеңдер жинағы.- Алматы:

Ер-Дәулет, 1995.- 156 б.

Л 2006/8005 Наследие Абая и отражение в литературе

А 13 концепции духовного и национального сознания народа

Казахстана [Текст]=Абай мұрасы және Қазақстан

халқының рухани және ұлттық санасы концепциясының

әдебиетте көрсетілуі: Абаевские чтения. Вып. II /

Нац. Комиссия РК по делам ЮНЕСКО.- Алматы: НБ РК,

1997.- 224 с.


Л 2006/2966 "Неизвестный" Ауэзов [Текст] / Минис-во

Н 456 образования и науки РК, Ин-т литературы и искусства

им. М. О. Ауэзова ; Научно-культурный центр "Дом

Ауэзова" ; ред. кол.: С. А. Каскабасов [и др.] ;

сост. Р. Абдигулов (отв. ред.), Д. Кунаев.- Алматы:

Жибек жолы, 2005.- 350, [2] с.: ил.


Л 2006/8827 Нұрқатов, Айқын. Абайдың ақындық дәстүрі

Н 85 [Мәтін]: монография.- Алматы: Жазушы, 1966.- 348 б.


Л 2005/2735 Омаров, Досым. Абайтану: немесе ұлы ойшылдың

О-58 рухани кемелдену туралы ілімі [Мәтін]: Жалпы білім

беретін мектептің 10-11 сыныптарына арналған оқу

құралы.- Өңд., түз., 2-бас.- Алматы: Мектеп, 2002.-

216 б.
Л 2005/2733 Оразалин, Камен. Абай ауылына саяхат [Мәтін]:

О-65 деректі әңгімелер.- Алматы: Жалын, 1994.- 288 б.


Л 2006/8946 Оразалин, Кәмен. Абайдан соң [Мәтін]: роман.-

О 65 Алматы: Жазушы, 1987.- 424 б.


Л 2005/7662 Оразалин, Кәмен. Абайдан соңғы арыстар [Мәтін]:

О-65 роман. 1-кітап.- Астана: Елорда, 2002.- 464 б.


Л 2005/5984 Оразалин, Кәмен. Абайдан соңғы арыстар

О-65 [Мәтін]: Роман. 2-кітап.- Астана: Елорда, 2003.-

504 б.
Л 2006/6542 Оразалин, Кәмен. Абайдан соңғы арыстар [Мәтін]:

О-65 роман. 3-кітап.- Астана: Елорда, 2005.- 584 б

У 2005/168 Оразалинов, Сұлтан Шәріпұлы. Абай елі

О 65 [Мәтін]=На земле Абая: альбом-шежіре / Алқа кеңес.:

Қ. Мұхамедханов, К. Оразалин, А. Гаркавец ; фото

түсір. В. Якушкин.- Алматы: Өнер, 1994.- 276, [16]

б.: сурет.
Л 2005/9668 Садвокасова, А.К.Институционализация

С 14 социологиив Казахстане [Текст] / Академия гос.

службы при Президенте РК.- Астана: Акад. гос.

службы при Президенте РК, 2004.- 164 с.


Л 2005/10094 Садықбеков, Рахым. Абай мен Мұхтар Әуезов

С15 шығармаларындағы ой мен тіл үндестігі [Мәтін]:

монография.- Тараз: ТарМУ, 2002.- 105 б.
Л 2005/6663 Сапаралы, Бейбіт. Құнанбай қажы [Мәтін]:

С 21 Адасқанды- аңдау, жоғалтқанды- табу, өшкенді-

өмірге оралту.- Алматы: Ер-Дәулет, 1995.- 288 б.

Л 2005/6498 Сегизбаев, Ораз Амангалиевич. История казахской

С 283 философии. От первых архаичных представлений

древних до философии развитых форм первой половины

ХХ столетия [Текст]: учебник для вузов / рец.: М.

С. Аженов, А. Касабеков, Б. Кудайбергенов, Б.

Нуржанов.- Алматы: Ғылым, 2001.- 456 с.
Л 2005/9307 Соколовская, И. С. История казахской литературы

С 596 [Текст]: учебно-справочные материалы к вузовским и

школьным занятиям : в 2 ч. Ч. 1 / М-во образования

и науки РК , Восточно-Казахстанский гос. ун-т ; под

ред. М. Г. Васильевой.- Усть-Каменогорск: Изд-во

ВКГУ, 2003.- 95 с.


Л 2005/5074 Сыздық, Рәбиға. Абай және қазақтың ұлттық әдеби

С 93 тілі [Мәтін] / ред. алқасы: Ж. Манкеева, Ғ. Әнес,

Н. Уәлиұлы.- Алматы: Арыс, 2004.- 616 б.
Л 2005/5073 Сыздық, Рәбиға. Абайдың сөз өрнегі [Мәтін] / ҚР

С 93 Білім және ғылым министрлігі, А. Байтұрсынұлы

атындағы Тіл білімі ин-ты.- Алматы: Арыс, 2004.-

208 б.
Л 2006/8810 Сыздықова, Рәбиға. Абай өлеңдерінің

С 93 синтаксистік құрылысы [Мәтін] / жауап. ред. З.

Ахметов ; Қаз.ССР ҒА ; Тіл білімі ин-ты.- Алматы:

Ғылым, 1970.- 175 б.
Л 2006/8811 Сыздықова, Рәбиға. Абай шығармаларының тілі

С 93 [Мәтін]: лексикасы мен грамматикасы / жауап. ред.

М. Балақаев ; Қаз.ССР ҒА ; Тіл білімі ин-ты.-

Алматы: Ғылым, 1968.- 334 б.


Л 2005/14319 Таукенов, Қасым. Абай бол, арлан! [Мәтін]:

Т 24 аңшының аңғарымдары.- Алматы: Жазушы, 1987.- 208

б.: портр, суретті
Утегенова РК, Утеген. Абай [Текст]: очерк /

утегова.- Мовсва: ана т3л3, 2007.- 45л.-(к3иав)

Г 2006/549 Ұлылар мекені [Мәтін] [Мәтін]=В краю великом:

Ұ 46 Абайдың мемлекеттік тарихи-мәдени және

әдеби-мемориалдық қорық-мұражайы / жауапты ред.

Т.С. Ибрагимов ; ҚР мәдениет, ақпарат және спорт

министрлігі.- Астана: Елорда, 2005.- 20 б.: сурет.
Л 2006/9065 Үш ғасыр жырлайды [Мәтін]: Революцияға дейінгі

Ү 92 қазақ ақындарының шығармалары / құраст. Ы.

Дүйсенбаев ; Қаз. ССР ҒА; М. О. Әуезов атындағы

әдебиет және өнер ин-ты.- Алматы: Жазушы, 1965.-

679 б.
Л 2006/8844 Ысмағұлов, Жұмағали. Абай: ақындық тағылымы

Ы 89 [Мәтін]: (Өмір шындығы - ақын көзімен) / ҚР Ұлттық

ғыл акад ; М. О. Әуезов ат. әдебиет және өнер

ин-ты.- Алматы: Ғылым, 1994.- 280 б.:

сур.-(Абай-150-Abai)

Всю эту литературу об Абае, вы можете найти в Национальной Академической Библиотеке РК

Адрес: г.Астана, Левобережье

Телефон: (717-2) 24-19-46 (дирекция)) (717-2) 24-16-82(справочная)


Виртуальная справочная служба: info@nabrk.kz
Каталог: doc
doc -> Тақырыбы: Ғарышты игеру (аудандық семинар)
doc -> 6 Хромтау гимназиясы тәрбие жұмысының жылдық жұмыс жоспары Азаматтық-патриоттық, құқықтық және полимәдениеттік тәрбие
doc -> Ғарыш әлеміне саяхат
doc -> Сабақ тақырыбы: Шерхан Мұртаза «Ай мен Айша» романы Сабақ мақсаты: ҚР «Білім туралы»
doc -> Сабақтың тақырыбы Бала Мәншүк ( Мәриям Хакімжанова) Сілтеме
doc -> Ана тілі №2. Тақырыбы: Кел, балалар, оқылық Мақсаты
doc -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
doc -> Қазақстанның театр режиссурасы: сабақтастық және жаңашылдық
doc -> Сабақ жоспары «Сәулет және дизайн» кафедрасының арнаулы пән оқытушысы, ҚР «Еуразиялық Дизайнерлер Одағының» мүшесі: Досжанова Галия Есенгелдиевна Пәні: Сурет және сұңғат өнері


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет