«Құрылыс» Мамандығының студенттеріне арналған


Студенттердің өзіндік жұмысы үшін тапсырмаларбет234/234
Дата31.01.2018
өлшемі18.96 Mb.
1   ...   226   227   228   229   230   231   232   233   234

Студенттердің өзіндік жұмысы үшін тапсырмалар

Әрбір студентке пәнді оқу барысында жеке үй тапсырмалары беріледі. Үй тапсырмалары пәннің негізгі бөлімдерінің барлығын қамтиды және теориялық білімдері қандай деңгейде меңгерілгенін және сол теориялық білімдері практикалық есептерді шешуге қолдана алатындығын көрсетеді.


Әдістемелік ұсыныстар
Әрбір тапсырма А4 формат беттерде орындалу және есептеу жұмыстарына қойылатын талаптарға сай рәсімделіп жазылуы қажет. Өздік жұмыс анық жазуымен жазылу керек. Есептеу - графикалық жұмыстың сыртқы бетінде студенттің аты-жөні, мамандығы, курсы, тобы, вариант номері және тапсыру уақыты көрсетулі керек.

Есептерді шешу кезінде оларға қысқаша түсініктемелер беріледі, есептерде қолданатын барлық формулар міндетті түрде көрсетіледі және қажетті сызбалады масштабын ескеріп орындалады. Үй жұмысының соңында пайдаланылған әдибеттерге сілтеме жасау қажет.

Тапсырмаларды орындауды оны тапсырудың соңғы күніне қалдырмаңыз. Сізге бұл жағдайда күрделірек есептерді шешу кезінде қиыншылықтар туындайды.

Егер сіз тапсырма жұмыстарын орындағанда белгіленген графикті ұстансаңыз, есептерді шешу кезінде туындаған сұрақтарға ОСӨЖ өткізу кезінде жауап бере аламын.

Есептерді шығаруға қажетті жетіспейтін параметрлерді берілген оқулықтың қосымша кестелерінен немесе басқа анықтамалық оқулықтардын алуға болады.


«Теориялық механика» пәнінен сұрақтар
Статика.
1.Қандай денені абсолют қатты деп аталады?

2.Системадағы қай күш бірқалыпты деп аталады?

3. Берілген системадағы бірқалыпты жұмыс істейтін күш деп қандай күштерді айтамыз?

4. Статиканың аксиомаларын ата?

5. Деформацияланған денелерге абсолют қатты денелердің бірқалыптылық шарты қажет пе және ол жеткілікті ме?

6. Қандай денелер берілген дененің байланысы деп аталады?

7. Берілген күш дегеніміз не, байланыс реакциясы, байланысқа түскен қысым?

8. Реакция қалай бағытталған

а) тегіс бет бойынша

б) жылжымалы тірек

в) цилиндрлік топсамен және подшибникпен

г) невесомого стержия сырықтың салмақсыздығы

д) сфералық топса және подпятника

е) қатты заделка

9. Күштің оске проекциясы қалай анықталады?

10. Қандай күштер ұқсас деп аталады?

11. Бұл күштер қалай беріледі?

а) график түрінде

б) аналитикалық

12. Геометриялық және аналитикалық формадағы күштердің бірқалыптылық шартын

13. Ұқсас күштер системасына қанша тәуелсіз құрауға болады

а) жазықтықта

б) кеңістікте

14. Қос күш дегеніміз не? Қос күшінің моментін қалай санауға болады? Қос күштердегі вектор моментін қалай көрсетуге болады?

15. Қос күштердіің денеге әсері оның жазықтықта орналасқан орнына байланысты ма?

16. Екі қос күштердің жазықтықтағы және кеңістіктегі эквиваленттің мәні неде?

17. Қос күштердің қалай құрауға болады, егер олар

а) жазықтықта

б) кеңістікте орналасса?

18. Қос күштердің бірқалыптылық системасының шартын жаз.

а) жазықтықта

б) кеңістікте

19. Нүктенің момент күші неге тең?

Оны момент векторы түрінде қалай көрсетуге болады. Бұл вектордың қос моментті векторынан қандай айырмашылығы бар.

20. Нүктедегі момент күші қай кезде нолге тең болады.

21. Жұмыс сызығында жатпаған күшті нүктеге қалай әкелуге болады.

22. Системадағы күшті берілген центр нүктесіне қалай әкелуге болады.

23. Берілген центр нүктегіндегі система күшінің негізгі векторы мен негізгі моменті неге тең?

24. Берілген системадағы күштің негізгі векторы мен бірқалыптыдан қандай айырмашылығы бар.

25. Оске байланысты момент күшін қалай табамыз. Қай кезде ол нолге тең болады.

26. Оске байланысты күштің қандай тәуелділігі бар? Қай кезде ол нолге тең болады.

27. Системадағы (произвольной) күштің бірқалыптылық шарпын қалай жазуға болады.

а) жазықтықта

б) кеңістікте

28. Қанша тәуелсіз бірқалыптылық теңдеулер бар және оларды қалай құрамыз

а) кеңістіктегі күштер системасы (произвольной)

б) кеңістіктегі параллель күштер системасы

в) (произвольной) жазықтықтағы күштер системасы

г) жазықтықтағы параллель күштер системасы

29. Қай кезде күштің жазық системасы орындалады

а) қос күште

б) бір (равнодействующей)

30. Варман теоремасы талдаңыз, яғни система күшіндегі момент бірдей жұмыс істейтіннен бастап (равнодействующей)

31. Қандай есептер статикалық шешімі бар есептер деп, қай есеп статикалық шешімі жоқ болады

32. Параллелль күштің центрі дегеніміз не? Параллель күштердің координаталарын қалай табамыз

33. Ауырлық центрінің, дененің, көлемнің ауырлық центрінің, сызықтық ауданын анықтауға арналған формулаларын жазыңдар.

34. Координат центрінің ауырлық күшін күрделі формуласын қалай анықтайды.

а) симметрия жолымен

б) топтастыру жолымен

в) салмақсыздық бойынша

35. Тыныш тұрған жағдайдағы сырғанау үйкелісі дегеніміз не?

36. Сырғанау үйкелісі заңдарын, ол қандай заңдар?

37. Байланыс кедір – бұдырлық реакциясын қалай салуға болады?

38. Үйкеліс бұрышы дегеніміз не және оның үйкеліс коэффициентіиен байланысы.

39. Үйкеліс тербелісі моментінің максимал мәні қандай?

40. үйкеліс тербелісі коэффициенті дегеніміз не?«Материалдар кедергісі» пәнінен сұрақтар

1.Салыстырмалы бойлық деформация.


2.Салыстырмалы көлденең деформация


3.Көлденең деформация коэффицентi

4.Созылу кезiндегi серпiмдi деформацияның толық потенциалды энергиясы

5.Созылу кезiндегi серпiмдi деформацияның меншiктi потенциалды энергиясы.

6.Сыртқы күштер әсерiнен болатын ұзарту (қысқару)

7.Өз салмағының әсерiнен болатын ұзару (қысқару)

8.Созылу (қысылу) кезiндегi берiктiк шегi


9.Созылу (қысылу) кезiндегi берiктiк шарты

10.Бойлық күштiн мүмкiндiк мәнi

11.Созылу (қысылу) кезiндегi көлденең қимадағы кернеу

12.Негiзгi Гук заңы

13.Созылмалы материалдар үшiн мүмкiндiк кернеу


Морт сынғыш материалдар үшiн мүмкiндiк кернеу

14.СИ жүйесiндегi төмендегi өрнектiң қандай өлшем бiрлiгi болады:

15.Бұралудағы бiлiктң көлденең қимасындағы кез-келген нүктесiндегi кернеу

16.Ығысу кезiндегi Гук заңы

17.Бұралу кезiндегi полярлық (өрiстiк) кедергi моментiнiң мүмкiндiк мәнi

18.Бұралу кезiндегi берiктiк шарты

19.Бұралу кезiндегi полярлық (өрiсiтiк) кедергi моментi

20.Дөңгелек қиманың полярлық өрiстiк кедергi моментi

21.Ығысу кезiндегi берiктiк шарты

22.Бұралу кезiндегi қатаңдық шарты

23.Таза ығысу кезiндегi меншiктi потенциалды энергияы

24.Бiлiктiң толық бұралу бұрышы

25.Салыстырмалы бұрау бұрышы


26.Дөңгелек қиманың өстерге қатысты инерция моменттерi арқылы өрнектелген полярлық (өрiстiк) инерция моментi

27.Материалдың серпiмдiлiк қасиетiн көрсететiн тұрақтылардың арасындағы қатынас


28.Серiппенiң көлденең қимасындағы есептеу кернеуi

29.Сақина тәрiздес қиманың полярлық инерция моментi

30.Дөңгелек қиманың полярлық инерция моментi

31.Сақина тәрiздес қиманың полярлық кедергi моментi


32.СИ жүйесiнде төмендегi өрнектiң қандай өлшем бiрлiгi болады:

33.Иiлу кезiндегi арқалықтың көлденең қимасындағы кез-келген нүктесiндегi тiк кернеу

34.Иiлу кезiндегi арқалықтың көлденең қимасындағы кез-келген нүктесiндегi жанама кернеу

35.Иiлу кезiндегi тiк кернеу бойынша берiктiк шарты


36.Иiлу кезiндегi жанама кернеу бойынша берiктiк шарты

37.Дөңгелек қиманың өске қатысты инерция моментi

38.Иiлу кезiндегi қиманың өске қатысты кедергi моментi

39.Дөңгелек қиманың орталық өске қатысты кедергi моментi

40.Тiк төртбұрыш қиманың орталық өске қатысты кедергi моментi


41.Тiк төртбұрыш қиманың орталық өске қатысты инерция моментi

42.Иiлу кезiндегi арқалықтың көлденең қимасының бейтарап сызығының қисықтығы


43.Иiлу кезiндегi толық потенциалды энергия

44.Күштер әдiсiндегi канондық теңдеулер


45.Июшi момент арқылы өрнектелген иiлу деформциясының потенциалды энергиясы

46.Кастилиано теоремасы

47.Созылу кезiндегi Максвелл-Мор интегралы

48.Бұралу кезiндегi Максвелл-Мор интегралы

49.Иiлу кезiндегi Максвелл-Мор интегралы

50.Эпюрлердi өзара көбейтудегi Веращагин ережесi

51.Орын ауыстырудағы әсер ету коэффициентi

52.Арқалықтың серпiмдi сызығының дифференциалды теңдеулерi

53.Серпiмдi сызықты әмбебап теңдеуi


54.Өстердi бұрған кездегi инерция моменттерiнiң арасындағы байланыс

55.Дөңгелек қиманың орталық өсiне қатысты инерция моментi


56.Қиманың өске қатысты инерия моментi

57.Өстердегi параллель көшiрген кездегi инерция моменттерiнiң арасындағы байланыс


58.Тiк төртбұрыштың орталық өсiне қатысты инерция моментi


59.Қиманың бас өстерiне қатысты ортадан тепкiш инерция моментiнiң мәнiн

60.Қиманың орталық өсiне қатысты статикалық моментiннiң мәнi


61.Инерция бас өстерiнiң орналасуын анықтау

62.Статикалық момент

63.Ауырлық нүктесiнiң координаталары

64.Ортадан тепкiш инерция моментi

65.Инерция моменттерiнiң бас мәндерi


66.Сызықтық кернеулiк күй (СКК) кезiндегi меншiктi потенциялды энергия

67.Сызықтық кернеулiк күй (СКК) кезiндегi формасын өзгертетiн потенциалды энергия

68.Көлемдiк кернеулiк күй (ККК) кезiндегi жай өстерге қатысты салыстырмалы деформация

69.Көлемдiк кернеулiк күй (ККК) кезiндегi бас алаңшалардағы кернеулерге қатысты көлемнiң салыстырмалы деформациясы

70.Жазықтық кернеулiк күй (ЖКК) кезiндегi жай өстерге қатысты бас алаңшаның орналасуы

71.Сызықтық кернеулiк күй (СКК) кезiндегi көлемдi өзгертетiн потенциалды энергия

72.Көлемдiк кернеулiк күй (ККК) кезiндегi бас кернеулерден болатын салыстырмалы деформация Жазықтық кернеулiк күй (ЖКК) кезiндегi жай алаңшаларға қатысты көлбеу алаңшадағы тiк кернеу

73.Иiлу кезiндегi арқалықтың көлденең қимасы тiк төртбұрыштағы

74.жанама кернеудiң үлкен мәнi

75.Иiлу кезiндегi арқалықтың көлденең қимасы дөңгелектегi

жанама кернеудiң үлкен мәнi

76.Болат материал үшiн жанама кернеудiң мүмкiндiк мәнi
16. Тестік сұрақтар мысалдары.
$$$ 1

Салыстырмалы бойлық деформация.

$$$2

С
алыстырмалы көлденең деформация

$$$ 115


Тiректегi Ra қарымта күшiн табыңыз ( кН)
Берiлгенi: P1=100кН,

P2=200 кН,

P3=300 кН,

F=10 см2,

E= 2*105 МПа,

L=20м,А)400

В)200


С)0

D)-200


E)-400
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   226   227   228   229   230   231   232   233   234
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет