Рабочая учебная программа Мамандық : 5В071700 «Жылуэнергетикасы»


Мамандық : 5В071700 «Жылуэнергетикасы»бет2/3
Дата18.02.2017
өлшемі0,69 Mb.
түріРабочая учебная программа
1   2   3

Мамандық : 5В071700 «Жылуэнергетикасы»


Оқу түрі: күндізгі

Өскемен


Усть-Каменогорск

2014


Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Өндірістік энергетика» кафедрасында дайындалып 5В071700 Жылуэнергетикасы, мамандығындағы студенттерге арналған.

«Өндірістік энергетика» кафедра отырысында талқыланды


Кафедра меңгерушісі Т.Сегеда
№____ хаттама ____________________ж.

Ақпараттық технологиялар және энергетика факультетінің факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


Төраға Т. Абдрахманова
№____ хаттама ______________________ж.

Дайындады


аға оқутышы А.Жапарова

Норма бақылаушы Т.Тютюнькова

1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ


семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СӨЖ сағат саны

Жалпы сағат саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

Дәріс

Семинар. (тәжір.)

оқу

Зертханал оқу

СОӨЖ

Барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

күндізгі оқу түрі

3

3

15

30

-

10

20

30

75

1

2. ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


1.1 Оқылатын пәнге сипаттама
Жүйелік және пән аралық кең ұғымдағы энергетиктерді дайындау техникалық проблемаларды шешудің бір жолы.

«Техникалық термодинамика» түрлі энергия көздерінің бір-біріне айналуын және заңдарын оқытады. Техникалық термодинамика жылу мен жұмыстың бір-біріне айналу заңдылықтарын қарастырады.Мұнда жылу двигательдерінің жақсартылу жолдары ойластырылады.

Электротехнологияны ойластыру, дәстүрлі емес энергия өнімдеу жүйелерінің әсерлігін термодинамикалық анализ арқылы аламыз. Сондықтан энергетик маман үшін термодинамика оның тәжірибесінің негізі болады.

Күндізгі оқитын студенттерге өздік жұмыс оның негізгі жұмыс түрі болып табылады.

Алған білімдері студенттердің шығармашылық мүмкіндіктерін кеңейтуі және ынталандыруы, алдағы мамандықтың пәндерін оқуына дайындау керек.


1.2 Пәнді оқытудағы мақсат
Пәнді оқыту мақсаты –

 • Техникалық ойлаудың орталығын қалыптастыру, студенттердің экологиялық әлеуметтік тәрбиесін, жауапкершілігін, шығармашылық қабілеттілігін дамыту.

 • Әр түрлі Техникалық білім саласындағы қазіргі заманғы интегративті курстарды пайдалану және жасау.

 • Проблеманы өз бетінше шешіп талдай білу қабілетін дамыту, нақты жүйені дамыту, жүйелік әдістегі оңтайлы экологиялық шешімдер қабылдай білу.

Қалпына келетін энергия көздерін пайдаланудың техникалық тиімділігі де бар. Атап айтсақ, оны электр қуатын өндіру және жеткізу үшін қолдану арқылы Қазақстанның энергияға тапшы өңірлерінде үнемділікке қол жеткізуге болады. Сонымен қатар қайта қалпына келетін энергетика елдің шалғай өңірлерін дамытудың маңызды факторына айналмақ.

1.3 Пәнді оқытудың міндеттері
Пәнді оқып меңгергеннен кейін студенттер алдағы мамандығына қатысты білім деңгейін алуы, практикалық қызметіне икемделуі және әреккеттенуі қажет.

Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттің білуі шарт: • негізгі электротехникалық құрылғыларды қолдану аумағын, негізгі сипатын, құрылысын, әрекеттік парқын, терминологиясын және белгіленуін;

Жасай алуы шарт:

 • Жаратылыстанудың концепциясын түсіну, әдістемелік ғылыми танымның негіздерімен танысу;

 • Табиғатты тиімді пайдалануды және табиғатты қорғаудың халықаралық тәжірибелерін үйрену;

 • Қабілеттікті қалыптастыру, Қазақстан Республикасының экологиялық саясатының және экологиясының дамып, жетілуіне жеке үлесін қосу;

Әдеттенуі шарт:

  • энергетикадағы жұмысын бақылауды ұйымдастыру.  1. Пререквизиттер

Пәннің қолданған материалдары төмендегі курстарда алған білім негізінде жинақталады:  • физика1.5 Постреквизиттер
Курсты білу 5В071700 Жылуэнергетика мамандықтары қызмет ету және төмендегі пәндерді оқу үшін қажет:

  • жылу электр станциялары;

  • жылумен камтымасыздандыру;
 1. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырыптың атауы, оның мазмұны

Еңбек сыйымдылығы, сағаты

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Тақырып 1. Кіріспе. Зерттеу бөлімі.

2(1)

1,2,3

Тақырып 2. Техникалық термодинамика пәні,

2(1)

1,2,3

Тақырып 3. ТТД негізгі элементтері

2(1)

1,2,3

Тақырып 4. Идеал газ және оның күйі

2(1)

1,2,3

Тақырып 5. Газдар қоспасы

2(1)

1,2,3

Тақырып 6. Термодинамиканың бірінші заңы

2(1)

1,2,3

Тақырып 7. Негізгі газ процестері

2(1)

1,2,3

Тақырып 8. Термодинамиканың екінші заңы

2(1)

1,2,3

Тақырып 9. Максималды жұмыс

2(1)

1,2,3

Тақырып 10. Газ турбиналы қондырғылар

2(1)

1,2,3

Тақырып 11. Карно циклі

2(1)

1,2,3

Тақырып 12. Газдық циклі

2(1)

4, 5, 6

Тақырып 13. Газдық циклды есептеу мысалы

2(1)

7, 8, 9

Тақырып 14. Су буы. Ренкин циклі.

2(1)

10, 11, 12

Тақырып 15. Бу қондырғылары

2(1)

13, 14


2.2 Курстық жобаның (жұмыстың) орындалуына қойылатын талаптар және мазмұны
2.2.1 Тапсырмалар нұсқа бойынша
Нұсқа 1
1. Термодинамиканың І-ші заңының аналитикалық түрі;

2. Ылғалды ауа. Абсолютті ылғал, ылғал сіңіргіш және ауаның ылғалды қатыстығы.3. Есеп: Үздікті формадағы канал арқылы ауа 5кг/с-пен ағады. Каналға кірер кезде газ энтальпиясы, ағын жылдамдығы және кірердегі жанасу биіктігі көлденең жазықтықта мыналарға тең: һ1=293 кДж/кг, м/с, х1=30 м. Ал каналдан шығар кездегі: һ2=300 кДж/кг, м/с, х2=30 м. Газ каналдан аққан кезде энергияны жылуы 30 кДж есебінде алады. Газ ағыны қандай техникалық жұмысты атқарады?

4.Есеп: t1=150C, p1=1кг×с және d1=10г/кг×с параметрлі ауа жылу кетірумен сығылады. Сығу процессінің аяғында ауаның параметрі t2=600C, p1=7кг×с болады. Сығу процессінің срңындағы қатысты ылғалдылықты анықтау?


Нұсқа 2
1. Термодинамикалық процесс, теңдеуі?

2. Судың және су буының негізгі параметрлері, pv-, Ts- және is- диаграммасындағы су буының өзгеру процессі?3. Есеп: p=const болған кездегі процессте жылу берілген кезде бастапқы параметрлер мынаған тең: р1=0,0833МПа және t1=250C, берілген жылу 773 кДж/кг; . 1 кг жұмыс денесімен байланысты 1 циклдегі пайдалы жұмысын немесе термиялық ПӘК-ін анықтау керек. Жұмыс денесінің қасиеті судыкімен бірдей.

4. Есеп: Жылу қондырғының барабанында ыстық с бар және соның астында қысымы Р=9 МПа су буы бар. Судың массасы 5000 кг. Барабанның көлемі 8м3. Егер буды құрғақ қаныққан деп есептесек, ыдырау айнасының астында орналасқан будың массасы қанша?


Нұсқа 3
1. Карноның термодинамикалық циклы. Жылу регенерациясы?

2. Дроссельдік эффект дегеніміз не?3. Есеп: Заводтың өндірістік қажеттеріне ЖЭО Dпр=20000 кг/сағ бу береді, Р=0,07МПа және х=0,95 болғанда. Завод tвозвр=700С температурада 60% мөлшерінде конденсат қайтарады.Конденсаттың жоғалуы химиялық тазартылған сумен жабылады, оның температурасы tхим=900С. -бен жұмыс істеп тұрған бу қондырғының оттығында 1 сағатта неше кг отын жағуға болар еді. Егер де бу қондырғы зауытқа керекті арнайы бу өндірсе және отының жану жылуы

4. Есеп: Үйкелу кезіндегі жоғалған кинетикалық энергия және Лавальдың саптамасынан шығар алдындағы бу арнасының жылдамдығын анықтау. Саптамаға кірер алдында будың қысымы Р1=6МПа және температурасы t1=4500С. Саптамадан шығар кездегі қысым Р2=1,2МПа, саптаманың жылдамдық коэффициенті 0,94, бастапқы жылдамдығы м/с.

Нұсқа 4
1. Эксергия дегеніміз не? Жылудың және жұмыс денесінің эксергиясы.

2. Компрессорлы машиналардың циклы.

3. Есеп: Саптамаға кірер алдындағы газдың параметрі р0=0,5 МПа және t0=6800С осылар белгілі болғанда, көмірқышқылдың секундтық массалық шығынын және қысылған саптаманың ағыс жылдамдығын анықтау. Газ ағынын ортаның қысымы рср=0,3 МПа. Саптамадан шығардағы қиылысу ауданы 1 см2. Жылдамдық коэффициенті 1-ге тең. Шығардағы дыбыс жылдамдығын анықтау. Энтальпияның температураға тәуелділігін ескере отырып бұл есепте газдардың тригонометриялық қасиеттерінің кестесінің көмегімен шығару керек.

4. Есеп: Газды турбиналы қондырғы (ГТҚ) p=const болғанда жылу әкелуінің циклымен жұмыс істейді. Қысым көтеру дәрежесі В=12. ГТҚ-ның термиялық ПӘК-ін 2 түрде есепте: 1) жұмыс денесі ауа болып табылады; 2) жұмыс денесі гелий үшін
Нұсқа 5
1. Термодинамиканың ІІ-ші заңы. Процесстердің қайтымдылығы мен теңесуі.

2. Жылу двигательдерінің циклдерін термодинамикалық әдіспен салыстыру.3. Есеп: Дизель отынынығ двигателінде, цилиндрге шашырайтын, қысылған ауамен әрекеттескенде өзі жанады,.Оның температурасы отынның жану температурасына қарағанда үлкен. Егер отынның жану температурасы 6300С болғандағы ең кіші сығылу дәрежесін және сығу соңындағы қысымды р2 анықтау керек. Сығуды бастар алдында цилиндрдегі ауаның параметрлері Р1=0,097 МПа, t1=600С. Бұл сығылуды қайтымды адиабаталық деп санау керек. Тапсырманы орындағанда к=1,4 мәнін қабылдап, жылу сыйымдылықты температураға ескермеу керек.

4.Есеп: Сығылған ауа саптамадан қысымды ортаға рср=0,09МПа шығады. Ауаның алғашқы қысымы р0=2,5МПа, температурасы t0=270C. Ауаның шығыны 0,5 кг/с, саптаманың жылдамдықтың коэффициенті . Көлденең қимасының ауданы мен ауа ағынының жылдамдығын анықтау керек.
Нұсқа 6
1. Су буы және оның қасиеті. Су буының негізгі анықтамалары мен түсініктері

Ts-, is- су буының диаграммасы.2. Газ ағынының энергиясының теңдеуі. Саптама мен диффузорлы адиабаталық газ қосылысының заңдылықтары.

3. Есеп: Құбыр ішінде су буы р=2Мпа қысыммен ағып келеді, құрғақтық дәрежесі х=0,96 және жылдамдығы . Бу шығыны m=5000 кг/сағ. Құбырдың ішкі диаметрін анықтау.

4. Есеп: Бірбаспалдақты, суытылмайтын компрессордың қалыпты сағаттық өндірісін Vн, м3/сағ, сонымен қатар цилиндрдің толық көлемін V анықтау.Егер сорылатын ауаның параметрлерін р1=0,098 МПа және t1=200C; қысымды жоғарлату дәрежесі В=8, пайдалы әсер коэффициенті ; біліктің айналу тазалығы n=300 айн/мин; толтыру коэффициенті көлемдік коэффициентке 0,883-ке тең; компрессордың біліктегі қуаты N=52кВт.
Нұсқа 7
1. Карно циклі. Қайтымды, кері Карно циклі.

2. Газ қоспалары.3. Есеп: Судың меншікті көлемін анықтау. р2=10МПа және t2=1800C, егер р1=25 МПа және t1=500C ол белгілі (V1=0.001011м3/кг). Есептелген мәнді таблицамен тексеру.

Нұсқау. Берілген қатынасты пайдалану .Сонымен жоғарыдағы шарт бойынша, әртүрлі параметрлерде заттың көлемі, оның келтірілген көлемі (сол параметрлерде) пропорционал.

4. Есеп: Аэродинамикалық құбыр қалыптасу үшін қажет қуатты анықтау. Құбыр диаметрі 12см (ағын жылдамдығында), ол дыбыс жылдамдығына тең. 100С-та және р=0,7МПа болғанда винтті моторлы конструкцияның тең.
Нұсқа 8
1. Энтропияның физикалық мағынасы және қасиеті.

2. Бу газды құрылғының циклі.3. Есеп: 1кг газдың энергиясын анықтау. Егер ол ГТҚ турбинасына кірсе (газды турбиналық қондырғы), берілген параметрлері р=1,2МПа, t=7000C. Орта параметрлері р0=0,11МПа, t0=150C. Газдың адиабаталық ұлғаюының теориялық жұмысын есептеу. Ол алғашқы параметрлердің (р,t) газ ағымына р0 қысымға дейін турбина жұмысына келтірілген. Ағым энергиясымен келтірілген жұмыстың мәндерін салыстыру. Газды идеал деп санаймыз, (ауаның қасиеттеріне бағынады). Есептеу үшін кестені қолданамыз. Келтірілген жұмыстың энергиясы көбірек, өйткені турбинадан газ жоғарырақ температурамен шығады, осы температура орта температурасынан t0 жоғары.

4. Есеп: t=250C, ылғал ауаның атмосфералық қысымдағы бастапқы күйі берілген. Ауа 150С дейін суытылады. Әрбір килограмм ауадан қанша ылғал түсетінің анықтау.

Нұсқа 9
1. Термодинамиканың II-ші заңының статикалық мағынасы.

2. Тоңазытқыш машиналардың циклі.

3. Есеп: Қоректік суға, булы қазандықтан р=24МПа және t=3500C, D=900×103кг/сағ параметрлі жанған газдың Q=1600 ГДж/сағ жылу бөлінеді.Булы қазандықтан шығатын будың температурасын, оның энтальпиясын және ішкі энергиясын анықтау. Қысымның түсуін (ағынды судың және будың құбыр желісіндегі) ескермеу. Процесстерді T-s және h,s- диаграммасында көрсету.4. Есеп: Жылу двигателінің термиялық анықтау. Двигатель қайтымды Карно циклі бойынша жұмыс істейді. Берілген жылу 5000С, жылуды алып кету 200С. N=5МВт болғандағы двигательдің жылу беру және алып кету жылуын анықтау.

Нұсқа 10
1. Термиялық Ренкин циклінде. Ренкин цикліндегі термиялық -ке будың параметрлерінің әсері.

2. Атомдық электростанциялардың циклі.3. Есеп: Болат шардың массасы 10кг, t=5000C, 18кг суы бар ыдысқа батырылады. Су температурасы 150С. Осы процестегі жүйенің энтропия өзгерісін анықтау. Жылу шығының жоқ деп есептеу. болаттың жылу сиымдылығы 0,5129 кДж/(кг·К), судың жылу сиымдылығы 4,187 кДж/(кг·К).

4. Есеп: Бастапқы параметрлері р1=10МПа және t1=5300C-та Ренкин циклі бойынша булы турбиналы қондырғы жұмыс істейді. Конденсатор қысымы р2=40кПа. Карно циклінде сол температуралық интервалдарын және термиялық анықтау.  1. Каталог: files -> MethodBook
   MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
   MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»
   MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
   MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : В05072900 «Құрылыс» Өскемен Усть-Каменогорск 2014
   MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : 5В072500 «Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы»
   MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
   MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
   MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


   Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет