Р. А. Масаева «Бейнелеу өнер және дизайн» кафедрасының аға оқытушысыДата19.02.2017
өлшемі175.07 Kb.
түріБағдарламасы

ПОӘҚ 042-33.1.8/02-2014

Баспа №1 11.09.2014

11 беттің беті


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СМК 3 дәрежелі құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-33.1.8/01-2014

ПОӘК

оқытушыға арналған пән «Сызуды оқыту әдістемесі» бойынша бағдарламасыБаспа №1

11.09.2014
ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Сызуды оқыту әдістемесі»
5В0107000 – «Бейнелеу өнері және сызу» мамандық үшін

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН

БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей 2014Алғы сөз
1 ҚҰРАСТЫЛЫЛҒАН

Құрастырушы ___________ «___» ______ 2014 ж.

Р.А. Масаева «Бейнелеу өнер және дизайн» кафедрасының аға оқытушысы

2 ТАЛҚЫЛАНды

2.1 «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасының мәжілісінде.


Хаттама № _____, «_____» ______________ 2014 ж.,

Кафедра меңгерушісі __________ / М.С. Мырзаканов/


2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

қарастырылды


Хаттама № _____ , «_____» ______________ 2014 ж.,
Төраға ____________________ / Т.Ш. Ахметова /
3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды


Хаттама № ____, «_____» ____________________ 2014 ж.

Төраға __________ /Г.К. Искакова/


№1 _____ «_____»_________2013 жылдың орнына

Мазмұны

1 Қолдану саласы...................................................................................................4
2 Нормативті сілтемелер..................................................................................4
3 Жалпы ережелер...........................................................................................4
4 Оқу пәнінің /модульдің/ мазмұны................................................................6
5Білімалушылардың өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі.................................................................................................................9
6 Оқу - әдістемелік әдебиетімен қамтамасыз ету картасы...............................10
7 Әдебиеттер....................................................................................................111 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«Сызуды оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығына арналған оқу-әдістемелік кешен студенттерге конструкторлық құжаттармен жұмыс істеуге, сондай-ақ конструкторлық құжаттардың біріңғай жүйесі стандарттарымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен ең негізгі құжат болып табылады.


2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

Оқытушыға арналған аталған бағдарлама «Сызуды оқыту әдістемесі» пән бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру тәртібін келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сай бекітіледі:

- 5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандықтағы мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарты ГОСО РК 6.08.063-2010, Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігінің 3 ноября 2010 г., № 514 бұйрығы бойынша әрекетке енгізілді және бекітілді.

- «5В0107000» - «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығына арналған типтік оқу бағдарламасы;


- СТУ 042 - ГУ-4-2013 университета стандарты «Общие требования к разработке и оформлению учебно-методических комплексов дисциплин»;


- ДП 042-1.01-2013 құжат «Структура и содержание учебно-методических комплексов дисциплин».

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Сызуды оқытудың тарихы, сызуды оқытуда оқу-тәрбиелік процесстің негізгі әдістемелік сұрақтары, бағдарламалық және проблемалық оқытудың маңызы, сызуды оқыту әдістемесінің басқа пәндермен байланысы, сызуды оқытудың кезеңдері және педагогикалық ғылыми зерттеу әдістері. Сызудан оқу жұмыстарын ұйымдастырудың принциптері, әдіс-тәсілдері мен құралдары. Сабақтан және мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастыру. Арнайы оқу-әдістемелік құжаттарды жасау және қолдану.
3.2 Пәнді оқу мақсаты:

Сызуды оқытудың әдіс-тәсілдерін менгеріп алу, кеңістікте көз алдына елестету кабілеттерін дамыту, оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін арттыру әдістерін игеру. Жекешелік және шығармашылық қасиеттерін дамыту, болашақ педагогикалық қызметінде білімдерді қажетке жаратуға қалыптастыру.

\

3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеті:Білімалушыны сызбаларды оқу және орындаудағы әдіс-тәсілдерімен таныстыру, оның техникалық сауаттылығын және сызу әдістемесін менгеруін жетілдіру, қазіргі заманғы өндірістің негізгі заңдылықтарын түсіну, конструкторлық модельдеу, шығармашылық және зерттеу жұмыстарын дамыту. Сызуды оқытудың әдіс-тәсілдерімен таныстыру.

3.4 Оқытудың нәтижесі:

Пәнді оқу нәтижесінде білімалушы міндетті:

Білу:


- пәні мен міндетін;

- мамандық бойынша мемлекеттік стандартқа және типтік оқыту бағдарламаларына сай сызуды оқыту әдістемесі пәнінің негізгі мазмұнын;

- педагогикалық және білім жетістіктер спектрін;

- нәрселерді кеңістікте көз алдына елестетуді.

Игеру:

әдістемелік және оқыту әдебиеттерімен жұмыс істеуді;сызуды оқыту әдістемелік тапсырмаларды шешуді;

оқу-әдістемелік құжаттарды құрастыруды;

педагогикалық қызметінде қажетке жаратуға қалыптастыруды.

Меңгеру:


- мектепте сызуды оқыту әдітемесінің негізгі ұғымдарын;

- пайдалануды;

Қолдана білу:

- оқыту процессінде сызу аспаптарды, оқу-әдістемелік құжаттарды;

- сызба ережелерін сақтай отыру;

- сызуды оқыту әдіс-тәсілдерін пайдалану;

- сабақ барысында көрнекіліктерді пайдалан;

- дидактикалық ойындарды пайдалану.

Түсіну:

- сызба техниканың тілі екенін;

- сызбалардың өмірде қажеттілігін;

- сызуды оқытудың негізгі концепцияларын;

- сызу сабаққа қойылатын жалпы, әдістемелік, тәрбиелік, талаптарды;

- сызу пәні бойынша оқушылармен әртүрлі графикалық жұмыстарды ұйымдастыру және өткізуге талаптар;

- сабақ конспектілерін, оқу және календарлық жоспарларды жазуға талаптарды.
Істей алу:

- сызу пәні бойынша сабақ ұйымдастырудың классикалық және интерактивті формаларын;

- сызу пәні бойынша графикалық жұмысты ұйымдастыруды;

- сызу сабақтарында қолданатын көрнекіліктерді, презентацияларды т.б.;

- дидактикалық әдістемелік ойындарды құрастыру;

Иемдену:

- білім беру саласында оқыту және оқу концепцияларын;

- мектепте сызуды оқытудың классикалық және жаңа әдістерін;

- оқу іс-әрекетінің сызу теориясын және оқу іс-әрекетінің қалыптасу жолдарын;

- сызу сабақтарын ұйымдастырудың классикалық және интерактивті формаларын;

-сызу пәнінен сабаққа қойылатын жалпы, әдістемелік, тәрбиелік, физиологиялық-гигиеналық талаптарды;

- сызуды оқытудың ұйымдастыру принциптерін.


3.5 Пән пререквизиттері:

- Сызу негіздері;

- машинақұрылыстық сызу..
3.6 Пән постреквизиттері:

- педагогикалық практика;

- дипломдық жұмыс;

- кәсіби шығармашылық міндет.

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді:

Кесте 1


Курс

Семестр

Кредиттер

ЛС

сағ


ТЖ

сағ


СОӨЖ

сағ


СӨЖ

сағ


Барлығы

сағ


Бақылау жиынының формасы

3

6

3

15

30

22,5

67,5

135

Межелік бақылау,

Емтихан4 ОҚУ ПӘННІҢ /МОДУЛЬДІҢ/ МАЗМҰНЫ

Кесте 2


Тақырыптардың аталуы және мазмұны
Сағат саны

1

ЛС

ТС

БОӨЖ

БӨЖ

Лекция:

Кіріспе. Әдістеменің тарихына қысқаша шолу. Сызуды оқытудың бүгінгі жағдайы. Сызуды оқытудың мақсаттары мен міндеттері.


Тәжірибелік сабақ:

Сызу сабақтарында қолданатын терминдер. Глоссарийді құрастыру.БӨЖ:

Глоссарийді құрастыру.1

2

1,5

4,5

Лекция:

Сызуды оқыту әдістемесінің пәнаралық байланысы. Педагогикалық ғылыми зерттеудің кезеңдері мен әдістері. Сызу оқу пән ретінде. Мектепте сызу пәннің құрымы мен мазмұны.Тәжірибелік сабақ:

Сызу пәннің бағдарламасымен танысу және талдауБӨЖ:

Глоссарийді құрастыру.2

2

1,5

4,5

Лекция:

Мектепте сызуды оқытудың дидактикалық принциптері мен әдістері. Проблемдік және бағдарламалық оқыту. Сызудан оқулық жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлауТәжірибелік сабақ:

Күнтізбелі-тақырыптық жоспар құрастыруБӨЖ:

Күнтізбелі-тақырыптық жоспар құрастыру2

21,5

4,5


Лекция:

Оқушылардың кеңістікте елестету қабілеттерін қалыптастыру сабақтары. Сызу сабақтарында оқушылардың белсендіктерін арттыруТәжірибелік сабақ:

Күнтізбелі-тақырыптық жоспар құрастыруБӨЖ:

Күнтізбелі-тақырыптық жоспар құрастыру2

2

1,5

4,5

Лекция:

Сызу сабақтарының түрлері және сабақтың құрамы. Сабаққа қойылатын замануи талаптары.Тәжірибелік сабақ:

«Негізгі геометриялық салулар» тақырыбына арналған сабақтар. Сабақ жоспарын құрастыру.БӨЖ:

Сабақ жоспарын құрастыру.2

2

1,5

4,5

Лекция:

Оқулықтарды және көрнекіліктерді сабақта қолдану әдістері. Ақпаратты компьютерлік технологияларды және техникалық құралдарды қолдану әдістеріТәжірибелік сабақ:

«Негізгі геометриялық салулар» тақырыбына сабақ жоспарын құрастыру.БӨЖ:

Сабақ жоспарын құрастыру.2

2

1,5

4,5

Лекция:

Сызу кабинетінің құрал-жабдықтары. Сабақтан тыс жүргізілетін жұмыстар оның маңызы.Тәжірибелік сабақ:

Модельдеу және құрастыру сабақтары. Геометриялық денелердің модельдерін жасауБӨЖ:

Геометриялық денелердің модельдерін жасау

Межелік бақылау №1


1

2

1,5

4,5

Лекция:

Мұғалімнің жай оқу және интерактивтік тақтада жұмыс істеу әдістеріТәжірибелік сабақ:

Геометриялық денелердің модельдерін жасауБӨЖ:

Геометриялық денелердің модельдерін жасау1

2

1,5

4,5

Лекция:

Факультативтік сабақтар және элективті курстар. Сызудан үйірме жұмыстарын ұйымдастыру және олимпиадаларға дайындық.Тәжірибелік сабақ:

Сызудан үйірме жұмыстарын жоспарлауБӨЖ:

Олимпиада тапсырмаларын дайындау1

2

1,5

4,5

Лекция:

Сызу сабақтарында қолданатын ойын әдістері. Дидактикалық ойындарды құрастыру және жасау тәсілдері/лото, домино, сөзжұмбақтар, т.б./Тәжірибелік сабақ:

Дидактикалық ойындарды құрастыру және жасау тәсілдері/лото, домино, сөзжұмбақтар, т.б./БӨЖ:

Дидактикалық ойындарды құрастыру және жасау тәсілдері/лото, домино, сөзжұмбақтар, т.б./1

2

1,5

4,5

Тәжірибелік сабақ:

Дидактикалық ойындарды құрастыру және жасау тәсілдері/лото, домино, сөзжұмбақтар, т.б./БӨЖ: Дидактикалық ойындарды құрастыру және жасау тәсілдері/лото, домино, сөзжұмбақтар, т.б./
2

1,5

4,5

Тәжірибелік сабақ:

Сабақтың көрнекіліктерін жасау /тапсырма карточкалар т.б./БӨЖ:

Сабақтың көрнекіліктерін жасау /тапсырма карточкалар т.б./


2

1,5

4,5

Тәжірибелік сабақ:

Сабақтың әдістемелік құжаттарын әзірлеу, талдау, көрсетуБӨЖ:

Сабаққа презентация жасау

/слайд-шоу, анимация т.б./

2

1,5

4,5

Тәжірибелік сабақ:

Презентацияларды қолдану, көрсетуМежелік бақылау №2
2

1,5

4,5

Барлығы: 135 сағат

15

30

22,5

67,5


5 БІЛІМАЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАР ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІЛІМІ

5.1 Глоссарийді құрастыру

5.2 Күнтізбелі-тақырыптық жоспар құрастыру

5.3 «Негізгі геометриялық салулар» тақырыбына сабақ жоспарын құрастыру

5.4 Геометриялық денелердің модельдерін жасау

5.5 Олимпиада тапсырмаларын дайындау

5.6 Дидактикалық ойындарды құрастыру және жасау тәсілдері/лото, домино, сөзжұмбақтар, т.б./

5.7 Сабақтың көрнекіліктерін жасау /тапсырма карточкалар т.б./

5.8 Сабаққа презентация жасау /слайд-шоу, анимация т.б./
6 ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
Кесте 4

Әдебиеттер және оқу-әдістемелік құжаттар

Дана саны

Студ. саны

Қамтамасыз пайызы

Есмуханов Ж.М. Сызу.- А.,1990 и А.,2001

24+13

4

100%

Есмұхан., Ж.М. Сызу 9-сыныбына оқулық.-Алматы,2005

5

4

100%

Боголюбов С.К., Воинов С.В. Черчение. - М., 1982

2

4

50%

Боголюбов С. К. Задачник по черчению. - М., 1972

15

4

100%

Ройтман И.А, Кузьменко В.И. Основы машиностроения в черчении.В 2-х кн.Кн.1.М.,2000

1

4

25%

Ройтман И.А, Кузьменко В.И. Основы машиностроения в черчении.В 2-х кн.Кн.2.М.,2000

1

4

25%

Ботвинников А. Д. и др. Черчение. - Алматы, 1990

28

4

100%

Левицкий В.С. Машиностроительное черчение.- М., 1988

21

4

100%

Боголюбов С.К., Воинов А.В. Машиностроительное черчение.- М., 1976

15

4

100%

7. ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі :

7. 1. Бейнелеу өнері және сызу /журналдар/.-2004-2015ж.

7.2 Жандосов Қ.Сызу пәнін оқытудың әдістемесі./ Бейнелеу өнері және сызу /журнал/.- 2004 №3,

7.3 ДембинскийС.И., Кузьменко В.И. Методика преподавания черчения в средней школе. – М.,1973

7.4 Методика обучения черчению/под.ред. Е.А. Василенко.-М.,1990

Методика обучения учащихся способам мысленного преобразования предметов по их изображениям.- А-ата.,1986

БотвинниковА.Д., Вышнепольский И.С. Черчение в средней школе.-М.,1989

7.5 Преобрженская Н.Г. Сечение и разрезы на уроках черчения.- М.,1986


Қосымша:

7.6 Есмұхан Ж.М. Сызу 8-9., Алматы, Мектеп., 2002

7.7 Боголюбов С.К., ВоиновА.В. Черчение.- М.,1985

7.8 Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения.- М.,19787.9 Родик, Хаскин, Справочное руководство по черчению
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет